Hinnakiri

documentTüüpiliste makseteenuste hinnakiri
1. oktoobril muutub Swedbanki hinnakiri. Loe muudatustest siit. addAva kõik peatükid minusSulge kõik peatükid

Kontode avamine

Märkus hinnakirja kohta:

 • Teenustasud peab pank kinni eurodes.
 • Välisvaluutatehingute protsentuaalne teenustasu arvestatakse eurodeks Euroopa Keskpanga kursi alusel.
 • Kui kontol pole teenustasu ulatuses eurosid, konverteeritakse puudu jääv osa kontol olevast välisvaluutast Swedbanki määratud kursi järgi.

Kehtivad alates 01.02.2019
Arvelduskonto
Eestis registreeritud juriidilisele isikule tasuta
Euroopa Liidu liikmesriikides ( v.a Küpros, Luksemburg, Malta, Suurbritannia) ja Norras registreeritud juriidilisele isikule 30 €
teistes riikides (k.a Küpros, Luksemburg, Malta, Suurbritannia) registreeritud juriidilisele isikule 400 €
tugevdatud hoolsusmeetmete tasu Tasu rakendub: Eestis registreeritud juriidilisele isikule, keda esindab või kelle omandistruktuuri kuulub mitteresident; Euroopa Liidu residendist juriidilistele isikutele; teistes riikides registreeritud juriidilistele isikutele. Tasu makstakse enne pangapoolset konto avamise otsust. Tasu ei tagastata, kui pank otsustab esmast arvelduskontot mitte avada. 200 €
Konto avamine Swedbank Grupi pangas
Swedbank Eesti kaudu konto avamine Swedbank Grupi pangas 200 € + kullerteenus Vastavalt teenuse pakkujale.
Swedbank Eesti kaudu lisalepingute sõlmimine, muudatuste sisseviimine lepingutesse ja allkirjanäidiste kaardile Swedbank Grupi pangas Swedbank Eesti kliendile, kelle konto asub Swedbank Grupi pangas või Swedbank Grupi panga kliendile, kelle konto asub Swedbank Eestis. 15 € + kullerteenus Vastavalt teenuse pakkujale.
Swedbank Eesti kaudu identifitseerimisvahendite ja kaartide saatmine Swedbank Grupi pankadesse Swedbank Eesti kliendile, kelle konto asub Swedbank Grupi pangas või Swedbank Grupi panga kliendile, kelle konto asub Swedbank Eestis. 15 € + kullerteenus Vastavalt teenuse pakkujale.
Stardikonto avamine tasuta
Hoiused tasuta

Konto info

Kehtivad alates 01.11.2019
Konto väljavõte internetipangast tasuta
Konto väljavõte kontorist Eraisikule üks kord aastas kuni 12 kuud tagasi tehtud tehingute kohta tasuta. 4 €
Konto väljavõte postiga Lisandub pangadokumentide edastamise tasu.
väljavõte Eestisse 2 €
välismaale 4 €
Saldopäring ja väljavõte Swedbanki automaatidest Eestis tasuta
Saldopäring teiste pankade automaatidest Eestis ja välismaal Välisriigis sõltub teenuse kättesaadavus välisriigi pangaautomaadi tehnilistest võimalustest ning teenust saab kasutada ainult Maestro/MasterCard kaartidega. 0,32 €/päring
Balti aruandluse kuutasu ärikliendi internetipangas Balti aruandlus on igapäevane koondaruanne ühte gruppi kuuluvate ettevõtete või ühe ettevõtte Swedbankis (Eestis, Lätis, Leedus) avatud arveldus- ja kontsernikontode ning üleöödeposiiti paigutatud rahaliste vahendite seisust. 13 €
Balti aruandluse kuutasu ärikliendi internetipangas kontsernikonto mooduli klientidele Balti aruandlus on igapäevane koondaruanne ühte gruppi kuuluvate ettevõtete või ühe ettevõtte Swedbankis (Eestis, Lätis, Leedus) avatud arveldus- ja kontsernikontode ning üleöödeposiiti paigutatud rahaliste vahendite seisust. 6,40 €
Arvelduskonto viivise määr 0,2% päevas
Väljaspool Euroopa Liidu liikmesriike ja Norrat registreeritud mitteresidentidest juriidiliste isikute (v.a finantsasutused) konto kuuhooldustasu
Konto kuuhooldustasu kehtib ka Küprosel, Luksemburgis, Maltal ja Suurbritannias registreeritud mitteresidentidest juriidilistele isikutele
50 €

Kontsernikonto

Kehtivad alates 01.09.2015
Kontsernikonto ja selle liikmete hooldustasud
kontsernikonto avamine 200 €
kontsernikonto aastamaks 190 €
alamkontserni avamine 63 €
alamkontsernikonto aastamaks 190 €
kontserni- ja alamkontsernikonto lepingu muudatus 25 €
kuuhooldustasu kontserni liikme konto kohta 12 €
Kontserni administreerimine ja raporteerimisteenus kanalites
automaatne kontsernisisene kontodevaheline balansseerimiskanne eurodes või valuutas 0,16 €
automaatne kontsernisisene intressikanne eurodes ja välisvaluutas 0,16 €
kontsernikonto mooduli kuutasu ärikliendi internetipangas 20 €
Balti aruandlus elektroonilistes kanalites Balti aruandlus on igapäevane koondaruanne ühte gruppi kuuluvate ettevõtete või ühe ettevõtte Swedbankis (Eestis, Lätis, Leedus) avatud arveldusja kontsernikontode ning üleöödeposiiti paigutatud rahaliste vahendite seisust.
Balti aruandluse kuutasu ärikliendi internetipangas 13 €
Balti aruandluse kuutasu ärikliendi internetipanga kontsernikonto mooduli klientidele 6,40 €

 

Kehtivad alates 01.01.2015
Valuuta Aastane intressimäär
 • 1. Arvelduskontode intressid on väljendatud protsentides aasta (360 päeva) kohta.
 • 2. Intress arvestatakse iga päev päevalõpu kontojäägilt ning ümardatakse 2 kohani peale koma.
 • 3. Arvestatud intressid kantakse kontodele kord kuus, hiljemalt arvestuse kuule järgneva kuu kolmandal kuupäeval.
 • 4. Ühe kuu kohta arvestatud intressi summas alla 0,05 € välja ei maksta ja järgmise kuu arvestusse edasi ei kanta.
AUD 0%
CAD 0%
CHF 0%
CZK 0%
DKK 0%
EUR 0.01%
GBP 0%
JPY 0%
NOK 0%
PLN 0%
RUB 0%
SEK 0%
USD 0%

Arveldused eurodes Saaja IBANi puudumisel kehtivad punktis 5 näidatud teenustasud.

Kehtivad alates 01.11.2019
Kontoris ja telefonipangas Ärikliendi internetipangas, Swedbank Gateways Pangaautomaadis
1. Pangasisesed maksed
pangasisene makse 2,30 € Privaatpanganduse kontoris ja privaatpanganduse töötaja vahendusel tehtud maksetele kehtib kahekordne tasu. 0,16 € 0,16 €
pangasisene makse oma kontode vahel 2,30 € Privaatpanganduse kontoris ja privaatpanganduse töötaja vahendusel tehtud maksetele kehtib kahekordne tasu. tasuta tasuta
pangasisese makse laekumine tasuta
2. Siseriiklik makse
siseriiklik makse (sh välkmakse) Välkmakset saab teha internetipangas või mobiiliäpis „Swedbank Eestis“, kui makse summa ei ületa 15 000 €. 3,20 € Privaatpanganduse kontoris ja privaatpanganduse töötaja vahendusel tehtud maksetele kehtib kahekordne tasu. 0,38 € 0,38 €
siseriiklik kiirmakse kuni 10 000 € (k.a) 9 € Privaatpanganduse kontoris ja privaatpanganduse töötaja vahendusel tehtud maksetele kehtib kahekordne tasu. 7 €
siseriiklik kiirmakse rohkem kui 10 000 € 32 € Privaatpanganduse kontoris ja privaatpanganduse töötaja vahendusel tehtud maksetele kehtib kahekordne tasu. 30 €
siseriikliku makse laekumine tasuta
3. Swedbanki Grupisisene makse
grupisisene makse Maksed Swedbanki (Läti, Leedu, Rootsi, Soome, Norra, Taani) jõuavad makse saaja kontole täissummas. Kohustuslik on märkida saaja IBAN. 3,20 € Privaatpanganduse kontoris ja privaatpanganduse töötaja vahendusel tehtud maksetele kehtib kahekordne tasu. 0,38 €
grupisisese makse laekumine tasuta
4. Euroopa maksed

Euroopa makse tingimused:

 • makse valuuta on EUR,
 • maksel on märgitud korrektne saaja IBAN,
 • teenustasutüüp kahasse,
 • makse saaja pank (laekumise korral maksja pank) asub Euroopa Liidu riigis (lisaks Norra, Island, Liechtenstein, šveits, Ahvenamaa, Assoorid, Ceuta ja Melilla, Gibraltar, Guadeloupe, Kanaari saared, Madeira, Martinique, Prantsuse Guajaana, Reunion, Monaco, San Marino, Vatikan, Andorra).
Euroopa makse 3,20 € Privaatpanganduse kontoris ja privaatpanganduse töötaja vahendusel tehtud maksetele kehtib kahekordne tasu. 0,38 €
Euroopa kiirmakse kuni 10 000 € (k.a) 9 € Privaatpanganduse kontoris ja privaatpanganduse töötaja vahendusel tehtud maksetele kehtib kahekordne tasu. 7 €
Euroopa kiirmakse rohkem kui 10 000 € 32 € Privaatpanganduse kontoris ja privaatpanganduse töötaja vahendusel tehtud maksetele kehtib kahekordne tasu. 30 €
Euroopa makse laekumine tasuta
5. Välismaksed (v.a punkt 3 ja 4)
tavamakse kui kulud kantakse kahasse Maksja maksab Swedbanki teenustasu ja saaja maksab kõikide teiste pankade teenustasu. 9,45 € 5,45 €
tavamakse kui kulud kannab maksja Maksja maksab nii Swedbanki kui ka välispankade teenustasud. Kui maksja poolt makstud teenustasu ei kata makse teostamisega seotud teenustasusid välispankades, on Swedbankil õigus teenustasude vahe maksja kontolt hiljem täiendavalt debiteerida. Maksimaalne täiendavalt debiteeritav teenustasu summa on 63,91€. Sellise maksetüübiga makset ei ole võimalik teostada Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riikidesse. 29,75 € 24,75 €
kiirmakse kui kulud kantakse kahasse Maksja maksab Swedbanki teenustasu ja saaja maksab kõikide teiste pankade teenustasu. 14,85 € 9,85 €
kiirmakse kui kulud kannab maksja Maksja maksab nii Swedbanki kui ka välispankade teenustasud. Kui maksja poolt makstud teenustasu ei kata makse teostamisega seotud teenustasusid välispankades, on Swedbankil õigus teenustasude vahe maksja kontolt hiljem täiendavalt debiteerida. Maksimaalne täiendavalt debiteeritav teenustasu summa on 63,91€. Sellise maksetüübiga makset ei ole võimalik teostada Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riikidesse. 34,75 € 29,75 €
ekspressmakse kui kulud kantakse kahasse Maksja maksab Swedbanki teenustasu ja saaja maksab kõikide teiste pankade teenustasu.
Tüübiga ekspress algatatud Euroopa maksele kohaldatakse Euroopa kiirmakse hinda.
39,85 € 34,85 €
ekspressmakse kui kulud kannab maksja Maksja maksab nii Swedbanki kui ka välispankade teenustasud. Kui maksja poolt makstud teenustasu ei kata makse teostamisega seotud teenustasusid välispankades, on Swedbankil õigus teenustasude vahe maksja kontolt hiljem täiendavalt debiteerida. Maksimaalne täiendavalt debiteeritav teenustasu summa on 63,91€. Sellise maksetüübiga makset ei ole võimalik teostada Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riikidesse. 49,85 € 44,85 €
ekspressmakse laekumine Laekumine märkusega “kulud kannab maksja” on tasuta. Mittekliendile on teenustasu kahekordne. 5,75 € 5,75 €
6. Püsimaksekorraldus
vormistamine ja tühistamine tasuta
püsimaksekorralduse täitmine vastava tavamakse tasu internetipangas
püsimaksekorraldus hoiusele tasuta
7. E-arve püsimakse
vormistamine või tühistamine tasuta
muutmine tasuta
e-arve püsimakse täitmine tasuta
8. Ülekanne kogumishoiusele Kogumishoiuse lepingu sõlmimisel ülekanne tasuta. 2,30 € tasuta
9. Riigilõivu tasumine riigiasutustes 0,19 €

