Taotlemine

Faktooringu taotlemine on kerge ja mugav. Esitage meile allpool nimetatud dokumendid ja taotlus ning võtame Teiega lepingu sõlmimiseks ühendust. Esimesi arveid saate esitada juba peale lepingu sõlmimist.

Faktooringu taotlemiseks vajalikud dokumendid:

  • Taotlus
    Vajadusel palutakse Teil esitada juurde mõned lisadokumendid, mis on vajalikud lepingu sõlmimiseks.
  • Raamatupidamisaruanded:
    - eelmise majandusaasta auditeeritud aastaaruanne;
    - hiliseim bilanss ja kasumiaruanne.
  • Tellimuskirjad või ostu-müügilepingud, mille järgseid nõudeid soovitakse müüa.

Kui kõik vajalikud dokumendid on esitatud ning lepingu tingimused on kokku lepitud, teatame Teile lepingu allkirjastamise aja ja koha.

Faktooringulepingus määratakse kindlaks tingimused lepingu limiidi, avansimäära, maksetähtaja, intressi, lepingutasu ja arve komisjonitasu kohta. Lepingu allkirjastamisel võtke kaasa isikut tõendav dokument. Kui Teil puudub põhikirjajärgne esindusõigus, on vajalik volitus.

Kui Teil tekkis täiendavaid küsimusi või soovite kokku leppida aega nõustamisele, edastage meile ettevõtte andmed.

Täiendavate küsimuste korral võite pöörduda ka otse meie kliendihaldurite poole.