Liigu lehe põhisisu juurde
EraklientÄriklient

Hinnakiri

1. oktoobril muutub Swedbanki hinnakiri. Loe muudatustest siit. addAva kõik peatükid minusSulge kõik peatükid

Kontode avamine

Kehtivad alates 01.10.2020
Arvelduskonto avamine tasuta
Tugevdatud hoolsusmeetmete tasu Tasu makstakse enne pangapoolset esmase konto avamise otsust. Tasu ei tagastata, kui pank otsustab esmast arvelduskontot mitte avada. Tasu ei kohaldu iga järgneva arvelduskonto avamisel.
Eestis registreeritud juriidiline isik, keda esindab või kelle omandistruktuuri kuulub mitteresident 300 €
Euroopa Majanduspiirkonnas (v.a Küpros, Luksemburg, Malta, Liechtenstein) registreeritud juriidiline isik 300 €
Teistes riikides (k.a Küpros, Luksemburg, Malta, Liechtenstein ) registreeritud juriidiline isik 500 €
Juriidiline isik, kelle tegevusala on: makseteenuse pakkuja: makseasutus või E-raha asutus; relvade ja laskemoona tootmine/ost/müük (v.a jahiseltsid, lasketiirud, spordiklubid); hasartmänguteenused; valuutavahetus; militaarsõidukite tootmine; sularahaveo teenuse pakkumine; ühisrahastuse platvormid ja kiirlaenu pakkumine; mäetööstus 500 €
Konto avamine Swedbank Grupi pangas
Swedbank Eesti kaudu konto avamine Swedbank Grupi pangas 200 € + kullerteenus Vastavalt teenuse pakkujale.
Swedbank Eesti kaudu lisalepingute sõlmimine, muudatuste sisseviimine lepingutesse ja allkirjanäidiste kaardile Swedbank Grupi pangas Swedbank Eesti kliendile, kelle konto asub Swedbank Grupi pangas või Swedbank Grupi panga kliendile, kelle konto asub Swedbank Eestis. 15 € + kullerteenus Vastavalt teenuse pakkujale.
Swedbank Eesti kaudu identifitseerimisvahendite ja kaartide saatmine Swedbank Grupi pankadesse Swedbank Eesti kliendile, kelle konto asub Swedbank Grupi pangas või Swedbank Grupi panga kliendile, kelle konto asub Swedbank Eestis. 15 € + kullerteenus Vastavalt teenuse pakkujale.
Stardikonto avamine tasuta

Konto info ja haldamine

Kehtivad alates 01.10.2020
Konto väljavõte internetipangast tasuta
Konto väljavõte esindusest Väljavõtte saatmisel postiga lisandub pangadokumentide edastamise tasu. 5 €
Balti aruandluse kuutasu ärikliendi internetipangas Balti aruandlus on igapäevane koondaruanne ühte gruppi kuuluvate ettevõtete või ühe ettevõtte Swedbankis (Eestis, Lätis, Leedus) avatud arveldus- ja kontsernikontode ning üleöödeposiiti paigutatud rahaliste vahendite seisust. 13 €
Balti aruandluse kuutasu ärikliendi internetipangas kontsernikonto mooduli klientidele 6,40 €
Arvelduskonto viivise määr 0,2% päevas
Kliendi teenindamise kuutasu

Teenustasu juriidilisele isikule, kellega kaasneb geograafilise asukoha, keerulise omandistruktuuri ja/või tegevusala tõttu regulaarne tugevdatud hoolsusmeetmete rakendamise kohustus. Tasu kohaldamisest teatatakse 30 päeva ette. Tasu rakendub juriidilisele isikule:

 • kes on registreeritud Maltal, Liechtensteinis, Küprosel või väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda;
 • kelle omanike/tegelike kasusaajate hulgas on vähemalt üks füüsiline isik, kelle isikut tõendav dokument on väljastatud Maltal, Liechtensteinis, Küprosel või väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ja kes ei ole Eesti resident; Isik, kellel ei ole Eesti Vabariigi poolt väljastatud passi/ID-kaarti või muud isikut tõendavat dokumenti.
 • kelle struktuuris on vähemalt üks ettevõte, mis on registreeritud Maltal, Liechtensteinis, Küprosel või väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda;
 • kelle tegevusala on relvade ja laskemoona tootmine/ost/müük (v.a jahiseltsid, lasketiirud, spordiklubid); hasartmänguteenused; valuutavahetus; militaarsõidukite tootmine; sularahaveo teenuse pakkumine; ühisrahastuse platvormid ja kiirlaenu pakkumine; mäetööstus.
50 €
Arvelduskonto jäägi tasu Tasu on väljendatud protsentides aasta (360 päeva) kohta ja võrdub vastava valuuta keskpanga poolt avaldatava intressimääraga. Intressi arvestatakse iga päev päevalõpu kontojäägilt, mis ületab seatud limiiti ning ümardatakse 2 kohani pärast koma. Arvestatud tasu debiteeritakse kliendi kontolt kord kuus, hiljemalt arvestuse kuule järgneva kuu 10. kuupäeval. Tasu ei kohaldata kui keskpanga poolt avaldatav intress on 0 või positiivne. Tasu kohaldamisest teatatakse 30 päeva ette.
Alates jäägist 1 000 000 EUR
Euroopa Keskpanga intressimäär

Kontsernikonto

Kehtivad alates 01.09.2015
Kontsernikonto ja selle liikmete hooldustasud
Kontsernikonto avamine 200 €
Kontsernikonto aastamaks 190 €
Alamkontserni avamine 63 €
Alamkontsernikonto aastamaks 190 €
Kontserni- ja alamkontsernikonto lepingu muudatus 25 €
Kuuhooldustasu kontserni liikme konto kohta 12 €
Kontserni administreerimine ja raporteerimisteenus kanalites
Automaatne kontsernisisene kontodevaheline balansseerimiskanne eurodes või valuutas 0,16 €
Automaatne kontsernisisene intressikanne eurodes ja välisvaluutas 0,16 €
kontsernikonto mooduli kuutasu ärikliendi internetipangas 20 €

 

Kehtivad alates 01.01.2015
Valuuta Aastane intressimäär
 • Arvelduskontode intressid on väljendatud protsentides aasta (360 päeva) kohta.
 • Intressi arvestatakse iga päeva lõpus kontojäägilt ning ümardatakse 2 kohani pärast koma.
 • Arvestatud intressid kantakse kontodele kord kuus, hiljemalt arvestuse kuule järgneva kuu kolmandal kuupäeval.
 • Ühe kuu kohta arvestatud intressi summas alla 0,05 € välja ei maksta ja järgmise kuu arvestusse edasi ei kanta.
 • Arvelduskonto intress välisvaluutadele on 0%.
EUR 0.01%

 

Kehtivad alates 01.10.2020
Väljaminevad maksed Elektroonilises kanalis Esinduses ja nõustamiskeskuses
Pangasisene makse
Pangasisene makse eurodes 0,16 € 2,30 €
Pangasisene makse oma kontode vahel tasuta 2,30 €
Pangasisene makse välisvaluutas 2 € 2,30 €
Siseriiklik makse (sh välkmakse) ja Euroopa makse
Siseriiklik makse (sh välkmakse*) ja Euroopa makse**

*Välkmakset ei saa teha esinduses ja nõustamiskeskuses. Välkmakset saab teha kuni 15 000 € ulatuses.

**Euroopa makse tingimused:

 • makse valuuta on EUR,
 • maksel on märgitud korrektne saaja IBAN,
 • teenustasutüüp kahasse,
 • makse saaja pank (laekumise korral maksja pank) asub Euroopa Liidu riigis (lisaks Norra, Island, Liechtenstein, Šveits, Ahvenamaa, Assoorid, Ceuta ja Melilla, Gibraltar, Guadeloupe, Kanaari saared, Madeira, Martinique, Prantsuse Guajaana, Reunion, Monaco, San Marino, Vatikan, Andorra).
Saaja IBANi puudumisel kehtivad välismaksete teenustasud.

0,38 € 3,20 €
Siseriiklik kiirmakse ja Euroopa kiirmakse
Kuni 10 000 € (k.a) 7 € 9 €
Rohkem kui 10 000 € 30 € 32 €
Swedbanki Grupisisene makse Euroopa makse tingimused:
 • makse valuuta on EUR,
 • maksel on märgitud korrektne saaja IBAN,
 • teenustasutüüp kahasse,
 • makse saaja pank (laekumise korral maksja pank) asub Euroopa Liidu riigis (lisaks Norra, Island, Liechtenstein, Šveits, Ahvenamaa, Assoorid, Ceuta ja Melilla, Gibraltar, Guadeloupe, Kanaari saared, Madeira, Martinique, Prantsuse Guajaana, Reunion, Monaco, San Marino, Vatikan, Andorra).
Saaja IBANi puudumisel kehtivad välismaksete teenustasud.
Grupisisene makse eurodes 0,38 € 3,20 €
Grupisisene makse välisvaluutas 2 € 3,20 €
Välismakse
Tavamakse
Kulud kantakse kahasse Maksja maksab Swedbanki teenustasu ja saaja maksab kõikide teiste pankade teenustasu. 6 € 20 €
Kulud kannab maksja Maksja maksab nii Swedbanki kui ka välispankade teenustasud. Kui maksja makstud teenustasu ei kata makse teostamisega seotud teenustasusid välispankades, on Swedbankil õigus teenustasude vahe maksja kontolt hiljem täiendavalt debiteerida. Maksimaalne täiendavalt debiteeritav teenustasu summa on 63,91 €. Sellise maksetüübiga makset ei ole võimalik teostada Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riikidesse. 25 € 35 €
Kiirmakse
Kulud kantakse kahasse Maksja maksab Swedbanki teenustasu ja saaja maksab kõikide teiste pankade teenustasu. 10 € 30 €
Kulud kannab maksja Maksja maksab nii Swedbanki kui ka välispankade teenustasud. Kui maksja makstud teenustasu ei kata makse teostamisega seotud teenustasusid välispankades, on Swedbankil õigus teenustasude vahe maksja kontolt hiljem täiendavalt debiteerida. Maksimaalne täiendavalt debiteeritav teenustasu summa on 63,91 €. Sellise maksetüübiga makset ei ole võimalik teostada Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riikidesse. 30 € 45 €
Ekspressmakse EUR/USD
Kulud kantakse kahasse

Maksja maksab Swedbanki teenustasu ja saaja maksab kõikide teiste pankade teenustasu.