Arveldused välisvaluutas

Kontoris ja telefonipangas Ärikliendi internetipangas, Swedbank Gateways
1. Pangasisesed maksed
pangasisene makse 2,30 € Privaatpanganduse kontoris ja privaatpanganduse töötaja vahendusel tehtud maksetele kehtib kahekordne tasu. 2 €
pangasisese makse laekumine tasuta
2. Swedbanki Grupisisene makse
grupisisene makse 3,20 € Privaatpanganduse kontoris ja privaatpanganduse töötaja vahendusel tehtud maksetele kehtib kahekordne tasu. 2 €
grupisisese makse laekumine tasuta
3. Välismaksed (v.a punkt 2)
tavamakse, kui kulud kantakse kahasse Maksja maksab Swedbanki teenustasu ja saaja maksab kõikide teiste pankade teenustasu. 9,45 € 5,45 €
tavamakse, kui kulud kannab maksja Maksja maksab nii Swedbanki kui ka välispankade teenustasud. Kui maksja poolt makstud teenustasu ei kata makse teostamisega seotud teenustasusid välispankades, on Swedbankil õigus teenustasude vahe maksja kontolt hiljem täiendavalt debiteerida. Maksimaalne täiendavalt debiteeritav teenustasu summa on 63,91€. Sellise maksetüübiga makset ei ole võimalik teostada Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riikidesse. 29,75 € 24,75 €
kiirmakse, kui kulud kantakse kahasse Maksja maksab Swedbanki teenustasu ja saaja maksab kõikide teiste pankade teenustasu. 14,85 € 9,85 €
kiirmakse kui kulud kannab maksja Maksja maksab nii Swedbanki kui ka välispankade teenustasud. Kui maksja poolt makstud teenustasu ei kata makse teostamisega seotud teenustasusid välispankades, on Swedbankil õigus teenustasude vahe maksja kontolt hiljem täiendavalt debiteerida. Maksimaalne täiendavalt debiteeritav teenustasu summa on 63,91€. Sellise maksetüübiga makset ei ole võimalik teostada Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riikidesse. 34,75 € 29,75 €
ekspressmakse USA dollarites, kui kulud kantakse kahasse Maksja maksab Swedbanki teenustasu ja saaja maksab kõikide teiste pankade teenustasu. 39,85 € 34,85 €
ekspressmakse USA dollarites, kui kulud kannab maksja Maksja maksab nii Swedbanki kui ka välispankade teenustasud. Kui maksja poolt makstud teenustasu ei kata makse teostamisega seotud teenustasusid välispankades, on Swedbankil õigus teenustasude vahe maksja kontolt hiljem täiendavalt debiteerida. Maksimaalne täiendavalt debiteeritav teenustasu summa on 63,91€. Sellise maksetüübiga makset ei ole võimalik teostada Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riikidesse. 49,85 € 44,85 €
välismakse laekumine Laekumine märkusega “kulud kannab maksja” on tasuta. Mittekliendile on teenustasu kahekordne. 5,75 € 5,75 €
4. Püsimaksekorraldus
vormistamine ja tühistamine tasuta
püsimaksekorralduse täitmine vastava tavamakse tasu internetipangas
püsimaksekorraldus hoiusele tasuta

 

Kehtivad alates 09.12.2019
Eurodes
sularaha sissemakse (v.a mündid) kontoris
juriidiline isik oma kontole 0,25%, min 2,60 €
võõrale kontole, mis asub Swedbankis (müntide korral lisandub müntide arvelduskontole sissemakse teenustasu) Isik, kes ei oma Swedbankis arvelduskontot saab sularaha sisse maksta teise isiku kontole Swedbankis kuni 500 eurot (või ekvivalent muus valuutas) päevas. 0,5%, min 5 €
Sularaha väljamakse (v.a mündid) kontorist 0,5%, min 3 €
Sularaha broneerimine
suurte sularaha summade broneerimine Broneerimisele kuuluvad summad alates 12 000 eurot ( paberraha) ja 500 eurot müntides. Broneerimisavaldus tuleb esitada panka hiljemalt kell 14. Alates 50 000 eurost (paberraha) toimub summa broneerimine ja väljamaksmine kokkuleppel pangaga. Euromündid makstakse välja ühes kontoris maksimaalselt 500 eurot (ühel päeval), eeldusel, et soovitud kogus või nominaalid on pangakontoris olemas. tasuta
trahv broneerimisest äraütlemise korral (kuulub tasumisele vaid kontori broneerimislimiidi ületamisel) 38 €
broneerimata suurte sularaha summade, mis ületavad broneerimislimiiti, väljamaksmine samal päeval 38 € + väljamakse tasu
Sularaha töötlemine
müntide sissemakse arvelduskontole 2%, min 2,60 €
müntide sissemakse arvelduskontole 2%, min 2,60 €
kontolt väljamakse müntides 2%, min 3 €
müntide vahetus müntide vastu 5%, min 2,60 €
müntide vahetus kupüüride vastu 5%, min 2,60 €
kupüüride vahetus müntide vastu 5%, min 2,60 €
kupüüride vahetus kupüüride vastu 0,5%, min 2,60 €
rahatähe kontrollimine 0,19 €/kupüür
euro sisse -ja väljamaksed rahaveoteenust pakkuva ettevõtte vahendusel Rahaveoteenust pakkuva ettevõtte vahendusel toimuvad rahaveod ainult eurodes. Klient tasub rahaveoteenuse eest teenust pakkuvale ettevõttele. tasuta

 

Kehtivad alates 01.11.2019
Kontoga seotud esimese deebetkaardi avamine tasuta
Kontoga seotud iga järgneva deebetkaardi avamine vastavalt hinnakirjale
Kaardi uuendamine tasuta
Ajutine automaadikaart (kehtivusega 1 kuu)
kaardi avamine 2,50 €
Ärikliendi deebetkaart MC Business Debit.
kaardi avamine 2,50 €
kuutasu 1,50 €
kuutasu ainult sularaha sissemakse võimalusega 0,50 €

Üldised teenus- ja tehingutasud

Sularaha sissemakse oma panga automaadis eurodes Deebetkaardile saab automaadis sularaha sisse maksta kuni 15 000 eurot kuus. Tasu võetakse sularaha sissemakse automaadis sissemakstud summalt, mis ületab ühe kalendrikuu jooksul 5000 eurot. Teenustasu on kliendikohane ning arvutamise aluseks on üks kalendrikuu.
kuni 5000 € ühes kalendrikuus tasuta
rohkem kui 5000 € ühes kalendrikuus 0,25% summast, mis ületab 5000 €
Sularaha väljavõtt
oma panga sularahaautomaatidest 0,19 € + 0,3% summast
teiste pankade automaatidest Eestis ja välismaal 1,92 € + 2,5% summast
Swedbanki poolt väljastatud deebetkaartidega Swedbank Grupi ATM-ides Lätis, Leedus, Rootsis Rootsi ATM-iks on Bankomat. 0,19 € + 0,3% tehingu summast
Saldopäring ja väljavõte Swedbanki automaatidest Eestis tasuta
Saldopäring teiste pankade automaatidest Eestis ja välismaal Välisriigis sõltub teenuse kättesaadavus välisriigi pangaautomaadi tehnilistest võimalustest ning teenust saab kasutada ainult Maestro/MasterCard kaartidega. 0,32 € päring
Maksete sooritamine sularaha- ja makseautomaatides
pangasisene makse 0,16 €
siseriiklik makse 0,38 €
Tasumine äriettevõtetes tasuta
Kaardi sulgemine tasuta
Kaarditehingu kviitungi koopia (järelepärimine)
tehingust Eestis 4 €
tehingust välismaal 8 €
Alusetu tagasinõude esitamine
tehingust Eestis 12 €
tehingust välismaal 16 € välismaal tehtud kaarditehingu vaidlustamisel võivad lisanduda kaardiorganisatsioonide kulud)
Kaardi saatmine ühest kontorist teise Hinnas sisaldub käibemaks 20%. 2,50 €
Kaardi saatmine postiga
Eesti Vabariigi piires tasuta
Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud tehingute eest Lisandub igale kaardiga tehtud tehingu summale, kui kaardiga tehtud toiming on muus valuutas kui eurodes. 1% summast
Viivis 0,2% päevas
Erakorraline sularaha abiteenus välismaal Western Unioni kaudu Tellitud teenusest loobumise korral pank teenustasu ei tagasta. 40 €
Swedbanki ATM-ist välispankade pangakaardi äratoomine 30 €

 

Kehtivad alates 01.11.2019
Ärikliendi krediitkaart Ärikliendi krediitkaardiga kauba või teenuse eest tasumisel kehtib tehingu summale kuni 30 päevane intressivaba periood. Sularaha väljavõtmisel ja krediitkaardi limiidikontolt ülekande teostamisel algab intressi arvestus kohe v.a juhul, kui eelnimetatud toimingute summa jääb limiidikonto positiivse saldo piiresse.
avamistasu 5 €
kuutasu 3 €
aastane intress 18%
viivis 0,2% päevas
teade võlgnevusest 3 €
Ärikliendi kuldkrediitkaart Ärikliendi kuldkrediitkaardiga kauba või teenuse eest tasumisel kehtib tehingu summale kuni 40 päevane intressivaba periood. Sularaha väljavõtmisel ja krediitkaardi limiidikontolt ülekande teostamisel algab intressi arvestus kohe v.a juhul, kui eelnimetatud toimingute summa jääb limiidikonto positiivse saldo piiresse.
avamistasu 10 €
kuutasu 10 €
aastane intress 14%
viivis 0,2% päevas
teade võlgnevusest 3 €
Priority Pass salongikülastustasu 28 € külastaja kohta

