Autoliising ärikliendile

Autoliising

Paindlikud ja kiired finantseerimislahendused uue või kasutatud vara soetamiseks

 • Mugav liisingulepingute ülevaade internetipangas.
 • Kõik autoga seotud kulutused ühel arvel koos.
 • Meie juures saate sõlmida ka kasko- ja liikluskindlustuse.
 • Kõik 2018. aasta uued autod leiate autokalendrist.
Auto hind*
EUR
Liisingu tüüp*
Esimene osamakse*
EUR
Periood*
Intress*
%
Kuumakse
0EUR
Graafik

Arvutus on ligikaudne ja võib erineda Teile pakutavatest tingimustest.

Paindlikud lahendused

Pikaajaline kogemus ja lai toodete valik võimaldab meil pakkuda Teile parimaid lahendusi. Pakume liisingut uutele ja kasutatud sõidukitele, mootorratastele, veesõidukitele, ATV-dele ja ka mootorsaanidele.

Kõik ühest kohast

Internetipangas ja Swedbanki esindustes saate koos liisingulepinguga sõlmida ka kasko- ja liikluskindlustuse lepingud.

Mugav arveldamine

Olles sõlminud liiklus- ja kaskokindlustuse Swedbankis, lisandub kindlustuse kulu igakuisele liisinguarvele.

Lepingute info internetipangas

Ülevaate oma liisingulepingu kohta leiate internetipangast.

Tingimused
 • Finantseerime sõidukeid (sh kommertssõidukeid)
 • Vara maksumus alates 3000 €
 • Vara vanus lepingu lõppedes kuni 15 aastat
 • Omafinantseering alates 10%
 • Liisinguperiood kuni 5 aastat

Lepingu muutmine

Kui soovite liisingulepingus teha muudatusi, näiteks pikendada liisinguperioodi või taotleda maksepuhkust, esitage taotlus liisingulepingu muutmiseks või saatke vabas vormis e-kiri. Lepingu muutmise tasud on määratud hinnakirjas.

Lepingu ennetähtaegne lõpetamine

Kui olete leidnud sõidukile ostja (eraisik või ettevõte), on tal võimalus liisinguleping üle võtta või sõiduk välja osta (v.a järelmaks müügilepingu korral). Sõiduki väljaostmiseks tuleb täita liisingulepingu lõpetamise taotlus ja ostja peab esitama kinnituse väljaostu kohta. Seejärel saab ostja Swedbankist arve sõiduki ostmiseks. Pärast arve tasumist soovitame omanikuvahetuse vormistada mugavalt Maanteeameti e-teeninduses. Kui ostja soovib dokumente saada paberil või digitaalselt allkirjastatuna, väljastab need Swedbank Liising ja omanikuvahetus tuleb vormistada Maanteeameti liiklusregistri büroos.

Liisingulepingu üleandmisel esitage meile liisingulepingu lõpetamise taotlus, kuhu on märgitud ostja andmed. Uuel liisinguvõtjal tuleb esitada liisingutaotlus. Leping antakse üle hetke jääkväärtuse alusel, kuid omavahelisel kokkuleppel võib ostja Teie sõiduki eest ka rohkem tasuda. Maanteeameti liiklusregistri vastava regiooni büroos tuleb sõiduki registreerimistunnistusele kanda uute kasutajate nimed.

NB! Kui sõiduki ostab välja kolmas isik, tuleb liisinguvõtjal liikluskindlustuse seaduse kohaselt pöörduda kindlustusseltsi enne, kui sõiduk uue omaniku nimele registreeritakse, muidu kantakse enammakstud summa seadusest tulenevalt uue omaniku poliisile.

Sõiduki volitamine

Sõiduki kasutaja, keda ei ole kirjas sõiduki tehnilises passis peab Eestis ja mujal Euroopa Liidus sõiduki tehnilist passi kaasas kandma. Väljaspool Euroopa Liitu on sel juhul lisaks juurde vaja notariaalse kinnitusega volikirja, mille väljastab liisingufirma. Volikirja väljastame nelja tööpäeva jooksul pärast taotluse täitmist nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Notariaalse volikirja maksimaalne kehtivusaeg on kaskokindlustuse lepingu lõppemiseni. Volikirja eest tasumine toimub liisinguandja esitatud arve alusel vastavalt hinnakirjale.

