Aktiivselt juhitud fondid

Soodsad haldustasud

Meie aktiivselt juhitud II samba fondide valitsemistasud on Eesti soodsaimad

 • Investeerime Sinu pensionivara ka Eestisse, panustades kohalikku majanduskasvu.
 • Meie aktiivselt juhitud II samba fondide valitsemistasud on ühed Eesti soodsamad.
 • Fondide investeeringud on hajutatud erinevate riikide ja valdkondade vahel.
 • Aitame Sul valida sobiva fondi ja anname märku, kui on aeg seda vahetada.

K60 pensionifond – Kasvustrateegia

 • Fondi varadest kuni 60% investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse ja ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ja muudesse varadesse.
 • Fondiosaku hind võib lühema aja jooksul oluliselt kõikuda.

K60 fond sobib, kui:

 • Sinu vanus on 45–54 aastat;
 • oled keskmisest kõrgema riskitaluvusega ning teadlik väärtpaberite põhiomadustest ja riskidest;
 • Sinu eesmärgiks on pensioniraha pika aja jooksul (minimaalselt 10 aastat) võimalikult palju kasvatada.
Fondi nimetus
Swedbank Pensionifond K60
ISIN  
EE3600019758
Valuuta
EUR
Asutatud
26.04.2002
Fondi maht (19.09.2019):
1 057 480 834.75 EUR
NAV 19.09.2019  
1.29409 EUR
Ost 19.09.2019  
1.29409 EUR
Müük 19.09.2019  
1.29409 EUR
Puhasväärtuse muutus  
0.00167 EUR (+0.13%);
Võrdlusindeks  
EPI-50
Fondi liik  
Segafondid
Fondivalitseja osalus Fondis
5 000 000 osakut
Riski ja tootluse profiil
Madalam risk  
Kõrgem risk  

Pikaajaline tulemus 19.09.2019

Tootlus aasta baasil Tootlus
1 aasta +2.77% +2.77%
3 aastat +3.58% +11.14%
5 aastat +2.93% +15.56%

Tulemuste tabel

  Enne 01.01.2011 kuvatav pensionifondi osaku puhasväärtus on ümber arvutatud euroks ametliku keskkursiga 15.6466.

  Kogutootlus kalendriaastal

  Aasta 2018 2017 2016 2015 2014
  Kogutootlus -3.47% +5.10% +3.41% +2.56% +6.06%

  Volatiilsusmeetmed

  • Standardhälve : 4.02 %
  • Sharpe'i suhtarv : -

  Kõik näitajad on 3 aastase perioodi kohta

  Investeerimistugi