Kaskokindlustuse lepingust

Kindlustusperioodil võib Teil tekkida vajadus muuta oma kindlustuslepingut: soovite muuta omavastutuse suurust, kindlustada juurdesoetatud lisavarustust, sõita autoga välismaale või on Teie andmed muutunud.

Muudatuste tegemiseks:

Kindlustuskaitse laiendamine

Täiendav varustus ja parendused

Kui teete kindlustusperioodil sõiduki juures parendusi või ostate juurde täiendavat varustust, mis tõstab sõiduki väärtust, andke meile sellest teada telefonil 888 1513.

Asendusauto lisakaitse

Kindlustuslepingusse on võimalik valida ka asendusauto lisakaitse.Teil on võimalik valida päevaraha suuruseks 30 või 60 eurot. Päevaraha ulatuses katame kuni 30 päeva jooksul asendusauto kasutamise kulud. Päevaraha suurusest sõltub lisanduv kindlustusmakse. Asendusauto lisakaitse saamiseks helistage klienditoe telefonil 888 1513.

Sõit välisriiki

Enne autoga välisriiki sõitmist kontrollige poliisilt üle kehtivusala. Kehtivusala on piirkond, kus autoga sõites kindlustuskaitse kehtib. Enamasti on kehtivusalaks Euroopa v.a Venemaa, Valgevene, Ukraina, Moldova, Gruusia, Armeenia, Aserbaidžaan ja Türgi. 

Loe lähemalt

Omavastutuse muutmine

Mida kõrgem on Teie poolt valitud omavastutuse määr, seda väiksem on kindlustusmakse. Omavastutuse määra muutmisel lõpetatakse kehtiv kindlustusleping, tagastatakse ettetasutud kindlustusmakse ning väljastatakse uus poliis. Omavastutuse määra alandamisel tuleb tasuda täiendav kindlustusmakse. Omavastutuse suurendamisel tagastatakse Teie ettemakstud kindlustusmakse. Kui soovite saada teada, kui palju mõjutab omavastutuse muutmine Teie kindlustusmakset, helistage 888 1513. Lepingu lõpetamiseks ja uue sõlmimiseks esitage kindlustuslepingu muutmise taotlus (PDF).

Kasutusala muutmine

Kasutusala on auto kasutusotstarve. Kasutusalaks võib olla tavakasutus, takso, lühirendi sõiduk (rendilepingu pikkus on alla 6 kuu), turvafirma operatiivsõiduk, alarmsõiduk ja õppesõiduk. Kui kindlustuspoliisile on märgitud vale auto kasutusala, rakendame kahjujuhtumi korral kolmekordset omavastutust.

Kontaktandmete muutmine

Isiku- või kontaktandmete muutumisel teatage sellest Swedbanki. Andmete muutmise kohta väljastatakse Teile lisapoliis. Oma andmed tuleb kindlasti üle vaadata ka pikenduspoliisil. Kui olete auto ostnud liisinguga ning vahetate kindlustusperioodi jooksul liisinguandjat, tuleb poliisil muuta ka soodustatud isiku andmeid. Kontaktandmeid on võimalik muuta ka internetipanga erakliendi avalehel.

Auto müümine

Auto müümisel võite lõpetada olemasoleva kindlustuslepingu või teavitada meid kindlustusvõtja vahetamise soovist. Pärast auto müümist muutke kindlustusvõtja võimalikult kiiresti, sest tekkivate kahjude korral kannab vastutust kindlustusvõtja.

Lepingust taganemine

Teil on õigus taganeda kindlustuslepingust 14 päeva jooksul pärast kindlustuslepingu sõlmimist. Sel juhul esitage meile kindlustuslepingu lõpetamise taotlus (PDF) koos arveldusarve numbriga ja Teile tagastatakse ettemakstud kindlustusmakse.

Lepingu ennetähtaegne lõpetamine

Kindlustuslepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks tuleb Teil esitada kirjalik avaldus. Kindlustusleping lõpetatakse Teiega eelnevalt kokku lepitud tähtajal ja ettetasutud kindlustusmakse tagastatakse. Lõpetamisega ei kaasne täiendavat tasu.

Lepingu lõppemine

Kindlustusleping lõpeb kindlustusperioodi viimasel päeval. Kindlustusleping lõpeb ka juhul, kui jätate kindlustusmaksed tasumata või Teile on kindlustusjuhtumi järgselt välja makstud kogu kindlustussumma.

Lepingu uuendamine järgnevaks kindlustusperioodiks

Kindlustuslepingu uuendamine on Teie jaoks lihtne ja mugav. Kuu enne eelmise kindlustusperioodi lõppu väljastame Teile uue poliisi. Kindlustuskaitse jõustub esimese osamakse tasumisel.