Tüübiga ekspress algatatud Euroopa maksele kohaldatakse Euroopa kiirmakse hinda.

35 € 40 €
Kulud kannab maksja Maksja maksab nii Swedbanki kui ka välispankade teenustasud. Kui maksja makstud teenustasu ei kata makse teostamisega seotud teenustasusid välispankades, on Swedbankil õigus teenustasude vahe maksja kontolt hiljem täiendavalt debiteerida. Maksimaalne täiendavalt debiteeritav teenustasu summa on 63,91 €. Sellise maksetüübiga makset ei ole võimalik teostada Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riikidesse. 45 € 55 €

Laekuvad maksed Hind
Pangasisene makse, siseriiklik makse (sh välkmakse*), Euroopa makse** ja Swedbanki grupisisene makse***

*Välkmakset ei saa teha esinduses ja nõustamiskeskuses. Välkmakset saab teha kuni 15 000 € ulatuses.

**Euroopa makse tingimused:

 • makse valuuta on EUR,
 • maksel on märgitud korrektne saaja IBAN,
 • teenustasutüüp kahasse,
 • makse saaja pank (laekumise korral maksja pank) asub Euroopa Liidu riigis (lisaks Norra, Island, Liechtenstein, Šveits, Ahvenamaa, Assoorid, Ceuta ja Melilla, Gibraltar, Guadeloupe, Kanaari saared, Madeira, Martinique, Prantsuse Guajaana, Reunion, Monaco, San Marino, Vatikan, Andorra).
Saaja IBANi puudumisel kehtivad välismaksete teenustasud.

***Maksed Swedbanki (Läti, Leedu, Rootsi, Soome, Norra, Taani) jõuavad makse saaja kontole täissummas. Kohustuslik on märkida saaja IBAN.

Tasuta Krediidiasutustele, -andjatele, makse-ja e-raha asutustele kehtiv hinnakiri on kehtestatud eraldi (lisatud).
Välismakse
Kulud kantakse kahasse Maksja maksab Swedbanki teenustasu ja saaja maksab kõikide teiste pankade teenustasu. 6 €
Kulud kannab maksja Maksja maksab nii Swedbanki kui ka välispankade teenustasud. Kui maksja makstud teenustasu ei kata makse teostamisega seotud teenustasusid välispankades, on Swedbankil õigus teenustasude vahe maksja kontolt hiljem täiendavalt debiteerida. Maksimaalne täiendavalt debiteeritav teenustasu summa on 63,91 €. Sellise maksetüübiga makset ei ole võimalik teostada Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riikidesse. tasuta

Muud makseteenused Elektroonilises kanalis Esinduses ja nõustamiskeskuses
Siseriiklik ja välismaine püsimaksekorraldus
Vormistamine, muutmine, lõpetamine tasuta tasuta
Makse püsimaksekorralduse alusel vastava tavamakse tasu internetipangas (hoiusele tasuta)
E-arve ja e-arve püsimakse leping
Vormistamine, muutmine, lõpetamine tasuta tasuta
E-arve ühekordne maksmine vastava tavamakse tasu elektroonilises kanalis vastava tavamakse tasu esinduses
Makse e-arve püsimakse lepingu alusel tasuta

Muud maksetega seotud teenused Hind
Siseriikliku makse tühistamine ja parandamine Pank ei tagasta teenustasu, kui maksetehingut ei õnnestu tühistada/parandada.
Maksekorraldus pangast välja saatmata Hind ei laiene väärtuspäevaga maksetele juhul kui makse tühistatakse enne maksepäeva saabumist. 3,20 €
Maksekorraldus pangast välja saadetud 10 €
Välismakse (sh Euroopa makse, Swedbanki grupisisese makse) tühistamine ja parandamine (9) Krediidiasutustele, -andjatele, makse-ja e-raha asutustele kehtiv hinnakiri on kehtestatud eraldi (lisatud).
Maksekorraldus pangast välja saatmata või välja saadetud Hind ei laiene väärtuspäevaga maksetele juhul kui makse tühistatakse enne maksepäeva saabumist. 20 € + välispankade kulud
Järelepärimised maksete kohta
Pangasisese, siseriikliku (sh välkmakse*) ja siseriikliku Euroopa makse** kohta

*Välkmakset ei saa teha esinduses ja nõustamiskeskuses. Välkmakset saab teha kuni 15 000 € ulatuses.

**Euroopa makse tingimused:

 • makse valuuta on EUR,
 • maksel on märgitud korrektne saaja IBAN,
 • teenustasutüüp kahasse,
 • makse saaja pank (laekumise korral maksja pank) asub Euroopa Liidu riigis (lisaks Norra, Island, Liechtenstein, Šveits, Ahvenamaa, Assoorid, Ceuta ja Melilla, Gibraltar, Guadeloupe, Kanaari saared, Madeira, Martinique, Prantsuse Guajaana, Reunion, Monaco, San Marino, Vatikan, Andorra).
Saaja IBANi puudumisel kehtivad välismaksete teenustasud.

10 €
Välismakse (sh Swedbanki grupisisese makse) kohta Maksed Swedbanki (Läti, Leedu, Rootsi, Soome, Norra, Taani) jõuavad makse saaja kontole täissummas. Kohustuslik on märkida saaja IBAN. 20 € + välispankade kulud
Välismakse SWIFT/SEPA – sõnumi koopia
Ühekordne tellimus 10 € / tükk
Internetipangas tasuta

 

Kehtivad alates 01.10.2020
Sularaha sisse- ja väljamakse esinduses (v.a mündid) 0,5%, min 5 €
sissemakse võõrale kontole, mis asub Swedbankis (müntide korral lisandub müntide arvelduskontole sissemakse teenustasu) Isik, kes ei oma Swedbankis arvelduskontot saab teise isiku kontole Swedbankis sularaha sisse maksta kuni 500 eurot päevas. 0,5%, min 10 €
Müntide sisse-ja väljamakse läbi arvelduskonto 5%, min 5 €
Rahatähe kontrollimine 0,20 €/rahatäht
Euro sisse -ja väljamaksed rahaveoteenust pakkuva ettevõtte vahendusel Rahaveoteenust pakkuva ettevõtte vahendusel toimuvad rahaveod ainult eurodes. Klient tasub rahaveoteenuse eest teenust pakkuvale ettevõttele. tasuta
Sularaha broneerimine
Suurte sularahasummade broneerimine Broneerimisele kuuluvad summad alates 12 000 eurost paberrahas ja 500 eurost müntides. Broneerimisavaldus tuleb esitada panka hiljemalt kell 14. Alates 50 000 eurost (paberraha) toimub summa broneerimine ja väljamaksmine kokkuleppel pangaga. Euromünte makstakse välja maksimaalselt 500 eurot ühes esinduses ühel päeval, eeldusel, et soovitud kogus või nominaalid on pangaesinduses olemas. tasuta
Broneeringu ülesütlemise tasu 50 €
Broneerimata suurte sularaha summade, mis ületavad broneerimislimiiti, väljamaksmine samal päeval 80 € + väljamakse tasu

 

Kehtivad alates 01.10.2020
Ärikliendi deebetkaart
Kliendi esimese kaardi avamine tasuta
järgnevate kaartide avamine 2,50 €
kuutasu 1,50 €
uuendamine tasuta
Ajutine automaadikaart (kehtivusega 1 kuu)
avamine 2,50 €

Tehingud pangakaartidega

Sularaha sissemakse Swedbank Eesti sularahaautomaati, eurodes Deebetkaardile saab automaadis sularaha sisse maksta kuni 15 000 eurot kuus. Tasu võetakse sularaha sissemakse automaadis sissemakstud summalt, mis ületab ühe kalendrikuu jooksul 5000 eurot. Teenustasu on kliendikohane ning arvutamise aluseks on üks kalendrikuu. kuni 5000 € ühes kalendrikuus tasuta;
0,25% summast, mis ületab 5000 € kuus
Sularaha väljavõtmine
Swedbanki automaatidest (sh Eestis, Lätis, Leedus, Rootsis) Rootsi sularahaautomaat on Bankomat. 0,19 € + 0,3% summast
teiste pankade automaatidest Eestis ja välismaal 1,92 € + 2,5% summast
Saldopäring ja väljavõte Swedbanki automaatidest Eestis tasuta
Saldopäring teiste pankade automaatidest Eestis ja välismaal Välisriigis sõltub teenuse kättesaadavus välisriigi pangaautomaadi tehnilistest võimalustest ning teenust saab kasutada ainult Maestro/MasterCard kaartidega. 0,32 € päring
Maksete sooritamine sularaha- ja makseautomaatides
pangasisene makse 0,16 €
siseriiklik makse 0,38 €
Kaarditehingu kviitungi koopia (järelepärimine)
tehingust Eestis 4 €
tehingust välismaal 8 €
Alusetu tagasinõude esitamine
tehingust Eestis 12 €
tehingust välismaal 16 € (välismaal tehtud kaarditehingu vaidlustamisel võivad lisanduda kaardiorganisatsioonide kulud)
Kaardi saatmine ühest esindusest teise Hinnale lisandub käibemaks 20%. 2,08 €
Kaardi saatmine postiga
Eesti Vabariigi piires tasuta
Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud tehingute eest Lisandub igale kaardiga tehtud tehingu summale, kui kaardiga tehtud toiming on muus valuutas kui eurodes. 1% summast
Viivis 0,2% päevas
Trahv suletud kaardi kasutamise eest 65 €
Erakorraline sularaha abiteenus välismaal Western Unioni kaudu Tellitud teenusest loobumise korral pank teenustasu ei tagasta. 40 €
Swedbanki sularahaautomaadist välispankade pangakaardi ära toomine 30 €

