Liigu lehe põhisisu juurde
EraklientÄriklient

Swedbank V-fondid

Hea võimalus pikaajaliseks investeerimiseks III sambasse

 • Sissemaksetelt võid saada tagasi tulumaksu.*
 • V-fondide ostmisel on sisenemis- ja tehingutasu 0 €.
 • Lihtne hinnastamine: valitsemistasule ei lisandu muid kulusid.

* Tulumaksu saab tagasi pensioni III samba sissemaksetelt, mis on kuni 15% Sinu brutosissetulekust, kuid mitte suuremad kui 6000 eurot kalendriaasta jooksul. Tulumaksu tagasi saamiseks tuleb esitada tuludeklaratsioon. III samba sissemaksetelt saad tulumaksu tagasi ainult siis, kui oled need maksed ise teinud.

Kuidas alustada kogumist?

 1. Kolmandasse sambasse kogumiseks on Sul vaja pensionikontot. Kui Sa ei ole varem kunagi kolmandasse sambasse kogunud, pead esmalt endale pensionikonto tegema. Kontot avades saad kohe valida ka fondi, kuhu Su maksed edaspidi lähevad.

  Avan pensionikonto

 2. Sissemakseid saad teha nii igakuiste püsimaksega kui ka ühekordsete maksetena vabalt valitud ajal ja summas. Soovitame igakuiseid makseid, sest nii panustad kogumisse regulaarselt, ostes fondiosakuid erinevate hindadega.

  Näide regulaarse kogumise kasulikkusest

 3. Selleks, et teada saada, kas V-fondid on Sinule sobiv lahendus ja milline neist valida, täida sobivuse küsimustik.

Pensionifond V100

 • Fondi varadest investeeritakse kuni 100% aktsiariskiga instrumentidesse.
 • Fondiosaku väärtus võib oluliselt kõikuda.

V100 fond sobib kui:

 • oled kõrge riskitaluvusega ja kogenud investor;
 • Sinu eesmärk on varade suurem kasv pikema aja jooksul (min 10 aastat).
Swedbank Pensionifond V100 EE3600071049 EUR 03.09.2003 80 376 792.97 EUR 1.8703 EUR 1.8703 EUR 1.8703 EUR 0.0156 EUR (+0.84%); Aktsiafondid
Madalam risk Potensiaalselt madalam tootlus
Kõrgem risk Potensiaalselt suurem tootlus

Pikaajaline tulemus 14.10.2021

Tootlus aasta baasil Tootlus
1 aasta +21.07% +21.07%
3 aastat +10.61% +35.43%
5 aastat +8.07% +47.41%

