Rahaasjad korda

 • Rahaasjad korda

  Kindlasti tunnete inimesi, kes teavad täpselt, kus on soodsam poes käia; kes hoolikalt rahaasju arvestavad ja hoiavad alles kõik tšekid. Neil on iga sent arvel ja nad teavad täpselt, kuhu raha kulub. Samuti teate inimesi, kes iga kuu lubavad alustada krediidivõla tasumisega ja planeerida oma kulutusi paremini, kuid lubadusest kaugemale jõua.

  Meie kasutada olevad ressursid – aeg, raha ja energia – on paraku piiratud. Kui me ei planeeri asju, mis on tähtsad, võib ühel päeval ootamatult selguda, et mõne tähtsa otsuse jaoks on liiga hilja.

  Mida selgem on pilt, kuhu ja miks raha igapäevaselt kulub, seda lihtsam on kulutusi nii lühi- kui pikaajaliselt planeerida, ilma, et rahaga hätta jääksite.

  Arukas majandamine ei ole oluline mitte ainult riigile ja ettevõtetele, vaid ka igale perele. Rasked ajad pakuvad alati ka häid ja ootamatuid võimalusi - neid tuleb ainult tähele panna ning julgelt ära kasutada, sest just rasketel aegadel on alguse saanud nii mitmedki edulood.

  Pere eelarve koostamine

  Pere eelarve annab hea ülevaate Teie pere sissetulekutest ja väljaminekutest ning aitab kulud kontrolli all hoida. Kas midagi jääb üle või lähete miinusesse? Kas saaksite midagi säästa või jääb koguni puudu? Kui teate täpselt, millele raha kulub, on hõlpsam leida võimalusi, kuidas kokku hoida.

  Pere eelarvet on mõistlik koostada ühe kuu kaupa, sest laekub ju palk üldjuhul kord kuus ning ka püsikulud nagu kommunaal- ja laenumaksed või mobiiliarvedtuleb tasuda üks kord kuus.

  Kui perel on sissetulekuid, mis on ühekordsed või ei ole regulaarsed, tasub nende summade kasutamiseks teha eelarve pikema aja peale, näiteks kolmeks kuuks või võimaluse korral kauemakski.

  Pere-eelarve näidisvormi leiate paremal asuvast menüüst.

  Eelarve koosneb kahest poolest:

  Tulud: Töötasu, Toetused jne

  Kulud:

  • Eluase
  • Toit
  • Transport
  • Sideteenused
  • Lastega seotud kulud
  • Isiklikud kulud
  • Vaba aeg
  • Laenud
  • Muud kulud
  • jne

  Kulud võivad olla püsivad või muutuvad. Püsikulud on enamasti igakuised kindlad väljaminekud, näiteks üür, lasteaiatasu, laenumaksed, kindlustus, mobiilimakse, veearve jne.

  Muutuvad kulud on toit, rõivad, kütus, meelelahutus, juuksur, pesuvahendid, sigaretid jm. Jagades kulud erinevatesse kategooriatesse, saate kergemini hinnata, mille arvelt on võimalik säästa.

  Pere eelarve koostamiseks soovitame kasutada alljärgnevat loogikat:

  1. Seadke selged eesmärgid

   Oluline on seada endale eesmärgid, mis näitavad teed soovitud suunas. Head eesmärgid on selgelt sõnastatud, mõõdetavad ja tähtajalised ning vastavad küsimustele:

   • Mida soovite saavutada?
   • Millal see peaks juhtuma?
   • Millised on vajalikud kulutused ja võimalused säästmiseks?

   Vajadusel muutke eesmärki, ajakava ning kulutusi. Kui jõuate näiteks arusaamisele, et Teil ei õnnestu igakuiselt panna kõrvale piisavalt raha, et kahe aasta pärast endale mere ääres maakodu soetada, siis lepite ehk pikema ajaperioodiga või soetate plaanitust madalama hinnaga suvemaja.