 

Kehtivad alates 01.10.2020
Ärikliendi krediitkaart
avamine 5 €
kuutasu 3 €
aastane intress Ärikliendi krediitkaardiga kauba või teenuse eest tasumisel kehtib tehingu summale kuni 30 päevane intressivaba periood. Sularaha väljavõtmisel ja krediitkaardi limiidikontolt ülekande teostamisel algab intressi arvestus kohe v.a juhul, kui eelnimetatud toimingute summa jääb limiidikonto positiivse saldo piiresse. 18%
viivis 0,2% päevas
Ärikliendi kuldkrediitkaart
avamine 10 €
kuutasu 10 €
aastane intress Ärikliendi kuldkrediitkaardiga kauba või teenuse eest tasumisel kehtib tehingu summale kuni 40 päevane intressivaba periood. Sularaha väljavõtmisel ja krediitkaardi limiidikontolt ülekande teostamisel algab intressi arvestus kohe v.a juhul, kui eelnimetatud toimingute summa jääb limiidikonto positiivse saldo piiresse. 14%
viivis 0,2% päevas
LoungeKey salongikülastustasu (Mastercard) 28 € külastaja kohta
Priority Pass salongikülastustasu 28 € külastaja kohta

Üldised teenus- ja tehingutasud

Sularaha sissemakse Swedbank Eesti sularahaautomaati, eurodes Krediitkaardiga saab automaadis sularaha sisse maksta kuni 15 000 eurot kuus. Tasu võetakse sularaha sissemakse automaadis sissemakstud summalt, mis ületab ühe kalendrikuu jooksul 5 000 eurot. Teenustasu on kliendikohane ning arvutamise aluseks on üks kalendrikuu. kuni 5000 € ühes kalendrikuus tasuta;
0,25% summast, mis ületab 5000 € kuus
Sularaha väljavõtt 1,92 € + 2,5% summast
Ülekanne krediitkaardi limiidikontolt vastavalt pangaülekannete hinnakirjale
Kaardi asendamine 7 €
Tehingute väljavõte esindusest
eelneva kuu kohta tasuta
varasema kuu kohta 4 € kuu
Krediitkaardilepingu muutmine
krediidilimiidi suurendamine kontoris 10 €
lepingu muutmine 10 € (v.a kasutuslimiitide muutmine)
lepingu muutmine internetipangas tasuta
Teade võlgnevusest 3 €
Trahv suletud kaardi kasutamise eest 65 €
Kviitungi koopia (järelepärimine)
tehingust Eestis 4 €
tehingust välismaal 8 €
Saldopäring ja väljavõte Swedbanki automaatidest Eestis tasuta
Saldopäring teiste pankade automaatidest Eestis ja välismaal Välisriigis sõltub teenuse kättesaadavus välisriigi pangaautomaadi tehnilistest võimalustest ning teenust saab kasutada ainult Maestro/MasterCard kaartidega. 0,32 € päring
Alusetu tagasinõude esitamine
tehingust Eestis 12 €
tehingust välismaal 16 € (välismaal tehtud kaarditehingu vaidlustamisel võivad lisanduda kaardiorganisatsioonide kulud)
Kaardi saatmine ühest esindusest teise Hinnale lisandub käibemaks 20%. 2,08 €
Erakorraline sularaha abiteenus välismaal Western Unioni kaudu Tellitud teenusest loobumise korral pank teenustasu ei tagasta. 40 €
Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud tehingute eest Lisandub igale kaardiga tehtud tehingu summale, kui kaardiga tehtud toiming on muus valuutas kui eurodes. 1% tehingu summast
Swedbanki sularahaautomaadist välispankade pangakaardi äratoomine 30 €

Juriidilised isikud

Kehtivad alates 01.10.2020
Investeerimislaen, käibekapitalilaen, stardilaen
Taotlemine Investeerimislaen, käibekapitalilaen 1% laenusummast, kuid vähemalt 200 €
Taotlemine stardilaen 1,5% laenusummast, kuid vähemalt 300 €
Lepingu muudatus 1% laenu jäägist/limiidist, kuid vähemalt 200 €
Laenu ennetähtaegse tagastamise tasu 1,5% ennetähtaegselt tagastatud summast
Arvelduskrediit, korduvkasutusega laenulimiit
Taotlemine 1% limiidist, kuid vähemalt 200 €
Lepingu muudatus 1% laenu jäägist/limiidist, kuid vähemalt 200 €
Kohustistasu 2% aastas kasutamata laenulimiidilt
Korteriühistu laen
Taotlemine 1% laenusummast, kuid vähemalt 200 €
Lepingu muudatus 1% laenu jäägist/limiidist, kuid vähemalt 200 €
Laenu ennetähtaegse tagastamise tasu 1,5% ennetähtaegselt tagastatud summast

 

Kehtivad alates 01.05.2013
Lepingu sõlmimine kuni 1% limiidist aastas, kuid vähemalt 200 € Hinnale lisandub käibemaks 20%.
Lepingu muudatused
ostja kinnitamine ja ostjalimiidi muutmine 65 € Hinnale lisandub käibemaks 20%.
ostja krediidikindlustuslimiidi päring kliendi soovil 65 € Hinnale lisandub käibemaks 20%.
faktooringulimiidi pikendamine kuni 1% limiidist aastas, kuid vähemalt 200 € Hinnale lisandub käibemaks 20%.
faktooringulimiidi suurendamine kuni 1% suurendatavalt summalt aastas Hinnale lisandub käibemaks 20%.
faktooringulepingu muude tingimuste muutmine vähemalt 65 € Hinnale lisandub käibemaks 20%.
Saldokinnituse väljastamine 10 € Hinnale lisandub käibemaks 20%.
Faktooringu aruannete väljastamine (varasem kui eelmine kuu) 10 € kuu Hinnale lisandub käibemaks 20%.

Autoliising ja seadmeliising

Täisteenusliisingu lepingu puhul sisaldavad kõik hinnad käibemaksu 20%.

Sõidukid ja seadmed koos nimetatud vara.

NB! Juriidiliste isikute hinnakiri kohaldub füüsilisest isikust ettevõtjale.

Kehtivad alates 01.10.2020
Lepingu sõlmimine 1,5% vara hinnast, vähemalt 200 €
Lepingu muudatus
maksekuupäeva muutmine (esmakordne muutmine tasuta) 30 €
lepingu perioodi muutmine, lepingu liigi muutmine, tagatise (nt käendus, garantii) muutmine, täiendava osamakse tasumine ja/või lisafinantseerimine, lepingu ennistamine, maksepuhkus (k.a. koos perioodi pikendamisega maksepuhkuse aja võrra), teised muudatused 160 €
Lepingu ennetähtaegne lõpetamine (seoses vara omandamisega)
fikseeritud intressimääraga lepingu korral lõpetamisele järgneva 6 kuu intresside summa
ujuva intressimääraga lepingu korral lõpetamisele järgneva 3 kuu intresside summa
täisteenusliisingu lepingu korral lõpetamisele järgneva 1 kuu täisteenusliisingu makse
lepingust taganemine kliendi algatusel lepingu sõlmimise tasu
vara väljaostmine kolmanda isiku poolt kasutusrendi- ja kapitalirendilepingu korral Hinnas sisaldub käibemaks 20%. 150 € (lisandub eelpool lepingu ennetähtaegse lõpetamisega seotud tasule)
Viivise määr 0,25% päevas
Muud teenused Hinnas sisaldub käibemaks 20%.
lihtkirjalik volikiri vara allkasutusse andmiseks 50 €
lihtkirjalik volikiri (nt vara numbrimärgi vahetuseks, tehniliste andmete muutmiseks, ümberehituseks, värvi muutmiseks, võtmete tellimiseks) 10 €
Maanteeameti e-teeninduses tehingu vormistamine 5 €
notariaalne volikiri (nt vara kasutamiseks) alates 75 €
vara teisalduskulude tasumine (lisandub teisalduse otsekuludele) 30 €
tõendi/kinnituskirja koostamine 10 €
lepingu rikkumise teatise, ülesütlemise teatise koostamine ja edastamine, trahvikviitungi edastamine 10 €
arve ümbervormistamine (s.h tühistamine) 50 €
kliendi poolt esitatud saldoteatise kinnitamine tasuta
saldokinnituse koostamine 10 €
detailse saldovõrdlusteatise koostamine 20 €
tasu vara tähtaegse tagastamise kohustuse rikkumise eest 50 € päevas
dokumentide päringu menetlemine (nt arhiveeritud dokumendid) 30 €
vara hindamisteenus (sh sõiduautod, mootorrattad, ATV-d) 60 €
veoki, haagise, rasketehnika (sh ekskavaator, matkaautod, traktor, laadur, tõstuk, kombain, haakeriistad) hindamisteenus 90 €
veesõiduki, metsatehnika ja seadmete hindamisteenus 130 €
hindamisteenuse osutamine vara asukohas Tallinnas hindamisteenuse tasu + 20 EUR
hindamisteenuse osutamine vara asukohaga väljapool Tallinna hindamisteenuse tasu + hind kokkuleppel
 • Täpsemat teavet tasumisele kuuluvate või tasutud summade kohta saab Klient Pangast.
 • Kui Pank on kohustatud Kliendi väärtpaberikonto haldamisest või väärtpaberitehingutest tulenevalt tasuma makse, tasusid, intresse, trahve või tegema muid sellelaadseid kulutusi (mis ei ole kaetud allpool toodud hinnakirjas), on Pangal õigus pärast vastava kulutuse tegemist Kliendi nõusolekuta debiteerida nimetatud summade ulatuses Kliendi arvelduskontot.

