Ärikliendi krediitkaart

Company cards

Ettevõttele lisaraha võimaldav kaart, millega saad maksta ka arveid

 • Ülekanded interneti- ja mobiilipangas otse krediitkaardi kontolt.
 • Maksmine kaupade ja teenuste eest nii Eestis kui ka välismaal.
 • Raha väljavõtmine pangaautomaatidest nii Eestis kui ka välismaal.
 • Raha sissemaksmine ettevõtte kontole läbi Swedbanki pangaautomaatide üle Eesti.
 • Krediitkaarti on mugav kasutada ettevõtte igapäevastes rahaasjades.Kaardiga maksmisel kaasneb kuni 30-päevane intressivaba periood (ostust kuni maksepäevani).Hiljemalt 1. kuupäevaks tasumata kasutatud limiit võetakse automaatselt maha krediitkaardiga seotud arvelduskontolt. Kui kogu kasutatud limiidi automaatseks tagasimakseks ei ole arvelduskontol piisavalt raha, algab intressiarvestus. Juhul kui lepingus on määratud kohustuslik püsimakse (5% krediidilimiidist), võetakse see kontolt maha ja tagasi maksmata kasutatud limiidilt algab intressiarvestus. Krediitkaardi kontolt makse tegemisel ja sularaha väljavõtul algab intressi arvestus kohe.
 • Soovi korral saate kaardi vaba jäägi suurendamiseks või kasutatud limiidi tagasimaksmiseks teha krediitkaardi kontole mistahes ajal täiendavaid sissemakseid.
 • Krediitkaarti väljastame vähemalt 6 kuud tegutsenud ettevõttele. Krediidilimiit arvutatakse ettevõtte käibest ja krediidiajaloost lähtuvalt, minimaalne limiit on 300 eurot.

Kasutaja õigused ja limiidid

Igale kaardiomanikule saab määrata krediidilimiidist erinevad

 • kasutuslimiidid (päeva-, nädala- või kuulimiit);
 • kasutusõigused (kaardiga maksmine ja/või sularaha väljavõtmine).

Turvalised ostud internetis

Soovime, et e-poodidest ostmine oleks Teie jaoks mugav ja turvaline. Kui soovite kaardiga e-poes maksta, tuleb selleks kasutatav MasterCard või Visa kaart tasuta liita turvaliste internetiostude programmiga.

Registreerin kaardi

Ettevõtte kontaktandmed

Krediitkaardi andmed

Kaardi kasutaja(d) (kaardi kasutajate arv ei ole piiratud)

Olemasolevad kohustused väljaspool Swedbank Gruppi (liik, finantseerija, summa, tähtaeg)

