Autoliising

Paindlikud ja kiired finantseerimislahendused uue või kasutatud vara soetamiseks

 • Meie juures saate sõlmida ka kasko- ja liikluskindlustuse
 • Mugav liisingulepingute ülevaade internetipangas
 • Kõik autoga seotud kulutused ühel arvel koos

Autoliisingu kalkulaator

Auto hind*
EUR
Liisingu tüüp*
Esimene osamakse*
%, EUR
Periood*
Intress*
%
Kuumakse
0EUR
Graafik

Arvutus on ligikaudne ja võib erineda Teile pakutavatest tingimustest.

Swedbanki autoliisingu eelised

Paindlikud lahendused

Meil on Eesti autoliisingu pakkujatest suurim kogemustepagas, mistõttu leiame Teie soovile kiire lahenduse.

Swedbank pakub liisingut uutele ja kasutatud autodele, lisaks ka mootorrattale, väikelaevale, ATV-le ja mootorsaanile.

Kõik ühest kohast

Autoliisingu ning kasko- ja liikluskindlustuse lepingud saate mugavalt vormistada suuremates Swedbanki kontorites või autosalongis, aga ka digitaalselt.

Koondarve kord kuus

Lisame kaskokindlustuse makse liisinguarvele ning saadame selle Teile kord kuus. Nii saate ühel arvel hea ülevaate autoga seotud kulutuste kohta.

E-arve või e-arve püsimakseleping

Kui soovite, saadame Teile liisinguarved e-arvetena. Neid on mugav kohe tasuda ning on välistatud, et arve võiks postis kaduma minna. Kui aga sõlmite e-arve püsimakselepingu, ei pea Te arve tasumise pärast üldse muretsema.

Lepingute info internetipangas

Ülevaate oma liisingulepingu kohta leiate Swedbanki internetipangast. Soovi korral saate meile otse netipanga kaudu saata avalduse lepingu muutmiseks.

Pakume erinevaid liisingu tüüpe

Kapitalirent

Kapitalirendi korral saate liisingutähtaja lõppedes liisitava vara omanikuks.

Kasutusrent

Kasutusrendi lõppedes on Teil võimalus liisinguese müüjale tagastada, jääkväärtusega välja osta või taotleda jääkväärtusele kapitalirendi lepingu sõlmimist. Kasutusrendiga saate sõidukit soetada vaid juhul, kui vara müüja on Swedbanki koostööpartner, kes on valmis tähtaja lõppedes sõiduki tagasi ostma.

Järelmaks

Järelmaksuga saate soetada sõiduki eraisikult ja ettevõttelt, mis ei ole käibemaksukohuslane. Liisinguperioodi lõppemisel saate vara omanikuks.

Taotlemine

 1. Esitage liisingutaotlus.
 2. Lisage taotlusele vajalikud dokumendid (müügipakkumine; ettevõtte viimase kvartali bilanss ja kasumiaruanne; kui sõiduki müüja ei ole meie koostööpartner, siis ka auto hindamisakt.
 3. Haldur annab Teile liisinguotsusest teada telefoni või e-kirja teel ning lepib kokku allkirjastamise aja.
 4. Peale esimese osamakse ja lepingutasu tasumist võite autole järele minna.
 5. Sõiduk tuleb Maanteeameti liiklusregistri Teie regiooni büroos vormistada Swedbank Liising AS-i nimele. Kui liisinguvõtja läheb ise sõidukit registreerima, peab tal kaasas olema (allkirjastatud) vara üleandmise-vastuvõtmise akt, mis tõendab, et tal on volitus selle toimingu tegemiseks.
 6. Autol peab olema kehtiv kasko- ja liikluskindlustus. Kui teete kaskokindlustuse mujalt kui Swedbank P&C Insurance AS-is, saatke poliisi koopia e-posti aadressile ariklient@swedbank.ee või tooge see lähimasse Swedbanki kontorisse.
 7. Liisingulepingu infot näete internetipangas, sealt saate esitada ka taotluse lepingu muutmiseks.

