Swedbank V-fondid

Naide

Hea võimalus pikaajaliseks investeerimiseks III sambasse

 • Sissemaksetelt võid saada tagasi tulumaksu.*
 • V-fondide ostmisel on sisenemis- ja tehingutasu 0 €.
 • Makseid saad mugavalt suurendada, vähendada või mõneks ajaks peatada.
 • Saad valida just endale sobiva fondi.
 • Pakume 3 erineva riskitasemega fondi.
Regulaarse kogumise näide

* Tulumaksu saab tagasi pensioni III samba sissemaksetelt, mis on kuni 15% Sinu brutosissetulekust, kuid mitte suuremad kui 6000 eurot kalendriaasta jooksul. Tulumaksu tagasi saamiseks tuleb esitada tuludeklaratsioon. III samba sissemaksetelt saad tulumaksu tagasi ainult siis, kui oled need maksed ise teinud.

Oluline teada enne V-fondidesse investeerimist

Selleks, et teada saada, kas V-fondid on Sinule sobiv lahendus ja milline neist valida, täida sobivuse küsimustik.

Täidan küsimustiku

V-fondid kogunevad Sinu pensionikontole. See on sama pensionikonto, kuhu koguneb ka II sammas. Kui Sul pensionikontot ei ole, saad selle kohe avada.

Sissemakseid saad teha püsimaksega või vabalt valitud ajal ja summas. Soovitame igakuiseid makseid, kuna nii ostad fondiosakuid nii turu kõrg- kui ka madalhetkedel, mis muudab keskmise ostuhinna üldjuhul soodsamaks kui ühekordseid paigutusi tehes.

Pensionifond V100

 • Fondi varadest investeeritakse kuni 100% aktsiariskiga instrumentidesse.
 • Fondiosaku väärtus võib oluliselt kõikuda.

V100 fond sobib kui:

 • oled kõrge riskitaluvusega ja kogenud investor;
 • Sinu eesmärk on varade suurem kasv pikema aja jooksul (min 10 aastat).
Teen sissemakse Alustan kogumist
Swedbank Pensionifond V100 EE3600071049 EUR 03.09.2003 59 069 160.99 EUR 1.5118 EUR 1.5118 EUR 1.5118 EUR -0.0040 EUR (-0.26%); Aktsiafondid
Madalam risk Potensiaalselt madalam tootlus
Kõrgem risk Potensiaalselt suurem tootlus

Pikaajaline tulemus 22.10.2020

Tootlus aasta baasil Tootlus
1 aasta +0.97% +0.98%
3 aastat +1.69% +5.18%
5 aastat +3.92% +21.22%