  2. Arvutage

   Alustage sellest, et katsute meelde tuletada oma viimase kuu tulud ja kulud. Pange kirja, kui suured olid sissetulekud ja millele raha kulus. Laias laastus jagunevad kulud järgmistesse kategooriatesse:

   • kulud eluasemele,
   • kulud toidule,
   • kulud transpordile,
   • kulud sideteenustele,
   • kulud lastele,
   • kulud vaba aja veetmisele ja
   • kulud tarbekaupadele.
  3. Analüüsige

   Vaadake üle, milline on tulude ja kulude vahe. Kui kulud ületavad tulusid, tuleb leida võimalusi kulude vähendamiseks või tulude suurendamiseks. Analüüsige oma suuremaid kulutusi ja mõelge, kas need on põhjendatud või leidub säästlikumaid alternatiive. Näiteks kas kulusid toidule saab vähendada muutes toiduvalikut, ostukohti, vähendades valmistoodete osakaalu ostukorvis vms.

  4. Planeerige

   Määrake igale kulukategooriale soovitud kulutuste tase. Märkige uuele lehele järgmise kuu sissetulekud ja vastavalt sellele planeerige kulud.

   Abiks võivad olla statistilise keskmisena arvutatult kulude jaotused:

   Ühe täiskasvanud inimese kulueelarve: Kolmeliikmelise pere kulueelarve, mille liikmeteks on kaks töötavat vanemat ja kooliealine laps:
   Kulud Osakaal (%) Osakaal (%)
   Söök 25% 24%
   Eluase 21% 10%
   Transport 9% 16%
   Vaba aeg (ajakirjandus, raamatud) 8% 11%
   Riided ja jalanõud 6% 7%
   Majapidamiskulud 5% 6%
   Sideteenused 5% 5%
   Mitmesugused kaubad ja teenused 5% 7%
   Tervishoid 5% 3%
   Söömine väljas 4% 4%
   Muud kulud 4% 4%
   Alkohoolsed joogid ja tubakatooted 3% 3%
  5. Pidage arvestust

   Jälgige regulaarselt tulusid ja kulusid, et eelarvest kinni pidada. Vähemalt 1-2 korda kuus on soovitav võrrelda tegelikke tuluside ja kulusid eelarvega ning teha vajadusel parandusi.

   Igapäevaste kulutuste kontrolli all hoidmiseks saate märkida tehtud kulutused tabelisse Igapäevaste kulude tabelit on kõige mugavama pidada arvutis, ent seda saab teha ka paberil või märkmikus. Kindel on see, et vormist olulisem on distsipliin ja järjepidevus. Ainult nii on eelarve koostamisest kasu.

  Soovitame

  Oma kuludel saate paremini silma peal hoida, kiigates ka internetipanga väljavõttesse, kus kajastuvad igakuised maksed ja kaardiga tehtud ostud.

  Eelarve koostamiseks ja kulude ülesmärkimiseks võib kasutada ka spetsiaalseid programme:

  Nõuanded

  Suured väikesed kulud Kas Teil on väljaminekuid, mille kohta puudub info? Pisikuludes selguse saamiseks on soovitav üles märkida ka pealtnäha väikesed kulud, nagu näiteks pakk suitsu või kaasavõetud kohvitops, mis võivad moodutada kokku märkimisväärse summa. Näiteks 5 2-eurost pisiostu nädalas tähendab aasta peale kokku 520 eurot.

  Looge endale rahavaru Otsige oma eelarves võimalusi säästmiseks. Säästetav summa ei pruugigi olla teab kui suur - piisab näiteks paarikümnest eurost kuus. Tekkiv rahavaru annab teile võimaluse saada hakkama ootamatute väljaminekutega või aitab teha suuremaid oste..

  Suuremad väljaminekud Eelarvet tehes mõelge kogu aasta suuremate väljaminekute peale. Need sündmused võivad olla näiteks puhkusereis ja perepühad, lapse kooli lõpetamine või autole uute rehvide soetamine. Liites need summad kokku ning jagades tulemuse järelejäänud kuudega, saate teada, kui palju peaksite igakuiselt kõrvale panema.

  Kahekesi on odavam Kahekesi koos elades on teatud kulutused, näiteks vee- ja elektriarved, veidi suuremad. Samas lähevad paljud suured kulud nagu üür, soojaarve ja kindlustus jagamisele ning kokkuvõttes on kahekesi või mitmekesi elamine tunduvalt odavam.

