2018. aasta uued regulatsioonid

Uued regulatsioonid pakuvad uusi võimalusi

2018. aastal kestel jõustub mitu uut Euroopa Liidu seadust. Kolm kõige ulatuslikumat regulatsiooni on MiFID2 (teine finantsinstrumenditurgude direktiiv), PSD2 (makseteenuste direktiiv) ja GDPR (isikuandmete kaitse üldmäärus). Allpool tutvustame lühidalt, millist mõju avaldavad ja võimalusi avavad need seadused Swedbanki klientidele.

MiFID2

See regulatsioon puudutab kõiki investeerimistooteid peale tavaliste hoiuarvete. Eesmärgiks on suurendada läbipaistvust ja parandada investorite kaitset

Loe lähemalt
PSD2

Makseteenuste direktiivi eesmärk on suurendada konkurentsi ja seega tootevalikut klientidele. PSD2 avab pangandusturu ja laseb ka teistel tegijatel pankadega võistelda. Samas võimaldab see pangal edasi areneda ja teha koostööd teiste ettevõtetega.

Loe lähemalt
GDPR

Isikuandmete kaitse üldmääruse peamine eesmärk on anda inimestele kontroll oma isiklike andmete üle ja lihtsustada piiriülest ettevõtlust, ühtlustades Euroopa Liidu seadusandlust. GDPR kehtib kõikidele ettevõtetele ja organisatsioonidele, mitte vaid pankadele.

Loe lähemalt