Strateegia

Strateegia

Oma strateegias keskendume kliendile pakutavale väärtusele ja kestlikkusele.

Meie strateegia eesmärk on luua väärtust klientide, aktsionäride, töötajate ja ühiskonna jaoks. Kasumliku ja madala riskitasemega pangana suudame luua klientide lühi- ja pikaajalistele vajadustele vastavaid suhteid.

Prioriteetidest Swedbank Grupi lehel

Täisteenindust pakkuv pank

Pakume eraisikutele ja äriühingutele teenuseid alates tavalistest tehingutest kuni kõige komplitseeritumate nõustamisteenusteni välja. Meie eesmärk on teha seda kestlikul viisil, sest just see loob klientidele väärtust.

Madal riskitase

Swedbank rahastab hüpoteek- ja muid laene kapitalituru abil. Selle turu usalduse võitmine eeldab stabiilset kasumlikkust ja madalat riskitaset. Madal riskitase tähendab aga väiksemaid rahastamiskulusid, mis on kasulik kõigile meie huvirühmadele. Riskitaseme hoiab madala panga laenude väga hea kvaliteet, mille puhul on määravateks teguriteks alati laenusaaja maksevõime, finantskindlus ja tagatis.

Otsustusprotsess on klientide lähedal

Lähtume oma pakkumiste kujundamisel eelkõige klientide vajadustest. Seetõttu tehakse kõik otsused klientidele võimalikult lähedal, et vältida ebavajalikku ajakulu ja kasutada ära nõustaja teadmisi kohaliku turu kohta. Selle põhjal kujuneb ka pakutavate toodete ja teenuste valik. Nõustaja vastutab hinnastamise, riski, kasumiaruande ja bilansi eest. See omakorda soodustab meie töötajate kaasatust ja isikliku arengu võimalusi.

Suur kulutõhusus

Ettevõttevälised suundumused suurendavad kapitali ja kulude tõhusa haldamise tähtsust. Kapitalitõhusust aitab saavutada see, kui meie töötajad tunnevad kliente ja neid tegureid, mis mõjutavad riskiga kaalutud varasid ja kaasatud kapitali. Kulutõhusus on üks neist aspektidest, mida aitab saavutada toodete ühtne arendamine kontserni tasandil. Meie lai kliendibaas võimaldab ja pakub võimalusi luua uue tehnoloogia abil kulutõhusaid lahendusi.