Swedbanki eraisikute ja juriidiliste isikute teenuste täielik hinnakiri

 • Kontod ja kontoinfo

  KONTODE AVAMINE Kehtivad alates 20.03.2017
  1. Arvelduskonto  
  1.1 Eraisik
  1.1.1 Eesti ja Euroopa Liidu liikmesriikide (sh Norra, Islandi, Liechtensteini ja Šveitsi) residentidele tasuta
  1.1.2 Teiste riikide residentidele 200 €
  1.2 Juriidiline isik
  1.2.1 Eestis registreeritud juriidilisele isikule tasuta
  1.2.2 Euroopa Liidu liikmesriikides ( v.a Küpros, Luksemburg, Malta, Suurbritannia) ja Norras registreeritud juriidilisele isikule 30 €
  1.2.3 Teistes riikides (k.a Küpros, Luksemburg, Malta, Suurbritannia) registreeritud juriidilisele isikule 400 €
  1.2.4 Tugevdatud hoolsusmeetmete tasu (1) 200 €
  2. Swedbanki kaudu konto avamine välispangas 150 € + kullerteenus (2)
  2.1 Unicashi partnerpanga kaudu  
  2.1.1 konto avamine tasuta
  2.1.2 kuutasu (sisaldab tasuta SWIFT MT940 saatmist) 45 €
  2.2 Swedbank Eesti kaudu konto avamine Swedbank Grupi pangas 60 € + kullerteenus (2)
  2.3 Swedbank Eesti kaudu lisalepingute sõlmimine, muudatuste sisseviimine lepingutesse ja allkirjanäidiste kaardile välispangas ja Swedbank Grupi pangas (3) 15 € + kullerteenus (2)
  2.4 Swedbank Eesti kaudu identifitseerimisvahendite ja kaartide saatmine välispankadesse ja Swedbank Grupi pankadesse (3) 15 € + kullerteenus (2)
  3. Stardikonto avamine tasuta
  4. Hoiused tasuta

  (1) Tasu rakendub: Eestis registreeritud juriidilisele isikule, keda esindab või kelle omandistruktuuri kuulub mitteresident; Euroopa Liidu residendist juriidilistele isikutele; teistes riikides registreeritud juriidilistele isikutele.

  (2) Vastavalt teenuse pakkujale.

  (3) Swedbank Eesti kliendile, kelle konto asub välispangas või Swedbank Grupi pangas, ning välispanga või Swedbank Grupi panga kliendile, kelle konto asub Swedbank Eestis.


  Märkus hinnakirja kohta:
  Teenustasud peab pank kinni eurodes.
  Välisvaluutatehingute protsentuaalne teenustasu arvestatakse eurodeks Euroopa Keskpanga kursi alusel.
  Kui kontol pole teenustasu ulatuses eurosid, konverteeritakse puudu jääv osa kontol olevast välisvaluutast Swedbanki määratud kursi järgi.

   

   

  KONTODE SULGEMINE Kehtivad alates 30.06.2014
  Eraisiku suletud kontole saabuvate laekumiste väljamaksed
  Laekumise suunamine Swedbanki kontole 1 kuu jooksul pärast konto sulgemist tasuta
  Laekumise suunamine mõne teise Eesti panga kontole 1 kuu jooksul pärast konto sulgemist kehtiv siseriikliku makse hind kontoris

   

  KONTO INFO Kehtivad alates 01.09.2015
  1. Konto väljavõte
  1.1 Kontorist 4 €
  1.2 Postiga
  - dekaadi, kuu ja aasta väljavõte Eestisse 2 €
  - kvartali väljavõte eraisikule Eestisse tasuta
  - kvartali väljavõte juriidilisele isikule Eestisse 2 €
  - välismaale 4 €
  1.3 Faksiga
  - Eestisse 2 €
  - välismaale 4 €
  1.4 Internetipangast tasuta
  2. Saldopäring ja väljavõte Swedbanki automaatidest Eestis tasuta
  3. Saldopäring teiste pankade automaatidest Eestis ja välismaal (1) 0,32 €/päring
  4. Balti aruandluse kuutasu ärikliendi internetipangas (2) 13 €
  4.1 Balti aruandluse kuutasu ärikliendi internetipangas kontsernikonto mooduli klientidele (2) 6,40 €
  5. Arvelduskonto viivise määr 0,2% päevas
  6. Väljaspool Euroopa Liidu liikmesriike ja Norrat registreeritud mitteresidentidest juriidiliste isikute (v.a finantsasutused) konto kuuhooldustasu
  Konto kuuhooldustasu kehtib ka Küprosel, Luksemburgis, Maltal ja Suurbritannias registreeritud mitteresidentidest juriidilistele isikutele
  50 €

  (1) Välisriigis sõltub teenuse kättesaadavus välisriigi pangaautomaadi tehnilistest võimalustest ning teenust saab kasutada ainult Maestro/MasterCard kaartidega.

  (2) Balti aruandlus on igapäevane koondaruanne ühte gruppi kuuluvate ettevõtete või ühe ettevõtte Swedbankis (Eestis, Lätis, Leedus) avatud arveldus- ja kontsernikontode ning üleöödeposiiti paigutatud rahaliste vahendite seisust.

  KONTSERNIKONTO Kehtivad alates 01.09.2015
  Kontsernikonto ja selle liikmete hooldustasud
  - Kontsernikonto avamine 200 €
  - Kontsernikonto aastamaks 190 €
  - Alamkontsernikonto aastamaks 190 €
  - Alamkontserni avamine 63 €
  - Kontserni- ja alamkontserni lepingu muudatus 25 €
  - Kuuhooldustasu kontserni liikme kohta 12 €
  Kontsernisisesed automaatsed transaktsioonid
  - Automaatne kontsernisisene kontodevaheline balansseerimiskanne eurodes
   või valuutas
  0,16 €
  - Automaatne kontsernisisene intressikanne eurodes ja välisvaluutas 0,16 €
  Kontserni administreerimine ja raporteerimisteenus kanalites
  - Kontsernikonto mooduli kuutasu ärikliendi internetipangas 20 €
  - Balti aruandlus elektroonilistes kanalites (1)
  - Balti aruandluse kuutasu ärikliendi internetipangas 13 €
  - Balti aruandluse kuutasu ärikliendi internetipanga kontsernikonto mooduli klientidele 6,40 €

  (1) Balti aruandlus on igapäevane koondaruanne ühte gruppi kuuluvate ettevõtete või ühe ettevõtte Swedbankis (Eestis, Lätis, Leedus) avatud arveldus- ja kontsernikontode ning üleöödeposiiti paigutatud rahaliste vahendite seisust.

 • Arvelduskonto intressid

  Kehtivad alates 01.01.2015

  Valuuta Aastane intressimäär
  AUD 0%
  CAD 0%
  CHF 0%
  CZK 0%
  DKK 0%
  EUR 0.01%
  GBP 0%
  JPY 0%
  NOK 0%
  PLN 0%
  RUB 0%
  SEK 0%
  USD 0%
  1. Arvelduskontode intressid on väljendatud protsentides aasta (360 päeva) kohta.
  2. Intress arvestatakse iga päev päevalõpu kontojäägilt ning ümardatakse 2 kohani peale koma.
  3. Arvestatud intressid kantakse kontodele kord kuus, hiljemalt arvestuse kuule järgneva kuu kolmandal kuupäeval.
  4. Ühe kuu kohta arvestatud intressi summas alla 0,05 € välja ei maksta ja järgmise kuu arvestusse edasi ei kanta.
 • Pangaülekanded

  Kehtivad alates 09.12.2016

  1. ARVELDUSED EURODES Kontoris ja telefonipangas Erakliendi internetipangas, ärikliendi internetipangas, Swedbank Gateways Pangaautomaadis
  1.1 Pangasisesed maksed
  1.1.1 pangasisene makse 2,30 € 0,16 €; Erakliendi internetipangas kuni 25-aastastele (k.a) ja üle 65-aastastele (k.a) tasuta (1) 0,16 €, üle 65-aastastele (k.a) eraklientidele tasuta (1)
  1.1.2 pangasisene makse oma kontode vahel 2,30 € tasuta 0,16 €, üle 65-aastastele (k.a) eraklientidele tasuta (1)
  1.1.3 pangasisese makse laekumine tasuta
  1.2 Siseriiklik makse
  1.2.1 siseriiklik makse 3,20 € 0,38 € 0,38 €
  1.2.2 siseriiklik kiirmakse
  - kuni 10 000 € (k.a) 9 € 7 €  
  - rohkem kui 10 000 € 32 € 30 €  
  1.2.3 siseriikliku makse laekumine tasuta
  1.3 Swedbanki Grupisisene makse
  1.3.1 grupisisene makse (2) 3,20 € 0,38 €  
  1.3.2 grupisisese makse laekumine tasuta
  1.4 Euroopa maksed (3)
  1.4.1 Euroopa makse 3,20 € 0,38 €  
  1.4.2 Euroopa kiirmakse
  - kuni 10 000 € (k.a) 9 € 7 €  
  - rohkem kui 10 000 € 32 € 30 €  
  1.4.3 Euroopa makse laekumine tasuta
  1.5 Välismaksed (va punkt 1.3 ja 1.4)
  1.5.1 Tavamakse
  - kulud kantakse kahasse (4) 9,45 € 5,45 €  
  - kulud kannab maksja (5) 29,75 € 24,75€  
  1.5.2 Kiirmakse
  - kulud kantakse kahasse (4) 14,85 € 9,85 €  
  - kulud kannab maksja (5) 34,75 € 29,75 €  
  1.5.3 Ekspressmakse
  - kulud kantakse kahasse (4, 8) 39,85 € 34,85 €  
  - kulud kannab maksja (5) 49,85 € 44,85 €  
  1.5.4 välismakse laekumine (6) 5,75 € 5,75 €  
  1.6 Püsimaksekorraldus
  - vormistamine ja tühistamine tasuta
  - püsimaksekorralduse täitmine (7) vastava tavamakse tasu internetipangas
  - püsimaksekorraldus hoiusele tasuta
  1.7 E-arve püsimakse
  - vormistamine või tühistamine tasuta
  - muutmine tasuta
  - e-arve püsimakse täitmine tasuta
  1.8 Ülekanne kogumishoiusele (9) 2,30 € tasuta  
  1.9 Riigilõivu tasumine riigiasutustes 0,19 €
  2. ARVELDUSED VÄLISVALUUTAS Kontoris ja telefonipangas Erakliendi internetipangas, ärikliendi internetipangas, Swedbank Gateways
  2.1 Pangasisesed maksed
  2.1.1 pangasisene makse 2,30 € 2 €
  2.1.2 pangasisese makse laekumine tasuta
  2.2 Swedbanki Grupisisene makse
  2.2.1 grupisisene makse 3,20 € 2 €
  2.2.2 grupisisese makse laekumine tasuta
  2.3 Välismaksed (va punkt 2.2)
  2.3.1 Tavamakse
  - kulud kantakse kahasse (4) 9,45 € 5,45 €
  - kulud kannab maksja (5) 29,75 € 24,75 €
  2.3.2 Kiirmakse
  - kulud kantakse kahasse (4) 14,85 € 9,85 €
  - kulud kannab maksja (5) 34,75 € 29,75 €
  2.3.3 Ekspressmakse USA dollarites
  - kulud kantakse kahasse (4) 39,85 € 34,85 €
  - kulud kannab maksja (5) 49,85 € 44,85 €
  2.3.4 välismakse laekumine (6) 5,75 € 5,75 €
  2.4 Püsimaksekorraldus
  - vormistamine ja tühistamine tasuta
  - püsimaksekorralduse täitmine vastava tavamakse tasu internetipangas
  - püsimaksekorraldus hoiusele tasuta

  (1) Kehtib ka klientidele, kes olid 01.09.2015 seisuga vähemalt 60 aastased ja omasid arvelduskontot.
  (2) Maksed Swedbanki (Läti, Leedu, Rootsi, Soome, Norra, Taani) jõuavad makse saaja kontole täissummas.
  Kohustuslik on märkida saaja IBAN.
  (3) Euroopa makse tingimused:
  * makse valuuta on EUR,
  * maksel on märgitud korrektne saaja IBAN,
  * teenustasutüüp kahasse,
  * makse saaja pank (laekumise korral maksja pank) asub Euroopa Liidu riigis (lisaks Norra, Island, Liechtenstein, Šveits, Ahvenamaa, Assoorid, Ceuta ja Melilla, Gibraltar, Guadeloupe, Kanaari saared, Madeira, Martinique, Prantsuse Guajaana, Reunion, Monaco, San Marino).

  Saaja IBANi puudumisel kehtivad punktis 1.5 näidatud teenustasud.

  (4) Maksja maksab Swedbanki teenustasu ja saaja maksab kõikide teiste pankade teenustasu.
  (5) Maksja maksab nii Swedbanki kui ka välispankade teenustasud. Kui maksja poolt makstud teenustasu ei kata makse teostamisega seotud teenustasusid välispankades, on Swedbankil õigus teenustasude vahe maksja kontolt hiljem täiendavalt debiteerida. Maksimaalne täiendavalt debiteeritav teenustasu summa on 63,91€ .
  (6) Laekumine märkusega “kulud kannab maksja” on tasuta. Mittekliendile on teenustasu kahekordne.
  (7) Pangasisesele püsikorralduse täitmisele rakendub tasu 0,16 € sõltumata kliendi vanusest.
  (8) Tüübiga ekspress algatatud Euroopa maksele kohaldatakse Euroopa kiirmakse hinda.
  (9) Kogumishoiuse lepingu sõlmimisel ülekanne tasuta.
   

 • Sularahaoperatsioonid

  Sularahaoperatsioonid Kehtivad alates 01.09.2015
  1. Eurodes
  1.1 Sularaha sissemakse (v.a mündid) kontoris
  - eraisik oma kontole 0,25%, min 2,60 €
  - alaealise kontole (1) kuni 100 € ühes kalendrikuus – tasuta; alates 100 € ühes kalendrikuus – 0,25% summast, mis ületab 100 €
  - juriidiline isik oma kontole 0,25%, min 2,60 €
  - võõrale kontole, mis asub Swedbankis (müntide korral lisandub müntide arvelduskontole sissemakse teenustasu) 0,25%, min 3,20 €
  1.2 Sularaha väljamakse kontorist
  - era- ja juriidilisele isikule 0,5%, min 3 €
  2. Välisvaluutas
  2.1 Kontole sularaha sissemakse tasud (3)
  - CZK, DKK, GBP, NOK, PLN, SEK, USD, RUB 1,5%, min 2,60 €
  2.2 Sularaha sissemakse tasu võõrale kontole, mis asub Swedbankis (3) 1,5%, min 3,20 €
  2.3 Kontolt sularaha väljamakse tasu
  - CZK, DKK, GBP, NOK, PLN, SEK, USD 1,5%, min 2,60 €
  - RUB 4%, min 2,60 €
  3. Sularahas välisvaluuta ost/müük (3, 5) 2,60 €
  4. Sularaha broneerimine
  Suurte sularaha summade broneerimine (2) tasuta
  Trahv broneerimisest äraütlemise korral (kuulub tasumisele vaid kontori broneerimislimiidi ületamisel) 38 €
  Broneerimata suurte sularaha summade, mis ületavad broneerimislimiiti, väljamaksmine samal päeval 38 € + vastava valuuta väljamakse tasu
  5. Sularaha töötlemine
  Müntide sissemakse arvelduskontole (4) 2%, min 2,60 €
  Müntide sissemakse alaealise kontole (4, 6) kuni 100 € ühes kalendrikuus – tasuta; alates 100 € ühes kalendrikuus – 2% summast, mis ületab 100 €
  Kontolt väljamakse müntides (7) 2%, min 3 €
  Müntide vahetus müntide vastu (4) 5%, min 2,60 €
  Müntide vahetus kupüüride vastu (4) 5%, min 2,60 €
  Kupüüride vahetus müntide vastu 5%, min 2,60 €
  Kupüüride vahetus kupüüride vastu 0,5%, min 2,60 €
  Rahatähe kontrollimine 0,19 €/kupüür
  Inkassatsiooni kanded (5) vastava välisvaluuta sularaha sissemakse ja/või väljamakse tasu
  1) Tasu võetakse pangakontoris sissemakstud summalt, mis ületab ühe kalendrikuu jooksul 100 €. Teenustasu on kliendikohane ning arvutamise aluseks on üks kalendrikuu.
  (2) Broneerimisele kuuluvad summad alates 12 000 eurot ( paberraha) ja 500 eurot müntides. Broneerimisavaldus tuleb esitada panka hiljemalt kell 14. Valuutade broneerimine tuleb kontoriga eelnevalt kokku leppida. Üle 50 000 €/ekvivalent valuutas broneerimisel on väljamakse aeg ja hind kokkuleppel pangaga. Euromündid makstakse välja ühes kontoris mak
  simaalselt 500 € (ühel päeval), eeldusel, et soovitud kogus või nominaalid on pangakontoris olemas.
  (3) Kahjustatud ja rikutud või maksevahendina kehtetuid valuutakupüüre pank vastu ei võta ega vaheta.
  (4) Välisvaluuta münte pank vastu ei võta ega vaheta.
  (5) Inkassatsiooni teenust pakkuva ettevõtte vahendusel välisvaluuta inkasseerimisel sissemakse ja/või väljamakse (teenustasu vastavalt punktile 2.1 ja/või 2.3).
  (6) Tasu võetakse pangakontoris sissemakstud müntide summalt, mis ületab ühe kalendrikuu jooksul 100 €. Teenustasu on kliendikohane ning arvutamise aluseks on üks kalendrikuu.
  (7) Välisvaluuta münte pank ei müü.
 • Deebetkaardid