 • Lahendused makseraskuste korral

  Kui teil on makseraskusi

  Laenumaksete hilinemise vältimiseks on kasulik pöörduda laenuandja poole, sest:

  • probleemide ennetamisel on võimalikud tulevased kulutused väiksemad (lepingutasud, menetlustasud, kohtutäituritasud jne).
  • Teie maksekäitumine mõjutab Teie võimalusi tulevikus laenu saada ning laenutingimused ei pruugi enam olla sama soodsad kui täna.
  • maksepuhkus võimaldab laenusaajal keskenduda makseraskusi põhjustava probleemi lahendamisele, näiteks töö leidmisele.

  Kui asute koos laenuandjaga lahendust otsima enne võla tekkmist, ei jää Teie makseajalukku märget võla kohta.

  Mida teha, kui on tekkinud makseraskused?

  Makseraskuste korral tuleks kohest laenu väljastanud panga või finantseerimisasutusega ühendust võtta. Nõustamise käigus selgub sobiv lahendus. Täpsemalt saad laenuandja pakutavatest lahendustest makseraskuste korral lugeda näiteks Finantsinspektsiooni kodulehelt või Swedbanki laenude lehelt.

 • Kasulikku nõu

  Kui minu laenu tagasimakse hilineb, kas pank võib siis minult auto või kodu ära võtta?

  Raskuste tekkimisel tuleks kohe laenuandja poole pöörduda. Kui osalete aktiivselt lahenduste otsimise aruteludes, on võimalik sundmüüki vältida. Viimane on tõesti äärmine lahendus juhtudel, kus muud üle ei jää.

  Mis koht on Creditinfo Eesti AS?

  Creditinfo Eesti AS on maksehäireregister, kus kajastuvad andmed klientide võlgnevuste kohta, kui võlgnevus on pikem kui 45 päeva ja suurem kui 30 eurot. Creditinfo Eesti AS-s hoitakse andmeid eraisikute kohta kuni kolm aastat.

  Kas ma saan laenuga ostetud auto, pesumasina või arvuti pangale tagastada?

  Kahjuks puuduvad pankadel võimalused kasutatud asjade hoidmiseks ja realiseerimiseks. Vastavad kauplused ja internetipoed on aga olemas ning töötavad edukalt.

  Kui pank paneb sundmüüki minu kodu, siis kas antud objektil olev laen kustutatakse?

  Laen kustutatakse nii palju kui vara müügist maksimaalselt võimalik. Kui müügist jääb raha üle, saate selle endale. Kui aga laenukohustus oli suurem kui vara müügist saadav tulu, siis lepib pank kliendiga kokku uue graafiku ülejäänud laenuosa tasumise kohta.

  Kuidas oma pere sissetulekuid ja väljaminekuid paremini juhtida?

  On tarvis omada ülevaadet pere sissetulekutest ja kohustustest. Hea võimaluse selleks annab pere-eelarve täitmine. Pärast hetkeolukorra kirjeldamist saab hakata muudatuste elluviimisega tegelema.

  Kui mul on hetkel raskusi oma laenumakse tasumisega, kas ma hiljem laenu saan?

  Laenusumma otsustamisel pöörab laenuandja esmalt tähelepanu laenuvõtja korrektsele maksekäitumisele. Peale kuuekuulist korrektset maksete tasumist saab pank Teie laenutaotluse üle vaadata. Kui Teil on võimalik pakkuda korrapärase sissetulekuga kaastaotleja, on Teie võimalused soovitud suurusega laenu saada paremad. Kui maksekäitumine on olnud viimasel aastal ebakorrektne tõlgendavad pangad seda kui riski suurenemist, mistõttu intressimarginaal võib olla tavapärasest kõrgem.

  Kuidas ma saan oma lähedasi kaitsta minu kohustuste pärimise eest?