1. ERAISIKULE Kehtivad alates 08.03.2018
1.1 Vaba tagasimaksega krediitkaart(2)
kuutasu 1,30EUR, kuni 25-aastastele k.a tasuta
lisakaardi kuutasu 1,30 EUR
aastane intress 19-22%
viivis EKP intress + 8% aastas (1) (hetkel 0,022% päevas ja 8,00% aastas)
1.2 Püsimaksega krediitkaart
aastane intress 19-22%
viivis EKP intress + 8% aastas (1) (hetkel 0,022% päevas ja 8,00% aastas)
teade võlgnevusest 3 EUR
1.3 Gold vaba tagasimaksega krediitkaart (3)
kuutasu 4,96 EUR
lisakaardi kuutasu 3,36 EUR
aastane intress 17-20%
viivis EKP intress + 8% aastas (1) (hetkel 0,022% päevas ja 8,00% aastas)
teade võlgnevusest 3 EUR
1.4 Visa Platinum krediitkaart (4)
kuutasu 12,90 EUR
lisakaardi kuutasu 10,90 EUR
Visa Platinum lisapakett 160,20 EUR aastas (5)(13)
aastane intress 14-17%
viivis EKP intress + 8% aastas (1) (hetkel 0,022% päevas ja 8,00% aastas)
Priority Pass salongikülastustasu
Visa Platinum lisapaketiga kaardi valdajale tasuta
Visa Platinum lisapaketita kaardi valdajale 27 USD külastaja kohta
Visa Platinum kaardi valdaja kaaslastele 27 USD külastaja kohta
1.5 Gold määratud tagasimaksega krediitkaart
põhikaardi kuutasu 5,11 EUR
lisakaardi kuutasu 2,56 EUR
viivis EKP intress + 8% aastas (1) (hetkel 0,022% päevas ja 8,00% aastas)
teade võlgnevusest 3 EUR
1.6 Platinum määratud tagasimaksega krediitkaart
aastatasu 127,82 EUR
lisakaardi aastatasu 63,91 EUR
viivis EKP intress + 8% aastas (1) (hetkel 0,022% päevas ja 8,00% aastas)
teade võlgnevusest 3 EUR
Priority Pass salongikülastustasu Platinum krediitkaardi omanikule ja kaaslastele 27 USD külastaja kohta
1.7 American Express Blue krediitkaart (6, 7)
kuutasu 1,60 EUR
lisakaardi kuutasu 1,60 EUR
aastane intress 17-20%
viivis EKP intress + 8% aastas (1) (hetkel 0,022% päevas ja 8,00% aastas)
1.8 American Express Gold krediitkaart (6, 8)
kuutasu 10,50 EUR
lisakaardi kuutasu 7 EUR
aastane intress 16-19%
viivis EKP intress + 8% aastas (1) (hetkel 0,022% päevas ja 8,00% aastas)
Priority Pass salongikülastustasu 27 USD külastaja kohta
1.9 American Express Platinum krediitkaart (6, 9)
aastatasu 475 EUR
lisakaardi aastatasu 320 EUR
aastane intress 14%
viivis EKP intress + 8% aastas (1) (hetkel 0,022% päevas ja 8,00% aastas)
Priority Pass salongikülastustasu kaardiomanikule tasuta
Priority Pass salongikülastustasu kaardiomaniku kaaslastele 27 USD külastaja kohta
ÜLDISED TEENUSTE JA TEHINGUTE TASUD
1. Kaardi avamise tasu
kaardi avamine kontoris 2,50 EUR
kaardi avamine internetipangas 1,50 EUR
2. Tasumine äriettevõttes
tasuta
3. Sularaha sissemakse oma panga automaadis eurodes (10)
kuni 5000 EUR ühes kalendrikuus tasuta; 0,25% summast, mis ületab 5000 EURkuus
4. Sularaha väljavõtt
1,92 EUR + 2,5% summast
5. Ülekanne krediitkaardi limiidikontolt
vastavalt pangaülekannete hinnakirjale
6. Krediitkaardi asendamine
7 EUR
7. Tehingute väljavõte
eelneva kuu kohta tasuta
varasema kuu kohta 4 EUR kuu
8. Krediitkaardilepingu muutmine (11)
krediidilimiidi suurendamine kontoris 1% juurdetaotletavast limiidist, min 10 EUR
krediidilimiidi suurendamine internetipangas 3,20 EUR
lepingu muutmine kontoris 10 EUR (v.a kasutuslimiitide muutmine)
lepingu muutmine internetipangas tasuta
9. Krediitkaardi sulgemine
tasuta
10. Trahv suletud kaardi kasutamise eest
65 EUR
11. Kviitungi koopia (järelepärimine)
tehingust Eestis 4 EUR
tehingust välismaal 8 EUR
12. Saldopäring ja väljavõte Swedbanki automaatidest Eestis
tasuta
13. Saldopäring teiste pankade automaatidest Eestis ja välismaal (12)
0,32 EUR päring
14. Alusetu tagasinõude esitamine
tehingust Eestis 12 EUR
tehingust välismaal 16 EUR (välismaal tehtud kaarditehingu vaidlustamisel võivad lisanduda kaardiorganisatsioonide kulud)
15. Visa või MasterCardi abiteenuse kasutamine välismaal (ajutise krediitkaardi väljastamine välismaal)
0-130 EUR vastavalt tegelikele kuludele
16. Kaardi saatmine ühest kontorist teise (13)
2,50 EUR
17. Kaardi saatmine postiga
Eesti Vabariigi piires tasuta
18. Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud tehingute eest (14)
VISA või MasterCardi korral 1% tehingu summast
American Expressi korral 0,5% tehingu summast
19. Põhikaardi ja lisakaardi uuendamine
tasuta
20. Swedbanki ATM-ist välispankade pangakaardi äratoomine
30 EUR
2.1 Ärikliendi krediitkaart (15)
avamistasu 5 EUR
kuutasu 3 EUR
aastane intress 18%
viivis 0,2% päevas
teade võlgnevusest 3 EUR
2.2 Ärikliendi kuldkrediitkaart (16)
avamistasu 10 EUR
kuutasu 10 EUR
aastane intress 14%
viivis 0,2% päevas
teade võlgnevusest 3 EUR
Priority Pass salongikülastustasu 27 USD külastaja kohta
2.3 Püsimaksega krediitkaart: Visa Business (17)
avamise tasu esmasel taotlemisel ja uuendamisel tasuta
kuuhooldustasu 1,30 EUR
aastane intress 18%
viivis 0,2% päevas
ÜLDISED TEENUSTE JA TEHINGUTE TASUD
1. Tasumine äriettevõttes tasuta
2. Sularaha sissemakse oma panga automaadis eurodes (18) kuni 5000 EUR ühes kalendrikuus tasuta 0,25% summast, mis ületab 5000 EUR kuus
3. Sularaha väljavõtt 1,92 EUR + 2,5% summast
4. Ülekanne krediitkaardi limiidikontolt (19) vastavalt pangaülekannete hinnakirjale
5. Kaardi asendamine 7 EUR
6. Tehingute väljavõte
eelneva kuu kohta tasuta
varasema kuu kohta 4 EUR kuu
7. Krediitkaardilepingu muutmine
krediidilimiidi suurendamine kontoris 1% juurdetaotletavast limiidist, min 10 EUR
lepingu muutmine 10 EUR (v.a kasutuslimiitide muutmine)
lepingu muutmine internetipangas tasuta
8. Krediitkaardi sulgemine tasuta
9. Trahv suletud kaardi kasutamise eest 65 EUR
10. Kviitungi koopia (järelepärimine)
tehingust Eestis 4 EUR
tehingust välismaal 8 EUR
11. Saldopäring ja väljavõte Swedbanki automaatidest Eestis tasuta
12. Saldopäring teiste pankade automaatidest Eestis ja välismaal (12) 0,32 EUR päring
13. Alusetu tagasinõude esitamine
tehingust Eestis 12 EUR
tehingust välismaal 16 EUR (välismaal tehtud kaarditehingu vaidlustamisel võivad lisanduda kaardiorganisatsioonide kulud)
14. Kaardi saatmine ühest kontorist teise (13) 2,50 EUR
15. Visa või MasterCardi abiteenuse kasutamine välismaal (ajutise krediitkaardi väljastamine välismaal) 0-130 EUR vastavalt tegelikele kuludele
16. Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud tehingute eest (14) 1% tehingu summast
17. Swedbanki ATM-ist välispankade pangakaardi äratoomine 30 EUR