Konto avamine

Kehtivad alates 03.02.2020
Väärtpaberikonto
Esinduses 25 €
pandipidaja / finantstagatise konto 30 €
ühine väärtpaberikonto Kokkuleppel

Konto sulgemine

Väärtpaberikonto Tasuta

Tühja konto kuutasu Tasu rakendub juhul, kui kontol ei ole eelneva kalendrikuu viimasel kuupäeval väärtpabereid.

Väärtpaberikonto 5 €

Konto väljavõtted
 • Panga väljavõtted on tasuta kättesaadavad internetipangas.
 • Väljavõtete tasudele lisandub käibemaks 20%.
 • Eesti väärtpaberite registrist on võimalik tellida tasulist väärtpaberikonto avamisteatist, ning päevase, nädalase, kuise, kvartaalse või aastase sagedusega registris registreeritud väärtpaberite seisu ja tehingute väljavõtteid. Nasdaq CSD Eesti filiaali kodulehel on registri perioodilised väljavõtted tasuta kättesaadavad.

Panga väljavõtted
väärtpaberikonto seis/tehingud esindusest 2 €
väärtpaberitehingu korralduse koopia 2 €
Väljavõtted Eesti väärtpaberite registrist 2 €

Kauplemine: aktsiad, võlakirjad, börsil kaubeldavad fondide (ETF) osakud
 • Protsentuaalne kauplemistasu arvutatakse tehingusummast, teatud juhul lisandub tehingutasu.
 • Kauplemistasu debiteeritakse kauplemisvaluutas Panga valuutavahetuskursi alusel.
 • Maakleri vahendusel kauplemise eeldus on finantsteenuste raamlepingu olemasolu. Informatsiooni nimetatud lepingu kohta saab Pangast.
 • Orderit saab tühistada seni, kuni Order ei ole täidetud.
 • Juhul, kui Orderit ei täideta täielikult ühe kauplemispäeva jooksul, rakendub Orderi osalisel täitmisel kauplemistasu täies ulatuses (sh minimaalne kauplemistasu) igal erineval kauplemispäeval täidetud Orderi osale.
 • Teatud turgudel võib tehingusummale olla kehtestatud miinimummäär.
 • UK ja Iirimaa väärtpaberite ostutehingutega kaasneb tehingumaks (Stamp duty) vastavalt 0,5% UK ja 1% Iirimaa väärtpaberite tehingusummast. Teatud juhtudel võidakse UK väärtpaberitele rakendada kõrgemat määra (1,5%), soodsamat maksumäära või maksuvabastust.
 • Vastavalt kohalikule regulatsioonile võib ostutehingule lisanduda finantstehingute maks (nt Prantsusmaal, Itaalias). See lisatakse Panga tasule.
 • ETF-e käsitletakse kui aktsiaid.
 • Panga vahendusel muudel turgudel kauplemiseks on vajalik eelnev kokkulepe Pangaga.

Aktsiad ja ETF-id Internetipangas
Eesti, Läti, Leedu Tasuta
Rootsi, Soome, Taani, Norra, USA, Saksamaa, UK, Kanada, Holland, Prantsusmaa, Belgia, Iirimaa 0,18%, min 18 €
Itaalia, Portugal, Hispaania, Šveits, Austria, Poola, Ungari, Tšehhi 0,18%, min 25 €
Venemaa 0,30%, min 125 €

Aktsiad ja ETF-id Esinduses Maakleri vahendusel
Eesti 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Läti 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Leedu 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Rootsi 0,2%, min 50 € 0,2%, min 500 SEK
Soome 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Taani 0,2%, min 50 € 0,2%, min 400 DKK
Norra 0,2%, min 50 € 0,2%, min 400 NOK
USA 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 USD
Saksamaa 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
UK (London SE) 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 GBP
UK (London International) 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 USD
Kanada 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 CAD
Holland 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Prantsusmaa 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Belgia 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Iirimaa 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Itaalia 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Portugal 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Hispaania 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 €
Šveits 0,2%, min 50 € 0,2%, min 50 CHF
Austria 0,25%, min 50 € 0,25%, min 50 €
Poola 0,25%, min 50 € 0,25%, min 200 PLN
Ungari 0,25%, min 50 € 0,25%, min 15000 HUF
Tšehhi 0,25%, min 50 € 0,25%, min 1300 CZK
Venemaa 0,3%, min 150 € 0,3%, min 150 USD
Bulgaaria 0,6%, min 50 € 0,6%, min 150 BGN
Sloveenia 0,7%, min 50 € 0,7%, min 75 €
Horvaatia 0,8%, min 50 € 0,8%, min 550 HRK
Rumeenia 0,9%, min 50 € 0,9%, min 325 RON
Serbia 0,8%, min 50 € 0,8%, min 7500 RSD
Türgi 0,3%, min 50 € 0,3%, min 200 TRY

Võlakirjad Internetipangas Esinduses Maakleri vahendusel
Eesti 0,2%, min 3 € - 0,2%, min 50 €
Läti 0,2%, min 3 € - 0,2%, min 50 €
Leedu 0,2%, min 3 € - 0,2%, min 50 €
võlakirjad kõigil muudel pakutavatel turgudel - - 0,5%, min 50 €
tehingutasu (kõik instrumendid) Sisaldub kauplemistasus Sisaldub kauplemistasus 3€ Baltikumi turud
4€ muud turud

Tehingud investeerimisfondide osakutega
 • Protsentuaalne tasu arvutatakse tehingusummast tehingu valuutas.
 • Investeerimisfondide osakutega tehingu tegemiseks antud Korraldust ei saa tühistada.
 • Fondivahetus on võimalik vastavalt fondi tingimustele, tasu kohaldub ainult müügitehingule.
 • Välisfondi tehingutasu sisaldab Panga Halduri standardseid tehingutasusid.
 • Muud Eesti fondid – võib lisanduda märkimis- ja tagasivõtmistasu vastavalt fondi prospektile.

Märkimine Püsikorraldusega märkimine Tagasimüük Vahetus
Swedbank Grupi fondid Tasuta Tasuta Tasuta Tasuta
Muud võlakirjafondid
Franklin Templeton 0,5% + 7 € 0,5%, min 0,75 € 7 € 7 €
muud fondivalitsejad 0,5% + 21 € - 21 € 21 €
Muud aktsia- ja segafondid
Franklin Templeton 1% + 7 € 1%, min 0,75 € 1% + 7 € 7 €
muud fondivalitsejad 1% + 21 € - 1% + 21 € 21 €
Muud Eesti fondid 1,5 € 0,75 € 5 € 5 €

Muud tehingud Eesti väärtpaberite ja fondiosakutega Tasu rakendub mõlemale tehingupoolele.
makseta tehing 4,8 €
makse vastu tehing 3,2 €
pandi registreerimine / muutmine / realiseerimine 15 €
panditud väärtpaberite ülekanne 30 €
pandi vabastamine Tasuta

Muud tehingud välisväärtpaberite ja välisfondide osakutega
 • Tasu rakendub mõlemale tehingupoolele.
 • Pangasisene väärtpaberitehing on tehing kahe Panga kliendi väärtpaberikontode vahel.
 • Tehingutasu sisaldab Panga Halduri standardseid tehingutasusid.

