Liigu lehe põhisisu juurde
EraklientÄriklient
Tule meie kliendiks

Hinnad ja kursid

Tasu on väljendatud protsentides aasta (360 päeva) kohta ja võrdub vastava valuuta keskpanga poolt avaldatava intressimääraga. Intressi arvestatakse iga päev päevalõpu kontojäägilt, mis ületab seatud limiiti ning ümardatakse 2 kohani pärast koma. Tasu arvutamisel võetakse aluseks kliendi kõikide arvelduskontode summaarne jääk antud valuutas (välja arvatud kontserni kuuluvad kontod). Arvestatud tasu debiteeritakse kliendi kontolt kord kuus, hiljemalt arvestuse kuule järgneva kuu 15. päeval. Tasu ei kohaldata, kui keskpanga avaldatav intress on 0 või positiivne.

Näide: Kui arvelduskontode päevalõpu kontojääk kokku on 2 000 000 EUR ja Euroopa Keskpanga intressimäär on –0,5%, siis kontojäägi tasu selle päeva eest on 2 000 000 – 1 000 000 = 1 000 000 * 0,5% / 360 = 13,89 EUR.

Tasu on väljendatud protsentides aasta (360 päeva) kohta ja võrdub vastava valuuta keskpanga poolt avaldatava intressimääraga. Intressi arvestatakse iga päev kontsernikonto saldo päevalõpu jäägilt, mis ületab seatud limiiti ning ümardatakse 2 kohani pärast koma. Arvestatud tasu debiteeritakse kliendi kontolt kord kuus, hiljemalt arvestuse kuule järgneva kuu 15. päeval. Tasu ei kohaldata, kui keskpanga avaldatav intress on 0 või positiivne.

Näide: Kui kontsernikonto saldo päevalõpu jääk on 2 000 000 EUR ja Euroopa Keskpanga intressimäär on -0,5%, siis kontojäägi tasu selle päeva eest on 2 000 000 – 1 000 000 = 1 000 000 * 0,5% / 360 = 13,89 EUR

addAva kõik peatükid minusSulge kõik peatükid

Kontode avamine

Kehtivad alates 01.11.2023
Arvelduskonto avamine tasuta
Tugevdatud hoolsusmeetmete tasu Tasu makstakse enne pangapoolset esmase konto avamise otsust. Tasu ei tagastata, kui pank otsustab esmast arvelduskontot mitte avada. Tasu ei kohaldu iga järgneva arvelduskonto avamisel.
Eestis registreeritud juriidiline isik, keda esindab või kelle omandistruktuuri kuulub mitteresident 300 €
Euroopa Majanduspiirkonnas registreeritud juriidiline isik 300 €
Teistes riikides registreeritud juriidiline isik 500 €
Juriidiline isik, kelle tegevusala on: makseteenuse pakkuja: makseasutus või E-raha asutus; relvade ja laskemoona tootmine/ost/müük (v.a jahiseltsid, lasketiirud, spordiklubid); valuutavahetus; militaarsõidukite tootmine; sularahaveo teenuse pakkumine; ühisrahastuse platvormid ja kiirlaenu pakkumine; mäetööstus; strateegiliste kaupade tootmine/ost/müük/vahendamine. 500 €
Konto avamine Swedbank Grupi pangas
Swedbank Eesti kaudu konto avamine Swedbank Grupi pangas 200 € + kullerteenus Vastavalt teenuse pakkujale.
Swedbank Eesti kaudu lisalepingute sõlmimine, muudatuste sisseviimine lepingutesse ja allkirjanäidiste kaardile Swedbank Grupi pangas Swedbank Eesti kliendile, kelle konto asub Swedbank Grupi pangas või Swedbank Grupi panga kliendile, kelle konto asub Swedbank Eestis. 15 € + kullerteenus Vastavalt teenuse pakkujale.
Swedbank Eesti kaudu identifitseerimisvahendite ja kaartide saatmine Swedbank Grupi pankadesse Swedbank Eesti kliendile, kelle konto asub Swedbank Grupi pangas või Swedbank Grupi panga kliendile, kelle konto asub Swedbank Eestis. 15 € + kullerteenus Vastavalt teenuse pakkujale.
Stardikonto avamine tasuta

Kontode sulgemine

Kehtivad alates 01.07.2022
Juriidilise isiku konto sulgemine panga algatusel
Konto sulgemine ja muude lepingute lõpetamine õigusaktidest tulenevate nõuete täitmisel Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest ja muudest õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine. kuni 130 € Tasu rakendub ainult konto sulgemise päeval kontole jäänud saldole. Tasu ei rakendu klientidele, kellele on määratud kliendi teenindamise kuutasu. Tasu on kliendikohane.

Konto info ja haldamine

Kehtivad alates 15.06.2023
Konto väljavõte internetipangast tasuta
Konto väljavõte esindusest Väljavõtte saatmisel postiga lisandub pangadokumentide edastamise tasu. 10 €
Balti aruandluse kuutasu ärikliendi internetipangas Balti aruandlus on igapäevane koondaruanne ühte gruppi kuuluvate ettevõtete või ühe ettevõtte Swedbankis (Eestis, Lätis, Leedus) avatud arveldus- ja kontsernikontode ning üleöödeposiiti paigutatud rahaliste vahendite seisust. 13 €
Balti aruandluse kuutasu ärikliendi internetipangas kontsernikonto mooduli klientidele 6,40 €
Arvelduskonto viivise määr 0,2% päevas
Kliendi teenindamise kuutasu

Teenustasu juriidilisele isikule, kellega kaasneb geograafilise asukoha, keerulise omandistruktuuri ja/või tegevusala tõttu regulaarne tugevdatud hoolsusmeetmete rakendamise kohustus. Tasu kohaldamisest teatatakse 30 päeva ette. Tasu rakendub juriidilisele isikule:

 • kes on registreeritud Küprosel, Liechtensteinis või väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda;
 • kelle omanike/tegelike kasusaajate hulgas on vähemalt üks füüsiline isik, kelle isikut tõendav dokument on väljastatud Küprosel, Liechtensteinis või väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ja kes ei ole Eesti resident; Isik, kellel ei ole Eesti Vabariigi poolt väljastatud passi/ID-kaarti või muud isikut tõendavat dokumenti.
 • kelle struktuuris on vähemalt üks ettevõte, mis on registreeritud Küprosel, Liechtensteinis või väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda;
 • kelle tegevusala on relvade ja laskemoona tootmine/ost/müük (v.a jahiseltsid, lasketiirud, spordiklubid); hasartmänguteenused; valuutavahetus; militaarsõidukite tootmine; sularahaveo teenuse pakkumine; ühisrahastuse platvormid ja kiirlaenu pakkumine; mäetööstus; strateegiliste kaupade tootmine/ost/müük/vahendamine.
50 €

 

Kehtivad alates 01.01.2015
Valuuta Aastane intressimäär
 • Arvelduskontode intressid on väljendatud protsentides aasta (360 päeva) kohta.
 • Intressi arvestatakse iga päeva lõpus kontojäägilt ning ümardatakse 2 kohani pärast koma.
 • Arvestatud intressid kantakse kontodele kord kuus, hiljemalt arvestuse kuule järgneva kuu kolmandal kuupäeval.
 • Ühe kuu kohta arvestatud intressi summas alla 0,05 € välja ei maksta ja järgmise kuu arvestusse edasi ei kanta.
 • Arvelduskonto intress välisvaluutadele on 0%.
EUR 0.01%

 

Kehtib alates 01.07.2022
Hind
Ärikliendi maksete paketi kuutasu Paketiga ei saa liituda krediidiasutused ja -andjad ning makse- ja e-raha asutused. 2 €
Vormistamine, lõpetamine tasuta
20 makset

Pangasisene makse, siseriiklik makse eurodes (sh välkmakse), Euroopa makse ja Swedbanki grupisisene makse internetipangas, Swedbanki mobiilirakenduses ja Swedbank Gateways, sh püsimaksekorraldused.

Paketti ei kuulu kiirmaksed ja maksed, mis ei ole tehtud eurodes (v.a pangasisene makse ja Swedbanki grupisisene makse) ning e-arve püsimakse täitmine.

tasuta
Ärikliendi deebetkaardi kuutasu tasuta
Liitudes ärikliendi maksete paketiga saate teha 20 pangasisest, siseriiklikku (eurodes), Swedbanki grupisisest või Euroopa makset elektroonilises kanalis tasuta. Pärast 20 makse täitumist rakendub maksetele hinnakirjajärgne tasu.

 

Kehtivad alates 06.12.2022 Kehtivad alates 01.11.2023
Väljaminevad maksed Elektroonilises kanalis Pangaautomaadis saab teha vaid pangasiseseid makseid ja siseriiklike makseid eurodes. Esinduses ja nõustamiskeskuses
Pangasisene makse
Pangasisene makse eurodes 0,16 € 5 €
Pangasisene makse välisvaluutas 2 € 5 €
Pangasisene makse oma kontode vahel tasuta 5 €
Siseriiklik makse (sh välkmakse) ja Euroopa makse
Siseriiklik makse (sh välkmakse*) ja Euroopa makse**

*Välkmakset ei saa teha esinduses ja nõustamiskeskuses. Välkmakset saab teha kuni 15 000 € ulatuses.

