Swedbanki eraisikute ja juriidiliste isikute teenuste täielik hinnakiri

Swedbanki teenuste täielik hinnakiri Ava kõik peatükid
 • Kontod ja kontoinfo

  KONTODE AVAMINE Kehtivad alates 20.03.2017
  1. Arvelduskonto  
  1.1 Eraisik
  1.1.1 Eesti ja Euroopa Liidu liikmesriikide (sh Norra, Islandi, Liechtensteini ja Šveitsi) residentidele tasuta
  1.1.2 Teiste riikide residentidele 200 EUR
  1.2 Juriidiline isik
  1.2.1 Eestis registreeritud juriidilisele isikule tasuta
  1.2.2 Euroopa Liidu liikmesriikides ( v.a Küpros, Luksemburg, Malta, Suurbritannia) ja Norras registreeritud juriidilisele isikule 30 EUR
  1.2.3 Teistes riikides (k.a Küpros, Luksemburg, Malta, Suurbritannia) registreeritud juriidilisele isikule 400EUR
  1.2.4 Tugevdatud hoolsusmeetmete tasu (1) 200 EUR
  2. Swedbanki kaudu konto avamine välispangas 150 EUR + kullerteenus (2)
  2.1 Unicashi partnerpanga kaudu  
  2.1.1 konto avamine tasuta
  2.1.2 kuutasu (sisaldab tasuta SWIFT MT940 saatmist) 45 EUR
  2.2 Swedbank Eesti kaudu konto avamine Swedbank Grupi pangas 60 EUR + kullerteenus (2)
  2.3 Swedbank Eesti kaudu lisalepingute sõlmimine, muudatuste sisseviimine lepingutesse ja allkirjanäidiste kaardile välispangas ja Swedbank Grupi pangas (3) 15 EUR + kullerteenus (2)
  2.4 Swedbank Eesti kaudu identifitseerimisvahendite ja kaartide saatmine välispankadesse ja Swedbank Grupi pankadesse (3) 15 EUR + kullerteenus (2)
  3. Stardikonto avamine tasuta
  4. Hoiused tasuta

  (1) Tasu rakendub: Eestis registreeritud juriidilisele isikule, keda esindab või kelle omandistruktuuri kuulub mitteresident; Euroopa Liidu residendist juriidilistele isikutele; teistes riikides registreeritud juriidilistele isikutele.

  (2) Vastavalt teenuse pakkujale.

  (3) Swedbank Eesti kliendile, kelle konto asub välispangas või Swedbank Grupi pangas, ning välispanga või Swedbank Grupi panga kliendile, kelle konto asub Swedbank Eestis.

  Märkus hinnakirja kohta:

  Teenustasud peab pank kinni eurodes.

  Välisvaluutatehingute protsentuaalne teenustasu arvestatakse eurodeks Euroopa Keskpanga kursi alusel.

  Kui kontol pole teenustasu ulatuses eurosid, konverteeritakse puudu jääv osa kontol olevast välisvaluutast Swedbanki määratud kursi järgi.
  KONTODE SULGEMINE Kehtivad alates 30.06.2014
  Eraisiku suletud kontole saabuvate laekumiste väljamaksed
  Laekumise suunamine Swedbanki kontole 1 kuu jooksul pärast konto sulgemist tasuta
  Laekumise suunamine mõne teise Eesti panga kontole 1 kuu jooksul pärast konto sulgemist kehtiv siseriikliku makse hind kontoris
  KONTO INFO Kehtivad alates 01.09.2015
  1. Konto väljavõte
  1.1 Kontorist 4 EUR
  1.2 Postiga
  dekaadi, kuu ja aasta väljavõte Eestisse 2EUR
  kvartali väljavõte eraisikule Eestisse tasuta
  kvartali väljavõte juriidilisele isikule Eestisse 2EUR
  välismaale 4EUR
  1.3 Faksiga
  Eestisse 2EUR
  välismaale 4EUR
  1.4 Internetipangast tasuta
  2. Saldopäring ja väljavõte Swedbanki automaatidest Eestis tasuta
  3. Saldopäring teiste pankade automaatidest Eestis ja välismaal (1) 0,32EUR/päring
  4. Balti aruandluse kuutasu ärikliendi internetipangas (2) 13EUR
  4.1 Balti aruandluse kuutasu ärikliendi internetipangas kontsernikonto mooduli klientidele (2) 6,40 EUR
  5. Arvelduskonto viivise määr 0,2% päevas
  6. Väljaspool Euroopa Liidu liikmesriike ja Norrat registreeritud mitteresidentidest juriidiliste isikute (v.a finantsasutused) konto kuuhooldustasu
  Konto kuuhooldustasu kehtib ka Küprosel, Luksemburgis, Maltal ja Suurbritannias registreeritud mitteresidentidest juriidilistele isikutele
  50EUR

  (1) Välisriigis sõltub teenuse kättesaadavus välisriigi pangaautomaadi tehnilistest võimalustest ning teenust saab kasutada ainult Maestro/MasterCard kaartidega.

  (2) Balti aruandlus on igapäevane koondaruanne ühte gruppi kuuluvate ettevõtete või ühe ettevõtte Swedbankis (Eestis, Lätis, Leedus) avatud arveldusja kontsernikontode ning üleöödeposiiti paigutatud rahaliste vahendite seisust.

  KONTSERNIKONTO Kehtivad alates 01.09.2015
  Kontsernikonto ja selle liikmete hooldustasud
  Kontsernikonto avamine 200EUR
  Kontsernikonto aastamaks 190EUR
  Alamkontsernikonto aastamaks 190EUR
  Alamkontserni avamine 63EUR
  Kontsernija alamkontserni lepingu muudatus 25EUR
  Kuuhooldustasu kontserni liikme kohta 12EUR
  Kontsernisisesed automaatsed transaktsioonid
  Automaatne kontsernisisene kontodevaheline balansseerimiskanne eurodes
   või valuutas
  0,16EUR
  Automaatne kontsernisisene intressikanne eurodes ja välisvaluutas 0,16EUR
  Kontserni administreerimine ja raporteerimisteenus kanalites
  Kontsernikonto mooduli kuutasu ärikliendi internetipangas 20EUR
  Balti aruandlus elektroonilistes kanalites (1)
  Balti aruandluse kuutasu ärikliendi internetipangas 13 EUR
  Balti aruandluse kuutasu ärikliendi internetipanga kontsernikonto mooduli klientidele 6,40EUR
  (1) Balti aruandlus on igapäevane koondaruanne ühte gruppi kuuluvate ettevõtete või ühe ettevõtte Swedbankis (Eestis, Lätis, Leedus) avatud arveldusja kontsernikontode ning üleöödeposiiti paigutatud rahaliste vahendite seisust.
 • Arvelduskonto intressid

  Kehtivad alates 01.01.2015

  VALUUTA AASTANE INTRESSIMÄÄR
  AUD 0%
  CAD 0%
  CHF 0%
  CZK 0%
  DKK 0%
  EUR 0.01%
  GBP 0%
  JPY 0%
  NOK 0%
  PLN 0%
  RUB 0%
  SEK 0%
  USD 0%

  1. Arvelduskontode intressid on väljendatud protsentides aasta (360 päeva) kohta.

  2. Intress arvestatakse iga päev päevalõpu kontojäägilt ning ümardatakse 2 kohani peale koma.

  3. Arvestatud intressid kantakse kontodele kord kuus, hiljemalt arvestuse kuule järgneva kuu kolmandal kuupäeval.

  4. Ühe kuu kohta arvestatud intressi summas alla 0,05 € välja ei maksta ja järgmise kuu arvestusse edasi ei kanta.

 • Pangaülekanded

  Kehtivad alates 17.05.2018

  1. ARVELDUSED EURODES Kontoris ja telefonipangas Erakliendi internetipangas, ärikliendi internetipangas, Swedbank Gateways Pangaautomaadis
  1.1 Pangasisesed maksed
  1.1.1 pangasisene makse 2,30EUR (1) 0,16EUR; Erakliendi internetipangas kuni 25-aastastele (k.a) ja üle 65-aastastele (k.a) tasuta (2) 0,16EUR, üle 65-aastastele (k.a) eraklientidele tasuta (2)
  1.1.2 pangasisene makse oma kontode vahel 2,30EUR (1) tasuta tasuta
  1.1.3 pangasisese makse laekumine tasuta
  1.2 Siseriiklik makse
  1.2.1 siseriiklik makse 3,20EUR (1) 0,38EUR 0,38EUR
  1.2.2 siseriiklik kiirmakse
  kuni 10 000EUR (k.a) 9EUR (1) 7EUR
  rohkem kui 10 000EUR 32EUR (1) 30EUR
  1.2.3 siseriikliku makse laekumine tasuta
  1.3 Swedbanki Grupisisene makse
  1.3.1 grupisisene makse (3) 3,20EUR (1) 0,38EUR
  1.3.2 grupisisese makse laekumine tasuta
  1.4 Euroopa maksed (4)
  1.4.1 Euroopa makse 3,20EUR (1) 0,38EUR
  1.4.2 Euroopa kiirmakse
  kuni 10 000EUR(k.a) 9EUR (1) 7EUR
  rohkem kui 10 000EUR 32EUR (1) 30EUR
  1.4.3 Euroopa makse laekumine tasuta
  1.5 Välismaksed (v.a punkt 1.3 ja 1.4)
  1.5.1 Tavamakse
  kulud kantakse kahasse (5) 9,45EUR 5,45EUR
  kulud kannab maksja (6) 29,75EUR 24,75EUR
  1.5.2 Kiirmakse
  kulud kantakse kahasse (5) 14,85EUR 9,85EUR
  kulud kannab maksja (6) 34,75EUR 29,75EUR
  1.5.3 Ekspressmakse
  kulud kantakse kahasse (5, 9) 39,85EUR 34,85EUR
  kulud kannab maksja (6) 49,85EUR 44,85EUR
  1.5.4 välismakse laekumine (7) 5,75EUR 5,75EUR
  1.6 Püsimaksekorraldus
  vormistamine ja tühistamine tasuta
  püsimaksekorralduse täitmine (8) vastava tavamakse tasu internetipangas
  püsimaksekorraldus hoiusele tasuta
  1.7 E-arve püsimakse
  vormistamine või tühistamine tasuta
  muutmine tasuta
  e-arve püsimakse täitmine tasuta
  1.8 ülekanne kogumishoiusele (10)
  2,30EUR tasuta
  1.9 Riigilõivu tasumine riigiasutustes
  0,19EUR
  2. ARVELDUSED VÄLISVALUUTAS Kontoris ja telefonipangas Erakliendi internetipangas, ärikliendi internetipangas, Swedbank Gateways
  2.1 Pangasisesed maksed
  2.1.1 pangasisene makse 2,30EUR (1) 2EUR
  2.1.2 pangasisese makse laekumine tasuta
  2.2 Swedbanki Grupisisene makse
  2.2.1 grupisisene makse 3,20EUR (1) 2EUR
  2.2.2 grupisisese makse laekumine tasuta
  2.3 Välismaksed (v.a punkt 2.2)
  2.3.1 Tavamakse
  kulud kantakse kahasse (5) 9,45EUR 5,45EUR
  kulud kannab maksja (6) 29,75EUR 24,75EUR
  2.3.2 Kiirmakse
  kulud kantakse kahasse (5) 14,85EUR 9,85EUR
  kulud kannab maksja (6) 34,75EUR 29,75EUR
  2.3.3 Ekspressmakse USA dollarites
  kulud kantakse kahasse (5) 39,85EUR 34,85EUR
  kulud kannab maksja (6) 49,85EUR 44,85EUR
  2.3.4 välismakse laekumine (7) 5,75EUR 5,75EUR
  2.4 Püsimaksekorraldus
  vormistamine ja tühistamine tasuta
  püsimaksekorralduse täitmine vastava tavamakse tasu internetipangas
  püsimaksekorraldus hoiusele tasuta

  (1) Privaatpanganduse kontoris ja privaatpanganduse töötaja vahendusel tehtud maksetele kehtib kahekordne tasu.

  (2) Kehtib ka klientidele, kes olid 01.09.2015 seisuga vähemalt 60 aastased ja omasid arvelduskontot.

  (3) Maksed Swedbanki (Läti, Leedu, Rootsi, Soome, Norra, Taani) jõuavad makse saaja kontole täissummas. Kohustuslik on märkida saaja IBAN.

  (4) Euroopa makse tingimused:
  * makse valuuta on EUR,
  * maksel on märgitud korrektne saaja IBAN,
  * teenustasutüüp kahasse,
  * makse saaja pank (laekumise korral maksja pank) asub Euroopa Liidu riigis (lisaks Norra, Island, Liechtenstein, šveits, Ahvenamaa, Assoorid, Ceuta ja Melilla, Gibraltar, Guadeloupe, Kanaari saared, Madeira, Martinique, Prantsuse Guajaana, Reunion, Monaco, San Marino).

  Saaja IBANi puudumisel kehtivad punktis 1.5 näidatud teenustasud.

  (5) Maksja maksab Swedbanki teenustasu ja saaja maksab kõikide teiste pankade teenustasu.

  (6) Maksja maksab nii Swedbanki kui ka välispankade teenustasud. Kui maksja poolt makstud teenustasu ei kata makse teostamisega seotud teenustasusid välispankades, on Swedbankil õigus teenustasude vahe maksja kontolt hiljem täiendavalt debiteerida. Maksimaalne täiendavalt debiteeritav teenustasu summa on 63,91€. Sellise maksetüübiga makset ei ole võimalik teostada Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riikidesse.

  (7) Laekumine märkusega “kulud kannab maksja” on tasuta. Mittekliendile on teenustasu kahekordne.

  (8) Pangasisesele püsikorralduse täitmisele rakendub tasu 0,16 € sõltumata kliendi vanusest.

  (9) Tüübiga ekspress algatatud Euroopa maksele kohaldatakse Euroopa kiirmakse hinda.

  (10) Kogumishoiuse lepingu sõlmimisel ülekanne tasuta.

 • Sularahaoperatsioonid

  SULARAHA​OPERATSIOONID Kehtivad alates 07.12.2017
  1. Eurodes
  1.1 Sularaha sissemakse (v.a mündid) kontoris
  eraisik oma kontole 0,25%, min 2,60 EUR
  alaealise kontole (1) kuni 100 EUR ühes kalendrikuus – tasuta; alates 100 EUR ühes kalendrikuus – 0,25% summast, mis ületab 100 EUR
  juriidiline isik oma kontole 0,25%, min 2,60 EUR
  võõrale kontole, mis asub Swedbankis (müntide korral lisandub müntide arvelduskontole sissemakse teenustasu)(2) 0,5%, min 5 EUR
  1.2 Sularaha väljamakse kontorist
  era ja juriidilisele isikule 0,5%, min 3 EUR
  2. Välisvaluutas
  2.1 Kontole sularaha sissemakse tasud (3)
  CZK, DKK, GBP, NOK, PLN, SEK, USD, RUB 1,5%, min 2,60 EUR
  2.2 Sularaha sissemakse tasu võõrale kontole, mis asub Swedbankis (2,3) 1,5%, min 5 EUR
  2.3 Kontolt sularaha väljamakse tasu
  CZK, DKK, GBP, NOK, PLN, SEK, USD 1,5%, min 2,60 EUR
  RUB 4%, min 2,60 EUR
  3. Sularahas välisvaluuta ost/müük (3,4,5)
  5 EUR
  4. Sularaha broneerimine
  Suurte sularaha summade broneerimine (6) tasuta
  Trahv broneerimisest äraütlemise korral (kuulub tasumisele vaid kontori broneerimislimiidi ületamisel) 38 EUR
  Broneerimata suurte sularaha summade, mis ületavad broneerimislimiiti, väljamaksmine samal päeval 38 EUR + vastava valuuta väljamakse tasu
  5. Sularaha töötlemine
  Müntide sissemakse arvelduskontole (7) 2%, min 2,60 EUR
  Müntide sissemakse alaealise kontole (7,8) kuni 100 EUR ühes kalendrikuus – tasuta; alates 100 EUR ühes kalendrikuus – 2% summast, mis ületab 100 EUR
  Kontolt väljamakse müntides (9) 2%, min 3 EUR
  Müntide vahetus müntide vastu (7) 5%, min 2,60 EUR
  Müntide vahetus kupüüride vastu (7) 5%, min 2,60 EUR
  Kupüüride vahetus müntide vastu 5%, min 2,60 EUR
  Kupüüride vahetus kupüüride vastu 0,5%, min 2,60 EUR
  Rahatähe kontrollimine 0,19EUR/kupüür
  Inkassatsiooni kanded (4) vastava välisvaluuta sularaha sissemakse ja/või väljamakse tasu

  (1) Tasu võetakse pangakontoris sissemakstud summalt, mis ületab ühe kalendrikuu jooksul 100 €. Teenustasu on kliendikohane ning arvutamise aluseks on üks kalendrikuu.