Taotluste vormid

Kasulikud lingid

Auto, väikebussi või kaubiku liisingu tingimused

 • Sõiduki ostuhind vähemalt 3000 eurot (ilma käibemaksuta).
 • Esimene osamakse vähemalt 10% sõiduki ostuhinnast.
 • Sõiduk võib liisingutähtaja lõppemise ajaks olla kuni 15 aastat vana.
 • Tähtaeg kuni 5 aastat.

Liisingulepingu pikendamine või muutmine

Liisingulepingu pikendamise või maksepuhkuse saamiseks esitage taotlus liisingulepingu muutmiseks või kirjalik sooviavadlus, kus märkige ära, milliseks perioodiks soovite lepingut pikendada.

Kasutusrendi puhul tuleb liisingulepingu pikendamine enne kokku leppida ka automüüjaga.

Liisingulepingu pikendamisega kaasneb lepingutasu vastavalt Swedbanki kehtivale hinnakirjale.

Muudatused sõiduki registriandmetes

Kui soovite teha muudatusi sõiduki registriandmetes, vajate Maanteeametis registritoimingute sooritamiseks Swedbank Liising AS-i lihtkirjalikku volikirja. Selle saamiseks täitke volikirja taotlus.

Tasumine toimub liisinguandja esitatud arve alusel vastavalt Swedbanki hinnakirjale. Lihtvolikirja maksimaalne kehtivusaeg on 20 päeva.

Lepingu lõpetamine

Lepingu ennetähtaegne lõpetamine

Kui olete leidnud sõidukile ostja (eraisik või ettevõte), on tal võimalus liisinguleping üle võtta või sõiduk välja osta.

Sõiduki väljaostmisel tuleb Teil täita liisingulepingu lõpetamise taotlus ja ostja peab esitama kinnituse väljaostu kohta. Seejärel saab ostja meilt arve sõiduki ostmiseks. Pärast arve tasumist väljastab Swedbank Liising AS ostjale dokumendid, millega vormistatakse Maanteeameti liiklusregistri vastava regiooni büroos omanikuvahetus.

Liisingulepingu üleandmisel esitage meile liisingulepingu lõpetamise taotlus, kuhu on märgitud ostja andmed. Uuel liisinguvõtjal tuleb esitada liisingutaotlus. Leping antakse üle hetke jääkväärtuse alusel, kuid omavahelisel kokkuleppel võib ostja Teie sõiduki eest ka rohkem tasuda. Maanteeameti liiklusregistri vastava regiooni büroos tuleb sõiduki registreerimistunnistusele kanda uute kasutajate nimed.

Kui sõlmite Swedbank Liising ASiga lepingu uue sõiduki liisimiseks, ei tule lepingu lõpetamise tasu maksta.

NB! Kui sõiduki ostab välja kolmas isik, tuleb liisinguvõtjal liikluskindlustuse seaduse kohaselt pöörduda kindlustusseltsi enne, kui sõiduk uue omaniku nimele ümber registreeritakse, muidu kantakse enammakstud summa seadusest tulenevalt uue omaniku poliisile.

Lepingu tähtaegne lõppemine

Kapitalirendi ja järelmaksu lepingu lõppemisel kontrollime pärast viimase osamakse tasumist, kas kõik kohustused on täidetud (liisingumaksed tasutud, vajalikud dokumendid esitatud). Seejärel saadame Teile lepingu lõpetamise aktid. Akti alusel saate sõiduki 5 päeva jooksul Maanteametis meie nimelt maha võtta.

Jäägiga Kapitalirendi või järelmaksuga müügilepingu korral on võimalik lepingut pikendada ja tasuda lepingu lõppu jäetud osamakse jagatuna uuele liisinguperioodile. Lepingu pikendamiseks esitage palun enne lepingu lõpptähtaega taotlus või kirjalik sooviavalus aadressile ariklient@swedbank.ee, kus märkige ära, milliseks perioodiks soovite lepingut pikendada.

Kasutusrendi lepingu lõppemise korral saadame kolm kuud enne lepingu lõppemist meeldetuletuskirja, milles palume Teil kirjalikult (e-posti, faksi või kirja teel) teatada, kas soovite liisingutähtaja lõpus:

 • sõiduki välja osta (jääkväärtusele lisandub käibemaks);
 • lepingut pikendada;
 • sõiduki tagasiostjale tagastada (üks kuu enne lepingu lõppemist tuleb sõiduk tagasiostjale ette näidata);
 • liisinguese vahetada uue vastu.