Tulemuste tabel

  { "userId": "UNKNOWN", "token": "1748C170E11C2E1041AAF82354E4412A48759E2FA459714F19B7E82C4CE2511872179E4DBE4348714EB6E8127FAD4D06723A8814BE43134F7D90C3066ED96F3B4817FA1748C00C7556089222C58C31B4DC1EF7", "identifiers": { "SWEDPENSV1": { "name": "Swedbank Pensionifond V30", "identifier": "30B72C48B64DDD97965BAA38A136B5F90484187D830BE8D1902CAB38A145B48F0486197A820FE9A2965CAB4DA145B58D03F5187B820BE8A2972DAB4AA131B5F205F1190E8509E8D1962EAA4BA036B58D05F11F0A8274E9A3962EAB38A747B58D05F1197B837AE9A2975CAB4EA036B48E0584197E857CE8D1962EAD3CA035B5F9048219798378E9A2972DAA4DA13AB58D05F11F0C830BE8D1975CAA4FA13AB58D05F11F0A30B72D3438332295A3689F021A7D7FC9" } , "SWEDPENSV2": { "name": "Swedbank Pensionifond V60", "identifier": "3001ECDC322C18163354D44B9EF227600432D8E9076A2D503523D54B9E8126160430D9EE066E2C233353D53E9E8127140343D8EF066A2D233222D5399EF5276B0547D99A01682D503321D4389FF227140547DF9E06152C223321D54B988327140547D9EF071B2C233253D53D9FF226170532D9EA011E2D503321D34F9FF127600434D9ED07192C233222D43E9EFE27140547DF98076A2D503253D43C9EFE27140547DF9E3001EDA0BC52E7140667E17125B9ED50" } , "SWEDPENSV3": { "name": "Swedbank Pensionifond V100", "identifier": "2FBCFB53FB444328DFFC1F814B2A94731B8FCF66CE02766ED98B1E814B5995051B8DCE61CF06771DDFFB1EF44B5994071CFECF60CF02761DDE8A1EF34B2D94781AFACE15C800766EDF891FF24A2A94071AFAC811CF7D771CDF891E814D5B94071AFACE60CE73771DDEFB1EF74A2A95041A8FCE65C877766EDF8918854A2994731B89CE62CE71771DDE8A1FF44B2694071AFAC817CE02766EDEFB1FF64B2694071AFAC8112FBCFA2F753ABC2BEACF2ABBF0615E42" } , "SWEDPENSV100": { "name": "Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud)", "identifier": "DB078E62F64BDA0C09D88380DCC4F4F4EF34BA57C30DEF4A0FAF8280DCB7F582EF36BB50C209EE3909DF82F5DCB7F480E845BA51C20DEF3908AE82F2DCC3F4FFEE41BB24C50FEF4A09AD83F3DDC4F480EE41BD20C272EE3809AD8280DAB5F480EE41BB51C37CEE3908DF82F6DDC4F583EE34BB54C57AE93C0FDB8280DCB7F284EF31BB50C27EEF3D09DE83F3DDB4F5F5EE3EBB24C30DE94809AD8280DDC5F5F7EE3EBB24C30DE94EDB078F1E7835250F3CEBB6BA678F3EC5" } , "HANSAP2S-K1": { "name": "Swedbank Pensionifond K10", "identifier": "7A2A1E09A2B9C849E8F45AA8A1FF3C5C4E192A3C97FFFD0FEE835BA8A18C3D2A4E1B2B3B96FBFC7CE8F35BDDA18C3C2849682A3A96FFFD7CE9825BDAA1F83C574F6C2B4F91FDFD0FE8815ADBA0FF3C284F6C2D4B9680FC7DE8815BA8A78E3C284F6C2A319688FC0CE8F45ADFA1FA3A5C4F192C4D96FBFB78E8815BA8A7883D584F182A3C9788FD7CE9F25AABA0F93C574F6C2B4F91FDFD0FE8815ADAA0FB3C574F6C2B4F91FB7A2A1F752CC7374ADDC76F921AB4F66D" } , "HANSAP2S-K2": { "name": "Swedbank Pensionifond K30", "identifier": "2F7A6CE8CF6B5B18B4A32454EFD1A0481B4958DDFA2D6E5EB2D42554EFA2A13E1B4B59DAFB296F2DB4A42521EFA2A03C1C3858DBFB2D6E2DB5D52526EFD6A0431A3C59AEFC2F6E5EB4D62427EED1A03C1A3C5FAAFB526F2CB4D62554E9A0A03C1A3C58D0FB5A6F5DB4A32423EFD4A6481A495EACFB29682AB4D62554E9A6A14C1A4858DDFA5A6E2DB5A52457EED7A0431A3C59AEFC2F6E5EB4D62426EED5A0431A3C59AEFC292F7A6D944115A41B8190116E549A6A79" } , "HANSAP2S-K3": { "name": "Swedbank Pensionifond K60", "identifier": "7B16D9526F0269D7EFF90603D7D5193B4F25ED675A445C91E98E0703D7A6184D4F27EC605B405DE2EFFE0776D7A6194F4854ED615B445CE2EE8F0771D7D219304E50EC145C465C91EF8C0670D6D5194F4E50EA105B3B5DE3EF8C0703D1A4194F4E50ED6A5B335D92EFF90674D7D01F3B4E25EB165B405AE4EF8C0703D1A2183F4E24ED675A335CE2EEFF0600D6D319304E50EC145C465C91EF8C0671D6D119304E50EC145C407B16D82EE17C96D4DACA33396C9ED30A" } , "HANSAP2S-K4": { "name": "Swedbank Pensionifond K100", "identifier": "06361A30A8B9FFA9C1D7B180E1F1996332052E059DFFCAEFC7A0B080E182981532072F029CFBCB9CC1D0B0F5E182991735742E039CFFCA9CC0A1B0F2E1F6996833702F769BFDCAEFC1A2B1F3E0F19917337029729C80CB9DC1A2B080E780991733702E089C88CBECC1D7B1F7E1F49F63330528749CFBCC9DC1A2B080E786986733042E059D88CA9CC0D1B183E0F7996833702F769BFDCAEFC1A2B1F2E0F5996833702F769BFB06361B4C26C700ADF4E484BA5ABA5355" } , "SWEDPK90-99": { "name": "Swedbank Pensionifond K1990-1999 indeks", "identifier": "9F0CC56145CE22F2D787537F377DBF8FAB3FF154708817B4D1F0527F370EBEF9AB3DF053718C16C7D780520A370EBFFBAC4EF152718817C7D6F1520D377ABF84AA4AF027768A17B4D7F2530C367DBFFBAA4AF62371F716C6D7F2527F310CBFFBAA4AF05270F916C7D6805209360AB984AC3CF72576F711CBD7F2527F310ABE8BAA3EF15470FF17C7D681537C367BBF84AA4AF027768A17B4D7F2530D3679BF84AA4AF027768C9F0CC41DCBB0DDF6E2B466458C3675B9" } , "SWED2INDEX": { "name": "Swedbank Pensionifond Indeks", "identifier": "818DDC5EABC70797AFFDD5FE41587E3BB5BEE86B9E8132D1A98AD4FE412B7F4DB5BCE96C9F8533A2AFFAD48B412B7E4FB2CFE86D9F8132A2AE8BD48C415F7E30B4CBE918988332D1AF88D58D40587E4FB4CBEF1C9FFE33A3AF88D4FE47297E4FB4CBE96D9EF033A2AEFAD28A40547F4CB5B9E86B9EFF32D1AF88D2FA405B7E3BB5B8E96F9EF233A2AE8BD58B41547E4FB4CBEF1A9E8132D1AEFAD58941547E4FB4CBEF1C818DDD2225B9F8939ACEE0C4FA13B40D" } } }