Kui sõidate liisitud auto või mootorrattaga Armeeniasse, Aserbaidžaani, Kasahstani, Kõrgõzstani, Moldovasse, Tadžikistani, Türkmenistani, Ukrainasse, Usbekistani, Valgevenesse või Venemaale, on vaja sõlmida kaskokindlustuse lisapoliis. Nende riikide puhul on segaduste vältimiseks volikirja vormistamine soovituslik ka siis, kui Teie nimi on kantud sõiduki registreerimistunnistusele.

Muudatused sõiduki registriandmetes

Kui soovite teha muudatusi sõiduki registriandmetes, vajate Maanteeametis registritoimingute sooritamiseks Swedbank Liising AS-i lihtkirjalikku volikirja. Selle saamiseks täitke volikirja taotlus. Volikirja väljastamise tasu on vastavalt hinnakirjale. Lihtvolikirja maksimaalne kehtivusaeg on 20 päeva.

 1. Soovitame lepingu lõppedes liisingueseme enda nimele registreerida Maanteeameti e-teeninduses.
 2. Omanikuvahetuse algatame peale viimase osamakse laekumist.
 3. Ümberregistreerimise toiming tuleb teha 5 kalendripäeva jooksul alates sellest, kui info on sisestatud e-teenindusse ja olete saanud vastava teavituse.

NB! Kui liisingueset ei ole viie päeva möödudes enda nimele registreeritud, kustutatakse liisingueseme andmed ajutiselt liiklusregistrist ja Teie liikluskindlustuspoliis lõpetatakse automaatselt ning Teil tuleb koos aktiga pöörduda Maanteeameti büroosse. Pange tähele, juhul kui otsustate esmalt liisingueseme välja osta või liisingulepingut pikendada, kuid hiljem soovite siiski liisingueset tagastada, siis kehtib Teile samuti liisingueseme tehnilise kontrolli nõue.

Lepingu lõppemisel toimi vastavalt liisingu tüübile

 • Kapitalirent ja järelmaks

  Kapitalirendi või järelmaksu lepingu tähtaegsel lõppemisel kontrollime pärast viimase osamakse tasumist, kas kõik kohustused on täidetud (liisingumaksed tasutud, vajalikud dokumendid esitatud). Seejärel saadame lepingu lõpetamise aktid. Akti alusel tuleb sõiduk 5 päeva jooksul Swedbanki nimelt maha võtta. Ümberregistreerimine on võimalik ka Maanteeameti e-teeninduses.

 • Jääkväärtusega kapitalirent ja järelmaks

  Jäägiga kapitalirendi või järelmaksuga müügilepingu korral on võimalik lepingut pikendada ja tasuda lepingu lõppu jäetud osamakse jagatuna uuele liisinguperioodile. Lepingu pikendamiseks esitage enne lepingu lõpptähtaega taotlus liisinglepingu muutmiseks. Liisingulepingu pikendamisega kaasneb lepingutasu vastavalt kehtivale hinnakirjale. Kui Te lepingut pikendada ei soovi, siis kontrollime pärast viimase osamakse tasumist, kas kõik kohustused on täidetud (liisingumaksed tasutud, vajalikud dokumendid esitatud). Seejärel saadame lepingu lõpetamise aktid. Akti alusel tuleb sõiduk 5 päeva jooksul Swedbanki nimelt maha võtta. Ümberregistreerimine on võimalik ka Maanteeameti e-teeninduses.

 • Kasutusrent

  Kolm kuud enne kasutusrendi lepingu lõppemist saadame lepingu lõppemisest meeldetuletuskirja ja palume valida, mida soovite teha seadmega liisingu lõppedes. Kasutusrendi lepingu lõppedes on võimalik lepingut pikendada ja seade kas tagastada või välja osta.

