Ärikliendi kuldkrediitkaart

Viipemaksega!

Lisaraha ja turvalist reisimist võimaldav kaart

 • Ülekanded interneti- ja mobiilipangas otse krediitkaardi kontolt.
 • Maksmine kaupade ja teenuste eest ning raha väljavõtmine pangaautomaatidest nii Eestis kui ka välismaal.
 • Tasuta reisikindlustus kaardi kasutajale ja temaga koos reisil viibivale kolmele kolleegile.
 • Priority Pass liikmekaart.
Kaart igapäevasteks rahaasjadeks
 • Võimalik kasutada krediidilimiiti 1000 – 32 000 €.
 • Kaardiga maksmisel kaasneb kuni 40-päevane intressivaba periood (ostust maksepäevani).
 • Krediitkaardi kontolt makse tegemisel ja sularaha väljavõtul algab intressi arvestus kohe.
 • Hiljemalt 10. kuupäevaks tasumata kasutatud limiit võetakse automaatselt maha krediitkaardiga seotud arvelduskontolt.
 • Kaardiga e-poodides maksmiseks aktiveerige internetiostud.

Aktiveerin internetiostud

Kasutaja limiidid ja õigused
 • Kui ühte krediidilimiiti kasutab mitu inimest, saab igale kaardi kasutajale määrata eraldi limiidid ostu-ja sularahatehingute tegemiseks igas Swedbanki esinduses või mobiilipangas (ainult Android).
 • Kasutusõigusi ja limiite saab mobiilipangas muuta Äriregistri andmetel ainuesindusõigust omav ettevõtte seaduslik esindaja kasutades selleks Smart-ID-d või mobiil-ID-d.
 • Kasutusõigustega saate lubada ja keelata erinevaid kasutaja toiminguid kaardiga maksmisel, sularaha väljavõtmisel, sissemaksmisel, viipemakse kasutamisel, kontojäägi või väljavõtte küsimisel.
Tasuta reisikindlustus ja Priority Pass liikmelisus
 • Kaardi juurde kuulub ulatuslik reisikindlustuspakett, mis kehtib nii kaardi kasutajale kui ka temaga koos reisil viibivale kolmele kolleegile.
 • Kindlustussummad kehtivad iga juhtumi kohta, olenemata sellest kui palju neid reisi jooksul toimub.
 • Reisikindlustust pakub Swedbank P&C Insurance AS.
 • Priority Passi liikmekaart pakub head võimalust lennujaamades mürast eemale pääseda ja lendude vahepeal VIP loungedes mugavalt aega veeta.

