Liigu lehe põhisisu juurde
EraklientÄriklient
Tule meie kliendiks

Kodukindlustus

Kindlustatud ei ole:

 • Ehitised, mida renditakse välja lühemaks ajavahemikuks kui üks kuu.
 • Äritegevuseks kasutatavad ehitised, näiteks kauplus, turismitalu, hostel, lao- või tootmishoone. Erand: me ei loe äritegevuseks kodus kaugtöö tegemist.
 • Äritegevuseks kasutatavad esemed. Erand: kindlustatud on tööandja kontorivarustus ja sidevahendid, mis on antud üürniku kasutusse kaugtöö tegemiseks.

Koguriskikindlustus katab äkilise ootamatu sündmuse põhjustatud kahjud, mis ei ole tingimustes välistusena märgitud. Enim levinud kindlustuskohas toimunud kahjujuhtumid on kaetud ka siis, kui peaksid kahju kogemata ise põhjustama. Täieliku kaitse saamiseks lisa lepingusse ka koduse vara ja vastutuskindlustuse kaitsed.

Mis on kaetud koguriskikindlustusega?

 • Tulekahju. Kaetud on ka sellised ootamatud juhtumid nagu gaasiplahvatus.
 • Toru purunemine. Vesi ei pruugi kahjustada üksnes Sinu ettevõtte korterit või eluhoonet, vaid ka kodust vara ja naabrite kodu.
 • Loodusjõudude (näiteks tuul, rahe, äike) tekitatud kahjud, seda olenemata tuule kiirusest.
 • Voolupinge kõikumised. Kodumasinaid võib kahjustada näiteks ülepinge või muud välised elektririkked.
 • Vargus, rööv, vandalism.
 • Hoonet teenindava kuni 7 aasta vanuse seadme sisemine elektriline või mehaaniline rike. Näiteks küttesüsteemi, boileri või muu hoone olulise süsteemi toimimist tagava seadme rike.
 • Hoone aknaklaaside kahjud olenemata tekkepõhjusest. Näiteks liiga järsust temperatuurimuutusest tekkinud mõra klaasis.
 • Lisaks siin loetletule on kindlustatud kõik teised juhtumid, mis ei ole tingimustes välistustena nimetatud.

Välistatud juhtumid, mille korral kindlustuskaitse ei kehti

 • Kahjustused, mille on põhjustanud pikaajalised protsessid, näiteks hallitus, rooste, kondensatsioon või niiskus.
 • Defektne ehitus- või remonditöö – hüvitame kahju, kui see toob kaasa äkilise ootamatu sündmuse, kuid me ei hüvita seda osa kindlustatud varast, mille tõttu kahju tekkis. Näiteks kui korsten ei ole ehitatud projekteerimisnõuete järgi ja see põhjustab tulekahju, hüvitame korterile või eluhoonele tekkinud kahju, kuid ei asenda korstnat.
 • Muud välistused, mis on loetletud kindlustuse tingimustes.

Üksikasjaliku info kindlustusjuhtumite ja välistuste, kindlustatud esemete, hüvitamise põhimõtete ja muude oluliste tingimuste kohta leiad kodukindlustuse tingimustest.

Mõningate esemete hüvitamisel kehtivad piirangud

Kunstiteosed, ehted, väärisesemed ja antiikesemed on kindlustatud kuni 25% ulatuses koduse vara kindlustussummast. Kodune vara, mida hoitakse kindlustuskoha juurde kuuluvas panipaigas, keldris, aias, kõrvalhoones või saunamajas, on kindlustatud kuni 25% ulatuses koduse vara kindlustussummast. Paigaldamata ehitusmaterjalid, seadmed (näiteks kliimaseade, küttesüsteem, sanitaarseadmed) ja tööriistad on kindlustatud kuni 25% ulatuses koduse vara kindlustussummast, kui hoiad neid lukustatud hoones. Majas või korteris asuv sularaha on kindlustatud kuni 500 € ulatuses. Väljaspool kindlustuskohta kaasas olev kodune vara on kindlustatud kõikjal Eestis kuni 5% ulatuses koduse vara kindlustussummast. Kahju hüvitatakse ainult juhul, kui vara oli kindlustusjuhtumi ajal eluruumi valdaja otsese järelevalve all. Kindlustatud ei ole mobiiltelefonid ja tahvelarvutid, mis on vanemad kui 2 aastat, ning sülearvutid, mis on vanemad kui 4 aastat.

