Swedbank Eestis

Swedbank toetab

Soovime ühiskonna arengule kaasa aidata sponsorluse, heategevuse ja filantroopia kaudu, investeerides selleks oma aega, kogemusi ja vahendeid. Järjest tähtsamad on ühiskondliku vastutusega seotud algatused.

Edasi

Tulge tööle!

Siin saate ellu viia oma kõige suuremad tööalased ambitsioonid, arenedes oma valdkonnas tippu. Lisaks saate rahvusvahelisel tasemel töökogemuse Baltikumi ühes tugevamas ettevõttes. Tulge tööle ja mõjutage suuri asju!

Edasi

Finantsandmed

Meie üks põhiväärtustest on avatus ja läbipaistvus. Seetõttu avaldame korrapäraselt ülevaateid ettevõtte majandusnäitajatest ja -tulemustest. Finantstulemuste kohta koostame iga kvartal põhjaliku ülevaate.

Edasi