Kindlustustoote teabedokument krediitkaartidele

Kindlustustingimustest lähemalt

Priority Passist lähemalt

 • Kaarti saab taotleda vähemalt 6 kuud tegutsenud ettevõte.
 • Krediitkaardi taotlemisel määrake soovitud krediidilimiit, kaardi kasutaja(d) ja ostu- ning sularahatehingute limiidid. Valitud limiite saab hiljem ettevõtte seaduslik esindaja Swedbanki esinduses või mobiilipangas muuta.
 • Krediidilimiidi arvutame ettevõtte käibe ja krediidiajaloo põhjal, minimaalne limiit on 1000 € ja maksimaalne 32 000 €.
 • Vajalikud dokumendid:
  • viimane majandusaasta aruanne juhul, kui see on Äriregistrisse esitamata;
  • esitatud bilanss ja kasumiaruanne ei tohi olla vanemad kui 12 kuud.
 • Krediitkaardi saab kätte teie poolt valitud Swedbanki esindusest 5-10 tööpäeva jooksul.
 • Krediitkaardi leping tuleb allkirjastada ettevõtte seadusliku esindaja poolt. Kaart väljastatakse esinduses nii ettevõtte seaduslikule esindajale kui ka isikule, kelle nimele kaart on tellitud juhul, kui kaardileping on eelnevalt allkirjastatud.
1. ERAISIKULE Kehtivad alates 09.03.2020
1.1 Vaba tagasimaksega krediitkaart(2)
kuutasu 1,30EUR, kuni 25-aastastele k.a tasuta
lisakaardi kuutasu 1,30 EUR
aastane intress 19-22%
viivis EKP intress + 8% aastas (1) (hetkel 0,022% päevas ja 8,00% aastas)
1.2 Püsimaksega krediitkaart
aastane intress 19-22%
viivis EKP intress + 8% aastas (1) (hetkel 0,022% päevas ja 8,00% aastas)
teade võlgnevusest 3 EUR
1.3 Gold vaba tagasimaksega krediitkaart (3)
kuutasu 4,96 EUR
lisakaardi kuutasu 3,36 EUR
aastane intress 17-20%
viivis EKP intress + 8% aastas (1) (hetkel 0,022% päevas ja 8,00% aastas)
teade võlgnevusest 3 EUR
1.4 Visa Platinum krediitkaart (4)
kuutasu 12,90 EUR
lisakaardi kuutasu 10,90 EUR
Visa Platinum lisapakett 160,20 EUR aastas (5)(9)
aastane intress 14-17%
viivis EKP intress + 8% aastas (1) (hetkel 0,022% päevas ja 8,00% aastas)
Priority Pass salongikülastustasu
Visa Platinum lisapaketiga kaardi valdajale tasuta
Visa Platinum lisapaketita kaardi valdajale 28 EUR külastaja kohta
Visa Platinum kaardi valdaja kaaslastele 28 EUR külastaja kohta
ÜLDISED TEENUSTE JA TEHINGUTE TASUD
1. Kaardi avamise tasu
kaardi avamine kontoris 2,50 EUR
kaardi avamine internetipangas 1,50 EUR
2. Tasumine äriettevõttes tasuta
3. Sularaha väljavõtt 1,92 EUR + 2,5% summast
4. Ülekanne krediitkaardi limiidikontolt vastavalt pangaülekannete hinnakirjale
5. Krediitkaardi asendamine 7 EUR
6. Tehingute väljavõte
eelneva kuu kohta tasuta
varasema kuu kohta 4 EUR kuu
7. Krediitkaardilepingu muutmine (6)
krediidilimiidi suurendamine kontoris 1% juurdetaotletavast limiidist, min 10 EUR
krediidilimiidi suurendamine internetipangas 3,20 EUR
lepingu muutmine kontoris 10 EUR (v.a kasutuslimiitide muutmine)
lepingu muutmine internetipangas tasuta
8. Krediitkaardi sulgemine tasuta
9. Trahv suletud kaardi kasutamise eest 65 EUR
10. Kviitungi koopia (järelepärimine)
tehingust Eestis 4 EUR
tehingust välismaal 8 EUR
11. Saldopäring ja väljavõte Swedbanki automaatidest Eestis tasuta
12. Saldopäring teiste pankade automaatidest Eestis ja välismaal (7) 0,32 EUR päring
13. Alusetu tagasinõude esitamine
tehingust Eestis 12 EUR
tehingust välismaal 16 EUR (välismaal tehtud kaarditehingu vaidlustamisel võivad lisanduda kaardiorganisatsioonide kulud)
14. Erakorraline sularaha abiteenus välismaal Western Unioni kaudu (8) 40 EUR
15. Kaardi saatmine ühest kontorist teise (9) 2,50 EUR
16. Kaardi saatmine postiga
Eesti Vabariigi piires tasuta
17. Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud tehingute eest (10)
VISA või MasterCardi korral 1% tehingu summast
18. Põhikaardi ja lisakaardi uuendamine tasuta
19. Swedbanki ATM-ist välispankade pangakaardi äratoomine 30 EUR
2.1 Ärikliendi krediitkaart (11)
avamistasu 5 EUR
kuutasu 3 EUR
aastane intress 18%
viivis 0,2% päevas
teade võlgnevusest 3 EUR
2.2 Ärikliendi kuldkrediitkaart (12)
avamistasu 10 EUR
kuutasu 10 EUR
aastane intress 14%
viivis 0,2% päevas
teade võlgnevusest 3 EUR
Priority Pass salongikülastustasu 28 EUR külastaja kohta
ÜLDISED TEENUSTE JA TEHINGUTE TASUD
1. Tasumine äriettevõttes tasuta
2. Sularaha sissemakse oma panga automaadis eurodes (13) kuni 5000 EUR ühes kalendrikuus tasuta 0,25% summast, mis ületab 5000 EUR kuus
3. Sularaha väljavõtt 1,92 EUR + 2,5% summast
4. Ülekanne krediitkaardi limiidikontolt vastavalt pangaülekannete hinnakirjale
5. Kaardi asendamine 7 EUR
6. Tehingute väljavõte
eelneva kuu kohta tasuta
varasema kuu kohta 4 EUR kuu
7. Krediitkaardilepingu muutmine
krediidilimiidi suurendamine kontoris 1% juurdetaotletavast limiidist, min 10 EUR
lepingu muutmine 10 EUR (v.a kasutuslimiitide muutmine)
lepingu muutmine internetipangas tasuta
8. Krediitkaardi sulgemine tasuta
9. Trahv suletud kaardi kasutamise eest 65 EUR
10. Kviitungi koopia (järelepärimine)
tehingust Eestis 4 EUR
tehingust välismaal 8 EUR
11. Saldopäring ja väljavõte Swedbanki automaatidest Eestis tasuta
12. Saldopäring teiste pankade automaatidest Eestis ja välismaal (7) 0,32 EUR päring
13. Alusetu tagasinõude esitamine
tehingust Eestis 12 EUR
tehingust välismaal 16 EUR (välismaal tehtud kaarditehingu vaidlustamisel
võivad lisanduda kaardiorganisatsioonide kulud)
14. Kaardi saatmine ühest kontorist teise (9) 2,50 EUR
15. Erakorraline sularaha abiteenus välismaal Western Unioni kaudu (8) 40 EUR
16. Konverteerimistasu välisvaluutas tehtud tehingute eest (10) 1% tehingu summast
17. Swedbanki ATM-ist välispankade pangakaardi äratoomine 30 EUR