Üldised teenus- ja tehingutasud

Tasumine äriettevõttes tasuta
Sularaha sissemakse oma panga automaadis eurodes Krediitkaardiga saab automaadis sularaha sisse maksta kuni 15 000 eurot kuus. Tasu võetakse sularaha sissemakse automaadis sissemakstud summalt, mis ületab ühe kalendrikuu jooksul 5 000 eurot. Teenustasu on kliendikohane ning arvutamise aluseks on üks kalendrikuu.
kuni 5000 € ühes kalendrikuus tasuta
rohkem kui 5000 € ühes kalendrikuus 0,25% summast, mis ületab 5000 €
Sularaha väljavõtt 1,92 € + 2,5% summast
Ülekanne krediitkaardi limiidikontolt vastavalt pangaülekannete hinnakirjale
Kaardi asendamine 7 €
Tehingute väljavõte
eelneva kuu kohta tasuta
varasema kuu kohta 4 € kuu
Krediitkaardilepingu muutmine
krediidilimiidi suurendamine kontoris 1% juurdetaotletavast limiidist, min 10 €
lepingu muutmine 10 € (v.a kasutuslimiitide muutmine)
lepingu muutmine internetipangas tasuta
Krediitkaardi sulgemine tasuta
Trahv suletud kaardi kasutamise eest 65 €
Kviitungi koopia (järelepärimine)
tehingust Eestis 4 €
tehingust välismaal 8 €
Saldopäring ja väljavõte Swedbanki automaatidest Eestis tasuta
Saldopäring teiste pankade automaatidest Eestis ja välismaal Välisriigis sõltub teenuse kättesaadavus välisriigi pangaautomaadi tehnilistest võimalustest ning teenust saab kasutada ainult Maestro/MasterCard kaartidega. 0,32 € päring
Alusetu tagasinõude esitamine
tehingust Eestis 12 €
tehingust välismaal 16 € (välismaal tehtud kaarditehingu vaidlustamisel võivad lisanduda kaardiorganisatsioonide kulud)
Kaardi saatmine ühest kontorist teise Hinnas sisaldub käibemaks 20%. 2,50 €
Erakorraline sularaha abiteenus välismaal Western Unioni kaudu Tellitud teenusest loobumise korral pank teenustasu ei tagasta. 40 €
Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud tehingute eest Lisandub igale kaardiga tehtud tehingu summale, kui kaardiga tehtud toiming on muus valuutas kui eurodes. 1% tehingu summast
Swedbanki ATM-ist välispankade pangakaardi äratoomine 30 €

 

Kehtivad alates 01.05.2013
Investeerimislaen
taotlemine 1% laenusummast, kuid vähemalt 195 €
Kredexi Stardilaen 2% laenusummast, kuid vähemalt 320 €
täiendav taotlus 1% lisasummast, kuid vähemalt 195 €
Kredexi Stardilaen 1% lisasummast, kuid vähemalt 195 €
täiendav taotlus koos lepingu teiste tingimuste muutmisega 1% laenusummast (laenujääk+lisasumma), vähemalt 195 €
Kredexi Stardilaen 1% laenusummast (laenujääk+lisasumma), kuid vähemalt 195 €
lepingu tingimuste muutmine (v.a koos täiendava taotlusega) kuni 1% laenusummast, kuid vähemalt 195 €
Kredexi Stardilaen 1% laenujäägist, kuid vähemalt 195 €
laenu ennetähtaegse tagastamise tasu 3% ennetähtaegselt tagastatud summast
Käibekapitalilaen
taotlemine 1% laenusummast, kuid vähemalt 195 €
täiendav taotlus 1% lisasummast, kuid vähemalt 195 €
täiendav taotlus koos lepingu teiste tingimuste muutmisega 1% laenusummast (laenujääk+lisasumma), vähemalt 195 €
lepingu tingimuste muutmine (v.a koos täiendava taotlusega) kuni 1% laenusummast, kuid vähemalt 195 €
laenu ennetähtaegse tagastamise tasu 3% ennetähtaegselt tagastatud summast
Arvelduskrediit
taotlemine 1% limiidist, kuid vähemalt 195 €
täiendav taotlus 1% lisalimiidist, kuid vähemalt 195 €
täiendav taotlus koos lepingu teiste tingimuste muutmisega 1% kogu limiidist, kuid vähemalt 195 €
lepingu tingimuste muutmine (v.a koos täiendava taotlusega) kuni 1% limiidist, kuid vähemalt 195 €
kohustistasu 2% aastas kasutamata laenulimiidilt
Korduvkasutusega laenulimiit (RCL)
taotlemine 1% laenusummast, vähemalt 195 €
täiendav taotlus 1% lisasummast, vähemalt 195 €
täiendav taotlus koos lepingu teiste tingimuste muutmisega 1% laenusummast (laenujääk+lisasumma), vähemalt 195 €
lepingu tingimuste muutmine (v.a koos täiendava taotlusega) kuni 1% laenusummast, vähemalt 195 €
kohustistasu 2% aastas kasutamata limiidilt
Korterelamu laen
taotlemine 1% laenusummast, vähemalt 195 €
täiendav taotlus 1% lisasummast, vähemalt 195 €
täiendav taotlus koos lepingu teiste tingimuste muutmisega 1% laenusummast (laenujääk+lisasumma), vähemalt 195 €
lepingu tingimuste muutmine (v.a koos täiendava taotlusega) kuni 1% laenusummast, vähemalt 195 €
maksegraafiku maksekuupäevade või graafiku tüübi muutmine kuni 1% laenusummast, vähemalt 195 €
laenu ennetähtaegse tagastamise tasu 3% ennetähtaegselt tagastatud summast

 

Kehtivad alates 01.05.2013
Lepingu sõlmimine kuni 1% limiidist aastas, kuid vähemalt 200 € Hinnale lisandub käibemaks 20%.
Lepingu muudatused
ostja kinnitamine ja ostjalimiidi muutmine 65 € Hinnale lisandub käibemaks 20%.
ostja krediidikindlustuslimiidi päring kliendi soovil 65 € Hinnale lisandub käibemaks 20%.
faktooringulimiidi pikendamine kuni 1% limiidist aastas, kuid vähemalt 200 € Hinnale lisandub käibemaks 20%.
faktooringulimiidi suurendamine kuni 1% suurendatavalt summalt aastas Hinnale lisandub käibemaks 20%.
faktooringulepingu muude tingimuste muutmine vähemalt 65 € Hinnale lisandub käibemaks 20%.
Saldokinnituse väljastamine 10 € Hinnale lisandub käibemaks 20%.
Faktooringu aruannete väljastamine (varasem kui eelmine kuu) 10 € kuu Hinnale lisandub käibemaks 20%.

Transpordivahendite ja seadmete liising

Kehtivad alates 01.09.2016
Lepingu sõlmimine
kapitalirendi ja järelmaksu vormis Maaelu Edendamise Sihtasutuse finantseeringu kasutamisel lepingutasuta. 1,5% vara hinnast, vähemalt 200 €
kasutusrendi vormis Maaelu Edendamise Sihtasutuse finantseeringu kasutamisel lepingutasuta. 1,5% vara hinnast, vähemalt 200 €
täisteenusliisingu vormis Hinnas sisaldub käibemaks 20%. 1,5% vara hinnast, vähemalt 200 €
sõiduki haldamisteenuse lepingu vormis Hinnas sisaldub käibemaks 20%. 40 €
Liisingulepingu muudatus
maksekuupäeva muutmine (esmakordne muutmine tasuta) 30 €
lepingu ennistamine, maksepuhkus (koos perioodi pikendamisega maksepuhkuse osas) 65 €
täiendava osamakse tasumine ja/või lisafinantseerimine 160 €
lepingu perioodi pikendamine/lühendamine (perioodi keskel või lõpus) ja/või lepingu liigi muudatus 160 €
intressimäära alandamine 1% lepingu jäägist, vähemalt 65 €
Täisteenuslepingu lepingu muudatus
lepingu ennistamine, maksekuupäeva muutmine, maksepuhkus (koos perioodi pikendamisega maksepuhkuse osas), kindlustustingimuste muudatus Hinnas sisaldub käibemaks 20%. 78 €
täisteenusliisingu või sõiduki haldamisteenuse lepingule teenus(t)e lisamine tasuta
täisteenusliisingu või sõidki haldamisteenuse lepingule teenus(t)e muutmine või eemaldamine Hinnas sisaldub käibemaks 20%. 192 €
täiendava osamakse tasumine ja/või lisafinantseerimine, perioodi pikendamine 192 €
intressimäära alandamine Hinnas sisaldub käibemaks 20%. 1% lepingu jäägist, vähemalt 78 €
Liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine
fikseeritud intressiga leping lõpetamisele järgneva kuni 6 kuu intresside summa
libori/euriboriga seotud leping lõpetamisele järgneva kuni 3 kuu intresside summa
lepingust taganemine liisinguvõtja algatusel lepingu sõlmimise tasu
Täisteenusliisingu lepingu lõpetamise tasu
täisteenusliisingu leping lõpetamisele järgneva 1 kuu täisteenusliisingu makse
sõiduki haldamisteenuse leping lõpetamisele järgneva 1 kuu teenuse osutamise tasu makse
Viivise määr 0,25% päevas
Lisateenused kuumakses
kütusekaardi arvestus (va täisteenusliisingu ja sõiduki haldamisteenuse leping)
kütusekaardi (limiidiga 100 € ) kuuhooldustasu 1€/kuu
kütusekaardi (limiidiga 200 – 250€) kuuhooldustasu 2,60€/kuu
kütusekaardi (limiidiga 300 – 350€) kuuhooldustasu 3€/kuu
kütusekaardi (limiidiga 400 – 600€) kuuhooldustas 5€/kuu
kütusekaardi (limiidiga 700€) kuuhooldustasu 6€/kuu
kütusekaardi (limiidiga 1000€) kuuhooldustasu 7,70€/kuu
kütusekaardi (limiidiga 2000€) kuuhooldustasu 10€/kuu
kütusekaardi (limiidiga 3000€) kuuhooldustasu 12€/kuu
kütusekaardi (limiidiga 5000€) kuuhooldustasu 15€/kuu
kütusekaardi (limiidiga 7000€) kuuhooldustasu 17€/kuu
Täisteenusliisingu lisateenused kuumakses
kütusekaardi/lisakütusekaardi arvestus Hinnas sisaldub käibemaks 20%. 5€/kuu
rahvusvahelise kütusekaardi arvestus Hinnas sisaldub käibemaks 20%. 5€/kuu
Lisateenused ühekordse teenusena
ühekordne transfeerteenus Hinnas sisaldub käibemaks 20%. 100 €
rehvide transport sama linna piires rehvihotelli Hinnas sisaldub käibemaks 20%. 38 €
24 tunni hädaabi teenus Hinnas sisaldub käibemaks 20%. 85 €
maanteeameti registri toimingud. Teostajaks on liisinguandja töötaja (lisanduvad Maanteeameti kulud) Hinnas sisaldub käibemaks 20%. 39 €
Muud teenused
trahvikviitungi koostamine ja edastamine Hinnas sisaldub käibemaks 20%. 6,40 €
trahv kindlustuse mittetähtaegse esitamise eest kuni 10% vara jääkmaksumusest
vara allrendile andmise volikiri Hinnas sisaldub käibemaks 20%. 19,20 €
lihtkirjalik volikiri (nt sõiduki kasutamine, olemasolevale reg.tunnistusele duplikaadi tellimine, numbrimärgi vahetus, kasutaja andmete muutmine jms) Hinnas sisaldub käibemaks 20%. 6,40 €
maanteeameti e-teeninduses tehingu vormistamine Hinnas sisaldub käibemaks 20%. 3,20 €
sõiduki notariaalne volikiri (nt sõiduki kasutamine) (4 tööpäeva jooksul) Hinnas sisaldub käibemaks 20%. 73,50 €
lisatagatise (käendus, garantii) vabastamine 95 €
sõiduki teisalduskulude tasumine (lisandub teisalduse otsekuludele) Hinnas sisaldub käibemaks 20%. 31 €
tõendi (kinnituskirja) koostamise tasu Hinnas sisaldub käibemaks 20%. 6,40 €
lepingu rikkumise ja ülesütlemise teatise saatmine Hinnas sisaldub käibemaks 20%. 6,40 €
kütusekaardi väljavõtte saatmine Hinnas sisaldub käibemaks 20%. 3,20 €
kütusekaardi asendustasu liisingutähtaja kestel kliendi süül Hinnas sisaldub käibemaks 20%. 3,20 €
arve ümbervormistamine 38,35 €
liisinguandja väljastatavad saldokinnitused Hinnas sisaldub käibemaks 20%. 9€, kliendi blanketile allkirja andmine tasuta
liisinguandja väljastatavad saldovõrdlusteatised Hinnas sisaldub käibemaks 20%. 19 €
võlalepingu sõlmimine 1% võlasummast, vähemalt 159,80 €
leppetrahv sõiduki tähtaegse tagastamisega seotud viivituste eest (päevas) 50 €
dokumentide menetlemise tasu Hinnas sisaldub käibemaks 20%. 31,95€, kuid mitte vähem kui 6,40 €
sõiduki hindamisteenus (sh sõiduautod, matkaautod, mootorrattad, ATV-d, jms) Hinnas sisaldub käibemaks 20%. 50 €
veesõiduki hindamisteenus (sh kaater, mootorpaat, jaht, purjekas jms) Hinnas sisaldub käibemaks 20%. 110 €
veoki, haagise, rasketehnika hindamisteenus (sh ekskavaator, traktor, laadur, tõstuk, kombain, haakeriistad jms) Hinnas sisaldub käibemaks 20%. 80 €
metsatehnika ja seadmete hindamisteenus (sh harvester, forwarder, tootmisseadmed, tootmispingid jms) Hinnas sisaldub käibemaks 20%. 130 €
hindamisteenuse osutamine vara asukohas (sõidukid, Tallinn) hindamisteenuse tasu + 20 €
hindamisteenuse osutamine vara asukohas väljaspool Tallinna (kõik varagrupid) Hinnas sisaldub käibemaks 20%. hind kokkuleppel
Seadme väikeliising
lepingu muutmise tasu 65 €
lepingu ümbervormistamise tasu teisele isikule (võla ülekande leping) 65 €
lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu lõpetamisele järgneva kuni 6 kuu intresside summa
 • Täpsemat teavet tasumisele kuuluvate või tasutud summade kohta saab Klient Pangast.
 • Kui Pank on kohustatud Kliendi väärtpaberikonto haldamisest või väärtpaberitehingutest tulenevalt tasuma makse, tasusid, intresse, trahve või tegema muid sellelaadseid kulutusi (mis ei ole kaetud allpool toodud hinnakirjas), on Pangal õigus pärast vastava kulutuse tegemist Kliendi nõusolekuta debiteerida nimetatud summade ulatuses Kliendi arvelduskontot.

