Aktiivselt juhitud fondid

Soodsad tasud

Meie aktiivselt juhitud II samba fondide tasud on ühed Eesti soodsaimad

 • Investeerime Sinu pensionivara ka Eestisse, panustades kohalikku majanduskasvu.
 • Fondide investeeringud on hajutatud erinevate riikide ja valdkondade vahel.
 • Aitame Sul valida sobiva fondi ja anname märku, kui on aeg seda vahetada.

K100 pensionifond – Aktsiastrateegia

 • Fondi varadest investeeritakse kuni 100% aktsiariskiga instrumentidesse. Fondi vara on lubatud investeerida ka võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ja muudesse varadesse.
 • Fondiosaku hind võib lühiajaliselt ulatuslikult kõikuda.

K100 fond sobib, kui:

 • Sinu vanus on kuni 44 aastat;
 • oled suhteliselt kõrge riskitaluvusega ja teadlik väärtpaberite põhiomadusest ja riskidest;
 • Sinu eesmärgiks on pensioniraha pika aja jooksul (üle 10 aasta) võimalikult palju kasvatada.
Fondi nimetus
Swedbank Pensionifond K100
ISIN  
EE3600103248
Valuuta
EUR
Asutatud
05.05.2009
Fondi maht (27.03.2020):
354 507 060.85 EUR
NAV 27.03.2020  
0.87890 EUR
Ost 27.03.2020  
0.87890 EUR
Müük 27.03.2020  
0.87890 EUR
Puhasväärtuse muutus  
-0.02419 EUR (-2.68%);
Fondivalitseja osalus Fondis
2 070 000 osakut
Riski ja tootluse profiil
Madalam risk  
Kõrgem risk  

Pikaajaline tulemus 27.03.2020

Tootlus aasta baasil Tootlus
1 aasta -12.59% -12.62%
3 aastat -2.43% -7.13%
5 aastat -0.82% -4.04%

Tulemuste tabel

  Enne 01.01.2011 kuvatav pensionifondi osaku puhasväärtus on ümber arvutatud euroks ametliku keskkursiga 15.6466.

  Kogutootlus kalendriaastal

  Aasta 2019 2018 2017 2016 2015
  Kogutootlus +15.73% -4.83% +7.95% +5.70% +3.35%

  Volatiilsusmeetmed

  • Standardhälve : 7.13 %
  • Sharpe'i suhtarv : 0.33

  Kõik näitajad on 3 aastase perioodi kohta

  Investeerimistugi