Korteriühistu laen

Korteriühistu laenu taotlemisel palume arvestada järgmisi tingimusi:

 • Koostada energiaaudit, määratleda remonttööde prioriteedid ja esialgne eelarve.
  Loe lähemalt
 • Kui tegemist ehitustööga, siis omavalitsuse poolt väljastatud ehitusluba või kirjalik nõusolek.
 • Üldkoosoleku otsuste protokolli koostamisel arvestada panga näidisega
 • Esitada panka laenutaotlusel näidatud dokumendid, soovitatavalt elektroonselt
 • Esitada kaasomandi kindlustuspoliis, kus soodustatud isikuks on märgitud Swedbank.
  Loe lähemalt
 • Laenusumma kasutuselevõtmine toimub etapiviisiliselt ehitaja poolt esitatud arvete ja remonttööde üleandmisaktide alusel.

Soovituslik tegevuskava KredExi toetuse ja renoveerimislaenu taotlemiseks

 • Tutvuge KredEx-i toetuse tingimustega.
 • Leidke sobiv tehniline konsultant, kes aitab koostada tööde lähteülesande, leida projekteerija ja ehitaja ning nõustab ühistut projekti elluviimisel
 • Küsige pangast esialgsed laenutingimused (laenuvõimaluste arvutamiseks on vajalik teada esialgset eelarvet ja toetuse määra)
 • Võtke vastu üldkoosoleku otsused (1. koosolek) projekteerimise ja finantseerimise algatamiseks (arvestage panga näidisprotokollis toodud tingimustega)
 • Tellige energiamärgis, ehitusprojekt ja energiatõhususe arvutus ning esitage ehitusteatis
 • Võtke vastu üldkoosoleku otsused (2. koosolek) rekonstrueerimiseks ja laenu taotlemiseks (võib otsustada kohe 1. koosolekul, kui kõik vajalik info on olemas)
 • Esitage KredExile toetuse taotluse dokumendid
 • Peale dokumentide kontrolli teeb KredEx esialgse toetuse eraldamise otsuse ja korraldab projektide ekspertiisi
 • Korraldage hanked ehitaja (riigihangete registri kaudu) ja omanikujärelevalve leidmiseks (lisaks hinnale on ehitaja puhul oluline: kogemused, taust, finantsvõimekus, garantii)
 • Esitage laenutaotluse dokumendid panka ja kooskõlastage pangaga ehitaja valik
 • Esitage KredExile täiendavad dokumendid, sh renoveerimistööde pakkumuskutse ja hinnapakkumised ning panga laenuotsus, mis on vajalikud lõpliku toetuse summa fikseerimiseks
 • Sõlmige laenu- ja töövõtulepingud (ehitusfirma ja omanikujärelevalvega)
 • Ehituse finantseerimise järjekord: omavahendid, laen, toetus. Laenusumma väljamakse toimub etapiviisiliselt ehitusarvete ja aktide alusel
 • Toetuse väljamakse toimub peale tööde vastuvõtmist ja vajalike dokumentide esitamist KredExile (vajadusel tehakse toetuse väljamakse kahes osas).

Vajadusel saatke oma küsimus meie laenuspetsialistile.

Pakkumine alustavale korteriühistule

 • Siseriiklikud maksed internetipangas terveks aastaks tasuta. Enamik Teie ühistu liikmetest omab kontot Swedbankis, mis tähendab kiireid ja soodsaid makseid.
 • E-arve edastamise lepingu sõlmimine tasuta.
 • Korterelamu kindlustus –20%.*
 • Ühistu haldustarkvara Korto aastaks -40%. Lisaks tasuta konsultatsioon.

Avan uue konto.

*Pakkumine kehtib kuni 31.12.2020.

Miks on laenuga renoveerimine kasulik?

 • Kõik vajalikud remonttööd saab teha üheaegselt ja kiiresti
 • Võimalik saavutada oluline energiasääst
 • Laenu taotlemine on mugav, sest omafinantseeringut ega kinnisvaratagatist ei ole vaja

Finantseerimis­tingimused

Renoveerimislaen (KredExi toetusega) Korteriühistu laen
Laenu sihtotstarve KredExi toetuse tingimustele vastavad renoveerimistööd Kõik kaasomandiga seotud renoveerimistööd
Omafinantseering alates 30 % (toetus) alates 0%
Lepingutasu 0,5% summast 1% summast, min 195 EUR
Minimaalne korterite arv elamus 6 korterit
Laenusumma Minimaalne summa 20 000 eurot.
Maksimaalne summa sõltub KÜ asukohast ja maksevõimest (täpsem info laenuspetsialistilt)
Tagasimakse graafik Tervikrenoveerimisel kuni 20 aastat, üksikud tööd kuni 15 aastat
Tagatis Põhitagatis: varaliste õiguste pant korteriühistu liikmete kohustustele.
Vajadusel lisatagatis: KredExi käendus.
Taotlemise etapid KredExi toetusega seotud renoveerimislaen
Taotlus Renoveerimislaenu taotlus Korteriühistu laenutaotlus

Küsige korteriühistute laenuspetsialistilt

Kontaktid

Nadežda Muhhina Pirje Külaots