  Selleks, et lähedased ei päriks kohustusi panga ees (jättes siinkohal kõrvale pärandi vastuvõtmisega seonduvad üksikasjad) on mõistlik kohustused katta kindlustusega. Laenukindlustus on seotud ühe konkreetse sõlmitud laenuga ja kindlustatu surma korral tasub kindlustusselts kokkulepitud osa laenujäägist. Kui laenukindlustus muutub ajas koos tema aluseks oleva laenujäägiga ning lähedastele laenukindlustuse korral väljamakset ei tehta, siis mitmete kohustuste olemasolu korral on mõistlik kaaluda elukindlustuslepingut(-lepinguid). Elukindlustus peaks katma summa, mis võimaldab laenukohustuste katmise kõrval tekitada lähedastele ka nö. turvaraha, et oma elu muutunud oludele vastavaks korraldada.

  Mis on krediidi kulukuse määr?

  Krediidi kulukuse esialgne määr aastas väljendab laenulimiidi kasutamisest tulenevate kulude (intress, lepingutasu) koormust laenusaaja jaoks aastas. Krediidi kulukuse esialgse määra arvutamisel lähtub pank Eesti Vabariigi rahandusministri poolt kinnitatud valemist. Lepingusse märgitakse krediidi kulukuse esialgne määr, kuna intressimäär võib laenulepingus kokku lepitud korras muutuda. Krediidi kulukuse esialgse määra arvutamisel lähtutakse lepingu või selle muudatuse sõlmimise hetkel kehtivast intressimäärast.

  Mis tingib intressi tõusu lepingu muutmisel?

  Laenulepingu muutmisel vaadatakse üle kõik laenulepingu tingimused, teiste hulgas ka intressimarginaal. Laenumarginaal sõltub laenusummast, sissetulekust ja olemasolevatest kohustustest, ehk kokkuvõttes inimese võimest laenu teenindada. Lisaks võetakse arvesse Teie senist krediidiajalugu ja ka seda, kui lihtne Teie tagatist realiseerida on. Laenumarginaal võib laenulepingu muutmisel laenuperioodi jooksul nii tõusta kui ka langeda. Praeguses majanduskeskkonnas on laenuraha hind tõusnud ning sellest tulenevalt on viimastel aegadel laenulepingu muudatuste tegemisel marginaal pigem kerkinud kui langenud. Positiivsena võib aga välja tuua, et täna on euribor madalal tasemel.

  Kas pensioni kolmanda samba sissemaksetele on võimalik maksepuhkust saada?

  Pensioni III samba makseid on võimalik peatada. Pärast maksevõime taastumist saab maksetega uuesti alustada.

  Mida see kaasa toob, kui ma hilinen kodulaenu maksega paar päeva?

  Ka mõnepäevased viivitused rikuvad Teie makseajalugu. Mõelge, millest hilinemised on tingitud ning muutke vajadusel sobilikumaks laenulepingu maksekuupäev või laenumaksete tasumiseks määratud konto. Makseajaloo seisukohast on oluline kohustuste õigeaegne tasumine.

  Miks on Creditinfo Eesti AS-s ikka veel kirje üleval ka kui võlgnevus on tasutud?

  Creditinfo Eesti AS-s hoitakse andmeid eraisikute kohta kuni kolm aastat.

  Kuidas muuta järelmaksu müügilepingul maksekuupäeva, kui lepingus olev 15s kuupäev ei sobi?

  Kui antud maksekuupäev ei sobi, on soovitav sõlmida püsikorralduse leping, kus saate ise valida sobiliku kuupäeva enne 15-ndat. Kui tasute peale 15-ndat tekib Teil võlgnevus.

  Kas on võimalik järelmaksu lepingut üle anda teisele isikule?

  Kuidas seda teha?

  Lepingu ülevõtja peab vastama järelmaksu lepingus toodud tingimustele. Nii lepingu loovutaja kui lepingu ülevõtja peavad esitama avaldused – loovutaja, et on nõus kohustuse üle andma ja ülevõtja, et on nõus kohustused üle võtma. Peale analüüsi tehakse otsus lepingu ülevõtmise kohta.

  Millal tuleb tagastada laenu või liisinguga soetatud auto, kui on makseraskused?

  Laenuandjal on õigus kolme kuumakse osalise või täieliku võlgnevuse puhul nõuda auto tagastamist.