  1. ERAISIKULE Kehtivad alates 27.03.2017
  1.1 Kontoga seotud esimese deebetkaardi avamine (1) tasuta
  1.2 Kontoga seotud iga järgneva deebetkaardi
  avamine (1)
  vastavalt hinnakirjale
  1.3 Kaardi uuendamine (1) tasuta
  1.4 Visa Electron Deebetkaart, Maestro Deebetkaart (2)
  - kaardi avamine 2,50 €
  - kuutasu (3) 0,96 €
  1.5 Deebetkaart Pluss
  - kaardi avamine 2,50 €
  - kuutasu 1,28 €
  1.6 Ajutine automaadikaart (kehtivusega 1 kuu)
  - kaardi avamine 2,50 €
  1.7 ISIC MasterCard Tudengikaart
  - kaardi avamine 6,33 €
  - kaardi asendamine 6,33 €
  - kuutasu 0,32 €
  - kaardi uuendamine 6,33 €
  1.8 Noortekaart
  - kaardi avamine 2,50 €
  - kuutasu kuni 19-aastastele (k.a) tasuta
  - kuutasu 20-25 aastastele (k.a) (4) 0,32 €
  1.9 Koolikaart(5)
  - kuutasu tasuta
  1.10 Seeniorkaart
  - kaardi avamine 2,50 €
  - kuutasu 0,32 €
  1.11 MasterCard Private Banking Card
  - kaardi avamine 2,50 €
  - kuutasu 1,98 €
  ÜLDISED TEENUS- JA TEHINGUTASUD
  1. Sularaha sissemakse oma panga automaadis eurodes (6) - kuni 5000 € ühes kalendrikuus tasuta;
  - 0,25% summast, mis ületab 5000 € kuus
  2. Sularaha väljavõtt
  2.1 oma panga sularahaautomaatidest
  - kuni 2000 € ühes kalendrikuus tasuta
  - rohkem kui 2000 € ühes kalendrikuus 0,3% summast, mis ületab 2000 €
  2.2 teiste pankade automaatidest Eestis ja välismaal 1 € + 2,5% summast
  2.3 Swedbanki poolt väljastatud deebetkaartidega Swedbank Grupi ATM-ides Lätis, Leedus, Rootsis (7)
  - kuni 2000 € ühes kalendrikuus tasuta
  - rohkem kui 2000 € ühes kalendrikuus 0,3% summast, mis ületab 2000 €
  3. Saldopäring ja väljavõte Swedbanki automaatidest Eestis tasuta
  4. Saldopäring teiste pankade automaatidest Eestis ja välismaal (8) 0,32 € päring
  5. Maksete sooritamine sularaha- ja makseautomaatides
  - pangasisene makse 0,16 € (alates 65. eluaastast tasuta) (9)
  - siseriiklik makse 0,38€
  6. Tasumine äriettevõtetes tasuta
  7. Kaardi sulgemine tasuta
  8. Kaarditehingu kviitungi koopia (järelepärimine)
  - tehingust Eestis 4 €
  - tehingust välismaal 8 €
  9. Alusetu tagasinõude esitamine
  - tehingust Eestis 12 €
  - tehingust välismaal 16 € (välismaal tehtud kaarditehingu vaidlustamisel võivad lisanduda kaardiorganisatsioonide kulud)
  10. Kaardi saatmine ühest kontorist teise (10) 2,50 €
  11. Kaardi saatmine postiga
  - Eesti Vabariigi piires tasuta
  12. Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud tehingute eest (11) 1% tehingu summast
  13. Trahv suletud kaardi kasutamise eest 65 €
  14. VISA või MasterCardi abiteenuse kasutamine välismaal 0 - 130 € vastavalt tegelikele kuludele
  15. Viivis 0,2% päevas
  16. Swedbanki ATM-ist välispankade pangakaardi äratoomine 30 €
  2. JURIIDILISELE ISIKULE Kehtivad alates 01.03.2017
  2.1 Kontoga seotud esimese deebetkaardi avamine (12) tasuta
  2.2 Kontoga seotud iga järgneva deebetkaardi avamine (12) vastavalt hinnakirjale
  2.3 Kaardi uuendamine tasuta
  2.4 Visa Business Debit (13)
  - kaardi avamine 10 €
  - kaardi asendamine 10 €
  - kuutasu 3,20 €
  2.5 Ajutine automaadikaart (kehtivusega 1 kuu)
  - kaardi avamine 2,50 €
  2.6 Ärikliendi deebetkaart (14)
  - kaardi avamine 2,50 €
  - kuutasu 1,50 €
  - kuutasu ainult sularaha sissemakse võimalusega 0,50 €
  2.7 Visa Business Electron (15)
  - kuutasu 1,50 €
  - kuutasu ainult sularaha sissemakse võimalusega 0,50 €
  ÜLDISED TEENUS- JA TEHINGUTASUD
  1. Sularaha sissemakse oma panga automaadis eurodes (6)
  - kuni 5000 € ühes kalendrikuus tasuta
  - ületab 5000 € kuus 0,25% summast
  2. Sularaha väljavõtt (12)
  - oma panga sularahaautomaatidest 0,19 € + 0,3% summast
  - teiste pankade automaatidest Eestis ja välismaal 1,92 € + 2,5% summast
  - Swedbanki poolt väljastatud deebetkaartidega Swedbank Grupi ATM-ides Lätis, Leedus, Rootsis (7) 0,19 € + 0,3% tehingu summast
  3. Sularaha väljavõtt Visa Business Debit kaardiga (13)
  - oma panga sularahaautomaatidest 1,92 € + 1% summast
  - teiste pankade automaatidest Eestis ja välismaal 1,92 € + 2,5% summast
  - Swedbanki poolt väljastatud deebetkaartidega Swedbank Grupi ATM-ides Lätis, Leedus, Rootsis (7) 1,92 € + 1% summast
  4. Saldopäring ja väljavõte Swedbanki automaatidest Eestis tasuta
  5. Saldopäring teiste pankade automaatidest Eestis ja välismaal (8) 0,32 € päring
  6. Maksete sooritamine sularaha- ja makseautomaatides
  - pangasisene makse 0,16 €
  - siseriiklik makse 0,38 €
  7. Tasumine äriettevõtetes tasuta
  8. Kaardi sulgemine tasuta
  9. Kaarditehingu kviitungi koopia (järelepärimine)
  - tehingust Eestis 4 €
  - tehingust välismaal 8 €
  10. Alusetu tagasinõude esitamine
  - tehingust Eestis 12 €
  - tehingust välismaal 16 € (välismaal tehtud kaarditehingu vaidlustamisel võivad lisanduda kaardiorganisatsioonide kulud)
  11. Kaardi saatmine ühest kontorist teise (10) 2,50 €
  12. Kaardi saatmine postiga  
  - Eesti Vabariigi piires tasuta
  13. Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud tehingute eest (11) 1% summast
  14. Viivis 0,2% päevas
  15. Swedbanki ATM-ist välispankade pangakaardi äratoomine 30 €

  (1) V.a ISIC MasterCard Tudengikaart.
  (2) Visa Electron kaarti alates 01.06.2015 ei väljastata.
  (3) Deebetkaardi kuutasu puudub klientidel, kes olid vähemalt 60 aastased seisuga 01.08.2011.
  (4) Alates 26aastastele (k.a) kehtib Visa Electron, Maestro deebetkaardi kuutasu.
  (5) Koolikaarti alates 01.07.2015 ei väljastata.
  (6) Tasu võetakse sularaha sissemakse automaadis sissemakstud summalt, mis ületab ühe kalendrikuu jooksul 5000 €. Teenustasu on kliendikohane ning arvutamise aluseks on üks kalendrikuu.
  (7) Rootsi ATM-iks on Bankomat.
  (8) Välisriigis sõltub teenuse kättesaadavus välisriigi pangaautomaadi tehnilistest võimalustest ning teenust saab kasutada ainult Maestro/MasterCard kaartidega.
  (9) Kehtib ka klientidele, kes olid 01.09.2015 seisuga vähemalt 60 aastased ja omasid arvelduskontot.
  (10) Hinnas sisaldub käibemaks 20%.
  (11) Lisandub igale kaardiga tehtud tehingu summale, kui kaardiga tehtud toiming on muus valuutas kui eurodes. Tehingu tühistamisel tasutud konverteerimistasu tagastamisele ei kuulu.
  (12) V.a Visa Business Debit.
  (13) Visa Business Debit kaarti väljastatakse väljaspool Euroopa Liidu liikmesriike ja Norrat registreeritud mitteresidentidest juriidilistele isikutele ( ka Küprosel, Luksemburgis, Maltal ja Suurbritannias registreeritud mitteresidentidest juriidilistele isikutele).
  (14) MC Business Debit.
  (15) Visa Business Electron kaarti alates 04.05.2015 ei väljastata. 

 • Krediitkaardid

  1. ERAISIKULE Kehtivad alates 27.03.2017
  1.1 Vaba tagasimaksega krediitkaart(2)
  - kuutasu 1,30 €, kuni 25-aastastele k.a tasuta
  - lisakaardi kuutasu 1,30 €
  - aastane intress 19 - 22%
  - viivis EKP intress + 8% aastas (1) (hetkel 0,022% päevas ja 8,00% aastas)
  1.2 Püsimaksega krediitkaart
  - aastane intress 19 - 22%
  - viivis EKP intress + 8% aastas (1) (hetkel 0,022% päevas ja 8,00% aastas)
  - teade võlgnevusest 3 €
  1.3 Gold vaba tagasimaksega krediitkaart (3)
  - kuutasu 3,70 €
  - lisakaardi kuutasu 2,50 €
  - aastane intress 17-20%
  - viivis EKP intress + 8% aastas (1) (hetkel 0,022% päevas ja 8,00% aastas)
  - teade võlgnevusest 3 €
  1.4 Visa Platinum krediitkaart (4)
  - kuutasu 12,90 €
  - lisakaardi kuutasu 10,90 €
  -Visa Platinum lisapakett 160,20 € aastas (5)(13)
  - aastane intress 14 - 17%
  - viivis EKP intress + 8% aastas (1) (hetkel 0,022% päevas ja 8,00% aastas)
  -Priority Pass salongikülastustasu  
       - Visa Platinum lisapaketiga kaardi valdajale tasuta
       - Visa Platinum lisapaketita kaardi valdajale 27 USD külastaja kohta
       - Visa Platinum kaardi valdaja kaaslastele 27 USD külastaja kohta
  1.5 Gold määratud tagasimaksega krediitkaart
  - põhikaardi kuutasu 5,11 €
  - lisakaardi kuutasu 2,56 €
  - viivis EKP intress + 8% aastas (1) (hetkel 0,022% päevas ja 8,00% aastas)
  - teade võlgnevusest 3 €
  1.6 Platinum määratud tagasimaksega krediitkaart
  - aastatasu 127,82 €
  - lisakaardi aastatasu 63,91 €
  - viivis EKP intress + 8% aastas (1) (hetkel 0,022% päevas ja 8,00% aastas)
  - teade võlgnevusest 3 €
  - Priority Pass salongikülastustasu Platinum krediitkaardi omanikule ja kaaslastele 27 USD külastaja kohta
  1.7 American Express Blue krediitkaart (6, 7)
  -kuutasu 1,60 €
  -lisakaardi kuutasu 1,60 €
  -aastane intress 17 - 20%
  -viivis EKP intress + 8% aastas (1) (hetkel 0,022% päevas ja 8,00% aastas)
  1.8 American Express Gold krediitkaart (6, 8)
  - kuutasu 10,50 €
  - lisakaardi kuutasu 7 €
  - aastane intress 16-19%
  - viivis EKP intress + 8% aastas (1) (hetkel 0,022% päevas ja 8,00% aastas)
  - Priority Pass salongikülastustasu 27 USD külastaja kohta
  1.9 American Express Platinum krediitkaart (6, 9)
  - aastatasu 475 €
  - lisakaardi aastatasu 320 €
  - aastane intress 14%
  - viivis EKP intress + 8% aastas (1) (hetkel 0,022% päevas ja 8,00% aastas)
  - Priority Pass salongikülastustasu kaardiomanikule tasuta
  - Priority Pass salongikülastustasu kaardiomaniku kaaslastele 27 USD külastaja kohta
  ÜLDISED TEENUS- JA TEHINGUTASUD
  1. Kaardi avamise tasu
  - kaardi avamine kontoris 2,50 €
  - kaardi avamine internetipangas 1,50 €
  2. Tasumine äriettevõttes tasuta
  3. Sularaha sissemakse oma panga automaadis eurodes (10) - kuni 5000 € ühes kalendrikuus tasuta;
  - 0,25% summast, mis ületab 5000 € kuus
  4. Sularaha väljavõtt 1,92 € + 2,5% summast
  5. Ülekanne krediitkaardi limiidikontolt vastavalt pangaülekannete hinnakirjale
  6. Krediitkaardi asendamine 7 €
  7. Tehingute väljavõte
  - eelneva kuu kohta tasuta
  - varasema kuu kohta 4 € kuu
  8. Krediitkaardilepingu muutmine (11)
  - krediidilimiidi suurendamine kontoris 1% juurdetaotletavast limiidist, min 10 €
  - krediidilimiidi suurendamine internetipangas 3,20 €
  - lepingu muutmine kontoris 10 € (v.a kasutuslimiitide muutmine)
  - lepingu muutmine internetipangas tasuta
  9. Krediitkaardi sulgemine tasuta
  10. Trahv suletud kaardi kasutamise eest 65 €
  11. Kviitungi koopia (järelepärimine)
  - tehingust Eestis 4 €
  - tehingust välismaal 8 €
  12. Saldopäring ja väljavõte Swedbanki automaatidest Eestis tasuta
  13. Saldopäring teiste pankade automaatidest Eestis ja välismaal (12) 0,32 € päring
  14. Alusetu tagasinõude esitamine
  - tehingust Eestis 12 €
  - tehingust välismaal 16 € (välismaal tehtud kaarditehingu vaidlustamisel võivad lisanduda kaardiorganisatsioonide kulud)
  15. Visa või MasterCardi abiteenuse kasutamine välismaal (ajutise krediitkaardi väljastamine välismaal) 0 - 130 € vastavalt tegelikele kuludele
  16. Kaardi saatmine ühest kontorist teise (13) 2,50 €
  17. Kaardi saatmine postiga
  - Eesti Vabariigi piires tasuta
  18. Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud tehingute eest (14)
  - VISA või MasterCardi korral 1% tehingu summast
  - American Expressi korral 0,5% tehingu summast
  19. Põhikaardi ja lisakaardi uuendamine tasuta
  20. Swedbanki ATM-ist välispankade pangakaardi äratoomine 30 €
  2. JURIIDILISELE ISIKULE Kehtivad alates 01.09.2016
  2.1 Ärikliendi krediitkaart (15)
  - avamistasu 5 €
  - kuutasu 3 €
  - aastane intress 18%
  - viivis 0,2% päevas
  - teade võlgnevusest 3 €
  2.2 Ärikliendi kuldkrediitkaart (16)
  - avamistasu 10 €
  - kuutasu 10 €
  - aastane intress 14%
  - viivis 0,2% päevas
  - teade võlgnevusest 3 €
  - Priority Pass salongikülastustasu 27 USD külastaja kohta
  2.3 Määratud tagasimaksega krediitkaart: MasterCard Business (17)
  - aastatasu 25 €
  - viivis 0,2% päevas
  - teade võlgnevusest 3 €
  2.4 Määratud tagasimaksega kuldkrediitkaart: Visa Business Gold (17)
  - aastatasu 120 €
  - viivis 0,2% päevas
  - teade võlgnevusest 3 €
  - Priority Pass salongikülastustasu 27 USD külastaja kohta
  2.5 Püsimaksega krediitkaart: Visa Business (17)
  - avamise tasu esmasel taotlemisel ja uuendamisel tasuta
  - kuuhooldustasu 1,30 €
  - aastane intress 18%
  - viivis 0,2% päevas
  ÜLDISED TEENUS- JA TEHINGUTASUD
  1. Tasumine äriettevõttes tasuta
  2. Sularaha sissemakse oma panga automaadis eurodes (18) - kuni 5000 € ühes kalendrikuus tasuta;
  - 0,25% summast, mis ületab 5000 € kuus
  3. Sularaha väljavõtt 1,92 € + 2,5% summast
  4. Ülekanne krediitkaardi limiidikontolt (19) vastavalt pangaülekannete hinnakirjale
  5. Kaardi asendamine 7 €
  6. Tehingute väljavõte
  - eelneva kuu kohta tasuta
  - varasema kuu kohta 4 € kuu
  7. Krediitkaardilepingu muutmine
  - krediidilimiidi suurendamine kontoris 1% juurdetaotletavast limiidist, min 10 €
  - lepingu muutmine 10 € (v.a kasutuslimiitide muutmine)
  - lepingu muutmine internetipangas tasuta
  8. Krediitkaardi sulgemine tasuta
  9. Trahv suletud kaardi kasutamise eest 65 €
  10. Kviitungi koopia (järelepärimine)
  - tehingust Eestis 4 €
  - tehingust välismaal 8 €
  11 Saldopäring ja väljavõte Swedbanki automaatidest Eestis tasuta
  12. Saldopäring teiste pankade automaatidest Eestis ja välismaal (12) 0,32 € päring
  13. Alusetu tagasinõude esitamine
  - tehingust Eestis 12 €
  - tehingust välismaal 16 € (välismaal tehtud kaarditehingu vaidlustamisel võivad lisanduda kaardiorganisatsioonide kulud)
  14. Kaardi saatmine ühest kontorist teise (13) 2,50 €
  15. Visa või MasterCardi abiteenuse kasutamine välismaal (ajutise krediitkaardi väljastamine välismaal) 0 - 130 € vastavalt tegelikele kuludele
  16. Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud tehingute eest (14) 1% tehingu summast
  17. Swedbanki ATM-ist välispankade pangakaardi äratoomine 30 €

