Liigu lehe põhisisu juurde
EraklientÄriklient
Tule meie kliendiks

E-arvete edastamine

Maksete kogumine e-arvetega

 • Digitaalsete arvete haldamisele kulub vähem aega ja raha ning on kindel, et maksjad saavad arved kätte.
 • Maksjad saavad lubada e-arve automaatset tasumist, mis on eriti mugav regulaarsete arvete korral.
 • Arvete automaatne tasumine aitab laekumisi paremini planeerida, sest suureneb õigeaegselt makstud arvete maht.

Eripakkumine! Pangasisese e-arve edastamise hind 6 kuuks 0 eurot

Pakkumine kehtib uutele liitujatele, kes valivad teenuse kanaliks internetipanga ja sõlmivad lepingu hiljemalt 20.11.2024. Soodushind rakendub kolmandal tööpäeval alates lepingu sõlmimise kuupäevast.

4640_title

 • E-arve on elektrooniline dokument, mis luuakse, edastatakse ja salvestatakse elektroonilises keskkonnas.
 • E-arve on originaalarve mida saab importida raamatupidamissüsteemi.
 • E-arvete edastamise teenus hõlmab ettevõtte poolt klientidele e-arvete edastamist ning klientidelt pangakanalis e-arvete avalduste vastuvõtmist.
 • Klient saab internetipanka saabunud e-arve tasuda mugavalt otse eeltäidetud maksevormilt.
 • E-arvete automaatseks tasumiseks pakume teie klientidele võimalust sõlmida e-arve püsimakse lepingu, millega antakse pangale korraldus e-arve igakordseks tasumiseks lepingus toodud tingimustel.
 • Meie panga e-arve saajatest 80–90% valib e-arvete automaatse tasumise, mis teeb maksete kogumise kiireks ja lihtsaks.
 • Arvete digitaalne edastamine vähendab tehingukulusid (nt trüki- ja säilitamiskulusid).
 • E-arvete käitlemine on paberarvetest 60–80% tõhusam.
 • Lühemad arvete menetlemise tsüklid ning väiksem inimlike eksimuste oht.

Lisateenused

Lisaks e-arvete edastamisele meie panga klientidele pakub pank ka siseriiklikku e-arvete edastamist, mis tähendab, et saame e-arveid edastada teiste pankade või operaatorite klientidele. Selle teenuse tellimiseks saatke pangateade või digiallkirjastatud taotlus e-posti teel.

Et esitatud e-arvete põhjal planeerida sissetulevaid rahavooge, saate tellida täiendavaid aruandeid, mida saate vaadata ja alla laadida ärikliendi internetipangast või Swedbank Gateway kanali kaudu:

 • klientide poolt esitatud e-arve avalduste kohta. Vähemalt kord kuus tuleks kontrollida, kas on lisandunud kliente, kes soovivad ettevõtte teenuste eest e-arvet saada;
 • e-arve püsimakse lepingud, mille teie kliendid on sõlminud meie pangas;
 • Swedbanki klientide poolt vastava e-arve püsimakselepingu alusel teostatud maksest.

Lisateavet leiate siit.

Kui soovite e-arve vormile lisada rohkem teavet (nt logo ja lisaandmed), võite tellida personaliseeritud e-arve teenuse. Personaliseeritud e-arveid saab esitada ainult neile e-arve saajatele, kes on Swedbanki kliendid.

E-arvete saatmine panka

E-arveid saab panka saata Swedbanki ärikliendi internetipanga kaudu või Swedbank Gateway kanali teenust kasutades. Sel juhul tuleb teie ettevõttel sõlmida e-arve edastamise teenuse leping ja/või võtta kasutusele Swedbank Gateway kanal.

Kui otsustate ise e-arveid saata, peab teie ettevõte saatma pangale e-arved XML-vormingus andmefailina. Vaadake lähemalt.

Teie ettevõte võib sõlmida e-arvete edastamise lepingu operaatoriga, kes vahendab e-arvete edastamist panka. E-arvete vahendamise teenust pakuvad näiteks Finbite OÜ ja Unifiedpost (Fitek).

Operaatori kasutamisel ei pea sõlmima pangaga e-arvete edastamise lepingut, kuid niisugune leping annab ettevõtte klientidele siiski võimaluse tellida ja tühistada panga kanali kaudu e-arveid ning ettevõttele võimaluse tellida püsimakse lepingute aruandeid.

