PSD2 direktiiv ja avatud pangandus

PSD2 ehk täiendatud makseteenuste direktiiv

PSD2 (Payment Service Directive 2) on täiendatud makseteenuste direktiiv, mille eesmärk on arendada elektrooniliste maksete turgu ning luua turvaliste ja tõhusate maksete jaoks paremaid tingimusi.

  • Direktiiviga avatakse makseteenuste turg rohkematele osalistele.
  • Seeläbi suureneb konkurents ja laienevad nii era- kui ka äriklientide võimalused.

Kliendina on Sul rohkem valikuid

PSD2 abil tuleb makseteenuste turule rohkem osalejaid, nende seas nii makse algatamise kui ka kontoteabe teenuste pakkujad.

Swedbank ja teised pangad on kohustatud andma teistele makseteenuste pakkujatele juurdepääsu klientide maksekontodele (mis on kättesaadavad internetis), kui klient on selleks oma nõusoleku andnud. Maksekontodeks on kliendi olemasolevad arvelduskontod ja limiidikontod, millelt saab algatada makseid. Ülevaate kliendi õigustest maksete (sh kaardimaksete) tegemisel Euroopas annab Euroopa komisjoni infovoldik.

Mis on makse algatamise teenus?

Nüüdsest saavad Swedbanki era- ja ärikliendid, kellel on SEB panga konto Eestis, Lätis või Leedus, soovi korral lisada Swedbanki internetipanka oma teises pangas asuva konto ning algatada neilt ka makseid, kasutades selleks Swedbanki internetipanka.

Tähtis! Isegi kui makse tegemist alustatakse Swedbanki internetipanga keskkonnas, teostatakse makse pangas, mille kontolt ta algatati.

Enne makse tegemist veendu, et oled lisanud oma teise panga konto Swedbanki internetipanka ja/või kontrolli, kas juurdepääs teiste pangakontode kasutamiseks Swedbanki internetipangas on endiselt kehtiv.

Kuidas seda kõike teha ning lisainfot makse algatamise teenuse kohta leiad siit.

Mis on kontoinfo teenus?

Swedbank pakub kontoteabe teenust. Swedbanki era- ja äriklientidel, kellel on SEB panga konto Eestis, Lätis või Leedus ning teistes Balti riikides asuvates Swedbanki pankades, on võimalik nende kontode saldosid näha oma Swedbanki internetipanga keskkonnas. Kliendid saavad ka oma nõusolekut selle teabe vaatamiseks hallata Swedbanki Internetipangas.

Millised ettevõtted võivad makseteenuse pakkujana tegutseda?

Makseteenuse pakkujaks saada soovivad ettevõtted peavad esitama Finantsinspektsioonile avalduse ning saama tegutsemiseks vastava loa. Andes juurdepääsu oma maksekontodele peab alati hoolikalt tutvuma makseteenuste pakkuja lepingutingimustega ja veenduma, et nõusolekut antakse just soovitud teenuse kasutamiseks.

Kuidas saan anda nõusoleku oma konto info kuvamiseks teise teenusepakkuja juures?

Kontoteabele ligipääsemiseks on alati vaja kliendi nõusolekut. Kui soovid oma konto(de) infot näha teise teenusepakkuja keskkonnas, pead andma selleks oma nõusoleku. Selleks suunatakse Sind Swedbanki internetipanka Smart-ID, mobiil-ID, ID-kaardi või PIN-kalkulaatori abil kinnitust andma. Kehtivaid nõusolekuid näete internetipangas igapäevapanganduse all valides „Nõusolekud teistele makseteenuse pakkujatele”.

Kuidas saan aru, millises ulatuses saab teine makseteenuse pakkuja minu andmeid kasutada?

Sa saad valida, kas soovid teise teenusepakkuja juures näha ainult oma konto(de) jääki või ka konto(de) väljavõtet. Viimasel juhul saadetakse kogu kontoväljavõttes kajastuv info viimase kahe aasta kohta teenusepakkujale tema rakenduses kliendile kuvamiseks. Makseteenuse pakkujal ei ole õigust kasutada andmeid eesmärgil, milleks inimene pole oma nõusolekut andnud (nt teha pakkumisi, kui selleks pole luba antud).

Kas pangad võivad teistele makseteenuste pakkujatele mitte võimaldada juurdepääsu kliendi kontoinfole?

Kui Finantsinspektsioon on andnud makseteenuse pakkujale tegevusloa, siis pank peab kliendi nõusolekul tagama juurdepääsu kliendi andmetele. Ainult klient ise saab oma nõusoleku tagasi võtta.

Kuidas kliendi andmeid kaitstakse?

Pank edastab teabe teisele makseteenuse pakkujale pärast seda, kui klient on selleks nõusoleku andnud. Teavet ja andmeid võib kasutada vaid kontoteabe teenuse osutamise eesmärgil. Kui klient ei ole eraldi lubanud, et tema andmeid võib ka muudel eesmärkidel kasutada, siis pole makseteenuse pakkujal õigust tema andmete kasutamiseks teistel eesmärkidel.

Kes vastutab valede või volitamata ülekannete eest, kui klient tegi ülekande makse algatamise teenuse pakkuja kaudu?

Kui makse algatamise teenuse pakkuja on tegutsenud vääralt ja seetõttu kliendile kahju põhjustanud, vastutab selle eest makse algatamise teenuse pakkuja. Valest ülekandest peab klient teavitama koheselt panka või makse algatamise teenuse pakkujat.