Pangasisene tehing 6 €
Pangaväline tehing
Läti, Leedu 10 €
Belgia, Eurovõlakiri, Holland, Iirimaa, Kanada, Norra,Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Soome, Taani, UK, USA 15 €
Austria, Hispaania, Itaalia, Poola, Portugal, Šveits, Tšehhi, Ungari 25 €
Bulgaaria, Horvaatia, Rumeenia, Serbia, Sloveenia, Türgi, Venemaa 45 €
välisfondid 45 €

Muud tehingutasud Tühistada saab Korraldust, mida Pank ei ole veel töötlusesse võtnud.
tehingu tühistamine Vastava tehingu tasu
täitedokumendi alusel väärtpaberitehing Vastava tehingu tasu
uue emissiooni märkimine/pakkumises osalemine Vastava tehingu tasu

Väärtpaberikonto kuuhooldustasud
 • Hooldustasudele lisandub käibemaks 20%. Käibemaksu ei lisandu, kui väärtpaberikontol hoitakse ainult Investeerimisfondide seaduses sätestatud Investeerimisfondi või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi investeerimisfondi või ETF-i osakuid.
 • Hooldustasu arvutatakse eelnevakalendrikuu viimase päeva portfelli väärtuselt riikide lõikes. Portfelli väärtuse leidmisel võetakse aluseks vastava väärtpaberi turuhind, Halduri poolt esitatud kuulõpuhind või nominaalväärtus. Võlakirjadel võetakse alati aluseks nominaalväärtus. Hooldustasud debiteeritakse igale kalendrikuule järgneva kuu 20ndal kuupäeval või hiljem Kliendi väärtpaberikontoga seotud arvelduskontolt.
 • Kui kliendi väärtpaberikontol on Nasdaq CSD, SE andmetel ainult likvideerimisel ja/või pankrotis Eesti, Läti või Leedu äriühingute väärtpaberid, kuuhooldustasu ei rakendata.
 • ETF osakutele kohaldub vastava väärtpaberi kauplemisturu hooldustasu.
 • Eesti Investeerimisfondide osakutele kohaldub Eesti väärtpaberite hooldustasu.
 • Mittenoteeritud Eesti väärtpaberite hooldustasu rakendub juhul, kui kontol on ainult mittenoteeritud Eesti väärtpaberid.
 • Hoidmistunnistustele (ADR, GDR)lisandubhooldustasule vastava DR agendi tasu.
 • Panga vahendusel muude turgude väärtpaberite hoidmiseks on vajalik eelnev kokkulepe Pangaga.

Swedbank Grupi fondid tasuta
Eesti 0,004%, min 8 €, max 500 €
Mittenoteeritud Eesti väärtpaberid 5 €
Muud riigid Hooldustasu Miinimumtasu
Läti 0,008% 4 €
Leedu 0,008% 4 €
Norra, Rootsi, Soome, Taani 0,01% 4 €
Austria, Belgia, Eurovõlakiri, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kanada, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Šveits, UK, USA, hoidmistunnistused 0,01% 4 €
Välisfondid 0,025% 4 €
Poola, Tšehhi, Ungari 0,03% 4 €
Bulgaaria, Horvaatia, Rumeenia, Serbia, Sloveenia, Türgi 0,05% 4 €
Venemaa 0,07% 32 €

Muud teenused
 • Tasudele lisandub käibemaks 20%.
 • Enam kinnipeetud tulumaksu tagasinõudmine või soodsama tulumaksumäära taotlemine ning osalemine aktsionäride üldkoosolekul sõltub vastaval turul teenuse pakkumisest ning teenuse tingimustest.
 • Kuutasu rakendub täiendavalt hooldustasudele.

Pangasisese väärtpaberikonto avamine 50 €
Pangasisese väärtpaberikonto kuutasu 50 €
Osalemine aktsionäride üldkoosolekul eraldi kokkuleppel
Enamkinnipeetud tulumaksu tagasinõudmine eraldi kokkuleppel
Soodsama tulumaksumäära taotlemine eraldi kokkuleppel

Swedbank Gateway

Kehtivad alates 03.01.2019
Otsekanal
Otsekanali pakett
liitumine, sh ettevõtte seadmesertifikaadi tellimine 60 €
kuuhooldustasu 25 €
Operaatori kanal
Operaatori kanali pakett
liitumine tasuta
kuuhooldustasu tasuta
Jooksva päeva andmete pakett - sisaldab jooksva päeva automaatset kontokohast väljavõtet Alates 03.01.2019 uusi lepinguid ei sõlmita.
kuuhooldustasu 25 €
Tasud Operaatorile
liitumine, sh ettevõtte sertifikaadi tellimine 60 €
kuuhooldustasu Operaatorile vastavalt kokkuleppele
Lisateenused
kiirteavitus 0,10 € teavituse kohta
jooksva päeva kontokohane väljavõte 0,50 € ühe päringu kohta
jooksva päeva automaatne kontokohane väljavõte (3 korda päevas) Alates 03.01.2019 uusi lepinguid ei sõlmita. 35 € ühe konto kohta ühes kuus
Identifitseerimisvahendite tasud
Kliendi kinnituse sertifikaadi (B4B) krüptopulgal väljastamine Krüptopulgal oleva sertifikaadi kehtivusaeg on märgitud sertifikaadi andmetes. Krüptopulgal olev sertifikaat on mõeldud kasutamiseks Swedbank Gateway kanalis maksete allkirjastamiseks. 160 €
Ettevõtte seadmesertifikaadi väljastamine (3) Seadmesertifikaadi kehtivusaeg on märgitud sertifikaadi andmetes. Seadmesertifikaat on elektrooniline tõend, millega kliendi infosüsteem saab ühenduse Swedbank Gatewayga ning kinnitab panka saadetavad sõnumid. 60 €

Mobiil

Kehtivad alates 27.01.2020
Saldo mobiilis
lepingu sõlmimine tasuta
iga saldopäring (kõne numbrile 1503) kõneminuti hind vastavalt operaatori hinnakirjale, Swedbank eraldi tasu ei võta
Kiirteated (SMS-iga või e-postiga)
lepingu sõlmimine tasuta
iga pangast saadetud kiirteade 0,19 €

Swift-teenused

Kehtivad alates 01.09.2020
SWIFT-teenused välispangas asuvalt kontolt
SWIFT MT940 – sissetulev väljavõte
lepingutasu 25 € Mõlema lepingu üheaegsel kehtimisel, võetakse tasu ainult ühe teenuse eest.
konto kuuhooldustasu 25 € Mõlema lepingu üheaegsel kehtimisel, võetakse tasu ainult ühe teenuse eest.
väljavõtete edastamine kliendile tasuta
SWIFT MT101 – väljaminev maksekorraldus
lepingutasu 25 € Mõlema lepingu üheaegsel kehtimisel, võetakse tasu ainult ühe teenuse eest.
konto kuuhooldustasu 25 € Mõlema lepingu üheaegsel kehtimisel, võetakse tasu ainult ühe teenuse eest.
maksekorralduse edastamine välispanka (ärikliendi internetipangast) 1 €
maksekorralduse edastamine välispanka (esindusest) Teenust osutatakse, kui Swedbanki süül puudub kliendil, kes tavapäraselt kasutab elektroonilist kanalit maksekorralduse edastamiseks, võimalus elektroonilist kanalit kasutada. 5 €
SWIFT-teenused Swedbankis asuvalt kontolt
SWIFT MT940 – väljaminev väljavõte
lepingutasu 25 € Mõlema lepingu üheaegsel kehtimisel, võetakse tasu ainult ühe teenuse eest.
konto kuuhooldustasu 35 € Mõlema lepingu üheaegsel kehtimisel, võetakse tasu ainult ühe teenuse eest.
SWIFT MT941 – väljaminev päevasisene saldoväljavõte 1 € sõnum
lepingutasu 25 €
SWIFT MT942 – väljaminev päevasisene toimingute väljavõte 1 € sõnum
lepingutasu 25 €
SWIFT MT101 – sissetulev maksekorraldus
lepingutasu 25 € Mõlema lepingu üheaegsel kehtimisel, võetakse tasu ainult ühe teenuse eest.
konto kuuhooldustasu 35 € Mõlema lepingu üheaegsel kehtimisel, võetakse tasu ainult ühe teenuse eest.
maksekorralduse teostamine vastavalt maksete hinnakirjale elektroonilistes kanalites

 

Kehtivad alates 01.10.2020
Garantiid ja standby-akreditiivid
lepingutasu
Tasu garantii või standby-akreditiivi analüüsi ja vormistamise eest. Lepingutasu võetakse ka garantii või standby-akreditiivi summa suurendamise ja/või tähtaja pikendamise korral. Summa suurendamise korral ilma tähtaja pikendamiseta võetakse tasu suurendatavalt summalt.

