Liigu lehe põhisisu juurde
EraklientÄriklient
Tule meie kliendiks

Uue metsa laen

Anna oma mittemetsamaale uus väärtus

 • Loo oma metsastamata maale mets – istutades, külvates või looduslikult taastades.
 • Alla 200 000 € laenu intressimäär on 1,49% + 6 kuu euribor.
 • Üle 200 000 € laenu marginaal on 0,5% soodsam kliendipõhisest riskimarginaalist.
 • Meie ametlik partner Arbonics aitab teha kiire süsinikuanalüüsi ja saada teada, kas Sinu maa sobib metsastamiseks.
 • Laenu taotlemiseks tuleb esitada uusmetsastamiskava ja kliimakasu analüüs. Ka selles on Arbonics abiks.
Minimaalne laenu summa 5000 EUR

Kalkulaatori kuvatav tulemus on informatiivne ning annab teile üldise hinnangu igakuise tagasimakse suuruse kohta.

Uue metsa laenu tagasimaksegraafik on kuni 30 aastat, kuid laenu tähtaeg kuni 5 aastat.

 • 0EUR
Taotlen

Näidisgraafik

Makse Laenu jääk Põhiosa tagasimakse Intressimakse Igakuine tagasimakse
0 0.00 0.00 0.00 0.00

Uusmetsastamine on metsa istutamine maale, mida seni on teisiti kasutatud või mis on seisnud kasutuseta.

 • Uue metsa laenu abil saad rahastada kõike metsa loomisega seonduvat: isutamist, külvamist või looduslikult taastamist.
 • Metsastades saad suurendada maa väärtust ja kasutada maad jätkusuutlikult.

Miks on metsade loomine oluline?

Meil on palju tühja, mahajäetud ja mõnikord isegi rikutud maad, mille täit potentsiaali pole kasutatud ja mida saaks metsastades väärindada.

Metsastamine aitab tõhusalt kliimamuutustega võidelda, sest metsad on ühed vähestest ökosüsteemidest, mis suudavad talletada süsinikku ja aidata korvata inimeste tekitatud süsinikuheidet.

Soovitame Sul võtta ühendust meie ametliku partneri Arbonicsiga, kes aitab hinnata, kas Sinu maa sobib metsastamiseks.

Arbonics aitab koostada ka kõik laenu taotlemiseks vajalikud dokumendid:

Pärast uusmetsastamiskava kehtivusaja lõppu tuleb esitada metsamajandamiskava.

 • Laenulepingu tähtaeg on kuni 5 aastat.
 • Laenu tagasimakse graafik on kuni 30 aastat.
 • Laenu ja tagatise suhtarv (LTV) on maksimaalselt 70%.
 • Laenu tagatiseks on maa, kuhu mets istutatakse.
 • Laenulepinguga võtad kohustuse muuta mittemetsamaa metsaks ning Sa ei tohi metsa kasutamise, metsa uuendamise ja metsastatud maaga seotud õigusi üle anda.
 • Kahe aasta jooksul pärast laenu saamist pead esitama metsa istutamise kinnituse.
 • Nende tingimuste mittetäitmise korral on pangal õigus tõsta intressimäär tavapärase kliendipõhise intressimäärani.

Juriidilised isikud

Kehtivad alates 01.10.2020
Investeerimislaen, käibekapitalilaen
Taotlemine Investeerimislaen, käibekapitalilaen 1% laenusummast, kuid vähemalt 200 €
Lepingu muudatus 1% laenu jäägist/limiidist, kuid vähemalt 200 €
Laenu ennetähtaegse tagastamise tasu 1,5% ennetähtaegselt tagastatud summast
Arvelduskrediit, korduvkasutusega laenulimiit
Taotlemine 1% limiidist, kuid vähemalt 200 €
Lepingu muudatus 1% laenu jäägist/limiidist, kuid vähemalt 200 €
Kohustistasu 2% aastas kasutamata laenulimiidilt
Korteriühistu laen
Taotlemine 1% laenusummast, kuid vähemalt 200 €
Lepingu muudatus 1% laenu jäägist/limiidist, kuid vähemalt 200 €
Laenu ennetähtaegse tagastamise tasu 1,5% ennetähtaegselt tagastatud summast
 1. Selgita välja, kas Sinu maa on metsastamiseks sobiv. Selleks võta ühendust meie partneri Arbonicsiga, kes aitab teha süsinikuanalüüsi.
 2. Täida internetipangas taotlus.
 3. Võtame Sinuga kahe tööpäeva jooksul ühendust ja anname Sulle otsusest teada.
 4. Valmista ette uusmetsastamiskava ja kliimakasu analüüs, kasutades meie parteri Arbonicsi abi.
 5. Allkirjasta leping internetipangas.
 6. Kui laen on välja makstud, saad asuda metsa istutama.
 7. Pärast metsa istutamist esita istutamise kohta kinnitus.
 8. Pärast uusmetsastamiskava aegumist esita meile metsamajandamiskava.

Rahastamisvõimalused põllumajandusettevõtte vajaduste jaoks.

Laen päikesepaneelide, tuulegeneraatori ja soojuspumba ostmiseks ja paigaldamiseks.