  (1) Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimis-operatsioonidele kohaldatav intressimäär (EKP intress). EKP intress avaldatakse Ametlikes Teadaannetes. Viivis võib muutuda 2 korda aastas (1. jaanuaril ja 1. juulil), kui on muutunud EKP intress.
  (2) Eraisiku vaba tagasimaksega krediitkaardiga kauba või teenuse eest tasumisel kehtib tehingu summale 30 päevane intressivaba periood. Sularaha väljavõtmisel ja krediitkaardi limiidikontolt ülekande teostamisel algab intressi arvestus kohe.
  (3) Eraisiku vaba tagasimaksega MasterCard Gold krediitkaardiga kauba või teenuse eest tasumisel kehtib tehingu summale 40 päevane intressivaba periood. Sularaha väljavõtmisel ja krediitkaardi limiidikontolt ülekande teostamisel algab intressi arvestus kohe.
  (4) Eraisiku Visa Platinum krediitkaardiga kauba või teenuse eest tasumisel kehtib tehingu summale intressivaba periood kuni 40 päeva (ostust kuni maksepäevani). Sularaha väljavõtmisel ja krediitkaardi limiidikontolt ülekande teostamisel algab intressi arvestus kohe.
  (5) Kui lisapaketi tellimise ja Visa Platinum krediitkaardi kehtivusaja lõppemise vahele jääb vähem kui aasta, siis debiteerib Swedbank lisapaketi eest täistasu.
  (6) American Express kaarte alates 01.07.2016 ei väljastata.
  (7) American Express Blue krediitkaardiga kauba või teenuse eest tasumisel kehtib tehingu summale intressivaba periood kuni 40 päeva (ostust kuni maksepäevani). Krediitkaardi limiidikontolt ülekande teostamisel algab intressi arvestus kohe.
  (8) American Express Gold krediitkaardiga kauba või teenuse eest tasumisel kehtib tehingu summale intressivaba periood kuni 40 päeva (ostust kuni maksepäevani). Krediitkaardi limiidikontolt ülekande teostamisel algab intressi arvestus kohe.
  (9) American Express Platinum krediitkaardiga kauba või teenuse eest tasumisel kehtib tehingu summale intressivaba periood kuni 50 päeva (ostust kuni maksepäevani). Krediitkaardi limiidikontolt ülekande teostamisel algab intressi arvestus kohe.
  (10) Võimalik punktide 1.1 – 1.4 nimetatud krediitkaartide puhul. Tasu võetakse sularaha sissemakse automaadis sissemakstud summalt, mis ületab ühe kalendrikuu jooksul 5 000 €. Teenustasu on kliendikohane ning arvutamise aluseks on üks kalendrikuu.
  (11) Kui krediitkaardi uuendamisel, taotluse alusel, toimub ka krediitkaardi krediidilimiidi ümardamine krediidilimiidi suurendamisena või alandamisena kuni 50 € (k.a.), siis sel juhul krediidilimiidi suurendamise ja alandamise eest krediidilimiidi muutmise tasu ei kaasne.
  (12) Välisriigis sõltub teenuse kättesaadavus välisriigi pangaautomaadi tehnilistest võimalustest ning teenust saab kasutada ainult Maestro/MasterCard kaartidega.
  (13) Hinnas sisaldub käibemaks 20%.
  (14) Lisandub igale kaardiga tehtud tehingu summale, kui kaardiga tehtud toiming on muus valuutas kui eurodes. Tehingu tühistamisel tasutud konverteerimistasu tagastamisele ei kuulu.
  (15) Ärikliendi krediitkaardiga kauba või teenuse eest tasumisel kehtib tehingu summale kuni 30 päevane intressivaba periood. Sularaha väljavõtmisel ja krediitkaardi limiidikontolt ülekande teostamisel algab intressi arvestus kohe.
  (16) Ärikliendi kuldkrediitkaardiga kauba või teenuse eest tasumisel kehtib tehingu summale kuni 40 päevane intressivaba periood. Sularaha väljavõtmisel ja krediitkaardi limiidikontolt ülekande teostamisel algab intressi arvestus kohe.
  (17) Alates 20.04.2016 uusi kaarte ei väljastata.
  (18) Võimalik püsimaksega krediitkaartide, ärikliendi krediitkaartide ja ärikliendi kuldkrediitkaartide puhul. Tasu võetakse sularaha sissemakse automaadis sissemakstud summalt, mis ületab ühe kalendrikuu jooksul 5 000 €. Teenustasu on kliendikohane ning arvutamise aluseks on üks kalendrikuu.
  (19) Võimalik ärikliendi krediitkaartide ja ärikliendi kuldkrediitkaartide puhul.

 • Laen

  ERAISIKUD Kehtivad alates 01.12.2016
  1. Kodulaen ja kodukapitalilaen
  1.1 Lepingutasu kuni 1% laenusummast, vähemalt 190 €
  - kuni 12-kuulise tähtajaga laenudel 1% laenusummast, vähemalt 320 €
  1.2 KredExi tagatistasu 3% käendatavalt summalt
  1.3 Lepingu tingimuste muutmine 130 €
  - laenu põhiosa maksepuhkus, graafiku tüübi muutmine 60 €
  - laenu põhiosa maksepuhkuse tasu mitme lepingu samaaegselt vormistamisel iga järgneva lepingu tasu 45 €
  - maksekuupäeva muutmine kontoris või internetipangas 20 €
  - teenindava konto muutmine kontoris või internetipangas tasuta
  1.4 Intressimäära alandamine, lisasumma kuni 1% laenusummast, vähemalt 190 €
  1.5 Ennetähtaegne tagastamine (sh osaline tagastamine)  
  - kontoris (2) 3 kuu intresside summa (ei rakendata 3-kuulise etteteatamise korral)
  - internetipangas (2) 1 kuu intresside summa
  1.6 Võlgnevuse menetlemine 3,20 €
  1.7 Viivis EKP intress (1) + 8% aastas (hetkel 0,022% päevas, 8,00% aastas)
  2. Õppelaen
  esmane taotlemine (2016/2017 õppeaastal) tasuta
  - esmane taotlemine internetipangast tasuta
  - refinantseerimine 7 €
  - tagasimakse graafiku muutmine (tagasimaksete sageduse ja graafiku lõpptähtaja muutmine) 7 €
  - erigraafiku koostamine 16 €
  - viivis EKP intress (1) + 8% aastas (hetkel 0,022% päevas, 8,00% aastas)
  - viivis pärast laenu tagastamise lõpptähtpäeva saabumist (sh. pärast lepingu pangapoolset ülesütlemist) lepingujärgne intressimäär aastas
  - hüvitis pangale laenusumma või selle osa ennetähtaegse tagasimaksmise eest (4,5) 1% ennetähtaegselt tagasi makstud laenusummast või selle osast, kui ennetähtaegse tagasimaksmise ja laenusumma tagastamise lõpptähtpäeva vaheline periood on pikem kui 1 aasta
  0,5% ennetähtaegselt tagasi makstud laenusummast või selle osast, kui ennetähtaegse tagasimaksmise ja laenusumma tagastamise lõpptähtpäeva vaheline periood ei ületa 1 aastat
  3. Arvelduskrediit
  - aastane intressimäär 15-24%
  - lepingu pikendamine 1% krediidilimiidist, vähemalt 10 €
  - intressimäära muutmine kontoris 7 €
  - krediidilimiidi vähendamine kontoris tasuta
  - krediidilimiidi vähendamine internetipangas tasuta
  - maksekuupäeva muutmine tasuta
  - lepingu lõpetamine tasuta
  - viivis EKP intress (1) + 8% aastas (hetkel 0,022% päevas, 8,00% aastas)
  - viivis pärast kasutamise lõpptähtpäeva saabumist (sh. pärast lepingu pangapoolset ülesütlemist) lepingujärgne intressimäär aastas
  4. Arvelduslaen
  - aastane intressimäär 13-22%
  - lepingutasu kontoris 1,5% krediidilimiidist, vähemalt 45 €
  - lepingutasu internetipangas (sh pakkumise alusel) 1,5% krediidilimiidist, vähemalt 35 €
  - kohustistasu 1,2% kasutamata krediidilimiidilt aastas
  - krediidilimiidi automaatne pikendamine tasuta
  - krediidilimiidi suurendamine 1% täiendavast krediidilimiidist, vähemalt 35 €
  - krediidilimiidi vähendamine tasuta
  - maksekuupäeva muutmine tasuta
  - teenindava konto muutmine tasuta
  - ennetähtaegne lõpetamine tasuta
  - arvelduskrediidi ümbervormistamine arvelduslaenuks tasuta
  - viivis EKP intress (1) + 8% aastas (hetkel 0,022% päevas, 8,00% aastas)
  - viivis pärast lepingu lõpptähtpäeva saabumist (sh pärast lepingu pangapoolset ülesütlemist) lepingujärgne intressimäär aastas
  5. Väikelaen
  - aastane intressimäär 15-24%
  - lepingutasu kontoris 1,5% laenusummast, vähemalt 45 €
  - lepingutasu internetipangas 1,5% laenusummast, vähemalt 35 €
  - lepingutasu internetipangas mobiilitaotluse alusel tasuta
  - lepingutasu mobiilipangas taotluse ja pakkumise alusel tasuta
  - lisasumma vormistamine kontoris 1,5% laenusummast, vähemalt 45 €
  - lisasumma vormistamine internetipangas 1,5% laenusummast, vähemalt 35 €
  - lepingu tingimuste muutmine 25 €
  - maksekuupäeva muutmine tasuta
  - teenindava konto muutmine tasuta
  - laenutoote ümbervormistamine väikelaenuks 1,5% laenusummast, vähemalt 35 €
  - viivis EKP intress (1) + 8% aastas (hetkel 0,022% päevas, 8,00% aastas)
  - viivis pärast laenu tagastamise lõpptähtpäeva saabumist (sh. pärast lepingu pangapoolset ülesütlemist) lepingujärgne intressimäär aastas
  - hüvitis pangale laenusumma või selle osa ennetähtaegse tagastamise eest (5) 1% ennetähtaegselt tagasi makstud summast või selle osast, kui ennetähtaegse tagasimaksmise ja laenulepingus kokkulepitud laenusumma tagastamise lõpptähtpäeva vaheline periood on pikem kui 1 aasta
  0,5% ennetähtaegselt tagasi makstud summast või selle osast, kui ennetähtaegse tagasimaksmise ja laenulepingus kokkulepitud laenusumma tagastamise lõpptähtpäeva vaheline periood on kuni 1 aasta (k.a.)
  6. Autolaen
  - aastane intressimäär 8-18%
  - lepingutasu 1,5% laenusummast, vähemalt 100 €
  - intressimäära muutmine 50 €
  - muud tasud vastavalt punktile 5
  7. Kodu väikelaen
  - aastane intressimäär 8-15%
  - lepingutasu 1% laenusummast, vähemalt 95 €
  - lisasumma vormistamine 1% laenusummast, vähemalt 95 €
  - intressimäära muutmine 50 €
  - muud tasud vastavalt punktile 5
  8. Järelmaks
  - aastane intressimäär 9,9%
  - lepingutasu 15,83 € (3)
  - lepingutasu sõidukite finantseerimisel 54,17 € (3)
  - lepingu tingimuste muutmine: lepingu pikendamine, lepingu lühendamine, maksepuhkuse vormistamine 15,83 € (3)
  - kirjalik teade lepingu rikkumise kohta 3 €
  - lepingu osaline ennetähtaegne tagastamine kirjaliku avalduse alusel tasuta
  - lepingu ennetähtaegne lõpetamine kirjaliku avalduse alusel tasuta
  - võlaülekande vormistamine 19,17 € (3)
  - viivis EKP intress (1) + 8% aastas (hetkel 0,022% päevas, 8,00% aastas)
  9. Tagatisvara hindamine (6)
  9.1 Tallinnas ja Harjumaal asuva
  - korteri hindamine 120 €
  - hoonestatud kinnistu, eramu, suvila, ridaelamuboksi hindamine 240 €
  - ehitatava vara vahehindamine 180 €
  9.2 mujal Eestis asuva
  - korteri hindamine 100 €
  - hoonestatud kinnistu, eramu, suvila, ridaelamuboksi hindamine 190 €
  - ehitatava vara vahehindamine 150 €
  JURIIDILISED ISIKUD Kehtivad alates 01.05.2013
  1. Investeerimislaen
  1.1 Taotlemine 1% laenusummast, kuid vähemalt 195 €
  - Kredexi Stardilaen 2% laenusummast, kuid vähemalt 320 €
  1.2 Täiendav taotlus 1% lisasummast, kuid vähemalt 195 €
  - Kredexi Stardilaen 1% lisasummast, kuid vähemalt 195 €
  1.3 Täiendav taotlus koos lepingu teiste tingimuste muutmisega 1% laenusummast (laenujääk+lisasumma), vähemalt 195 €
  - Kredexi Stardilaen 1% laenusummast (laenujääk+lisasumma), kuid vähemalt 195 €
  1.4 Lepingu tingimuste muutmine (v.a koos täiendava taotlusega) kuni 1% laenusummast, kuid vähemalt 195 €
  - Kredexi Stardilaen 1% laenujäägist, kuid vähemalt 195 €
  1.5 Laenu ennetähtaegse tagastamise tasu 3% ennetähtaegselt tagastatud summast
  2. Käibekapitalilaen
  - taotlemine 1% laenusummast, kuid vähemalt 195 €
  - täiendav taotlus 1% lisasummast, kuid vähemalt 195 €
  - täiendav taotlus koos lepingu teiste tingimuste muutmisega 1% laenusummast (laenujääk+lisasumma),
  vähemalt 195 €
  - lepingu tingimuste muutmine (v.a koos täiendava taotlusega) kuni 1% laenusummast, kuid vähemalt 195 €
  - laenu ennetähtaegse tagastamise tasu 3% ennetähtaegselt tagastatud summast
  3. Arvelduskrediit
  - taotlemine 1% limiidist, kuid vähemalt 195 €
  - täiendav taotlus 1% lisalimiidist, kuid vähemalt 195 €
  - täiendav taotlus koos lepingu teiste tingimuste muutmisega 1% kogu limiidist, kuid vähemalt 195 €
  - lepingu tingimuste muutmine (v.a koos täiendava taotlusega) kuni 1% limiidist, kuid vähemalt 195 €
  - kohustistasu 2% aastas kasutamata laenulimiidilt
  4. Korduvkasutusega laenulimiit (RCL)
  - taotlemine 1% laenusummast, vähemalt 195 €
  - täiendav taotlus 1% lisasummast, vähemalt 195 €
  - täiendav taotlus koos lepingu teiste tingimuste muutmisega 1% laenusummast (laenujääk+lisasumma),
  vähemalt 195 €
  - lepingu tingimuste muutmine (v.a koos täiendava taotlusega) kuni 1% laenusummast, vähemalt 195 €
  - kohustistasu 2% aastas kasutamata limiidilt
  5. Korterelamu laen
  - taotlemine 1% laenusummast, vähemalt 195 €
  - täiendav taotlus 1% lisasummast, vähemalt 195 €
  - täiendav taotlus koos lepingu teiste tingimuste muutmisega 1% laenusummast (laenujääk+lisasumma), vähemalt 195 €
  - lepingu tingimuste muutmine (v.a koos täiendava taotlusega) kuni 1% laenusummast, vähemalt 195 €
  - maksegraafiku maksekuupäevade või graafiku tüübi muutmine kuni 1% laenusummast, vähemalt 195 €
  - laenu ennetähtaegse tagastamise tasu 3% ennetähtaegselt tagastatud summast

  (1) Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimis-operatsioonidele kohaldatav intressimäär (EKP intress). EKP intress avaldatakse Ametlikes Teadaannetes. Viivis võib muutuda 2 korda aastas (1. jaanuaril ja 1. juulil), kui muutub EKP intress.
  (2) Fikseeritud intressiga Euro laenul kehtib fikseeringuperioodi kestel laenu ennetähtaegsel tagastamisel ennetähtaegse tagastamise tasu, mis leitakse laenulepingu järgse fikseeritud Euro intressi ning ennetähtaegsest tagastamisest arvates fikseeringu lõppemiseni vastava perioodi fikseeritud Euro intressi vahena. Ennetähtaegse tagastamise tasu arvestatakse ennetähtaegsest tagastamise päevast kuni lepingu järgse fikseeringu lõppemise päevani vastava perioodi eest.
  (3) Hinnale lisandub käibemaks 20%
  (4) Kui tagatiseks on kinnisvara, siis ei või hüvitise suurus olla suurem summast, mida laenusaaja oleks maksnud intressideks ennetähtaegse tagasimaksmise ja laenusumma tagastamise lõpptähtpäeva vahelise perioodil.
  (5) Kehtib lepingutele, mis sõlmitud alates 01.07.2011.a
  (6) Tagatisvara hindamisel pank hindamisaruannet ei väljasta.

