Liigu lehe põhisisu juurde
EraklientÄriklient
Tule meie kliendiks

Asjakohasuse küsimustik

Tunne end keerukaid investeerimistooteid valides kindlalt

 • Täida lühike küsimustik, et hinnata oma teadmisi ja kogemusi erinevate investeerimistoodete osas.
 • Küsimustiku abil teed kindlaks, kas investeerimistoode on Sulle asjakohane valik.
 • Küsimustik tuleb täita enne keerukate investeerimistoodete ostmist.
 • Kui ostad esimest korda keerukat investeerimistoodet, peame hindama Sinu asjakohasust.
 • Selle küsimustiku eesmärk on kindlaks teha, kas Sul on piisavalt teadmisi ja kogemust, et mõista riske, mis on seotud nende keerukate investeerimistoodetega, mida soovid osta.

See küsimustik aitab välja selgitada, kas investeering mõnda tootesse on Sulle asjakohane või mitte.

Kui mõne investeerimistoote hindamistulemus on „ei ole asjakohane“, leiame, et võid panna end olukorda, kus Sinu võetud risk ei vasta Sinu teadmistele ja kogemustele, või Sa ei pruugi täpselt mõista sellistesse toodetesse investeerimise riske.

 • Vali oma soovitud investeeringuga seotud tootegrupp ja vasta küsimustele.
 • Me hindame asjakohasust lähtuvalt Sinu vastustest.
 • Täidetud küsimustik kehtib kuni selle uuesti täitmiseni, ent mitte kauem kui 5 aastat.

Küsimustiku saad valitud tootegrupi kohta täita üks kord päevas.

Keerukad aktsiatega seonduvad tooted
 • Aktsiad, millega ei kaubelda reguleeritud turgudel, mitmepoolsetes kauplemissüsteemides, organiseeritud kauplemissüsteemides või sarnastes kauplemissüsteemides väljaspool ELi.
 • Eelisaktsiad, mis sisaldavad tuletisinstrumenti, konverteeritavaid aktsiaid ja sarnased instrumendid.
 • Eriotstarbelised omandamisettevõtted (SPAC).
Keerukad fondid
 • Kinnisvarafondid
 • Erakapitali investeerimisfondid
 • Hedge-fondid
 • Riskikapitalifondid
 • Muude ebatavaliste alusvaradega fondid

mis on asutatud kas:

 • struktureeritud eurofondina (UCITS) eurofondide direktiivi alusel (sealhulgas finantsvõimendusega või pöördväärtusega börsil kaubeldavad fondid),
 • alternatiivse investeerimisfondina alternatiivsete investeerimisfondide direktiivi (AIFMD) alusel,
 • mõnes muus väljaspool ELi tunnustatud vormis.
Keerukad võlakirjad

Järgmist tüüpi võlakirjad ja rahaturuinstrumendid:

