Aktiivselt juhitud fondid

Eesti soodsaimad haldustasud

Meie aktiivselt juhitud II samba fondide valitsemistasud on Eesti soodsaimad

 • Investeeringud on ülemaailmselt hajutatud erinevate riikide ja valdkondade vahel.
 • Investeerime muuhulgas ka Eestisse ja teistesse Balti riikidesse.
 • Aitame Teil jälgida, et valitud fond vastaks Teie eesmärkidele ja tuletame meelde, kui on aeg fondi vahetada.

K3 pensionifond – Kasvustrateegia

 • Fondi varadest kuni 50% investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse ja ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ning muudesse varadesse.
 • Fondiosaku väärtus võib lühema aja jooksul oluliselt kõikuda.

K3 fond sobib, kui:

 • Teie vanus on 45-54 aastat;
 • olete keskmisest kõrgema riskitaluvusega ning väärtpaberite põhiomadustest ja riskidest teadlik pensionikoguja;
 • Teie eesmärgiks on pensioniraha pika aja jooksul (minimaalselt 10 aasta) võimalikult palju kasvatada.
Fondi nimetus
Swedbank Pensionifond K3
ISIN  
EE3600019758
Valuuta
EUR
Asutatud
26.04.2002
Fondi maht (19.07.2019):
1 046 339 455.10 EUR
NAV 19.07.2019  
1.28506 EUR
Ost 19.07.2019  
1.28506 EUR
Müük 19.07.2019  
1.28506 EUR
Puhasväärtuse muutus  
0.00064 EUR (+0.05%);
Võrdlusindeks  
EPI-50
Fondi liik  
Segafondid
Fondivalitseja osalus Fondis
6 630 000 osakut
Riski ja tootluse profiil
Madalam risk  
Kõrgem risk  

Pikaajaline tulemus 19.07.2019

Tootlus aasta baasil Tootlus
1 aasta +2.23% +2.23%
3 aastat +3.37% +10.45%
5 aastat +3.15% +16.82%

Tulemuste tabel

  Enne 01.01.2011 kuvatav pensionifondi osaku puhasväärtus on ümber arvutatud euroks ametliku keskkursiga 15.6466.

  Kogutootlus kalendriaastal

  Aasta 2018 2017 2016 2015 2014
  Kogutootlus -3.47% +5.10% +3.41% +2.56% +6.06%

  Volatiilsusmeetmed

  • Standardhälve : 4.04 %
  • Sharpe'i suhtarv : 0.95

  Kõik näitajad on 3 aastase perioodi kohta

  Investeerimistugi