  Lepingu pikendamine

  Lepingu pikendamiseks esitage enne lepingu lõpptähtaega taotlus või kirjalik sooviavaldus aadressile liisingutugi@swedbank.ee, kus märkige ära, milliseks perioodiks soovite lepingut pikendada. Seejärel saadame Teile pakkumise. Liisingulepingu pikendamisega kaasneb lepingutasu vastavalt Swedbanki kehtivale hinnakirjale.

  Liisingueseme tagastamine

  Hiljemalt üks kuu enne liisingulepingu lõppemist tuleb liisinguese esitada ülevaatamiseks liisingulepingus määratud tagasiostjale, et välja selgitada, kas liisingueseme seisukord vastab sõidukite või veokite loomuliku ja ebaloomuliku kulumise määramise juhendis kokkulepitud tingimustele. Kui tagasiostja kinnitab liisingueseme tagasiostu, tuleb liisingulepingu lõppkuupäeval loovutada see tagasiostjale. Kui tagasiostja hinnangul esinevad liisinguesemel puudused, on Teil kohustus hüvitada nende kõrvaldamiseks tehtavad remondikulud enne liisingueseme tagastamist.

  NB! Tehnilise kontrolli palume teostada tagasiostja juures hiljemalt 1 kuu enne liisingulepingu lõppemist, vastasel juhul on tagasiostjal õigus keelduda liisingueseme tagasiostmisest.

  Liisingueseme väljaost

  Liisingueseme väljaostuks saatke e-kiri aadressile liising@swedbank.ee. Peale viimase graafikujärgse liisingumakse tasumist koostame ja edastame arve liisingueseme väljaostuks. Liisingueseme kokkulepitud jääkväärtusele lisandub käibemaks. Kui olete arve tasunud, edastame dokumendid liisingulepingu lõpetamise kohta, millega saate liisingueseme Maanteeameti büroos 5 päeva jooksul enda nimele ümber registreerida.

  Kui loovutate liisingueseme väljaostuõiguse kolmandale isikule, saatke selleks digitaalselt allkirjastatud avaldus, milles on toodud ka liisingueseme väljaostja andmed, aadressile liising@swedbank.ee või internetipangast pangateade.

 • Täisteenusliising

  Täisteenusliisingu lepingu lõppemisel on võimalus kas lepingut pikendada või sõiduk tagastada.

  Liisingueseme tagastamine

  Liisingueseme tagastamisel soovitame eelnevalt tutvuda sõidukite või veokite loomuliku ja ebaloomuliku kulumise määramise juhendiga, milles on välja toodud detailne info liisingueseme seisukorra kohta selle tagastamisel. Liisingueseme tagastamise aja ja asukoha kokkuleppimiseks palume meiega ühendust võtta aadressil liisingutugi@swedbank.ee. Liisingueseme üleandmisel koostatakse üleandmise-vastuvõtmise akt, mis allkirjastatakse liisinguandja, liisinguvõtja volitatud esindaja ja liisingueseme tagasiostja poolt.

  Liisingulepingu pikendamine

  Poolte kokkuleppel on võimalik liisingulepingut pikendada. Selleks esitage palun enne lepingu lõpptähtaega taotlus või kirjalik sooviavaldus aadressile liisingutugi@swedbank.ee. Seejärel saadame Teile pakkumise. Liisingulepingu pikendamisega kaasneb lepingutasu vastavalt Swedbanki kehtivale hinnakirjale.

  Täisteenusliisingu seotud teenuste lõppemine

  Liisinguvõtja kohustub liisinguandjale hüvitama kõik teenuste osutamisega seotud kulud, mis ilmnevad pärast täisteenusliisingu lepingu lõppemist, kuid mis on tekkinud ajal, mil liisinguandja teenust liisinguvõtjale osutas.

 • Kasko- ja liikluskindlustus

  Kui Teie igakuisel liisinguarvel kajastub peale liisingumakse ka kaskokindlustuse kuumakse, lõppeb see pärast liisingu viimase osamakse maksetähtaja saabumist. Kui Te soovite, et kindlustuskaitse jätkuks, siis palun võtke ühendust telefonil 888 1513 või edastage oma soov aadressile varakindlustus@swedbank.ee. Kui Teie igakuisele liisinguarvele ei ole kaskokindlustuse kuumakset lisatud, ei lõpe kaskokindlustuse leping automaatselt koos liisingulepinguga. Tingimuste täpsustamiseks palun võtke ühendust oma kindlustusseltsiga.