  Miks tuleb tasuda lisaks viivistele ka kirjade saatmise eest menetlustasu?

  Esimene väljaminev teavituskiri on enamasti tasuta, järgnevad tasud sõltuvad laenuandja hinnakirjast. Menetlustasu katab laenuandjale kirja koostamise ja väljasaatmise kulud.

  Millisel juhul võetakse ka kaastaotleja kontolt raha laenumaksete katteks?

  Makseraskuste korral peab makseid tasuma ka kaastaotleja, sest mõlemad laenusaajad vastutavad laenulepingujärgsete kohustuste eest solidaarselt.

  Kas on võimalik vormistada maksepuhkus laenukindlustusele, et jätkata maksetegaraske perioodi möödudes?

  Kui laenu puhul on võimalik võtta maksepuhkus, siis laenuintressi arvestatakse ikka edasi. Kui laenule on tehtud laenukindlustus, siis olenemata sellest, et laenumaksed on peatatud, on inimesel laenukohustus jätkuvalt olemas ja selle laenukohustusega seotud riske tagabki laenukindlustus. See tähendab, et kui laenu maksepuhkuse ajal juhtub kindlustatu ära surema, katab kindlustusselts kokkulepitud osa laenujäägist (olenemata laenupuhkusest või laenumaksete tasumisest).

  Kui kindlustuskaitse kehtib, siis tuleb kindlustuse eest ka tasuda. Kui kindlustusvõtjal on saabunud rahaliselt keerulised ajad, siis seda olulisem on elukindlustuse olemasolu. Olukorra leevendamiseks võib kindlustuslepingu koos spetsialistiga üle vaadata - kas on võimalik teha olemasolevas lepingus muudatusi või näiteks vähendada kindlustussummat. Kindlustussumma vähenedes võib väheneda ka kuumakse, kuid tuleb meeles pidada, et osa kohustusest jääb kindlustuskaitseta ja seega kindlustatu surma korral lähedaste kanda.

 • Uued võimalused

  Paljud kulud ei ole sugugi möödapääsmatud. Mõne asja saab soetada oluliselt soodsamalt, mõne asendada samaväärse, aga odavamaga.

  Riik toetab neid, kes soovivad ümber õppida või oma ettevõtte rajada. Raskustesse sattunud inimeste toetamiseks on mitmeid abiprogramme. Neile ettevõtlikele, kes soovivad oma äriga alustada, jagatakse toetusi. Siit leiad mõned lingid veebilehtedele, kus neid võimalusi tutvustatakse:

  Tööturuameti soovitused ja mitmesugused koolitused:

  Äriplaani koostamine ja ettevõtte alustamine:

  Loobuge ebavajalikust ja ostke soodsalt

  Kui Teil on asju, mis kasutult tolmu koguvad, aga võiksid olla vajalikud kellelegi teisele, pange need müüki. Ideid leiate kuulutuselehtedest ja internetist. Samast võite avastada ka mõne vajaliku asja palju soodsamalt kui poest.

  Lisatöö võimalused

  Kui otsite mooduseid tulude suurendamiseks, peaksite oma võimed ja võimalused põhjalikult läbi kaaluma. Mõni on osav käsitöös, teine valdab võõrkeeli ja oskab tõlkida. Igaüks meist on mingil alal andekas - see anne tuleb lihtsalt üles leida.

  Tarbige arukalt ja vältige ebaotstarbekaid kulusid

  Võimalusi arukalt tarbida on sama palju kui inimesi. Pakume vaid mõned nipid, et saaksite ise edasi mõelda.