kehtivusaeg kuni 1 aasta (k.a.) - 0,5% summast aastas, kuid vähemalt 79 €

kehtivusaeg üle 1 aasta - 0,5% summast, kuid vähemalt 79 €

riskitasu
Tasu garantii või standby-akreditiivi väljaandmise eest ehk sellise garantii või akreditiivi väljaandmise eest, kus taotleja kontolt ei debiteerita garantii või akreditiivi avamisel selle summat.
määratakse iga taotleja kohta eraldi
teatamistasu
Tasu garantii või standby-akreditiivi ehtsuse kontrollimise eest ja/või garantiist või standby-akreditiivist selle saajale teatamise eest.
79 €
mittestandardse sõnastuse kasutamise tasu
Tasu garantiisaaja poolt ette antud garantiisõnastuse või mittestandardse standby-akreditiivi sõnastuse kasutamise eest. Tasu arvutatakse protsendina garantii või standby-akreditiivi summast. Swedbank peab olema sõnastuse enne heaks kiitnud. Tasu lisandub lepingutasule.
0,15%, kuid vähemalt 100 €, kuid kõige rohkem 200 €
muudatustasu
Tasu garantii või standby-akreditiivi muudatuse analüüsi ja vormistamise, muudatuse autentsuse kontrollimise ja/või saajale muudatusest teatamise, või garantii või standby-akreditiivi tühistamise eest. Muudatustasu ei rakendata garantii või standby- akreditiivi summa suurendamise ja/või tähtaja pikendamise korral, sest neil juhtudel rakendub lepingutasu.
79 €
nõude käsitlemise tasu
Tasu garantii või standby-akreditiivi nõudedokumentide kontrollimise eest ja/või nõudedokumentide edastamise eest. Tasu arvutatakse protsendina nõude summast. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks vastav alampiir.
0,1%, kuid vähemalt 150 €
importakreditiivid (v.a standby-akreditiivid): Swedbanki klient on akreditiivi taotleja ehk kauba või teenuse ostja
akreditiivitasu
Tasu rahalise kattega akreditiivi avamise eest.
1% aastas
riskitasu
Tasu rahalise katteta akreditiivi avamise eest ehk sellise akreditiivi avamise eest, kus taotleja kontolt ei debiteerita akreditiivi avamisel akreditiivi summat.
riskitasu määratakse iga taotleja kohta eraldi
avamistasu
Tasu tühistamatu rahalise ja ajalise kohustuse võtmise eest müüja ehk akreditiivi saaja vastu. Tasu arvutatakse protsendina akreditiivi maksimumsummast, lähtudes akreditiivi kehtivusajast, mida arvestatakse kalendripäevades. Kehtivusaeg algab akreditiivi avamise päeval ja lõpeb aegumise päeval. Kui avamistasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on avamistasuks vastav alampiir. Avamistasu võetakse ka akreditiivi pikendamise ja/või summa suurendamise korral.
kui akreditiivi kehtivusaeg on 1–90 päeva0,25% akreditiivi maksimumsummast, kuid vähemalt 100 €
kui akreditiivi kehtivusaeg 91–180 päeva 0,5%, kuid vähemalt 200 €
kui akreditiivi kehtivusaeg 181–270 päeva 0,75%,kuid vähemalt 300 €
kui akreditiivi kehtivusaeg 271–360 päeva 1%, kuid vähemalt 400 €
kui akreditiivi kehtivusaeg üle 360 päeva tasu kokkuleppel
dokumentide käsitlemise ja/või makse tasu
Tasu ühe dokumentidekomplekti akreditiivitingimustele vastavuse kontrollimise eest või raha väljamaksmise eest akreditiivi põhjal, kui akreditiivi taotleja ei soovi dokumentide esitamist. Tasu arvutatakse protsendina dokumentide väärtusest või makse summast. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks vastav alampiir.
0,1%, kuid vähemalt 100 €
muudatustasu
Tasu akreditiivi tingimuste muutmise või akreditiivi tühistamise eest, kui akreditiivi taotleja või saaja või mõni muu akreditiivi osaline on pärast akreditiivi avamist taotlenud akreditiivi tingimuste muutmist või akreditiivi tühistamist. Tasu ei võeta, kui akreditiivi saaja algatab akreditiivi tühistamise ehk keeldub akreditiivist.
79 €
edasilükatud makse ja/või aktsepteerimisetasu
Tasu selle eest, kui akreditiiv makstakse pärast veksli aktsepteerimist välja akreditiivis määratud maksepäeval või kui akreditiiv makstakse välja kindlal päeval, mis on arvutatud akreditiivi tingimustes toodud valemi kohaselt.
79 €
kauba omandiõiguse loovutamise tasu
Tasu kauba omandiõiguse loovutamise eest juhul, kui kaup on saadetud Swedbanki nimele. Tasu arvutatakse protsendina dokumentide väärtusest. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks vastav alampiir. Tasu ei võeta, kui kaup on saadetud Swedbanki nimele Swedbanki nõudmisel.
0,15%, kuid vähemalt 79 €
veatasu
Tasu aja- ja muude kulude eest juhul, kui akreditiivi saaja on esitanud dokumendid, mis ei vasta akreditiivi tingimustele. Tasu maksab akreditiivi saaja.
85 € või 100 $ Teiste valuutade korral arvutatakse tasu (85 €) akreditiivi avamise päeva Euroopa Keskpanga kursiga.
Eksportakreditiivid: Swedbanki klient on akreditiivi saaja ehk kauba või teenuse müüja
teatamistasu
Tasu akreditiivi ehtsuse kontrollimise eest ja/või akreditiivist selle saajale teatamise eest.
79 €
dokumentide käsitlemise tasu
Tasu ühe dokumentidekomplekti akreditiivitingimustele vastavuse kontrollimise eest ja/või tasu dokumentide avajapanka edastamise eest sel kujul, nagu nad on esitatud. Tasu arvutatakse protsendina dokumentide väärtusest. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks alampiir.
0,1%, kuid vähemalt 100 €
dokumendinäidiste kontrollimise tasu
Tasu dokumendinäidiste akreditiivitingimustele vastavuse kontrollimise eest. Sama kaubasaadetise raames iga järgneva dokumendinäidiste komplekti akreditiivitingimustele vastavuse kontrollimise eest kohaldub lisatasu.
50€, lisatasu 25 €
kinnitamistasu
Tasu akreditiivi kinnitamise eest. Akreditiivi kinnitades võtab Swedbank üle avajapanga makseriski. Tasu arvutatakse akreditiivi maksimumsumma protsendina riski kehtivuse maksimumaja (kalendripäevades) kohta. Riski kehtivuse maksimumaeg on üldjuhul akreditiivi kehtivusaeg pluss pikim võimalik makseaeg kalendripäevades. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks alampiir.
määratakse iga avajapanga kohta eraldi, vähemalt 100 €
diskonteerimistasu
Tasu makse eest, mis akreditiivi summa loovutamise tagatisel tehakse akreditiivi saaja arvelduskontole enne akreditiivis määratud maksepäeva. Tasu arvutatakse diskonteerimismäära alusel.
määratakse iga avajapanga kohta eraldi, vähemalt 79 €
maksmis- ja/või negotsieerimistasu
Tasu võetakse, kui Swedbank on akreditiivis määratud volitatud pangaks ning negotsieerib akreditiivi dokumendid või maksab akreditiivi summa välja.
vähemalt 0,1%
edasilükatud makse tasu
Tasu selle eest, kui akreditiiv makstakse pärast veksli aktsepteerimist välja akreditiivis määratud maksepäeval või kui akreditiiv makstakse välja kindlal päeval, mis on arvutatud akreditiivi tingimustes toodud valemi kohaselt.
79 €
akreditiivi summa või selle osa loovutamise tasu
Akreditiivi saaja võib tagasivõtmatult loovutada kolmandale osalisele õiguse, mis tal on akreditiivi summa või selle osa suhtes. Kui raha on akreditiivi põhjal laekunud, maksab Swedbank loovutatud summa välja ilma akreditiivi saaja edasiste korraldusteta. Akreditiivi saaja ei saa loovutust tühistada ilma kolmanda osalise nõusolekuta.
100 €
muudatustasu
Tasu akreditiivi muudatuse ehtsuse kontrollimise eest ja/või akreditiivi saajale muudatusest teatamise eest, samuti tasu akreditiivist keeldumise eest ja/või akreditiivi tühistamise eest, kui akreditiivi saaja on algatanud keeldumise ja/või tühistamise enne akreditiivi aegumise päeva. Kui akreditiivi taotleja algatab akreditiivi tühistamise, nõutakse tasu sisse taotlejalt.
79 €
ülekandmistasu
Tasu selle eest, kui Swedbank kannab akreditiivi saaja taotlusel akreditiivi üle teisele saajale. Tasu arvutatakse üle kantud akreditiivi summa protsendina. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks vastav alampiir.
0,25%, kuid vähemalt 150 €
Dokumentaalsed inkassod
dokumentide loovutamine makse vastu
Inkassonõude dokumendid loovutatakse maksjale alles pärast inkasso summa täielikku tasumist. Tasu arvutatakse protsendina inkasso summast. Tasu võetakse ka juhul, kui inkassonõude maksmisest või aktseptist keeldutakse ja/või inkassodokumendid loovutatakse maksjale inkassonõude lähetaja nõusolekul makseta või aktseptita
0,15%, vähemalt 120 €, kuid kõige rohkem 1000 €
dokumentide loovutamine aktsepti vastu
Inkassonõude dokumendid loovutatakse maksjale pärast veksli aktsepteerimist või tähtajalise maksekohustuse võtmist. Tasu arvutatakse protsendina inkasso summast.
0,25%, vähemalt 150 €, kuid kõige rohkem 1500 €
inkassonõude tingimuste muutmise tasu
Tasu inkassonõude tingimuste muudatuse vormistamise eest, muudatuse ehtsuse kontrollimise eest ja/või maksjale muudatusest teatamise eest.
79 €
kauba omandiõiguse loovutamise tasu
Tasu kauba omandiõiguse loovutamise eest juhul, kui kaup on saadetud Swedbanki nimele. Tasu arvutatakse protsendina inkasso summast. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks vastav alampiir. Tasu ei võeta, kui kaup on saadetud Swedbanki nimele Swedbanki nõudmisel.
0,15%, kuid vähemalt 79 €
veksli protestimise tasu
Tasuda tuleb juhul, kui aktsepteeritud veksli maksetähtpäeval ei ole maksja kontol raha makse teostamiseks ning Swedbank protestib veksli inkassonõude lähetaja juhiste kohaselt.
100 €
osalise makse tasu
Tasu inkassonõude osamaksete kaupa tasumise eest. Tasu võetakse alates teisest maksest iga osamakse kohta eraldi.
79 € makse kohta
Side- ja postikulud
Lisanduvad akreditiividele, dokumentaalsetele inkassodele, garantiidele ja standby-akreditiividele
tasutakse tegeliku kulu alusel, vähemalt 15 €

Tõendid

Kehtivad alates 01.10.2020
Lihttõend 6 €
kiirtõend samal pangapäeval (tellides enne kella 13.00) 12 €
Tõendid audiitorfirmadele 20 €/tõend
kontsernide korral 20 € liikme kohta
Tõend maksuametile, politseile, kohtule tasuta
Äriregistri väljavõte 4 €
Volituste vormistamine tasuta
Eritellimusel infopäring (sh andmete edastamine elektroonilisel andmekandjal) 30€/tund
Dokumendi originaalist koopia tellimine arhiivist 8€/dokument
Pangatoimingu koopia kinnitamine 2 €
Kliendi tehinguga seotud dokumendist koopia (sh digitaalses vormis ) väljastamine Hinnale lisandub käibemaks 20%. 7,50 €

Tõendid krediiditoodete kohta

Tõend krediiditoote olemasolu, tingimuste, täitmise, muudatuste jm kohta ühe krediidilepingu lõikes (eesti või inglise keeles) 4 €
Eritellimusel või kombineeritud sisuga tõend ühe või mitme krediidilepingu kohta (eesti või inglise keeles) 30€/tund
Tõend eelnevatel aastatel tasutud intresside kohta (eesti või inglise keeles) ühe krediiditoote kohta 4 €

Pangadokumentide edastamine

Postiga
Eestisse 4,17 € Hinnale lisandub käibemaks 20%.
välismaale 8,33 € Hinnale lisandub käibemaks 20%.
DHL-iga 12,50 € + tasu vastavalt teenusepakkujale, võetakse hiljem arve alusel Hinnale lisandub käibemaks 20%.