Süsinikuanalüüsis antakse hinnang, kas maa sobib metsastamiseks ning vabatahtliku süsinikuturu kaudu saadava võimaliku süsinikutulu prognoos.

Uusmetsastamiskava on terviklik kava, mis hõlmab puude istutamise asukohta ja liigilist koosseisu, ning ülevaadet, kuidas on kavas metsa head seisundit säilitada ja metsaga seotud riske (näiteks tulekahju, haigused) vähendada.

Uusmetsastamiskava peaks sisaldama:

 • ala kirjeldust vastavalt selle kinnistusraamatu kandele;
 • maa-ala ettevalmistamist ja selle mõju olemasolevatele süsinikuvarudele, sealhulgas pinnasele ja maapealsele biomassile, et kaitsta suure süsinikuvaruga maad;
 • majandamise eesmärke, sealhulgas peamisi piiranguid;
 • majandamise eesmärkide saavutamiseks kavandatud üldisi strateegiaid ja tegevusi, sealhulgas eeldatavaid toiminguid kogu metsatsükli jooksul;
 • metsaelupaiga konteksti määratlust, sealhulgas peamisi olemasolevaid ja kavandatavaid puuliike ning nende ulatust ja levikut;
 • piirkondi, teid, juurdepääsu eesõigusi ja muid avalikke juurdepääse, füüsilisi omadusi, sealhulgas veeteid, õigusliku või muu piiranguga alasid;
 • metsaökosüsteemide hea seisundi loomise ja säilitamise meetmeid;
 • ühiskondlike küsimuste arvestamist (sealhulgas maastiku säilitamist, konsulteerimist sidusrühmadega vastavalt riigisiseses õiguses sätestatud tingimustele);
 • metsaga seotud riskide, sealhulgas metsatulekahjude, kahjurite ja haiguspuhangute riskide hindamist eesmärgiga ennetada, vähendada ja kontrollida riske ning meetmeid, mis on rakendatud, et kaitsta jääkriskide eest ning tagada nendega kohanemine;
 • toiduga kindlustatusele avalduva mõju hindamist;
 • kõiki uusmetsastamisega seotud „ei kahjusta oluliselt“ DNSH kriteeriume.

Kliimakasu analüüs on metsastamisest saadava kliimakasu analüüs, milles võetakse arvesse puude ja mulla seotud süsinikku ning metsastamisest tulenevat kasvuhoonegaaside heitkogust.

Metsa istutamise kinnitus tõestab, et maaomanik on järginud uusmetsastamiskava ja istutanud puud või samaväärne on esitada kinnitus metsa kandmise kohta Maakatastrisse.

Metsamajandamiskava (või samaväärne dokument, nagu on sätestatud riigisisestes eeskirjades).

Metsamajandamiskava peaks sisaldama:

 • majandamise eesmärke, sealhulgas peamisi piiranguid;
 • majandamise eesmärkide saavutamiseks kavandatud üldisi strateegiaid ja tegevusi, sealhulgas eeldatavaid toiminguid kogu metsatsükli jooksul;
 • metsaelupaiga konteksti määratlust, sealhulgas peamisi olemasolevaid ja kavandatavaid metsa puuliike, nende ulatust ja levikut;
 • ala määratlust kooskõlas kinnistusraamatusse tehtud kandega;
 • piirkondi, teid, juurdepääsu eesõigusi ja muid avalikke juurdepääse, füüsilisi omadusi, sealhulgas veeteid, õigusliku või muu piiranguga alasid;
 • metsaökosüsteemide hea seisundi säilitamise meetmeid;
 • ühiskondlike küsimuste arvestamist (sealhulgas maastiku säilitamist, konsulteerimist sidusrühmadega vastavalt riigisiseses õiguses sätestatud tingimustele);
 • metsaga seotud riskide, sealhulgas metsatulekahjude, kahjurite ja haiguspuhangute hindamist eesmärgiga ennetada, vähendada ja kontrollida riske, samuti rakendatud meetmeid, et kaitsta jääkriskide eest ning tagada nendega kohanemine;
 • kõik metsamajandamisega seotud „ei kahjusta oluliselt“ DNSH kriteeriumid.
Swedbank logo

Internet Exploreriga ei saa internetipanka avada.

Palun kasuta Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i.

Alates 23. märtsist ei ole võimalik Internet Exploreri veebibrauseri kaudu Swedbanki internetipanka avada.

Internet Exploreri kaudu ei saa teha ega kinnitada Swedbanki makseid ka teistel veebilehtedel.

Soovitame kasutada Internet Exploreri asemel Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i uusimat versiooni. Nende seadistamise juhendid leiad siit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klienditugi - Инфо и помощь - Customer service: +372 6 310 310

Swedbank
 • Teie operatsioonsüsteem ja veebilehitseja ei ole kaasaegne ega toetatud Swedbank internetipanga poolt. Palun uuendage oma operatsioonsüsteem ja veebilehitseja või pöörduge vastava IT tehnilise spetsialisti poole.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Oled internetipangast välja logitud

Turvaliseks lahkumiseks sulge brauseri aken. Kui soovid jätkata, logi palun uuesti sisse.