  Juhul, kui olete liikluskindlustuse sõlminud Swedbanki kaudu, siis pärast sõiduki ümbervormistamist enda nimele, võtke meiega ühendust 30 päeva jooksul, et saaksime kehtiva liikluskindlustuse lepingu Teie nimele ümber vormistada.

  Pange tähele, tulenevalt liikluskindlustuse seadusest kuulub kehtiva liikluskindlustuse ettemaks uuele omanikule, kui eelmine omanik ei ole lõpetanud kindlustust enne sõiduki Maanteeametis ümber registreerimist. Liikluskindlustuse lõpetamiseks pöörduge otse oma kindlustusandja poole.

  Swedbanki varakindlustuse kontaktid lepingu uuendamiseks ja ümber vormistamiseks:

  Teise teenusepakkuja puhul tuleb Teil pöörduda oma kindlustusseltsi.

ERAISIKUD Kehtivad alates 01.09.2016
1. TRANSPORDIVAHENDITE JA SEADMETE LIISING
lepingu sõlmimine kapitalirendi ja järelmaksu vormis (1) 1,5% vara hinnast, vähemalt 200 EUR
lepingu sõlmimine kasutusrendi vormis (1) 1,5% vara hinnast, vähemalt 200 EUR
1.1 Liisingulepingu muudatus
maksekuupäeva muutmine (esmakordne muutmine tasuta) 30 EUR
lepingu ennistamine, maksepuhkus (koos perioodi pikendamisega maksepuhkuse osas) 65 EUR
kasutusrendilepingu täiendava osamakse tasumine, kui kaasneb lepingu (sh maksegraafiku) muudatus 160 EUR
kapitalirendilepingu ja järelmaksuga müügilepingu täiendava osamakse tasumine, kui kaasneb lepingu (sh maksegraafiku) muudatus (juhul, kui leping on sõlmitud fikseeritud intressiga) 160 EUR
lepingu perioodi pikendamine/lühendamine (perioodi keskel või lõpus) ja/või lepingu liigi muudatus 120 EUR
intressimäära alandamine 1% lepingu jäägist, vähemalt 65 EUR
1.2 Liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine
kasutusrendi, kapitalirendi ja järelmaksuga müügilepingu vormis lepingu korral, kui leping on sõlmitud enne 01.07.2011 tasuta
Kui lepingu lõpetamine toimub liisinguperioodi esimese 9 kuu jooksul intress kuni 9nda kuuni (k.a)
kasutusrendi korral, kui leping on sõlmitud peale 01.07.2011 tasuta
Kui lepingu lõpetamine toimub liisinguperioodi esimese 9 kuu jooksul intress kuni 9nda kuuni (k.a)
fikseeritud intressiga kapitalirendi ja järelmaksuga müügilepingu korral, kui leping on sõlmitud peale 01.07.2011 1% tasumata osamaksete summast, kui lepingu lõpuni on 1 aasta või enam; 0,5% tasumata osamaksete summast, kui lepingu lõpuni on alla 1 aasta
liboriga/euriboriga kapitalirendi ja järelmaksuga müügilepingu korral, kui leping on sõlmitud peale 01.07.2011 tasuta (intress kasutatud aja eest)
kõrgema hinnaga müügi korral 65 EUR
1.3 Viivise määr
EKP intress(3) +8% aastas (hetkel 0,022% päevas, 8,00% aastas)
1.4 Lisateenused kuumakses
Kütusekaardi arvestus (va täisteenusliisingu ja sõiduki haldamisteenuse leping)
Kütusekaardi (limiidiga 100EUR) kuuhooldustasu 1EUR/kuu
Kütusekaardi (limiidiga 200 – 250EUR) kuuhooldustasu 2,60EUR/kuu
Kütusekaardi (limiidiga 300 – 350EUR) kuuhooldustasu 3EUR/kuu
Kütusekaardi (limiidiga 400 – 600EUR) kuuhooldustasu 5EUR/kuu
Kütusekaardi (limiidiga 700EUR) kuuhooldustasu 6EUR/kuu
Kütusekaardi (limiidiga 1000EUR) kuuhooldustasu 7,70EUR/kuu
Kütusekaardi (limiidiga 2000EUR) kuuhooldustasu 10EUR/kuu
Kütusekaardi (limiidiga 3000EUR) kuuhooldustasu 12EUR/kuu
Kütusekaardi (limiidiga 5000EUR) kuuhooldustasu 15EUR/kuu
Kütusekaardi (limiidiga 7000EUR) kuuhooldustasu 17EUR/kuu
1.5 Lisateenused ühekordse teenusena
ühekordne transfeerteenus (2) 100 EUR
rehvide transport sama linna piires rehvihotelli (2) 38 EUR
24 tunni hädaabi teenus (2) 85 EUR
Maanteeameti registri toimingud. Teostajaks on liisinguandja töötaja (lisanduvad Maanteeameti kulud) (2) 39 EUR