(1) Euroopa Keskpanga põhirefinantseerimis-operatsioonidele kohaldatav intressimäär (EKP intress). EKP intress avaldatakse Ametlikes Teadaannetes. Viivis võib muutuda 2 korda aastas (1. jaanuaril ja 1. juulil), kui on muutunud EKP intress.

(2) Eraisiku vaba tagasimaksega krediitkaardi puhul kauba või teenuse eest kaardiga tasumisel ei arvesta pank intressi alates vastava kaardiga tehtud toimingu tegemisest kuni sama kuu viimase päevani (k.a), seejärel algab intressi arvestus. Limiidikontolt makse tegemisel ja sularaha väljavõtmisel algab intressi arvestus kohe v.a juhul, kui eelnimetatud toimingute summa jääb limiidikonto positiivse saldo piiresse.

(3) Eraisiku Gold vaba tagasimaksega krediitkaardi puhul kauba või teenuse eest kaardiga tasumisel ei arvesta pank intressi alates vastava kaardiga tehtud toimingu tegemisest kuni samale kuule järgneva kuu 10. kuupäevani (k.a), seejärel algab intressi arvestus. Limiidikontolt makse tegemisel ja sularaha väljavõtmisel algab intressi arvestus kohe v.a juhul, kui eelnimetatud toimingute summa jääb limiidikonto positiivse saldo piiresse.

(4) Eraisiku Visa Platinum krediitkaardiga kauba või teenuse eest tasumisel kehtib tehingu summale intressivaba periood kuni 40 päeva (ostust kuni maksepäevani). Limiidikontolt makse tegemisel ja sularaha väljavõtmisel algab intressi arvestus kohe v.a juhul, kui eelnimetatud toimingute summa jääb limiidikonto positiivse saldo piiresse.

(5) Kui lisapaketi tellimise ja Visa Platinum krediitkaardi kehtivusaja lõppemise vahele jääb vähem kui aasta, siis debiteerib Swedbank lisapaketi eest täistasu.

(6) Kui krediitkaardi uuendamisel, taotluse alusel, toimub ka krediitkaardi krediidilimiidi ümardamine krediidilimiidi suurendamisena või alandamisena kuni 50 € (k.a.), siis sel juhul krediidilimiidi suurendamise ja alandamise eest krediidilimiidi muutmise tasu ei kaasne.

(7) Välisriigis sõltub teenuse kättesaadavus välisriigi pangaautomaadi tehnilistest võimalustest ning teenust saab kasutada ainult Maestro/MasterCard kaartidega.

(8) Tellitud teenusest loobumise korral pank teenustasu ei tagasta.

(9) Hinnas sisaldub käibemaks 20%.

(10) Lisandub igale kaardiga tehtud tehingu summale, kui kaardiga tehtud toiming on muus valuutas kui eurodes.