Konto avamine

Kehtivad alates 03.02.2020
Väärtpaberikonto
kontoris 25 €
pandipidaja / finantstagatise konto 30 €
ühine väärtpaberikonto Kokkuleppel

Konto sulgemine

Väärtpaberikonto Tasuta

Tühja konto kuutasu Tasu rakendub juhul, kui kontol ei ole eelneva kalendrikuu viimasel kuupäeval väärtpabereid.

Väärtpaberikonto 5 €

Konto väljavõtted
 • Panga väljavõtted on tasuta kättesaadavad internetipangas.
 • Väljavõtete tasudele lisandub käibemaks 20%.
 • Eesti väärtpaberite registrist on võimalik tellida tasulist väärtpaberikonto avamisteatist, ning päevase, nädalase, kuise, kvartaalse või aastase sagedusega registris registreeritud väärtpaberite seisu ja tehingute väljavõtteid. Nasdaq CSD Eesti filiaali kodulehel on registri perioodilised väljavõtted tasuta kättesaadavad.

Panga väljavõtted
väärtpaberikonto seis/tehingud kontorist 2 €
väärtpaberitehingu korralduse koopia 2 €
Väljavõtted Eesti väärtpaberite registrist 2 €

Kauplemine: aktsiad, võlakirjad, börsil kaubeldavad fondide (ETF) osakud
 • Protsentuaalne kauplemistasu arvutatakse tehingusummast, teatud juhul lisandub tehingutasu.
 • Kauplemistasu debiteeritakse kauplemisvaluutas Panga valuutavahetuskursi alusel.
 • Maakleri vahendusel kauplemise eelduseks on finantsteenuste raamlepingu olemasolu. Informatsiooni nimetatud lepingu kohta saab Pangast.
 • Orderit saab tühistada kuni order ei ole täidetud.
 • Juhul, kui Orderit ei täideta täielikult ühe kauplemispäeva jooksul, rakendub Orderi osalisel täitmisel kauplemistasu täies ulatuses (sh minimaalne kauplemistasu) igal erineval kauplemispäeval täidetud Orderi osale.
 • Teatud turgudel võib tehingusummale olla kehtestatud miinimummäär.
 • UK ja Iirimaa väärtpaberite ostutehingutega kaasneb tehingumaks (Stamp duty) vastavalt 0,5% UK ja 1% Iirimaa väärtpaberite tehingusummast. Teatud juhtudel võidakse UK väärtpaberitele rakendada kõrgemat määra (1,5%), soodsamat maksumäära või maksuvabastust.
 • Vastavalt kohalikule regulatsioonile võib ostutehingule lisanduda finantstehingute maks (nt Prantsusmaa, Itaalia), mis lisatakse Panga tasule.
 • ETF-e käsitletakse kui aktsiaid.
 • Panga vahendusel muudel turgudel kauplemiseks on vajalik eelnev kokkulepe Pangaga.

Aktsiad ja ETF-id Väärtpaberikonto internetipangas
Eesti, Läti, Leedu Tasuta
Rootsi, Soome, Taani, Norra, USA, Saksamaa, UK, Kanada, Holland, Prantsusmaa, Belgia, Iirimaa 0,18%, min 18 €
Itaalia, Portugal, Hispaania, Šveits, Austria, Poola, Ungari, Tšehhi 0,18%, min 25 €
Venemaa 0,30%, min 125 €

Aktsiad ja ETF-id Kontor Maakleri vahendusel
Eesti 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Läti 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Leedu 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Rootsi 0,2%, min 50 € 0,2%, min 500 SEK
Soome 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Taani 0,2%, min 50 € 0,2%, min 400 DKK
Norra 0,2%, min 50 € 0,2%, min 400 NOK
USA 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 USD
Saksamaa 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
UK (London SE) 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 GBP
UK (London International) 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 USD
Kanada 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 CAD
Holland 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Prantsusmaa 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Belgia 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Iirimaa 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Itaalia 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Portugal 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Hispaania 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Šveits 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 CHF
Austria 0,25%, min 50 € 0,25%, min 50 €
Poola 0,25%, min 50 € 0,25%, min 200 PLN
Ungari 0,25%, min 50 € 0,25%, min 15000 HUF
Tšehhi 0,25%, min 50 € 0,25%, min 1300 CZK
Venemaa 0,3%, min 150 € 0,3%, min 150 USD
Bulgaaria 0,6%, min 50 € 0,6%, min 150 BGN
Sloveenia 0,7%, min 50 € 0,7%, min 75 €
Horvaatia 0,8%, min 50 € 0,8%, min 550 HRK
Rumeenia 0,9%, min 50 € 0,9%, min 325 RON
Serbia 0,8%, min 50 € 0,8%, min 7500 RSD
Türgi 0,3%, min 50 € 0,3%, min 200 TRY

Võlakirjad Internetipank Kontor Maakleri vahendusel
Eesti 0,2%, min 3 € - 0,2%, min 50 €
Läti 0,2%, min 3 € - 0,2%, min 50 €
Leedu 0,2%, min 3 € - 0,2%, min 50 €
võlakirjad kõigil muudel pakutavatel turgudel - - 0,5%, min 50 €
tehingutasu (kõik instrumendid) Sisaldub kauplemistasus Sisaldub kauplemistasus 3€ Baltikumi turud
4€ muud turud

Tehingud investeerimisfondide osakutega
 • Protsentuaalne tasu arvutatakse tehingusummast tehingu valuutas.
 • Investeerimisfondide osakutega tehingu tegemiseks antud Korraldust ei saa tühistada.
 • Fondivahetus on võimalik vastavalt fondi tingimustele, tasu kohaldub ainult müügitehingule.
 • Välisfondi tehingutasu sisaldab Panga Halduri standardseid tehingutasusid.
 • Muud Eesti fondid – võib lisanduda märkimis- ja tagasivõtmistasu vastavalt fondi prospektile.

Märkimine Püsikorraldusega märkimine Tagasimüük Vahetus
Swedbank Grupi fondid Tasuta Tasuta Tasuta Tasuta
Muud võlakirjafondid
Franklin Templeton 0,5% + 7 € 0,5%, min 0,75 € 7 € 7 €
muud fondivalitsejad 0,5% + 21 € - 21 € 21 €
Muud aktsia- ja segafondid
Franklin Templeton 1% + 7 € 1%, min 0,75 € 1% + 7 € 7 €
muud fondivalitsejad 1% + 21 € - 1% + 21 € 21 €
Muud Eesti fondid 1,5 € 0,75 € 5 € 5 €

Muud tehingud Eesti väärtpaberite ja fondiosakutega Tasu rakendub mõlemale tehingupoolele.
makseta tehing 4,8 €
makse vastu tehing 3,2 €
pandi registreerimine / muutmine / realiseerimine 15 €
panditud väärtpaberite ülekanne 30 €
pandi vabastamine Tasuta

Muud tehingud välisväärtpaberite ja välisfondide osakutega
 • Tasu rakendub mõlemale tehingupoolele.
 • Pangasisene väärtpaberitehing on tehing kahe Panga kliendi väärtpaberikontode vahel.
 • Tehingutasu sisaldab Panga Halduri standardseid tehingutasusid.

