E-arved

Arveid saab e-arve püsimakse lepinguga eriti mugavalt tasuda.

Teil on võimalik tellitud arvete juurde sõlmida e-arve püsimakse leping. Sel juhul teeb pank Teile saadetud e-arvete põhjal vajalikud ülekanded automaatselt Teie eest. Peate vaid jälgima, et ettevõtte arvelduskontol oleks õigel ajal piisavalt raha. E-arve püsimakse lepingu sõlmimine on tasuta. Samuti on tasuta kõik püsimaksega e-arvete põhjal tehtud ülekanded.

Kuulimiit ja arve osaline tasumine

Lepingu sõlmimisel määrake kuulimiit, mille piires saab ühes kuus e-arveid tasuda. Kui arve summa ületab limiiti, sõltub maksmine sellest, kas olete lubanud osalist makset või mitte. Osalise makse puhul kantakse saajale summa, mis moodustab vähemalt poole arvest, ja mis ei ületa limiiti. Kui osaline makse on keelatud, või kontol on vähem, kui pool arve summast, jääb makse tegemata. Hoolitsege, et lepingus oleks piisavalt suur kuulimiit ning maksepäeval kontol vajalik rahasumma.

E-arve tasumise aeg

E-arve püsimakse lepingu sõlmimisel saate määrata, millal toimub automaatne tasumine:

  • arve saabumisele järgneval teisel päeval
  • arvel märgitud maksetähtajal
  • konkreetsel maksepäeval (see valik on võimalik vaid siis, kui arve saatja on seda lubanud)

Pank tasub arve e-arvel märgitud maksetähtajal kui:

  • E-arvel märgitud maksetähtaeg on varasem, kui Teie poolt valitud konkreetne maksepäev
  • E-arvel märgitud maksetähtaeg on tulemas, kuid Teie poolt valitud konkreetne maksepäev on möödunud.

Soovi korral saate e-arve püsimakse lepingu tingimusi ise internetipangas muuta.

Perioodika tellimisel makstakse üks kuu ette. See tähendab, et esimese e-arve tasumisel püsimaksega võetakse kontolt ka järgmise kuu summa – seega läheb Teie kontolt maha topeltsumma. Arvestage sellega kuulimiidi määramisel.