 • Faktooring

  Kehtivad alates 01.05.2013
  1. Lepingu sõlmimine kuni 1% limiidist aastas, kuid vähemalt 200 € (1)
  2. Lepingu muudatused
  - ostja kinnitamine ja ostjalimiidi muutmine 65 € (1)
  - ostja krediidikindlustuslimiidi päring  kliendi soovil 65 € (1)
  - faktooringulimiidi pikendamine kuni 1% limiidist aastas, kuid vähemalt 200 €  (1)
  - faktooringulimiidi suurendamine kuni 1% suurendatavalt summalt aastas (1)
  - faktooringulepingu muude tingimuste muutmine vähemalt 65 € (1)
  3. Saldokinnituse väljastamine 10 € (1)
  4. Faktooringu aruannete väljastamine (varasem kui eelmine kuu) 10 € kuu (1)
  (1) Hinnale lisandub käibemaks 20%
 • Liising

  Eraisikud Kehtivad alates 01.09.2016
  1. TRANSPORDIVAHENDITE JA SEADMETE LIISING
  - lepingu sõlmimine kapitalirendi ja järelmaksu vormis (1) 1,5% vara hinnast, vähemalt 200 €
  - lepingu sõlmimine kasutusrendi vormis (1) 1,5% vara hinnast, vähemalt 200 €
  1.1 Liisingulepingu muudatus
  - maksekuupäeva muutmine (esmakordne muutmine tasuta) 30 €
  - lepingu ennistamine, maksepuhkus (koos perioodi pikendamisega maksepuhkuse osas) 65 €
  - kasutusrendilepingu täiendava osamakse tasumine, kui kaasneb lepingu (sh maksegraafiku) muudatus 160 €
  - kapitalirendilepingu ja järelmaksuga müügilepingu täiendava osamakse tasumine, kui kaasneb lepingu (sh maksegraafiku) muudatus (juhul, kui leping on sõlmitud fikseeritud intressiga) 160 €
  - lepingu perioodi pikendamine/lühendamine (perioodi keskel või lõpus) ja/või lepingu liigi muudatus 120 €
  - intressimäära alandamine 1% lepingu jäägist, vähemalt 65 €
  1.2 Liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine
  - kasutusrendi, kapitalirendi ja järelmaksuga müügilepingu vormis lepingu korral, kui leping on sõlmitud enne 01.07.2011 tasuta
  Kui lepingu lõpetamine toimub liisinguperioodi esimese 9 kuu jooksul intress kuni 9nda kuuni (k.a)
  - kasutusrendi korral, kui leping on sõlmitud peale 01.07.2011 tasuta
  Kui lepingu lõpetamine toimub liisinguperioodi esimese 9 kuu jooksul intress kuni 9nda kuuni (k.a)
  - fikseeritud intressiga kapitalirendi ja järelmaksuga müügilepingu korral, kui leping on sõlmitud peale 01.07.2011 1% tasumata osamaksete summast, kui lepingu lõpuni on 1 aasta või enam; 0,5% tasumata osamaksete summast, kui lepingu lõpuni on alla 1 aasta
  - liboriga/euriboriga kapitalirendi ja järelmaksuga müügilepingu korral, kui leping on sõlmitud peale 01.07.2011 tasuta (intress kasutatud aja eest)
  - kõrgema hinnaga müügi korral 65 €
  1.3 Viivise määr EKP intress(3) +8% aastas (hetkel 0,022% päevas, 8,00% aastas)
  1.4 Lisateenused kuumakses
  - Kütusekaardi arvestus (va täisteenusliisingu ja sõiduki haldamisteenuse leping)
  Kütusekaardi (limiidiga 100 €) kuuhooldustasu 1 €/kuu
  Kütusekaardi (limiidiga 200 – 250 €) kuuhooldustasu 2,60 €/kuu
  Kütusekaardi (limiidiga 300 – 350 €) kuuhooldustasu 3 €/kuu
  Kütusekaardi (limiidiga 400 – 600 €) kuuhooldustasu 5 €/kuu
  Kütusekaardi (limiidiga 700 €) kuuhooldustasu 6 €/kuu
  Kütusekaardi (limiidiga 1000 €) kuuhooldustasu 7,70 €/kuu
  Kütusekaardi (limiidiga 2000 €) kuuhooldustasu 10 €/kuu
  Kütusekaardi (limiidiga 3000 €) kuuhooldustasu 12 €/kuu
  Kütusekaardi (limiidiga 5000 €) kuuhooldustasu 15 €/kuu
  Kütusekaardi (limiidiga 7000 €) kuuhooldustasu 17 €/kuu
  1.5 Lisateenused ühekordse teenusena
  - ühekordne transfeerteenus (2) 100 €
  - rehvide transport sama linna piires rehvihotelli (2) 38 €
  - 24 tunni hädaabi teenus (2) 85 €
  - Maanteeameti registri toimingud. Teostajaks on liisinguandja töötaja (lisanduvad Maanteeameti kulud) (2) 39 €
  1.6 Muud teenused
  - trahvikviitungi koostamine ja edastamine (2) 6,40 €
  - trahv kindlustuse mittetähtaegse esitamise eest kuni 10% vara jääkmaksumusest
  - vara allrendile andmise volikiri (2) 19,20 €
  - lihtkirjalik volikiri (nt sõiduki kasutamine, olemasolevale reg.tunnistusele duplikaadi tellimine, numbrimärgi vahetus, kasutaja andmete muutmine jms) (2) 6,40 €
  - Maanteeameti e-teeninduses tehingu vormistamine (2) 3,20 €
  - sõiduki notariaalne volikiri (nt sõiduki kasutamine) (4 tööpäeva jooksul) (2) 73,50 €
  - lisatagatise (käendus, garantii) vabastamine 95 €
  - sõiduki teisalduskulude tasumine (lisandub teisalduse otsekuludele) (2) 31 €
  - tõendi (kinnituskirja) koostamise tasu (2) 6,40 €
  - lepingu rikkumise ja ülesütlemise teatise saatmine (2) 6,40 €
  - kütusekaardi väljavõtte saatmine (2) 3,20 €
  - kütusekaardi asendustasu liisingutähtaja kestel kliendi süül (2) 3,20 €
  - arve ümbervormistamine 38,35 €
  - liisinguandja väljastatavad saldokinnitused 9 €, (kliendi blanketile allkirja andmine tasuta)
  - liisinguandja väljastatavad saldovõrdlusteatised (2) 19 €
  - võlalepingu sõlmimine 1% võlasummast, vähemalt 159,80 €
  - leppetrahv sõiduki tähtaegse tagastamisega seotud viivituste eest (päevas) 50 €
  - dokumentide menetlemise tasu (2) 31,95 € kuid mitte vähem kui 6,40 €
  - sõiduki hindamisteenus (sh sõiduautod, matkaautod, mootorrattad, ATV-d, jms) (2) 50 €
  - veesõiduki hindamisteenus (sh kaater, mootorpaat, jaht, purjekas jms) (2) 110 €
  - veoki, haagise, rasketehnika hindamisteenus (sh ekskavaator, traktor, laadur, tõstuk, kombain, haakeriistad jms) (2) 80 €
  - metsatehnika ja seadmete hindamisteenus (sh harvester, forwarder, tootmisseadmed, tootmispingid jms) (2) 130 €
  - hindamisteenuse osutamine vara asukohas (sõidukid, Tallinn) hindamisteenuse tasu + 20 €
  - hindamisteenuse osutamine vara asukohas väljaspool Tallinna (kõik varagrupid) (2) hind kokkuleppel
  Juriidilised isikud Kehtivad alates 01.09.2016
  2. TRANSPORDIVAHENDITE JA SEADMETE LIISING
  - lepingu sõlmimine kapitalirendi ja järelmaksu vormis (1) 1,5% vara hinnast, vähemalt 200€
  - lepingu sõlmimine kasutusrendi vormis (1) 1,5% vara hinnast, vähemalt 200€
  - lepingu sõlmimine täisteenusliisingu vormis (2) 1,5% vara hinnast, vähemalt 200€
  - lepingu sõlmimine sõiduki haldamisteenuse lepingu vormis (2) 40 €
  2.1 Liisingulepingu muudatus
  - maksekuupäeva muutmine (esmakordne muutmine tasuta) 30 €
  - lepingu ennistamine, maksepuhkus (koos perioodi pikendamisega maksepuhkuse osas) 65 €
  - täiendava osamakse tasumine ja/või lisafinantseerimine 160 €
  - lepingu perioodi pikendamine/lühendamine (perioodi keskel või lõpus) ja/või lepingu liigi muudatus 160 €
  - intressimäära alandamine 1% lepingu jäägist, vähemalt 65 €
  2.2 Täisteenuslepingu lepingu muudatus
  - lepingu ennistamine, maksekuupäeva muutmine, maksepuhkus (koos perioodi pikendamisega maksepuhkuse osas), kindlustustingimuste muudatus (2) 78 €
  - täisteenusliisingu või sõiduki haldamisteenuse lepingule teenus(t)e lisamine tasuta
  - täisteenusliisingu või sõidki haldamisteenuse lepingule teenus(t)e muutmine või eemaldamine (2) 192 €
  - täiendava osamakse tasumine ja/või lisafinantseerimine, perioodi pikendamine 192 €
  - intressimäära alandamine (2) 1% lepingu jäägist, vähemalt 78 €
  2.3 Liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine
  - fikseeritud intressiga leping lõpetamisele järgneva kuni 6 kuu intresside summa
  - libori/euriboriga seotud leping lõpetamisele järgneva kuni 3 kuu intresside summa
  - lepingust taganemine liisinguvõtja algatusel lepingu sõlmimise tasu
  2.4 Täisteenusliisingu lepingu lõpetamise tasu
  - täisteenusliisingu leping lõpetamisele järgneva 1 kuu täisteenusliisingu makse
  - sõiduki haldamisteenuse leping lõpetamisele järgneva 1 kuu teenuse osutamise tasu makse
  2.5 Viivise määr 0,25% päevas
  2.6 Lisateenused kuumakses
  - Kütusekaardi arvestus (va täisteenusliisingu ja sõiduki haldamisteenuse leping)
  Kütusekaardi (limiidiga 100 € ) kuuhooldustasu 1 €/kuu
  Kütusekaardi (limiidiga 200 – 250 €) kuuhooldustasu 2,60 €/kuu
  Kütusekaardi (limiidiga 300 – 350 €) kuuhooldustasu 3 €/kuu
  Kütusekaardi (limiidiga 400 – 600 €) kuuhooldustasu 5 €/kuu
  Kütusekaardi (limiidiga 700 €) kuuhooldustasu 6 €/kuu
  Kütusekaardi (limiidiga 1000 €) kuuhooldustasu 7,70 €/kuu
  Kütusekaardi (limiidiga 2000 €) kuuhooldustasu 10 €/kuu
  Kütusekaardi (limiidiga 3000 €) kuuhooldustasu 12 €/kuu
  Kütusekaardi (limiidiga 5000 €) kuuhooldustasu 15 €/kuu
  Kütusekaardi (limiidiga 7000 €) kuuhooldustasu 17 €/kuu
  2.7 Täisteenusliisingu lisateenused kuumakses
  - kütusekaardi/lisakütusekaardi arvestus (2) 5 €/kuu
  - rahvusvahelise kütusekaardi arvestus (2) 5 €/kuu
  2.8 Lisateenused ühekordse teenusena
  - ühekordne transfeerteenus (2) 100 €
  - rehvide transport sama linna piires rehvihotelli (2) 38 €
  - 24 tunni hädaabi teenus (2) 85 €
  - Maanteeameti registri toimingud. Teostajaks on liisinguandja töötaja (lisanduvad Maanteeameti kulud) (2) 39 €
  2.9 Muud teenused
  - trahvikviitungi koostamine ja edastamine (2) 6,40 €
  - trahv kindlustuse mittetähtaegse esitamise eest kuni 10% vara jääkmaksumusest
  - vara allrendile andmise volikiri (2) 19,20 €
  - lihtkirjalik volikiri (nt sõiduki kasutamine, olemasolevale reg.tunnistusele duplikaadi tellimine, numbrimärgi vahetus, kasutaja andmete muutmine jms) (2) 6,40 €
  - Maanteeameti e-teeninduses tehingu vormistamine (2) 3,20 €
  - sõiduki notariaalne volikiri (nt sõiduki kasutamine) (4 tööpäeva jooksul) (2) 73,50 €
  - lisatagatise (käendus, garantii) vabastamine 95 €
  - sõiduki teisalduskulude tasumine (lisandub teisalduse otsekuludele) (2) 31 €
  - tõendi (kinnituskirja) koostamise tasu (2) 6,40 €
  - lepingu rikkumise ja ülesütlemise teatise saatmine (2) 6,40 €
  - kütusekaardi väljavõtte saatmine (2) 3,20 €
  - kütusekaardi asendustasu liisingutähtaja kestel kliendi süül (2) 3,20 €
  - arve ümbervormistamine 38,35 €
  - liisinguandja väljastatavad saldokinnitused 9 €, kliendi blanketile allkirja andmine tasuta
  - liisinguandja väljastatavad saldovõrdlusteatised (2) 19 €
  - võlalepingu sõlmimine 1% võlasummast, vähemalt 159,80 €
  - leppetrahv sõiduki tähtaegse tagastamisega seotud viivituste eest (päevas) 50 €
  - dokumentide menetlemise tasu (2) 31,95 €, kuid mitte vähem kui 6,40 €
  sõiduki hindamisteenus (sh sõiduautod, matkaautod, mootorrattad, ATV-d, jms) (2) 50 €
  - veesõiduki hindamisteenus (sh kaater, mootorpaat, jaht, purjekas jms) (2) 110 €
  - veoki, haagise, rasketehnika hindamisteenus (sh ekskavaator, traktor, laadur, tõstuk, kombain, haakeriistad jms) (2) 80 €
  - metsatehnika ja seadmete hindamisteenus (sh harvester, forwarder, tootmisseadmed, tootmispingid jms) (2) 130 €
  - hindamisteenuse osutamine vara asukohas (sõidukid, Tallinn) hindamisteenuse tasu + 20 €
  - hindamisteenuse osutamine vara asukohas väljaspool Tallinna (kõik varagrupid) (2) hind kokkuleppel
  2.10 Seadme väikeliising
  - lepingu muutmise tasu 65 €
  - lepingu ümbervormistamise tasu teisele isikule (võla ülekande leping) 65 €
  - lepingu ennetähtaegse lõpetamise tasu lõpetamisele järgneva kuni 6 kuu intresside summa

  (1) Maaelu Edendamise Sihtasutuse finantseeringu kasutamisel lepingutasuta

  (2) Hinnas sisaldub käibemaks 20%

  (3) Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimis-operatsioonidele kohaldatav intressimäär (EKP).