  (2) Isik, kes ei oma Swedbankis arvelduskontot saab sularaha sisse maksta teise isiku kontole Swedbankis kuni 500 eurot (või ekvivalent muus valuutas) päevas.

  (3) Kahjustatud ja rikutud või maksevahendina kehtetuid valuutakupüüre pank vastu ei võta ega vaheta.

  (4) Inkassatsiooni teenust pakkuva ettevõtte vahendusel välisvaluuta inkasseerimisel sissemakse ja/või väljamakse (teenustasu vastavalt punktile 2.1 ja/või 2.3).

  (5) Isik, kes ei oma Swedbankis arvelduskontot saab välissularaha osta-müüa kuni 1 000 eurot (või ekvivalent muus valuutas) päevas.

  (6) Broneerimisele kuuluvad summad alates 12 000 eurot ( paberraha) ja 500 eurot müntides. Broneerimisavaldus tuleb esitada panka hiljemalt kell 14. Valuutade broneerimine tuleb kontoriga eelnevalt kokku leppida. Üle 50 000 €/ekvivalent valuutas broneerimisel on väljamakse aeg ja hind kokkuleppel pangaga. Euromündid makstakse välja ühes kontoris maksimaalselt 500 € (ühel päeval), eeldusel, et soovitud kogus või nominaalid on pangakontoris olemas.

  (7) Välisvaluuta münte pank vastu ei võta ega vaheta.

  (8) Tasu võetakse pangakontoris sissemakstud müntide summalt, mis ületab ühe kalendrikuu jooksul 100 €. Teenustasu on kliendikohane ning arvutamise aluseks on üks kalendrikuu.

  (9) Välisvaluuta münte pank ei müü.

 • Deebetkaardid

  1. ERAISIKULE Kehtivad alates 08.03.2018
  1.1 Kontoga seotud esimese deebetkaardi avamine (1) tasuta
  1.2 Kontoga seotud iga järgneva deebetkaardi avamine (1) vastavalt hinnakirjale
  1.3 Kaardi uuendamine (1) tasuta
  1.4 Visa Electron Deebetkaart, Maestro Deebetkaart (2)
  kuutasu (3) 0,96 EUR
  1.5 Deebetkaart Pluss
  kaardi avamine 2,50 EUR
  kuutasu 1,28 EUR
  kuutasu kuni 19-aastastele (k.a) tasuta
  kuutasu 20-25aastastele (k.a) 0,32 EUR
  1.6 Ajutine automaadikaart (kehtivusega 1 kuu)
  kaardi avamine 2,50 EUR
  1.7 ISIC MasterCard Tudengikaart
  kaardi avamine 6,33 EUR
  kaardi asendamine 6,33 EUR
  kuutasu 0,32 EUR
  kaardi uuendamine 6,33 EUR
  1.8 Noortekaart
  kaardi avamine 2,50 EUR
  kuutasu kuni 19-aastastele (k.a) tasuta
  kuutasu 20-25 aastastele (k.a) (4) 0,32 EUR
  1.9 Koolikaart(4)
  kuutasu tasuta
  1.10 Seeniorkaart
  kaardi avamine 2,50 EUR
  kuutasu 0,32 EUR
  1.11 MasterCard Private Banking Card
  kaardi avamine 2,50 EUR
  kuutasu 1,98 EUR
  ÜLDISED TEENUSTE JA TEHINGUTE TASUD
  1. Sularaha sissemakse oma panga automaadis eurodes (5) kuni 5000 EUR ühes kalendrikuus tasuta
  -0,25% summast, mis ületab 5000 EUR kuus
  2. Sularaha väljavõtt
  2.1 oma panga sularahaautomaatidest
  kuni 2000 EUR ühes kalendrikuus tasuta
  rohkem kui 2000 EUR ühes kalendrikuus 0,3% summast, mis ületab 2000 EUR
  2.2 teiste pankade automaatidest Eestis ja välismaal 1 EUR + 2,5% summast
  2.3 Swedbanki poolt väljastatud deebetkaartidega Swedbank Grupi ATM-ides Lätis, Leedus, Rootsis (6)
  kuni 2000 EUR ühes kalendrikuus tasuta
  rohkem kui 2000 EUR ühes kalendrikuus 0,3% summast, mis ületab 2000 EUR
  3. Saldopäring ja väljavõte Swedbanki automaatidest Eestis tasuta
  4. Saldopäring teiste pankade automaatidest Eestis ja välismaal (7) 0,32 EUR päring
  5. Maksete sooritamine sularaha- ja makseautomaatides
  pangasisene makse 0,16 EUR (alates 65. eluaastast tasuta) (8)
  siseriiklik makse 0,38 EUR
  6. Tasumine äriettevõtetes tasuta
  7. Kaardi sulgemine tasuta
  8. Kaarditehingu kviitungi koopia (järelepärimine)
  tehingust Eestis 4 EUR
  tehingust välismaal 8 EUR
  9. Alusetu tagasinõude esitamine
  tehingust Eestis 12 EUR
  tehingust välismaal 16 EUR (välismaal tehtud kaarditehingu vaidlustamisel võivad lisanduda kaardiorganisatsioonide kulud)
  10. Kaardi saatmine ühest kontorist teise (9) 2,50 EUR
  11. Kaardi saatmine postiga
  Eesti Vabariigi piires tasuta
  12. Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud tehingute eest (10) 1% tehingu summast
  13. Trahv suletud kaardi kasutamise eest 65 EUR
  14. VISA või MasterCardi abiteenuse kasutamine välismaal 0 130 EUR vastavalt tegelikele kuludele
  15. Viivis 0,2% päevas
  16. Swedbanki ATM-ist välispankade pangakaardi äratoomine 30 EUR
  2. JURIIDILISELE ISIKULE Kehtivad alates 08.03.2018
  2.1 Kontoga seotud esimese deebetkaardi avamine tasuta
  2.2 Kontoga seotud iga järgneva deebetkaardi avamine vastavalt hinnakirjale
  2.3 Kaardi uuendamine tasuta
  2.4 Ajutine automaadikaart (kehtivusega 1 kuu)
  kaardi avamine 2,50 EUR
  2.5 Ärikliendi deebetkaart (11)
  kaardi avamine 2,50 EUR
  kuutasu 1,50 EUR
  kuutasu ainult sularaha sissemakse võimalusega 0,50 EUR
  2.6 Visa Business Electron (12)
  kuutasu 1,50 EUR
  kuutasu ainult sularaha sissemakse võimalusega 0,50 EUR
  ÜLDISED TEENUSTE JA TEHINGUTE TASUD
  1. Sularaha sissemakse oma panga automaadis eurodes (5)
  kuni 5000 EUR ühes kalendrikuus tasuta
  ületab 5000 EUR kuus 0,25% summast
  2. Sularaha väljavõtt
  oma panga sularahaautomaatidest 0,19 EUR + 0,3% summast
  teiste pankade automaatidest Eestis ja välismaal 1,92 EUR + 2,5% summast
  Swedbanki poolt väljastatud deebetkaartidega Swedbank Grupi ATM-ides Lätis, Leedus, Rootsis (6) 0,19 EUR + 0,3% tehingu summast
  3. Saldopäring ja väljavõte Swedbanki automaatidest Eestis tasuta
  4. Saldopäring teiste pankade automaatidest Eestis ja välismaal (7) 0,32 EUR päring
  5. Maksete sooritamine sularaha- ja makseautomaatides
  pangasisene makse 0,16 EUR
  siseriiklik makse 0,38 EUR
  6. Tasumine äriettevõtetes tasuta
  7. Kaardi sulgemine tasuta
  8. Kaarditehingu kviitungi koopia (järelepärimine)
  tehingust Eestis 4 EUR
  tehingust välismaal 8 EUR
  9. Alusetu tagasinõude esitamine
  tehingust Eestis 12 EUR
  tehingust välismaal 16 EUR (välismaal tehtud kaarditehingu vaidlustamisel võivad lisanduda kaardiorganisatsioonide kulud)
  10. Kaardi saatmine ühest kontorist teise (9) 2,50 EUR
  11. Kaardi saatmine postiga
  Eesti Vabariigi piires tasuta
  12. Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud tehingute eest (10) 1% summast
  13. Viivis 0,2% päevas
  14. Swedbanki ATM-ist välispankade pangakaardi äratoomine 30 EUR

  (1) V.a ISIC MasterCard Tudengikaart.

  (2) Visa Electron kaarti alates 01.06.2015 ei väljastata. Maestro Deebetkaarti alates 02.10.2017 ei väljastata.

  (3) Deebetkaardi kuutasu puudub klientidel, kes olid vähemalt 60 aastased seisuga 01.08.2011.

  (4) Koolikaarti alates 01.07.2015 ei väljastata.

  (5) Tasu võetakse sularaha sissemakse automaadis sissemakstud summalt, mis ületab ühe kalendrikuu jooksul 5000 €. Teenustasu on kliendikohane ning arvutamise aluseks on üks kalendrikuu.

  (6) Rootsi ATM-iks on Bankomat.

  (7) Välisriigis sõltub teenuse kättesaadavus välisriigi pangaautomaadi tehnilistest võimalustest ning teenust saab kasutada ainult Maestro/MasterCard kaartidega.

  (8) Kehtib ka klientidele, kes olid 01.09.2015 seisuga vähemalt 60 aastased ja omasid arvelduskontot.

  (9) Hinnas sisaldub käibemaks 20%.

  (10) Lisandub igale kaardiga tehtud tehingu summale, kui kaardiga tehtud toiming on muus valuutas kui eurodes.

  (11) MC Business Debit.

  (12) Visa Business Electron kaarti alates 04.05.2015 ei väljastata.

 • Krediitkaardid

  1. ERAISIKULE Kehtivad alates 08.03.2018
  1.1 Vaba tagasimaksega krediitkaart(2)
  kuutasu 1,30EUR, kuni 25-aastastele k.a tasuta
  lisakaardi kuutasu 1,30 EUR
  aastane intress 19-22%
  viivis EKP intress + 8% aastas (1) (hetkel 0,022% päevas ja 8,00% aastas)
  1.2 Püsimaksega krediitkaart
  aastane intress 19-22%
  viivis EKP intress + 8% aastas (1) (hetkel 0,022% päevas ja 8,00% aastas)
  teade võlgnevusest 3 EUR
  1.3 Gold vaba tagasimaksega krediitkaart (3)
  kuutasu 4,96 EUR
  lisakaardi kuutasu 3,36 EUR
  aastane intress 17-20%
  viivis EKP intress + 8% aastas (1) (hetkel 0,022% päevas ja 8,00% aastas)
  teade võlgnevusest 3 EUR
  1.4 Visa Platinum krediitkaart (4)
  kuutasu 12,90 EUR
  lisakaardi kuutasu 10,90 EUR
  Visa Platinum lisapakett 160,20 EUR aastas (5)(13)
  aastane intress 14-17%
  viivis EKP intress + 8% aastas (1) (hetkel 0,022% päevas ja 8,00% aastas)
  Priority Pass salongikülastustasu
  Visa Platinum lisapaketiga kaardi valdajale tasuta
  Visa Platinum lisapaketita kaardi valdajale 27 USD külastaja kohta
  Visa Platinum kaardi valdaja kaaslastele 27 USD külastaja kohta
  1.5 Gold määratud tagasimaksega krediitkaart
  põhikaardi kuutasu 5,11 EUR
  lisakaardi kuutasu 2,56 EUR
  viivis EKP intress + 8% aastas (1) (hetkel 0,022% päevas ja 8,00% aastas)
  teade võlgnevusest 3 EUR
  1.6 Platinum määratud tagasimaksega krediitkaart
  aastatasu 127,82 EUR
  lisakaardi aastatasu 63,91 EUR
  viivis EKP intress + 8% aastas (1) (hetkel 0,022% päevas ja 8,00% aastas)
  teade võlgnevusest 3 EUR
  Priority Pass salongikülastustasu Platinum krediitkaardi omanikule ja kaaslastele 27 USD külastaja kohta
  1.7 American Express Blue krediitkaart (6, 7)
  kuutasu 1,60 EUR
  lisakaardi kuutasu 1,60 EUR
  aastane intress 17-20%
  viivis EKP intress + 8% aastas (1) (hetkel 0,022% päevas ja 8,00% aastas)
  1.8 American Express Gold krediitkaart (6, 8)
  kuutasu 10,50 EUR
  lisakaardi kuutasu 7 EUR
  aastane intress 16-19%
  viivis EKP intress + 8% aastas (1) (hetkel 0,022% päevas ja 8,00% aastas)
  Priority Pass salongikülastustasu 27 USD külastaja kohta
  1.9 American Express Platinum krediitkaart (6, 9)
  aastatasu 475 EUR
  lisakaardi aastatasu 320 EUR
  aastane intress 14%
  viivis EKP intress + 8% aastas (1) (hetkel 0,022% päevas ja 8,00% aastas)
  Priority Pass salongikülastustasu kaardiomanikule tasuta
  Priority Pass salongikülastustasu kaardiomaniku kaaslastele 27 USD külastaja kohta
  ÜLDISED TEENUSTE JA TEHINGUTE TASUD
  1. Kaardi avamise tasu
  kaardi avamine kontoris 2,50 EUR
  kaardi avamine internetipangas 1,50 EUR
  2. Tasumine äriettevõttes
  tasuta
  3. Sularaha sissemakse oma panga automaadis eurodes (10)
  kuni 5000 EUR ühes kalendrikuus tasuta; 0,25% summast, mis ületab 5000 EURkuus
  4. Sularaha väljavõtt
  1,92 EUR + 2,5% summast
  5. Ülekanne krediitkaardi limiidikontolt
  vastavalt pangaülekannete hinnakirjale
  6. Krediitkaardi asendamine
  7 EUR
  7. Tehingute väljavõte
  eelneva kuu kohta tasuta
  varasema kuu kohta 4 EUR kuu
  8. Krediitkaardilepingu muutmine (11)
  krediidilimiidi suurendamine kontoris 1% juurdetaotletavast limiidist, min 10 EUR
  krediidilimiidi suurendamine internetipangas 3,20 EUR
  lepingu muutmine kontoris 10 EUR (v.a kasutuslimiitide muutmine)
  lepingu muutmine internetipangas tasuta
  9. Krediitkaardi sulgemine
  tasuta
  10. Trahv suletud kaardi kasutamise eest
  65 EUR
  11. Kviitungi koopia (järelepärimine)
  tehingust Eestis 4 EUR
  tehingust välismaal 8 EUR
  12. Saldopäring ja väljavõte Swedbanki automaatidest Eestis
  tasuta
  13. Saldopäring teiste pankade automaatidest Eestis ja välismaal (12)
  0,32 EUR päring
  14. Alusetu tagasinõude esitamine
  tehingust Eestis 12 EUR
  tehingust välismaal 16 EUR (välismaal tehtud kaarditehingu vaidlustamisel võivad lisanduda kaardiorganisatsioonide kulud)
  15. Visa või MasterCardi abiteenuse kasutamine välismaal (ajutise krediitkaardi väljastamine välismaal)
  0-130 EUR vastavalt tegelikele kuludele
  16. Kaardi saatmine ühest kontorist teise (13)
  2,50 EUR
  17. Kaardi saatmine postiga
  Eesti Vabariigi piires tasuta
  18. Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud tehingute eest (14)
  VISA või MasterCardi korral 1% tehingu summast
  American Expressi korral 0,5% tehingu summast
  19. Põhikaardi ja lisakaardi uuendamine
  tasuta
  20. Swedbanki ATM-ist välispankade pangakaardi äratoomine
  30 EUR
  2.1 Ärikliendi krediitkaart (15)
  avamistasu 5 EUR
  kuutasu 3 EUR
  aastane intress 18%
  viivis 0,2% päevas
  teade võlgnevusest 3 EUR
  2.2 Ärikliendi kuldkrediitkaart (16)
  avamistasu 10 EUR
  kuutasu 10 EUR
  aastane intress 14%
  viivis 0,2% päevas
  teade võlgnevusest 3 EUR
  Priority Pass salongikülastustasu 27 USD külastaja kohta
  2.3 Püsimaksega krediitkaart: Visa Business (17)
  avamise tasu esmasel taotlemisel ja uuendamisel tasuta
  kuuhooldustasu 1,30 EUR
  aastane intress 18%
  viivis 0,2% päevas
  ÜLDISED TEENUSTE JA TEHINGUTE TASUD
  1. Tasumine äriettevõttes tasuta
  2. Sularaha sissemakse oma panga automaadis eurodes (18) kuni 5000 EUR ühes kalendrikuus tasuta 0,25% summast, mis ületab 5000 EUR kuus
  3. Sularaha väljavõtt 1,92 EUR + 2,5% summast
  4. Ülekanne krediitkaardi limiidikontolt (19) vastavalt pangaülekannete hinnakirjale
  5. Kaardi asendamine 7 EUR
  6. Tehingute väljavõte
  eelneva kuu kohta tasuta
  varasema kuu kohta 4 EUR kuu
  7. Krediitkaardilepingu muutmine
  krediidilimiidi suurendamine kontoris 1% juurdetaotletavast limiidist, min 10 EUR
  lepingu muutmine 10 EUR (v.a kasutuslimiitide muutmine)
  lepingu muutmine internetipangas tasuta
  8. Krediitkaardi sulgemine tasuta
  9. Trahv suletud kaardi kasutamise eest 65 EUR
  10. Kviitungi koopia (järelepärimine)
  tehingust Eestis 4 EUR
  tehingust välismaal 8 EUR
  11. Saldopäring ja väljavõte Swedbanki automaatidest Eestis tasuta
  12. Saldopäring teiste pankade automaatidest Eestis ja välismaal (12) 0,32 EUR päring
  13. Alusetu tagasinõude esitamine
  tehingust Eestis 12 EUR
  tehingust välismaal 16 EUR (välismaal tehtud kaarditehingu vaidlustamisel võivad lisanduda kaardiorganisatsioonide kulud)
  14. Kaardi saatmine ühest kontorist teise (13) 2,50 EUR
  15. Visa või MasterCardi abiteenuse kasutamine välismaal (ajutise krediitkaardi väljastamine välismaal) 0-130 EUR vastavalt tegelikele kuludele
  16. Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud tehingute eest (14) 1% tehingu summast
  17. Swedbanki ATM-ist välispankade pangakaardi äratoomine 30 EUR