  Kodu

  • Kodu kindlustamine tähendab hingerahu ja teadmist, et võimaliku õnnetusjuhtumi korral ei oota koduomanikku täiendavad väljaminekud. Ootamatud kulutused on seda ebameeldivamad, kui puuduvad säästud või ei ole need piisavad kodu täielikuks taastamiseks.
  • Kodukindlustuse lepingut sõlmides tasub valida koguriskikindlustus, millega on kodu kaitstud enamuse õnnetuste vastu. Koduse vara kindlustamisel on kaitstud, mööbel, tehnika, rõivad ja muud kodus olevad esemed.
  • Vastustuskindlustuse kaitseb kolmandatele isikutele tekitatud isiku- ja varakahjude eest, kui näiteks keegi näiteks kukub teie poolt hooldataval kõnniteel või kukub katuselt purikas maja ees seisvale autole.
  • Kindlustuslepingut sõlmides tasub uurida, kas kahjujuhtumi korral on Teile tagatud ka ajutine elamiskoht, kui kodu remont võtab aega ja Teil puudub võimalus elada sel perioodil sõprade või sugulaste juures.
  • Nõuandeid, kuidas igapäevakulutustelt kokku hoida, leiab siit.

  Transport

  • Arvutage välja, kas soodsam on kasutada isiklikku autot või tasub eelistada ühissõidukeid. Miks mitte käia enam jalgsi? See on täiesti tasuta ja lisaks tervisele kasulik.
  • Autot kindlustades valige kindustusandja, kes võimaldab kindlustusmakseid tasuda igakuiselt, nii on võimalik suured kulud pikema perioodi peale ära jagada. Lisaks kohustuslikule liikluskindlustusele on soovitatav sõlmida ka kaskokindlustusleping, sest õnnetuse korral võivad remondikulud osutuda ülejõukäivaks. Alati on võimalus paluda oma kindlustusandjal ülevaadata kindlustusmaksete suurused ja makseraskuste korral uurida allahindluse võimalust. Kindlustusest loobumine oleks suur viga, eriti kui kasutate sõidukit igapäevaselt (näiteks ka tööülesannate täitmisel) või kui Teie kodukoha lähedal ei liigu ühistransporti. Soovitame hoolikalt lugeda ka kindlustustingimusi, et teaksite oma õigusi ja õnnetuse korral sõlmitud kindlustuslepingust ka tõepoolest abi oleks.

  Toit

  • Koostage poodi mineku eel ostunimekiri, et vältida emotsionaalseid ja ebavajalikke oste.
  • Sooritage ostud supermarketis terveks nädalaks ette – see on oluliselt soodsam kui igapäevane poes käimine seal, kus juhtub.
  • Ärge mine poodi tühja kõhuga, siis ostate endale asju, mida Te tegelikult ei vaja.
  • Jälgige sooduskampaaniaid ja valige poes häid pakkumisi.
  • Ise kokkamine on tore aja veetmise viis, mis võimaldab olulist kokkuhoidu. Laste lemmikud – pirukad, pizzad ja hamburgerid – on suhteliselt krõbeda hinnaga. Kodus saab valmistada oluliselt maitsvamaid analooge, mille hind kujuneb kokkuvõttes palju soodsamaks. Huvitavaid retsepte leiate internetist või naiste- ja toiduajakirjadest.
  • Selle asemel, et lõuna ajal väljas süüa, tasub kontoris töötavatel inimestel õhtul kodus söök valmis teha ja tööle kaasa võtta - on ju enamikes kontorites kööginurgas olemas mikrolaineahi või isegi pliit, kus see üles soojendada.

  Reisimine

  • Reisida saab ka mõistlike kuludega. Alati ei pea ostma kallist lennupiletit ja peatuma luksushotellis. Koduses Eestiski on palju kohti, mis pakuvad põnevaid elamusi. Võtke seljakott selga, pere kaasa ja asuge Eestimaad avastama.
  • Kui siiski on tingimata kavas välisreis, aitab oluliselt kulusid säästa see, kui reisiplaanid ise teete ja otsite internetist soodsamaid lennupileteid ning ööbimiskohti, selle asemel, et kasutada reisifirma teenuseid.

  Rõivad

  • Surfake netispoodides, mis pakuvad sageli tavapoest paremaid hindu.
  • Jälgige allahindlusi riidekauplustes.
  • Külastage ka second-hand kauplusi, kirbuturge ja glämmilaatasid, kust võib leida kogu perele palju ilusaid ja originaalseid rõivaid vähese raha eest. Kui olete näputöös osav, võite vanu riideid ka ise ümber kujundada.