(1) Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimis-operatsioonidele kohaldatav intressimäär (EKP intress). EKP intress avaldatakse Ametlikes Teadaannetes. Viivis võib muutuda 2 korda aastas (1. jaanuaril ja 1. juulil), kui on muutunud EKP intress.

(2) Eraisiku vaba tagasimaksega krediitkaardi puhul kauba või teenuse eest kaardiga tasumisel ei arvesta pank intressi alates vastava kaardiga tehtud toimingu tegemisest kuni sama kuu viimase päevani (k.a), seejärel algab intressi arvestus. Limiidikontolt makse tegemisel ja sularaha väljavõtmisel algab intressi arvestus kohe.

(3) Eraisiku Gold vaba tagasimaksega krediitkaardi puhul kauba või teenuse eest kaardiga tasumisel ei arvesta pank intressi alates vastava kaardiga tehtud toimingu tegemisest kuni samale kuule järgneva kuu 10. kuupäevani (k.a), seejärel algab intressi arvestus. Limiidikontolt makse tegemisel ja sularaha väljavõtmisel algab intressi arvestus kohe.

(4) Eraisiku Visa Platinum krediitkaardiga kauba või teenuse eest tasumisel kehtib tehingu summale intressivaba periood kuni 40 päeva (ostust kuni maksepäevani). Limiidikontolt makse tegemisel ja sularaha väljavõtmisel algab intressi arvestus kohe.

(5) Kui lisapaketi tellimise ja Visa Platinum krediitkaardi kehtivusaja lõppemise vahele jääb vähem kui aasta, siis debiteerib Swedbank lisapaketi eest täistasu.

(6) American Express kaarte alates 01.07.2016 ei väljastata.

(7) American Express Blue krediitkaardiga kauba või teenuse eest tasumisel kehtib tehingu summale intressivaba periood kuni 40 päeva (ostust kuni maksepäevani). Krediitkaardi limiidikontolt ülekande teostamisel algab intressi arvestus kohe.

(8) American Express Gold krediitkaardiga kauba või teenuse eest tasumisel kehtib tehingu summale intressivaba periood kuni 40 päeva (ostust kuni maksepäevani). Krediitkaardi limiidikontolt ülekande teostamisel algab intressi arvestus kohe.

(9) American Express Platinum krediitkaardiga kauba või teenuse eest tasumisel kehtib tehingu summale intressivaba periood kuni 50 päeva (ostust kuni maksepäevani). Krediitkaardi limiidikontolt ülekande teostamisel algab intressi arvestus kohe.