**Euroopa makse tingimused:

 • makse valuuta on EUR,
 • maksel on märgitud korrektne saaja IBAN,
 • teenustasutüüp kahasse,
 • makse saaja ja maksja pank asuvad Euroopa Liidu ja/või Euroopa Majanduspiirkonna riigis (lisaks Andorra, Gibraltar, Mayotte, Monaco, Šveits, San Marino, Saint-Martin, Saint-Barthelemy, Saint-Pierre ja Miquelon, Vatikan ja Suurbritannia (k.a Guernsey, Mani saar (Isle of Man), Jersey).
Saaja IBANi puudumisel kehtivad välismaksete teenustasud.

0,38 € 5 €
Siseriiklik kiirmakse ja Euroopa kiirmakse Tööpäeval enne kella 16.30 sisestatud siseriiklik või Euroopa kiirmakse edastatake reaalajas üleeuroopalise TARGETi süsteemi kaudu. Muul ajal tehtud maksekorraldus edastatakse makse saaja pangale järgneval tööpäeval.
Kuni 10 000 € (k.a) 7 € 9 €
Rohkem kui 10 000 € 30 € 32 €
Swedbanki Grupisisene makse Euroopa makse tingimused:
 • makse valuuta on EUR,
 • maksel on märgitud korrektne saaja IBAN,
 • teenustasutüüp kahasse,
 • makse saaja pank (laekumise korral maksja pank) asub Euroopa Liidu riigis (lisaks Norra, Island, Liechtenstein, Šveits, Ahvenamaa, Assoorid, Ceuta ja Melilla, Gibraltar, Guadeloupe, Kanaari saared, Madeira, Martinique, Prantsuse Guajaana, Reunion, Monaco, San Marino, Vatikan, Andorra).
Saaja IBANi puudumisel kehtivad välismaksete teenustasud.
Maksed Swedbanki (Läti, Leedu, Rootsi, Soome, Norra) jõuavad makse saaja kontole täissummas. Kohustuslik on märkida saaja IBAN.
Grupisisene makse eurodes 0,38 € 5 €
Grupisisene makse välisvaluutas 2 € 5 €
Välismakse
Tavamakse
Kulud kantakse kahasse Maksja maksab Swedbanki teenustasu ja saaja maksab kõikide teiste pankade teenustasu. 6 € 20 €
Kulud kannab maksja Maksja maksab nii Swedbanki kui ka välispankade teenustasud. Kui maksja makstud teenustasu ei kata makse teostamisega seotud teenustasusid välispankades, on Swedbankil õigus teenustasude vahe maksja kontolt hiljem täiendavalt debiteerida. Maksimaalne täiendavalt debiteeritav teenustasu summa on 63,91 €. Sellise maksetüübiga makset ei ole võimalik teostada Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riikidesse. 25 € 35 €
Kiirmakse Kiirmakset saab teha järgmistes valuutades: AUD, BGN, CAD, CHF, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HUF, JPY, NOK, PLN, RON, SEK, SGD, TRY, USD, ZAR.
Kulud kantakse kahasse Maksja maksab Swedbanki teenustasu ja saaja maksab kõikide teiste pankade teenustasu. 10 € 30 €
Kulud kannab maksja Maksja maksab nii Swedbanki kui ka välispankade teenustasud. Kui maksja makstud teenustasu ei kata makse teostamisega seotud teenustasusid välispankades, on Swedbankil õigus teenustasude vahe maksja kontolt hiljem täiendavalt debiteerida. Maksimaalne täiendavalt debiteeritav teenustasu summa on 63,91 €. Sellise maksetüübiga makset ei ole võimalik teostada Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riikidesse. 30 € 45 €
Ekspressmakse EUR/USD
Kulud kantakse kahasse

Maksja maksab Swedbanki teenustasu ja saaja maksab kõikide teiste pankade teenustasu.

Tüübiga ekspress algatatud Euroopa maksele kohaldatakse Euroopa kiirmakse hinda.

35 € 40 €
Kulud kannab maksja Maksja maksab nii Swedbanki kui ka välispankade teenustasud. Kui maksja makstud teenustasu ei kata makse teostamisega seotud teenustasusid välispankades, on Swedbankil õigus teenustasude vahe maksja kontolt hiljem täiendavalt debiteerida. Maksimaalne täiendavalt debiteeritav teenustasu summa on 63,91 €. Sellise maksetüübiga makset ei ole võimalik teostada Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riikidesse. 45 € 55 €
Laekuvad maksed Hind
Pangasisene makse, siseriiklik makse (sh välkmakse), Euroopa makse ja Swedbanki grupisisene makse Tasuta Krediidiasutustele, -andjatele, makse-ja e-raha asutustele kehtiv hinnakiri on kehtestatud eraldi (lisatud).
Välismakse
Kulud kantakse kahasse 6 €
Kulud kannab maksja tasuta
Muud makseteenused Elektroonilises kanalis Esinduses ja nõustamiskeskuses
Siseriiklik ja välismaine püsimaksekorraldus
Vormistamine, muutmine, lõpetamine tasuta tasuta
Makse püsimaksekorralduse alusel vastava väljamineva makse tasu elektroonilises kanalis (hoiusele tasuta)  
E-arve ja e-arve püsimakse leping
Vormistamine, muutmine, lõpetamine tasuta tasuta
E-arve ühekordne maksmine vastava väljamineva makse tasu elektroonilises kanalis vastava väljamineva makse tasu esinduses ja nõustamiskeskuses
Makse e-arve püsimakse lepingu alusel tasuta  
Muud maksetega seotud teenused Hind
Pangasisese, siseriikliku ja välkmakse tühistamine, parandamine ja järelepärimine Pank ei tagasta teenustasu, kui maksetehingut ei õnnestu tühistada/parandada/järelepärida.
Maksekorraldus pangast välja saatmata Hind ei laiene väärtuspäevaga maksetele juhul kui makse tühistatakse enne maksepäeva saabumist. 3,20 €
Maksekorraldus pangast välja saadetud 10 €
Välismakse, Swedbanki grupisisese ja piiriülese Euroopa makse tühistamine, parandamine ja järelepärimine Pank ei tagasta teenustasu, kui maksetehingut ei õnnestu tühistada/parandada/järelepärida.
Maksekorraldus pangast välja saatmata või välja saadetud Hind ei laiene väärtuspäevaga maksetele juhul kui makse tühistatakse enne maksepäeva saabumist. 20 € + välispankade kulud
Lisa päringud välispangast välismakse kohta välispankade kulud
Välismakse SWIFT/SEPA – sõnumi koopia
Ühekordne tellimus 10 € / tükk
Internetipangas tasuta

 

Kehtivad alates 01.07.2022
Sularaha sisse- ja väljamakse esinduses oma kontole/kontolt (v.a mündid) 0,5%, min 10 €
Sularaha sissemakse esinduses otse Swedbanki Grupi ettevõtte kontole (ainult Swedbanki kliendile) Sissemakse saab teha Swedbank ASi, Swedbank Liising ASi, Swedbank P&C Insurance ASi ja Swedbank Life Insurance’i kontole. Müntide korral lisandub müntide kontole lisamise teenustasu. 0,5%, min 10 €
Müntide sisse-ja väljamakse läbi arvelduskonto 5%, min 5 €
Rahatähe kontrollimine 0,20 €/rahatäht
Euro sisse -ja väljamaksed rahaveoteenust pakkuva ettevõtte vahendusel Rahaveoteenust pakkuva ettevõtte vahendusel toimuvad rahaveod ainult eurodes. Klient tasub rahaveoteenuse eest teenust pakkuvale ettevõttele. tasuta
Sularaha broneerimine
Suurte sularahasummade broneerimine Broneerimisele kuuluvad summad alates 10 000 eurost paberrahas ja 500 eurost müntides. Broneerimisavaldus tuleb esitada panka hiljemalt kell 14. Alates 50 000 eurost (paberraha) toimub summa broneerimine ja väljamaksmine kokkuleppel pangaga. Broneerimata euromünte makstakse välja maksimaalselt 500 eurot ühes esinduses ühel päeval, eeldusel, et soovitud kogus või nominaalid on pangaesinduses olemas. Broneeritud euromüntide väljamaksmine toimub kokkuleppel panga ja kliendiga. tasuta
Broneeringu ülesütlemise tasu 50 €

 

Kehtivad alates 25.04.2024
Ärikliendi deebetkaart
Kliendi esimese kaardi avamine tasuta
järgnevate kaartide avamine 2,50 €
kuutasu 2 €
uuendamine tasuta
Ajutine automaadikaart (kehtivusega 1 kuu)
avamine 5 €
Ekspresskaardi tellimine Ekspresskaarti saab tellida helistades 6 132 222 või esinduses. Kaardi saab kätte kullerilt teie ettevõtte kontaktaadressil või esindusest. Uue kaardi tellimine ja olemasoleva kaardi asendamine: kui kaart tellitakse tööpäeval enne kella 12.00, saabub kaart järgmisel tööpäeval. Kui kaart tellitakse peale 12.00 tööpäeval, saabub kaart ülejärgmisel tööpäeval. 30 €