1.6 Muud teenused
trahvikviitungi koostamine ja edastamine (2) 6,40 EUR
trahv kindlustuse mittetähtaegse esitamise eest kuni 10% vara jääkmaksumusest
vara allrendile andmise volikiri (2) 19,20 EUR
lihtkirjalik volikiri (nt sõiduki kasutamine, olemasolevale reg.tunnistusele duplikaadi tellimine, numbrimärgi vahetus, kasutaja andmete muutmine jms) (2) 6,40 EUR
Maanteeameti e-teeninduses tehingu vormistamine (2) 3,20 EUR
sõiduki notariaalne volikiri (nt sõiduki kasutamine) (4 tööpäeva jooksul) (2) 73,50 EUR
lisatagatise (käendus, garantii) vabastamine 95 EUR
sõiduki teisalduskulude tasumine (lisandub teisalduse otsekuludele) (2) 31 EUR
tõendi (kinnituskirja) koostamise tasu (2) 6,40 EUR
lepingu rikkumise ja ülesütlemise teatise saatmine (2) 6,40 EUR
kütusekaardi väljavõtte saatmine (2) 3,20 EUR
kütusekaardi asendustasu liisingutähtaja kestel kliendi süül (2) 3,20 EUR
arve ümbervormistamine 38,35 EUR
liisinguandja väljastatavad saldokinnitused (2) 9EUR, (kliendi blanketile allkirja andmine tasuta)
liisinguandja väljastatavad saldovõrdlusteatised (2) 19 EUR
võlalepingu sõlmimine 1% võlasummast, vähemalt 159,80 EUR
leppetrahv sõiduki tähtaegse tagastamisega seotud viivituste eest (päevas) 50 EUR
dokumentide menetlemise tasu (2) 31,95 EUR kuid mitte vähem kui 6,40 EUR
sõiduki hindamisteenus (sh sõiduautod, matkaautod, mootorrattad, ATV-d, jms) (2) 50 EUR
veesõiduki hindamisteenus (sh kaater, mootorpaat, jaht, purjekas jms) (2) 110 EUR
veoki, haagise, rasketehnika hindamisteenus (sh ekskavaator, traktor, laadur, tõstuk, kombain, haakeriistad jms) (2) 80 EUR
metsatehnika ja seadmete hindamisteenus (sh harvester, forwarder, tootmisseadmed, tootmispingid jms) (2) 130 EUR
hindamisteenuse osutamine vara asukohas (sõidukid, Tallinn) hindamisteenuse tasu + 20 EUR
hindamisteenuse osutamine vara asukohas väljaspool Tallinna (kõik varagrupid) (2) hind kokkuleppel
JURIIDILISED ISIKUD Kehtivad alates 01.09.2016
2. TRANSPORDIVAHENDITE JA SEADMETE LIISING
lepingu sõlmimine kapitalirendi ja järelmaksu vormis (1) 1,5% vara hinnast, vähemalt 200 EUR
lepingu sõlmimine kasutusrendi vormis (1) 1,5% vara hinnast, vähemalt 200 EUR
lepingu sõlmimine täisteenusliisingu vormis (2) 1,5% vara hinnast, vähemalt 200 EUR
lepingu sõlmimine sõiduki haldamisteenuse lepingu vormis (2) 40 EUR
2.1 Liisingulepingu muudatus
maksekuupäeva muutmine (esmakordne muutmine tasuta) 30 EUR
lepingu ennistamine, maksepuhkus (koos perioodi pikendamisega maksepuhkuse osas) 65 EUR
täiendava osamakse tasumine ja/või lisafinantseerimine 160 EUR
lepingu perioodi pikendamine/lühendamine (perioodi keskel või lõpus) ja/või lepingu liigi muudatus 160 EUR
intressimäära alandamine 1% lepingu jäägist, vähemalt 65 EUR
2.2 Täisteenuslepingu lepingu muudatus
lepingu ennistamine, maksekuupäeva muutmine, maksepuhkus (koos perioodi pikendamisega maksepuhkuse osas), kindlustustingimuste muudatus (2) 78 EUR
täisteenusliisingu või sõiduki haldamisteenuse lepingule teenus(t)e lisamine tasuta
täisteenusliisingu või sõidki haldamisteenuse lepingule teenus(t)e muutmine või eemaldamine (2) 192 EUR
täiendava osamakse tasumine ja/või lisafinantseerimine, perioodi pikendamine 192 EUR
intressimäära alandamine (2) 1% lepingu jäägist, vähemalt 78 EUR
2.3 Liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine
fikseeritud intressiga leping lõpetamisele järgneva kuni 6 kuu intresside summa
libori/euriboriga seotud leping lõpetamisele järgneva kuni 3 kuu intresside summa
lepingust taganemine liisinguvõtja algatusel lepingu sõlmimise tasu