Täiendavad arveldusalased teenused

Arveldustealane konsultatsioon 60 €/tund Hinnale lisandub käibemaks 20%.
Arvelduskontole pandi seadmine 500 €

Muud

Hoiulaeka üüritasu ühes kuus vastavalt laeka mõõtudele (kõrgus/laius/pikkus)
Üüritasu laegas 50mm/240mm/430mm ja 75mm/240mm/430mm 12,50 € Hinnale lisandub käibemaks 20%.
Üüritasu laegas 125mm/240mm/430mm ja 175mm/240mm/430mm 20,83 € Hinnale lisandub käibemaks 20%.
Üüritasu laegas 300mm/430mm/430mm 25 € Hinnale lisandub käibemaks 20%.
Hoiulaeka võtmete tagatisraha 200 €
Hoiulaeka võtme kaotus Hinnale lisandub käibemaks 20%. hoiulaeka avamisega kaasnevad tegelikud kulud

Maksekaartide teenindamine

Kehtivad alates 01.10.2020
Komisjonitasu tehingu summalt vastavalt kokkuleppele
nutiterminali tehing 1,45%
Tehnilise seadme tasu Terminali miinimum üüriperiood on 3 kuud. Kui terminali üürimine lõpeb enne miinimum tähtaega, debiteerib Swedbank ennetähtaegse tagastamise tasu.
makseterminali üüritasu kuus Hinnale lisandub käibemaks 20%.
statsionaarne terminal 13 €
mobiilne terminal 19,50 €
statsionaarne, mobiilne terminal 18 €
statsionaarne bluetooth-ühendusega terminal 18 €
terminali paigaldus 2 pangapäeva jooksul Hinnale lisandub käibemaks 20%. 84 €
terminali paigaldus alates lepingu sõlmimisest kuni 5 pangapäeva jooksul tasuta
makseterminali vahetamine kliendi soovil Hinnale lisandub käibemaks 20%. 21 €
trahv maksekaartide teenindamise terminali õigeaegselt mittetagastamise eest terminali maksumus vastavalt aktile
Maksekaartide teenindamise lepingu muutmise tasu 15 €
Ennetähtaegse tagastamise tasu võrdub miinimum üüriperioodi eest tasumata üüritasuga
Nutiterminali soetamise tasu (Müüja: Hansab AS) Hinnale lisandub käibemaks 20%. 104 €

Kaardimaksete vastuvõtmine internetis

E-kaubanduse platvorm
Lepingu sõlmimine tasuta
Kuutasu Hinnale lisandub käibemaks 20%. 10 €
Komisjonitasu tehingu summalt vastavalt kokkuleppele
Lepingu muutmise tasu 15 €
Swedbanki Makseportaal
Lepingu sõlmimine 50 €
Kuutasu Hinnale lisandub käibemaks 20%. 25-50 €
Pangalink, komisjonitasu Hinnale lisandub käibemaks 20%. vastavalt kokkuleppele
Maksekaartide teenindamine internetis, komisjonitasu vastavalt kokkuleppele
Tehingu töötlemise tasu vastavalt kokkuleppele
Lepingu muutmise tasu 15 €

Pangalink

Lepingu sõlmimine 36 €
Tehingutasu
Maksetehingu algatamine Swedbanki kontolt 1% ostusummast, vähemalt 0,13 €, kuid kõige rohkem 3,20 € tehing
Maksetehingu algatamine teisest finantsasutusest (sh teised pangad) 0,85% ostusummast, vähemalt 0,10 €, kuid kõige rohkem 2,60 € tehing
Lepingu muutmise tasu 15 €
Autentimistasu Hinnale lisandub käibemaks 20%. 0,11 €

Tellitavad raportid - Ostjate profiili analüüs Hinnale lisandub käibemaks 20%.

Ostjate lühiülevaade 105 €
Ostjate standardülevaade 625 €
Ostjate detailne ülevaade 1300 €

E-arve

E-arve edastamise leping Hinnale lisandub käibemaks 20%.
sõlmimine esindaja vahendusel 30 €
sõlmimine internetipangas tasuta
muutmine 12,50 €
siseriikliku e-arve edastuse teenusega liitumine Tasu arvestatakse iga e-arve ristkasutusega liitunud panga kohta, kuhu e-arveid soovitakse edastada. 8 €
Arve edastamise tasu ühe edastatud arve kohta Hinnale lisandub käibemaks 20%.
Swedbank Gateway või Operaatori kanali kaudu saadetud e-arvete edastamise kuutasu arvutatakse eelneval kuul edastatud e-arvete põhjal.
pangasisene e-arve 0,19 €
siseriiklik e-arve 0,35 €
e-arve kreeditarve tasuta
Ettevõtte kohase kujundusmalli rakendamine/muutmine Swedbanki internetipangas Hinnale lisandub käibemaks 20%.
Leping raportite saamise kohta (e-arve lepingu põhine) Hinnale lisandub käibemaks 20%. 120 €
e-arve püsimakselepingute raporti tasu 9,50€/kuu
e-arve püsimakselepingute maksete raporti tasu 9,50€/kuu
Krediidiasutustele, -andjatele, makse- ja e-raha asutuste hinnakirjas mitte kajastatud teenuste osas kehtib Swedbanki teenuste hinnakiri ja tingimused.

 

Kehtivad alates 01.09.2016
Arvelduskonto
Arvelduskonto kuuhooldustasu 20 €
Arveldused eurodes
pangasisesed arveldused Hind kehtib ärikliendi internetipangas (Pakett I).
pangasisene makse 0,16 €
arveldused Eesti pankadega Hind kehtib ärikliendi internetipangas (Pakett I).
siseriiklik tavamakse 0,38 €
arveldused Swedbanki Grupi pankadega Hind kehtib ärikliendi internetipangas (Pakett I).
grupisisene makse 0,38 €
Euroopa maksed Hind kehtib ärikliendi internetipangas (Pakett I).
Euroopa makse 0,38 €
pangasisese, siseriikliku, grupisisese ja Euroopa makse laekumine Hind kehtib kõikide laekumiste kohta, v.a. pangasisesed laekumised ettevõtte oma kontolt, mis on tasuta. 0,12 €
Arveldused välisvaluutas
pangasisese ja grupisisese makse laekumine Hind kehtib kõikide laekumiste kohta, v.a. pangasisesed laekumised ettevõtte oma kontolt, mis on tasuta. 0,12 €
Swedbank Gateway
liitumine, sh ettevõtte sertifikaadi tellimine 75 €
kuuhooldustasu 100 €
kiirteavitus 0,15 € teavituse kohta
jooksva päeva kontokohane väljavõte 1,50 € ühe päringu kohta
Pangalink
autentimisteenus ei pakuta
liitumine 75 €
kuuhooldustasu 15 €
tehingutasu 2%, min 0,2 €
Arvelduskonto jäägi tasu krediidiasutustele, kindlustusseltsidele, fondivalitsejatele ja investeerimisfondidele, mille järelvalvet teostab Eesti Finantsinspektsioon või välismaise finantsjärelvalve asutus.

 

Kehtib alates 01.02.2017
Valuuta Keskpanga poolt avaldatav, arvestuse aluseks olev intressimäär:
Alates jäägist 1 000 000 EUR Euroopa Keskpanga intressimäär
Alates jäägist 100 000 CHF Šveitsi Keskpanga intressimäär
Alates jäägist 1 000 000 SEK Rootsi Riksbanki intressimäär
Alates jäägist 1 000 000 DKK Taani Keskpanga intressimäär
 • Tasu on väljendatud protsentides aasta (360 päeva) kohta ja võrdub vastavate valuutade keskpankade poolt avaldatava intressimääraga.
 • Intressi arvestatakse iga päev päevalõpu kontojäägilt, mis ületab seatud limiiti ning ümardatakse 2 kohani pärast koma.
 • Arvestatud tasu debiteeritakse kliendi kontolt kord kuus, hiljemalt arvestuse kuule järgneva kuu 10. kuupäeval.
 • Tasu ei kohaldata kui keskpanga poolt avaldatav intress on 0 või positiivne.