Tehingud pangakaartidega

 
Sularaha sissemakse Swedbank Eesti sularahaautomaati, eurodes Deebetkaardiga saab automaadis sularaha sisse maksta kuni 15 000 eurot kuus. Tasu võetakse sularaha sissemakse automaadis sissemakstud summalt, mis ületab ühe kalendrikuu jooksul 5000 eurot. Teenustasu on kliendikohane ning arvutamise aluseks on üks kalendrikuu. kuni 5000 € ühes kalendrikuus tasuta;
0,3% summast, mis ületab 5000 € kuus
Sularaha väljavõtmine
Swedbanki automaatidest (sh Eestis, Lätis, Leedus, Rootsis) Rootsi sularahaautomaat on Bankomat. 0,19 € + 0,3% summast
Teiste pankade automaatidest Eestis ja välismaal Teise operaatori sularahaautomaadi kasutamise eest võib lisanduda operaatori hinnakirjajärgne teenustasu. 2 € + 2,5% summast
Saldopäring ja väljavõte Swedbanki automaatidest Eestis tasuta
Saldopäring teiste pankade automaatidest Eestis ja välismaal Välisriigis sõltub teenuse kättesaadavus välisriigi pangaautomaadi tehnilistest võimalustest ning teenust saab kasutada ainult Maestro/Mastercard kaartidega. 0,32 € päring
Maksete sooritamine sularaha- ja makseautomaatides
pangasisene makse 0,16 €
siseriiklik makse 0,38 €
Kaarditehingu kviitungi koopia (järelepärimine)
tehingust Eestis 4 €
tehingust välismaal 8 €
Alusetu tagasinõude esitamine
tehingust Eestis 12 €
tehingust välismaal Välismaal tehtud kaarditehingu vaidlustamisel võivad lisanduda kaardiorganisatsioonide kulud 16 € (välismaal tehtud kaarditehingu vaidlustamisel võivad lisanduda kaardiorganisatsioonide kulud)
Kaardi saatmine ühest esindusest teise Hinnale lisandub käibemaks. 2,08 € 2,05 €
Kaardi saatmine postiga tasuta
Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud tehingute eest Lisandub igale kaardiga tehtud tehingu summale, kui kaardiga tehtud toiming on muus valuutas kui eurodes. 1% summast
Viivis 0,2% päevas
Trahv suletud kaardi kasutamise eest 65 €
Swedbanki sularahaautomaadist välispankade pangakaardi ära toomine 30 €

 

Kehtivad alates 25.04.2024
Ärikliendi krediitkaart
avamine 5 €
kuutasu 3 €
aastane intress Ärikliendi krediitkaardiga kauba või teenuse eest tasumisel kehtib tehingu summale kuni 30 päevane intressivaba periood. Sularaha väljavõtmisel ja krediitkaardi limiidikontolt ülekande teostamisel algab intressi arvestus kohe v.a juhul, kui eelnimetatud toimingute summa jääb limiidikonto positiivse saldo piiresse. 18%
viivis 0,2% päevas
Ekspresskaardi tellimine Ekspresskaarti saab tellida helistades 6 132 222 või esinduses. Kaardi saab kätte kullerilt teie ettevõtte kontaktaadressil või esindusest. Uue kaardi tellimine ja olemasoleva kaardi asendamine: kui kaart tellitakse tööpäeval enne kella 12.00, saabub kaart järgmisel tööpäeval. Kui kaart tellitakse peale 12.00 tööpäeval, saabub kaart ülejärgmisel tööpäeval. Uue krediitkaardi tellimise eelduseks ekspresskaardina on positiivse krediidiotsuse olemasolu. 30 €
Ärikliendi kuldkrediitkaart
avamine 10 €
kuutasu 10 €
aastane intress Ärikliendi kuldkrediitkaardiga kauba või teenuse eest tasumisel kehtib tehingu summale kuni 40 päevane intressivaba periood. Sularaha väljavõtmisel ja krediitkaardi limiidikontolt ülekande teostamisel algab intressi arvestus kohe v.a juhul, kui eelnimetatud toimingute summa jääb limiidikonto positiivse saldo piiresse. 14%
viivis 0,2% päevas
Ekspresskaardi tellimine Ekspresskaarti saab tellida helistades 6 132 222 või esinduses. Kaardi saab kätte kullerilt teie ettevõtte kontaktaadressil või esindusest. Uue kaardi tellimine ja olemasoleva kaardi asendamine: kui kaart tellitakse tööpäeval enne kella 12.00, saabub kaart järgmisel tööpäeval. Kui kaart tellitakse peale 12.00 tööpäeval, saabub kaart ülejärgmisel tööpäeval. Uue krediitkaardi tellimise eelduseks ekspresskaardina on positiivse krediidiotsuse olemasolu. 30 €

Üldised teenus- ja tehingutasud

 
Sularaha sissemakse Swedbank Eesti sularahaautomaati, eurodes Krediitkaardiga saab automaadis sularaha sisse maksta kuni 15 000 eurot kuus. Tasu võetakse sularaha sissemakse automaadis sissemakstud summalt, mis ületab ühe kalendrikuu jooksul 5 000 eurot. Teenustasu on kliendikohane ning arvutamise aluseks on üks kalendrikuu. kuni 5000 € ühes kalendrikuus tasuta;
0,3% summast, mis ületab 5000 € kuus
Sularaha väljavõtt Teise operaatori sularahaautomaadi kasutamise eest võib lisanduda operaatori hinnakirjajärgne teenustasu. 2 € + 2,5% summast
Ülekanne krediitkaardi limiidikontolt vastavalt pangaülekannete hinnakirjale
Kaardi asendamine 7 €
Tehingute väljavõte esindusest
eelneva kuu kohta tasuta
varasema kuu kohta 4 € kuu
Krediitkaardilepingu muutmine
krediidilimiidi suurendamine kontoris 10 €
lepingu muutmine 10 € (v.a kasutuslimiitide muutmine)
lepingu muutmine internetipangas tasuta
Teade võlgnevusest 3 €
Trahv suletud kaardi kasutamise eest 65 €
Kviitungi koopia (järelepärimine)
tehingust Eestis 4 €
tehingust välismaal 8 €
Saldopäring ja väljavõte Swedbanki automaatidest Eestis tasuta
Saldopäring teiste pankade automaatidest Eestis ja välismaal Välisriigis sõltub teenuse kättesaadavus välisriigi pangaautomaadi tehnilistest võimalustest ning teenust saab kasutada ainult Maestro/Mastercard kaartidega. 0,32 € päring
Alusetu tagasinõude esitamine
tehingust Eestis 12 €
tehingust välismaal Välismaal tehtud kaarditehingu vaidlustamisel võivad lisanduda kaardiorganisatsioonide kulud. 16 € (välismaal tehtud kaarditehingu vaidlustamisel võivad lisanduda kaardiorganisatsioonide kulud)
Kaardi saatmine ühest esindusest teise Hinnale lisandub käibemaks. 2,08 € 2,05 €
Kaardi saatmine postiga tasuta
Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud tehingute eest Lisandub igale kaardiga tehtud tehingu summale, kui kaardiga tehtud toiming on muus valuutas kui eurodes. 1% tehingu summast
Swedbanki sularahaautomaadist välispankade pangakaardi äratoomine 30 €

Juriidilised isikud

Kehtivad alates 01.10.2020
Investeerimislaen, käibekapitalilaen
Taotlemine Investeerimislaen, käibekapitalilaen 1% laenusummast, kuid vähemalt 200 €
Lepingu muudatus 1% laenu jäägist/limiidist, kuid vähemalt 200 €
Laenu ennetähtaegse tagastamise tasu 1,5% ennetähtaegselt tagastatud summast
Arvelduskrediit, korduvkasutusega laenulimiit
Taotlemine 1% limiidist, kuid vähemalt 200 €
Lepingu muudatus 1% laenu jäägist/limiidist, kuid vähemalt 200 €
Kohustistasu 2% aastas kasutamata laenulimiidilt
Korteriühistu laen
Taotlemine 1% laenusummast, kuid vähemalt 200 €
Lepingu muudatus 1% laenu jäägist/limiidist, kuid vähemalt 200 €
Laenu ennetähtaegse tagastamise tasu 1,5% ennetähtaegselt tagastatud summast

 

Kehtivad alates 01.05.2013
Lepingu sõlmimine kuni 1% limiidist aastas, kuid vähemalt 200 € Hinnale lisandub käibemaks.
Lepingu muudatused
ostja kinnitamine ja ostjalimiidi muutmine 65 € Hinnale lisandub käibemaks.
ostja krediidikindlustuslimiidi päring kliendi soovil 65 € Hinnale lisandub käibemaks.
faktooringulimiidi pikendamine kuni 1% limiidist aastas, kuid vähemalt 200 € Hinnale lisandub käibemaks.
faktooringulimiidi suurendamine kuni 1% suurendatavalt summalt aastas Hinnale lisandub käibemaks.
faktooringulepingu muude tingimuste muutmine vähemalt 65 € Hinnale lisandub käibemaks.
Saldokinnituse väljastamine 10 € Hinnale lisandub käibemaks.
Faktooringu aruannete väljastamine (varasem kui eelmine kuu) 10 € kuu Hinnale lisandub käibemaks.

Autoliising ja seadmeliising

Täisteenusliisingu lepingu puhul sisaldavad kõik hinnad käibemaksu.

Sõidukid ja seadmed koos nimetatud vara.

NB! Juriidiliste isikute hinnakiri kohaldub füüsilisest isikust ettevõtjale.

