Mis on faktooringuaruanne?

Faktooringuaruanded

Faktooringuaruannete kasutamiseks tuleb ettevõttel sõlmida internetipanga leping. Internetipangas saate vaadata ja jälgida faktooringlepingu finantseerimiseks ja haldamiseks loovutatud arveid, igapäevaseid maksearuandeid (avansid, reservid, edasimaksed) ning kuu jooksul tehtud tehingute aruandeid (limiidid, tasumata arved, koondaruanne, komisjonitasud, tagastatud arved, maksekorralduste lisad).

Swedbanki internetipanga faktooringuaruannete eelised:

 • aruannete jälgimine on lihtne;
 • informatsioon on reaalajas;
 • võimalus jälgida limiite ja tasumata arveid ning vastavalt sellele teha müügiotsuseid;
 • võimalus saada kiiresti informatsiooni saabunud maksete kohta;
 • salvestada arveid XML formaadis ning kasutada raamatupidamise süsteemi lugemiseks;
 • võimalus vaadata ja printida koondaruandeid ning detailseid raporteid eelmise kuu jooksul toimunud tehingute kohta.

Faktooringuaruandeid on kahte tüüpi:

 • Hetkearuanded (jooksva kuupäeva seisuga)

  • Limiidid - faktooringulimiit, ostjate riskilimiidid, kasutatud limiidid ja vabad limiidid;
  • Tasumata arved - informatsioon finantseeritud ja finantseerimata arvete kohta, mis ei ole ostjate poolt tasutud. Sisaldab arveid, mille maksetähtaeg on ületatud ning arveid, mille maksetähtaeg on saabumata;
  • Tasumata kreeditarved - hetkel tasumata kreeditarved;
  • Tasumata regressid - informatsioon tasumata tagasiloovutatud arvetest;
  • Tasumata omavastutus - hetkel tasumata omavastutused;
  • Laekunud arved - ostja poolt tasutud arved. Antud aruannet on võimalik saada päeva kaupa ning viimase 31 päeva lõikes.
 • Eelmise kalendrikuu aruanded

  • Limiidid - faktooringulimiit, ostjate riskilimiidid, kasutatud limiidid ja vabad limiidid;
  • Tasumata arved - informatsioon finantseeritud ja finantseerimata arvete kohta, mis ei ole ostjate poolt tasutud. Sisaldab arveid, mille maksetähtaeg on ületatud ning arveid, mille maksetähtaeg on saabumata;
  • Koondaruanne - müügikonto aruandekuu lõpu seisuga, mis sisaldab kuu jooksul loovutatud ja laekunud arvete summat, kreedit- ja tagasiloovutatud arveid ning ka finantseerimata ja finantseeritud arveid;
  • Aruandekuus tasutud summad - sisaldab tasutud avansside, reservide, edasimaksete, tasaarvelduste ja muude tasude koondsummat;
  • Komisjonitasud- kalendrikuu jooksul arvutatud komisjonitasude arve;
  • Tagastatud arved - tagasiloovutatud ja tagastatud arved;
  • Tasutud kreeditarved - antud kuu jooksul tasutud kreeditarved;
  • Arvutatud intressid - kalendrikuu jooksul arvutatud intressid;
  • Tasutud intressid - antud kuu jooksul tasutud intressid;
  • Maksekorralduste lisade koondid. Eelmise kuu jooksul tasutud summad arvete kaupa: avansid, reservid, edasimaksed, tasaarveldused.

  Eelmise kalendrikuu aruanded on kättesaadavad alates jooksva kuu 3. pangapäevast.