Tulemuste tabel

  { "userId": "UNKNOWN", "token": "C93C430CFFB864ACC060659E7410E78096011C53BAFD3BF3987D75916C16F7B2AC631C31A0E702CDCF7C75AF5F59EBACAC4E0A68A0E759F3FC5A5EBB4E2DC991966378C93C427995EA0B5BA30F11856A30F128", "identifiers": { "SWEDPENSV1": { "name": "Swedbank Pensionifond V30", "identifier": "F952C9F35E6C0C7C8ECC40B823F0E76ACD61FDC66B2A393A88BB41B82383E61CCD63FCC16A2E38498ECB41CD2383E71ECA10FDC06A2A39498FBA41CA23F7E761CC14FCB56D28393A8EB940CB22F0E71ECC14FAB16A5538488EB941B82581E71ECC14FCC06B5B38498FCB41CE22F0E61DCC61FCC56D5D393A8EB947BC22F3E76ACD67FCC26B5938498FBA40CD23FCE71ECC14FAB76B2A393A8FCB40CF23FCE71ECC14FAB1F952C8863AEB440BBBFF758B72429A2F" } , "SWEDPENSV2": { "name": "Swedbank Pensionifond V60", "identifier": "9A3DFE068227B951404233A2C7CF72E2AE0ECA33B7618C17463532A2C7BC7394AE0CCB34B6658D64404532D7C7BC7296A97FCA35B6618C64413432D0C7C872E9AF7BCB40B1638C17403733D1C6CF7296AF7BCD44B61E8D65403732A2C1BE7296AF7BCB35B7108D64414532D4C6CF7395AF0ECB30B1158C17403734A6C6CC72E2AE08CB37B7128D64413433D7C7C37296AF7BCD42B7618C17414533D5C7C37296AF7BCD449A3DFF73E6A0F12675710691967D0FA7" } , "SWEDPENSV3": { "name": "Swedbank Pensionifond V100", "identifier": "F260E28AC4114033B9F48CB25B2BF2F0C653D6BFF1577575BF838DB25B58F386C651D7B8F0537406B9F38DC75B58F284C122D6B9F0577506B8828DC05B2CF2FBC726D7CCF7557575B9818CC15A2BF284C726D1C8F0287407B9818DB25D5AF284C726D7B9F1267406B8F38DC45A2BF387C753D7BCF7227575B9818BB65A28F2F0C655D7BBF1247406B8828CC75B27F284C726D1CEF1577575B8F38CC55B27F284C726D1C8F260E3FFA096084B8CC7B9810A998FBA" } , "SWEDPENSV100": { "name": "Swedbank Pensionifond V100 indeks (väljumine piiratud)", "identifier": "9D065A1C5C13703F04FA56E71C849FB4A9356E2969554579028D57E71CF79EC2A9376F2E6851440A04FD57921CF79FC0AE446E2F6855450A058C57951C839FBFA8406F5A6F574579048F56941D849FC0A840695E682A440B048F57E71AF59FC0A8406F2F6924440A05FD57911D849EC3A8356F2A6F22430F02F957E71CF799C4A9306F2E6826450E04FC56941DF49EB5A83F6F5A6955437B048F57E71D859EB7A83F6F5A6955437D9D065B693894384731C963D44D36E2FE" } , "HANSAP2S-K1": { "name": "Swedbank Pensionifond K10", "identifier": "A0555770B4B19FB4771937461425D4CF9466634581F7AAF2716E36461456D5B99464624280F3AB81771E36331456D4BB9317634380F7AA81766F36341422D4C49513623687F5AAF2776C37351525D4BB951364328088AB80776C36461254D4BB951363488080ABF1771937311420D2CF9566653480F3AC85776C36461252D5CB956763458180AA81761F37451523D4C49513623687F5AAF2776C37341521D4C49513623687F3A0555605D036D7CC422A02754597A985" } , "HANSAP2S-K2": { "name": "Swedbank Pensionifond K30", "identifier": "BE376F76FA8A4A5289D1689DF9A0EAC88A045B43CFCC7F148FA6699DF9D3EBBE8A065A44CEC87E6789D669E8F9D3EABC8D755B45CECC7F6788A769EFF9A7EAC38B715A30C9CE7F1489A468EEF8A0EABC8B715C34CEB37E6689A4699DFFD1EABC8B715B4ECEBB7E1789D168EAF9A5ECC88B045D32CEC8796089A4699DFFD7EBCC8B055B43CFBB7F6788D7689EF8A6EAC38B715A30C9CE7F1489A468EFF8A4EAC38B715A30C9C8BE376E039E0D022ABCE25DAEA8129782" } , "HANSAP2S-K3": { "name": "Swedbank Pensionifond K60", "identifier": "0AC0FA9C8BB966765B3A13B2CF583A723EF3CEA9BEFF53305D4D12B2CF2B3B043EF1CFAEBFFB52435B3D12C7CF2B3A063982CEAFBFFF53435A4C12C0CF5F3A793F86CFDAB8FD53305B4F13C1CE583A063F86C9DEBF8052425B4F12B2C9293A063F86CEA4BF8852335B3A13C5CF5D3C723FF3C8D8BFFB55455B4F12B2C92F3B763FF2CEA9BE8853435A3C13B1CE5E3A793F86CFDAB8FD53305B4F13C0CE5C3A793F86CFDAB8FB0AC0FBE9EF3E2E0E6E0926819EEA4738" } , "HANSAP2S-K4": { "name": "Swedbank Pensionifond K100", "identifier": "BDE627850A7ED666DA16E495F5DBBB8C89D513B03F38E320DC61E595F5A8BAFA89D712B73E3CE253DA11E5E0F5A8BBF88EA413B63E38E353DB60E5E7F5DCBB8788A012C3393AE320DA63E4E6F4DBBBF888A014C73E47E252DA63E595F3AABBF888A013BD3E4FE223DA16E4E2F5DEBD8C88D515C13E3CE552DA63E595F3ACBA8888D413B03F4FE353DB10E496F4DDBB8788A012C3393AE320DA63E4E7F4DFBB8788A012C3393CBDE626F06EF99E1EEF25D1A6A469C6C6" } , "SWEDPK90-99": { "name": "Swedbank Pensionifond K1990-1999 indeks", "identifier": "49AE0530C1B2B3A0E71ED8D2E2DB78F47D9D3105F4F486E6E169D9D2E2A879827D9F3002F5F08795E719D9A7E2A878807AEC3103F5F48695E668D9A0E2DC78FF7CE83076F2F686E6E76BD8A1E3DB78807CE83672F58B8794E76BD9D2E4AA78807CE83003F4858795E619D9A4E3AC7EFF7A9E3774F28B8099E76BD9D2E4AC79F07C9C3105F4838695E618D8D1E3DD78FF7CE83076F2F686E6E76BD8A0E3DF78FF7CE83076F2F049AE0445A535FBD9D22DEDE1B36905BF" } } }