  (1) Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimis-operatsioonidele kohaldatav intressimäär (EKP intress). EKP intress avaldatakse Ametlikes Teadaannetes. Viivis võib muutuda 2 korda aastas (1. jaanuaril ja 1. juulil), kui on muutunud EKP intress.

  (2) Eraisiku vaba tagasimaksega krediitkaardi puhul kauba või teenuse eest kaardiga tasumisel ei arvesta pank intressi alates vastava kaardiga tehtud toimingu tegemisest kuni sama kuu viimase päevani (k.a), seejärel algab intressi arvestus. Limiidikontolt makse tegemisel ja sularaha väljavõtmisel algab intressi arvestus kohe.

  (3) Eraisiku Gold vaba tagasimaksega krediitkaardi puhul kauba või teenuse eest kaardiga tasumisel ei arvesta pank intressi alates vastava kaardiga tehtud toimingu tegemisest kuni samale kuule järgneva kuu 10. kuupäevani (k.a), seejärel algab intressi arvestus. Limiidikontolt makse tegemisel ja sularaha väljavõtmisel algab intressi arvestus kohe.

  (4) Eraisiku Visa Platinum krediitkaardiga kauba või teenuse eest tasumisel kehtib tehingu summale intressivaba periood kuni 40 päeva (ostust kuni maksepäevani). Limiidikontolt makse tegemisel ja sularaha väljavõtmisel algab intressi arvestus kohe.

  (5) Kui lisapaketi tellimise ja Visa Platinum krediitkaardi kehtivusaja lõppemise vahele jääb vähem kui aasta, siis debiteerib Swedbank lisapaketi eest täistasu.

  (6) American Express kaarte alates 01.07.2016 ei väljastata.

  (7) American Express Blue krediitkaardiga kauba või teenuse eest tasumisel kehtib tehingu summale intressivaba periood kuni 40 päeva (ostust kuni maksepäevani). Krediitkaardi limiidikontolt ülekande teostamisel algab intressi arvestus kohe.

  (8) American Express Gold krediitkaardiga kauba või teenuse eest tasumisel kehtib tehingu summale intressivaba periood kuni 40 päeva (ostust kuni maksepäevani). Krediitkaardi limiidikontolt ülekande teostamisel algab intressi arvestus kohe.

  (9) American Express Platinum krediitkaardiga kauba või teenuse eest tasumisel kehtib tehingu summale intressivaba periood kuni 50 päeva (ostust kuni maksepäevani). Krediitkaardi limiidikontolt ülekande teostamisel algab intressi arvestus kohe.

  (10) Võimalik punktide 1.1 – 1.4 nimetatud krediitkaartide puhul. Tasu võetakse sularaha sissemakse automaadis sissemakstud summalt, mis ületab ühe kalendrikuu jooksul 5 000 €. Teenustasu on kliendikohane ning arvutamise aluseks on üks kalendrikuu.

  (11) Kui krediitkaardi uuendamisel, taotluse alusel, toimub ka krediitkaardi krediidilimiidi ümardamine krediidilimiidi suurendamisena või alandamisena kuni 50 € (k.a.), siis sel juhul krediidilimiidi suurendamise ja alandamise eest krediidilimiidi muutmise tasu ei kaasne.

  (12) Välisriigis sõltub teenuse kättesaadavus välisriigi pangaautomaadi tehnilistest võimalustest ning teenust saab kasutada ainult Maestro/MasterCard kaartidega.

  (13) Hinnas sisaldub käibemaks 20%.

  (14) Lisandub igale kaardiga tehtud tehingu summale, kui kaardiga tehtud toiming on muus valuutas kui eurodes.

  (15) Ärikliendi krediitkaardiga kauba või teenuse eest tasumisel kehtib tehingu summale kuni 30 päevane intressivaba periood. Sularaha väljavõtmisel ja krediitkaardi limiidikontolt ülekande teostamisel algab intressi arvestus kohe.

  (16) Ärikliendi kuldkrediitkaardiga kauba või teenuse eest tasumisel kehtib tehingu summale kuni 40 päevane intressivaba periood. Sularaha väljavõtmisel ja krediitkaardi limiidikontolt ülekande teostamisel algab intressi arvestus kohe.

  (17) Alates 20.04.2016 uusi kaarte ei väljastata.

  (18) Võimalik püsimaksega krediitkaartide, ärikliendi krediitkaartide ja ärikliendi kuldkrediitkaartide puhul. Tasu võetakse sularaha sissemakse automaadis sissemakstud summalt, mis ületab ühe kalendrikuu jooksul 5 000 €. Teenustasu on kliendikohane ning arvutamise aluseks on üks kalendrikuu.

  (19) Võimalik ärikliendi krediitkaartide ja ärikliendi kuldkrediitkaartide puhul.

 • Laen

  ERAISIKUD Kehtivad alates 14.05.2018
  1. Kodulaen ja kodukapitalilaen
  1.1 Lepingutasu 1% laenusummast, vähemalt 190 EUR
  kuni 12-kuulise tähtajaga laenudel 1% laenusummast, vähemalt 190 EUR
  1.2 KredExi tagatistasu 3% käendatavalt summalt
  1.3 Lepingu tingimuste muutmine 190 EUR
  laenu põhiosa maksepuhkus 95 EUR
  laenu põhiosa maksepuhkuse tasu mitme lepingu samaaegselt vormistamisel iga järgneva lepingu tasu 95 EUR
  maksekuupäeva muutmine kontoris või internetipangas tasuta
  teenindava konto muutmine kontoris või internetipangas tasuta
  1.4 Intressimäära alandamine, lisasumma 1% laenusummast, vähemalt 190 EUR
  1.5 Ennetähtaegne tagastamine (sh osaline tagastamine)
  kontoris (2) 3 kuu intresside summa (ei rakendata 3-kuulise etteteatamise korral)
  internetipangas (2) 1 kuu intresside summa
  1.6 Võlgnevuse menetlemine 3,20 EUR
  1.7 Viivis EKP intress (1) + 8% aastas (hetkel 0,022% päevas, 8,00% aastas)
  2. Õppelaen
  esmane taotlemine (2016/2017 õppeaastal) tasuta
  esmane taotlemine internetipangast tasuta
  refinantseerimine 7 EUR
  tagasimakse graafiku muutmine (tagasimaksete sageduse ja graafiku lõpptähtaja muutmine) 7 EUR
  erigraafiku koostamine 16 EUR
  viivis EKP intress (1) + 8% aastas (hetkel 0,022% päevas, 8,00% aastas)
  viivis pärast laenu tagastamise lõpptähtpäeva saabumist (sh. pärast lepingu pangapoolset ülesütlemist) lepingujärgne intressimäär aastas
  hüvitis pangale laenusumma või selle osa ennetähtaegse tagasimaksmise eest (4,5) 1% ennetähtaegselt tagasi makstud laenusummast või selle osast, kui ennetähtaegse tagasimaksmise ja laenusumma tagastamise lõpptähtpäeva vaheline periood on pikem kui 1 aasta
  hüvitis pangale laenusumma või selle osa ennetähtaegse tagasimaksmise eest (4,5) 0,5% ennetähtaegselt tagasi makstud laenusummast või selle osast, kui ennetähtaegse tagasimaksmise ja laenusumma tagastamise lõpptähtpäeva vaheline periood ei ületa 1 aastat
  3. Arvelduskrediit
  aastane intressimäär 15-24%
  lepingu pikendamine 1% krediidilimiidist, vähemalt 10 EUR
  intressimäära muutmine kontoris 7 EUR
  krediidilimiidi vähendamine kontoris tasuta
  krediidilimiidi vähendamine internetipangas tasuta
  maksekuupäeva muutmine tasuta
  lepingu lõpetamine tasuta
  viivis EKP intress (1) + 8% aastas (hetkel 0,022% päevas, 8,00% aastas)
  viivis pärast kasutamise lõpptähtpäeva saabumist (sh. pärast lepingu pangapoolset ülesütlemist) lepingujärgne intressimäär aastas
  4. Arvelduslaen
  aastane intressimäär 13-22%
  lepingutasu kontoris 1,5% krediidilimiidist, vähemalt 45 EUR
  lepingutasu internetipangas (sh pakkumise alusel) 1,5% krediidilimiidist, vähemalt 35 EUR
  kohustistasu 1,2% kasutamata krediidilimiidilt aastas
  krediidilimiidi automaatne pikendamine tasuta
  krediidilimiidi suurendamine 1% täiendavast krediidilimiidist, vähemalt 35 EUR
  krediidilimiidi vähendamine tasuta
  maksekuupäeva muutmine tasuta
  teenindava konto muutmine tasuta
  ennetähtaegne lõpetamine tasuta
  arvelduskrediidi ümbervormistamine arvelduslaenuks tasuta
  viivis EKP intress (1) + 8% aastas (hetkel 0,022% päevas, 8,00% aastas)
  viivis pärast lepingu lõpptähtpäeva saabumist (sh pärast lepingu pangapoolset ülesütlemist) lepingujärgne intressimäär aastas
  5. Väikelaen
  aastane intressimäär 15-24%
  lepingutasu kontoris 1,5% laenusummast, vähemalt 45 EUR
  lepingutasu internetipangas ja mobiilipangas (sh pakkumise alusel sõlmitav väikelaen) 1,5% laenusummast, vähemalt 35 EUR
  lisasumma vormistamine kontoris 1,5% lisasummast, vähemalt 45 EUR
  lisasumma vormistamine internetipangas 1,5% lisasummast, vähemalt 35 EUR
  lepingu tingimuste muutmine 25 EUR
  maksekuupäeva muutmine tasuta
  teenindava konto muutmine tasuta
  laenutoote ümbervormistamine väikelaenuks 1,5% laenusummast, vähemalt 35 EUR
  viivis EKP intress (1) + 8% aastas (hetkel 0,022% päevas, 8,00% aastas)
  viivis pärast laenu tagastamise lõpptähtpäeva saabumist (sh. pärast lepingu pangapoolset ülesütlemist) lepingujärgne intressimäär aastas
  hüvitis pangale kui ennetähtaegse tagasimaksmise ja laenulepingus kokkulepitud laenusumma või selle osa tagastamise lõpptähtpäeva vaheline periood on pikem kui 1 aasta (5) 1% ennetähtaegselt tagasi makstud summast või selle osast
  hüvitis pangale kui ennetähtaegse tagasimaksmise ja laenulepingus kokkulepitud laenusumma või selle osa tagastamise lõpptähtpäeva vaheline periood on kuni 1 aasta (k.a.) 0,5% ennetähtaegselt tagasi makstud summast või selle osast
  6. Autolaen
  aastane intressimäär 8-18%
  lepingutasu 1,5% laenusummast, vähemalt 100 EUR
  intressimäära muutmine 50 EUR
  muud tasud vastavalt punktile 5
  7. Kodu väikelaen
  aastane intressimäär 8-15%
  lepingutasu 1% laenusummast, vähemalt 95 EUR
  lisasumma vormistamine 1% lisasummast, vähemalt 95 EUR
  intressimäära muutmine 50 EUR
  muud tasud vastavalt punktile 5
  8. Järelmaks
  aastane intressimäär 9,9%
  lepingutasu 15,83 EUR (3)
  lepingutasu sõidukite finantseerimisel 54,17 EUR (3)
  lepingu tingimuste muutmine: lepingu pikendamine, lepingu lühendamine, maksepuhkuse vormistamine 15,83 EUR (3)
  kirjalik teade lepingu rikkumise kohta 3 EUR
  lepingu osaline ennetähtaegne tagastamine kirjaliku avalduse alusel tasuta
  lepingu ennetähtaegne lõpetamine kirjaliku avalduse alusel tasuta
  võlaülekande vormistamine 19,17 EUR (3)
  viivis EKP intress (1) + 8% aastas (hetkel 0,022% päevas, 8,00% aastas)
  JURIIDILISED ISIKUD Kehtivad alates 01.05.2013
  1. Investeerimislaen
  1.1 Taotlemine 1% laenusummast, kuid vähemalt 195 EUR
  Kredexi Stardilaen 2% laenusummast, kuid vähemalt 320 EUR
  1.2 Täiendav taotlus 1% lisasummast, kuid vähemalt 195 EUR
  Kredexi Stardilaen 1% lisasummast, kuid vähemalt 195 EUR
  1.3 Täiendav taotlus koos lepingu teiste tingimuste muutmisega 1% laenusummast (laenujääk+lisasumma), vähemalt 195 EUR
  Kredexi Stardilaen 1% laenusummast (laenujääk+lisasumma), kuid vähemalt 195 EUR
  1.4 Lepingu tingimuste muutmine (v.a koos täiendava taotlusega) kuni 1% laenusummast, kuid vähemalt 195 EUR
  Kredexi Stardilaen 1% laenujäägist, kuid vähemalt 195 EUR
  1.5 Laenu ennetähtaegse tagastamise tasu 3% ennetähtaegselt tagastatud summast
  2. Käibekapitalilaen
  taotlemine 1% laenusummast, kuid vähemalt 195 EUR
  täiendav taotlus 1% lisasummast, kuid vähemalt 195 EUR
  täiendav taotlus koos lepingu teiste tingimuste muutmisega 1% laenusummast (laenujääk+lisasumma), vähemalt 195 EUR
  lepingu tingimuste muutmine (v.a koos täiendava taotlusega) kuni 1% laenusummast, kuid vähemalt 195 EUR
  laenu ennetähtaegse tagastamise tasu 3% ennetähtaegselt tagastatud summast
  3. Arvelduskrediit
  taotlemine 1% limiidist, kuid vähemalt 195 EUR
  täiendav taotlus 1% lisalimiidist, kuid vähemalt 195 EUR
  täiendav taotlus koos lepingu teiste tingimuste muutmisega 1% kogu limiidist, kuid vähemalt 195 EUR
  lepingu tingimuste muutmine (v.a koos täiendava taotlusega) kuni 1% limiidist, kuid vähemalt 195 EUR
  kohustistasu 2% aastas kasutamata laenulimiidilt
  4. Korduvkasutusega laenulimiit (RCL)
  taotlemine 1% laenusummast, vähemalt 195 EUR
  täiendav taotlus 1% lisasummast, vähemalt 195 EUR
  täiendav taotlus koos lepingu teiste tingimuste muutmisega 1% laenusummast (laenujääk+lisasumma), vähemalt 195 EUR
  lepingu tingimuste muutmine (v.a koos täiendava taotlusega) kuni 1% laenusummast, vähemalt 195 EUR
  kohustistasu 2% aastas kasutamata limiidilt
  5. Korterelamu laen
  taotlemine 1% laenusummast, vähemalt 195 EUR
  täiendav taotlus 1% lisasummast, vähemalt 195 EUR
  täiendav taotlus koos lepingu teiste tingimuste muutmisega 1% laenusummast (laenujääk+lisasumma), vähemalt 195 EUR
  lepingu tingimuste muutmine (v.a koos täiendava taotlusega) kuni 1% laenusummast, vähemalt 195 EUR
  maksegraafiku maksekuupäevade või graafiku tüübi muutmine kuni 1% laenusummast, vähemalt 195 EUR
  laenu ennetähtaegse tagastamise tasu 3% ennetähtaegselt tagastatud summast

