Arvelduskrediit

Paindlik käibevahendite kaasamise võimalus

 • Võimaldab kokkulepitud krediidilimiidi ulatuses arvelduskontoga miinusesse minna.
 • Sobib maksetähtaegadest tingitud ebaühtlaste rahavoogude silumiseks ja ootamatute väljaminekute katteks.

Tingimused

 • Limiit on kuni 50% ettevõtte viimase poolaasta keskmisest kuu netokäibest,
  min 2000 €.
 • Tähtaeg on kuni 1 aasta.
 • Tagatis:
 • Lepingutasu on 1% summast aastas, min 195 eurot.
 • Kohustistasu on fikseeritud protsent limiidi kasutamata osalt 2% aastas.

Vajalikud dokumendid

 • Laenutaotlus;
 • Viimane majandusaasta aruanne juhul, kui see on Äriregistrisse esitamata. Esitatud bilanss ja kasumiaruanne ei tohi olla vanemad kui 12 kuud;
 • Kinnisvaratagatise puhul hindamisakt panga poolt aktsepteeritud kinnisvarabüroost.