Nõukogu

Charlotte Elsnitz
Balti panganduse juht,
Nõukogu esimees

Tiina Sepa
Balti panganduse juriidilise
üksuse juht,
Nõukogu aseesimees

Björn Elfstrand
Swedbanki Grupi
säästutoodete juht,
Nõukogu liige

Priit Perens
Grupi krediidiorganisatsioon,
Nõukogu liige

Aet Altroff
Swedbanki Grupi klientide väärtuspakkumiste juht,
Nõukogu liige

Jan Fecko
Swedbanki IT-teenuste juht,
Nõukogu liige

Per Richardsson
Sõltumatu nõukogu liige

Charlotte Lindberg
Sõltumatu nõukogu liige