Liigu lehe põhisisu juurde
EraklientÄriklient

Maksete kogumine e-arvetega

Mugav lahendus arvete esitamiseks ja regulaarsete maksete kogumiseks

 • Võimaldab ettevõttel vähendada arvete käitlemisele kuluvat aega ja raha, garanteerib, et kliendid saavad arved kätte.
 • Sobib ettevõttele, kelle suur osa klientidest eelistab saada elektroonilisi arveid.
 • Arvete automaatne tasumine aitab ettevõttel oma laekumisi hästi planeerida, väheneb maksmata arvete hulk.
 • Erinevad aruanded annavad hea ülevaate avaldustest, arvetest ja maksetest.

Maksete kogumine e-arvetega

E-arve on Eesti e-arve standardile vastav elektrooniline dokument, mis luuakse, edastatakse ja säilitatakse elektroonilises keskkonnas, seega on lisaks tavapärasele arvele ka masinloetav. Klient saab internetipanka saabunud e-arve tasuda mugavalt otse eeltäidetud maksekorralduselt. Arvete automaatseks tasumiseks saab klient pangaga sõlmida e-arve püsimakselepingu, mille alusel tasub edaspidi e-arved pank.

 1. E-arve edastamise teenus hõlmab ettevõtte poolt kliendile e-arvete edastamist ning klientidelt pangakanalis e-arve avalduste vastuvõtmist.
 2. Pakume lisaks pangasisesele e-arve teenusele siseriiklikku e-arve teenust, mis tähendab, et saame edastada e-arveid ka teistesse kanalitesse (nt teised pangad, operaatorid).
 3. Siseriikliku e-arve teenuse kasutamiseks tuleb ettevõttel esitada iga lisanduva kanali kohta avaldus.
Lisateenused
 • Ettevõtte sümboolikast lähtuv e-arve kujundus, mille loob ja sellega seotud kulud katab ettevõte.
 • Täiendavad aruanded püsimakse lepingute ja püsimakse lepingute alusel toimunud tasumiste kohta. Aruanded on tellitavad eraldi ja ettevõte tasub nende eest vastavalt hinnakirjale.

Panka e-arvete edastamiseks on kaks võimalust

Edastate e-arved panka ise
 • E–arvete panka edastamiseks peab ettevõttes kasutusel olev majandustarkvara võimaldama koostada standardile vastavaid XML formaadis e-arve faile või kasutab ettevõte XML faili loomise võimalust veebis – näiteks e-arved.korteriyhistu.net, e-arved.eu, arved.ee.
 • Ettevõte peab e-arvete edastamiseks omama arvelduskontot Swedbankis ja täitma e-arve tehnilisi tingimusi.
 • E-arvete edastamiseks saab ettevõte kasutada ärikliendi internetipanka, suuremate mahtude korral soovitame Swedbank Gatewayd.
Kasutate operaatorit
 • Ettevõte sõlmib kokkulepped e-arvete edastamiseks operaatoriga, kes vahendab ettevõtte arvete saatmist panka. E-arvete vahendamise teenust pakuvad näiteks AS Eesti Post (Omniva) ja Fitek AS.
 • E-arve edastamise lepingu sõlmimine pangaga operaatori kasutamise korral ei ole ettevõttele kohustuslik, aga annab selle olemasolul ettevõtte kliendile võimaluse esitada läbi pangakanali e-arve avaldusi ning ettevõttele võimaluse tellida püsimakse lepingutega seotud aruandeid.

Lepingu sõlmimine

E-arvete edastamise lepingut saab sõlmida internetipangas lepingute allkirjastamise õigust omav või Äriregistri andmetel ettevõtte ainuesindusõigusega juhatuse liige.

Taotlus lepingu sõlmimiseks

Juhul, kui soovite lepingusse lisada täiendavaid tingimusi või omate ühisesindusõigust, peab lepingu sõlmimiseks esitama taotluse.

 • Ettevõte saab edastada e-arveid vaid klientidele, kes on selleks andnud nõusoleku.
 • E-arveid saab saata ka klientidele, kes ei kasuta internetipanka, kuid soovivad arveid püsimaksega tasuda.
 • E-arved tuleb panka saata vähemalt 3 tööpäeva enne arvel näidatud maksetähtaega.
 • Kui e-arve edastamise lepinguga on ettevõte määranud maksepäevade vahemiku, siis tuleb e-arved panka saata 2 tööpäeva enne määratud päevade vahemikku. Sellisel juhul saab maksja, kes on sõlminud e-arve püsimakse lepingu, arvestada sellega, et makse toimub kindlaks määratud maksepäeval.
 • Kui e-arve saadetakse kliendile, kelle määratud maksepäev on möödas, kuid arvel näidatud maksetähtaeg on veel ees, teeb pank automaatse tasumise maksetähtajal.
 • Pank ei võta vastu e-arveid, mille maksetähtaeg on möödunud.
 • Pangal ei ole võimalik ettevõtte poolt panka edastatud e-arvet tühistada. Juba panka saadetud e-arve ja seotud e-arve püsimakse saab ettevõte ise tühistada kreeditarvega. Võimalik on tühistada ainult kogu e-arve. Juhul, kui ettevõte saadab panka osalise kreeditarve, tühistab pank kogu e-arve. Peale seda peab ettevõte saatma pärast e-arve tühistamist panka uue korrektse e-arve.
 • E-arve edastaja lepingu sõlmimisel saab ettevõttele kättesaadavaks ka aruanne klientide poolt esitatud e-arve avalduste kohta. Vähemalt kord kuus tuleks kontrollida, kas on lisandunud kliente, kes soovivad ettevõtte teenuste eest e-arvet saada. Aruanne sisaldab informatsiooni klientide kohta, kes jooksval või viimasel kahel kalendrikuul on avaldanud pangas soovi ettevõttelt e-arvet saada.

Olete internetipangast välja logitud!

Kui Teil on küsimusi või ettepanekuid, saatke need meile pangateatega. Teie arvamus on meile tähtis!

Turvaliseks lahkumiseks sulgege kõik brauseri aknad!

Parimate soovidega
Swedbank