2.4 Täisteenusliisingu lepingu lõpetamise tasu
täisteenusliisingu leping lõpetamisele järgneva 1 kuu täisteenusliisingu makse
sõiduki haldamisteenuse leping lõpetamisele järgneva 1 kuu teenuse osutamise tasu makse
2.5 Viivise määr
0,25% päevas
2.6 Lisateenused kuumakses
Kütusekaardi arvestus (va täisteenusliisingu ja sõiduki haldamisteenuse leping)
Kütusekaardi (limiidiga 100 EUR ) kuuhooldustasu 1EUR/kuu
Kütusekaardi (limiidiga 200 – 250EUR) kuuhooldustasu 2,60EUR/kuu
Kütusekaardi (limiidiga 300 – 350EUR) kuuhooldustasu 3EUR/kuu
Kütusekaardi (limiidiga 400 – 600EUR) kuuhooldustasu 5EUR/kuu
Kütusekaardi (limiidiga 700EUR) kuuhooldustasu 6EUR/kuu
Kütusekaardi (limiidiga 1000EUR) kuuhooldustasu 7,70EUR/kuu
Kütusekaardi (limiidiga 2000EUR) kuuhooldustasu 10EUR/kuu
Kütusekaardi (limiidiga 3000EUR) kuuhooldustasu 12EUR/kuu
Kütusekaardi (limiidiga 5000EUR) kuuhooldustasu 15EUR/kuu
Kütusekaardi (limiidiga 7000EUR) kuuhooldustasu 17EUR/kuu
2.7 Täisteenusliisingu lisateenused kuumakses
kütusekaardi/lisakütusekaardi arvestus (2) 5EUR/kuu
rahvusvahelise kütusekaardi arvestus (2) 5EUR/kuu
2.8 Lisateenused ühekordse teenusena
ühekordne transfeerteenus (2) 100 EUR
rehvide transport sama linna piires rehvihotelli (2) 38 EUR
24 tunni hädaabi teenus (2) 85 EUR
Maanteeameti registri toimingud. Teostajaks on liisinguandja töötaja (lisanduvad Maanteeameti kulud) (2) 39 EUR
2.9 Muud teenused
trahvikviitungi koostamine ja edastamine (2) 6,40 EUR
trahv kindlustuse mittetähtaegse esitamise eest kuni 10% vara jääkmaksumusest
vara allrendile andmise volikiri (2) 19,20 EUR
lihtkirjalik volikiri (nt sõiduki kasutamine, olemasolevale reg.tunnistusele duplikaadi tellimine, numbrimärgi vahetus, kasutaja andmete muutmine jms) (2) 6,40 EUR
Maanteeameti e-teeninduses tehingu vormistamine (2) 3,20 EUR
sõiduki notariaalne volikiri (nt sõiduki kasutamine) (4 tööpäeva jooksul) (2) 73,50 EUR
lisatagatise (käendus, garantii) vabastamine 95 EUR
sõiduki teisalduskulude tasumine (lisandub teisalduse otsekuludele) (2) 31 EUR
tõendi (kinnituskirja) koostamise tasu (2) 6,40 EUR
lepingu rikkumise ja ülesütlemise teatise saatmine (2) 6,40 EUR
kütusekaardi väljavõtte saatmine (2) 3,20 EUR
kütusekaardi asendustasu liisingutähtaja kestel kliendi süül (2) 3,20 EUR
arve ümbervormistamine 38,35 EUR
liisinguandja väljastatavad saldokinnitused (2) 9EUR, kliendi blanketile allkirja andmine tasuta
liisinguandja väljastatavad saldovõrdlusteatised (2) 19 EUR
võlalepingu sõlmimine 1% võlasummast, vähemalt 159,80 EUR
leppetrahv sõiduki tähtaegse tagastamisega seotud viivituste eest (päevas) 50 EUR
dokumentide menetlemise tasu (2) 31,95EUR, kuid mitte vähem kui 6,40 EUR
sõiduki hindamisteenus (sh sõiduautod, matkaautod, mootorrattad, ATV-d, jms) (2) 50 EUR
veesõiduki hindamisteenus (sh kaater, mootorpaat, jaht, purjekas jms) (2) 110 EUR
veoki, haagise, rasketehnika hindamisteenus (sh ekskavaator, traktor, laadur, tõstuk, kombain, haakeriistad jms) (2) 80 EUR
metsatehnika ja seadmete hindamisteenus (sh harvester, forwarder, tootmisseadmed, tootmispingid jms) (2) 130 EUR
hindamisteenuse osutamine vara asukohas (sõidukid, Tallinn) hindamisteenuse tasu + 20 EUR
hindamisteenuse osutamine vara asukohas väljaspool Tallinna (kõik varagrupid) (2) hind kokkuleppel
2.10 Seadme väikeliising
lepingu muutmise tasu 65 EUR
lepingu ümbervormistamise tasu teisele isikule (võla ülekande leping) 65 EUR
lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu lõpetamisele järgneva kuni 6 kuu intresside summa