  Enne 01.01.2011 kuvatav pensionifondi osaku puhasväärtus on ümber arvutatud euroks ametliku keskkursiga 15.6466.

  Kogutootlus kalendriaastal

  Aasta 2020 2019 2018 2017 2016
  +2.49% +20.21% -8.96% +9.02% +6.97%

  Volatiilsusmeetmed

  • Standardhälve : 13.54 %
  • Sharpe'i suhtarv : 0.63

  Kõik näitajad on 3 aastase perioodi kohta

  Teie pensionivara haldavad Eesti ja Põhjamaade parimad eksperdid

  Pensionifondi valitseja on Swedbank Investeerimisfondid AS.

  Pensioniraha kasvatamise nimel teeb iga päev tööd suur meeskond: fondijuhid, analüütikud, riskijuhid jpt. Meie fondijuhid on kõrgelt tunnustatud eksperdid nii Eestis kui ka mujal maailmas.

  Tallinnas tegutsev meeskond määrab pensionifondide strateegia, s.t teeb otsused kuhu ja kui palju investeerida, lähtudes pikaajalistest finantsturge mõjutavatest teguritest.

  Stockholmis tegutsev meeskond teeb strateegiast tulenevaid igapäevaseid investeerimisotsuseid sõltuvalt finantsturgude lähimineviku sündmustest või lähituleviku ootustest.

  Katrin Rahe

  Vanem portfellihaldur, Tallinn

  Töötab Swedbank Investeerimisfondides alates 2010.a.Tunnustatud finantsanalüütik (CFA), kes on alates 1996. aastast töötanud investeerimisvaldkonnas erinevatel positsioonidel Eesti Pangas ja Nordea pangas. Vastutab pensionifondide pikema ettevaate ja strateegia määramise eest, lähtudes pikaajalistest finantsturge mõjutavatest teguritest.

  Ene Õunmaa

  Vanem portfellihaldur, Tallinn

  Töötab Swedbank Investeerimisfondid AS-is alates 2011.a. Finantsturgudel töökogemus alates 1997. aastast. Omab Rahvusvahelise Väärtpaberituru Assotsiatsiooni (ISMA) sertifikaati. Vastutab pensionifondide Baltikumisuunaliste ja madala likviidsusega investeeringute eest.