Kehtivad alates 15.06.2023 Kehtivad alates 01.11.2023
Lepingu sõlmimine 1% vara hinnast, vähemalt 200 €
Lepingu muudatus
maksekuupäeva muutmine (esmakordne muutmine tasuta) 30 €
lepingu perioodi muutmine, lepingu liigi muutmine, tagatise (nt käendus, garantii) muutmine, täiendava osamakse tasumine ja/või lisafinantseerimine, lepingu ennistamine, maksepuhkus (k.a. koos perioodi pikendamisega maksepuhkuse aja võrra), teised muudatused 160 €
Lepingu ennetähtaegne lõpetamine (seoses vara omandamisega)
fikseeritud intressimääraga lepingu korral lõpetamisele järgneva 6 kuu intresside summa
ujuva intressimääraga lepingu korral lõpetamisele järgneva 3 kuu intresside summa
täisteenusliisingu lepingu korral lõpetamisele järgneva 1 kuu täisteenusliisingu makse
lepingust taganemine kliendi algatusel lepingu sõlmimise tasu
vara väljaostmine kolmanda isiku poolt kasutusrendi- ja kapitalirendilepingu korral

Hinnas sisaldub käibemaks.

Kasutusrendilepingu puhul rakendub tasu nii lepingu ennetähtaegse kui tähtajalise lõppemise korral.

150 € (lisandub eelpool lepingu ennetähtaegse lõpetamisega seotud tasule)
Viivise määr 0,25% päevas
Muud teenused Hinnas sisaldub käibemaks.
lihtkirjalik volikiri vara allkasutusse andmiseks 50 €
lihtkirjalik volikiri (nt vara numbrimärgi vahetuseks, tehniliste andmete muutmiseks, ümberehituseks, värvi muutmiseks, võtmete tellimiseks) 10 €
Transpordiameti e-teeninduses tehingu vormistamine 5 €
notariaalne volikiri (nt vara kasutamiseks) alates 75 €
vara teisalduskulude tasumine (lisandub teisalduse otsekuludele) 30 €
tõendi/kinnituskirja koostamine 10 €
lepingu rikkumise teatise, ülesütlemise teatise koostamine ja edastamine, trahvikviitungi edastamine 10 €
arve ümbervormistamine (s.h tühistamine) 50 €
kliendi poolt esitatud saldoteatise kinnitamine tasuta
saldokinnituse koostamine 10 €
detailse saldovõrdlusteatise koostamine 20 €
tasu vara tähtaegse tagastamise kohustuse rikkumise eest 50 € päevas
dokumentide päringu menetlemine (nt arhiveeritud dokumendid) 30 €
vara hindamisteenus (sh sõiduautod, mootorrattad, ATV-d) 80 €
hindamisteenuse osutamine vara asukohas hind kokkuleppel
veoki, haagise, rasketehnika (sh ekskavaator, matkaautod, traktor, laadur, tõstuk, kombain, haakeriistad, metsatehnika), veesõiduki ja seadmete hindamisteenus hind kokkuleppel
veesõiduki, metsatehnika ja seadmete hindamisteenus hind kokkuleppel
hindamisteenuse osutamine vara asukohas Tallinnas hind kokkuleppel
hindamisteenuse osutamine vara asukohaga väljapool Tallinna hind kokkuleppel
 • Täpsemat teavet tasumisele kuuluvate või tasutud summade kohta saab Klient Pangast.
 • Kui Pank on kohustatud Kliendi väärtpaberikonto haldamisest või väärtpaberitehingutest tulenevalt tasuma makse, tasusid, intresse, trahve või tegema muid sellelaadseid kulutusi (mis ei ole kaetud allpool toodud hinnakirjas), on Pangal õigus pärast vastava kulutuse tegemist Kliendi nõusolekuta debiteerida nimetatud summade ulatuses Kliendi arvelduskontot.

Kauplemine: aktsiad, võlakirjad, börsil kaubeldavad fondide (ETF) osakud
 • Protsentuaalne kauplemistasu arvutatakse tehingusummast, teatud juhul lisandub tehingutasu.
 • Kauplemistasu debiteeritakse kauplemisvaluutas Panga valuutavahetuskursi alusel.
 • Maakleri vahendusel kauplemise eeldus on finantsteenuste raamlepingu olemasolu. Informatsiooni nimetatud lepingu kohta saab Pangast.
 • Orderit saab tühistada seni, kuni Order ei ole täidetud.
 • Juhul, kui Orderit ei täideta täielikult ühe kauplemispäeva jooksul, rakendub Orderi osalisel täitmisel kauplemistasu täies ulatuses (sh minimaalne kauplemistasu) igal erineval kauplemispäeval täidetud Orderi osale.
 • Teatud turgudel võib tehingusummale olla kehtestatud miinimummäär.
 • UK ja Iirimaa väärtpaberite ostutehingutega kaasneb tehingumaks (Stamp duty) vastavalt 0,5% UK ja 1% Iirimaa väärtpaberite tehingusummast. Teatud juhtudel võidakse UK väärtpaberitele rakendada kõrgemat määra (1,5%), soodsamat maksumäära või maksuvabastust.
 • Vastavalt kohalikule regulatsioonile võib ostutehingule lisanduda finantstehingute maks (nt Prantsusmaa, Itaalia ja Hispaania), mis lisatakse Panga tasule.
 • ETF-e käsitletakse kui aktsiaid.
 • Panga vahendusel muudel turgudel kauplemiseks on vajalik eelnev kokkulepe Pangaga.

Aktsiad ja ETF-id Internetipangas
Eesti, Läti, Leedu Tasuta
Rootsi, Soome, Taani, Norra, USA, Saksamaa, UK, Kanada, Holland, Prantsusmaa, Belgia, Iirimaa, Itaalia, Portugal, Hispaania, Šveits, Austria, Poola, Ungari, Tšehhi 0,14%, min 9,90 €
Venemaa 0,30%, min 125 €
Aktsiad ja ETF-id Esinduses Maakleri vahendusel
Eesti 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Läti 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Leedu 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Rootsi 0,2%, min 50 € 0,2%, min 500 SEK
Soome 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Taani 0,2%, min 50 € 0,2%, min 400 DKK
Norra 0,2%, min 50 € 0,2%, min 400 NOK
USA 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 USD
Saksamaa 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
UK (London SE) 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 GBP
UK (London International) 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 USD
Kanada 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 CAD
Holland 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Prantsusmaa 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Belgia 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Iirimaa 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Itaalia 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Portugal 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Hispaania 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Šveits 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 CHF
Austria 0,25%, min 50 € 0,25%, min 50 €
Poola 0,25%, min 50 € 0,25%, min 200 PLN
Ungari 0,25%, min 50 € 0,25%, min 15000 HUF
Tšehhi 0,25%, min 50 € 0,25%, min 1300 CZK
Venemaa 0,3%, min 150 € 0,3%, min 150 USD
Bulgaaria 0,6%, min 50 € 0,6%, min 150 BGN
Aktsiad ja ETF-id Esinduses Maakleri vahendusel
Eesti, Läti, Leedu 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Norra 0,2%, min 50 € 0,2%, min 400 NOK
Rootsi 0,2%, min 50 € 0,2%, min 500 SEK
Soome 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Taani 0,2%, min 50 € 0,2%, min 400 DKK
Belgia, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Prantsusmaa, Portugal, Saksamaa 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Šveits 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 CHF
Austria 0,25%, min 50 € 0,25%, min 50 €
Poola 0,25%, min 50 € 0,25%, min 200 PLN
Ungari 0,25%, min 50 € 0,25%, min 15000 HUF
Tšehhi 0,25%, min 50 € 0,25%, min 1300 CZK
Bulgaaria 0,6%, min 50 € 0,6%, min 150 BGN
Kanada 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 CAD
UK (London International) 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 USD
UK (London SE) 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 GBP
USA 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 USD
Võlakirjad Internetipangas Esinduses Maakleri vahendusel
Eesti 0,2%, min 3 € - 0,2%, min 50 €
Läti 0,2%, min 3 € - 0,2%, min 50 €
Leedu 0,2%, min 3 € - 0,2%, min 50 €
võlakirjad kõigil muudel pakutavatel turgudel - - 0,5%, min 50 €
tehingutasu (kõik instrumendid) Sisaldub kauplemistasus Sisaldub kauplemistasus 3€ Baltikumi turud
4€ muud turud
Võlakirjad Internetipank Maakleri vahendusel
Eesti, Läti, Leedu 0,2%, min 3 € 0,2%, min 50 €
Võlakirjad kõigil muudel pakutavatel turgudel - 0,5%, min 50 €
Tehingutasu (kõik instrumendid) sisaldub kauplemistasus 3€ Baltikumi turud
4€ muud turud

Tehingud investeerimisfondide osakutega
 • Protsentuaalne tasu arvutatakse tehingusummast tehingu valuutas.
 • Investeerimisfondide osakutega tehingu tegemiseks antud Korraldust ei saa tühistada.
 • Fondivahetus on võimalik vastavalt fondi tingimustele, tasu kohaldub ainult müügitehingule.
 • Välisfondi tehingutasu sisaldab Panga Halduri standardseid tehingutasusid.
 • Muud Eesti fondid – võib lisanduda märkimis- ja tagasivõtmistasu vastavalt fondi prospektile.

