E-arvete edastamise teenus

Panka e-arve edastamiseks on 2 võimalust

 1. Ettevõte edastab ise panka e-arvete faile xml 1.11 formaadis

  E-arve lepingu sõlmimine

  NB! Internetipangas lepingu sõlmimiseks peab olema ettevõtte seaduslikule esindajale lisatud internetipanga lepingusse lepingute allkirjastamise profiil.

 2. Ettevõte kasutab arvete edastamiseks teenusepakkujat:

  • Fitek AS
  • AS Eesti Post/Omniva
  • www.korteriyhistu.net
  • www.e-arved.eu
  Taotluse esitamine

E-arvega maksete kogumise põhimõtted

 • E-arve tuleb panka saata vähemalt 3 arvelduspäeva enne arvel näidatud maksetähtaega.
 • Kui e-arve lepinguga on ettevõte määranud maksepäevade vahemiku, siis tuleb e-arve fail panka saata 2 päeva enne määratud aega. Sellisel juhul saab maksja, kes on sõlminud e-arve püsimakse lepingu, arvestada sellega, et makse toimub kindlaks määratud maksepäeval.
 • Kui e-arve saadetakse kliendile, kelle maksepäev on möödas, kuid arvel näidatud maksetähtaeg on veel ees, teeb pank automaatse tasumise maksetähtajal.
 • Pank ei võta vastu e-arveid, mille maksetähtaeg on möödunud.
 • Juba panka saadetud e-arvet saab tühistada kreeditarvega. Krediitarve koostamise tingimused leiab Swedbanki e-arve saatmise tehnilised tingimused.
 • Arve saajal on võimalik internetipangas endale ettevõte e-arve tellida. Arve saatja saab internetipangast aruande selle kohta, kes on e-arve tellinud. Ettevõte peaks vaatama vähemalt korra kuus, kas on lisandunud kliente, kes soovivad e-arvet. Aruanne annab informatsiooni maksjate kohta, kes on jooksval või eelmisel kuul avaldanud internetipangas või pangakontoris soovi saada ettevõttelt e-arvet.
 • E-arve jõuab maksjani ka juhul, kui arve saaja ei kasuta internetipanka. E-arve saatja saadab arve välja kahel viisil – panka ja paberil. Arvet saab e-arve püsimakse lepingu korral ka sellisel juhul automaatselt tasuda.
 • E-arve on aktsepteeritav raamatupidamise algdokumendina.

Lisateenused e-arve edastamisel

 • E-arve saatja saab lisada arvele ettevõtte sümboolikast lähtuva kujunduse.
 • E-arve saatja võib soovi korral tellida aruandeid maksjate sõlmitud e-arve püsimakse lepingute ja toimunud tasumiste kohta. Ülevaade aruannetest.
 • Enne lisateenuste tellimist palume tutvuda hinnakirjaga.