  Meelelahutus

  • Võrrelge piletite hindu ja jälgige sooduskampaaniaid. Paljud suurepärasel tasemel kontserdid ja etendused on sootuks tasuta. Kinos või teatris olenevad piletite hinnad nii kellaajast kui ka istekohast, muuseumid on teatud nädalapäevadel tasuta.

  Sport

  • Kaaluge, kas sportimise eest ikka on mõtet maksta. Eestis on palju terviseradasid, mille kasutamine on tasuta. Ka lihtsalt värskes õhus liikumine – kepikõnd, jooksmine, jalgrattasõit või koeraga jalutamas käimine – ei nõua lisakulutusi.
  • Erinevaid võimlemisprogramme ja harjutusi saab teha kodus, näiteks Youtube’i abiga. See tuleb palju odavam kui spordiklubi külastamine.

  Igasugust

  • Kui olete oma palgast kohustused ära maksnud, jagage ülejäänud töötasu päevade arvuga kuus. Nii saate summa, mida võite iga päev söögiks ja muudeks kuludeks kasutada. Selline lihtne arvutamine hoiab kulud kontrolli all ja raha jätkub ka kuu viimasteks päevadeks.
  • Jõulupühad on kujunenud suurte kulutuste tegemise ajaks. Miks mitte teha loosipakid või valmistada kingitus käsitööna? See teeb rõõmu ja aitab raha säästa.
  • Rakendage oma head ideed! Minge kohalikku arenduskeskusesse ja alustage oma ettevõttega.
  • Teene teene vastu: paljudel Teie tuttavatest on kindlasti huvitavaid oskusi ja kontakte. Keegi töötab spordiklubis ja annab teada sooduspakkumisest, keegi oskab juukseid lõigata ning keegi teab kingapoe lõpumüügist. Katsuge luua enda ümber tugev sotsiaalne võrgustik ning mõelge samas ka selle peale, millega saate vastutasuks ise enda sõpradele-tuttavatele kasulik olla. Kokkuvõttes on niimoodi võimalik päris korralikult raha säästa.
 • Õpime teiste kogemustest

  Rumal kordab oma vigu, tark õpib teiste kogemusest. Jaga oma kogemusi ning õpi teiste omadest. Siit leiad elust võetud näiteid, kuidas keerulisest olukorrast võitjana välja tulla.

  Kaia lugu

  Üksinda kaht last kasvatav Kaia (26 a) oli seni oma laenumakseid korralikult tasunud. Summad väga suured ei olnud. Kaks väikelaenu oli ta võtnud korteri remondiks ja uue mööbli ostmiseks. Krediitkaarti kasutas jooksvalt, sest nii oli rahaasju mugavam ajada. Lisaks oli Kaia ostnud järelmaksuga pesumasina. Vana oli ootamatult üles öelnud ja vajalikku summat polnud kohe võtta.

  Mitmesuguste maksetena tasus Kaia pangale igas kuus kokku 138 eurot. Alati õigeks kuupäevaks. Probleemid tekkisid siis, kui ettevõttel, kus Kaia töötas, hakkas halvasti minema. Välispartnerid loobusid üksteise järel tellimustest ja kõigile ei jätkunud enam tööd. Ka Kaia koondati.

  Kuna Kaia planeeris koondamisrahasid hoolikalt, õnnestus tal mõnda aega kenasti hakkama saada, aga lõpuks kasvasid võlad siiski üle pea. Uue töö leidmiseks kulus mitu kuud. Kuigi palk uues töökohas oli senisest peaaegu kaks korda väiksem, oli sellega siiski võimalik ära elada. Kulutused oli ta juba varem kriitilise pilguga üle vaadanud ning igalt poolt, kus võimalik, kokku tõmmanud. Samuti hakkas Kaia koostama pere-eelarvet, et sissetulekud ja väljaminekud tasakaalus oleksid.

  Eelarve koostamine andis mitu head ideed, kuidas kulusid vähendada. Näiteks sai ta senise interneti ja digi-TV paketi peaaegu poole soodsama vastu vahetada. Lasteriideid oli mõistlik osta sooduskampaaniate ajal ning nädalavahetusel vanemate poole Tartusse sõitmiseks kasutas ta edaspidi auto asemel hoopis rongi.