 • Väärtpaberitehingud

  01.09.2016

  Eraisikule

  - Täpsemat teavet tasumisele kuuluvate või tasutud summade kohta saab Klient Pangast.
  - Kui Pank on kohustatud Kliendi väärtpaberikonto haldamisest või väärtpaberitehingutest tulenevalt tasuma makse, tasusid, intresse, trahve või tegema muid sellelaadseid kulutusi, mis ei ole avaldatud Panga hinnakirjas, on Pangal õigus pärast vastava kulutuse tegemist Kliendi nõusolekuta debiteerida nimetatud summade ulatuses Kliendi arvelduskontot.
  - Mittekliendile lubatud tehingute kohta saab infot Pangast. Mittekliendi tehingutele kohaldatakse kahekordset tehingutasu.
  1. Konto avamine (1)
  Väärtpaberikonto
  Internetipangas tasuta
  Kontoris 4 €
  Kauplemiskonto tasuta
  Ühine väärtpaberikonto 63,91 €
  Kogumiskonto Ei ole võimalik
  2. Konto sulgemine (1)
  Väärtpaberikonto Tasuta
  Kauplemiskonto
  Ühine väärtpaberikonto
  Kogumiskonto
  3. Konto ülekanne (1) (2)
  EVKs registreeritud väärtpaberite kogu konto jäägi ülekanne teise kontohalduri juurest Tasuta
  EVKs registreeritud väärtpaberite kogu konto jäägi ülekanne teise kontohalduri juurde 19,17 €
  Kogu konto kogu jäägi ülekanne Panga siseselt ühelt väärtpaberikontolt teisele (3) (4)
  4. Kauplemine: tehingukorralduste andmine Panga kanalites (5) (6)
      Väärtpaberikonto Kauplemiskonto (ainult internetipangas)
  Riik Börs Kauplemistasu Minimaalne kauplemistasu Kauplemistasu Minimaalne kauplemistasu
  Eesti OMX Tallinn 0.20% 3,20 € 0.10% 3,20 €
  Läti OMX Riga 0.20% 3,20 € 0.10% 3,20 €
  Leedu OMX Vilnius 0.20% 3,20 € 0.10% 3,20 €
  Rootsi OMX Stockholm 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 €
  Soome OMX Helsinki 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 €
  Taani OMX Copenhagen 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 €
  Norra Oslo SE 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 €
  USA NYSE 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 €
  NASDAQ 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 €
  OTC 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 €
  Kanada Toronto SE 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 €
  Saksamaa Xetra 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 €
  Itaalia Borsa Italiana 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 €
  Holland Euronext Amsterdam 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 €
  Prantsusmaa Euronext Paris 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 €
  Portugal Euronext Lisbon 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 €
  Belgia Euronext Brussels 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 €
  Hispaania Madrid SE 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 €
  UK (7) London SE 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 €
  London International (Venemaa jm GDRid) 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 €
  Iirimaa (7) Dublin SE 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 €
  Šveits SIX Swiss SE 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 €
  Austria Vienna SE 0.25% 18,85 € 0.20% 14,06 €
  Ungari Budapest SE 0.25% 18,85 € 0.20% 14,06 €
  Tšehhi Prague SE 0.25% 18,85 € 0.20% 14,06 €
  Poola Warsaw SE 0.25% 18,85 € 0.20% 14,06 €
  Venemaa Moscow Exchange MICEX-RTS 0.30% 50,81 € 0.30% 50,81 €
  5. Kauplemine: tehingukorralduste andmine Panga maakleri vahendusel (5) (8) (9)
  Riik Börs Kauplemistasu Minimaalne kauplemistasu
  Eesti OMX Tallinn 0.20% 6,39 €
  Läti OMX Riga 0.20% 14,00 €
  Leedu OMX Vilnius 0.20% 14,00 €
  Rootsi OMX Stockholm 0.20% 250,00 SEK
  Soome OMX Helsinki 0.20% 25,00 €
  Taani OMX Copenhagen 0.20% 200,00 DKK
  Norra Oslo SE 0.20% 200,00 NOK
  USA NYSE 0.20% 25,00 USD
  NASDAQ 0.20% 25,00 USD
  OTC 0.20% 25,00 USD
  Kanada Toronto SE 0.20% 25,00 CAD
  Saksamaa Xetra 0.20% 25,00 €
  Itaalia Borsa Italiana 0.20% 25,00 €
  Holland Euronext Amsterdam 0.20% 25,00 €
  Prantsusmaa Euronext Paris 0.20% 25,00 €
  Portugal Euronext Lisbon 0.20% 25,00 €
  Belgia Euronext Brussels 0.20% 25,00 €
  Hispaania Madrid SE 0.20% 25,00 €
  UK (7) London SE 0.20% 25,00 GBP
  London International (Venemaa jm GDRid) 0.20% 25,00 USD
  Iirimaa (7) Dublin SE 0.20% 25,00 €
  Šveits SIX Swiss SE 0.20% 35,00 CHF
  Austria Vienna SE 0.25% 25,00 €
  Ungari Budapest SE 0.25% 7000,00 HUF
  Tšehhi Prague SE 0.25% 650,00 CZK
  Poola Warsaw SE 0.25% 100,00 PLN
  Venemaa Moscow Exchange MICEX-RTS 0.30% 150,00 USD
  Bulgaaria Sofia SE 0.60%+150,00 BGN 150,00 BGN
  Slovakkia Bratislava SE 0.70% 75,00 €
  Sloveenia Ljubljana SE 0.70% 75,00 €
  Horvaatia Zagreb SE 0.75% 550,00 HRK
  Rumeenia Bucharest SE 0.85% 325,00 RON
  Serbia Belgrade SE 0.80% 7500,00 RSD
  Türgi ISE 0.25% 150.00 TRY
  6. Tehingud Eesti väärtpaberitega
  Makseta väärtpaberitehing määratud vastaspoolega (10) 4,79 €
  Kauplemiskontol 6,39 €
  Makse vastu väärtpaberitehing määratud vastaspoolega 3,20 €
  Börsitehingu kinnitamine 3,20 €
  Pandi registreerimine/ muutmine (11) 8,00 €
  Panditud väärtpaberitega tehing (12) 19,17 €
  Swedbanki intressivõlakiri
  - Märkimine 3,20 €
  - Ennetähtaegne lunastamine 3,20 €
  - Lunastamine Tasuta
  Uue emissiooni märkimine 3,20 €
  Pakkumises osalemine 3,20 €
  Täitedokumendi alusel väärtpaberitehing Vastava tehingu tasu
  Tehingu tühistamine (13) Vastava tehingu tasu
  7. Tehingud välisväärtpaberitega
  Panga sisene väärtpaberitehing (10) 6,39 €
  Panga sisene väärtpaberitehing (Tehingukorralduste andmine Panga maakleri vahendusel) (23) 3,98 €
  Panga väline väärtpaberitehing, arveldusega vastaval kohalikul turul
  - Läti, Leedu väärtpaberid 19,17 €
  - Soome, Rootsi, Norra, Taani väärtpaberid 31,96 €
  - Muud väärtpaberid (7) 19,17 €
  Uue emissiooni märkimine 9,59 € + tegelikud kulud
  Pakkumises osalemine 9,59 € + tegelikud kulud
  Täitedokumendi alusel väärtpaberitehing Vastava tehingu tasu
  Tehingu tühistamine (13) Vastava tehingu tasu
  8. Tehingud Eesti fondiosakutega (14)
  Märkimine
  - Fondiorderiga 1,28 €
  - Püsikorraldusega 0,64 €
  - EVK maksekorraldusega (15) 1,60 €
  - Swedbanki vabatahtliku pensioni fondiosakud Tasuta
  Lunastamine
  - Fondiorderiga 1,28 €
  - Mitte- fondiorderiga 4,79 €
  - Täitedokumendi alusel 6,39 €
  Vahetus 4,79 €
  Makseta tehing määratud vastaspoolega 4,79 €
  Makse vastu tehing määratud vastaspoolega 3,20 €
  Tehingud vabatahtliku pensionifondi osakutega
  - Ülekanne (2) 3,20 €
  - Tagasimüük
  - Tagasivõtuavaldus koos täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu sõlmimisega (16)
  - Päritud osakute kanne pärija kontole
  - Päritud osakute tagasimüük
  Tehingu tühistamine Vastava tehingu tasu
  9. Tehingud välisfondiosakutega (14) (17) (18)
  Märkimine 1.00% + 6,39 €
  - Võlakirjafond 0.50% + 6,39 €
  - Fondiportfelli ostu raames 1.00% + 0,64 €
  - Püsikorraldusega 0,64 €
  Lunastamine 1.00% + 6,39 €
  - Võlakirjafond 0.00% + 6,39 €
  - Kogumiskontol 0.00% + 6,39 €
  - Täitedokumendi alusel Vastava tehingu tasu
  Vahetus 12,78 €
  Makseta tehing määratud vastaspoolega 6,39 €
  Makse vastu tehing määratud vastaspoolega 6,39 €
  Tehingu tühistamine Vastava tehingu tasu
  10. Väärtpaberikonto kuuhooldustasud (riigi kohta) (19) (20)
  Riik Hooldustasu Minimaalne hooldustasu
  Kauplemiskonto 0.012% 3,20 €
  Kogumiskonto 0.025% 1,28 €
  Eesti (21)    
  - Kuni 6391 € 0,64 € 0,64 €
  - 6392 € kuni 63912 € 3,20 € 3,20 €
  - Üle 63912 € 4,79 € 4,79 €
  Läti (21) 0.01% 1,60 €
  Leedu (21) 0.003% 0,64 €
  Soome, Rootsi, Norra, Taani 0.01% 0,96 €
  KIE, SRÜ riigid 0.05% 1,28 €
  Poola, Tšehhi, Ungari 0.025% 1,28 €
  Venemaa 0.06% 31,96 €
  Muu 0.01% 0,96 €
  Eesti fondiosakud    
  - Kuni 6391 € 0,64 € 0,64 €
  - 6392 € kuni 63912 € 3,20 € 3,20 €
  - Üle 63912 € 4,79 € 4,79 €
  Välisfondiosakud 0.025% 3,20 €
  Swedbanki intressivõlakirjad Tasuta Tasuta
  Swedbanki struktureeritud võlakirjad Tasuta Tasuta
  Tühi väärtpaberikonto 0,64 € 0,64 €
  Tühi ühine väärtpaberikonto 0,64 € 0,64 €
  Tühi kauplemiskonto 3,20 € 3,20 €
  Tühi kogumiskonto 1,28 € 1,28 €
  11. EVK väljavõtted (Sagedus: päev, dekaad, kuu, kvartal, aasta) (22)
  Postiga Eestisse 0,96 € + KM 20%
  Postiga välismaale 1,92 € + KM 20%
  E-postiga 0,32 € + KM 20%
  Väljavõtete saamise lõpetamine 0,64 € + KM 20%
  12. Panga väljavõtted (Sagedus: päev, dekaad, kuu, kvartal, aasta)
  Faksiga Eestisse 0,64 € + KM 20%
  Faksiga välismaale 1,60 € + KM 20%
  Kontorist – kuni 2 kuud tagasi sooritatud tehingutest 0,64 € + KM 20%
  Kontorist – üle 2 kuu tagasi sooritatud tehingutest 1,28 € + KM 20%
  Kontorist – tehingukorralduse koopia väljatrükk 0,13 € + KM 20%
  13. Muud teenused
  Osalemine aktsionäride üldkoosolekul Eraldi kokkuleppel + KM 20%
  Dividendidelt/ intressidelt enamkinnipeetud tulumaksu tagasinõudmine
  Dividendidelt/ intressidelt soodsama tulumaksumäära taotlemine
  (1) Väärtpaberikonto ja/ või eriliigilise väärtpaberikonto lepingutingimuste kohta saab Klient infot Pangast.
  (2) Lubatud ainult sama Kliendi väärtpaberikontode vahel.
  (3) Tasu võetakse debiteeritava väärtpaberikonto teenindavalt arvelduskontolt.
  (4) Välisväärtpaberite olemasolul vajalik eelnevalt kontrollida toimingu võimalikkust.
  (5) Ainult aktsiavahendus, s.h. börsil kaubeldavad välisfondid.
  (6) Tasu debiteeritakse tehingu kauplemisvaluutas.
  (7) UK ja ja Iirimaa väärtpaberitehingutega kaasneb tehingumaks (Stamp duty). Tehingumaksu standardmäär UK väärtpaberitega tehtavate ostutehingute korral on 0.50% ja Iirimaa väärtpaberitega tehtavate ostutehingute korral 1.00% tehingu väärtusest. Teatud juhtudel võidakse UK väärtpaberitehingute korral rakendada kõrgemat määra (1.50%), soodsamat maksumäära või maksuvabastust.
  (8) Lisandub tehingutasu vastavalt hinnakirja punktile 6 või 7.
  (9) Maakleri vahendusel kauplemise eelduseks on finantstehingute raamlepingu olemasolu, mille kohta saab Klient infot Pangast.
  (10) Tasuta, kui väärtpaberite kanne tehakse sama Kliendi kontolt kauplemiskontole.
  (11) Tasu võetakse mõlemalt pandi registreerimiseks või muutmiseks vajaliku korralduse esitajalt.
  (12) Tasu rakendub müügikorralduse esitajale, ostukorralduse esitaja tasub makseta väärtpaberitehingu tasu.
  (13) Tühistada ei saa kauplemiseks antud tehingukorraldust.
  (14) Tehingule võib lisanduda vastava fondi tingimustes reguleeritud komisjonitasu v.a Swedbanki vabatahtlikku pensionifondi märkimisel.
  (15) Lisandub raha ülekande tasu, fondi osak on registreeritud EVKs.
  (16) Tasuta, kui täiendav kogumispensioni kindlustusleping sõlmitakse Swedbank Life Insurance SEga.
  (17) Võib lisanduda kolmandate osapoolte tasu, mis võib vastavalt fonditüübile olla kuni 100,00 € tehingu kohta.
  (18) Välja arvatud börsil kaubeldavad välisfondiosakud, millele kehtib  tehingutasu vastavalt hinnakirja punktile 7.
  (19) Vastavalt Käibemaksuseadusele lisandub käibemaks 20%. Käibemaksu ei lisandu, kui väärtpaberikontol on ainult Investeerimisfondide seaduses sätestatud investeerimisfondi või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi investeerimisfondi osakud või aktsiad.
  (20) Kuuhooldustasu arvutatakse eelmise kalendrikuu viimase päeva portfelli väärtuse järgi riikide lõikes. Portfelli väärtuse leidmisel võetakse aluseks vastava väärtpaberi turuhind, depositooriumi poolt esitatud kuulõpuhind või nominaalväärtus. EVK-s registreeritud väärtpaberite turuväärtuse arvestamisel lähtutakse EVK antud hinnast. Võlakirjadel võetakse aluseks nominaalväärtus.Venemaa aktsiate puhul lähtutakse portfelli hindamisel alamhaldurilt saadud infost. Väärtpaberikonto kuuhooldustasud debiteeritakse igale kalendrikuule järgneva kuu 20ndal kuupäeval või hiljem Kliendi väärtpaberikontoga seotud arvelduskontolt.
  (21)Kui Kliendi väärtpaberikontol on ainult likvideerimisel ja/ või pankrotis Eesti, Läti või Leedu äriühingute väärtpaberid, mida hoitakse vastavalt kas Eesti Väärtpaberikeskuses, Läti Keskdepositooriumis või Leedu Keskdepositooriumis ning millele Eesti Väärtpaberikeskus, Läti Keskdepositoorium või Leedu Keskdepositoorium kuuhooldustasu ei rakenda, siis väärtpaberikonto kuuhooldustasu ei võeta. Pärast nimetatud väärtpaberite kustutamist rakendub kuuhooldustasu vastavalt hinnakirja punktile 10.
  (22) Tasuta üks kord kalendriaastas Kliendi vastavasisulise taotluse alusel.
  (23) Tasu lisandub hinnakirja punktis 5. toodud kauplemistasule.

  Juriidilisele isikule

  - Täpsemat teavet tasumisele kuuluvate või tasutud summade kohta saab Klient Pangast.
  - Kui Pank on kohustatud Kliendi väärtpaberikonto haldamisest või väärtpaberitehingutest tulenevalt tasuma makse, tasusid, intresse, trahve või tegema muid sellelaadseid kulutusi, mis ei ole avaldatud Panga hinnakirjas, on Pangal õigus pärast vastava kulutuse tegemist Kliendi nõusolekuta debiteerida nimetatud summade ulatuses Kliendi arvelduskontot.
  - Mittekliendile lubatud tehingute kohta saab infot Pangast. Mittekliendi tehingutele kohaldatakse kahekordset tehingutasu.

