Mis on pangagarantii?

Pangagarantii kasulikkusest

Garantii puhul annab pank garantii saajale lubaduse maksta garantii summa ulatuses hüvitist, kui garantii saaja seda pangalt nõuab. Garantii eesmärk on pakkuda garantii saajale kindlustunnet ja kiiret rahalist hüvitist juhuks, kui lepingupartner jätab oma kohustuse täitmata.

 • aitab vähendada lepingust tulenevaid riske;
 • võimaldab saada lihtsalt ja kiirelt rahalist hüvitist;
 • aitab vältida ettemakse(te)ga seotud riske;
 • sobib väga erinevate riskide katmiseks.

Garantiisid käsitletakse järgmiste Eesti seaduste ja rahvusvaheliste reeglite järgi:


Põhjalikumalt saab garantiide kohta lugeda Swedbanki brošüürist.

„Akreditiivid, inkassod ja pangagarantiid”

Garantii kasutamine tehingus

 1. Garantii tellija esitab oma pangale taotluse garanteerida lepingus ette nähtud kohustuse (nt maksta kauba eest, osutada teenus vms) täitmist. Kuna garantiid väljastades kohustub pank maksma garantii saajale rahalist hüvitist, peab pank enne garantii väljastamist tegema garantii tellija kohta krediidiotsuse.
 2. Kui garantii saaja arvab, et lepingupartner on jätnud oma kohustuse täitmata, nõuab garantii saaja pangalt rahalist hüvitist. Pank maksab garantii saajale nõudesumma kirjaliku nõude alusel välja ning nõuab summa sisse garantii tellijalt. Kui tehing läheb tõrgeteta, aegub garantii kasutamata.

Garantiide taotlemine

Rohkem infot garantiide kasutamise võimaluste kohta:

 • Swedbank dokumentaalmaksete osakond
 • Liivalaia 10 15040 Tallinn Eesti
 • 888 1334
 • 888 1632
 • dokmaksed@swedbank.ee