  (1)Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimis-operatsioonidele kohaldatav intressimäär (EKP intress). EKP intress avaldatakse Ametlikes Teadaannetes. Viivis võib muutuda 2 korda aastas (1. jaanuaril ja 1. juulil), kui muutub EKP intress.

  (2)Fikseeritud intressiga Euro laenul kehtib fikseeringuperioodi kestel laenu ennetähtaegsel tagastamisel ennetähtaegse tagastamise tasu, mis leitakse laenulepingu järgse fikseeritud Euro intressi ning ennetähtaegsest tagastamisest arvates fikseeringu lõppemiseni vastava perioodi fikseeritud Euro intressi vahena. Ennetähtaegse tagastamise tasu arvestatakse ennetähtaegsest tagastamise päevast kuni lepingu järgse fikseeringu lõppemise päevani vastava perioodi eest.

  (3) Hinnale lisandub käibemaks 20%

  (4) Kui tagatiseks on kinnisvara, siis ei või hüvitise suurus olla suurem summast, mida laenusaaja oleks maksnud intressideks ennetähtaegse tagasimaksmise ja laenusumma tagastamise lõpptähtpäeva vahelise perioodil.

  (5) Kehtib lepingutele, mis sõlmitud alates 01.07.2011.a

 • Faktooring

  Kehtivad alates 01.05.2013
  1. Lepingu sõlmimine kuni 1% limiidist aastas, kuid vähemalt 200 EUR (1)
  2. Lepingu muudatused
  ostja kinnitamine ja ostjalimiidi muutmine 65 EUR (1)
  ostja krediidikindlustuslimiidi päring kliendi soovil 65 EUR (1)
  faktooringulimiidi pikendamine kuni 1% limiidist aastas, kuid vähemalt 200 EUR (1)
  faktooringulimiidi suurendamine kuni 1% suurendatavalt summalt aastas (1)
  faktooringulepingu muude tingimuste muutmine vähemalt 65 EUR (1)
  3. Saldokinnituse väljastamine 10 EUR (1)
  4. Faktooringu aruannete väljastamine (varasem kui eelmine kuu) 10 EUR kuu (1)
  (1) Hinnale lisandub käibemaks 20%
 • Liising

  ERAISIKUD Kehtivad alates 01.09.2016
  1. TRANSPORDIVAHENDITE JA SEADMETE LIISING
  lepingu sõlmimine kapitalirendi ja järelmaksu vormis (1) 1,5% vara hinnast, vähemalt 200 EUR
  lepingu sõlmimine kasutusrendi vormis (1) 1,5% vara hinnast, vähemalt 200 EUR
  1.1 Liisingulepingu muudatus
  maksekuupäeva muutmine (esmakordne muutmine tasuta) 30 EUR
  lepingu ennistamine, maksepuhkus (koos perioodi pikendamisega maksepuhkuse osas) 65 EUR
  kasutusrendilepingu täiendava osamakse tasumine, kui kaasneb lepingu (sh maksegraafiku) muudatus 160 EUR
  kapitalirendilepingu ja järelmaksuga müügilepingu täiendava osamakse tasumine, kui kaasneb lepingu (sh maksegraafiku) muudatus (juhul, kui leping on sõlmitud fikseeritud intressiga) 160 EUR
  lepingu perioodi pikendamine/lühendamine (perioodi keskel või lõpus) ja/või lepingu liigi muudatus 120 EUR
  intressimäära alandamine 1% lepingu jäägist, vähemalt 65 EUR
  1.2 Liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine
  kasutusrendi, kapitalirendi ja järelmaksuga müügilepingu vormis lepingu korral, kui leping on sõlmitud enne 01.07.2011 tasuta
  Kui lepingu lõpetamine toimub liisinguperioodi esimese 9 kuu jooksul intress kuni 9nda kuuni (k.a)
  kasutusrendi korral, kui leping on sõlmitud peale 01.07.2011 tasuta
  Kui lepingu lõpetamine toimub liisinguperioodi esimese 9 kuu jooksul intress kuni 9nda kuuni (k.a)
  fikseeritud intressiga kapitalirendi ja järelmaksuga müügilepingu korral, kui leping on sõlmitud peale 01.07.2011 1% tasumata osamaksete summast, kui lepingu lõpuni on 1 aasta või enam; 0,5% tasumata osamaksete summast, kui lepingu lõpuni on alla 1 aasta
  liboriga/euriboriga kapitalirendi ja järelmaksuga müügilepingu korral, kui leping on sõlmitud peale 01.07.2011 tasuta (intress kasutatud aja eest)
  kõrgema hinnaga müügi korral 65 EUR
  1.3 Viivise määr
  EKP intress(3) +8% aastas (hetkel 0,022% päevas, 8,00% aastas)
  1.4 Lisateenused kuumakses
  Kütusekaardi arvestus (va täisteenusliisingu ja sõiduki haldamisteenuse leping)
  Kütusekaardi (limiidiga 100EUR) kuuhooldustasu 1EUR/kuu
  Kütusekaardi (limiidiga 200 – 250EUR) kuuhooldustasu 2,60EUR/kuu
  Kütusekaardi (limiidiga 300 – 350EUR) kuuhooldustasu 3EUR/kuu
  Kütusekaardi (limiidiga 400 – 600EUR) kuuhooldustasu 5EUR/kuu
  Kütusekaardi (limiidiga 700EUR) kuuhooldustasu 6EUR/kuu
  Kütusekaardi (limiidiga 1000EUR) kuuhooldustasu 7,70EUR/kuu
  Kütusekaardi (limiidiga 2000EUR) kuuhooldustasu 10EUR/kuu
  Kütusekaardi (limiidiga 3000EUR) kuuhooldustasu 12EUR/kuu
  Kütusekaardi (limiidiga 5000EUR) kuuhooldustasu 15EUR/kuu
  Kütusekaardi (limiidiga 7000EUR) kuuhooldustasu 17EUR/kuu
  1.5 Lisateenused ühekordse teenusena
  ühekordne transfeerteenus (2) 100 EUR
  rehvide transport sama linna piires rehvihotelli (2) 38 EUR
  24 tunni hädaabi teenus (2) 85 EUR
  Maanteeameti registri toimingud. Teostajaks on liisinguandja töötaja (lisanduvad Maanteeameti kulud) (2) 39 EUR
  1.6 Muud teenused
  trahvikviitungi koostamine ja edastamine (2) 6,40 EUR
  trahv kindlustuse mittetähtaegse esitamise eest kuni 10% vara jääkmaksumusest
  vara allrendile andmise volikiri (2) 19,20 EUR
  lihtkirjalik volikiri (nt sõiduki kasutamine, olemasolevale reg.tunnistusele duplikaadi tellimine, numbrimärgi vahetus, kasutaja andmete muutmine jms) (2) 6,40 EUR
  Maanteeameti e-teeninduses tehingu vormistamine (2) 3,20 EUR
  sõiduki notariaalne volikiri (nt sõiduki kasutamine) (4 tööpäeva jooksul) (2) 73,50 EUR
  lisatagatise (käendus, garantii) vabastamine 95 EUR
  sõiduki teisalduskulude tasumine (lisandub teisalduse otsekuludele) (2) 31 EUR
  tõendi (kinnituskirja) koostamise tasu (2) 6,40 EUR
  lepingu rikkumise ja ülesütlemise teatise saatmine (2) 6,40 EUR
  kütusekaardi väljavõtte saatmine (2) 3,20 EUR
  kütusekaardi asendustasu liisingutähtaja kestel kliendi süül (2) 3,20 EUR
  arve ümbervormistamine 38,35 EUR
  liisinguandja väljastatavad saldokinnitused (2) 9EUR, (kliendi blanketile allkirja andmine tasuta)
  liisinguandja väljastatavad saldovõrdlusteatised (2) 19 EUR
  võlalepingu sõlmimine 1% võlasummast, vähemalt 159,80 EUR
  leppetrahv sõiduki tähtaegse tagastamisega seotud viivituste eest (päevas) 50 EUR
  dokumentide menetlemise tasu (2) 31,95 EUR kuid mitte vähem kui 6,40 EUR
  sõiduki hindamisteenus (sh sõiduautod, matkaautod, mootorrattad, ATV-d, jms) (2) 50 EUR
  veesõiduki hindamisteenus (sh kaater, mootorpaat, jaht, purjekas jms) (2) 110 EUR
  veoki, haagise, rasketehnika hindamisteenus (sh ekskavaator, traktor, laadur, tõstuk, kombain, haakeriistad jms) (2) 80 EUR
  metsatehnika ja seadmete hindamisteenus (sh harvester, forwarder, tootmisseadmed, tootmispingid jms) (2) 130 EUR
  hindamisteenuse osutamine vara asukohas (sõidukid, Tallinn) hindamisteenuse tasu + 20 EUR
  hindamisteenuse osutamine vara asukohas väljaspool Tallinna (kõik varagrupid) (2) hind kokkuleppel
  JURIIDILISED ISIKUD Kehtivad alates 01.09.2016
  2. TRANSPORDIVAHENDITE JA SEADMETE LIISING
  lepingu sõlmimine kapitalirendi ja järelmaksu vormis (1) 1,5% vara hinnast, vähemalt 200 EUR
  lepingu sõlmimine kasutusrendi vormis (1) 1,5% vara hinnast, vähemalt 200 EUR
  lepingu sõlmimine täisteenusliisingu vormis (2) 1,5% vara hinnast, vähemalt 200 EUR
  lepingu sõlmimine sõiduki haldamisteenuse lepingu vormis (2) 40 EUR
  2.1 Liisingulepingu muudatus
  maksekuupäeva muutmine (esmakordne muutmine tasuta) 30 EUR
  lepingu ennistamine, maksepuhkus (koos perioodi pikendamisega maksepuhkuse osas) 65 EUR
  täiendava osamakse tasumine ja/või lisafinantseerimine 160 EUR
  lepingu perioodi pikendamine/lühendamine (perioodi keskel või lõpus) ja/või lepingu liigi muudatus 160 EUR
  intressimäära alandamine 1% lepingu jäägist, vähemalt 65 EUR
  2.2 Täisteenuslepingu lepingu muudatus
  lepingu ennistamine, maksekuupäeva muutmine, maksepuhkus (koos perioodi pikendamisega maksepuhkuse osas), kindlustustingimuste muudatus (2) 78 EUR
  täisteenusliisingu või sõiduki haldamisteenuse lepingule teenus(t)e lisamine tasuta
  täisteenusliisingu või sõidki haldamisteenuse lepingule teenus(t)e muutmine või eemaldamine (2) 192 EUR
  täiendava osamakse tasumine ja/või lisafinantseerimine, perioodi pikendamine 192 EUR
  intressimäära alandamine (2) 1% lepingu jäägist, vähemalt 78 EUR
  2.3 Liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine
  fikseeritud intressiga leping lõpetamisele järgneva kuni 6 kuu intresside summa
  libori/euriboriga seotud leping lõpetamisele järgneva kuni 3 kuu intresside summa
  lepingust taganemine liisinguvõtja algatusel lepingu sõlmimise tasu
  2.4 Täisteenusliisingu lepingu lõpetamise tasu
  täisteenusliisingu leping lõpetamisele järgneva 1 kuu täisteenusliisingu makse
  sõiduki haldamisteenuse leping lõpetamisele järgneva 1 kuu teenuse osutamise tasu makse
  2.5 Viivise määr
  0,25% päevas
  2.6 Lisateenused kuumakses
  Kütusekaardi arvestus (va täisteenusliisingu ja sõiduki haldamisteenuse leping)
  Kütusekaardi (limiidiga 100 EUR ) kuuhooldustasu 1EUR/kuu
  Kütusekaardi (limiidiga 200 – 250EUR) kuuhooldustasu 2,60EUR/kuu
  Kütusekaardi (limiidiga 300 – 350EUR) kuuhooldustasu 3EUR/kuu
  Kütusekaardi (limiidiga 400 – 600EUR) kuuhooldustasu 5EUR/kuu
  Kütusekaardi (limiidiga 700EUR) kuuhooldustasu 6EUR/kuu
  Kütusekaardi (limiidiga 1000EUR) kuuhooldustasu 7,70EUR/kuu
  Kütusekaardi (limiidiga 2000EUR) kuuhooldustasu 10EUR/kuu
  Kütusekaardi (limiidiga 3000EUR) kuuhooldustasu 12EUR/kuu
  Kütusekaardi (limiidiga 5000EUR) kuuhooldustasu 15EUR/kuu
  Kütusekaardi (limiidiga 7000EUR) kuuhooldustasu 17EUR/kuu
  2.7 Täisteenusliisingu lisateenused kuumakses
  kütusekaardi/lisakütusekaardi arvestus (2) 5EUR/kuu
  rahvusvahelise kütusekaardi arvestus (2) 5EUR/kuu
  2.8 Lisateenused ühekordse teenusena
  ühekordne transfeerteenus (2) 100 EUR
  rehvide transport sama linna piires rehvihotelli (2) 38 EUR
  24 tunni hädaabi teenus (2) 85 EUR
  Maanteeameti registri toimingud. Teostajaks on liisinguandja töötaja (lisanduvad Maanteeameti kulud) (2) 39 EUR
  2.9 Muud teenused
  trahvikviitungi koostamine ja edastamine (2) 6,40 EUR
  trahv kindlustuse mittetähtaegse esitamise eest kuni 10% vara jääkmaksumusest
  vara allrendile andmise volikiri (2) 19,20 EUR
  lihtkirjalik volikiri (nt sõiduki kasutamine, olemasolevale reg.tunnistusele duplikaadi tellimine, numbrimärgi vahetus, kasutaja andmete muutmine jms) (2) 6,40 EUR
  Maanteeameti e-teeninduses tehingu vormistamine (2) 3,20 EUR
  sõiduki notariaalne volikiri (nt sõiduki kasutamine) (4 tööpäeva jooksul) (2) 73,50 EUR
  lisatagatise (käendus, garantii) vabastamine 95 EUR
  sõiduki teisalduskulude tasumine (lisandub teisalduse otsekuludele) (2) 31 EUR
  tõendi (kinnituskirja) koostamise tasu (2) 6,40 EUR
  lepingu rikkumise ja ülesütlemise teatise saatmine (2) 6,40 EUR
  kütusekaardi väljavõtte saatmine (2) 3,20 EUR
  kütusekaardi asendustasu liisingutähtaja kestel kliendi süül (2) 3,20 EUR
  arve ümbervormistamine 38,35 EUR
  liisinguandja väljastatavad saldokinnitused (2) 9EUR, kliendi blanketile allkirja andmine tasuta
  liisinguandja väljastatavad saldovõrdlusteatised (2) 19 EUR
  võlalepingu sõlmimine 1% võlasummast, vähemalt 159,80 EUR
  leppetrahv sõiduki tähtaegse tagastamisega seotud viivituste eest (päevas) 50 EUR
  dokumentide menetlemise tasu (2) 31,95EUR, kuid mitte vähem kui 6,40 EUR
  sõiduki hindamisteenus (sh sõiduautod, matkaautod, mootorrattad, ATV-d, jms) (2) 50 EUR
  veesõiduki hindamisteenus (sh kaater, mootorpaat, jaht, purjekas jms) (2) 110 EUR
  veoki, haagise, rasketehnika hindamisteenus (sh ekskavaator, traktor, laadur, tõstuk, kombain, haakeriistad jms) (2) 80 EUR
  metsatehnika ja seadmete hindamisteenus (sh harvester, forwarder, tootmisseadmed, tootmispingid jms) (2) 130 EUR
  hindamisteenuse osutamine vara asukohas (sõidukid, Tallinn) hindamisteenuse tasu + 20 EUR
  hindamisteenuse osutamine vara asukohas väljaspool Tallinna (kõik varagrupid) (2) hind kokkuleppel
  2.10 Seadme väikeliising
  lepingu muutmise tasu 65 EUR
  lepingu ümbervormistamise tasu teisele isikule (võla ülekande leping) 65 EUR
  lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu lõpetamisele järgneva kuni 6 kuu intresside summa