  Enne 01.01.2011 kuvatav pensionifondi osaku puhasväärtus on ümber arvutatud euroks ametliku keskkursiga 15.6466.

  Kogutootlus kalendriaastal

  Aasta 2019 2018 2017 2016 2015
  +20.21% -8.96% +9.02% +6.97% +2.93%

  Volatiilsusmeetmed

  • Standardhälve : 12.63 %
  • Sharpe'i suhtarv : 0.18

  Kõik näitajad on 3 aastase perioodi kohta

  Teie pensionivara haldavad Eesti ja Põhjamaade parimad eksperdid

  Pensioniraha kasvatamise nimel teeb iga päev tööd suur meeskond: fondijuhid, analüütikud, riskijuhid jpt. Meie fondijuhid on kõrgelt tunnustatud eksperdid nii Eestis kui ka mujal maailmas.

  Tallinnas tegutsev meeskond määrab pensionifondide strateegia, s.t teeb otsused kuhu ja kui palju investeerida, lähtudes pikaajalistest finantsturge mõjutavatest teguritest.

  Stockholmis tegutsev meeskond teeb strateegiast tulenevaid igapäevaseid investeerimisotsuseid sõltuvalt finantsturgude lähimineviku sündmustest või lähituleviku ootustest.

  Katrin Rahe

  Vanem portfellihaldur, Tallinn

  Töötab Swedbank Investeerimisfondides alates 2010.a.Tunnustatud finantsanalüütik (CFA), kes on alates 1996. aastast töötanud investeerimisvaldkonnas erinevatel positsioonidel Eesti Pangas ja Nordea pangas. Vastutab pensionifondide pikema ettevaate ja strateegia määramise eest, lähtudes pikaajalistest finantsturge mõjutavatest teguritest.

  Ene Õunmaa

  Vanem portfellihaldur, Tallinn

  Töötab Swedbank Investeerimisfondid AS-is alates 2011.a. Finantsturgudel töökogemus alates 1997. aastast. Omab Rahvusvahelise Väärtpaberituru Assotsiatsiooni (ISMA) sertifikaati. Vastutab pensionifondide Baltikumisuunaliste ja madala likviidsusega investeeringute eest.

  Pertti Rahnel

  Portfellihaldur, Stockholm

  Töötab Swedbank Roburis alates 2011.a. Tunnustatud finantsanalüütik (CFA), kes on alates 2005. aastast töötanud Swedbankis investeerimisvaldkonna erinevatel ametikohtadel. Vastutab pensionifondide igapäevaste globaalsete investeerimisotsuste eest.

  Kasulikud lingid

  Küsi spetsialistilt