  1. Konto avamine (1)
  Väärtpaberikonto 25,56 €
  Pandikonto
  Strateegiliste investeeringute konto
  Kauplemiskonto Tasuta
  Ühine väärtpaberikonto 63,91 €
  2. Konto sulgemine (1)
  Väärtpaberikonto Tasuta
  Pandikonto
  Strateegiliste investeeringute konto
  Kauplemiskonto
  Ühine väärtpaberikonto
  3. Konto ülekanne (1) (2)
  EVKs registreeritud väärtpaberite kogu konto jäägi ülekanne teise kontohalduri juurest Tasuta
  EVKs registreeritud väärtpaberite kogu konto jäägi ülekanne teise kontohalduri juurde 19,17 €
  Kogu konto jäägi ülekanne Panga siseselt ühelt väärtpaberikontolt teisele (3) (4)
  4. Kauplemine: tehingukorralduste andmine Panga kanalites (5) (6)
      Väärtpaberikonto Kauplemiskonto (ainult internetipangas)
  Riik Börs Kauplemistasu Minimaalne kauplemistasu Kauplemistasu Minimaalne kauplemistasu
  Eesti OMX Tallinn 0.20% 3,20 € 0.10% 3,20 €
  Läti OMX Riga 0.20% 3,20 € 0.10% 3,20 €
  Leedu OMX Vilnius 0.20% 3,20 € 0.10% 3,20 €
  Rootsi OMX Stockholm 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 €
  Soome OMX Helsinki 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 €
  Taani OMX Copenhagen 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 €
  Norra Oslo SE 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 €
  USA NYSE 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 €
  NASDAQ 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 €
  OTC 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 €
  Kanada Toronto SE 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 €
  Saksamaa Xetra 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 €
  Itaalia Borsa Italiana 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 €
  Holland Euronext Amsterdam 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 €
  Prantsusmaa Euronext Paris 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 €
  Portugal Euronext Lisbon 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 €
  Belgia Euronext Brussels 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 €
  Hispaania Madrid SE 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 €
  UK (7) London SE 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 €
  London International (Venemaa jm GDRid) 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 €
  Iirimaa (7) Dublin SE 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 €
  Šveits SIX Swiss SE 0.20% 18,85 € 0.15% 14,06 €
  Austria Vienna SE 0.25% 18,85 € 0.20% 14,06 €
  Ungari Budapest SE 0.25% 18,85 € 0.20% 14,06 €
  Tšehhi Prague SE 0.25% 18,85 € 0.20% 14,06 €
  Poola Warsaw SE 0.25% 18,85 € 0.20% 14,06 €
  Venemaa Moscow Exchange MICEX-RTS 0.30% 50,81 € 0.30% 50,81 €
  5. Kauplemine: tehingukorralduste andmine Panga maakleri vahendusel (5) (8) (9)
  Riik Börs Kauplemistasu Minimaalne kauplemistasu
  Eesti OMX Tallinn 0.20% 6,39 €
  Läti OMX Riga 0.20% 14,00 €
  Leedu OMX Vilnius 0.20% 14,00 €
  Rootsi OMX Stockholm 0.20% 250,00 SEK
  Soome OMX Helsinki 0.20% 25,00 €
  Taani OMX Copenhagen 0.20% 200,00 DKK
  Norra Oslo SE 0.20% 200,00 NOK
  USA NYSE 0.20% 25,00 USD
  NASDAQ 0.20% 25,00 USD
  OTC 0.20% 25,00 USD
  Kanada Toronto SE 0.20% 25,00 CAD
  Saksamaa Xetra 0.20% 25,00 €
  Itaalia Borsa Italiana 0.20% 25,00 €
  Holland Euronext Amsterdam 0.20% 25,00 €
  Prantsusmaa Euronext Paris 0.20% 25,00 €
  Portugal Euronext Lisbon 0.20% 25,00 €
  Belgia Euronext Brussels 0.20% 25,00 €
  Hispaania Madrid SE 0.20% 25,00 €
  UK (7) London SE 0.20% 25,00 GBP
  London International (Venemaa jm GDRid) 0.20% 25,00 USD
  Iirimaa (7) Dublin SE 0.20% 25,00 €
  Šveits SIX Swiss SE 0.20% 35,00 CHF
  Austria Vienna SE 0.25% 25,00 €
  Ungari Budapest SE 0.25% 7000,00 HUF
  Tšehhi Prague SE 0.25% 650,00 CZK
  Poola Warsaw SE 0.25% 100,00 PLN
  Venemaa Moscow Exchange MICEX-RTS 0.30% 150,00 USD
  Bulgaaria Sofia SE 0.60%+150,00 BGN 150,00 BGN
  Slovakkia Bratislava SE 0.70% 75,00 €
  Sloveenia Ljubljana SE 0.70% 75,00 €
  Horvaatia Zagreb SE 0.75% 550,00 HRK
  Rumeenia Bucharest SE 0.85% 325,00 RON
  Serbia Belgrade SE 0.80% 7500,00 RSD
  Türgi ISE 0.25% 150,00 TRY
  6. Tehingud Eesti väärtpaberitega
  Makseta väärtpaberitehing määratud vastaspoolega (10) 4,79 €
  Kauplemiskontol 6,39 €
  Makse vastu väärtpaberitehing määratud vastaspoolega 3,20 €
  Börsitehingu kinnitamine 3,20 €
  Pandi registreerimine / pandi muutmine (11) 8,00 €
  Panditud väärtpaberitega tehing (12) 19,17 €
  Finantstagatisega pandi muutmine
  - Pandipidaja muutmine (13) 25,56 €
  - Muude andmete muutmine Tasuta
  Swedbanki intressivõlakiri
  - Märkimine 3,20 €
  - Ennetähtaegne lunastamine 3,20 €
  - Lunastamine Tasuta
  Uue emissiooni märkimine 3,20 €
  Pakkumises osalemine 3,20 €
  Tehingu tühistamine (14) Vastava tehingu tasu
  7. Tehingud välisväärtpaberitega
  Panga sisene väärtpaberitehing (10) 6,39 €
  Panga sisene väärtpaberitehing (Tehingukorralduste andmine Panga maakleri vahendusel) (23) 3,98 €
  Panga väline väärtpaberitehing, arveldusega vastaval kohalikul turul
  - Läti, Leedu väärtpaberid 19,17 €
  - Soome, Rootsi, Norra, Taani väärtpaberid 31,96 €
  - Muud väärtpaberid (7) 19,17 €
  Uue emissiooni märkimine 9,59 € + tegelikud kulud
  Pakkumises osalemine 9,59 € + tegelikud kulud
  Tehingu tühistamine (14) Vastava tehingu tasu
  8. Tehingud Eesti fondiosakutega (15)
  Märkimine
  - Fondiorderiga 1,28 €
  - Püsikorraldusega 0,64 €
  - EVK maksekorraldusega (16) 1,60 €
  Lunastamine
  - Fondiorderiga 1,28 €
  - Mitte- fondiorderiga 4,79 €
  Vahetus 4,79 €
  Makseta tehing määratud vastaspoolega 4,79 €
  Makse vastu tehing määratud vastaspoolega 3,20 €
  Tehingu tühistamine Vastava tehingu tasu
  9. Tehingud välisfondiosakutega (15) (17) (18)
  Märkimine 1.00% + 6,39 €
  - Võlakirjafond 0.50% + 6,39 €
  - Fondiportfelli ostu raames 1.00% + 0,64 €
  - Püsikorraldusega 0,64 €
  Lunastamine 1.00% + 6,39 €
  - Võlakirjafond 0.00% + 6,39 €
  Vahetus 12,78 €
  Makseta tehing määratud vastaspoolega 6,39 €
  Makse vastu tehing määratud vastaspoolega 6,39 €
  Tehingu tühistamine Vastava tehingu tasu
  10. Väärtpaberikonto kuuhooldustasud (riigi kohta) (19) (20)
  Riik Hooldustasu Minimaalne hooldustasu
  Kauplemiskonto 0.012% 3,20 €
  Strateegiliste investeeringute konto (24) 4,79 € 4,79 €
  Eesti (21)
  - Kuni 3195582 € 0.003% 9,59 €
  - Üle 3195582 € 95,87 € + 0.001% 3195582 € ületavalt mahult 95,87 €
  Läti (21) 0.01% 9,59 €
  Leedu (21) 0.003% 6,39 €
  Soome, Rootsi, Norra, Taani 0.01% 4,79 €
  KIE, SRÜ riigid 0.05% 6,39 €
  Poola, Tšehhi, Ungari 0.025% 6,39 €
  Venemaa 0.06% 31,96 €
  Muu 0.01% 4,79 €
  Eesti fondiosakud
  - Kuni 3195582 € 0.003% 9,59 €
  - Üle 3195582 € 95,87 € + 0.001% 3195582 € ületavalt mahult 95,87 €
  Välisfondiosakud 0.025% 3,20 €
  Swedbanki intressivõlakirjad Tasuta Tasuta
  Swedbanki struktureeritud võlakirjad Tasuta Tasuta
  Tühi väärtpaberikonto 6,39 € 6,39 €
  Tühi ühine väärtpaberikonto 6,39 € 6,39 €
  Tühi kauplemiskonto 3,20 € 3,20 €
  Tühi strateegiliste investeeringute konto 4,79 € 4,79 €
  11. EVK väljavõtted (Sagedus: päev, dekaad, kuu, kvartal, aasta) (22)
  Postiga Eestisse 0,96 € + KM 20%
  Postiga välismaale 1,92 € + KM 20%
  E-postiga 0,32 € + KM 20%
  Väljavõtete saamise lõpetamine 0,64 € + KM 20%
  12. Panga väljavõtted (Sagedus: päev, dekaad, kuu, kvartal, aasta)
  Faksiga Eestisse 0,64 € + KM 20%
  Faksiga välismaale 1,60 € + KM 20%
  Kontorist – kuni 2 kuud tagasi sooritatud tehingutest 0,64 € + KM 20%
  Kontorist – üle 2 kuu tagasi sooritatud tehingutest 1,28 € + KM 20%
  Kontorist – tehingukorralduse koopia väljatrükk 0,13 € + KM 20%
  13. Muud teenused
  Osalemine aktsionäride üldkoosolekul Eraldi kokkuleppel + KM 20%
  Dividendidelt/intressidelt enamkinnipeetud tulumaksu tagasinõudmine
  Dividendidelt/intressidelt soodsama tulumaksumäära taotlemine
  (1) Väärtpaberikonto ja/ või eriliigilise väärtpaberikonto lepingutingimuste kohta saab Klient infot Pangas.
  (2) Lubatud ainult sama Kliendi väärtpaberikontode vahel.
  (3) Tasu võetakse debiteeritava väärtpaberikonto teenindavalt arvelduskontolt.
  (4) Välisväärtpaberite olemasolul vajalik eelnevalt kontrollida toimingu võimalikkust.
  (5) Ainult aktsiavahendus, s.h. börsil kaubeldavad välisfondid.
  (6) Kauplemistasu debiteeritakse tehingu kauplemisvaluutas.
  (7) UK ja ja Iirimaa väärtpaberitehingutega kaasneb tehingumaks (Stamp duty). Tehingumaksu standardmäär UK väärtpaberitega tehtavate ostutehingute korral on 0.50% ja Iirimaa väärtpaberitega tehtavate ostutehingute korral 1.00% tehingu väärtusest. Teatud juhtudel võidakse UK väärtpaberitehingute korral rakendada kõrgemat määra (1.50%), soodsamat maksumäära või maksuvabastust.
  (8) Lisandub tehingu arveldamise tasu vastavalt hinnakirja punktile 6 või 7.
  (9) Maakleri vahendusel kauplemise eelduseks on finantstehingute raamlepingu olemasolu, mille Klient saab sõlmida lähimas Panga kontoris.
  (10) Tasuta, kui väärtpaberite kanne tehakse sama Kliendi kontolt kauplemiskontole.
  (11) Tasu võetakse mõlemalt pandi registreerimiseks või muutmiseks vajaliku korralduse esitajalt.
  (12) Tasu rakendub müügikorralduse esitajale, ostukorralduse esitaja tasub makseta väärtpaberitehingu tasu.
  (13) Tasu rakendub uuele pandipidajale.
  (14) Tühistada ei saa kauplemiseks antud tehingukorraldust.
  (15) Tehingule võib lisanduda vastava fondi tingimustes reguleeritud komisjonitasu.
  (16) Lisandub raha ülekande tasu, fondi osak on registreeritud EVKs.
  (17) Võib lisanduda kolmandate osapoolte tasu, mis võib vastavalt fonditüübile olla kuni 100,00 € tehingu kohta.
  (18) Välja arvatud börsil kaubeldavad välisfondiosakud, millele kehtib  tehingu arveldamise tasu vastavalt hinnakirja punktile 7.
  (19) Vastavalt Käibemaksuseadusele lisandub käibemaks 20%. Käibemaksu ei lisandu, kui väärtpaberikontol on ainult Investeerimisfondide seaduses sätestatud investeerimisfondi või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi investeerimisfondi osakud või aktsiad.
  (20) Kuuhooldustasu arvutatakse eelmise kalendrikuu viimase päeva portfelli väärtuse järgi riikide lõikes. Portfelli väärtuse leidmisel võetakse aluseks vastava väärtpaberi turuhind, depositooriumi poolt esitatud kuulõpuhind või nominaalväärtus. EVK-s registreeritud väärtpaberite turuväärtuse arvestamisel lähtutakse EVK antud hinnast. Võlakirjadel võetakse aluseks nominaalväärtus.Venemaa aktsiate puhul lähtutakse portfelli hindamisel alamhaldurilt saadud infost. Väärtpaberikonto kuuhooldustasud debiteeritakse igale kalendrikuule järgneva kuu 20ndal kuupäeval või hiljem Kliendi väärtpaberikontoga seotud arvelduskontolt.
  (21) Kui Kliendi väärtpaberikontol on ainult likvideerimisel ja/ või pankrotis Eesti, Läti või Leedu äriühingute väärtpaberid, mida hoitakse vastavalt kas Eesti Väärtpaberikeskuses, Läti Keskdepositooriumis või Leedu Keskdepositooriumis ning millele Eesti Väärtpaberikeskus, Läti Keskdepositoorium või Leedu Keskdepositoorium kuuhooldustasu ei rakenda, siis väärtpaberikonto kuuhooldustasu ei võeta. Pärast nimetatud väärtpaberite kustutamist rakendub kuuhooldustasu vastavalt hinnakirja punktile 10.
  (22) Automaatselt väljastatakse juriidilisele isikule aastaväljavõte tasuta. Kordusväljavõtte tasu on kahekordne.
  (23) Tasu lisandub hinnakirja punktis 5. toodud kauplemistasule.
  (24) Tasu rakendub ka juriidilise isiku väärtpaberikontole, millel hoitakse ainult mitte noteeritud Eesti väärtpabereid.
 • Kohustuslik kogumispension

  Kehtivad alates 01.08.2011
  1. Valikuavalduse esitamine
  1.1 Kogumispensioni valikuavaldus tasuta
  1.2 Kogumispensioni valikuavaldus internetipangas tasuta
  1.3 Kogumispensioni valikuavaldus füüsilisest isikust volitatud esindaja vahendusel 4,79 €
  1.4 Kogumispensioni valikuavaldus juriidilisest isikust volitatud esindaja vahendusel 4,79 €
  2. Pensionifondi vahetamine
  2.1 Pensionifondi vahetamise avaldus tasuta
  2.2 Pensionifondi vahetamise avaldus füüsilisest isikust volitatud esindaja vahendusel (1) 7,99 €
  2.3 Pensionifondi vahetamise avaldus juriidilisest isikust volitatud esindaja vahendusel 7,99 €
  3. Pärimisavaldus
  3.1 Avaldus, milles taotletakse päritud pensionifondi osakute tagasivõtmist 20 €
  3.2 Avaldus, milles taotletakse päritud pensionifondi osakute kandmist pärija pensionikontole 3 €
  4. Pensionikonto väljavõtted
  4.1 Kinnitus liitumise kohta pangakontoris või internetipangas tasuta
  4.2 Pensionikonto saldoteatis tasuta
  4.3 Pensionikonto toimingud (1) 1,60 €
  4.4 Pensionikonto toimingud internetipangas tasuta
  5. Väljamakse avalduste esitamine
  5.1 Ühekordse väljamakse avaldus tasuta
  5.2 Fondipensioni sõlmimise avaldus tasuta
  5.3 Fondipensioni muutmise avaldus tasuta
  5.4 Fondipensioni lõpetamise avaldus tasuta

  (1) Hinnale lisandub käibemaks 20%

 • Elektroonilised kanalid

  ÄRIKLIENDI INTERNETIPANK Kehtivad alates 01.09.2015
  Pakett I
  - kuuhooldustasu tasuta
  - pangasisene makse eurodes 0,16 €
  - siseriiklik makse eurodes 0,38 €
  Pakett II
  - kuuhooldustasu 20 €
  - pangasisene makse eurodes 0,06 €
  - siseriiklik makse eurodes 0,38 €
  Kontsernikonto mooduli kuuhooldustasu 20 €
  Balti aruandluse kuutasu 13 €
  Balti aruandluse kuutasu ärikliendi internetipanga kontsernikonto mooduli klientidele 6,40 €
  SWEDBANK GATEWAY Kehtivad alates 01.09.2016
  Pakett I – maksed ja konto info
  - liitumine, sh ettevõtte sertifikaadi tellimine 50 €
  - kuuhooldustasu 25 €
  - pangasisene makse eurodes 0,16 €
  - siseriiklik makse eurodes 0,38 €
  - jooksva päeva kontokohane väljavõte 0,50 € ühe päringu kohta
  Pakett II – maksed, konto info ja muud teenused ( nt kiirteavitus, e-arve)
  - liitumine 50 €
  - kuuhooldustasu 50 €
  - pangasisene makse eurodes 0,16 €
  - siseriiklik makse eurodes 0,38 €
  - jooksva päeva kontokohane väljavõte 0,50 € ühe päringu kohta
  - kiirteavitus 0,10 € teavituse kohta
  INTERNETIPANK Kehtivad alates 20.12.2007
  Kuutasu tasuta
  Pangasisene makse eurodes 0,16 €
  - kuni 25-aastasele (k.a) tasuta (1)
  - seeniorile (üle 65-aastasele k.a)(4) tasuta (1)
  Siseriiklik makse eurodes 0,38 €
  Teenustest teavitamine kliendi soovil SMS-sõnumiga või e-postiga 0,19 €
  TELEFONIPANK Kehtivad alates 01.09.2015
  Liitumine tasuta
  Kuutasu operaatorteenusel tasuta
  Maksed operaatorteenusega
  - pangasisene makse eurodes 2,30 €
  - siseriiklik makse eurodes 3,20 €
  MOBIIL Kehtivad alates 09.06.2016
  Saldo mobiilis
  - lepingu sõlmimine tasuta
  - iga saldopäring (kõne numbrile 1503) kõneminuti hind vastavalt operaatori hinnakirjale, Swedbank eraldi tasu ei võta
  Kiirteated
  - lepingu sõlmimine tasuta
  - iga pangast saadetud kiirteade 0,19 €
  Mobiilimakse
  Eraisikule
  - liitumistasu puudub
  - mobiilimakse eraisikult eraisikule (pangasisene - ja siseriiklik makse) tasuta
  - mobiilimakse vastuvõtmine tasuta
  - kõneminuti tasu kõneminuti hind vastavalt operaatori hinnakirjale, Swedbank eraldi tasu ei võta
  PANGALINK Kehtivad alates 31.03.2014
  Liitumine 65 €
  Tehingutasu 1% ostusummast, vähemalt 0,13 €, kuid kõige rohkem 3,20 €
  Autentimistasu 0,11 € kord (2)
  Pangalingi lepingu muudatustasu 15 €
  ELEKTROONILISTES KANALITES KASUTATAVATE IDENTIFITSEERIMISVAHENDITE TASUD Kehtivad alates 01.09.2016
  PIN-kalkulaatori väljastamine 15 €
  PIN-kalkulaatori taasavamine lukustumise korral 2 €
  Paroolikaardi asendamine 3 €
  Kliendi kinnituse sertifikaadi (B4B) krüptopulgal väljastamine (3) 125 €
  Ettevõtte seadmesertifikaadi väljastamine (4) 40 €

  Elektroonilistes kanalites (internetipangas, ärikliendi internetipangas ja Swedbank Gateways) kehtivad maksete hinnad on alajaotuses Pangaülekanded.

  (1) Soodustus kehtib ainult oma kontolt makseid tehes

  (2) Hinnale lisandub käibemaks 20%

  Krüptopulgal oleva sertifikaadi kehtivusaeg on märgitud sertifikaadi andmetes. Krüptopulgal olev sertifikaat on mõeldud kasutamiseks Swedbank Gateway kanalis maksete allkirjastamiseks.

  (4) Seadmesertifikaadi kehtivusaeg on märgitud sertifikaadi andmetes. Seadmesertifikaat on elektrooniline tõend, millega kliendi infosüsteem saab ühenduse Swedbank Gatewayga ning kinnitab panka saadetavad sõnumid.