Ise e-arvete edastamine Operaatori kasutamine
E-arve saatmise kanal Internetipank Swedbank Gateway Kokkuleppel operaatoriga
E-arve saatmise vorming XML XML
E-arve saatmise standard 1.11, 1.2 või 1.2EN 1.11, 1.2 või 1.2EN
Faili suurus Kuni 10 MB Kuni ca 30 MB
E-arvete arv Kuni 600 Piiramatu

Kasulik teada

 • Kui otsustate ise e-arveid saata, peab teie ettevõte saatma pangale e-arved XML-vormingus andmefailina.
 • Teie ettevõtte kasutatav majandustarkvara võimaldab koostada XML-vormingus e-arve faile, mis vastavad Eesti e-arve standardile.
 • Võite kasutada ka XML-faili loomise võimalust veebis.
 • Vaadake, kes meie partneritest toetavad e-arvete koostamist XML-vormingus.
 • Kui kasutate e-arve operaatori teenust, lepitakse e-arve saatmise vorming kokku teie ettevõtte ja operaatori vahel. Vaadake, kes meie e-arve teenuse operaatoritest saavad teie ettevõtet aidata.
 • Ettevõte saab edastada e-arveid vaid klientidele, kes on selleks andnud nõusoleku.
 • Et e-arved saaksid õigeaegselt tasutud, tuleb need panka saata vähemalt 3 tööpäeva ja igal juhul hiljemalt 2 kalendripäeva enne e-arvel märgitud maksetähtpäeva.
 • Kui e-arve saadetakse kliendile, kelle määratud maksepäev on möödas, kuid arvel näidatud maksetähtaeg on veel ees, teeb pank automaatse tasumise maksetähtajal.
 • E-arveid saab saata ka klientidele, kes ei kasuta internetipanka, kuid soovivad kasutada püsimakse lahendust.
 • Püsimakse lepingu sõlmimisel valib teie klient maksepäeva kolme võimaliku variandi vahel: 2 päeva pärast e-arve saamist, e-arve maksetähtpäeval või teie ettevõtte poolt määratud kindlal kuupäeval.
 • Kui pank ei saa teostada e-arve püsimakselepingu järgi kliendi poolt valitud maksepäeval määratud makset, sest puuduvad rahalised vahendid, siis kontrollib pank teie kliendi kontot samal päeval ja veel kuni kahel järjestikusel päeval.
 • Panka saadetud e-arve tühistamiseks peab teie ettevõte saatma kreeditarve. Kreeditarve koostamise nõuded on avaldatud tehnilises standardis. Võimalik on tühistada ainult kogu e-arve summa ulatuses.

E-arve edastamise teenuse kasutamiseks peate:

 1. Otsustama e-arve saatmise vormingu ja kanali – kas teie ettevõte saadab e-arveid Swedbanki ärikliendi internetipanga, Swedbank Gateway või operaatori kaudu. Lisateavet leiate vahekaardilt „Kuidas saata e-arveid?“
 2. Allkirjastama e-arve edastamise lepingu. Teie ettevõte peab olema Swedbanki klient.
 3. Kui e-arve edastamise leping on aktiveeritud, võite hakata panka e-arveid saatma.

Lepingu saab internetipangas allkirjastada juhatuse liige, kellel on lepingute allkirjastamise õigus või kellel on Äriregistri andmetel ainuesindusõigus.

Kui soovite lepingule lisada täiendavaid tingimusi või omate ühisesindusõigust, palun esitage taotlus.