 
  Märkimine Püsikorraldusega märkimine Tagasimüük Vahetus
Swedbank Grupi fondid Tasuta Tasuta Tasuta Tasuta
Muud võlakirjafondid
Franklin Templeton 0,5% + 7 € 0,5%, min 0,75 € 7 € 7 €
muud fondivalitsejad 0,5% + 21 € - 21 € 21 €
Muud aktsia- ja segafondid
Franklin Templeton 1% + 7 € 1%, min 0,75 € 1% + 7 € 7 €
muud fondivalitsejad 1% + 21 € - 1% + 21 € 21 €
Muud Eesti fondid 1,5 € 0,75 € 5 € 5 €
Muud tehingud Eesti väärtpaberite ja fondiosakutega Tasu rakendub mõlemale tehingupoolele.
makseta tehing 4,8 €
makse vastu tehing 3,2 €
pandi registreerimine / muutmine / realiseerimine 15 €
panditud väärtpaberite ülekanne 30 €
pandi vabastamine Tasuta

Muud tehingud välisväärtpaberite ja välisfondide osakutega
 • Tasu rakendub mõlemale tehingupoolele.
 • Pangasisene väärtpaberitehing on tehing kahe Panga kliendi väärtpaberikontode vahel.
 • Tehingutasu sisaldab Panga Halduri standardseid tehingutasusid.

Pangasisene tehing 6 €
Pangaväline tehing
Läti, Leedu 10 €
Belgia, Eurovõlakiri, Holland, Iirimaa, Kanada, Norra,Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, Taani, UK, USA 15 €
Austria, Hispaania, Itaalia, Poola, Portugal, Šveits, Tšehhi, Ungari 25 €
Bulgaaria, Venemaa 45 €
välisfondid 45 €
Muud tehingutasud Tühistada saab Korraldust, mida Pank ei ole veel töötlusesse võtnud.
tehingu tühistamine Vastava tehingu tasu
täitedokumendi alusel väärtpaberitehing Vastava tehingu tasu
uue emissiooni märkimine/pakkumises osalemine Vastava tehingu tasu

Väärtpaberikonto kuuhooldustasud
 • Hooldustasudele lisandub käibemaks. Käibemaksu ei lisandu, kui väärtpaberikontol hoitakse ainult Investeerimisfondide seaduses sätestatud Investeerimisfondi või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi investeerimisfondi või ETF-i osakuid.
 • Hooldustasu arvutatakse eelnevakalendrikuu viimase päeva portfelli väärtuselt riikide lõikes. Portfelli väärtuse leidmisel võetakse aluseks vastava väärtpaberi turuhind, Halduri poolt esitatud kuulõpuhind või nominaalväärtus. Võlakirjadel võetakse alati aluseks nominaalväärtus. Hooldustasud debiteeritakse igale kalendrikuule järgneva kuu 20ndal kuupäeval või hiljem Kliendi väärtpaberikontoga seotud arvelduskontolt.
 • ETF osakutele kohaldub vastava väärtpaberi kauplemisturu hooldustasu.
 • Eesti Investeerimisfondide osakutele kohaldub Eesti väärtpaberite hooldustasu.
 • Hoidmistunnistustele (ADR, GDR) lisandub hooldustasule vastava DR agendi tasu.
 • Panga vahendusel muude turgude väärtpaberite hoidmiseks on vajalik eelnev kokkulepe Pangaga.
 • Muud investeeringud: Austria, Belgia, Eurovõlakiri, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kanada, Norra, Portugal Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, Šveits, UK, USA, hoidmistunnistused, Poola, Taani, Tšehhi, Ungari, Bulgaaria, Venemaa, välisfondid.

Swedbank Grupi fondid Tasuta
Eesti, Läti, Leedu Tasuta
Muud investeeringud, aktsiad, võlakirjad
Kuni 100 000 € Tasuta
Üle 100 000 € ületavalt osalt 0,008%
Hoidmistunnistustele (ADR, GDR) lisandub hooldustasule vastava DR agendi tasu.

Muud teenused
 • Tasudele lisandub käibemaks.
 • Enam kinnipeetud tulumaksu tagasinõudmine või soodsama tulumaksumäära taotlemine ning osalemine aktsionäride üldkoosolekul sõltub vastaval turul teenuse pakkumisest ning teenuse tingimustest.
 • Kuutasu rakendub täiendavalt hooldustasudele.
 • Tasu rakendub täiendavalt hooldustasudele. Tegelikud kulud sõltuvad vastaval turul teenuse pakkumisega seotud kuludest.
 • Teenustasu rakendub pärast kliendipoolse avalduse esitamist ning ei kuulu tagastamisele juhul, kui avaldus kolmandate osapoolte poolt tagasi lükatakse. Teenustasu debiteeritakse kliendi väärtpaberikontoga seotud arvelduskontolt.

Osalemine aktsionäride üldkoosolekul eraldi kokkuleppel
Enam kinni peetud tulumaksu tagasinõudmine eraldi kokkuleppel
Soodsama tulumaksumäära taotlemine eraldi kokkuleppel
Kohustuslikud korporatiivsed sündmused tasuta
Osalemine üldkoosolekul panga vahendusel / kliendi esindamine üldkoosolekul 120 € + tegelikud kulud
Üldkoosoleku elektrooniliste instruktsioonide protsessimine 50 € + tegelikud kulud
Muud korporatiivsed sündmused eraldi kokkuleppel
Enam kinnipeetud tulumaksu tagasinõudmine 60 € + tegelikud kulud
Soodsama tulumaksumäära taotlemine tasuta

 

Kehtivad alates 18.06.2024
Swedbank Gateway Operaatori kanal Otsekanal
liitumine, sh ettevõtte seadmesertifikaadi tellimine tasuta 0/60 € Seadmesertifikaadi hind sõltub väljastajast ning kehtivusaeg on märgitud sertifikaadi andmetes. Seadmesertifikaat on elektrooniline tõend, millega kliendi infosüsteem saab ühenduse Swedbank Gatewayga ning kinnitab panka saadetavad sõnumid.
kuuhooldustasu tasuta 25 €

Lisateenused

jooksva päeva kontokohane väljavõte 0,50 € ühe päringu kohta 0,50 € ühe päringu kohta
kiirteavitus 0,10 € teavituse kohta 0,10 € teavituse kohta
makselink 0,12 € edukalt sooritatud makse kohta 0,12 € edukalt sooritatud makse kohta
makselingi kuuhooldustasu tasuta 15 €
teiste pankade kontode teenuse kuuhooldustasu tasuta 15 €

Tasud Operaatorile

liitumine, sh ettevõtte sertifikaadi tellimine 0/60 € Seadmesertifikaadi hind sõltub väljastajast ning kehtivusaeg on märgitud sertifikaadi andmetes. Seadmesertifikaat on elektrooniline tõend, millega kliendi infosüsteem saab ühenduse Swedbank Gatewayga ning kinnitab panka saadetavad sõnumid.
kuuhooldustasu Operaatorile vastavalt kokkuleppele
makselingi kuuhooldustasu vastavalt kokkuleppele
teiste pankade kontode teenuse kuuhooldustasu Operaatorile vastavalt kokkuleppele

Identifitseerimisvahendite tasud

Ettevõtte seadmesertifikaadi väljastamine 0/60 € Seadmesertifikaadi hind sõltub väljastajast ning kehtivusaeg on märgitud sertifikaadi andmetes. Seadmesertifikaat on elektrooniline tõend, millega kliendi infosüsteem saab ühenduse Swedbank Gatewayga ning kinnitab panka saadetavad sõnumid.

Mobiil

Kehtivad alates 26.10.2023
Kiirteated (SMS-iga või e-postiga)
lepingu sõlmimine tasuta
iga pangast saadetud kiirteade 0,19 €

Swift-teenused

Kehtivad alates 01.05.2021
SWIFT-teenused Swedbankis asuvalt kontolt
SWIFT MT940 – väljaminev väljavõte
lepingutasu 25 € Sõlmides korraga MT940 ja MT101 lepingud samale BIC/SWIFT koodile ja sama konto kohta, võetakse lepingutasu ainult ühe lepingu eest.
konto kuuhooldustasu 35 € Kui korraga kehtivad lepingud MT940 ja MT101 samale BIC/SWIFT koodile ja sama konto kohta, võetakse kuuhooldustasu ainult ühe lepingu eest.
SWIFT MT941 – väljaminev päevasisene saldoväljavõte 1 € sõnum
lepingutasu 25 €
SWIFT MT942 – väljaminev päevasisene toimingute väljavõte 1 € sõnum
lepingutasu 25 €
SWIFT MT101 – sissetulev maksekorraldus
lepingutasu 25 € Sõlmides korraga MT940 ja MT101 lepingud samale BIC/SWIFT koodile ja sama konto kohta, võetakse lepingutasu ainult ühe lepingu eest.
konto kuuhooldustasu 35 € Kui korraga kehtivad lepingud MT940 ja MT101 samale BIC/SWIFT koodile ja sama konto kohta, võetakse kuuhooldustasu ainult ühe lepingu eest.
maksekorralduse teostamine vastavalt maksete hinnakirjale elektroonilistes kanalites

 

Kehtivad alates 01.10.2020
Garantiid ja standby-akreditiivid
lepingutasu Tasu garantii või standby-akreditiivi analüüsi ja vormistamise eest. Lepingutasu võetakse ka garantii või standby-akreditiivi summa suurendamise ja/või tähtaja pikendamise korral. Summa suurendamise korral ilma tähtaja pikendamiseta võetakse tasu suurendatavalt summalt.