  Kulutuste vähendamisel tuli appi ka pank. Kohe, kui Kaia koondamisteate sai, võttis ta pangatöötajaga ühendust ja küsis nõu. Laenunõustaja soovitas Kaial eri laenud üheks vormistada. Kuumakse osas lepiti kokku 83,92 eurole. Seda summat suutis Kaia igas kuus pangale tagasi maksta ja uus laenugraafik pikenes kahe aasta võrra.

  Kati K.

  Planeeri suuremaid kulutusi nõudvaid oste ja mõtle iga ostu vajalikkus korralikult läbi. Tänu sellele ja pere-eelarve tegemisele suudan mina kenasti kokku hoida.

  Marek O.

  Alustasin pere-eelarvestamist ja esimesena paistis mulle silma suur number toidukulude ja püsikulude kohal. Toidu peale kuluva summa olen saanud kontrolli alla tänu läbimõeldud menüüle. Käin poes toidu nimekirjaga ja üritan emotsioonidel põhinevaid oste nii palju kui võimalik vältida. See õnnestub hästi kui käin toidupoes täis kõhuga. Lisaks vaatasin üle kõik oma kehtivad lepingud erinevate teenuste pakkujatega ning hindasin nende vajalikkust. Peale mõne lepingu lõpetamist ja mõne ümber tegemist vähenesid mu püsikulud 15%.

  Maarja-Liisa

  Mina soovitan kõigil oma pangaga raskuste ilmnemisel rääkida. Meie pere sai tänu maksepuhkusele hakkama. Lisaks vaatasime üle oma tarbimiskulutused ja viisime sinna sisse olulised muudatused. Tänaseks on pere-eelarve täitmine meie perele tavapärane tegevus ja ka lapsed saavad aru kui mõne ostu kohta poes "ei" ütlen.

  Helis

  Mina avasin erakorraliste kulude tarbeks eraldi arve. Muidu on ikka see, et kõik mis kontol on, kulub iseenesest ära. Nüüd on kogumine tarbimisest lahus. Igal palgapäeval kannan sinna kohe 20% oma sissetulekust ära. Vahetevahel kannan ka vähem või rohkem. Siiani pole ühtegi kuud vahele jäänud. Alguses oli päris raske aga nüüd olen ma juba harjunud mõttega, et seda raha mul lihtsalt pole ja saan ilusti hakkama. Kogumise eesmärgil on mõistlik avada endale pangas hoius, nii saab raha kasvama panna.

  Riina

  Jäin oma laenumaksetega pidevalt mõned päevad hiljaks, kuna vahetasin vahepeal töökohta ja palga maksepäev muutus. Mulle helistati pangast ja soovitati maksekuupäeva muuta. Ma ei olnud ise selle variandi peale tulnud ja olin alati väga mures, et ei maksa laenu õigeaegselt. Nüüd on muudatus tehtud ja mure lahendatud.

  Piret M.

  Minu ajal ei õpetatud koolis isegi elementaarseid majanduse aluseid. Ja läbi kogemuste õppimine on olnud üsna valus. Pank soovitas kõik krediidid üheks suuremaks laenuks ühendada - nüüd on kuumakse väiksem ja tundub, et rabeleme välja. Edu teistele – olge ikka positiivsed ja küllap läheb ka Eestis elu paremaks.

  Mart P.

  Kui abikaasa kaotas töö, siis vaatasime oma kulutused rangelt üle ja pingutasime püksirihma. Müüsime ühe auto maha, loobusime suvepuhkusteks planeeritud reisidest ja saime nii kulud kontrolli alla. Nüüd on abikaasal uus töö, aga uut autot veel ei osta – ootame-vaatame ja hiljem tegutseme.

Kasulikud lingid

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kui jätkate veebilehe sirvimist või vajutate „Jah, nõustun“ ikooni, siis nõustute küpsiste kasutamisega. Teil on võimalik loobuda antud nõusolekust igal ajal, muutes kasutatava seadme seadistusi ja kustutades salvestatud küpsiseid. Tutvuge ka meie küpsiste kasutamise eeskirjaga.