(10) Võimalik punktide 1.1 – 1.4 nimetatud krediitkaartide puhul. Tasu võetakse sularaha sissemakse automaadis sissemakstud summalt, mis ületab ühe kalendrikuu jooksul 5 000 €. Teenustasu on kliendikohane ning arvutamise aluseks on üks kalendrikuu.

(11) Kui krediitkaardi uuendamisel, taotluse alusel, toimub ka krediitkaardi krediidilimiidi ümardamine krediidilimiidi suurendamisena või alandamisena kuni 50 € (k.a.), siis sel juhul krediidilimiidi suurendamise ja alandamise eest krediidilimiidi muutmise tasu ei kaasne.

(12) Välisriigis sõltub teenuse kättesaadavus välisriigi pangaautomaadi tehnilistest võimalustest ning teenust saab kasutada ainult Maestro/MasterCard kaartidega.

(13) Hinnas sisaldub käibemaks 20%.

(14) Lisandub igale kaardiga tehtud tehingu summale, kui kaardiga tehtud toiming on muus valuutas kui eurodes.

(15) Ärikliendi krediitkaardiga kauba või teenuse eest tasumisel kehtib tehingu summale kuni 30 päevane intressivaba periood. Sularaha väljavõtmisel ja krediitkaardi limiidikontolt ülekande teostamisel algab intressi arvestus kohe.

(16) Ärikliendi kuldkrediitkaardiga kauba või teenuse eest tasumisel kehtib tehingu summale kuni 40 päevane intressivaba periood. Sularaha väljavõtmisel ja krediitkaardi limiidikontolt ülekande teostamisel algab intressi arvestus kohe.

(17) Alates 20.04.2016 uusi kaarte ei väljastata.

(18) Võimalik püsimaksega krediitkaartide, ärikliendi krediitkaartide ja ärikliendi kuldkrediitkaartide puhul. Tasu võetakse sularaha sissemakse automaadis sissemakstud summalt, mis ületab ühe kalendrikuu jooksul 5 000 €. Teenustasu on kliendikohane ning arvutamise aluseks on üks kalendrikuu.

(19) Võimalik ärikliendi krediitkaartide ja ärikliendi kuldkrediitkaartide puhul.

Viipemakse – veelgi kiirem viis kaardiga maksmiseks

Swedbanki uued puutevaba tehnoloogiaga kaardid võimaldavad kuni 25 € ostude eest maksta PIN-koodi sisestamata ja kaarti terminali panemata. Kaardiga tuleb vaid makseterminalile viibata. Nii on Teie igapäevased maksed edaspidi veelgi kiiremad ja mugavamad, olles ometi täpselt sama turvalised kui varem.

 • Sama raha eest rohkem. Uus viipemakse võimalus pangakaardi kuutasu ei muuda.
 • Turvaline. Makse sooritamiseks tuleb kaart makseterminalile väga lähedale asetada. Kui viipate terminalile kogemata järjest kaks või enam korda, arvestatakse vaid esimest viibet. Pistelise kontrolli raames tuleb aeg-ajalt ka mõni väiksem ost PIN-koodiga kinnitada. Ärge lubage teenindajal kaarti enda kätte võtta.
 • Paindlik. Soovi korral saate viipemakse võimaluse interneti- või mobiilipangas kiiresti välja või uuesti sisse lülitada. Valiku kinnitamiseks tuleb Teil järgmisel korral, kui kaarti kasutate, sisestada makseterminalis või pangaautomaadis kaardi PIN-kood.
 • Rahvusvaheline. Viipemakseid saate teha kõikjal, kus märkate vastavat tähistust, seda nii Eestis kui ka välismaal. Kuna erinevates riikides võib viipemakseks lubatav summa olla erinev, siis palume Teil enne reisi tutvuda sihtriigis kehtivate viipemaksete tingimustega.

Kui viipemakset teha ei õnnestu, siis pange kaart makseterminali ja sisestage PIN-kood.

Kui Teie pangakaart kaob või varastatakse, blokeerige see koheselt mobiilipangas või helistage Nõustamiskeskusesse numbril 6 310 310.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kui jätkate veebilehe sirvimist või vajutate „Jah, nõustun“ ikooni, siis nõustute küpsiste kasutamisega. Teil on võimalik loobuda antud nõusolekust igal ajal, muutes kasutatava seadme seadistusi ja kustutades salvestatud küpsiseid. Tutvuge ka meie küpsiste kasutamise eeskirjaga.