kehtivusaeg kuni 1 aasta (k.a.) - 0,5% summast aastas, kuid vähemalt 79 €

kehtivusaeg üle 1 aasta - 0,5% summast, kuid vähemalt 79 €

riskitasu Tasu garantii või standby-akreditiivi väljaandmise eest ehk sellise garantii või akreditiivi väljaandmise eest, kus taotleja kontolt ei debiteerita garantii või akreditiivi avamisel selle summat. määratakse iga taotleja kohta eraldi
teatamistasu Tasu garantii või standby-akreditiivi ehtsuse kontrollimise eest ja/või garantiist või standby-akreditiivist selle saajale teatamise eest. 79 €
mittestandardse sõnastuse kasutamise tasu Tasu garantiisaaja poolt ette antud garantiisõnastuse või mittestandardse standby-akreditiivi sõnastuse kasutamise eest. Tasu arvutatakse protsendina garantii või standby-akreditiivi summast. Swedbank peab olema sõnastuse enne heaks kiitnud. Tasu lisandub lepingutasule. 0,15%, kuid vähemalt 100 €, kuid kõige rohkem 200 €
muudatustasu Tasu garantii või standby-akreditiivi muudatuse analüüsi ja vormistamise, muudatuse autentsuse kontrollimise ja/või saajale muudatusest teatamise, või garantii või standby-akreditiivi tühistamise eest. Muudatustasu ei rakendata garantii või standby- akreditiivi summa suurendamise ja/või tähtaja pikendamise korral, sest neil juhtudel rakendub lepingutasu. 79 €
nõude käsitlemise tasu Tasu garantii või standby-akreditiivi nõudedokumentide kontrollimise eest ja/või nõudedokumentide edastamise eest. Tasu arvutatakse protsendina nõude summast. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks vastav alampiir. 0,1%, kuid vähemalt 150 €
importakreditiivid (v.a standby-akreditiivid): Swedbanki klient on akreditiivi taotleja ehk kauba või teenuse ostja
akreditiivitasu Tasu rahalise kattega akreditiivi avamise eest. 1% aastas
riskitasu Tasu rahalise katteta akreditiivi avamise eest ehk sellise akreditiivi avamise eest, kus taotleja kontolt ei debiteerita akreditiivi avamisel akreditiivi summat. riskitasu määratakse iga taotleja kohta eraldi
avamistasu Tasu tühistamatu rahalise ja ajalise kohustuse võtmise eest müüja ehk akreditiivi saaja vastu. Tasu arvutatakse protsendina akreditiivi maksimumsummast, lähtudes akreditiivi kehtivusajast, mida arvestatakse kalendripäevades. Kehtivusaeg algab akreditiivi avamise päeval ja lõpeb aegumise päeval. Kui avamistasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on avamistasuks vastav alampiir. Avamistasu võetakse ka akreditiivi pikendamise ja/või summa suurendamise korral.
kui akreditiivi kehtivusaeg on 1–90 päeva 0,25% akreditiivi maksimumsummast, kuid vähemalt 100 €
kui akreditiivi kehtivusaeg 91–180 päeva 0,5%, kuid vähemalt 200 €
kui akreditiivi kehtivusaeg 181–270 päeva 0,75%,kuid vähemalt 300 €
kui akreditiivi kehtivusaeg 271–360 päeva 1%, kuid vähemalt 400 €
kui akreditiivi kehtivusaeg üle 360 päeva tasu kokkuleppel
dokumentide käsitlemise ja/või makse tasu Tasu ühe dokumentidekomplekti akreditiivitingimustele vastavuse kontrollimise eest või raha väljamaksmise eest akreditiivi põhjal, kui akreditiivi taotleja ei soovi dokumentide esitamist. Tasu arvutatakse protsendina dokumentide väärtusest või makse summast. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks vastav alampiir. 0,1%, kuid vähemalt 100 €
muudatustasu Tasu akreditiivi tingimuste muutmise või akreditiivi tühistamise eest, kui akreditiivi taotleja või saaja või mõni muu akreditiivi osaline on pärast akreditiivi avamist taotlenud akreditiivi tingimuste muutmist või akreditiivi tühistamist. Tasu ei võeta, kui akreditiivi saaja algatab akreditiivi tühistamise ehk keeldub akreditiivist. 79 €
edasilükatud makse ja/või aktsepteerimisetasu Tasu selle eest, kui akreditiiv makstakse pärast veksli aktsepteerimist välja akreditiivis määratud maksepäeval või kui akreditiiv makstakse välja kindlal päeval, mis on arvutatud akreditiivi tingimustes toodud valemi kohaselt. 79 €
kauba omandiõiguse loovutamise tasu Tasu kauba omandiõiguse loovutamise eest juhul, kui kaup on saadetud Swedbanki nimele. Tasu arvutatakse protsendina dokumentide väärtusest. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks vastav alampiir. Tasu ei võeta, kui kaup on saadetud Swedbanki nimele Swedbanki nõudmisel. 0,15%, kuid vähemalt 79 €
veatasu Tasu aja- ja muude kulude eest juhul, kui akreditiivi saaja on esitanud dokumendid, mis ei vasta akreditiivi tingimustele. Tasu maksab akreditiivi saaja. 85 € või 100 $ Teiste valuutade korral arvutatakse tasu (85 €) akreditiivi avamise päeva Euroopa Keskpanga kursiga.
Eksportakreditiivid: Swedbanki klient on akreditiivi saaja ehk kauba või teenuse müüja
teatamistasu Tasu akreditiivi ehtsuse kontrollimise eest ja/või akreditiivist selle saajale teatamise eest. 79 €
dokumentide käsitlemise tasu Tasu ühe dokumentidekomplekti akreditiivitingimustele vastavuse kontrollimise eest ja/või tasu dokumentide avajapanka edastamise eest sel kujul, nagu nad on esitatud. Tasu arvutatakse protsendina dokumentide väärtusest. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks alampiir. 0,1%, kuid vähemalt 100 €
dokumendinäidiste kontrollimise tasu Tasu dokumendinäidiste akreditiivitingimustele vastavuse kontrollimise eest. Sama kaubasaadetise raames iga järgneva dokumendinäidiste komplekti akreditiivitingimustele vastavuse kontrollimise eest kohaldub lisatasu. 50€, lisatasu 25 €
kinnitamistasu Tasu akreditiivi kinnitamise eest. Akreditiivi kinnitades võtab Swedbank üle avajapanga makseriski. Tasu arvutatakse akreditiivi maksimumsumma protsendina riski kehtivuse maksimumaja (kalendripäevades) kohta. Riski kehtivuse maksimumaeg on üldjuhul akreditiivi kehtivusaeg pluss pikim võimalik makseaeg kalendripäevades. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks alampiir. määratakse iga avajapanga kohta eraldi, vähemalt 100 €
diskonteerimistasu Tasu makse eest, mis akreditiivi summa loovutamise tagatisel tehakse akreditiivi saaja arvelduskontole enne akreditiivis määratud maksepäeva. Tasu arvutatakse diskonteerimismäära alusel. määratakse iga avajapanga kohta eraldi, vähemalt 79 €
maksmis- ja/või negotsieerimistasu Tasu võetakse, kui Swedbank on akreditiivis määratud volitatud pangaks ning negotsieerib akreditiivi dokumendid või maksab akreditiivi summa välja. vähemalt 0,1%
edasilükatud makse tasu Tasu selle eest, kui akreditiiv makstakse pärast veksli aktsepteerimist välja akreditiivis määratud maksepäeval või kui akreditiiv makstakse välja kindlal päeval, mis on arvutatud akreditiivi tingimustes toodud valemi kohaselt. 79 €
akreditiivi summa või selle osa loovutamise tasu Akreditiivi saaja võib tagasivõtmatult loovutada kolmandale osalisele õiguse, mis tal on akreditiivi summa või selle osa suhtes. Kui raha on akreditiivi põhjal laekunud, maksab Swedbank loovutatud summa välja ilma akreditiivi saaja edasiste korraldusteta. Akreditiivi saaja ei saa loovutust tühistada ilma kolmanda osalise nõusolekuta. 100 €
muudatustasu Tasu akreditiivi muudatuse ehtsuse kontrollimise eest ja/või akreditiivi saajale muudatusest teatamise eest, samuti tasu akreditiivist keeldumise eest ja/või akreditiivi tühistamise eest, kui akreditiivi saaja on algatanud keeldumise ja/või tühistamise enne akreditiivi aegumise päeva. Kui akreditiivi taotleja algatab akreditiivi tühistamise, nõutakse tasu sisse taotlejalt. 79 €
ülekandmistasu Tasu selle eest, kui Swedbank kannab akreditiivi saaja taotlusel akreditiivi üle teisele saajale. Tasu arvutatakse üle kantud akreditiivi summa protsendina. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks vastav alampiir. 0,25%, kuid vähemalt 150 €
Dokumentaalsed inkassod
dokumentide loovutamine makse vastu Inkassonõude dokumendid loovutatakse maksjale alles pärast inkasso summa täielikku tasumist. Tasu arvutatakse protsendina inkasso summast. Tasu võetakse ka juhul, kui inkassonõude maksmisest või aktseptist keeldutakse ja/või inkassodokumendid loovutatakse maksjale inkassonõude lähetaja nõusolekul makseta või aktseptita. 0,15%, vähemalt 120 €, kuid kõige rohkem 1000 €
dokumentide loovutamine aktsepti vastu Inkassonõude dokumendid loovutatakse maksjale pärast veksli aktsepteerimist või tähtajalise maksekohustuse võtmist. Tasu arvutatakse protsendina inkasso summast. 0,25%, vähemalt 150 €, kuid kõige rohkem 1500 €
inkassonõude tingimuste muutmise tasu Tasu inkassonõude tingimuste muudatuse vormistamise eest, muudatuse ehtsuse kontrollimise eest ja/või maksjale muudatusest teatamise eest. 79 €
kauba omandiõiguse loovutamise tasu Tasu kauba omandiõiguse loovutamise eest juhul, kui kaup on saadetud Swedbanki nimele. Tasu arvutatakse protsendina inkasso summast. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks vastav alampiir. Tasu ei võeta, kui kaup on saadetud Swedbanki nimele Swedbanki nõudmisel. 0,15%, kuid vähemalt 79 €
veksli protestimise tasu Tasuda tuleb juhul, kui aktsepteeritud veksli maksetähtpäeval ei ole maksja kontol raha makse teostamiseks ning Swedbank protestib veksli inkassonõude lähetaja juhiste kohaselt. 100 €
osalise makse tasu Tasu inkassonõude osamaksete kaupa tasumise eest. Tasu võetakse alates teisest maksest iga osamakse kohta eraldi. 79 € makse kohta
Side- ja postikulud Lisanduvad akreditiividele, dokumentaalsetele inkassodele, garantiidele ja standby-akreditiividele. tasutakse tegeliku kulu alusel, vähemalt 15 €

