Aktiivselt juhitud fondid

Soodsad tasud

Meie aktiivselt juhitud II samba fondide tasud on ühed Eesti soodsaimad

 • Investeerime Sinu pensionivara ka Eestisse, panustades kohalikku majanduskasvu.
 • Fondide investeeringud on hajutatud erinevate riikide ja valdkondade vahel.
 • Aitame Sul valida sobiva fondi ja anname märku, kui on aeg seda vahetada.

K100 pensionifond – Aktsiastrateegia

 • Fondi varadest investeeritakse kuni 100% aktsiariskiga instrumentidesse. Fondi vara on lubatud investeerida ka võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ja muudesse varadesse.
 • Fondiosaku hind võib lühiajaliselt ulatuslikult kõikuda.

K100 fond sobib, kui:

 • Sinu vanus on kuni 44 aastat;
 • oled suhteliselt kõrge riskitaluvusega ja teadlik väärtpaberite põhiomadusest ja riskidest;
 • Sinu eesmärgiks on pensioniraha pika aja jooksul (üle 10 aasta) võimalikult palju kasvatada.

Swedbank Pensionifond K100

Fondi nimetus
Swedbank Pensionifond K100
ISIN  
EE3600103248
Valuuta
EUR
Asutatud
05.05.2009
Fondi maht (11.12.2019):
406 784 187.99 EUR
NAV 11.12.2019  
1.06465 EUR
Ost 11.12.2019  
1.06465 EUR
Müük 11.12.2019  
1.06465 EUR
Puhasväärtuse muutus  
0.00227 EUR (+0.21%);
Fondi liik  
Segafondid
Fondivalitseja osalus Fondis
2 070 000 osakut
Riski ja tootluse profiil
Madalam risk  
Kõrgem risk  

Pikaajaline tulemus 11.12.2019

Tootlus aasta baasil Tootlus
1 aasta +11.32% +11.32%
3 aastat +5.10% +16.13%
5 aastat +5.15% +28.53%

Tulemuste tabel

  Enne 01.01.2011 kuvatav pensionifondi osaku puhasväärtus on ümber arvutatud euroks ametliku keskkursiga 15.6466.

  Kogutootlus kalendriaastal

  Aasta 2018 2017 2016 2015 2014
  Kogutootlus -4.83% +7.95% +5.70% +3.35% +7.46%

  Volatiilsusmeetmed

  • Standardhälve : 6.29 %
  • Sharpe'i suhtarv : 0.94

  Kõik näitajad on 3 aastase perioodi kohta

  Investeerimistugi