Pangasisene tehing 6 €
Pangaväline tehing
Läti, Leedu 10 €
Belgia, Eurovõlakiri, Holland, Iirimaa, Kanada, Norra,Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, Taani, Ühendkuningriik, USA 15 €
Austria, Hispaania, Itaalia, Poola, Portugal, Šveits, Tšehhi, Ungari 25 €
Bulgaaria, Horvaatia, Rumeenia, Serbia, Sloveenia, Türgi, Venemaa 45 €
välisfondid 45 €

Muud tehingutasud Tühistada saab Korraldust, mida Pank ei ole veel töötlusesse võtnud.
tehingu tühistamine Vastava tehingu tasu
täitedokumendi alusel väärtpaberitehing Vastava tehingu tasu
uue emissiooni märkimine/pakkumises osalemine Vastava tehingu tasu

Väärtpaberikonto kuuhooldustasud
 • Hooldustasudele lisandub käibemaks 20%. Käibemaksu ei lisandu, kui väärtpaberikontol hoitakse ainult Investeerimisfondide seaduses sätestatud Investeerimisfondi või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi investeerimisfondi või ETF-i osakuid.
 • Hooldustasu arvutatakse eelnevakalendrikuu viimase päeva portfelli väärtuselt riikide lõikes. Portfelli väärtuse leidmisel võetakse aluseks vastava väärtpaberi turuhind, Halduri poolt esitatud kuulõpuhind või nominaalväärtus. Võlakirjadel võetakse alati aluseks nominaalväärtus. Hooldustasud debiteeritakse igale kalendrikuule järgneva kuu 20ndal kuupäeval või hiljem Kliendi väärtpaberikontoga seotud arvelduskontolt.
 • Kui kliendi väärtpaberikontol on Nasdaq CSD, SE andmetel ainult likvideerimisel ja/või pankrotis Eesti, Läti või Leedu äriühingute väärtpaberid, kuuhooldustasu ei rakendata.
 • ETF osakutele kohaldub vastava väärtpaberi kauplemisturu hooldustasu.
 • Eesti Investeerimisfondide osakutele kohaldub Eesti väärtpaberite hooldustasu.
 • Mittenoteeritud Eesti väärtpaberite hooldustasu rakendub juhul, kui kontol on ainult mittenoteeritud Eesti väärtpaberid.
 • Hoidmistunnistustele (ADR, GDR)lisandubhooldustasule vastava DR agendi tasu.
 • Panga vahendusel muude turgude väärtpaberite hoidmiseks vajalik eelnev kokkulepe Pangaga.

Swedbank Grupi fondid tasuta
Eesti 0,004%, min 8 €, max 500 €
Mittenoteeritud Eesti väärtpaberid 5 €
Muud riigid Hooldustasu Miinimumtasu
Läti 0,008% 4 €
Leedu 0,008% 4 €
Norra, Rootsi, Soome, Taani 0,01% 4 €
Austria, Belgia, Eurovõlakiri, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kanada, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Šveits, UK, USA, hoidmistunnistused 0,01% 4 €
Välisfondid 0,025% 4 €
Poola, Tšehhi, Ungari 0,03% 4 €
Bulgaaria, Horvaatia, Rumeenia, Serbia, Sloveenia, Türgi 0,05% 4 €
Venemaa 0,07% 32 €

Muud teenused
 • Tasudele lisandub käibemaks 20%.
 • Enam kinnipeetud tulumaksu tagasinõudmine või soodsama tulumaksumäära taotlemine ning osalemine aktsionäride üldkoosolekul sõltub vastaval turul teenuse pakkumisest ning teenuse tingimustest.
 • Kuutasu rakendub täiendavalt hooldustasudele.

Pangasisese väärtpaberikonto avamine 50 €
Pangasisese väärtpaberikonto kuutasu 50 €
Osalemine aktsionäride üldkoosolekul eraldi kokkuleppel
Enamkinnipeetud tulumaksu tagasinõudmine eraldi kokkuleppel
Soodsama tulumaksumäära taotlemine eraldi kokkuleppel

Ärikliendi internetipank Elektroonilistes kanalites (internetipangas, ärikliendi internetipangas ja Swedbank Gateways) kehtivad maksete hinnad on alajaotuses Pangaülekanded.

Kehtivad alates 09.04.2018
Kuuhooldustasu tasuta
Pangasisene makse eurodes 0,16 €
Siseriiklik makse eurodes 0,38 €

Swedbank Gateway

Kehtivad alates 03.01.2019
Otsekanal
Otsekanali pakett
liitumine 60 €
kuuhooldustasu 25 €
Operaatori kanal
Operaatori kanali pakett
liitumine tasuta
kuuhooldustasu tasuta
Jooksva päeva andmete pakett - sisaldab jooksva päeva automaatset kontokohast väljavõtet Alates 03.01.2019 uusi lepinguid ei sõlmita.
kuuhooldustasu 25 €
Tasud Operaatorile
liitumine, sh ettevõtte sertifikaadi tellimine 60 €
kuuhooldustasu Operaatorile vastavalt kokkuleppele
Lisateenused
kiirteavitus 0,10 € teavituse kohta
jooksva päeva kontokohane väljavõte 0,50 € ühe päringu kohta
jooksva päeva automaatne kontokohane väljavõte (3 korda päevas) Alates 03.01.2019 uusi lepinguid ei sõlmita. 35 € ühe konto kohta/ üks kuu

Telefonipank

Kehtivad alates 01.09.2015
Liitumine tasuta
Kuutasu operaatorteenusel tasuta
Maksed operaatorteenusega
pangasisene makse eurodes 2,30 €
siseriiklik makse eurodes 3,20 €

Mobiil

Kehtivad alates 27.01.2020
Kiirteated
lepingu sõlmimine tasuta
iga pangast saadetud kiirteade 0,19 €

Pangalink

Kehtivad alates 31.03.2014
Liitumine 65 €
Tehingutasu 1% ostusummast, vähemalt 0,13€, kuid kõige rohkem 3,20 €
Autentimistasu 0,11 € kord Hinnale lisandub käibemaks 20%.
Pangalingi lepingu muudatustasu 15 €

Elektroonilistes kanalites kasutatavate identifitseerimisvahendite tasud

Kehtivad alates 01.04.2019
PIN-kalkulaator
PIN-kalkulaatori taasavamine lukustumise korral tasuta
Kliendi kinnituse sertifikaadi (B4B) krüptopulgal väljastamine Krüptopulgal oleva sertifikaadi kehtivusaeg on märgitud sertifikaadi andmetes. Krüptopulgal olev sertifikaat on mõeldud kasutamiseks Swedbank Gateway kanalis maksete allkirjastamiseks. 160 €
Ettevõtte seadmesertifikaadi väljastamine Seadmesertifikaadi kehtivusaeg on märgitud sertifikaadi andmetes. Seadmesertifikaat on elektrooniline tõend, millega kliendi infosüsteem saab ühenduse Swedbank Gatewayga ning kinnitab panka saadetavad sõnumid. 60 €

 

Kehtivad alates 18.05.2015
Garantiid ja standby-akreditiivid
lepingutasu
Tasu garantii või standby-akreditiivi analüüsi ja vormistamise eest. Lepingutasu võetakse ka garantii või standby-akreditiivi summa suurendamise ja/või tähtaja pikendamise korral. Summa suurendamise korral ilma tähtaja pikendamiseta võetakse tasu suurendatavalt summalt.