Tõendid

Kehtivad alates 01.07.2022 Kehtivad alates 01.01.2024
Lihttõend 8 €, esindusest väljastades 10 €
kiirtõend samal pangapäeval (tellides enne kella 13.00) 15 €
Tõendid audiitorfirmadele 20 €/tõend
kontsernide korral 20 € liikme kohta
Tõend maksuameti, politsei, kohtu poolt tehtud päringule tasuta
Volituste vormistamine tasuta
Eritellimusel infopäring (sh andmete edastamine elektroonilisel andmekandjal) 30€/tund
Dokumendi originaalist koopia tellimine arhiivist 8€/dokument
Pangatoimingu koopia kinnitamine 2 €
Kliendi tehinguga seotud dokumendist koopia (sh digitaalses vormis ) väljastamine Hinnale lisandub käibemaks. 7,50 € 7,38 €

Tõendid krediiditoodete kohta

 
Tõend krediiditoote olemasolu, tingimuste, täitmise, muudatuste jm kohta ühe krediidilepingu lõikes (eesti või inglise keeles) 8 €
Eritellimusel või kombineeritud sisuga tõend ühe või mitme krediidilepingu kohta (eesti või inglise keeles) 30€/tund
Tõend eelnevatel aastatel tasutud intresside kohta (eesti või inglise keeles) ühe krediiditoote kohta 8 €

Pangadokumentide edastamine

 
Postiga
Eestisse 4,17 € 4,10 € Hinnale lisandub käibemaks.
välismaale 8,33 € 8,20 € Hinnale lisandub käibemaks.
DHL-iga 12,29 € + tasu vastavalt teenusepakkujale, võetakse hiljem arve alusel Hinnale lisandub käibemaks.

Täiendavad arveldusalased teenused

 
Arveldustealane konsultatsioon 60 €/tund Hinnale lisandub käibemaks.
Arvelduskontole pandi seadmine 500 €

Maksekaartide teenindamine

Kehtivad alates 01.01.2024
Komisjonitasu tehingu summalt vastavalt kokkuleppele
terminal mobiilis tehing 0,99 % + 0,02 €
nutiterminali tehing 1,45%
Tehnilise seadme tasu Terminali miinimum üüriperiood on 3 kuud. Kui terminali üürimine lõpeb enne miinimum tähtaega, debiteerib Swedbank ennetähtaegse tagastamise tasu.
makseterminali üüritasu kuus Hinnale lisandub käibemaks.  
statsionaarne terminal 13 €
mobiilne terminal 19,50 €
statsionaarne, mobiilne terminal 18 €
statsionaarne bluetooth-ühendusega terminal 18 €
terminali paigaldus 2 pangapäeva jooksul Hinnale lisandub käibemaks. 84 €
terminali paigaldus alates lepingu sõlmimisest kuni 5 pangapäeva jooksul tasuta
makseterminali vahetamine kliendi soovil Hinnale lisandub käibemaks. 21 €
trahv maksekaartide teenindamise terminali õigeaegselt mittetagastamise eest terminali maksumus vastavalt aktile
Maksekaartide teenindamise lepingu muutmise tasu 15 €
Ennetähtaegse tagastamise tasu võrdub miinimum üüriperioodi eest tasumata üüritasuga
Nutiterminali soetamise tasu (Müüja: Hansab AS) Hinnale lisandub käibemaks. 140 €

Kaardimaksete vastuvõtmine internetis

 
E-kaubanduse platvorm
Lepingu sõlmimine tasuta
Kuutasu tasuta
Komisjonitasu tehingu summalt vastavalt kokkuleppele
Makse algatamise tehingutasu 0,45% ostu summast, minimaalselt 0,10 €, maksimaalselt 0,95 € tehingu kohta
Lepingu muutmise tasu 15 €

Makse algatamine

 
Lepingu sõlmimine tasuta
Tasu maksetehingu algatamisel Swedbanki ja teiste finantsasutuste (sh teised pangad) kontodelt 0,45% ostusummast, minimaalselt 0,10 €, maksimaalselt 0,95 € tehingu kohta
Lepingu muutmise tasu 15 €
Autentimistasu Hinnale lisandub käibemaks. 0,11 €

Tellitavad raportid - Ostjate profiili analüüs Hinnale lisandub käibemaks.

 
Ostjate lühiülevaade 105 €
Ostjate standardülevaade 625 €
Ostjate detailne ülevaade 1300 €

E-arve

 
E-arve edastamise leping Hinnale lisandub käibemaks.
sõlmimine esindaja vahendusel 30 €
sõlmimine internetipangas tasuta
muutmine 12,50 €
siseriikliku e-arve edastuse teenusega liitumine Tasu arvestatakse iga e-arve ristkasutusega liitunud panga kohta, kuhu e-arveid soovitakse edastada. 8 €
Arve edastamise tasu ühe edastatud arve kohta Hinnale lisandub käibemaks.
Swedbank Gateway või Operaatori kanali kaudu saadetud e-arvete edastamise kuutasu arvutatakse eelneval kuul edastatud e-arvete põhjal.
pangasisene e-arve 0,19 €
siseriiklik e-arve 0,35 €
e-arve kreeditarve tasuta
Ettevõtte kohase kujundusmalli rakendamine/muutmine Swedbanki internetipangas Hinnale lisandub käibemaks. 120 €
Leping raportite saamise kohta (e-arve lepingu põhine) Hinnale lisandub käibemaks.
e-arve püsimakselepingute raporti tasu 9,50€/kuu
e-arve püsimakselepingute maksete raporti tasu 9,50€/kuu
Krediidiasutustele, -andjatele, makse- ja e-raha asutuste hinnakirjas mitte kajastatud teenuste osas kehtib Swedbanki teenuste hinnakiri ja tingimused.

 

Kehtivad alates 01.09.2016
Arvelduskonto
Arvelduskonto kuuhooldustasu 20 €
Arveldused eurodes
pangasisesed arveldused Hind kehtib ärikliendi internetipangas (Pakett I).
pangasisene makse 0,16 €
arveldused Eesti pankadega Hind kehtib ärikliendi internetipangas (Pakett I).
siseriiklik tavamakse 0,38 €
arveldused Swedbanki Grupi pankadega Hind kehtib ärikliendi internetipangas (Pakett I).
grupisisene makse 0,38 €
Euroopa maksed Hind kehtib ärikliendi internetipangas (Pakett I).
Euroopa makse 0,38 €
pangasisese, siseriikliku, grupisisese ja Euroopa makse laekumine Hind kehtib kõikide laekumiste kohta, v.a. pangasisesed laekumised ettevõtte oma kontolt, mis on tasuta. 0,12 €
Arveldused välisvaluutas
pangasisese ja grupisisese makse laekumine Hind kehtib kõikide laekumiste kohta, v.a. pangasisesed laekumised ettevõtte oma kontolt, mis on tasuta. 0,12 €
Swedbank Gateway
liitumine, sh ettevõtte sertifikaadi tellimine 75 €
kuuhooldustasu 100 €
kiirteavitus 0,15 € teavituse kohta
jooksva päeva kontokohane väljavõte 1,50 € ühe päringu kohta
Pangalink
autentimisteenus ei pakuta
liitumine 75 €
kuuhooldustasu 15 €
tehingutasu 2%, min 0,2 €
Kontojäägi tasu krediidiasutustele, kindlustusseltsidele, fondivalitsejatele ja investeerimisfondidele, mille järelvalvet teostab Eesti Finantsinspektsioon või välismaise finantsjärelvalve asutus.