Teenused, mida sisaldab ööpäevaringne koduabi

Lukuabi aitab hädaolukorras avada ja vajaduse korral välja vahetada korteri või eluhoone ukse- või väravaluku. Uue luku ja lukuvahetuse katab kindlustus nii võtme kaotamise, varastamise, purunemise kui ka luku- või võtmekahjustuse korral. Lisaks on kindlustusjuhtumiks olukord, kus eluruumi valdaja on võtme luku taha unustanud. Toruabi aitab hädaolukorras teha kiireid vee- või küttetoru purunemisega seotud parandustöid (sealhulgas sulgeda lokaalse veevarustuse), et vältida edasiste kahjude levikut. Kuivatamis- ja koristusteenus on abiks olukorras, kus hoonesse on pääsenud vesi toru purunemise, üleujutuse, tormi või sademete tagajärjel. Ehitusteenus aitab kiirelt paigaldada ajutise katte purunenud aknale, uksele või katusele, kui kahju on põhjustanud loodusõnnetus või kolmanda isiku ebaseaduslik tegu (näiteks sissemurdmine). Ehitusteenus hõlmab ka hoonele langenud puu kõrvaldamist.

Kaitse oma ettevõtte korterit või eluhoonet kodukindlustusega

Kodukindlustus annab Sinu ettevõttele kuuluva korteri või eluhoone suhtes meelerahu.

 • Kindlustusjuhtumi korral taastame korteri või eluhoone ja selle juurde kuuluvad kõrvalhooned.
 • Juhul kui üürid kinnisvara välja, see saab kindlustusjuhtumi tagajärjel kahjustada ja üürileping katkeb, siis hüvitame kuni 12 kuu saamata jäänud üüritulu.
 • Vastutuskindlustus aitab siis, kui kinnisvara valdamisest on kahju tekkinud kolmandatele isikutele.

Vaata ka äritegevuse välistusi ja piiranguid

Miks valida kindlustus Swedbankist?

Meie koguriskikindlustus hüvitab Sulle kahjud, mille on põhjustanud mis tahes ootamatu sündmus, välja arvatud tingimustes loetletud välistused.

Näiteid meil kindlustatud riskidest:

 • Tulekahju.
 • Toru purunemine.
 • Loodusõnnetused (näiteks tuul, rahe, äike).
 • Rööv, vargus, vandalism.
 • Kogemata põhjustatud õnnetused.

Veel näiteid

 • Kindlustatud on Sinu ettevõtte korteris või eluhoones ning kõrvalhoonetes asuv kodune vara. Arvesta siiski mõne välistuse ja piiranguga.
 • Vastutuskindlustus katab kolmandatele isikutele tekitatud kahju. Näiteks siis, kui kindlustuskohas puhkenud tulekahju tõttu saab kahjustada korterelamu trepikoda või veeuputuse tõttu saab veekahjustusi alumiste naabrite korteri siseviimistlus.
 • Ööpäevaringne koduabi, millega saab õnnetuse korral kasutada lukuabi, toruabi, kuivatus- ja koristusteenust ning ehitusteenust.
 • Kindlustuskoht taastatakse tänapäevaseid ehitus- ja sisustusmaterjale kasutades ja kehtivate ehitusnõuete järgi.
 • Omavastutus on 0 € nii koduabi kasutades kui ka kindlustusjuhtumi korral, kui on tõendatud, et kahju põhjustas kolmas isik. Tavapärane omavastutus kindlustusjuhtumi kohta on 190 €.
 • Kui kindlustatud esemeid ei ole võimalik parandada, asendame kahjustatud esemed põhimõttel „uus vana vastu“.
 • Välja üüritava korteri kahjustumise korral, kui üürileping katkeb, hüvitame kuni 12 kuu saamata jäänud üüritulu.