(11) Ärikliendi krediitkaardiga kauba või teenuse eest tasumisel kehtib tehingu summale kuni 30 -päevane intressivaba periood. Sularaha väljavõtmisel ja krediitkaardi limiidikontolt ülekande teostamisel algab intressi arvestus kohe v.a juhul, kui eelnimetatud toimingute summa jääb limiidikonto positiivse saldo piiresse.

(12) Ärikliendi kuldkrediitkaardiga kauba või teenuse eest tasumisel kehtib tehingu summale kuni 40 päevane intressivaba periood. Sularaha väljavõtmisel ja krediitkaardi limiidikontolt ülekande teostamisel algab intressi arvestus kohe v.a juhul, kui eelnimetatud toimingute summa jääb limiidikonto positiivse saldo piiresse.

(13) Krediitkaardiga saab automaadis sularaha sisse maksta kuni 15 000 eurot kuus. Tasu võetakse sularaha sissemakse automaadis sissemakstud summalt, mis ületab ühe kalendrikuu jooksul 5 000 eurot. Teenustasu on kliendikohane ning arvutamise aluseks on üks kalendrikuu.

Ärikliendi krediitkaardi lepingu tingimused

Tagasimaksmine ja väljavõtted
 • Kaardiga maksmisel kaasneb kuni 40-päevane intressivaba periood (ostust kuni maksepäevani).
 • Intressivaba perioodi arvestatakse ostu sooritamise päevast kuni järgmise kuu 10. kuupäevani. Krediitkaardi kontolt makse tegemisel ja sularaha väljavõtul algab intressi arvestus kohe.
 • Hiljemalt 10. kuupäevaks tasumata kasutatud limiit võetakse automaatselt maha krediitkaardiga seotud arvelduskontolt. Kui kogu kasutatud limiidi automaatseks tagasimakseks ei ole arvelduskontol piisavalt raha, algab intressiarvestus.
 • Soovi korral saate kaardi vaba jäägi suurendamiseks või kasutatud limiidi tagasimaksmiseks teha krediitkaardi kontole mistahes ajal täiendavaid sissemakseid.
 • Saamaks ülevaadet kaardiga tehtud tehingutest, tuleb vaadata nii limiidikontol toimunud tehinguid kui ka limiidikontol olevate broneeringute väljavõtet. Debiteeritud tehingute andmed on kättesaadavad krediitkaardiga seotud limiidikonto konto väljavõttes. Seal kajastuvad ka limiidikontolt tehtud ülekanded ja krediitkaardiga tehtud sularaha tehingud. Tehinguid, millele kehtib intressivaba periood, saab vaadata limiidikonto broneeringute väljavõttes.
Kaardi blokeerimine ja sulgemine
 • Kui kahtlustate, et olete pangakaardi kaotanud, saate selle mobiilipangas (ainult Android) ajutiselt blokeerida. Kaardi leidmisel saate selle uuesti 10 päeva jooksul avada.
 • Kui pangakaart varastatakse, tuleb see kohe sulgeda. Selleks helistage ärikliendi nõustamiskeskuse numbril 613 2222.
 • Kui kaart kaob või varastatakse välismaal ja teil ei õnnestu meiega ühendust saada, võite kaardi blokeerimiseks ööpäevaringselt helistada Visa abikeskusesse +1 410 581 9994.
PIN kood
 • Uue kaardi PIN-koodi saate esinduses eraldi ümbrikus. Uuendatud kaardil jääb kehtima eelmise kaardi PIN-kood.
 • Uuendatud kaardil jääb kehtima eelmise kaardi PIN-kood.
 • Muutke oma PIN-kood koheselt sularahaautomaadis, kui kahtlustate, et keegi on teie PIN-koodi teada saanud või vahetuse vajadusest on teid teavitanud pank.
Kaarditehingute vaidlustamine

Kaarditehingud saate vaidlustada kirjutades pangateate, helistades nõustamiskeskusesse telefonil 6 132 222 või tulles lähimasse pangaesindusse:

 • kui olete avastanud oma konto väljavõttelt tehinguid, millest te pole teadlik või mille osas te ei jõua kaupmehe või teenusepakkujaga kokkuleppele;
 • puuduliku pangaautomaadi sularaha sisse- ja väljamakse puhul.

Seotud tooted

Kontakt

Kindlustusjuhtumi korral teavitage meie kahjukäsitlust.

Swedbank P&C Insurance AS Liivalaia 12, Tallinn, 15039

888 2111

kahjuabi@swedbank.ee

Teatan kahjust