 • Akreditiivid, dokumentaalsed inkassod ja garantiid

  Kehtivad alates 18.05.2015
  1. Garantiid ja standby-akreditiivid
  1.1 Lepingutasu
  Tasu garantii või standby-akreditiivi analüüsi ja vormistamise eest. Lepingutasu võetakse ka garantii või standby-akreditiivi summa suurendamise ja/või tähtaja pikendamise korral. Summa suurendamise korral ilma tähtaja pikendamiseta võetakse tasu suurendatavalt summalt.
  kehtivusaeg kuni 1 aasta (k.a.) - 0,5% summast aastas, kuid vähemalt 79 €

  kehtivusaeg üle 1 aasta- 0,5% summast, kuid vähemalt 79 €
  1.2 Riskitasu
  Tasu garantii või standby-akreditiivi väljaandmise eest ehk sellise garantii või akreditiivi väljaandmise eest, kus taotleja kontolt ei debiteerita garantii või akreditiivi avamisel selle summat.
  määratakse iga taotleja kohta eraldi
  1.3 Teatamistasu
  Tasu garantii või standby-akreditiivi autentsuse kontrollimise eest ja/või garantiist või standby-akreditiivist selle saajale teatamise eest.
  79 €
  1.4 Mittestandardse sõnastuse kasutamise tasu
  Tasu garantiisaaja poolt ette antud garantiisõnastuse või mittestandardse standby-akreditiivi sõnastuse kasutamise eest. Tasu arvutatakse protsendina garantii või standby-akreditiivi summast. Swedbank peab olema sõnastuse enne heaks kiitnud. Tasu lisandub lepingutasule.
  0,15%, vähemalt 100 €,
  kuid kõige rohkem 200 €
  1.5 Muudatustasu
  Tasu garantii või standby-akreditiivi muudatuse analüüsi ja vormistamise, muudatuse autentsuse kontrollimise ja/või saajale muudatusest teatamise, või garantii või standby-akreditiivi tühistamise eest. Muudatustasu ei rakendata garantii või standby- akreditiivi summa suurendamise ja/või tähtaja pikendamise korral, sest neil juhtudel rakendub lepingutasu.
  79 €
  1.6 Nõude käsitlemise tasu
  Tasu garantii või standby-akreditiivi nõudedokumentide kontrollimise eest ja/või nõudedokumentide edastamise eest. Tasu arvutatakse protsendina nõude summast. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks vastav alampiir.
  0,1%, vähemalt 150 €
  2. Importakreditiivid (v.a standby-akreditiivid): Swedbanki klient on akreditiivi taotleja ehk kauba või teenuse ostja
  2.1 Akreditiivitasu
  Tasu rahalise kattega akreditiivi avamise eest.
  1% aastas
  2.2 Riskitasu
  Tasu rahalise katteta akreditiivi avamise eest ehk sellise akreditiivi avamise eest, kus taotleja kontolt ei debiteerita akreditiivi avamisel akreditiivi summat.
  riskitasu määratakse iga taotleja kohta eraldi
  2.3 Avamistasu
  Tasu tühistamatu rahalise ja ajalise kohustuse võtmise eest müüja ehk akreditiivi saaja vastu. Tasu arvutatakse protsendina akreditiivi maksimumsummast, lähtudes akreditiivi kehtivusajast, mida arvestatakse kalendripäevades. Kehtivusaeg algab akreditiivi avamise päeval ja lõpeb aegumise päeval. Kui avamistasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on avamistasuks vastav alampiir. Avamistasu võetakse ka akreditiivi pikendamise ja/või summa suurendamise korral.
   
  Kui akreditiivi kehtivusaeg on 1–90 päeva 0,25% akreditiivi maksimumsummast, kuid vähemalt 100 €
  Kui akreditiivi kehtivusaeg 91–180 päeva 0,5%, kuid vähemalt 200 €
  Kui akreditiivi kehtivusaeg 181–270 päeva 0,75%,kuid vähemalt 300 €
  Kui akreditiivi kehtivusaeg 271–360 päeva 1%, kuid vähemalt 400 €
  Kui akreditiivi kehtivusaeg üle 360 päeva tasu kokkuleppel
  2.4 Dokumentide käsitlemise ja/või makse tasu
  Tasu ühe dokumentidekomplekti akreditiivitingimustele vastavuse kontrollimise eest või raha väljamaksmise eest akreditiivi põhjal, kui akreditiivi taotleja ei soovi dokumentide esitamist. Tasu arvutatakse protsendina dokumentide väärtusest või makse summast. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks vastav alampiir.
  0,1%, vähemalt 100 €
  2.5 Muudatustasu
  Tasu akreditiivi tingimuste muutmise või akreditiivi tühistamise eest, kui akreditiivi taotleja või saaja või mõni muu akreditiivi osaline on pärast akreditiivi avamist taotlenud akreditiivi tingimuste muutmist või akreditiivi tühistamist. Tasu ei võeta, kui akreditiivi saaja algatab akreditiivi tühistamise ehk keeldub akreditiivist.
  79 €
  2.6 Edasilükatud makse ja/või aktsepteerimisetasu
  Tasu selle eest, kui akreditiiv makstakse pärast veksli aktsepteerimist välja akreditiivis määratud maksepäeval või kui akreditiiv makstakse välja kindlal päeval, mis on arvutatud akreditiivi tingimustes toodud valemi kohaselt.
  79 €
  2.7 Kauba omandiõiguse loovutamise tasu
  Tasu kauba omandiõiguse loovutamise eest juhul, kui kaup on saadetud Swedbanki nimele. Tasu arvutatakse protsendina dokumentide väärtusest. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks vastav alampiir. Tasu ei võeta, kui kaup on saadetud Swedbanki nimele Swedbanki nõudmisel.
  0,15%, kuid vähemalt 79 €
  2.8 Ülekandmistasu
  Tasu selle eest, kui Swedbank kannab akreditiivi saaja taotlusel akreditiivi üle teisele saajale. Tasu arvutatakse üle kantud akreditiivi summa protsendina. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks vastav alampiir.
  0,25%, kuid vähemalt 150 €
  2.9 Akreditiivi eelteatis
  Tasu akreditiivi eelteatisest akreditiivi saajale teatamise eest.
  50 €
  2.10 Veatasu
  Tasu aja- ja muude kulude eest juhul, kui akreditiivi saaja on esitanud dokumendid, mis ei vasta akreditiivi tingimustele. Tasu maksab akreditiivi saaja.
  60 € või 78 USA dollarit (1)
  3. Eksportakreditiivid: Swedbanki klient on akreditiivi saaja ehk kauba või teenuse müüja  
  3.1 Teatamistasu
  Tasu akreditiivi autentsuse kontrollimise eest ja/või akreditiivist selle saajale teatamise eest.
  79 €
  3.2 Dokumentide käsitlemise tasu
  Tasu ühe dokumentidekomplekti akreditiivitingimustele vastavuse kontrollimise eest ja/või tasu dokumentide avajapanka edastamise eest sel kujul, nagu nad on esitatud. Tasu arvutatakse protsendina dokumentide väärtusest. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks alampiir.
  0,1%, kuid vähemalt 100 €
  3.3 Dokumendinäidiste kontrollimise tasu
  Tasu dokumendinäidiste akreditiivitingimustele vastavuse kontrollimise eest. Sama kaubasaadetise raames iga järgneva dokumendinäidiste komplekti akreditiivitingimustele vastavuse kontrollimise eest kohaldub lisatasu.
  50 €, lisatasu 25 €
  3.4 Kinnitamistasu
  Tasu akreditiivi kinnitamise eest. Akreditiivi kinnitades võtab Swedbank üle avajapanga makseriski. Tasu arvutatakse akreditiivi maksimumsumma protsendina riski kehtivuse maksimumaja (kalendripäevades) kohta. Riski kehtivuse maksimumaeg on üldjuhul akreditiivi kehtivusaeg pluss pikim võimalik makseaeg kalendripäevades. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks alampiir.
  määratakse iga avajapanga kohta eraldi, vähemalt 100 €
  3.5 Diskonteerimistasu
  Tasu makse eest, mis akreditiivi summa loovutamise tagatisel tehakse akreditiivi saaja arvelduskontole enne akreditiivis määratud maksepäeva. Tasu arvutatakse diskonteerimismäära alusel, milleks on vastava valuuta Libor pluss riskipreemia.
  määratakse iga avajapanga kohta eraldi, vähemalt 79 €
  3.6 Maksmis- ja/või negotsieerimistasu
  Tasu võetakse, kui Swedbank on akreditiivis määratud volitatud pangaks ning negotsieerib akreditiivi dokumendid või maksab akreditiivi summa välja.
  vähemalt 0,1%
  3.7 Edasilükatud makse tasu
  Tasu selle eest, kui akreditiiv makstakse pärast veksli aktsepteerimist välja akreditiivis määratud maksepäeval või kui akreditiiv makstakse välja kindlal päeval, mis on arvutatud akreditiivi tingimustes toodud valemi kohaselt.
  79 €
  3.8 Akreditiivi summa või selle osa loovutamise tasu
  Akreditiivi saaja võib tagasivõtmatult loovutada kolmandale osalisele õiguse, mis tal on akreditiivi summa või selle osa suhtes. Kui raha on akreditiivi põhjal laekunud, maksab Swedbank loovutatud summa välja ilma akreditiivi saaja edasiste korraldusteta. Akreditiivi saaja ei saa loovutust tühistada ilma kolmanda osalise nõusolekuta.
  100 €
  3.9 Muudatustasu
  Tasu akreditiivi muudatuse autentsuse kontrollimise eest ja/või akreditiivi saajale muudatusest teatamise eest, samuti tasu akreditiivist keeldumise eest ja/või akreditiivi tühistamise eest, kui akreditiivi saaja on algatanud keeldumise ja/või tühistamise enne akreditiivi aegumise päeva. Kui akreditiivi taotleja algatab akreditiivi tühistamise, nõutakse tasu sisse taotlejalt.
  79 €
  3.10 Ülekandmistasu
  Tasu selle eest, kui Swedbank kannab akreditiivi saaja taotlusel akreditiivi üle teisele saajale. Tasu arvutatakse üle kantud akreditiivi summa protsendina. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks vastav alampiir.
  0,25%, vähemalt 150 €
  3.11 Akreditiivi eelteatis
  Tasu akreditiivi eelteatisest akreditiivi saajale teatamise eest.
  50 €
  4. Dokumentaalsed inkassod
  4.1 Dokumentide loovutamine makse vastu
  Inkassonõude dokumendid loovutatakse maksjale alles pärast inkasso summa täielikku tasumist. Tasu arvutatakse protsendina inkasso summast.
  0,15%, vähemalt 100 €
  4.2 Dokumentide loovutamine aktsepti vastu
  Inkassonõude dokumendid loovutatakse maksjale pärast veksli aktsepteerimist või tähtajalise maksekohustuse võtmist. Tasu arvutatakse protsendina inkasso summast.
  0,25%, vähemalt 130 €
  4.3 Dokumentide loovutamine makseta või aktseptita
  Inkassodokumendid loovutatakse maksjale inkassonõude lähetaja nõusolekul makseta või aktseptita.
  79 €
  4.4 Inkassonõude tingimuste muutmise tasu
  Tasu inkassonõude tingimuste muudatuse vormistamise eest, muudatuse autentsuse kontrollimise eest ja/või maksjale muudatusest teatamise eest.
  79 €
  4.5 Inkassonõude maksmisest ja/või aktseptist keeldumise tasu
  Tasu inkassost keeldumise eest. Tavaliselt maksab selle tasu inkassonõude lähetaja.
  79 €
  4.6 Kauba omandiõiguse loovutamise tasu
  Tasu kauba omandiõiguse loovutamise eest juhul, kui kaup on saadetud Swedbanki nimele. Tasu arvutatakse protsendina inkasso summast. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks vastav alampiir. Tasu ei võeta, kui kaup on saadetud Swedbanki nimele Swedbanki nõudmisel.
  0,15%, vähemalt 79 €
  4.7 Inkasso summa või selle osa loovutamise tasu
  Inkassonõude lähetaja võib tagasivõtmatult loovutada kolmandale osalisele õiguse, mis tal on inkasso summa või selle osa suhtes. Kui raha on inkasso põhjal laekunud, maksab Swedbank loovutatud summa välja ilma inkassonõude lähetaja edasiste korraldusteta. Inkassonõude lähetaja ei saa loovutust tühistada ilma kolmanda osalise nõusolekuta.
  100 €
  4.8 Veksli protestimise tasu
  Tasuda tuleb juhul, kui aktsepteeritud veksli maksetähtpäeval ei ole maksja kontol raha makse teostamiseks ning Swedbank protestib veksli inkassonõude lähetaja juhiste kohaselt.
  100 €
  4.9 Osalise makse tasu
  Tasu inkassonõude osamaksete kaupa tasumise eest. Tasu võetakse alates teisest maksest iga osamakse kohta eraldi.
  79 € makse kohta
  5. Side- ja postikulud
  Lisanduvad areditiividele, dokumentaalsetele inkassodele, garantiidele ja standby-akreditiividele
  tasutakse tegeliku kulu alusel, vähemalt 15 €

  (1) Teiste valuutade korral arvutatakse tasu (60,- €) akreditiivi avmise päeva Euroopa Keskpanga kursiga .

 • Lisateenused

  Kehtivad alates 08.02.2016
  1. Maksete tühistamised ja parandamised
  1.1 Pangasisese makse tühistamine
  1.1.1 saaja kontole laekumata (1) 3,20 €
  1.1.2 saaja kontole laekunud (5) 10 €
  1.2 Siseriikliku makse tühistamine
  1.2.1 korraldus pangast välja saatmata (1) 3,20 €
  1.2.2 korraldus pangast välja saadetud (5) 10 €
  1.3 Välismakse tühistamine ja parandamine
  1.3.1 korraldus pangast välja saatmata (1) 20 €
  1.3.2 korraldus pangast välja saadetud (5) 20 € + välispankade kulud
  2. Järelepärimised maksete kohta
  2.1 siseriikliku makse kohta 10 €
  2.2 kuni 3 kuu vanuse välismakse kohta 16 € + välispankade kulud
  2.3 üle 3 kuu vanuse välismakse kohta 32 € + välispankade kulud
  2.4 välismakse SWIFT/SEPA – sõnumi koopia
  - ühekordne tellimus 10 €/tükk
  - internetipangas tasuta
  3. Tõendid
  3.1 Tõend konto kohta 4 €
  3.2 Äriregistri väljavõte 4 €
  3.3 Tõendid audiitorfirmadele 20 € /tükk
  - kontsernide korral 20 € liikme kohta
  3.4 Volituste vormistamine tasuta
  3.5 Eritellimusel infopäring (sh andmete edastamine elektroonilisel andmekandjal) 30 €/ tund
  3.6 Dokumendi originaalist koopia tellimine arhiivist 8 €/dokument
  3.7 Pangatoimingu koopia kinnitamine 2 €
  3.8 Kliendi tehinguga seotud dokumendist koopia (sh digitaalses vormis ) väljastamine (7) 9 €
  3.9 Tõendid krediiditoodete kohta
  3.9.1 Tõend krediiditoote olemasolu, tingimuste, täitmise, muudatuste jm kohta ühe krediidilepingu lõikes (eesti või inglise keeles)
  - eraisik 4 €
  - juriidiline isik 4 €
  3.9.2 Eritellimusel või kombineeritud sisuga tõend ühe või mitme krediidilepingu kohta (eesti või inglise keeles) 30 €/tund
  3.9.3 Tõend eelnevatel aastatel tasutud intresside kohta (eesti või inglise keeles) ühe krediiditoote kohta 4 €
  3.9.4 Tõend eelmisel aastal tasutud eluasemelaenu intresside kohta (eesti keeles) tasuta
  3.9.5 Tõend eelmisel aastal tasutud eluasemelaenu intresside kohta (inglise keeles) 1,60 €
  4. Pangadokumentide edastamine
  4.1 Posti või faksiga
  - Eestisse 2 € (2)
  - välismaale 4 € (2)
  4.2 DHL-iga tegelik kulu, võetakse hiljem arve alusel
  5. SWIFT-teenused
  5.1 SWIFT-teenused välispangas asuvalt kontolt
  5.1.1 SWIFT MT940 – sissetulev väljavõte
  - lepingutasu 25 € (3)
  - konto kuuhooldustasu 25 € (3)
  - väljavõtete edastamine kliendile tasuta
  5.1.2 SWIFT MT101 – väljaminev maksekorraldus
  - lepingutasu 25 € (3)
  - konto kuuhooldustasu 25 € (3)
  - maksekorralduse edastamine välispanka (ärikliendi internetipangast) 1 €
  - maksekorralduse edastamine välispanka (kontorist) (4) 5 €
  5.2 SWIFT-teenused Swedbankis asuvalt kontolt
  5.2.1 SWIFT MT940 – väljaminev väljavõte
  - lepingutasu 25 € (3)
  - konto kuuhooldustasu 35 € (3)
  5.2.2 SWIFT MT941 – väljaminev päevasisene saldoväljavõte 1 € sõnum
  - lepingutasu 25 €
  5.2.3 SWIFT MT942 – väljaminev päevasisene toimingute väljavõte 1 € sõnum
  - lepingutasu 25 €
  5.2.4 SWIFT MT101 – sissetulev maksekorraldus
  - lepingutasu 25 € (3)
  - konto kuuhooldustasu 35 € (3)
  - maksekorralduse teostamine vastavalt maksete hinnakirjale kontoris
  6. Täiendavad arveldusalased teenused juriidilisele isikule
  6.1 Arveldustealane konsultatsioon 60 €/ tund (2)
  6.2 Arvelduskontole pandi seadmine 500 €
  7. Muud
  7.1 ID-kaartide omanikele uute PIN- ja PUK-koodide väljastamine Swedbanki kontoris 2 €
  7.2 ID-kaardi lugeja 5 € (2)
  7.3 Kliendile saadetise kättetoimetamine kulleriga 1,60 €
  7.4 Elektrooniliste maksete ülehelistamine tasuta
  7.5 Hoiulaeka üüritasu (6)
  Laegas kõrgusega 50 mm
  - üüritasu (1 kuu) 15 €
  Laegas kõrgusega 75 mm
  - üüritasu (1 kuu) 15 €
  Laegas kõrgusega 125 mm
  - üüritasu (1 kuu) 25 €
  Laegas kõrgusega 175 mm
  - üüritasu (1 kuu) 25 €
  Laegas kõrgusega 300 mm
  - üüritasu (1 kuu) 30 €
  7.6 Hoiulaeka võtmete tagatisraha 200 €
  7.7 Hoiulaeka võtme kaotus (2) hoiulaeka avamisega kaasnevad tegelikud kulud

  (1) Hind ei laiene väärtuspäevaga maksetele juhul kui makse tühistatakse enne maksepäeva saabumist.
  (2) Hinnale lisandub käibemaks 20%
  (3) Mõlema lepingu üheaegsel kehtimisel
  (4) Teenust osutatakse, kui Swedbanki süül puudub kliendil, kes tavapäraselt kasutab elektroonilist kanalit maksekorralduse edastamiseks, võimalus elektroonilist kanalit kasutada.
  (5) Pank ei tagasta teenustasu, kui maksetehingut ei õnnestu tühistada/parandada
  (6) Hinnas sisaldub käibemaks 20%.