  (1) Maaelu Edendamise Sihtasutuse finantseeringu kasutamisel lepingutasuta

  (2) Hinnas sisaldub käibemaks 20%

  (3) Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimis-operatsioonidele kohaldatav intressimäär (EKP).

 • Väärtpaberikonto ja -tehingud

  01.03.2018

  Era- ja juriidilised isikud

  Täpsemat teavet tasumisele kuuluvate või tasutud summade kohta saab Klient Pangast.

  Kui Pank on kohustatud Kliendi väärtpaberikonto haldamisest või väärtpaberitehingutest tulenevalt tasuma makse, tasusid, intresse, trahve või tegema muid sellelaadseid kulutusi (mis ei ole kaetud allpool toodud hinnakirjas), on Pangal õigus pärast vastava kulutuse tegemist Kliendi nõusolekuta debiteerida nimetatud summade ulatuses Kliendi arvelduskontot.

  Konto avamine
  Väärtpaberikonto Eraisik Juriidiline isik
  Internetipangas Tasuta -
  Kontoris 4 EUR 25 EUR
  Kauplemiskonto Tasuta Tasuta
  Pandipidaja / finantstagatise konto - 30 EUR
  Ühine väärtpaberikonto 65 EUR Kokkuleppel
  Konto sulgemine
  Väärtpaberikonto (kõik liigid) Tasuta Tasuta
  Tühja konto kuutasu

  Tasu rakendub juhul, kui kontol ei ole eelneva kalendrikuu viimasel kuupäeval väärtpabereid.

  Eraisik Juriidiline isik
  Kauplemiskonto 3,2 EUR 3,2 EUR
  Väärtpaberikonto (muud liigid) 0,8 EUR 5 EUR
  Konto väljavõtted

  Panga väljavõtted on tasuta kättesaadavad internetipangas.

  Väljavõtete tasudele lisandub käibemaks 20%.

  Eesti väärtpaberite registrist on võimalik tellida tasulist väärtpaberikonto avamisteatist, ning päevase, nädalase, kuise, kvartaalse või aastase sagedusega registris registreeritud väärtpaberite seisu ja tehingute väljavõtteid. Nasdaq CSD Eesti filiaali kodulehel on registri perioodilised väljavõtted tasuta kättesaadavad.

  Panga väljavõtted
  Väärtpaberikonto seis/tehingud kontorist 2EUR
  Väärtpaberitehingu korralduse koopia 2EUR
  Väljavõtted Eesti väärtpaberite registrist 2 EUR
  Kauplemine: aktsiad, võlakirjad, börsil kaubeldavad fondide (ETF) osakud

  Protsentuaalne kauplemistasu arvutatakse tehingusummast, teatud juhul lisandub tehingutasu.

  Kauplemistasu debiteeritakse kauplemisvaluutas Panga valuutavahetuskursi alusel.

  Maakleri vahendusel kauplemise eelduseks on finantsteenuste raamlepingu olemasolu. Informatsiooni nimetatud lepingu kohta saab Pangast.

  Orderit saab tühistada kuni order ei ole täidetud.

  Juhul, kui Orderit ei täideta täielikult ühe kauplemispäeva jooksul, rakendub Orderi osalisel täitmisel kauplemistasu täies ulatuses (sh minimaalne kauplemistasu) igal erineval kauplemispäeval täidetud Orderi osale.

  Teatud turgudel võib tehingusummale olla kehtestatud miinimummäär.

  UK ja Iirimaa väärtpaberite ostutehingutega kaasneb tehingumaks (Stamp duty) vastavalt 0,5% UK ja 1% Iirimaa väärtpaberite tehingusummast. Teatud juhtudel võidakse UK väärtpaberitele rakendada kõrgemat määra (1,5%), soodsamat maksumäära või maksuvabastust.

  Vastavalt kohalikule regulatsioonile võib ostutehingule lisanduda finantstehingute maks (nt Prantsusmaa, Itaalia), mis lisatakse Panga tasule.

  ETF-e käsitletakse kui aktsiaid.

  Panga vahendusel muudel turgudel kauplemiseks on vajalik eelnev kokkulepe Pangaga.

  Aktsiad ja ETF-id Börs Väärtpaberikonto Kauplemiskonto Väärtpaberikonto Väärtpaberikonto
  Riik Börs Internetipank ja mobiilipank Internetipank ja mobiilipank Kontor Maakleri vahendusel
  Eesti OMX Tallinn 0.2%, min 3 EUR 0.1%, min 3 EUR 0.2%, min 50 EUR 0.2%, min 50 EUR
  Läti OMX Riga 0.2%, min 3 EUR 0.1%, min 3 EUR 0.2%, min 50 EUR 0.2%, min 50 EUR
  Leedu OMX Vilnius 0.2%, min 3 EUR 0.1%, min 3 EUR 0.2%, min 50 EUR 0.2%, min 50 EUR
  Rootsi OMX Stockholm 0.2%, min 19 EUR 0.15%, min 14 EUR 0.2%, min 50 EUR 0,2%, min 500 SEK
  Soome OMX Helsinki 0.2%, min 19 EUR 0.15%, min 14 EUR 0.2%, min 50 EUR 0,2%, min 50 EUR
  Taani OMX Copenhagen 0.2%, min 19 EUR 0.15%, min 14 EUR 0.2%, min 50 EUR 0,2%, min 400 DKK
  Norra Oslo SE 0.2%, min 19 EUR 0.15%, min 14 EUR 0.2%, min 50 EUR 0,2%, min 400 NOK
  USA NYSE 0.2%, min 19 EUR 0.15%, min 14 EUR 0.2%, min 50 EUR 0.2%, min 50 USD
  NASDAQ 0.2%, min 19 EUR 0.15%, min 14 EUR 0.2%, min 50 EUR 0.2%, min 50 USD
  OTC 0.2%, min 19 EUR 0.15%, min 14 EUR 0.2%, min 50 EUR 0.2%, min 50 USD
  Saksamaa Xetra 0.2%, min 19 EUR 0.15%, min 14 EUR 0.2%, min 50 EUR 0.2%, min 50 EUR
  UK London SE 0.2%, min 19 EUR 0.15%, min 14 EUR 0.2%, min 50 EUR 0.2%, min 50 GBP
  London International
  (Venemaa jm. DR)
  0.2%, min 19 EUR 0.15%, min 14 EUR 0.2%, min 50 EUR 0.2%, min 50 USD
  Kanada Toronto SE 0.2%, min 19 EUR 0.15%, min 19 EUR 0.2%, min 50 EUR 0.2%, min 50 CAD
  Holland Euronext Amsterdam 0.2%, min 19 EUR 0.15%, min 19 EUR 0.2%, min 50 EUR 0.2%, min 50 EUR
  Prantsusmaa Euronext Paris 0.2%, min 19 EUR 0.15%, min 19 EUR 0.2%, min 50 EUR 0.2%, min 50 EUR
  Belgia Euronext Brussels 0.2%, min 19 EUR 0.15%, min 19 EUR 0.2%, min 50 EUR 0.2%, min 50 EUR
  Iirimaa Dublin SE 0.2%, min 19 EUR 0.15%, min 19 EUR 0.2%, min 50 EUR 0.2%, min 50 EUR
  Itaalia Borsa Italiana 0.2%, min 25 EUR 0.15%, min 25 EUR 0.2%, min 50 EUR 0.2%, min 50 EUR
  Portugal Euronext Lisbon 0.2%, min 25 EUR 0.15%, min 25 EUR 0.2%, min 50 EUR 0.2%, min 50 EUR
  Hispaania Madrid SE 0.2%, min 25 EUR 0.15%, min 25 EUR 0.2%, min 50 EUR 0.2%, min 50 EUR
  Šveits SIX Swiss SE 0.2%, min 25 EUR 0.15%, min 25 EUR 0.2%, min 50 EUR 0.2%, min 50 CHF
  Austria Vienna SE 0.25%, min 25 EUR 0.2%, min 25 EUR 0.25%, min 50 EUR 0.25%, min 50,00 EUR
  Poola Warsaw SE 0.25%, min 25 EUR 0.2%, min 25 EUR 0.25%, min 50 EUR 0.25%, min 200 PLN
  Ungari Budapest SE 0.25%, min 35 EUR 0.2%, min 35 EUR 0.25%, min 50 EUR 0.25%, min 15000 HUF
  Tšehhi Prague SE 0.25%, min 35 EUR 0.2%, min 35 EUR 0.25%, min 50 EUR 0.25%, min 1300 CZK
  Venemaa Moscow Exchange
  MICEX-RTS
  0.3%, min 125 EUR 0.3%, min 125 EUR 0.3%, min 150 EUR 0.3%, min 150 USD
  Bulgaaria Sofia SE 0.6%, min 50 EUR 0.6%, min 150 BGN
  Sloveenia Ljubljana SE 0.7%, min 50 EUR 0.7%, min 75 EUR
  Horvaatia Zagreb SE 0.8%, min 50 EUR 0.8%, min 550 HRK
  Rumeenia Bucharest SE 0.9%, min 50 EUR 0.9%, min 325 RON
  Serbia Belgrade SE 0.8%, min 50 EUR 0.8%, min 7500 RSD
  Türgi Istanbul SE 0.3%, min 50 EUR 0.3%, min 7500 TRY
  Võlakirjad kõigil pakutavatel turgudel 0.5%, min 50 EUR
  Tehingutasu Sisaldub kauplemistasus 3EUR Baltikumi turud
  4EUR muud turud
  Tehingud investeerimisfondide osakutega

  Protsentuaalne tasu arvutatakse tehingusummast tehingu valuutas.

  Investeerimisfondide osakutega tehingu tegemiseks antud Korraldust ei saa tühistada.

  Fondivahetus on võimalik vastavalt fondi tingimustele, tasu kohaldub ainult müügitehingule.

  Välisfondi tehingutasu sisaldab Panga Halduri standardseid tehingutasusid.

  Swedbank Investeerimisfondide osakud
  Vabatahtlikud pensionifondid (võib lisanduda tagasivõtmistasu vastavalt fondi prospektile)
  Märkimine Tasuta
  Püsikorraldusega märkimine Tasuta
  Tagasimüük Swedbank Elukindlustuse kindlustuslepingu sõlmimiseks Tasuta
  Tagasimüük 3,2 EUR
  Tagasimüük muu kindlustusseltsi kindlustuslepingu sõlmimiseks 3,2 EUR
  Päritud osakute kandmine pärija kontole 3,2 EUR
  Vahetus 3,2 EUR
  Sama isiku väärtpaberikontode vaheline ülekanne 3,2 EUR
  Tagasimüük täitedokumendi alusel 6 EUR
  Aktsia- ja fondifondid
  Märkimine 1%
  Püsikorraldusega märkimine 1%
  Tagasimüük 1%
  Vahetus 5 EUR
  Muude fondivalitsejate fondide osakud Märkimine Püsikorraldusega märkimine Tagasimüük Vahetus
  Võlakirjafondid
  Franklin Templeton 0.5% + 7 EUR 0.5%, min 0,75 EUR 7 EUR 7 EUR
  Swedbank Robur 0.5% + 7 EUR - 7 EUR 7 EUR
  Muud fondivalitsejad 0.5% + 21 EUR - 21 EUR 21 EUR
  Aktsia- ja segafondid
  Franklin Templeton 1% + 7 EUR 1%, min 0,75 EUR 1% + 7 EUR 7 EUR
  Swedbank Robur 1% + 7 EUR - 1% + 7 EUR 7 EUR
  Muud fondivalitsejad 1% + 21 EUR - 1% + 21 EUR 21 EUR
  Muud Eesti fondid (võib lisanduda märkimis- ja tagasivõtmistasu vastavalt fondi prospektile)
  Tehingud vabatahtliku pensionifondi
  osakutega (maksekorraldusega märkimine)
  1,5 EUR - 5 EUR 5 EUR
  Muud fondid 1,5 EUR 0,75 EUR 5 EUR 5 EUR
  Muud tehingud Eesti väärtpaberite ja fondiosakutega
  Tasu rakendub mõlemale tehingupoolele.
  Makseta tehing 4,8EUR
  Makse vastu tehing 3,2EUR
  Pandi registreerimine / muutmine / realiseerimine 15EUR
  Panditud väärtpaberite ülekanne 30EUR
  Pandi vabastamine Tasuta
  Muud tehingud välisväärtpaberite ja välisfondide osakutega

  Tasu rakendub mõlemale tehingupoolele.

  Pangasisene väärtpaberitehing on tehing kahe Panga kliendi väärtpaberikontode vahel.

  Tehingutasu sisaldab Panga Halduri standardseid tehingutasusid.

  Pangasisene tehing 6EUR
  Pangaväline tehing
  Läti, Leedu 10EUR
  Belgia, Eurovõlakiri, Holland, Iirimaa, Kanada, Norra,Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, Taani, Ühendkuningriik, USA 15EUR
  Austria, Hispaania, Itaalia, Poola, Portugal, Šveits, Tšehhi, Ungari 25EUR
  Bulgaaria, Horvaatia, Rumeenia, Serbia, Sloveenia, Türgi, Venemaa 45EUR
  Välisfondid 45EUR
  Muud tehingutasud
  Tühistada saab Korraldust, mida Pank ei ole veel töötlusesse võtnud.
  Tehingu tühistamine Vastava tehingu tasu
  Täitedokumendi alusel väärtpaberitehing Vastava tehingu tasu
  Uue emissiooni märkimine/pakkumises osalemine Vastava tehingu tasu
  Väärtpaberikonto kuuhooldustasud (riigi kohta)

  Hooldustasudele lisandub käibemaks 20%. Käibemaksu ei lisandu, kui väärtpaberikontol hoitakse ainult Investeerimisfondide seaduses sätestatud Investeerimisfondi või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi investeerimisfondi või ETF-i osakuid.