Kui Te soovite kasutusrendi lõpus tagastada sõiduki tagasiostjale, tutvuge palun eelnevalt sõidukite või veokite loomuliku ja ebaloomuliku kulumise määramise juhendiga, milles on välja toodud detailne info sõidukile esitatavate nõuete kohta selle tagastamisel.

Kaskokindlustus ja lisateenused lepingu lõppemisel

Kui Teie igakuisel liisinguarvel kajastub peale liisingumakse ka kaskokindlustuse kuumakse ja/või lisateenused, lõpeb see pärast liisingu viimase osamakse maksetähtaja saabumist. Kui Teie igakuisele liisinguarvele ei ole kaskokindlustuse kuumakset lisatud, tuleb Teil kaskokindlustuse lõpetamise sooviga pöörduda oma kindlustusseltsi.

Sõiduki volitamine

Sõiduki kasutamine Eestis ja mujal Euroopa Liidus

Sõiduki kasutaja (keda ei ole kantud sõiduki registreerimistunnistusele) peab kaasas kandma registreerimistunnistust, mis tõendabki sõiduki kasutamise õigust.

Sõiduki kasutamine väljaspool Euroopa Liitu

Kui Teid ei ole kantud kasutajana sõiduki tehnilisse passi, on liisitud sõidukiga Euroopa Liidust väljasõitmiseks vaja notariaalselt kinnitatud volikirja, mille saate liisingufirmast.

Notariaalse volikirja saate nelja tööpäeva jooksul pärast volikirja väljastamise taotluse täitmist. Volikirju väljastame nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

Tasumine toimub liisinguandja esitatud arve alusel vastavalt Swedbanki hinnakirjale. Notariaalse volikirja maksimaalne kehtivusaeg on kaskokindlustuse lepingu lõppemiseni.

Kui sõidate liisitud auto või mootorrattaga Armeeniasse, Aserbaidžaani, Kasahstani, Kõrgõzstani, Moldovasse, Tadžikistani, Türkmenistani, Ukrainasse, Usbekistani, Valgevenesse või Venemaale, on vaja sõlmida kaskokindlustuse lisapoliis. Nende riikide puhul on segaduste vältimiseks volikirja vormistamine soovituslik ka siis, kui Teie nimi on kantud sõiduki registreerimistunnistusele.

Kindlustamine

Liikluskindlustus on kohustuslik kindlustus, millega kindlustatakse juhi vastutus kannatanute ees. Kindlustusselts hüvitab kolmandatele isikutele tekitatud isiku- ja varakahju ning juhi ravikulud.

Seoses Liikluskindlustuse seaduse muudatusega alates 01.10.2014 vastutab liikluskindlustuse olemasolu eest liisinguauto korral sõiduki vastutav kasutaja, mitte vara omanik ehk Swedbank Liising.

Swedbanki kaskokindlustus hüvitab alati kahest väärtusest suurema – kas kindlustuslepingu sõlmimisel kokkulepitud auto väärtuse või auto turuhinna enne kahju toimumist. Kaskokindlustuse makseid saate koos liisingumaksetega tasuda korra kuus.

Kui teete kaskokindlustuse mujalt kui Swedbank P&C Insurance AS-is, saatke poliisi koopia e-posti aadressile ariklient@swedbank.ee või tooge see lähimasse Swedbanki kontorisse.

Tegutsemine kahjujuhtumi korral

Kui Teil on kaskokindlustus, tutvuge tegutsemisjuhistega kahju korral.

Kui olete õnnetuses süüdi, teatage juhtunust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kolme tööpäeva jooksul liikluskindlustuse poliisi väljastanud kindlustusandjale ning kaskokindlustuse poliisi väljastanud kindlustusandjale.

Peale kindlustusfirmade tuleb kahjujuhtumist kolme päeva jooksul kirjalikult teavitada ka Swedbank Liising ASi. Saatke kahjujuhtumi vabas vormis kirjeldus e-posti aadressil ariklient@swedbank.ee või faksile numbril 613 1929. Märkige teates ka õnnetuse kuupäev ja auto registreerimisnumber.