Maksekaartide teenindamine

Kehtivad alates 01.01.2024
Komisjonitasu tehingu summalt vastavalt kokkuleppele
terminal mobiilis tehing 0,99 % + 0,02 €
nutiterminali tehing 1,45%
Tehnilise seadme tasu Terminali miinimum üüriperiood on 3 kuud. Kui terminali üürimine lõpeb enne miinimum tähtaega, debiteerib Swedbank ennetähtaegse tagastamise tasu.
makseterminali üüritasu kuus Hinnale lisandub käibemaks.  
statsionaarne terminal 13 €
mobiilne terminal 19,50 €
statsionaarne, mobiilne terminal 18 €
statsionaarne bluetooth-ühendusega terminal 18 €
terminali paigaldus 2 pangapäeva jooksul Hinnale lisandub käibemaks. 84 €
terminali paigaldus alates lepingu sõlmimisest kuni 5 pangapäeva jooksul tasuta
makseterminali vahetamine kliendi soovil Hinnale lisandub käibemaks. 21 €
trahv maksekaartide teenindamise terminali õigeaegselt mittetagastamise eest terminali maksumus vastavalt aktile
Maksekaartide teenindamise lepingu muutmise tasu 15 €
Ennetähtaegse tagastamise tasu võrdub miinimum üüriperioodi eest tasumata üüritasuga
Nutiterminali soetamise tasu (Müüja: Hansab AS) Hinnale lisandub käibemaks. 140 €

Kaardimaksete vastuvõtmine internetis

 
E-kaubanduse platvorm
Lepingu sõlmimine tasuta
Kuutasu tasuta
Komisjonitasu tehingu summalt vastavalt kokkuleppele
Makse algatamise tehingutasu 0,45% ostu summast, minimaalselt 0,10 €, maksimaalselt 0,95 € tehingu kohta
Lepingu muutmise tasu 15 €

Makse algatamine

 
Lepingu sõlmimine tasuta
Tasu maksetehingu algatamisel Swedbanki ja teiste finantsasutuste (sh teised pangad) kontodelt 0,45% ostusummast, minimaalselt 0,10 €, maksimaalselt 0,95 € tehingu kohta
Lepingu muutmise tasu 15 €
Autentimistasu Hinnale lisandub käibemaks. 0,11 €

Tellitavad raportid - Ostjate profiili analüüs Hinnale lisandub käibemaks.

 
Ostjate lühiülevaade 105 €
Ostjate standardülevaade 625 €
Ostjate detailne ülevaade 1300 €

E-arve

 
E-arve edastamise leping Hinnale lisandub käibemaks.
sõlmimine esindaja vahendusel 30 €
sõlmimine internetipangas tasuta
muutmine 12,50 €
siseriikliku e-arve edastuse teenusega liitumine Tasu arvestatakse iga e-arve ristkasutusega liitunud panga kohta, kuhu e-arveid soovitakse edastada. 8 €
Arve edastamise tasu ühe edastatud arve kohta Hinnale lisandub käibemaks.
Swedbank Gateway või Operaatori kanali kaudu saadetud e-arvete edastamise kuutasu arvutatakse eelneval kuul edastatud e-arvete põhjal.
pangasisene e-arve 0,19 €
siseriiklik e-arve 0,35 €
e-arve kreeditarve tasuta
Ettevõtte kohase kujundusmalli rakendamine/muutmine Swedbanki internetipangas Hinnale lisandub käibemaks. 120 €
Leping raportite saamise kohta (e-arve lepingu põhine) Hinnale lisandub käibemaks.
e-arve püsimakselepingute raporti tasu 9,50€/kuu
e-arve püsimakselepingute maksete raporti tasu 9,50€/kuu

E-arvete teenuse operaatorid, kes saavad aidata teie ettevõttel e-arveid koostada ja panka saata:

Finbite OÜ, Unifiedpost (Fitek)

Swedbank logo

Internet Exploreriga ei saa internetipanka avada.

Palun kasuta Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i.

Alates 23. märtsist ei ole võimalik Internet Exploreri veebibrauseri kaudu Swedbanki internetipanka avada.

Internet Exploreri kaudu ei saa teha ega kinnitada Swedbanki makseid ka teistel veebilehtedel.

Soovitame kasutada Internet Exploreri asemel Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i uusimat versiooni. Nende seadistamise juhendid leiad siit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klienditugi - Инфо и помощь - Customer service: +372 6 310 310

Swedbank
 • Teie operatsioonsüsteem ja veebilehitseja ei ole kaasaegne ega toetatud Swedbank internetipanga poolt. Palun uuendage oma operatsioonsüsteem ja veebilehitseja või pöörduge vastava IT tehnilise spetsialisti poole.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Oled internetipangast välja logitud

Turvaliseks lahkumiseks sulge brauseri aken. Kui soovid jätkata, logi palun uuesti sisse.