(1) Maaelu Edendamise Sihtasutuse finantseeringu kasutamisel lepingutasuta

(2) Hinnas sisaldub käibemaks 20%

(3) Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimis-operatsioonidele kohaldatav intressimäär (EKP).

Liisingu tüübid

Kapitalirent

Sobib, kui soovite lepingu lõppedes saada liisitava vara omanikuks.

Kasutusrent

Sobib, kui soovite eelkõige vara kasutada. Lepingu lõppedes saate vara tagastada müüjale, jääkväärtusega välja osta või taotleda jääkväärtusele uue lepingu sõlmimist.

Mida teha kahjujuhtumi korral?

 1. Kindlustusjuhtumi korral teatage juhtunust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul, liikluskindlustuse poliisi ning kaskokindlustuse poliisi väljastanud kindlustusandjale.
 2. Peale kindlustusfirmade tuleb kahjujuhtumist kolme päeva jooksul kirjalikult teavitada ka Swedbank Liisingut.

Kasko- ja liikluskindlustusest lähemalt

Teatan kahjust

 • Kontakt SwedbankP&C Insurance AS-is sõlmitud lepingute kahjujuhtumi korral
 • 888 2111 (24h)
 • kahjuabi@swedbank.ee
Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kui jätkate veebilehe sirvimist või vajutate „Jah, nõustun“ ikooni, siis nõustute küpsiste kasutamisega. Teil on võimalik loobuda antud nõusolekust igal ajal, muutes kasutatava seadme seadistusi ja kustutades salvestatud küpsiseid. Tutvuge ka meie küpsiste kasutamise eeskirjaga.