 • Teenused kaupmehele ja teenindusettevõtetele

  2. Maksekaartide teenindamine (kaupmeestele)
  2.1 Komisjonitasu tehingu summalt vastavalt kokkuleppele
  - nutiterminali tehing 1,45%
  - imprinteritehing 3,45%
  - Card Not Presented tehing (tehing internetis, faksi teel) 3,45%
  2.2 Tehnilise seadme tasu
  - makseterminali üüritasu kuus  
        - statsionaarne terminal 12,50 € (1)
        - mobiilne terminal(2) 19,17 € (1)
        - statsionaarne, mobiilne terminal(2) 15,83 € (1)
        - statsionaarne bluetooth-ühendusega terminal 15,83 € (1)
  - terminali paigaldus järgmisel pangapäeval 100 € (3)
  - terminali paigaldus 10-ne pangapäeva jooksul tasuta
  - makseterminali vahetamine tehniku kohalekutsumisega kliendi soovil 15 € (3)
  - trahv maksekaartide teenindamise terminali õigeaegselt mittetagastamise eest terminali maksumus vastavalt aktile
  2.3 Nutiterminali soetamise tasu (Müüja: Hansab AS) 104 € (1)
  2.4 Maksekaartide teenidamine internetis (kaupmehele)
  2.4.1 Komisjonitasu tehingu summalt vastavalt kokkuleppele
  2.4.2 Tehnilise seadme tasu
  - lepingu sõlmimise tasu 64 €
  - terminali üüritasu kuus 16,67 € (1)
  2.5 Maksekaartide teenindamise lepingu muutmise tasu 15 €
  3. E-arve
  3.1 E-arve edastamise leping (1)
  - sõlmimine 30 €
  - muutmine 10 €
  - siseriikliku e-arve edastuse teenusega liitumine (4) 8 €
  3.2 Arve edastamise tasu ühe edastatud arve kohta (1)
  - pangasisene e-arve 0,19 €
  - siseriiklik e-arve 0,50 €
  - e-arve kreeditarve tasuta
  - ühelehelise paberarve must-valge väljatrükk ja postitamine 0,58 €
  - paberarve iga järgneva lehe väljatrükk 0,11 €
  3.3 Ettevõtte kohase kujundusmalli implementeerimine Swedbanki internetipanka (1)
  - esmakordne 32 €
  - iga järgnev vahetamine 28 €
  3.4 Leping raportite saamise kohta (e-arve lepingu põhine) (1)
  - e-arve püsimakselepingute raporti tasu 9,50 €/kuu
  - e-arve püsimakselepingute maksete raporti tasu 9,50 €/kuu

  (1) Hinnale lisandub käibemaks 20%.

  (2) Terminali miinimum üüriperiood on 3 kuud. Kui terminali üürimine lõpeb enne miinimum tähtaega, debiteerib Swedbank selleks hetkeks tasumata üüritasude summa ühekordse maksena.

  (3) Hinnas sisaldub käibemaks 20%.

  (4) Tasu arvestatakse iga e-arve ristkasutusega liitunud panga kohta, kuhu e-arveid soovitakse edastada.

 • Teenused krediidiasutustele, -andjatele, makse- ja e-raha asutustele

  Krediidiasutustele, -andjatele, makse- ja e-raha asutuste hinnakirjas mitte kajastatud teenuste osas kehtib Swedbanki teenuste hinnakiri ja tingimused.

  Kehtivad alates 01.09.2016
  1. Arvelduskonto
  1.1 Arvelduskonto kuuhooldustasu 20€
  2. Arveldused eurodes
  2.1 Pangasisesed arveldused (1)
  - pangasisene makse 0,16 €
  2.2 Arveldused Eesti pankadega (1)
  - siseriiklik tavamakse 0,38 €
  2.3 Arveldused Swedbanki Grupi pankadega (1)
  - grupisisene makse 0,38 €
  2.4 Euroopa maksed (1)
  - Euroopa makse 0,38 €
  2.5 Pangasisese, siseriikliku, grupisisese ja Euroopa makse laekumine (2) 0,12 €
  3. Arveldused välisvaluutas
  3.1 Pangasisese ja grupisisese makse laekumine (2) 0,12 €
  4. Swedbank Gateway
  4.1 Liitumine, sh ettevõtte sertifikaadi tellimine 75 €
  4.2 Kuuhooldustasu 100 €
  4.3 Kiirteavitus 0,15 € teavituse kohta
  4.4 Jooksva päeva kontokohane väljavõte 1,50 € ühe päringu kohta
  5. Pangalink
  5.1 Autentimisteenus ei pakuta
  5.2 Liitumine 75 €
  5.3 Kuuhooldustasu 15 €
  5.4 Tehingutasu 2%, min 0,2 €

  (1) Hind kehtib ärikliendi internetipangas (Pakett I).

  (2) Hind kehtib kõikide laekumiste kohta, v.a. pangasisesed laekumised ettevõtte oma kontolt, mis on tasuta.

 • Arvelduskonto jäägi tasu krediidiasutustele, kindlustusseltsidele, fondivalitsejatele ja investeerimisfondidele

  Arvelduskonto jäägi tasu (ABF) krediidiasutustele, kindlustusseltsidele, fondivalitsejatele ja investeerimisfondidele, mille järelvalvet teostab Eesti Finantsinspektsioon või välismaise finantsjärelvalve asutus, alates summast, mis ületab 1 mln EUR või muudes alltoodud valuutades vastavalt 1 mln SEK, 1 mln DKK või 100 tuh CHF. Alla eelmärgitud summadele arvelduskonto jäägi tasu ei kohaldu. Arvelduskonto tasu ei kohaldata kui vastavate valuutade keskpankade poolt avaldatavad intressid muutuvad positiivseks.

  Valuuta Keskpanga poolt avaldatav, arvestuse aluseks olev intressimäär:
  EUR ECB deposit facility rate
  CHF Swiss National Bank negative interest rate
  SEK Sveriges Riksbank repo rate
  DKK Danmarks Nationalbank Certificates of deposit rate

  1. Arvelduskonto jäägi tasu on väljendatud protsentides aasta (360 päeva) kohta ja võrdub vastavate valuutade keskpankade poolt avaldatava intressimääraga.

  2. Intressi arvestatakse iga päev päevalõpu kontojäägilt ning ümardatakse 2 kohani peale koma.

  3. Arvestatud arvelduskonto jäägi tasu debiteeritakse kliendi kontolt kord kuus, hiljemalt arvestuse kuule järgneva kuu 10. kuupäeval.

 • Teenuste tähtajad

  Kehtivad alates 10.04.2017
  SULARAHA
  Sissemakse Kontoris
  -kantakse sissemaksja oma kontole kohe;
  -kantakse võõrale kontole 1 tunni jooksul.
  Sularaha sissemakse automaadi kaudu sissemakstud summa kantakse kontole kohe.
  Inkassatsiooni kaudu sissemakstud summa kantakse kontole inkassatsiooni ettevõttega kokkulepitud tähtaja jooksul.
  Väljamakse Broneeritud euro summade väljamaksmine toimub broneerimisavalduse esitamisele järgneva 2 pangapäeva jooksul, kui avaldus on esitatud pangapäeval enne 14.00.
  Broneeritud valuutade väljamaksmine on kokkuleppel kliendi ja pangaga.
  ARVELDUSKONTO AVAMINE
  Arvelduskonto avamise otsustamine 5 pangapäeva jooksul alates nõutavate dokumentide esitamisest
  - eraisikute puhul, kes ei ole Eesti Vabariigi kodanikud või ei oma elamisluba Eestis (pikaajalise elaniku elamisluba või tähtajaline elamisluba vähemalt üheks aastaks)
  Arvelduskonto avamise ning muude tootelepingute sõlmimise otsustamine toimub 10 pangapäeva jooksul alates nõutavate dokumentide esitamisest
  - Eestis registreeritud juriidiliste isikute puhul, keda esindab või kelle omandistruktuuri kuulub mitteresident
  - juriidiliste isikute puhul, kes on registreeritud Euroopa Liidu liikmesriigis (välja arvatud Küpros, Malta, Luksemburg , Suurbritannia) ja Norras
  - juriidiliste isikute puhul, kes on registreeritud väljaspool Euroopa Liidu liikmesriike ja Norrat.
  Otsustamise aeg kehtib ka Küprosel, Luksemburgis, Maltal ja Suurbritannias registreeritud juriidilistele isikutele.
  ÜLEKANDED
  Siseriiklikud maksed

  Enne kella 22.00 panka edastatud korrektsed maksed debiteeritakse maksja kontolt samal kuupäeval, pärast kl 22.00 hiljemalt järgmisel kuupäeval.

  Siseriiklikud maksed
  Laekuv siseriiklik makse kantakse saaja kontole raha laekumise arvelduspäeval tingimustel, et saaja andmed on korrektsed. 
  Väljaminev siseriiklik tavaline makse:
  - elektroonilistes kanalites teostatud siseriiklik tavaline makse edastatakse saaja panka samal arvelduspäeval, kui makse on maksja kontolt debiteeritud enne kl 16.30. Pärast kella 16.30, nädalavahetustel ja riigipühadel maksja poolt edastatud maksed debiteeritakse, kuid edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval;
  - kontoris teostatud siseriiklik tavaline makse edastatakse saaja panka samal arvelduspäeval, kui makse on maksja kontolt debiteeritud enne kl 16.00. Pärast kella 16.00, nädalavahetustel ja riigipühadel maksja poolt edastatud maksed debiteeritakse, kuid edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval.
  Väljaminev siseriiklik kiirmakse:
  - elektroonilistest kanalites ajavahemikul 8.30 kuni 16.30 teostatud siseriiklik kiirmakse edastatakse saaja panka viivitamata, kuid mitte hiljem kui sama arvelduspäeva jooksul. Pärast kella 16.30, nädalavahetustel ja riigipühadel maksja poolt edastatud kiirmaksed debiteeritakse, kuid edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval;
  - kontoris kuni 16.00 teostud siseriiklik kiirmakse edastatakse saaja panka viivitamata, kuid mitte hiljem kui sama arvelduspäeva jooksul. Pärast kella 16.00, nädalavahetustel ja riigipühadel maksja poolt edastatud kiirmaksed debiteeritakse, kuid edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval.
  Pangasisene makse
  Kui nii Teil kui ka makse saajal on Swedbanki konto, jõuab raha saaja kontole üldjuhul mõne minutiga, hiljemalt ühe tunni jooksul. Pärast kella 22 tehtud makse jõuab saajani hiljemalt järgmisel päeval. Pangasisene makse maksab internetipangas 0,16 eurot.

  Massmaksed
  -internetipanga vahendusel tehtud massmaksed teostatakse vastavalt tavaliste pangasiseste või siseriiklikke maksete täitmise tähtaegadele;
  -väärtuspäevaga massmaksed kantakse pangasiseselt saaja kontole või edastatakse saaja panka väärtuspäeval hiljemalt kl 10.00.

  Välismaksed Laekuv välismakse
  - laekumised rahvusvaheliste arveldussüsteemide kaudu krediteeritakse saaja kontole panga väärtuspäeval (1);
  - laekumised Swedbank Grupi pankadest krediteeritakse saaja kontole panga väärtuspäeval (1);
  - laekumised panga korrespondentkontode kaudu krediteeritakse saaja kontole panga väärtuspäeval (1) kuni kella 16.00ni.
  - laekumised krediteeritakse saaja kontole panga väärtuspäeval (1) tingimusel, et saaja andmed on korrektsed.
  Väljaminev välismakse

  Makse tüüp:

  • Tavaline
   -tavaline Euroopa makse(4)edastatakse saaja panka üks arvelduspäeva peale kliendi väärtuspäeva (2);
   -tavaline makse edastatakse saaja-/korrespondentpanka kaks arvelduspäeva peale kliendi väärtuspäeva (2), välja arvatud maksed eurodes Euroopa riikidesse (3), mis edastatakse saaja panka üks arvelduspäev peale kliendi väärtuspäeva;
  • Kiir
   - Euroopa kiirmakse edastatakse saaja-/korrespondentpanka samal arvelduspäeval, kui maksekorraldus on esitatud panka enne kl.16.00.
   - kiirmakse, v.a eurodes ja USA dollarites, edastatakse saaja-/korrespondentpanka üks arvelduspäev peale kliendi väärtuspäeva (2), kui maksekorraldus on esitatud panka enne kl.14.00.
   - Eurodes ja USA dollarites maksed (v.a Euroopa kiirmakse) edastatakse saaja-/korrespondentpanka üks arvelduspäev peale kliendi väärtuspäeva (2), kui maksekorraldus on esitatud panka enne kl 15.00.
  • Ekspress
   - ekspressmakse alla 10 miljoni euro (või samas vääringus summa välisvaluutas) edastatakse saaja-/korrespondentpanka samal arvelduspäeval, kui maksekorraldus on esitatud panka enne kl.14.00. Alates 10 miljonist eurost (või samas vääringus summa välisvaluutas) edastatakse saaja-/korrespondentpanka samal arvelduspäeval, kui maksekorraldus on esitatud panka enne kl. 10.00 või kl 10.00-14.00 vastastikusel kokkuleppel pangaga antud makse teostamiseks.
   Ekspressmakseid saab teostada vaid USA dollarites ja eurodes.

  -Grupimaksed Swedbank Lätti ja Leetu valuutades EUR; SEK ja USD edastatakse saaja panka samal arvelduspäeval, kui maksekorraldus on esitatud panka enne kl 16.00. Muudes valuutades edastatakse makse saaja panka samal arvelduspäeval, kui maksekorraldus on esitatud panka enne kella 15.00.
  - Grupimaksed Swedbank Rootsi, Soome, Taani ja Norra valuutades EUR; SEK ja USD edastatakse saaja panka samal arvelduspäeval, kui maksekorraldus on esitatud panka enne kella 16.00. Maksed valuutades NOK ja DKK edastatakse saaja panka samal arvelduspäeval, kui maksekorraldus on esitatud panka enne kella 15.00. Ülejäänud valuutades edastatakse makse saaja panka ülejärgmisel arvelduspäeval.
  Elektroonilistes kanalites teostatud maksete/ väärtpaberiülekannete ülehelistamine Ülehelistamisele kuuluvad Internetipanga kaudu edastatud maksed/väärtpaberiülekanded ja Swedbank Gateway kaudu edastatud maksed alates kliendi poolt määratud ülehelistamise limiidist. Maksete ülehelistamist teostatakse 24 tunni jooksul alates makse edastamisest, tööpäevadel kl 8.00 - 21.00 ning puhkepäevadel kl 10.00 - 18.00. Väärtpaberiülekannete ülehelistamist teostatakse ühe pangapäeva jooksul alates väärtpaberiülekande edastamisest, tööpäevadel kl 8.30 – 17.00.
  VÄLJAVÕTTED
  Tellitud perioodilised väljavõtted Postiga tellitud väljavõtted postitatakse perioodi lõpp-päevale järgneval neljandal pangapäeval, millele lisandub posti liikumise aeg.
  Faksiga edastatakse perioodi lõpp-päevale järgneval pangapäeval enne kl 9.00; kui telefon ei ole faksile lülitatud, faks on hõivatud, esinevad sidehäired jms, siis saadetakse faks päeva jooksul.
  Ärikliendi pangaprogrammi kaudu tellitud väljavõtted on kättesaadavad perioodi lõpp-päevale järgneval pangapäeval kl 7.00.
  Kontsernisiseste arvelduskrediidi intresside ja kontserni saldode aruanded on kättesaadavad iga kuu kolmandal pangapäeval.
  Ühekordsed väljavõtted kontorist Eelmise ja jooksva kuu ühekordsed väljavõtted väljastatakse samal pangapäeval, kui trükitavate lehtede arv on alla 20 tk.
  Varasema perioodi ja üle 20 lehelised väljavõtted väljastatakse 3 pangapäeva jooksul.
  Väärtpaberitehingud Tehingu väärtuspäev
  börsitehing: T (3)+2 või T+3 vastavalt turupraktikale
  börsiväline makseta või makse vastu tehing: tehingupoolte kokkuleppel T(3)+1 kuni T(3)+n sõltuvalt vastava väärtpaberituru praktikast.
  Fondiosakutehingute väärtuspäev – vastavalt fonditingimustele.
  Tehingu realiseerimiskanded teostatakse:
  Eesti Väärtpaberikeskuses (EVK) registreeritud väärtpaberitel väärtuspäeval alates kella 9.00-st kuni 18.00-ni kinnituse saabumisel EVK-st;
  Eesti fondiosakutehingutel vastavalt fondi tingimustele;
  välisväärtpaberitehingutel ja välisfondiosakutehingutel kinnituse saabumisel alamhaldurilt.
  Väärtpaberitehingute täitmise tähtaegasid hakatakse ülehelistamisele kuuluvate väärtpaberiülekannete puhul arvestama hetkest, mil Pank sai kliendiga ühendust ja väärtpaberiorder sisestati panga süsteemi.
  Tõendi väljastamine 10 pangapäeva jooksul

  (1) Panga väärtuspäev on arvelduspäev, mil õigus maksetehingu summa kasutamiseks läheb üle maksevahendajalt saaja pangale.

  (2) Kliendi väärtuspäev on kalendripäev, mil Pank debiteerib maksja kontot või krediteerib saaja kontot.

  (3) T on tehingupäev ehk tehingu kokkuleppimise/ sõlmimise kuupäev.

  (4) Makse saaja pank asub Euroopa Liidu riigis (lisaks Norra, Island, Liechtenstein, Šveits, Ahvenamaa, Assoorid, Ceuta ja Melilla, Gibraltar, Guadeloupe, Kanaari saared, Madeira, Martinique, Prantsuse Guajaana, Reunion).