Faktooring

Miks on faktooring hea?

 • Vabastab käibevahendeid ning sobib maksetähtaegadest tingitud ebaühtlaste rahavoogude silumiseks.
 • Arvete kohene finantseerimine lihtsustab rahavoo planeerimist ja laekumiste kogumist.
 • Suurendab kontrolli ostjate üle, parandades nende maksedistsipliini.
 • Tagatiseks on finantseeritav(ad) arve(d), mistõttu kontrollitakse ka ostja maksejõulisust.
 • Faktooringu aruanded on internetipangast kättesaadavad, annavad mugava ülevaate faktooringulepingu kasutusest ja lihtsustavad raamatupidamist.

Faktooringu tüübid

Siseturufaktooring

Sobib ettevõttele, kelle rahavajadus on pidev ja ostjad asuvad Eestis.

Ekspordifaktooring

Sobib ettevõttele, kelle rahavajadus on pidev ja ostjad asuvad väljaspool Eestit. Teenus sisaldab ostja krediidiriski hindamist ja arve kindlustamist.

Arve finantseerimine

Sobib väikeettevõttele, kes soovib üksikute arvete rahastust ega soovi sõlmida pangaga pikaajalist lepingut ning kelle ostjad asuvad Eestis.

Faktooringu tingimused

 • Ettevõte on Eestis registreeritud.
 • Ettevõttel on Swedbankis arvelduskonto.
 • Kaup peab arve panka edastamise hetkeks olema tarnitud või teenus osutatud.
 • Lepingu osalised (ostja ja müüja) ei tohi olla juriidiliselt seotud.
 • Arve ei tohi olla ehituse valdkonnast.
 • Arve loovutamine ei tohi olla keelatud ja arved ei tohi olla panditud või loovutatud kolmandatele isikutele.
 • Müüjal ja ostjal ei tohi olla arvete tasaarveldamist võimaldavaid vastunõudeid.
 • Arvel peab olema fikseeritud kindel maksetähtaeg (ei tohi sõltuda kauba edasimüügist).
 • Ostja peab olema hea maksekäitumisega.

Valige sobiv faktooring

 

Arve finantseerimine

Siseturu- ja ekspordifaktooring

Summa 1000 – 100 000 eurot Alates 35 000 eurost
Ostja asukoht Eesti Eesti, välisriigid
Kindlustus Puudub Sõltuvalt faktooringu tüübist ja kokkulepitud tingimustest võib ostja krediidirisk olla meie kindlustuspartneri poolt kindlustatud.
Arve maksetähtaeg Kuni 90 päeva Kuni 120 päeva
Lepingu tähtaeg Sama, mis arve maksetähtaeg Kuni 12 kuud
Tagatis Finantseeritav arve Finantseeritav arve
Finantseerimise määr Kuni 90% arve summast Kuni 90% arve summast
Arve tagasiloovutuse õigus Müüja vastutab ostjate maksejõuetuse eest Sõltub faktooringu tüübist ja kindlustuse olemasolust
Lepingutasu Puudub Vastavalt hinnakirjale
Finantseerimiskulu 1% kuus finantseeritud summalt ehk 12% aastas Komisjonitasu arvelt + intress
Muu Finantseerimisele võib saata üksikuid arveid Finantseerimisele kuuluvad kõik lepingu tähtajal konkreetsele ostjale väljastatavad arved
  Taotlen Taotlen

Vajalikud dokumendid

Siseturu- ja ekspordifaktooring
 • Viimase majandusaasta aruanne juhul, kui see on äriregistrisse esitamata. Esitatud bilanss ja kasumiaruanne ei tohi olla vanemad kui 12 kuud.
 • Tellimuskirjad või ostu-müügilepingud, mille järgi arveid soovitakse finantseerida.
Arve finantseerimine
 • Viimase majandusaasta aruanne juhul, kui see on äriregistrisse esitamata. Esitatud bilanss ja kasumiaruanne ei tohi olla vanemad kui 12 kuud.
 • Arve või arved, mida soovitakse finantseerida. Laen arved üles
 • Pärast lepingu sõlmimist on arvete loovutamiseks vaja esitada ostja poolt allkirjastatud, ülevõtumärkusega arve või arve loovutamise teatis.