kehtivusaeg kuni 1 aasta (k.a.) - 0,5% summast aastas, kuid vähemalt 79 €

kehtivusaeg üle 1 aasta - 0,5% summast, kuid vähemalt 79 €

riskitasu
Tasu garantii või standby-akreditiivi väljaandmise eest ehk sellise garantii või akreditiivi väljaandmise eest, kus taotleja kontolt ei debiteerita garantii või akreditiivi avamisel selle summat.
määratakse iga taotleja kohta eraldi
teatamistasu
Tasu garantii või standby-akreditiivi autentsuse kontrollimise eest ja/või garantiist või standby-akreditiivist selle saajale teatamise eest.
79 €
mittestandardse sõnastuse kasutamise tasu
Tasu garantiisaaja poolt ette antud garantiisõnastuse või mittestandardse standby-akreditiivi sõnastuse kasutamise eest. Tasu arvutatakse protsendina garantii või standby-akreditiivi summast. Swedbank peab olema sõnastuse enne heaks kiitnud. Tasu lisandub lepingutasule.
0,15%, vähemalt 100€, kuid kõige rohkem 200 €
muudatustasu
Tasu garantii või standby-akreditiivi muudatuse analüüsi ja vormistamise, muudatuse autentsuse kontrollimise ja/või saajale muudatusest teatamise, või garantii või standby-akreditiivi tühistamise eest. Muudatustasu ei rakendata garantii või standby- akreditiivi summa suurendamise ja/või tähtaja pikendamise korral, sest neil juhtudel rakendub lepingutasu.
79 €
nõude käsitlemise tasu
Tasu garantii või standby-akreditiivi nõudedokumentide kontrollimise eest ja/või nõudedokumentide edastamise eest. Tasu arvutatakse protsendina nõude summast. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks vastav alampiir.
0,1%, vähemalt 150 €
importakreditiivid (v.a standby-akreditiivid): Swedbanki klient on akreditiivi taotleja ehk kauba või teenuse ostja
akreditiivitasu
Tasu rahalise kattega akreditiivi avamise eest.
1% aastas
riskitasu
Tasu rahalise katteta akreditiivi avamise eest ehk sellise akreditiivi avamise eest, kus taotleja kontolt ei debiteerita akreditiivi avamisel akreditiivi summat.
riskitasu määratakse iga taotleja kohta eraldi
avamistasu
Tasu tühistamatu rahalise ja ajalise kohustuse võtmise eest müüja ehk akreditiivi saaja vastu. Tasu arvutatakse protsendina akreditiivi maksimumsummast, lähtudes akreditiivi kehtivusajast, mida arvestatakse kalendripäevades. Kehtivusaeg algab akreditiivi avamise päeval ja lõpeb aegumise päeval. Kui avamistasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on avamistasuks vastav alampiir. Avamistasu võetakse ka akreditiivi pikendamise ja/või summa suurendamise korral.
kui akreditiivi kehtivusaeg on 1–90 päeva0,25% akreditiivi maksimumsummast, kuid vähemalt 100 €
kui akreditiivi kehtivusaeg 91–180 päeva 0,5%, kuid vähemalt 200 €
kui akreditiivi kehtivusaeg 181–270 päeva 0,75%,kuid vähemalt 300 €
kui akreditiivi kehtivusaeg 271–360 päeva 1%, kuid vähemalt 400 €
kui akreditiivi kehtivusaeg üle 360 päeva tasu kokkuleppel
dokumentide käsitlemise ja/või makse tasu
Tasu ühe dokumentidekomplekti akreditiivitingimustele vastavuse kontrollimise eest või raha väljamaksmise eest akreditiivi põhjal, kui akreditiivi taotleja ei soovi dokumentide esitamist. Tasu arvutatakse protsendina dokumentide väärtusest või makse summast. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks vastav alampiir.
0,1%, vähemalt 100 €
muudatustasu
Tasu akreditiivi tingimuste muutmise või akreditiivi tühistamise eest, kui akreditiivi taotleja või saaja või mõni muu akreditiivi osaline on pärast akreditiivi avamist taotlenud akreditiivi tingimuste muutmist või akreditiivi tühistamist. Tasu ei võeta, kui akreditiivi saaja algatab akreditiivi tühistamise ehk keeldub akreditiivist.
79 €
edasilükatud makse ja/või aktsepteerimisetasu
Tasu selle eest, kui akreditiiv makstakse pärast veksli aktsepteerimist välja akreditiivis määratud maksepäeval või kui akreditiiv makstakse välja kindlal päeval, mis on arvutatud akreditiivi tingimustes toodud valemi kohaselt.
79 €
kauba omandiõiguse loovutamise tasu
Tasu kauba omandiõiguse loovutamise eest juhul, kui kaup on saadetud Swedbanki nimele. Tasu arvutatakse protsendina dokumentide väärtusest. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks vastav alampiir. Tasu ei võeta, kui kaup on saadetud Swedbanki nimele Swedbanki nõudmisel.
0,15%, kuid vähemalt 79 €
ülekandmistasu
Tasu selle eest, kui Swedbank kannab akreditiivi saaja taotlusel akreditiivi üle teisele saajale. Tasu arvutatakse üle kantud akreditiivi summa protsendina. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks vastav alampiir.
0,25%, kuid vähemalt 150 €
akreditiivi eelteatis
Tasu akreditiivi eelteatisest akreditiivi saajale teatamise eest.
50 €
veatasu
Tasu aja- ja muude kulude eest juhul, kui akreditiivi saaja on esitanud dokumendid, mis ei vasta akreditiivi tingimustele. Tasu maksab akreditiivi saaja.
60 € või 78 USA dollarit Teiste valuutade korral arvutatakse tasu (60,-€) akreditiivi avmise päeva Euroopa Keskpanga kursiga.
Eksportakreditiivid: Swedbanki klient on akreditiivi saaja ehk kauba või teenuse müüja
teatamistasu
Tasu akreditiivi autentsuse kontrollimise eest ja/või akreditiivist selle saajale teatamise eest.
79 €
dokumentide käsitlemise tasu
Tasu ühe dokumentidekomplekti akreditiivitingimustele vastavuse kontrollimise eest ja/või tasu dokumentide avajapanka edastamise eest sel kujul, nagu nad on esitatud. Tasu arvutatakse protsendina dokumentide väärtusest. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks alampiir.
0,1%, kuid vähemalt 100 €
dokumendinäidiste kontrollimise tasu
Tasu dokumendinäidiste akreditiivitingimustele vastavuse kontrollimise eest. Sama kaubasaadetise raames iga järgneva dokumendinäidiste komplekti akreditiivitingimustele vastavuse kontrollimise eest kohaldub lisatasu.
50€, lisatasu 25 €
kinnitamistasu
Tasu akreditiivi kinnitamise eest. Akreditiivi kinnitades võtab Swedbank üle avajapanga makseriski. Tasu arvutatakse akreditiivi maksimumsumma protsendina riski kehtivuse maksimumaja (kalendripäevades) kohta. Riski kehtivuse maksimumaeg on üldjuhul akreditiivi kehtivusaeg pluss pikim võimalik makseaeg kalendripäevades. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks alampiir.
määratakse iga avajapanga kohta eraldi, vähemalt 100 €
diskonteerimistasu
Tasu makse eest, mis akreditiivi summa loovutamise tagatisel tehakse akreditiivi saaja arvelduskontole enne akreditiivis määratud maksepäeva. Tasu arvutatakse diskonteerimismäära alusel, milleks on vastava valuuta Libor pluss riskipreemia.
määratakse iga avajapanga kohta eraldi, vähemalt 79 €
maksmis- ja/või negotsieerimistasu
Tasu võetakse, kui Swedbank on akreditiivis määratud volitatud pangaks ning negotsieerib akreditiivi dokumendid või maksab akreditiivi summa välja.
vähemalt 0,1%
edasilükatud makse tasu
Tasu selle eest, kui akreditiiv makstakse pärast veksli aktsepteerimist välja akreditiivis määratud maksepäeval või kui akreditiiv makstakse välja kindlal päeval, mis on arvutatud akreditiivi tingimustes toodud valemi kohaselt.
79 €
akreditiivi summa või selle osa loovutamise tasu
Akreditiivi saaja võib tagasivõtmatult loovutada kolmandale osalisele õiguse, mis tal on akreditiivi summa või selle osa suhtes. Kui raha on akreditiivi põhjal laekunud, maksab Swedbank loovutatud summa välja ilma akreditiivi saaja edasiste korraldusteta. Akreditiivi saaja ei saa loovutust tühistada ilma kolmanda osalise nõusolekuta.
100 €
muudatustasu
Tasu akreditiivi muudatuse autentsuse kontrollimise eest ja/või akreditiivi saajale muudatusest teatamise eest, samuti tasu akreditiivist keeldumise eest ja/või akreditiivi tühistamise eest, kui akreditiivi saaja on algatanud keeldumise ja/või tühistamise enne akreditiivi aegumise päeva. Kui akreditiivi taotleja algatab akreditiivi tühistamise, nõutakse tasu sisse taotlejalt.
79 €
ülekandmistasu
Tasu selle eest, kui Swedbank kannab akreditiivi saaja taotlusel akreditiivi üle teisele saajale. Tasu arvutatakse üle kantud akreditiivi summa protsendina. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks vastav alampiir.
0,25%, vähemalt 150 €
akreditiivi eelteatis
Tasu akreditiivi eelteatisest akreditiivi saajale teatamise eest.
50 €
Dokumentaalsed inkassod
dokumentide loovutamine makse vastu
Inkassonõude dokumendid loovutatakse maksjale alles pärast inkasso summa täielikku tasumist. Tasu arvutatakse protsendina inkasso summast.
0,15%, vähemalt 100 €
dokumentide loovutamine aktsepti vastu
Inkassonõude dokumendid loovutatakse maksjale pärast veksli aktsepteerimist või tähtajalise maksekohustuse võtmist. Tasu arvutatakse protsendina inkasso summast.
0,25%, vähemalt 130 €
dokumentide loovutamine makseta või aktseptita
Inkassodokumendid loovutatakse maksjale inkassonõude lähetaja nõusolekul makseta või aktseptita.
79 €
inkassonõude tingimuste muutmise tasu
Tasu inkassonõude tingimuste muudatuse vormistamise eest, muudatuse autentsuse kontrollimise eest ja/või maksjale muudatusest teatamise eest.
79 €
inkassonõude maksmisest ja/või aktseptist keeldumise tasu
Tasu inkassost keeldumise eest. Tavaliselt maksab selle tasu inkassonõude lähetaja.
79 €
kauba omandiõiguse loovutamise tasu
Tasu kauba omandiõiguse loovutamise eest juhul, kui kaup on saadetud Swedbanki nimele. Tasu arvutatakse protsendina inkasso summast. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks vastav alampiir. Tasu ei võeta, kui kaup on saadetud Swedbanki nimele Swedbanki nõudmisel.
0,15%, vähemalt 79 €
inkasso summa või selle osa loovutamise tasu
Inkassonõude lähetaja võib tagasivõtmatult loovutada kolmandale osalisele õiguse, mis tal on inkasso summa või selle osa suhtes. Kui raha on inkasso põhjal laekunud, maksab Swedbank loovutatud summa välja ilma inkassonõude lähetaja edasiste korraldusteta. Inkassonõude lähetaja ei saa loovutust tühistada ilma kolmanda osalise nõusolekuta.
100 €
veksli protestimise tasu
Tasuda tuleb juhul, kui aktsepteeritud veksli maksetähtpäeval ei ole maksja kontol raha makse teostamiseks ning Swedbank protestib veksli inkassonõude lähetaja juhiste kohaselt.
100 €
osalise makse tasu
Tasu inkassonõude osamaksete kaupa tasumise eest. Tasu võetakse alates teisest maksest iga osamakse kohta eraldi.
79 € makse kohta
Side- ja postikulud
lisanduvad areditiividele, dokumentaalsetele inkassodele, garantiidele ja standby-akreditiividele tasutakse tegeliku kulu alusel, vähemalt 15 €

Maksete tühistamised ja parandamised

Kehtivad alates 01.03.2019
Pangasisese makse tühistamine
saaja kontole laekumata Hind ei laiene väärtuspäevaga maksetele juhul kui makse tühistatakse enne maksepäeva saabumist. 3,20 €
saaja kontole laekunud Pank ei tagasta teenustasu, kui maksetehingut ei õnnestu tühistada/parandada. 10 €
Siseriikliku makse tühistamine
korraldus pangast välja saatmata Hind ei laiene väärtuspäevaga maksetele juhul kui makse tühistatakse enne maksepäeva saabumist. 3,20 €
korraldus pangast välja saadetud Pank ei tagasta teenustasu, kui maksetehingut ei õnnestu tühistada/parandada. 10 €
Välismakse tühistamine ja parandamine
korraldus pangast välja saatmata Hind ei laiene väärtuspäevaga maksetele juhul kui makse tühistatakse enne maksepäeva saabumist. 20 €
korraldus pangast välja saadetud Pank ei tagasta teenustasu, kui maksetehingut ei õnnestu tühistada/parandada. 20 € + välispankade kulud

Järelepärimised maksete kohta

Siseriikliku makse kohta 10 €
Kuni 3 kuu vanuse välismakse kohta 16 € + välispankade kulud
Üle 3 kuu vanuse välismakse kohta 32 € + välispankade kulud
Välismakse SWIFT/SEPA – sõnumi koopia
ühekordne tellimus 10€/tükk
internetipangas tasuta

Tõendid

Lihttõend 6 €
kiirtõend samal pangapäeval (tellides enne kella 13.00) 12 €
Tõendid audiitorfirmadele 20 € /tükk
kontsernide korral 20 € liikme kohta
Tõend maksuametile, politseile, kohtule tasuta
Äriregistri väljavõte 4 €
Volituste vormistamine tasuta
Eritellimusel infopäring (sh andmete edastamine elektroonilisel andmekandjal) 30€/ tund
Dokumendi originaalist koopia tellimine arhiivist 8€/dokument
Pangatoimingu koopia kinnitamine 2 €
Kliendi tehinguga seotud dokumendist koopia (sh digitaalses vormis ) väljastamine Hinnas sisaldub käibemaks 20%. 9 €
Tõendid krediiditoodete kohta
tõend krediiditoote olemasolu, tingimuste, täitmise, muudatuste jm kohta ühe krediidilepingu lõikes (eesti või inglise keeles) 4 €
eritellimusel või kombineeritud sisuga tõend ühe või mitme krediidilepingu kohta (eesti või inglise keeles) 30€/tund
tõend eelnevatel aastatel tasutud intresside kohta (eesti või inglise keeles) ühe krediiditoote kohta 4 €

