Aktiivselt juhitud fondid

Eesti soodsaimad haldustasud

Meie aktiivselt juhitud II samba fondide valitsemistasud on Eesti soodsaimad

 • Investeeringud on ülemaailmselt hajutatud erinevate riikide ja valdkondade vahel.
 • Investeerime muuhulgas ka Eestisse ja teistesse Balti riikidesse.
 • Aitame Teil jälgida, et valitud fond vastaks Teie eesmärkidele ja tuletame meelde, kui on aeg fondi vahetada.
Aktiivselt juhitud II samba fondide tasude võrdlus

K3 pensionifond – Kasvustrateegia

 • Fondi varadest kuni 50% investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse ja ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.
 • Fondiosaku väärtus võib lühema aja jooksul oluliselt kõikuda.

K3 fond sobib, kui:

 • Teie vanus on 45-54 aastat;
 • olete keskmisest kõrgema riskitaluvusega ning väärtpaberite põhiomadustest ja riskidest teadlik pensionikoguja;
 • Teie eesmärgiks on pensioniraha pika aja jooksul (minimaalselt 10 aasta) võimalikult palju kasvatada.
Fondi nimetus
Swedbank Pensionifond K3
ISIN  
EE3600019758
Valuuta
EUR
Asutatud
26.04.2002
Fondi maht (07.12.2018):
954 560 122.33 EUR
NAV 07.12.2018  
1.22356 EUR
Ost 07.12.2018  
1.22356 EUR
Müük 07.12.2018  
1.22356 EUR
Puhasväärtuse muutus  
-0.00198 EUR (-0.16%);
Võrdlusindeks  
EPI-50
Fondi liik  
Segafondid
Fondivalitseja osalus Fondis
6 630 000 osakut
Riski ja tootluse profiil
Madalam risk  
Kõrgem risk  

Pikaajaline tulemus 07.12.2018

Tootlus aasta baasil Tootlus
1 aasta -1.90% -1.90%
3 aastat +1.85% +5.66%
5 aastat +3.03% +16.14%

Tulemuste tabel

  Enne 01.01.2011 kuvatav pensionifondi osaku puhasväärtus on ümber arvutatud euroks ametliku keskkursiga 15.6466.

  Kogutootlus kalendriaastal

  Aasta 2017 2016 2015 2014 2013
  Kogutootlus +5.10% +3.41% +2.56% +6.06% +3.85%

  Volatiilsusmeetmed

  • Standardhälve : 3.31 %
  • Sharpe'i suhtarv : 0.64

  Kõik näitajad on 3 aastase perioodi kohta

  Investeerimistugi