Välisarvelduste info

Swedbanki kaudu saate teha ülekandeid välispankadesse või lasta kanda raha välismaalt oma kontole. Kui Teie kontol pole valuutat, milles soovite makset teha, konverteerib pank vajaliku summa, võttes aluseks kursi, mis makse tegemise hetkel kehtib. Ülekande tegemiseks välismaale on vaja täita välismaksekorraldus.

  • Alates 13.01.2018 ei teosta Swedbank enam välismaksekorraldusi, mille makse saaja pank asub Euroopa Liidus või Euroopa Majanduspiirkonnas ja makse tüübiks on märgitud OUR ehk maksja maksab kõik tasud. Piirang puudutab makseid kõikides valuutades.
  • Eelpool nimetatud juhtudel on lubatud algatada makseid ainult tüübiga SHA ehk kulud kahasse.
  • OUR tüüpi makseid saab pärast ülaltoodud kuupäeva teostada pankadesse, mis asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda.

Rahvusvaheline kontonumber ja BIC

Rahvusvaheline kontonumber ehk IBAN (International Bank Account Number) on Teie kontonumbri rahvusvaheline standardvorm. BIC-kood (Bank Identification Code) on 8- või 11- kohaline tähtede (või tähtede ja numbrite) kombinatsioon, mis võimaldab üheselt identifitseerida panka. Swedbanki BIC-kood on HABAEE2X.

NB! Rahvusvahelise kontonumbri ja saaja panga BIC -kood välismaksekorraldusel tagab raha kiirema liikumise ning kulude kokkuhoiu. Kui saaja kontonumber ei ole esitatud IBAN-i kujul ja välispank esitab Swedbankile seetõttu teenustasunõude, debiteeritakse see kliendi kontolt.

Lähemalt rahvusvahelisest kontonumbrist

Välismakse jaoks vajalik valuuta

Välismakse tegemiseks ei ole vaja välisvaluuta arvelduskontot. Ülekande tegemiseks vajalik summa konverteeritakse Teie kontolt hetkel kehtiva kursi järgi. Alates 10 000 eurost pakub pank automaatselt soodsamaid kursse tööpäeviti kell 8.30–17.00. Soodustus sõltub summast ja konkreetsest valuutast.

Samadel põhimõtetel konverteeritakse ka välislaekumiste puhul. Teie kontole välismaksena laekuv välisvaluuta konverteeritakse hetkel kehtiva kursi järgi automaatselt eurodeks.

Eelneva kokkuleppe alusel on kontol võimalik hoida ka välisvaluutat.

Välismaksed Hiina jüaanides (CNY)

Vastavalt Hiina Rahvavabariigi seadustele on Hiinas välismaksed hiina jüaanides (CNY) eraisikutelt/eraisikutele keelatud. Juriidiliste isikute vahelised välismaksed on lubatud vaid Hiinas tegutsevatele ettevõtetele, kellel on jüaanides (CNY) välismaksete laekumine lubatud.

Hiina jüaani makse teostamisel on pangal (korrespondentpanga nõudmisel) õigus nõuda ja kliendil kohustus pangale edastada ekspordi/impordi dokumente, vm. tehinguga seotud dokumentatsiooni.

Hiina jüaani (CNY) makse sisestamisel on kohustuslik märkida järgmised andmed:
  • Saaja panga nimetus, aadress ja harukontori nimetus.
  • Saaja panga (harukontori) BIC (SWIFT kood).
  • Saaja panga harukontorit identifitseeriv 12-kohaline CNAPS number (CN).

Näide:
Saaja pank: CNxxxxxxxxxxxx, BANK OF CHINA, NO.1 FUXINGMEINEI ST. XICHEN DISTRICT, BEIJING
  • Saaja täielik nimi ja täisaadress.
  • Makse selgitus ja lisaks makse selgitusele on kohustuslik ära märkida ärilise tehingu kood, mille saab valida lingilt.

Näide:

Makse selgitus: /GOD/ payments for clothes, invoice no. 123, contract no.5 jne

Kohustuslike andmete puudumisel makse tühistatakse.