 

Kehtivad alates 09.12.2019
Sularaha
Sissemakse

Esinduses:

 • kantakse sissemaksja oma kontole kohe;
 • kantakse võõrale kontole 1 tunni jooksul.

Sularaha sissemakse automaadi kaudu sissemakstud summa kantakse kontole kohe.

Inkassatsiooni kaudu sissemakstud summa kantakse kontole inkassatsiooni ettevõttega kokkulepitud tähtaja jooksul.

Väljamakse Broneeritud euro summade väljamaksmine toimub broneerimisavalduse esitamisele järgneva 2 pangapäeva jooksul, kui avaldus on esitatud pangapäeval enne kella 14.00.
Arvelduskonto avamine
Arvelduskonto avamise otsustamine

Arvelduskonto avamise ning muude tootelepingute sõlmimise otsustamine toimub nõutavate dokumentide olemasolul 10 pangapäeva jooksul alates tugevdatud hoolsusmeetmete tasu laekumisest

 • Eestis registreeritud juriidiliste isikute puhul, keda esindab või kelle omandistruktuuri kuulub mitteresident
 • juriidiliste isikute puhul, kes on registreeritud Euroopa Majanduspiirkonnas (välja arvatud Küpros, Malta, Luksemburg, Liechtenstein);
 • juriidiliste isikute puhul, kes on registreeritud väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. Otsustamise aeg kehtib ka Küprosel, Luksemburgis, Maltal ja Liechtensteinis registreeritud juriidilistele isikutele.
 • juriidiliste isikute puhul, kelle tegevusala on makseteenuse pakkumine (makseasutus või E-raha asutus), relvade ja laskemoona tootmine/ost/müük (v.a jahiseltsid, lasketiirud, spordiklubid), hasartmänguteenused, valuutavahetus, militaarsõidukite tootmine, sularahaveo teenuse pakkumine, ühisrahastuse platvormid ja kiirlaenu pakkumine, mäetööstus.

Ülekanded

Maksete laekumine
Laekuv makse eurodes kantakse saaja kontole raha laekumise arvelduspäeval tingimusel, et saaja andmed on korrektsed. Muudes valuutades laekuv makse kantakse klientide kontodele laekumise väärtuspäeval enne kella 20:00. Arvelduspäev on päev, mil maksja pank, saaja pank, maksevahendaja või muu makseteenuse pakkuja on maksetehingu tegemiseks vajalikuks arvelduseks avatud. Üldjuhul on arvelduspäev iga kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvus- või riigipüha.
Väljaminevad maksed
Enne kella 22:00 panka edastatud korrektsed maksed debiteeritakse maksja kontolt samal kuupäeval, pärast kella 22:00 järgmisel kuupäeval (v.a. pangasisene ja välkmakse).

Väljaminevad maksed Valuuta Makse edastatakse korrespondentpanka või saaja panka Arvelduspäev on päev, mil maksja pank, saaja pank, maksevahendaja või muu makseteenuse pakkuja on maksetehingu tegemiseks vajalikuks arvelduseks avatud. Üldjuhul on arvelduspäev iga kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvus- või riigipüha. Maksekorraldus tuleb panka edastada Märkused
Pangasisene makse Internetipanga vahendusel tehtud massmaksed teostatakse vastavalt tavaliste pangasiseste või siseriiklikke maksete täitmise tähtaegadele. Väärtuspäevaga massmaksed kantakse pangasiseselt saaja kontole või edastatakse saaja panka väärtuspäeval hiljemalt kl 10.00. kõik valuutad viivitamatult ei ole oluline, millal maksekorraldus on edastatud panka
Välkmakse EUR viivitamatult ei saa teha esinduses ja nõustamiskeskuses tingimusel, et saaja pank on välkmaksete süsteemiga liitunud
Siseriiklik makse (sh kiirmakse) Internetipanga vahendusel tehtud massmaksed teostatakse vastavalt tavaliste pangasiseste või siseriiklikke maksete täitmise tähtaegadele. Väärtuspäevaga massmaksed kantakse pangasiseselt saaja kontole või edastatakse saaja panka väärtuspäeval hiljemalt kl 10.00. EUR samal arvelduspäeval (T+0) enne kella 16.30. Esinduses ja nõustamiskeskuses enne kella 16.00 pärast märgitud aega edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval, v.a nädalavahetustel ja riigipühadel
Euroopa makse, Euroopa kiirmakse Euroopa makse tingimused:
 • makse valuuta on EUR,
 • maksel on märgitud korrektne saaja IBAN,
 • teenustasutüüp kahasse,
 • makse saaja pank (laekumise korral maksja pank) asub Euroopa Liidu riigis (lisaks Norra, Island, Liechtenstein, Šveits, Ahvenamaa, Assoorid, Ceuta ja Melilla, Gibraltar, Guadeloupe, Kanaari saared, Madeira, Martinique, Prantsuse Guajaana, Reunion, Monaco, San Marino, Vatikan, Andorra).

Saaja IBANi puudumisel kehtivad välismaksete teenustasud.

EUR samal arvelduspäeval (T+0) enne kella 16:30 siseriiklik ja enne kella 16:00 välismaale. Esinduses ja nõustamiskeskuses enne kella 16:00 pärast märgitud aega edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval, v.a nädalavahetustel ja riigipühadel
Swedbanki grupisisene makse EUR samal arvelduspäeval (T+0) enne kella 17.30 pärast märgitud aega edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval, v.a nädalavahetustel ja riigipühadel
Swedbanki grupisisene makse SEK, USD samal arvelduspäeval (T+0) enne kella 16.00 pärast märgitud aega edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval, v.a nädalavahetustel ja riigipühadel
Swedbanki grupisisene makse NOK, DKK samal arvelduspäeval (T+0) enne kella 15.00 pärast märgitud aega edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval, v.a nädalavahetustel ja riigipühadel
Lätti, Leetu muud valuutad samal arvelduspäeval (T+0) enne kella 15.00 pärast märgitud aega edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval, v.a nädalavahetustel ja riigipühadel
Rootsi, Soome, Taani, Norra muud valuutad ülejärgmisel arvelduspäeval (T+2) ei ole oluline, millal maksekorraldus on edastatud panka pärast märgitud aega edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval, v.a nädalavahetustel ja riigipühadel
Välismakse
Tavamakse kõik valuutad ülejärgmisel arvelduspäeval (T+2) ei ole oluline, millal maksekorraldus on edastatud panka pärast märgitud aega edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval, v.a nädalavahetustel ja riigipühadel
Kiirmakse EUR, USD järgmisel arvelduspäeval (T+1) enne kella 15.00 pärast märgitud aega edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval, v.a nädalavahetustel ja riigipühadel
Kiirmakse muud valuutad järgmisel arvelduspäeval (T+1) enne kella 14.00 pärast märgitud aega edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval, v.a nädalavahetustel ja riigipühadel
Ekspressmakse EUR, USD samal arvelduspäeval (T+0) enne kella 14.00 pärast märgitud aega edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval, v.a nädalavahetustel ja riigipühadel

Elektroonilistes kanalites teostatud maksete/väärtpaberiülekannete üle helistamine Üle helistamisele kuuluvad internetipanga kaudu edastatud maksed/väärtpaberiülekanded alates kliendi määratud üle helistamise limiidist. Maksete üle helistamist teostatakse 24 tunni jooksul alates makse edastamisest, tööpäevadel kl 8.00–21.00 ning puhkepäevadel kl 10.00–18.00. Väärtpaberiülekannete üle helistamist teostatakse ühe pangapäeva jooksul alates väärtpaberiülekande edastamisest, tööpäevadel kl 8.30–17.00.
Väljavõtted
Ühekordsed väljavõtted esindusest

Ühekordsed väljavõtted väljastatakse samal pangapäeval, kui trükitavate lehtede arv on alla 20 tk.

Üle 20 lehelised väljavõtted väljastatakse 3 pangapäeva jooksul.

Väärtpaberitehingud
Väärtpaberitehingud

Tehingu väärtuspäev

 • börsitehing: T +2 või T+3 vastavalt turupraktikale T on tehingupäev ehk tehingu kokkuleppimise/ sõlmimise kuupäev.
 • börsiväline makseta või makse vastu tehing: tehingupoolte kokkuleppel T+0 kuni T+n sõltuvalt vastava väärtpaberituru praktikast. T on tehingupäev ehk tehingu kokkuleppimise/ sõlmimise kuupäev.

Fondiosakutehingute väärtuspäev – vastavalt fonditingimustele.

Tehingu realiseerimiskanded teostatakse:

 • Eesti väärtpaberite registris (Nasdaq CSD filiaal Eestis) registreeritud väärtpaberitel väärtuspäeval alates kella 8.15-st kuni 19.15-ni kinnituse saabumisel registrist;
 • Eesti fondiosakutehingutel vastavalt fondi tingimustele;
 • välisväärtpaberitehingutel ja välisfondiosakutehingutel kinnituse saabumisel alamhaldurilt.

Väärtpaberitehingute täitmise tähtaegasid hakatakse üle helistamisele kuuluvate väärtpaberiülekannete puhul arvestama hetkest, mil Pank sai kliendiga ühendust ja väärtpaberiorder sisestati panga andmebaasi.

Tõendid, õiendid
Tõendi väljastamine 10 pangapäeva jooksul
payments-settlement-dates-table

Olete internetipangast välja logitud!

Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, saatke need meile pangateatega. Teie arvamus on meile tähtis!

Turvaliseks lahkumiseks sulgege kõik brauseri aknad!

Parimate soovidega
Swedbank