Grupi tippjuhtkond

President ja tegevjuht

President ja tegevjuht vastutab Swedbanki igapäevase töö juhtimise eest, et see oleks kooskõlas eeskirjadega ja toimuks nõukogu kehtestatud raamistiku piires. Tegevjuht esindab panka mitmesugustes küsimustes asutuseväliselt, juhib grupi juhtkomitee tööd ja võtab vastu otsuseid, konsulteerides enne komitee liikmetega. Grupi juhtkomitee koguneb enamasti iga kahe nädala tagant, sinna kuulub 17 liiget.

Tutvuge grupi nõukogu liikmetega (pildid, lühitutvustus, CV)

Oma- ja seotud osapoolte aktsiad Swedbankis

Siseinfo valdajate tehingud