  Hooldustasu arvutatakse eelneva kalendrikuu viimase päeva portfelli väärtuselt riikide lõikes. Portfelli väärtuse leidmisel võetakse aluseks vastava väärtpaberi turuhind, Halduri poolt esitatud kuulõpuhind või nominaalväärtus. Võlakirjadel võetakse alati aluseks nominaalväärtus. Hooldustasud debiteeritakse igale kalendrikuule järgneva kuu 20ndal kuupäeval või hiljem Kliendi väärtpaberikontoga seotud arvelduskontolt.

  Kui kliendi väärtpaberikontol on Nasdaq CSD, SE andmetel ainult likvideerimisel ja/või pankrotis Eesti, Läti või Leedu äriühingute väärtpaberid, kuuhooldustasu ei rakendata.

  ETF osakutele kohaldub vastava väärtpaberi kauplemisturu hooldustasu.

  Eesti Investeerimisfondide osakutele kohaldub Eesti väärtpaberite hooldustasu.

  Mittenoteeritud Eesti väärtpaberite hooldustasu rakendub juhul, kui kontol on ainult mittenoteeritud Eesti väärtpaberid.

  Hoidmistunnistustele (ADR, GDR) lisandub hooldustasule vastava DR agendi tasu.

  Panga vahendusel muude turgude väärtpaberite hoidmiseks vajalik eelnev kokkulepe Pangaga.

  Eraisik Juriidiline isik
  Eesti 0,008%, min 0,8 EUR, max 8 EUR 0,004%, min 8 EUR, max 500 EUR
  Mittenoteeritud Eesti väärtpaberid 5 EUR
  Muud riigid Hooldustasu Eraisik Juriidiline isik
  Miinimumtasu
  Läti 0,008% 1EUR 4EUR
  Leedu 0,008% 1EUR 4EUR
  Norra, Rootsi, Soome, Taani 0,01% 1EUR 4EUR
  Austria, Belgia, Eurovõlakiri, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kanada, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Šveits, UK, USA, hoidmistunnistused 0,01% 1EUR 4EUR
  Välisfondid 0,025% 1EUR 4EUR
  Poola, Tšehhi, Ungari 0,03% 1EUR 4EUR
  Bulgaaria, Horvaatia, Rumeenia, Serbia, Sloveenia, Türgi 0,05% 1EUR 4EUR
  Venemaa 0,07% 32EUR 32EUR
  Kauplemiskonto (kõik nimetatud riigid) 0,012% 3,2EUR 3,2EUR
  Muud teenused

  Tasudele lisandub käibemaks 20%.

  Enam kinnipeetud tulumaksu tagasinõudmine või soodsama tulumaksumäära taotlemine ning osalemine aktsionäride üldkoosolekul sõltub vastaval turul teenuse pakkumisest ning teenuse tingimustest.

  Kuutasu rakendub täiendavalt hooldustasudele.

  Pangasisese väärtpaberikonto avamine 50EUR
  Pangasisese väärtpaberikonto kuutasu 50EUR
  Osalemine aktsionäride üldkoosolekul Eraldi kokkuleppel
  Enamkinnipeetud tulumaksu tagasinõudmine Eraldi kokkuleppel
  Soodsama tulumaksumäära taotlemine Eraldi kokkuleppel
 • Kohustuslik kogumispension

  Kehtivad alates 01.08.2011
  1. Valikuavalduse esitamine
  1.1 Kogumispensioni valikuavaldus tasuta
  1.2 Kogumispensioni valikuavaldus internetipangas tasuta
  1.3 Kogumispensioni valikuavaldus füüsilisest isikust volitatud esindaja vahendusel 4,79 EUR
  1.4 Kogumispensioni valikuavaldus juriidilisest isikust volitatud esindaja vahendusel 4,79 EUR
  2. Pensionifondi vahetamine
  2.1 Pensionifondi vahetamise avaldus tasuta
  2.2 Pensionifondi vahetamise avaldus füüsilisest isikust volitatud esindaja vahendusel (1) 7,99 EUR
  2.3 Pensionifondi vahetamise avaldus juriidilisest isikust volitatud esindaja vahendusel 7,99 EUR
  3. Pärimisavaldus
  3.1 Avaldus, milles taotletakse päritud pensionifondi osakute tagasivõtmist 20 EUR
  3.2 Avaldus, milles taotletakse päritud pensionifondi osakute kandmist pärija pensionikontole 3 EUR
  4. Pensionikonto väljavõtted
  4.1 Kinnitus liitumise kohta pangakontoris või internetipangas tasuta
  4.2 Pensionikonto saldoteatis tasuta
  4.3 Pensionikonto toimingud (1) 1,60 EUR
  4.4 Pensionikonto toimingud internetipangas tasuta
  5. Väljamakse avalduste esitamine
  5.1 Ühekordse väljamakse avaldus tasuta
  5.2 Fondipensioni sõlmimise avaldus tasuta
  5.3 Fondipensioni muutmise avaldus tasuta
  5.4 Fondipensioni lõpetamise avaldus tasuta

  (1) Hinnale lisandub käibemaks 20%

 • Elektroonilised kanalid

  ÄRIKLIENDI INTERNETIPANK Kehtivad alates 09.04.2018
  Kuuhooldustasu tasuta
  Pangasisene makse eurodes 0,16 EUR
  Siseriiklik makse eurodes 0,38 EUR
  SWEDBANK GATEWAY Kehtivad alates 01.03.2018
  OTSEKANAL
  Pakett I – maksed ja konto info
  liitumine, sh ettevõtte seadmesertifikaadi tellimine 60 EUR
  kuuhooldustasu 25 EUR
  Pakett II – maksed, konto info ja muud teenused ( nt kiirteavitus, e-arve)
  liitumine, sh ettevõtte seadmesertifikaadi tellimine 60 EUR
  kuuhooldustasu 50 EUR
  OPERAATORI KANAL
  Baasandmete pakett - sisaldab konto väljavõtet v.a. jooksev päev
  liitumine tasuta
  kuuhooldustasu tasuta
  Jooksva päeva andmete pakett - sisaldab jooksva päeva automaatset kontokohast väljavõtet
  liitumine 25 EUR
  kuuhooldustasu 25 EUR
  Tasud Operaatorile
  liitumine, sh ettevõtte sertifikaadi tellimine 60 EUR
  kuuhooldustasu Operaatorile vastavalt kokkuleppele
  LISATEENUSED
  kiirteavitus (1) 0,10 EUR teavituse kohta
  jooksva päeva kontokohane väljavõte 0,50 EUR ühe päringu kohta
  jooksva päeva automaatne kontokohane väljavõte (3 korda päevas) 35 EUR ühe konto kohta/ üks kuu
  INTERNETIPANK Kehtivad alates 20.12.2007
  Kuutasu tasuta
  Pangasisene makse eurodes 0,16 EUR
  kuni 25-aastasele (k.a) tasuta (2)
  seeniorile (üle 65-aastasele k.a) tasuta (2)
  Siseriiklik makse eurodes 0,38 EUR
  Teenustest teavitamine kliendi soovil SMS-sõnumiga või e-postiga 0,19 EUR
  TELEFONIPANK Kehtivad alates 01.09.2015
  Liitumine tasuta
  Kuutasu operaatorteenusel tasuta
  Maksed operaatorteenusega
  pangasisene makse eurodes 2,30 EUR
  siseriiklik makse eurodes 3,20 EUR
  MOBIIL Kehtivad alates 09.06.2016
  Saldo mobiilis
  lepingu sõlmimine tasuta
  iga saldopäring (kõne numbrile 1503) kõneminuti hind vastavalt operaatori hinnakirjale, Swedbank eraldi tasu ei võta
  Kiirteated
  lepingu sõlmimine tasuta
  iga pangast saadetud kiirteade 0,19 EUR
  Mobiilimakse
  Eraisikule
  liitumistasu puudub
  mobiilimakse eraisikult eraisikule (pangasisene ja siseriiklik makse) tasuta
  mobiilimakse vastuvõtmine tasuta
  kõneminuti tasu kõneminuti hind vastavalt operaatori hinnakirjale, Swedbank eraldi tasu ei võta
  PANGALINK Kehtivad alates 31.03.2014
  Liitumine 65 EUR
  Tehingutasu 1% ostusummast, vähemalt 0,13EUR, kuid kõige rohkem 3,20 EUR
  Autentimistasu 0,11 EUR kord (3)
  Pangalingi lepingu muudatustasu 15 EUR
  ELEKTROONILISTES KANALITES KASUTATAVATE IDENTIFITSEERIMIS­VAHENDITE TASUD Kehtivad alates 01.03.2018
  PIN-kalkulaatori väljastamine üle 65-aastasele (k.a) eraisikule 2 EUR
  PIN-kalkulaatori väljastamine alla 65-aastasele eraisikule 8 EUR
  PIN-kalkulaatori taasavamine lukustumise korral 2 EUR
  Kliendi kinnituse sertifikaadi (B4B) krüptopulgal väljastamine (4) 160 EUR
  Ettevõtte seadmesertifikaadi väljastamine (5) 60 EUR

  Elektroonilistes kanalites (internetipangas, ärikliendi internetipangas ja Swedbank Gateways) kehtivad maksete hinnad on alajaotuses Pangaülekanded.

  (1) Ei pakuta Otsekanali Pakett I puhul.

  (2) Soodustus kehtib ainult oma kontolt makseid tehes

  (3) Hinnale lisandub käibemaks 20%.

  (4) Krüptopulgal oleva sertifikaadi kehtivusaeg on märgitud sertifikaadi andmetes. Krüptopulgal olev sertifikaat on mõeldud kasutamiseks Swedbank Gateway kanalis maksete allkirjastamiseks.

  (5) Seadmesertifikaadi kehtivusaeg on märgitud sertifikaadi andmetes. Seadmesertifikaat on elektrooniline tõend, millega kliendi infosüsteem saab ühenduse Swedbank Gatewayga ning kinnitab panka saadetavad sõnumid.

 • Akreditiivid, dokumentaalsed inkassod ja garantiid

  Kehtivad alates 18.05.2015
  1. Garantiid ja standby-akreditiivid
  1.1 Lepingutasu
  Tasu garantii või standby-akreditiivi analüüsi ja vormistamise eest. Lepingutasu võetakse ka garantii või standby-akreditiivi summa suurendamise ja/või tähtaja pikendamise korral. Summa suurendamise korral ilma tähtaja pikendamiseta võetakse tasu suurendatavalt summalt.
  kehtivusaeg kuni 1 aasta (k.a.) - 0,5% summast aastas, kuid vähemalt 79 EUR