Pangadokumentide edastamine

Postiga
Eestisse 2 € Hinnale lisandub käibemaks 20%.
välismaale 4 € Hinnale lisandub käibemaks 20%.
DHL-iga tegelik kulu, võetakse hiljem arve alusel

SWIFT-teenused

SWIFT-teenused välispangas asuvalt kontolt
SWIFT MT940 – sissetulev väljavõte
lepingutasu 25 € Mõlema lepingu üheaegsel kehtimisel.
konto kuuhooldustasu 25 € Mõlema lepingu üheaegsel kehtimisel.
väljavõtete edastamine kliendile tasuta
SWIFT MT101 – väljaminev maksekorraldus
lepingutasu 25 € Mõlema lepingu üheaegsel kehtimisel.
konto kuuhooldustasu 25 € Mõlema lepingu üheaegsel kehtimisel.
maksekorralduse edastamine välispanka (ärikliendi internetipangast) 1 €
maksekorralduse edastamine välispanka (kontorist) Teenust osutatakse, kui Swedbanki süül puudub kliendil, kes tavapäraselt kasutab elektroonilist kanalit maksekorralduse edastamiseks, võimalus elektroonilist kanalit kasutada. 5 €
SWIFT-teenused Swedbankis asuvalt kontolt
SWIFT MT940 – väljaminev väljavõte
lepingutasu 25 € Mõlema lepingu üheaegsel kehtimisel.
konto kuuhooldustasu 35 € Mõlema lepingu üheaegsel kehtimisel.
SWIFT MT941 – väljaminev päevasisene saldoväljavõte 1 € sõnum
lepingutasu 25 €
SWIFT MT942 – väljaminev päevasisene toimingute väljavõte 1 € sõnum
lepingutasu 25 €
SWIFT MT101 – sissetulev maksekorraldus
lepingutasu 25 € Mõlema lepingu üheaegsel kehtimisel.
konto kuuhooldustasu 35 € Mõlema lepingu üheaegsel kehtimisel.
maksekorralduse teostamine vastavalt maksete hinnakirjale kontoris

Täiendavad arveldusalased teenused juriidilisele isikule

Arveldustealane konsultatsioon Hinnale lisandub käibemaks 20%. 60 €/ tund
Arvelduskontole pandi seadmine 500 €

Muud

ID-kaardi lugeja 5 € Hinnale lisandub käibemaks 20%.
Elektrooniliste maksete ülehelistamine tasuta
Hoiulaeka üüritasu Hinnas sisaldub käibemaks 20%.
laegas kõrgusega 50 mm, üüritasu (1 kuu) 15 €
laegas kõrgusega 75 mm, üüritasu (1 kuu) 15 €
laegas kõrgusega 125 mm, üüritasu (1 kuu) 25 €
laegas kõrgusega 175 mm, üüritasu (1 kuu) 25 €
laegas kõrgusega 300 mm, üüritasu (1 kuu) 30 €
Hoiulaeka võtmete tagatisraha 200 €
Hoiulaeka võtme kaotus Hinnale lisandub käibemaks 20%. hoiulaeka avamisega kaasnevad tegelikud kulud

Maksekaartide teenindamine (kaupmeestele)

Kehtivad alates 13.07.2020
Komisjonitasu tehingu summalt vastavalt kokkuleppele
nutiterminali tehing 1,45%
Tehnilise seadme tasu Terminali miinimum üüriperiood on 3 kuud. Kui terminali üürimine lõpeb enne miinimum tähtaega, debiteerib Swedbank ennetähtaegse tagastamise tasu.
makseterminali üüritasu kuus
statsionaarne terminal Hinnale lisandub käibemaks 20%. 12,50 €
mobiilne terminal Hinnale lisandub käibemaks 20%. 19,17 €
statsionaarne, mobiilne terminal Hinnale lisandub käibemaks 20%. 15,83 €
statsionaarne bluetooth-ühendusega terminal Hinnale lisandub käibemaks 20%. 15,83 €
terminali paigaldus 2 pangapäeva jooksul Hinnas sisaldub käibemaks 20%. 100 €
terminali paigaldus alates lepingu sõlmimisest kuni 5 pangapäeva jooksul tasuta
makseterminali vahetamine kliendi soovil Hinnas sisaldub käibemaks 20%. 25 €
trahv maksekaartide teenindamise terminali õigeaegselt mittetagastamise eest terminali maksumus vastavalt aktile
Maksekaartide teenindamise lepingu muutmise tasu 15 €
Ennetähtaegse tagastamise tasu võrdub miinimum üüriperioodi eest tasumata üüritasuga
Nutiterminali soetamise tasu (Müüja: Hansab AS) Hinnale lisandub käibemaks 20%. 104 €

Pangalink

Lepingu sõlmimine 65 €
Lepingu muutmise tasu 15 €
Tehingutasu
Maksetehingu algatamine Swedbanki kontolt 1% ostusummast, min 0,13€, max 3,20 € tehing
Maksetehingu algatamine teisest finantsasutusest (sh teised pangad) 0,85% ostusummast, min 0,10 €, max 2,60 € tehing
Autentimistasu Hinnale lisandub käibemaks 20%. 0,11 €

Swedbanki Makseportaal

“Pakett 1”
Pangalink, komisjonitasu vastavalt kokkuleppele
Maksekaartide teenindamine internetis, komisjonitasu vastavalt kokkuleppele
Tehingu töötlemise tasu:
maksekaartide teenindamine internetis, Swedbank Eesti pangalink, kodumaised pangalingid Hinnale lisandub käibemaks 20%. 0,10 €
kuutasu Hinnale lisandub käibemaks 20%. 25 €
ühekordne liitumistasu Hinnale lisandub käibemaks 20%. 50 €
Lepingu muutmise tasu 15 €
“Pakett 2”
Pangalink, komisjonitasu vastavalt kokkuleppele
Maksekaartide teenindamine internetis, komisjonitasu vastavalt kokkuleppele
Tehingu töötlemise tasu:
maksekaartide teenindamine internetis, Swedbank Eesti pangalink, kodumaised pangalingid Hinnale lisandub käibemaks 20%. 0,10 €
Kuutasu Hinnale lisandub käibemaks 20%. 50 €
Ühekordne liitumistasu Hinnale lisandub käibemaks 20%. 50 €
Lepingu muutmise tasu 15 €

E-kaubanduse platvorm

Lepingu sõlmimine tasuta
Kuutasu Hinnale lisandub käibemaks 20%. 10 €
Komisjonitasu tehingu summalt vastavalt kokkuleppele
Lepingu muutmise tasu 15 €

Tellitavad raportid - Ostjate profiili analüüs Hinnale lisandub käibemaks 20%.

Ostjate lühiülevaade 105 €
Ostjate standardülevaade 625 €
Ostjate detailne ülevaade 1300 €

E-arve

E-arve edastamise leping Hinnale lisandub käibemaks 20%.
sõlmimine 30 €
muutmine 10 €
siseriikliku e-arve edastuse teenusega liitumine Tasu arvestatakse iga e-arve ristkasutusega liitunud panga kohta, kuhu e-arveid soovitakse edastada. 8 €
Arve edastamise tasu ühe edastatud arve kohta Hinnale lisandub käibemaks 20%.
Swedbank Gateway või Operaatori kanali kaudu saadetud e-arvete edastamise kuutasu arvutatakse eelneval kuul edastatud e-arvete põhjal.
pangasisene e-arve 0,19 €
siseriiklik e-arve 0,50 €
e-arve kreeditarve tasuta
ühelehelise paberarve must-valge väljatrükk ja postitamine 0,58 €
paberarve iga järgneva lehe väljatrükk 0,11 €
Ettevõtte kohase kujundusmalli implementeerimine Swedbanki internetipanka Hinnale lisandub käibemaks 20%.
esmakordne 32 €
iga järgnev vahetamine 28 €
Leping raportite saamise kohta (e-arve lepingu põhine) Hinnale lisandub käibemaks 20%.
e-arve püsimakselepingute raporti tasu 9,50€/kuu
e-arve püsimakselepingute maksete raporti tasu 9,50€/kuu
Krediidiasutustele, -andjatele, makse- ja e-raha asutuste hinnakirjas mitte kajastatud teenuste osas kehtib Swedbanki teenuste hinnakiri ja tingimused.

 

Kehtivad alates 01.09.2016
Arvelduskonto
Arvelduskonto kuuhooldustasu 20 €
Arveldused eurodes
pangasisesed arveldused Hind kehtib ärikliendi internetipangas (Pakett I).
pangasisene makse 0,16 €
arveldused Eesti pankadega Hind kehtib ärikliendi internetipangas (Pakett I).
siseriiklik tavamakse 0,38 €
arveldused Swedbanki Grupi pankadega Hind kehtib ärikliendi internetipangas (Pakett I).
grupisisene makse 0,38 €
Euroopa maksed Hind kehtib ärikliendi internetipangas (Pakett I).
Euroopa makse 0,38 €
pangasisese, siseriikliku, grupisisese ja Euroopa makse laekumine Hind kehtib kõikide laekumiste kohta, v.a. pangasisesed laekumised ettevõtte oma kontolt, mis on tasuta. 0,12 €
Arveldused välisvaluutas
pangasisese ja grupisisese makse laekumine Hind kehtib kõikide laekumiste kohta, v.a. pangasisesed laekumised ettevõtte oma kontolt, mis on tasuta. 0,12 €
Swedbank Gateway
liitumine, sh ettevõtte sertifikaadi tellimine 75 €
kuuhooldustasu 100 €
kiirteavitus 0,15 € teavituse kohta
jooksva päeva kontokohane väljavõte 1,50 € ühe päringu kohta
Pangalink
autentimisteenus ei pakuta
liitumine 75 €
kuuhooldustasu 15 €
tehingutasu 2%, min 0,2 €
Arvelduskonto jäägi tasu (ABF) krediidiasutustele, kindlustusseltsidele, fondivalitsejatele ja investeerimisfondidele, mille järelvalvet teostab Eesti Finantsinspektsioon või välismaise finantsjärelvalve asutus, alates summast, mis ületab 1 mln EUR või muudes alltoodud valuutades vastavalt 1 mln SEK, 1 mln DKK või 100 tuh CHF. Alla eelmärgitud summadele arvelduskonto jäägi tasu ei kohaldu. Arvelduskonto tasu ei kohaldata kui vastavate valuutade keskpankade poolt avaldatavad intressid muutuvad positiivseks.
Valuuta Keskpanga poolt avaldatav, arvestuse aluseks olev intressimäär:
EUR ECB deposit facility rate
CHF Swiss National Bank negative interest rate
SEK Sveriges Riksbank repo rate
DKK Danmarks Nationalbank Certificates of deposit rate
 • 1. Arvelduskonto jäägi tasu on väljendatud protsentides aasta (360 päeva) kohta ja võrdub vastavate valuutade keskpankade poolt avaldatava intressimääraga.
 • 2. Intressi arvestatakse iga päev päevalõpu kontojäägilt ning ümardatakse 2 kohani peale koma.
 • 3. Arvestatud arvelduskonto jäägi tasu debiteeritakse kliendi kontolt kord kuus, hiljemalt arvestuse kuule järgneva kuu 10. kuupäeval.