  Pertti Rahnel

  Portfellihaldur, Stockholm

  Töötab Swedbank Roburis alates 2011.a. Tunnustatud finantsanalüütik (CFA), kes on alates 2005. aastast töötanud Swedbankis investeerimisvaldkonna erinevatel ametikohtadel. Vastutab pensionifondide igapäevaste globaalsete investeerimisotsuste eest.

  Swedbank Pensionifond V100

  Swedbank Pensionifond V100 edendab teiste omaduste hulgas keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid omadusi, nt võttes investeeringute tegemisel arvesse järgmisi jätkusuutlikkustegureid ning välistades investeeringud järgmistesse tegevusvaldkondadesse.

  Jätkusuutlikkus, eelkõige kliima- ja keskkonnaalane, on integreeritud Swedbank Pensionifond V100 investeerimisprotsessi peamiselt järk-järgulise CO2 emissiooniintensiivsuse vähendamise, temaatiliste investeeringute ja nn rohevõlakirjade osakaalu suurendamise kaudu portfellis ning läbi jätkusuutlikkusriskide tuvastamise ja haldamise. Ka alusfondide valiku protsessis suunatakse investeeringuid pigem jätkusuutlikusfookusega fondidesse. Swedbank Pensionifond V100 välistab portfellidest investeeringud, millega kaasnevad suured jätkusuutlikkusriskid ning ettevõtted, mille tegevus on fondivalitseja hinnangul ühiskonnale ja keskkonnale kahjulik, vastavalt fondivalitseja vastutustundliku ja jätkusuutliku investeerimise põhimõtetele. Jätkusuutlikkuse edendamiseks rakendab fondivalitseja ka aktsionäride kaasamise põhimõtteid, eelkõige Baltikumi ettevõtetesse investeerides.
  Swedbank Pensionifond V100 juhtimisel kasutatakse sise-eeskirjadega või portfellijuhtide eesmärkide seadmise teel paika pandud lähenemist jätkusuutlikkusele. Swedbank Pensionifond V100 investeeringuid jälgitakse nii fondivalitseja enda poolt välja töötatud lahenduste abil kui ka välistelt teenusepakkujatelt (nt MSCI) ostetud andmete põhjal. Nii veendutakse, et Swedbank Pensionifond V100 ei investeeriks välistatud investeeringutesse või analüüsitakse ja hinnatakse investeeringute jätkusuutlikkust. Swedbank Pensionifond V100 jätkusuutlikkuse parameetreid, nagu näiteks süsiniku jalajälg, mõõdetakse regulaarselt niivõrd, kuivõrd see on Swedbank Pensionifond V100 investeeringute puhul võimalik ja vastavate andmete olemasolul.

  Kasulikud lingid

  Küsi spetsialistilt

  613 1606 (tööpäeviti 9.00–17.00)

  Swedbank logo

  Internet Exploreriga ei saa internetipanka avada.

  Palun kasuta Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i.

  Alates 23. märtsist ei ole võimalik Internet Exploreri veebibrauseri kaudu Swedbanki internetipanka avada.

  Internet Exploreri kaudu ei saa teha ega kinnitada Swedbanki makseid ka teistel veebilehtedel.

  Soovitame kasutada Internet Exploreri asemel Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i uusimat versiooni. Nende seadistamise juhendid leiad siit.

  С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

  С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

  Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

  From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

  It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

  Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

  Klienditugi - Инфо и помощь - Customer service: +372 6 310 310

  Swedbank
  • Teie operatsioonsüsteem ja veebilehitseja ei ole kaasaegne ega toetatud Swedbank internetipanga poolt. Palun uuendage oma operatsioonsüsteem ja veebilehitseja või pöörduge vastava IT tehnilise spetsialisti poole.
  • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
  • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

  Oled internetipangast välja logitud!

  Kui Sul on küsimusi või ettepanekuid, saada need meile pangateatega. Sinu arvamus on meile tähtis!

  Turvaliseks lahkumiseks sulge kõik brauseri aknad!

  Parimate soovidega
  Swedbank