Kolm kaitset ühe lepinguga

Ehitiskindlustus

Kahju korral taastatakse kindlustuskoht sellisel kujul, nagu see oli enne juhtumit. Kindlustus katab automaatselt ka kindlustuskoha juurde kuuluvad rajatised (näiteks aia või mänguväljaku).

Näiteid kindlustusjuhtumitest:

 • Pesumasina leke rikub põranda.
 • Sisseehitatud köögimööbel võtab kahjustatud kodumasinast tuld.

Koduse vara kindlustus

Katab kindlustuskohas asuvale varale tekkinud kahju, kui selle põhjustab õnnetus või vargus või kui mõni ese (näiteks elektroonika, spordivarustus) puruneb kogemata eluruumi valdaja süül.
Arvesta ka mõne välistuse ja piiranguga.

Näiteid kindlustusjuhtumitest:

 • Kauss kukub keraamilisele pliidile ja lõhub selle plaadi.
 • Äike rikub mõne kodumasina või seadme.

Vastutuskindlustus

See kaitse aitab, kui kahju on tekitatud kellelegi teisele.

Näiteid kindlustusjuhtumitest:

 • Toru puruneb ja vesi kahjustab alumiste naabrite korterit.
 • Tuli ja suits kahjustavad ülemiste naabrite korterit ja selles olevat vara.
 • Esita taotlus ärikliendi internetipangas, kirjuta aadressil varakindlustus@swedbank.ee või helista numbril 888 1513.
 • Kui pakkumine sobib, siis väljastame kindlustuspoliisi ja arve esimese osamakse tasumiseks. Leping jõustub pärast esimese osamakse tasumist.
 • Kindlustuskaitse hakkab kehtima lepingus märgitud kuupäeval või päev pärast lepingu sõlmimist. Sinu kindlustuspoliis on internetipangas alati kättesaadav.

Esmalt helista vajaduse korral häirekeskusesse ja teavita varahaldusfirmat või korteriühistut. Kui olukord ei ole enam ohtlik, täida esimesel võimalusel internetipangas kahjuavaldus.

Teatan kahjust

Pärast kahjuavalduse esitamist anname Sulle edasisteks tegevusteks juhised.

Kui vajad koduabi, helista numbril 888 2111 (24h).

 • Teavita politseid, kui kindlustuskohale või varale on kahju tekitanud keegi teine, näiteks varguste korral.
 • Teavita häirekeskust tulekahju või plahvatuse korral.
 • Teavita häirekeskust või varahaldust, kui Sul ei ole võimalik õnnetuses kahju saanud torusid ise sulgeda.
 • Teavita varahaldust, kui veelekke tagajärjel on Sinu ettevõtte korteris või eluhoones tekkinud uputus või on oht, et uputus tekib naabritele.
 • Teavita koduvalvet, kui turvasüsteem ei ole häiret veel edastanud.

Koguriskikindlustus tagab kindlustunde pea iga õnnetuse korral.

Kaskokindlustusega kaitsed end ootamatute kulude eest, kui sõidukiga peaks teel midagi juhtuma.

Lisaraha ja turvalist reisimist võimaldav kaart.

Kontakt

Kahjukäsitlus

Swedbank logo

Internet Exploreriga ei saa internetipanka avada.

Palun kasuta Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i.

Alates 23. märtsist ei ole võimalik Internet Exploreri veebibrauseri kaudu Swedbanki internetipanka avada.

Internet Exploreri kaudu ei saa teha ega kinnitada Swedbanki makseid ka teistel veebilehtedel.

Soovitame kasutada Internet Exploreri asemel Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i uusimat versiooni. Nende seadistamise juhendid leiad siit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klienditugi - Инфо и помощь - Customer service: +372 6 310 310

Swedbank
 • Teie operatsioonsüsteem ja veebilehitseja ei ole kaasaegne ega toetatud Swedbank internetipanga poolt. Palun uuendage oma operatsioonsüsteem ja veebilehitseja või pöörduge vastava IT tehnilise spetsialisti poole.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Oled internetipangast välja logitud

Turvaliseks lahkumiseks sulge brauseri aken. Kui soovid jätkata, logi palun uuesti sisse.