 

Kehtivad alates 09.12.2019
Sularaha
Sissemakse

Kontoris:

 • kantakse sissemaksja oma kontole kohe;
 • kantakse võõrale kontole 1 tunni jooksul.

Sularaha sissemakse automaadi kaudu sissemakstud summa kantakse kontole kohe.

Inkassatsiooni kaudu sissemakstud summa kantakse kontole inkassatsiooni ettevõttega kokkulepitud tähtaja jooksul.

Väljamakse Broneeritud euro summade väljamaksmine toimub broneerimisavalduse esitamisele järgneva 2 pangapäeva jooksul, kui avaldus on esitatud pangapäeval enne 14.00.
Arvelduskonto avamine
Arvelduskonto avamise otsustamine

Arvelduskonto avamise ning muude tootelepingute sõlmimise otsustamine toimub nõutavate dokumentide olemasolul 10 pangapäeva jooksul alates tugevdatud hoolsusmeetmete tasu laekumisest

 • Eestis registreeritud juriidiliste isikute puhul, keda esindab või kelle omandistruktuuri kuulub mitteresident
 • juriidiliste isikute puhul, kes on registreeritud Euroopa Liidu liikmesriigis (välja arvatud Küpros, Malta, Luksemburg , Suurbritannia) ja Norras
 • juriidiliste isikute puhul, kes on registreeritud väljaspool Euroopa Liidu liikmesriike ja Norrat. Otsustamise aeg kehtib ka Küprosel, Luksemburgis, Maltal ja Suurbritannias registreeritud juriidilistele isikutele.
Ülekanded
Siseriiklikud maksed

Siseriiklikud maksed

 • Laekuv siseriiklik makse kantakse saaja kontole raha laekumise arvelduspäeval tingimustel, et saaja andmed on korrektsed.

Väljaminev siseriiklik tavaline makse ja välkmakse:

 • elektroonilistes kanalites teostatud siseriiklik tavaline makse edastatakse saaja panka samal arvelduspäeval, kui makse on maksja kontolt debiteeritud enne kl 16.30. Pärast kella 16.30, nädalavahetustel ja riigipühadel maksja poolt edastatud maksed debiteeritakse, kuid edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval;
 • kontoris teostatud siseriiklik tavaline makse edastatakse saaja panka samal arvelduspäeval, kui makse on maksja kontolt debiteeritud enne kl 16.00. Pärast kella 16.00, nädalavahetustel ja riigipühadel maksja poolt edastatud maksed debiteeritakse, kuid edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval;
 • välkmakse edastatakse saaja panka viivitamatult tingimusel, et saaja pank on välkmaksete süsteemiga liitunud.

Väljaminev siseriiklik kiirmakse:

 • elektroonilistest kanalites ajavahemikul 8.30 kuni 16.30 teostatud siseriiklik kiirmakse edastatakse saaja panka viivitamata, kuid mitte hiljem kui sama arvelduspäeva jooksul. Pärast kella 16.30, nädalavahetustel ja riigipühadel maksja poolt edastatud kiirmaksed debiteeritakse, kuid edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval;
 • kontoris kuni 16.00 teostud siseriiklik kiirmakse edastatakse saaja panka viivitamata, kuid mitte hiljem kui sama arvelduspäeva jooksul. Pärast kella 16.00, nädalavahetustel ja riigipühadel maksja poolt edastatud kiirmaksed debiteeritakse, kuid edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval.

Massmaksed

 • internetipanga vahendusel tehtud massmaksed teostatakse vastavalt tavaliste pangasiseste või siseriiklikke maksete täitmise tähtaegadele;
 • väärtuspäevaga massmaksed kantakse pangasiseselt saaja kontole või edastatakse saaja panka väärtuspäeval hiljemalt kl 10.00.
Välismaksed

Laekuv välismakse

 • Euroopa makse kantakse saaja kontole raha laekumise arvelduspäeval tingimusel, et saaja andmed on korrektsed;
 • laekumised rahvusvaheliste arveldussüsteemide kaudu krediteeritakse saaja kontole panga väärtuspäeval; Panga väärtuspäev on arvelduspäev, mil õigus maksetehingu summa kasutamiseks läheb üle maksevahendajalt saaja pangale.
 • laekumised Swedbank Grupi pankadest krediteeritakse saaja kontole panga väärtuspäeval; Panga väärtuspäev on arvelduspäev, mil õigus maksetehingu summa kasutamiseks läheb üle maksevahendajalt saaja pangale.
 • laekumised panga korrespondentkontode kaudu krediteeritakse saaja kontole panga väärtuspäeval kuni kella 16.00ni. Panga väärtuspäev on arvelduspäev, mil õigus maksetehingu summa kasutamiseks läheb üle maksevahendajalt saaja pangale.
 • laekumised krediteeritakse saaja kontole panga väärtuspäeval tingimusel, et saaja andmed on korrektsed. Panga väärtuspäev on arvelduspäev, mil õigus maksetehingu summa kasutamiseks läheb üle maksevahendajalt saaja pangale.

Väljaminev välismakse

Makse tüüp:

 • Tavaline
  • tavaline Euroopa makse edastatakse saaja panka üks arvelduspäev peale kliendi väärtuspäeva; Kliendi väärtuspäev on kalendripäev, mil Pank debiteerib maksja kontot või krediteerib saaja kontot.
   Makse saaja pank asub Euroopa Liidu riigis (lisaks Norra, Island, Liechtenstein, Šveits, Ahvenamaa, Assoorid, Ceuta ja Melilla, Gibraltar, Guadeloupe, Kanaari saared, Madeira, Martinique, Prantsuse Guajaana, Reunion, Monaco, San Marino, Vatikan, Andorra).
  • tavaline makse edastatakse saaja-/korrespondentpanka kaks arvelduspäeva peale kliendi väärtuspäeva, välja arvatud maksed eurodes Euroopa riikidesse, mis edastatakse saaja panka üks arvelduspäev peale kliendi väärtuspäeva; Kliendi väärtuspäev on kalendripäev, mil Pank debiteerib maksja kontot või krediteerib saaja kontot.
   T on tehingupäev ehk tehingu kokkuleppimise/ sõlmimise kuupäev.
 • Kiir
  • Euroopa kiirmakse edastatakse saaja-/korrespondentpanka samal arvelduspäeval, kui maksekorraldus on esitatud panka enne kl.16.00.
  • kiirmakse, v.a eurodes ja USA dollarites, edastatakse saaja-/korrespondentpanka üks arvelduspäev peale kliendi väärtuspäeva, kui maksekorraldus on esitatud panka enne kl.14.00. Kliendi väärtuspäev on kalendripäev, mil Pank debiteerib maksja kontot või krediteerib saaja kontot.
  • Eurodes ja USA dollarites kiirmaksed (v.a Euroopa kiirmakse) edastatakse saaja-/korrespondentpanka üks arvelduspäev peale kliendi väärtuspäeva, kui maksekorraldus on esitatud panka enne kl 15.00. Kliendi väärtuspäev on kalendripäev, mil Pank debiteerib maksja kontot või krediteerib saaja kontot.
 • Ekspress
  • ekspressmakse alla 10 miljoni euro (või samas vääringus summa välisvaluutas) edastatakse saaja-/korrespondentpanka samal arvelduspäeval, kui maksekorraldus on esitatud panka enne kl.14.00. Alates 10 miljonist eurost (või samas vääringus summa välisvaluutas) edastatakse saaja-/korrespondentpanka samal arvelduspäeval, kui maksekorraldus on esitatud panka enne kl. 10.00 või kl 10.00-14.00 vastastikusel kokkuleppel pangaga antud makse teostamiseks.
  • Ekspressmakseid saab teostada vaid USA dollarites ja eurodes.
 • Swedbank Grupisisese makse edastamise tähtajad makse saaja panka.
Elektroonilistes kanalites teostatud maksete/väärtpaberiülekannete ülehelistamine Ülehelistamisele kuuluvad Internetipanga kaudu edastatud maksed/väärtpaberiülekanded ja Swedbank Gateway kaudu edastatud maksed alates kliendi poolt määratud ülehelistamise limiidist. Maksete ülehelistamist teostatakse 24 tunni jooksul alates makse edastamisest, tööpäevadel kl 8.00 - 21.00 ning puhkepäevadel kl 10.00 - 18.00. Väärtpaberiülekannete ülehelistamist teostatakse ühe pangapäeva jooksul alates väärtpaberiülekande edastamisest, tööpäevadel kl 8.30 – 17.00.
Väljavõtted
Tellitud perioodilised väljavõtted

Ärikliendi internetipanga kaudu tellitud väljavõtted on kättesaadavad perioodi lõpp-päevale järgneval pangapäeval kl 9.00.

Kontsernisiseste arvelduskrediidi intresside ja kontserni saldode aruanded on kättesaadavad iga kuu kolmandal pangapäeval.

Ühekordsed väljavõtted kontorist

Eelmise ja jooksva kuu ühekordsed väljavõtted väljastatakse samal pangapäeval, kui trükitavate lehtede arv on alla 20 tk.

Varasema perioodi ja üle 20 lehelised väljavõtted väljastatakse 3 pangapäeva jooksul.

Väärtpaberitehingud

Tehingu väärtuspäev

 • börsitehing: T +2 või T+3 vastavalt turupraktikale T on tehingupäev ehk tehingu kokkuleppimise/ sõlmimise kuupäev.
 • börsiväline makseta või makse vastu tehing: tehingupoolte kokkuleppel T+0 kuni T+n sõltuvalt vastava väärtpaberituru praktikast. T on tehingupäev ehk tehingu kokkuleppimise/ sõlmimise kuupäev.

Fondiosakutehingute väärtuspäev – vastavalt fonditingimustele.

Tehingu realiseerimiskanded teostatakse:

 • Eesti väärtpaberite registris (Nasdaq CSD filiaal Eestis) registreeritud väärtpaberitel väärtuspäeval alates kella 8.15-st kuni 19.15-ni kinnituse saabumisel registrist;
 • Eesti fondiosakutehingutel vastavalt fondi tingimustele;
 • välisväärtpaberitehingutel ja välisfondiosakutehingutel kinnituse saabumisel alamhaldurilt.

Väärtpaberitehingute täitmise tähtaegasid hakatakse ülehelistamisele kuuluvate väärtpaberiülekannete puhul arvestama hetkest, mil Pank sai kliendiga ühendust ja väärtpaberiorder sisestati panga andmebaasi.

Valuuta / Riik Lätti Leetu Rootsi Taani Norra Soome
EUR samal arvelduspäeval, kui maksekorraldus on esitatud panka enne kella 17.30
USD samal arvelduspäeval, kui maksekorraldus on esitatud panka enne kella 16.00
SEK samal arvelduspäeval, kui maksekorraldus on esitatud panka enne kella 16.00
NOK samal arvelduspäeval, kui maksekorraldus on esitatud panka enne kella 15.00
DKK samal arvelduspäeval, kui maksekorraldus on esitatud panka enne kella 15.00
Muu valuuta samal arvelduspäeval, kui maksekorraldus on esitatud panka enne kella 15.00 ülejärgmisel arvelduspäeval