 

Kehtib alates 26.04.2021
Valuuta Keskpanga poolt avaldatav, arvestuse aluseks olev intressimäär:
Alates jäägist 1 000 000 EUR Euroopa Keskpanga intressimäär
Alates jäägist 100 000 CHF Šveitsi Keskpanga intressimäär
Alates jäägist 1 000 000 SEK Rootsi Riksbanki intressimäär
Alates jäägist 1 000 000 DKK Taani Keskpanga intressimäär
 • Tasu on väljendatud protsentides aasta (360 päeva) kohta ja võrdub vastavate valuutade keskpankade poolt avaldatava intressimääraga.
 • Intressi arvestatakse iga päev päevalõpu kontojäägilt, mis ületab seatud limiiti ning ümardatakse 2 kohani pärast koma.
 • Tasu arvutamisel võetakse aluseks kliendi kõikide kontode summaarne jääk vastavas valuutas.
 • Arvestatud tasu debiteeritakse kliendi kontolt kord kuus, hiljemalt arvestuse kuule järgneva kuu 10. kuupäeval.
 • Tasu ei kohaldata kui keskpanga poolt avaldatav intress on 0 või positiivne.

 

Kehtivad alates 01.11.2023
Sularaha
Sissemakse

Esinduses:

 • kantakse sissemaksja oma kontole kohe;
 • kantakse võõrale kontole 1 tunni jooksul.

Sularaha sissemakse automaadi kaudu sissemakstud summa kantakse kontole kohe.

Esinduses ja sularahaautomaadi kaudu sissemakstud summa kantakse kontole kohe.

Inkassatsiooni kaudu sissemakstud summa kantakse kontole inkassatsiooni ettevõttega kokkulepitud tähtaja jooksul.

Väljamakse Broneeritud euro summade väljamaksmine toimub broneerimisavalduse esitamisele järgneva 2 pangapäeva jooksul, kui avaldus on esitatud pangapäeval enne kella 14.00.
Arvelduskonto avamine
Arvelduskonto avamise otsustamine

Arvelduskonto avamise ning muude tootelepingute sõlmimise otsustamine toimub nõutavate dokumentide olemasolul 10 pangapäeva jooksul alates tugevdatud hoolsusmeetmete tasu laekumisest

 • Eestis registreeritud juriidiliste isikute puhul, keda esindab või kelle omandistruktuuri kuulub mitteresident
 • juriidiliste isikute puhul, kes on registreeritud Euroopa Majanduspiirkonnas;
 • juriidiliste isikute puhul, kes on registreeritud väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda.
 • juriidiliste isikute puhul, kelle tegevusala on makseteenuse pakkumine (makseasutus või e-raha asutus), relvade ja laskemoona tootmine/ost/müük (v.a jahiseltsid, lasketiirud, spordiklubid), valuutavahetus, militaarsõidukite tootmine, sularahaveo teenuse pakkumine, ühisrahastuse platvormid ja kiirlaenu pakkumine, mäetööstus; strateegiliste kaupade tootmine/ost/müük/vahendamine.

Ülekanded

 
Maksete laekumine
Laekuv makse eurodes kantakse saaja kontole raha laekumise arvelduspäeval tingimusel, et saaja andmed on korrektsed. Muudes valuutades laekuv makse kantakse klientide kontodele laekumise väärtuspäeval enne kella 20.00.
Väljaminevad maksed
Enne kella 22.00 panka edastatud korrektsed maksed debiteeritakse maksja kontolt samal kuupäeval, pärast kella 22.00 järgmisel kuupäeval (v.a. pangasisene ja välkmakse).
Väljaminevad maksed Valuuta Makse edastatakse korrespondentpanka või saaja panka Maksekorraldus tuleb panka edastada Märkused
Pangasisene makse Internetipanga vahendusel tehtud massmaksed teostatakse vastavalt tavaliste pangasiseste või siseriiklikke maksete täitmise tähtaegadele. Väärtuspäevaga massmaksed kantakse pangasiseselt saaja kontole või edastatakse saaja panka väärtuspäeval hiljemalt kl 10.00. kõik valuutad viivitamatult ei ole oluline, millal maksekorraldus on edastatud panka  
Välkmakse EUR viivitamatult ei saa teha esinduses ja nõustamiskeskuses tingimusel, et saaja pank on välkmaksete süsteemiga liitunud
Siseriiklik makse, Euroopa makse, siseriiklik kiirmakse, Euroopa kiirmakse Internetipanga vahendusel tehtud massmaksed teostatakse vastavalt tavaliste pangasiseste või siseriiklike maksete täitmise tähtaegadele. Väärtuspäevaga massmaksed kantakse pangasiseselt saaja kontole või edastatakse saaja panka väärtuspäeval hiljemalt kl 10.00. EUR samal arvelduspäeval (T + 0) enne kella 16.30 siseriiklik ja enne kella 16.00 välismaale. NB! Esinduses ja nõustamiskeskuses enne kella 16.00 Siseriikliku ja Euroopa makse pankadevaheline arveldus toimub viis korda päevas v.a. nädalavahetustel ja riigipühadel. Kiirmakse liigub reaalajas arveldussüsteemi Target 2 kaudu v.a. nädalavahetustel ja riigipühadel. Peale märgitud aega edastatakse korrespondentpangale või saaja pangale järgneval arvelduspäeval v.a. nädalavahetustel ja riigipühadel
Swedbanki grupisisene makse EUR samal arvelduspäeval (T + 0) enne kella 17.30 pärast märgitud aega edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval, v.a nädalavahetustel ja riigipühadel
Swedbanki grupisisene makse SEK, USD samal arvelduspäeval (T + 0) enne kella 16.00 pärast märgitud aega edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval, v.a nädalavahetustel ja riigipühadel
Swedbanki grupisisene makse NOK, DKK samal arvelduspäeval (T + 0) enne kella 15.00 pärast märgitud aega edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval, v.a nädalavahetustel ja riigipühadel
Lätti, Leetu muud valuutad samal arvelduspäeval (T + 0) enne kella 15.00 pärast märgitud aega edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval, v.a nädalavahetustel ja riigipühadel
Rootsi, Soome, Taani, Norra muud valuutad ülejärgmisel arvelduspäeval (T + 2) ei ole oluline, millal maksekorraldus on edastatud panka pärast märgitud aega edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval, v.a nädalavahetustel ja riigipühadel
Välismakse
Tavamakse kõik valuutad ülejärgmisel arvelduspäeval (T + 2) ei ole oluline, millal maksekorraldus on edastatud panka pärast märgitud aega edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval, v.a nädalavahetustel ja riigipühadel
Kiirmakse EUR, USD järgmisel arvelduspäeval (T + 1) enne kella 15.00 pärast märgitud aega edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval, v.a nädalavahetustel ja riigipühadel
Kiirmakse muud valuutad järgmisel arvelduspäeval (T + 1) enne kella 14.00 pärast märgitud aega edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval, v.a nädalavahetustel ja riigipühadel
Ekspressmakse EUR, USD samal arvelduspäeval (T + 0) enne kella 14.00 pärast märgitud aega edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval, v.a nädalavahetustel ja riigipühadel
Väljavõtted
Tellitud perioodilised väljavõtted

Ärikliendi internetipanga kaudu tellitud väljavõtted on kättesaadavad perioodi lõpp-päevale järgneval pangapäeval kl 9.00.

Kontsernisiseste arvelduskrediidi intresside ja kontserni saldode aruanded on kättesaadavad iga kuu kolmandal pangapäeval.

Ühekordsed väljavõtted esindusest

Ühekordsed väljavõtted väljastatakse samal pangapäeval, kui trükitavate lehtede arv on alla 20 tk.

Üle 20 lehelised väljavõtted väljastatakse 3 pangapäeva jooksul.

Väärtpaberitehingud
Väärtpaberitehingud

Tehingu väärtuspäev

 • börsitehing: T + 2 või vastavalt turupraktikale T on tehingupäev ehk tehingu kokkuleppimise/ sõlmimise kuupäev.
 • börsiväline makseta või makse vastu tehing: tehingupoolte kokkuleppel T + 0 kuni T + n sõltuvalt vastava väärtpaberituru praktikast. T on tehingupäev ehk tehingu kokkuleppimise/ sõlmimise kuupäev.

Fondiosakutehingute väärtuspäev – vastavalt fonditingimustele.

Tehingu realiseerimiskanded teostatakse:

 • Eesti väärtpaberite registris (Nasdaq CSD filiaal Eestis) registreeritud väärtpaberitel väärtuspäeval alates kella 8.15-st kuni 19.15-ni kinnituse saabumisel registrist;
 • Eesti fondiosakutehingutel vastavalt fondi tingimustele;
 • välisväärtpaberitehingutel ja välisfondiosakutehingutel kinnituse saabumisel alamhaldurilt.
Tõendid, õiendid
Tõendi väljastamine 10 pangapäeva jooksul
payments-settlement-dates-table
Swedbank logo

Internet Exploreriga ei saa internetipanka avada.

Palun kasuta Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i.

Alates 23. märtsist ei ole võimalik Internet Exploreri veebibrauseri kaudu Swedbanki internetipanka avada.

Internet Exploreri kaudu ei saa teha ega kinnitada Swedbanki makseid ka teistel veebilehtedel.

Soovitame kasutada Internet Exploreri asemel Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i uusimat versiooni. Nende seadistamise juhendid leiad siit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klienditugi - Инфо и помощь - Customer service: +372 6 310 310

Swedbank
 • Teie operatsioonsüsteem ja veebilehitseja ei ole kaasaegne ega toetatud Swedbank internetipanga poolt. Palun uuendage oma operatsioonsüsteem ja veebilehitseja või pöörduge vastava IT tehnilise spetsialisti poole.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Oled internetipangast välja logitud

Turvaliseks lahkumiseks sulge brauseri aken. Kui soovid jätkata, logi palun uuesti sisse.