  kehtivusaeg üle 1 aasta
  - 0,5% summast, kuid vähemalt 79 EUR
  1.2 Riskitasu
  Tasu garantii või standby-akreditiivi väljaandmise eest ehk sellise garantii või akreditiivi väljaandmise eest, kus taotleja kontolt ei debiteerita garantii või akreditiivi avamisel selle summat .
  määratakse iga taotleja kohta eraldi
  1.3 Teatamistasu
  Tasu garantii või standby-akreditiivi autentsuse kontrollimise eest ja/või garantiist või standby-akreditiivist selle saajale teatamise eest.
  79 EUR
  1.4 Mittestandardse sõnastuse kasutamise tasu
  Tasu garantiisaaja poolt ette antud garantiisõnastuse või mittestandardse standby-akreditiivi sõnastuse kasutamise eest. Tasu arvutatakse protsendina garantii või standby-akreditiivi summast. Swedbank peab olema sõnastuse enne heaks kiitnud. Tasu lisandub lepingutasule.
  0,15%, vähemalt 100EUR, kuid kõige rohkem 200 EUR
  1.5 Muudatustasu
  Tasu garantii või standby-akreditiivi muudatuse analüüsi ja vormistamise, muudatuse autentsuse kontrollimise ja/või saajale muudatusest teatamise, või garantii või standby-akreditiivi tühistamise eest. Muudatustasu ei rakendata garantii või standby- akreditiivi summa suurendamise ja/või tähtaja pikendamise korral, sest neil juhtudel rakendub lepingutasu.
  79 EUR
  1.6 Nõude käsitlemise tasu
  Tasu garantii või standby-akreditiivi nõudedokumentide kontrollimise eest ja/või nõudedokumentide edastamise eest. Tasu arvutatakse protsendina nõude summast. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks vastav alampiir.
  0,1%, vähemalt 150 EUR
  2. Importakreditiivid (v.a standby-akreditiivid): Swedbanki klient on akreditiivi taotleja ehk kauba või teenuse ostja
  2.1 Akreditiivitasu
  Tasu rahalise kattega akreditiivi avamise eest.
  1% aastas
  2.2 Riskitasu
  Tasu rahalise katteta akreditiivi avamise eest ehk sellise akreditiivi avamise eest, kus taotleja kontolt ei debiteerita akreditiivi avamisel akreditiivi summat.
  riskitasu määratakse iga taotleja kohta eraldi
  2.3 Avamistasu
  Tasu tühistamatu rahalise ja ajalise kohustuse võtmise eest müüja ehk akreditiivi saaja vastu. Tasu arvutatakse protsendina akreditiivi maksimumsummast, lähtudes akreditiivi kehtivusajast, mida arvestatakse kalendripäevades. Kehtivusaeg algab akreditiivi avamise päeval ja lõpeb aegumise päeval. Kui avamistasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on avamistasuks vastav alampiir. Avamistasu võetakse ka akreditiivi pikendamise ja/või summa suurendamise korral.
  Kui akreditiivi kehtivusaeg on 1–90 päeva 0,25% akreditiivi maksimumsummast, kuid vähemalt 100 EUR
  Kui akreditiivi kehtivusaeg 91–180 päeva 0,5%, kuid vähemalt 200 EUR
  Kui akreditiivi kehtivusaeg 181–270 päeva 0,75%,kuid vähemalt 300 EUR
  Kui akreditiivi kehtivusaeg 271–360 päeva 1%, kuid vähemalt 400 EUR
  Kui akreditiivi kehtivusaeg üle 360 päeva tasu kokkuleppel
  2.4 Dokumentide käsitlemise ja/või makse tasu
  Tasu ühe dokumentidekomplekti akreditiivitingimustele vastavuse kontrollimise eest või raha väljamaksmise eest akreditiivi põhjal, kui akreditiivi taotleja ei soovi dokumentide esitamist. Tasu arvutatakse protsendina dokumentide väärtusest või makse summast. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks vastav alampiir.
  0,1%, vähemalt 100 EUR
  2.5 Muudatustasu
  Tasu akreditiivi tingimuste muutmise või akreditiivi tühistamise eest, kui akreditiivi taotleja või saaja või mõni muu akreditiivi osaline on pärast akreditiivi avamist taotlenud akreditiivi tingimuste muutmist või akreditiivi tühistamist. Tasu ei võeta, kui akreditiivi saaja algatab akreditiivi tühistamise ehk keeldub akreditiivist.
  79 EUR
  2.6 Edasilükatud makse ja/või aktsepteerimisetasu
  Tasu selle eest, kui akreditiiv makstakse pärast veksli aktsepteerimist välja akreditiivis määratud maksepäeval või kui akreditiiv makstakse välja kindlal päeval, mis on arvutatud akreditiivi tingimustes toodud valemi kohaselt.
  79 EUR
  2.7 Kauba omandiõiguse loovutamise tasu
  Tasu kauba omandiõiguse loovutamise eest juhul, kui kaup on saadetud Swedbanki nimele. Tasu arvutatakse protsendina dokumentide väärtusest. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks vastav alampiir. Tasu ei võeta, kui kaup on saadetud Swedbanki nimele Swedbanki nõudmisel.
  0,15%, kuid vähemalt 79 EUR
  2.8 Ülekandmistasu
  Tasu selle eest, kui Swedbank kannab akreditiivi saaja taotlusel akreditiivi üle teisele saajale. Tasu arvutatakse üle kantud akreditiivi summa protsendina. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks vastav alampiir.
  0,25%, kuid vähemalt 150 EUR
  2.9 Akreditiivi eelteatis
  Tasu akreditiivi eelteatisest akreditiivi saajale teatamise eest.
  50 EUR
  2.10 Veatasu
  Tasu aja- ja muude kulude eest juhul, kui akreditiivi saaja on esitanud dokumendid, mis ei vasta akreditiivi tingimustele. Tasu maksab akreditiivi saaja.
  60 EUR või 78 USA dollarit (1)
  3. Eksportakreditiivid: Swedbanki klient on akreditiivi saaja ehk kauba või teenuse müüja
  3.1 Teatamistasu
  Tasu akreditiivi autentsuse kontrollimise eest ja/või akreditiivist selle saajale teatamise eest.
  79 EUR
  3.2 Dokumentide käsitlemise tasu
  Tasu ühe dokumentidekomplekti akreditiivitingimustele vastavuse kontrollimise eest ja/või tasu dokumentide avajapanka edastamise eest sel kujul, nagu nad on esitatud. Tasu arvutatakse protsendina dokumentide väärtusest. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks alampiir.
  0,1%, kuid vähemalt 100 EUR
  3.3 Dokumendinäidiste kontrollimise tasu
  Tasu dokumendinäidiste akreditiivitingimustele vastavuse kontrollimise eest. Sama kaubasaadetise raames iga järgneva dokumendinäidiste komplekti akreditiivitingimustele vastavuse kontrollimise eest kohaldub lisatasu.
  50EUR, lisatasu 25 EUR
  3.4 Kinnitamistasu
  Tasu akreditiivi kinnitamise eest. Akreditiivi kinnitades võtab Swedbank üle avajapanga makseriski. Tasu arvutatakse akreditiivi maksimumsumma protsendina riski kehtivuse maksimumaja (kalendripäevades) kohta. Riski kehtivuse maksimumaeg on üldjuhul akreditiivi kehtivusaeg pluss pikim võimalik makseaeg kalendripäevades. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks alampiir.
  määratakse iga avajapanga kohta eraldi, vähemalt 100 EUR
  3.5 Diskonteerimistasu
  Tasu makse eest, mis akreditiivi summa loovutamise tagatisel tehakse akreditiivi saaja arvelduskontole enne akreditiivis määratud maksepäeva. Tasu arvutatakse diskonteerimismäära alusel, milleks on vastava valuuta Libor pluss riskipreemia.
  määratakse iga avajapanga kohta eraldi, vähemalt 79 EUR
  3.6 Maksmis- ja/või negotsieerimistasu
  Tasu võetakse, kui Swedbank on akreditiivis määratud volitatud pangaks ning negotsieerib akreditiivi dokumendid või maksab akreditiivi summa välja.
  vähemalt 0,1%
  3.7 Edasilükatud makse tasu
  Tasu selle eest, kui akreditiiv makstakse pärast veksli aktsepteerimist välja akreditiivis määratud maksepäeval või kui akreditiiv makstakse välja kindlal päeval, mis on arvutatud akreditiivi tingimustes toodud valemi kohaselt.
  79 EUR
  3.8 Akreditiivi summa või selle osa loovutamise tasu
  Akreditiivi saaja võib tagasivõtmatult loovutada kolmandale osalisele õiguse, mis tal on akreditiivi summa või selle osa suhtes. Kui raha on akreditiivi põhjal laekunud, maksab Swedbank loovutatud summa välja ilma akreditiivi saaja edasiste korraldusteta. Akreditiivi saaja ei saa loovutust tühistada ilma kolmanda osalise nõusolekuta.
  100 EUR
  3.9 Muudatustasu
  Tasu akreditiivi muudatuse autentsuse kontrollimise eest ja/või akreditiivi saajale muudatusest teatamise eest, samuti tasu akreditiivist keeldumise eest ja/või akreditiivi tühistamise eest, kui akreditiivi saaja on algatanud keeldumise ja/või tühistamise enne akreditiivi aegumise päeva. Kui akreditiivi taotleja algatab akreditiivi tühistamise, nõutakse tasu sisse taotlejalt.
  79 EUR
  3.10 Ülekandmistasu
  Tasu selle eest, kui Swedbank kannab akreditiivi saaja taotlusel akreditiivi üle teisele saajale. Tasu arvutatakse üle kantud akreditiivi summa protsendina. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks vastav alampiir.
  0,25%, vähemalt 150 EUR
  3.11 Akreditiivi eelteatis
  Tasu akreditiivi eelteatisest akreditiivi saajale teatamise eest.
  50 EUR
  4. Dokumentaalsed inkassod
  4.1 Dokumentide loovutamine makse vastu
  Inkassonõude dokumendid loovutatakse maksjale alles pärast inkasso summa täielikku tasumist. Tasu arvutatakse protsendina inkasso summast.
  0,15%, vähemalt 100 EUR
  4.2 Dokumentide loovutamine aktsepti vastu
  Inkassonõude dokumendid loovutatakse maksjale pärast veksli aktsepteerimist või tähtajalise maksekohustuse võtmist. Tasu arvutatakse protsendina inkasso summast.
  0,25%, vähemalt 130 EUR
  4.3 Dokumentide loovutamine makseta või aktseptita
  Inkassodokumendid loovutatakse maksjale inkassonõude lähetaja nõusolekul makseta või aktseptita.
  79 EUR
  4.4 Inkassonõude tingimuste muutmise tasu
  Tasu inkassonõude tingimuste muudatuse vormistamise eest, muudatuse autentsuse kontrollimise eest ja/või maksjale muudatusest teatamise eest.
  79 EUR
  4.5 Inkassonõude maksmisest ja/või aktseptist keeldumise tasu
  Tasu inkassost keeldumise eest. Tavaliselt maksab selle tasu inkassonõude lähetaja.
  79 EUR
  4.6 Kauba omandiõiguse loovutamise tasu
  Tasu kauba omandiõiguse loovutamise eest juhul, kui kaup on saadetud Swedbanki nimele. Tasu arvutatakse protsendina inkasso summast. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks vastav alampiir. Tasu ei võeta, kui kaup on saadetud Swedbanki nimele Swedbanki nõudmisel.
  0,15%, vähemalt 79 EUR
  4.7 Inkasso summa või selle osa loovutamise tasu
  Inkassonõude lähetaja võib tagasivõtmatult loovutada kolmandale osalisele õiguse, mis tal on inkasso summa või selle osa suhtes. Kui raha on inkasso põhjal laekunud, maksab Swedbank loovutatud summa välja ilma inkassonõude lähetaja edasiste korraldusteta. Inkassonõude lähetaja ei saa loovutust tühistada ilma kolmanda osalise nõusolekuta.
  100 EUR
  4.8 Veksli protestimise tasu
  Tasuda tuleb juhul, kui aktsepteeritud veksli maksetähtpäeval ei ole maksja kontol raha makse teostamiseks ning Swedbank protestib veksli inkassonõude lähetaja juhiste kohaselt.
  100 EUR
  4.9 Osalise makse tasu
  Tasu inkassonõude osamaksete kaupa tasumise eest. Tasu võetakse alates teisest maksest iga osamakse kohta eraldi.
  79 EUR makse kohta
  5. Side- ja postikulud Lisanduvad areditiividele, dokumentaalsetele inkassodele, garantiidele ja standby-akreditiividele
  tasutakse tegeliku kulu alusel, vähemalt
  15 EUR

  (1) Teiste valuutade korral arvutatakse tasu (60,-€) akreditiivi avmise päeva Euroopa Keskpanga kursiga.

 • Lisateenused

  Kehtivad alates 08.02.2016
  1. Maksete tühistamised ja parandamised
  1.1 Pangasisese makse tühistamine
  1.1.1 saaja kontole laekumata (1) 3,20 EUR
  1.1.2 saaja kontole laekunud (5) 10 EUR
  1.2 Siseriikliku makse tühistamine
  1.2.1 korraldus pangast välja saatmata (1) 3,20 EUR
  1.2.2 korraldus pangast välja saadetud (5) 10 EUR
  1.3 Välismakse tühistamine ja parandamine
  1.3.1 korraldus pangast välja saatmata (1) 20 EUR
  1.3.2 korraldus pangast välja saadetud (5) 20 EUR + välispankade kulud
  2. Järelepärimised maksete kohta
  2.1 siseriikliku makse kohta 10 EUR
  2.2 kuni 3 kuu vanuse välismakse kohta 16 EUR + välispankade kulud
  2.3 üle 3 kuu vanuse välismakse kohta 32 EUR + välispankade kulud
  2.4 välismakse SWIFT/SEPA – sõnumi koopia
  ühekordne tellimus 10EUR/tükk
  internetipangas tasuta
  3. Tõendid
  3.1 Tõend konto kohta 4 EUR
  3.2 Äriregistri väljavõte 4 EUR
  3.3 Tõendid audiitorfirmadele 20 EUR /tükk
  kontsernide korral 20 EUR liikme kohta
  3.4 Volituste vormistamine tasuta
  3.5 Eritellimusel infopäring (sh andmete edastamine elektroonilisel andmekandjal) 30EUR/ tund
  3.6 Dokumendi originaalist koopia tellimine arhiivist 8EUR/dokument
  3.7 Pangatoimingu koopia kinnitamine 2 EUR
  3.8 Kliendi tehinguga seotud dokumendist koopia (sh digitaalses vormis ) väljastamine (7) 9 EUR
  3.9 Tõendid krediiditoodete kohta
  3.9.1 Tõend krediiditoote olemasolu, tingimuste, täitmise, muudatuste jm kohta ühe krediidilepingu lõikes (eesti või inglise keeles)
  eraisik 4 EUR
  juriidiline isik 4 EUR
  3.9.2 Eritellimusel või kombineeritud sisuga tõend ühe või mitme krediidilepingu kohta (eesti või inglise keeles) 30EUR/tund
  3.9.3 Tõend eelnevatel aastatel tasutud intresside kohta (eesti või inglise keeles) ühe krediiditoote kohta 4 EUR
  3.9.4 Tõend eelmisel aastal tasutud eluasemelaenu intresside kohta (eesti keeles) tasuta
  3.9.5 Tõend eelmisel aastal tasutud eluasemelaenu intresside kohta (inglise keeles) 1,60 EUR
  4. Pangadokumentide edastamine
  4.1 Postga
  Eestisse 2 EUR (2)
  välismaale 4 EUR (2)
  4.2 DHL-iga tegelik kulu, võetakse hiljem arve alusel
  5. SWIFT-teenused
  5.1 SWIFT-teenused välispangas asuvalt kontolt
  5.1.1 SWIFT MT940 – sissetulev väljavõte
  lepingutasu 25 EUR (3)
  konto kuuhooldustasu 25 EUR (3)
  väljavõtete edastamine kliendile tasuta
  5.1.2 SWIFT MT101 – väljaminev maksekorraldus
  lepingutasu 25 EUR (3)
  konto kuuhooldustasu 25 EUR (3)
  maksekorralduse edastamine välispanka (ärikliendi internetipangast) 1 EUR
  maksekorralduse edastamine välispanka (kontorist) (4) 5 EUR
  5.2 SWIFT-teenused Swedbankis asuvalt kontolt
  5.2.1 SWIFT MT940 – väljaminev väljavõte
  lepingutasu 25 EUR (3)
  konto kuuhooldustasu 35 EUR (3)
  5.2.2 SWIFT MT941 – väljaminev päevasisene saldoväljavõte 1 EUR sõnum
  lepingutasu 25 EUR
  5.2.3 SWIFT MT942 – väljaminev päevasisene toimingute väljavõte 1 EUR sõnum
  lepingutasu 25 EUR
  5.2.4 SWIFT MT101 – sissetulev maksekorraldus
  lepingutasu 25 EUR (3)
  konto kuuhooldustasu 35 EUR (3)
  maksekorralduse teostamine vastavalt maksete hinnakirjale kontoris
  6. Täiendavad arveldusalased teenused juriidilisele isikule
  6.1 Arveldustealane konsultatsioon 60EUR/ tund (2)
  6.2 Arvelduskontole pandi seadmine 500 EUR
  7. Muud
  7.1 ID-kaartide omanikele uute PINja PUK-koodide väljastamine Swedbanki kontoris 2 EUR
  7.2 ID-kaardi lugeja 5 EUR (2)
  7.3 Kliendile saadetise kättetoimetamine kulleriga 1,60 EUR
  7.4 Elektrooniliste maksete ülehelistamine tasuta
  7.5 Hoiulaeka üüritasu (6)
  Laegas kõrgusega 50 mm
  üüritasu (1 kuu) 15 EUR
  Laegas kõrgusega 75 mm
  üüritasu (1 kuu) 15 EUR
  Laegas kõrgusega 125 mm
  üüritasu (1 kuu) 25 EUR
  Laegas kõrgusega 175 mm
  üüritasu (1 kuu) 25 EUR
  Laegas kõrgusega 300 mm
  üüritasu (1 kuu) 30 EUR
  7.6 Hoiulaeka võtmete tagatisraha 200 EUR
  7.7 Hoiulaeka võtme kaotus (2) hoiulaeka avamisega kaasnevad tegelikud kulud

  (1) Hind ei laiene väärtuspäevaga maksetele juhul kui makse tühistatakse enne maksepäeva saabumist.

  (2) Hinnale lisandub käibemaks 20%

  (3) Mõlema lepingu üheaegsel kehtimisel

  (4) Teenust osutatakse, kui Swedbanki süül puudub kliendil, kes tavapäraselt kasutab elektroonilist kanalit maksekorralduse edastamiseks, võimalus elektroonilist kanalit kasutada.

  (5) Pank ei tagasta teenustasu, kui maksetehingut ei õnnestu tühistada/parandada

  (6) Hinnas sisaldub käibemaks 20%.

 • Teenused kaupmehele ja teenindusettevõtetele

  2.1 Komisjonitasu tehingu summalt vastavalt kokkuleppele
  nutiterminali tehing 1,45%
  imprinteritehing 3,45%
  Card Not Presented tehing (tehing internetis) 3,45%
  2.2 Tehnilise seadme tasu
  makseterminali üüritasu kuus
  statsionaarne terminal 12,50 EUR (1)
  mobiilne terminal(2) 19,17 EUR (1)
  statsionaarne, mobiilne terminal(2) 15,83 EUR (1)
  statsionaarne bluetooth-ühendusega terminal 15,83 EUR (1)
  terminali paigaldus järgmisel pangapäeval 100 EUR (3)
  terminali paigaldus 10-ne pangapäeva jooksul tasuta
  makseterminali vahetamine tehniku kohalekutsumisega kliendi soovil 15 EUR (3)
  trahv maksekaartide teenindamise terminali õigeaegselt mittetagastamise eest terminali maksumus vastavalt aktile
  2.3 Nutiterminali soetamise tasu (Müüja: Hansab AS) 104 EUR (1)
  2.4 Maksekaartide teenidamine internetis (kaupmehele)
  2.4.1 Komisjonitasu tehingu summalt vastavalt kokkuleppele
  2.4.2 Tehnilise seadme tasu
  lepingu sõlmimise tasu 64 EUR
  terminali üüritasu kuus 16,67EUR(1)
  2.5 Maksekaartide teenindamise lepingu muutmise tasu 15 EUR
  3. E-arve
  3.1 E-arve edastamise leping (1)
  sõlmimine 30 EUR
  muutmine 10 EUR
  siseriikliku e-arve edastuse teenusega liitumine (4) 8 EUR
  3.2 Arve edastamise tasu ühe edastatud arve kohta (1)
  pangasisene e-arve 0,19 EUR
  siseriiklik e-arve 0,50 EUR
  e-arve kreeditarve tasuta
  ühelehelise paberarve must-valge väljatrükk ja postitamine 0,58 EUR
  paberarve iga järgneva lehe väljatrükk 0,11 EUR
  3.3 Ettevõtte kohase kujundusmalli implementeerimine Swedbanki internetipanka (1)
  esmakordne 32 EUR
  iga järgnev vahetamine 28 EUR
  3.4 Leping raportite saamise kohta (e-arve lepingu põhine) (1)
  e-arve püsimakselepingute raporti tasu 9,50EUR/kuu
  e-arve püsimakselepingute maksete raporti tasu 9,50EUR/kuu

  (1) Hinnale lisandub käibemaks 20%.

  (2) Terminali miinimum üüriperiood on 3 kuud. Kui terminali üürimine lõpeb enne miinimum tähtaega, debiteerib Swedbank selleks hetkeks tasumata üüritasude summa ühekordse maksena.

  (3) Hinnas sisaldub käibemaks 20%.

  (4) Tasu arvestatakse iga e-arve ristkasutusega liitunud panga kohta, kuhu e-arveid soovitakse edastada.

 • Teenused krediidiasutustele, -andjatele, makse- ja e-raha asutustele

  Krediidiasutustele, -andjatele, makse- ja e-raha asutuste hinnakirjas mitte kajastatud teenuste osas kehtib Swedbanki teenuste hinnakiri ja tingimused.

  Kehtivad alates 01.09.2016
  1. Arvelduskonto
  1.1 Arvelduskonto kuuhooldustasu 20 EUR
  2. Arveldused eurodes
  2.1 Pangasisesed arveldused (1)
  pangasisene makse 0,16 EUR
  2.2 Arveldused Eesti pankadega (1)
  siseriiklik tavamakse 0,38 EUR
  2.3 Arveldused Swedbanki Grupi pankadega (1)
  grupisisene makse 0,38 EUR
  2.4 Euroopa maksed (1)
  Euroopa makse 0,38 EUR
  2.5 Pangasisese, siseriikliku, grupisisese ja Euroopa makse laekumine (2) 0,12 EUR
  3. Arveldused välisvaluutas
  3.1 Pangasisese ja grupisisese makse laekumine (2) 0,12 EUR
  4. Swedbank Gateway
  4.1 Liitumine, sh ettevõtte sertifikaadi tellimine 75 EUR
  4.2 Kuuhooldustasu 100 EUR
  4.3 Kiirteavitus 0,15 EUR teavituse kohta
  4.4 Jooksva päeva kontokohane väljavõte 1,50 EUR ühe päringu kohta
  5. Pangalink
  5.1 Autentimisteenus ei pakuta
  5.2 Liitumine 75 EUR
  5.3 Kuuhooldustasu 15 EUR
  5.4 Tehingutasu 2%, min 0,2 EUR

  (1) Hind kehtib ärikliendi internetipangas (Pakett I).

  (2) Hind kehtib kõikide laekumiste kohta, v.a. pangasisesed laekumised ettevõtte oma kontolt, mis on tasuta.

 • Arvelduskonto jäägi tasu krediidiasutustele, kindlustusseltsidele, fondivalitsejatele ja investeerimisfondidele

  Arvelduskonto jäägi tasu (ABF) krediidiasutustele, kindlustusseltsidele, fondivalitsejatele ja investeerimisfondidele, mille järelvalvet teostab Eesti Finantsinspektsioon või välismaise finantsjärelvalve asutus, alates summast, mis ületab 1 mln EUR või muudes alltoodud valuutades vastavalt 1 mln SEK, 1 mln DKK või 100 tuh CHF. Alla eelmärgitud summadele arvelduskonto jäägi tasu ei kohaldu. Arvelduskonto tasu ei kohaldata kui vastavate valuutade keskpankade poolt avaldatavad intressid muutuvad positiivseks.

  VALUUTA KESKPANGA POOLT AVALDATAV, ARVESTUSE ALUSEKS OLEV INTRESSIMÄÄR:
  EUR ECB deposit facility rate
  CHF Swiss National Bank negative interest rate
  SEK Sveriges Riksbank repo rate
  DKK Danmarks Nationalbank Certificates of deposit rate

  1. Arvelduskonto jäägi tasu on väljendatud protsentides aasta (360 päeva) kohta ja võrdub vastavate valuutade keskpankade poolt avaldatava intressimääraga.

  2. Intressi arvestatakse iga päev päevalõpu kontojäägilt ning ümardatakse 2 kohani peale koma.

  3. Arvestatud arvelduskonto jäägi tasu debiteeritakse kliendi kontolt kord kuus, hiljemalt arvestuse kuule järgneva kuu 10. kuupäeval.

 • Teenuste tähtajad

  Kehtivad alates 09.04.2018

  SULARAHA
  Sissemakse Kontoris

  kantakse sissemaksja oma kontole kohe;

  kantakse võõrale kontole 1 tunni jooksul.

  Sularaha sissemakse automaadi kaudu sissemakstud summa kantakse kontole kohe.

  Inkassatsiooni kaudu sissemakstud summa kantakse kontole inkassatsiooni ettevõttega kokkulepitud tähtaja jooksul.

  Väljamakse

  Broneeritud euro summade väljamaksmine toimub broneerimisavalduse esitamisele järgneva 2 pangapäeva jooksul, kui avaldus on esitatud pangapäeval enne 14.00.

  Broneeritud valuutade väljamaksmine on kokkuleppel kliendi ja pangaga.

  ARVELDUSKONTO AVAMINE
  Arvelduskonto avamise otsustamine

  Arvelduskonto avamise otsustamine toimub 10 pangapäeva jooksul alates nõutavate dokumentide esitamisest

  eraisikute puhul, kes ei ole Eesti Vabariigi kodanikud või ei oma elamisluba Eestis (pikaajalise elaniku elamisluba või tähtajaline elamisluba vähemalt üheks aastaks)

  Arvelduskonto avamise ning muude tootelepingute sõlmimise otsustamine toimub 10 pangapäeva jooksul alates nõutavate dokumentide esitamisest

  Eestis registreeritud juriidiliste isikute puhul, keda esindab või kelle omandistruktuuri kuulub mitteresident

  juriidiliste isikute puhul, kes on registreeritud Euroopa Liidu liikmesriigis (välja arvatud Küpros, Malta, Luksemburg, Suurbritannia) ja Norras

  juriidiliste isikute puhul, kes on registreeritud väljaspool Euroopa Liidu liikmesriike ja Norrat. Otsustamise aeg kehtib ka Küprosel, Luksemburgis, Maltal ja Suurbritannias registreeritud juriidilistele isikutele.

  ÜLEKANDED
  Siseriiklikud maksed

  Enne kella 22.00 panka edastatud korrektsed maksed debiteeritakse maksja kontolt samal kuupäeval, pärast kl 22.00 hiljemalt järgmisel kuupäeval.

  Siseriiklikud maksed

  Laekuv siseriiklik makse kantakse saaja kontole raha laekumise arvelduspäeval tingimustel, et saaja andmed on korrektsed.

  Väljaminev siseriiklik tavaline makse:

  elektroonilistes kanalites teostatud siseriiklik tavaline makse edastatakse saaja panka samal arvelduspäeval, kui makse on maksja kontolt debiteeritud enne kl 16.30. Pärast kella 16.30, nädalavahetustel ja riigipühadel maksja poolt edastatud maksed debiteeritakse, kuid edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval;

  kontoris teostatud siseriiklik tavaline makse edastatakse saaja panka samal arvelduspäeval, kui makse on maksja kontolt debiteeritud enne kl 16.00. Pärast kella 16.00, nädalavahetustel ja riigipühadel maksja poolt edastatud maksed debiteeritakse, kuid edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval.

  Väljaminev siseriiklik kiirmakse:

  elektroonilistest kanalites ajavahemikul 8.30 kuni 16.30 teostatud siseriiklik kiirmakse edastatakse saaja panka viivitamata, kuid mitte hiljem kui sama arvelduspäeva jooksul. Pärast kella 16.30, nädalavahetustel ja riigipühadel maksja poolt edastatud kiirmaksed debiteeritakse, kuid edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval;

  kontoris kuni 16.00 teostud siseriiklik kiirmakse edastatakse saaja panka viivitamata, kuid mitte hiljem kui sama arvelduspäeva jooksul. Pärast kella 16.00, nädalavahetustel ja riigipühadel maksja poolt edastatud kiirmaksed debiteeritakse, kuid edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval.

  Pangasisene makse

  Kui nii Teil kui ka makse saajal on Swedbanki konto, jõuab raha saaja kontole üldjuhul mõne minutiga, hiljemalt ühe tunni jooksul. Pärast kella 22 tehtud makse jõuab saajani hiljemalt järgmisel päeval. Pangasisene makse maksab internetipangas 0,16 eurot.

  Massmaksed

  internetipanga vahendusel tehtud massmaksed teostatakse vastavalt tavaliste pangasiseste või siseriiklikke maksete täitmise tähtaegadele;

  väärtuspäevaga massmaksed kantakse pangasiseselt saaja kontole või edastatakse saaja panka väärtuspäeval hiljemalt kl 10.00.

  Välismaksed

  Laekuv välismakse

  laekumised rahvusvaheliste arveldussüsteemide kaudu krediteeritakse saaja kontole panga väärtuspäeval (1);

  laekumised Swedbank Grupi pankadest krediteeritakse saaja kontole panga väärtuspäeval (1);

  laekumised panga korrespondentkontode kaudu krediteeritakse saaja kontole panga väärtuspäeval (1) kuni kella 16.00ni.

  laekumised krediteeritakse saaja kontole panga väärtuspäeval (1) tingimusel, et saaja andmed on korrektsed.

  Väljaminev välismakse

  Makse tüüp:

  • Tavaline

   • tavaline Euroopa makse(4)edastatakse saaja panka üks arvelduspäeva peale kliendi väärtuspäeva (2);
   • tavaline makse edastatakse saaja-/korrespondentpanka kaks arvelduspäeva peale kliendi väärtuspäeva (2), välja arvatud maksed eurodes Euroopa riikidesse (3), mis edastatakse saaja panka üks arvelduspäev peale kliendi väärtuspäeva;
  • Kiir

   • Euroopa kiirmakse edastatakse saaja-/korrespondentpanka samal arvelduspäeval, kui maksekorraldus on esitatud panka enne kl.16.00.
   • kiirmakse, v.a eurodes ja USA dollarites, edastatakse saaja-/korrespondentpanka üks arvelduspäev peale kliendi väärtuspäeva (2), kui maksekorraldus on esitatud panka enne kl.14.00.
   • Eurodes ja USA dollarites maksed (v.a Euroopa kiirmakse) edastatakse saaja-/korrespondentpanka üks arvelduspäev peale kliendi väärtuspäeva (2), kui maksekorraldus on esitatud panka enne kl 15.00.
  • Ekspress

   • ekspressmakse alla 10 miljoni euro (või samas vääringus summa välisvaluutas) edastatakse saaja-/korrespondentpanka samal arvelduspäeval, kui maksekorraldus on esitatud panka enne kl.14.00. Alates 10 miljonist eurost (või samas vääringus summa välisvaluutas) edastatakse saaja-/korrespondentpanka samal arvelduspäeval, kui maksekorraldus on esitatud panka enne kl. 10.00 või kl 10.00-14.00 vastastikusel kokkuleppel pangaga antud makse teostamiseks.
   • Ekspressmakseid saab teostada vaid USA dollarites ja eurodes.

  Swedbank Grupisisese makse edastamise tähtajad makse saaja panka:

  Lätti Leetu Rootsi Taani Norra Soome
  EUR samal arvelduspäeval, kui maksekorraldus on esitatud panka enne kella 17.30
  USD samal arvelduspäeval, kui maksekorraldus on esitatud panka enne kella 16.00
  SEK samal arvelduspäeval, kui maksekorraldus on esitatud panka enne kella 16.00
  NOK samal arvelduspäeval, kui maksekorraldus on esitatud panka enne kella 15.00
  DKK samal arvelduspäeval, kui maksekorraldus on esitatud panka enne kella 15.00
  Muu valuuta samal arvelduspäeval, kui maksekorraldus
  on esitatud panka enne kella 15.00
  ülejärgmisel arvelduspäeval
  Elektroonilistes kanalites teostatud maksete/ väärtpaberiülekannete ülehelistamine Ülehelistamisele kuuluvad Internetipanga kaudu edastatud maksed/väärtpaberiülekanded ja Swedbank Gateway kaudu edastatud maksed alates kliendi poolt määratud ülehelistamise limiidist. Maksete ülehelistamist teostatakse 24 tunni jooksul alates makse edastamisest, tööpäevadel kl 8.00 - 21.00 ning puhkepäevadel kl 10.00 - 18.00. Väärtpaberiülekannete ülehelistamist teostatakse ühe pangapäeva jooksul alates väärtpaberiülekande edastamisest, tööpäevadel kl 8.30 – 17.00.
  VÄLJAVÕTTED
  Tellitud perioodilised väljavõtted

  Postiga tellitud väljavõtted postitatakse perioodi lõpp-päevale järgneval neljandal pangapäeval, millele lisandub posti liikumise aeg.

  Faksiga edastatakse perioodi lõpp-päevale järgneval pangapäeval enne kl 9.00; kui telefon ei ole faksile lülitatud, faks on hõivatud, esinevad sidehäired jms, siis saadetakse faks päeva jooksul.

  Ärikliendi pangaprogrammi kaudu tellitud väljavõtted on kättesaadavad perioodi lõpp-päevale järgneval pangapäeval kl 7.00.

  Kontsernisiseste arvelduskrediidi intresside ja kontserni saldode aruanded on kättesaadavad iga kuu kolmandal pangapäeval.

  Ühekordsed väljavõtted kontorist

  Eelmise ja jooksva kuu ühekordsed väljavõtted väljastatakse samal pangapäeval, kui trükitavate lehtede arv on alla 20 tk.

  Varasema perioodi ja üle 20 lehelised väljavõtted väljastatakse 3 pangapäeva jooksul.

  Väärtpaberitehingud

  Tehingu väärtuspäev börsitehing: T (3)+2 või T+3 vastavalt turupraktikale börsiväline makseta või makse vastu tehing: tehingupoolte kokkuleppel T(3)+1 kuni T(3)+n sõltuvalt vastava väärtpaberituru praktikast.

  Fondiosakutehingute väärtuspäev – vastavalt fonditingimustele.

  Tehingu realiseerimiskanded teostatakse: Eesti Väärtpaberikeskuses (EVK) registreeritud väärtpaberitel väärtuspäeval alates kella 9.00-st kuni 18.00-ni kinnituse saabumisel EVK-st;

  Eesti fondiosakutehingutel vastavalt fondi tingimustele;

  välisväärtpaberitehingutel ja välisfondiosakutehingutel kinnituse saabumisel alamhaldurilt.

  Väärtpaberitehingute täitmise tähtaegasid hakatakse ülehelistamisele kuuluvate väärtpaberiülekannete puhul arvestama hetkest, mil Pank sai kliendiga ühendust ja väärtpaberiorder sisestati panga süsteemi.

  Tõendi väljastamine 10 pangapäeva jooksul

  (1) Panga väärtuspäev on arvelduspäev, mil õigus maksetehingu summa kasutamiseks läheb üle maksevahendajalt saaja pangale.

  (2) Kliendi väärtuspäev on kalendripäev, mil Pank debiteerib maksja kontot või krediteerib saaja kontot.

  (3) T on tehingupäev ehk tehingu kokkuleppimise/ sõlmimise kuupäev.

  (4) Makse saaja pank asub Euroopa Liidu riigis (lisaks Norra, Island, Liechtenstein, Šveits, Ahvenamaa, Assoorid, Ceuta ja Melilla, Gibraltar, Guadeloupe, Kanaari saared, Madeira, Martinique, Prantsuse Guajaana, Reunion).

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kui jätkate veebilehe sirvimist või vajutate „Jah, nõustun“ ikooni, siis nõustute küpsiste kasutamisega. Teil on võimalik loobuda antud nõusolekust igal ajal, muutes kasutatava seadme seadistusi ja kustutades salvestatud küpsiseid. Tutvuge ka meie küpsiste kasutamise eeskirjaga.