 • Konverteeritavad võlakirjad ja vahetatavad võlakirjad, indekseeritud võlakirjad ja turbosertifikaadid, tingimuslikud konverteeritavad võlakirjad, ostu- või müügioptsiooni sisaldavad võlakirjad, krediidiriski ülekandmisõigust sisaldavad võlakirjad.
 • Võlakirjad ja rahaturuinstrumendid, mille tootlus sõltub varade kogumi tootlusest, mis on allutatud, mille puhul emitent võib muuta rahavoogusid, millel puudub lunastustähtpäev, millel on ebatavaline või mittetuntud alusvara, mille tootluse arvutamise meetod on keeruline, mille põhiosa ei pruugita täielikult tagasi maksta või mis võidakse konverteerida finantsinstitutsiooni omakapitaliks, millel on tingimuslik või keerukas garantiimehhanism, millel on finantsvõimendus.
 • Võlakirjad, millega ei kaubelda reguleeritud turgudel, mitmepoolsetes kauplemissüsteemides, organiseeritud kauplemissüsteemides või sarnastes kauplemissüsteemides väljaspool ELi.
 • Börsil kaubeldavad indeksvõlakirjad (ETN),
 • Börsil kaubeldavad indekskaubad (ETC).
Intressimäära vahetustehingud Kahepoolsed lepingud rahavoogude vahetamiseks kindlaksmääratud ajavahemike järel (maksepäevad) kokkulepitud tehingu kehtivusaja jooksul (tähtaeg või kestus), mille aluseks on intressimäärad, sealhulgas valuuta intressimäära vahetustehingud (CIRS).
Valuuta forvardtehinguid ja valuuta swap-tehingud
 • Forvardid – mittestandartsed kahepoolsed lepingud vara või rahavoogude vahetamiseks kindlaksmääratud tulevase arvelduspäeva jooksul kauplemispäeval kokkulepitud (forvard)hinnaga, mille alusvaraks on valuuta.
 • Swap-id – kahepoolsed lepingud rahavoogude vahetamiseks kindlaksmääratud ajavahemike järel (maksetähtajad) tehingu kokkulepitud kehtivusaja jooksul (tähtaeg või kestus), mille alusvaraks on valuuta.
Futuurid Börsil kaubeldavad standardiseeritud tuletisinstrumendilepingud, mis jälgivad alusvara hinda ning mille puhul ostjal ja müüjal on kohustus sooritada tehing kindlaksmääratud ajal tulevikus.
Optsioonid Lepingud, mis annavad tasu (preemiat) maksvale ostjale õiguse, kuid mitte kohustuse, osta või müüa kindlaksmääratud koguses alusvara kokkulepitud hinnaga (täitmishinnaga) lepingu kehtivuse ajal või kuni lepingu lõppemiseni (kehtivusaja lõpuni) ning mille alusvaraks on valuuta, väärtpaberid, intressimäärad või kaubad.
Lihtsad aktsiad Aktsiad, millega kaubeldakse reguleeritud turgudel, mitmepoolsetes kauplemissüsteemides või sarnastes kauplemissüsteemides väljaspool ELi.
Lihtsad fondid Eurofondide direktiivi alusel loodud investeerimisfondid ja börsil kaubeldavad fondid (ETFid).
Lihtsad võlakirjad
 • Võlakirjad, millega kaubeldakse reguleeritud turgudel, mitmepoolsetes kauplemissüsteemides või sarnastes kauplemissüsteemides väljaspool ELi.
 • Sellised instrumendid nagu riigivõlakirjad, hoiusesertifikaadid või kommertspaberid, millega tavaliselt kaubeldakse rahaturul, kui selliste instrumentide väärtus on igal ajal määratav, kui sellised instrumendid ei ole tuletisinstrumendid ja kui selliste instrumentide tähtaeg on emiteerimisel 397 päeva või lühem.
Märkimisõigused ja varrantid Väärtpaberid, mis annavad nende omanikule õiguse osta kindlaksmääratud aja jooksul nende aluseks olevaid väärtpabereid garanteeritud summas või turuhinnast madalama hinnaga või, kui sellist õigust ei kasutata, müüa need väärtpaberid järelturul või lasta neil aeguda.
Asjakohane Küsimustiku täitjal on esitatud andmete põhjal piisavad teadmised ja kogemused valitud finantsinstrumentidega kauplemiseks ning sellega seotud riskide adekvaatseks hindamiseks.
Ei ole asjakohane Küsimustiku täitjal on esitatud andmete põhjal ebapiisavad teadmised ja kogemused valitud finantsinstrumentidega kauplemiseks ning sellega seotud riskide adekvaatseks hindamiseks.
Swedbank logo

Internet Exploreriga ei saa internetipanka avada.

Palun kasuta Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i.

Alates 23. märtsist ei ole võimalik Internet Exploreri veebibrauseri kaudu Swedbanki internetipanka avada.

Internet Exploreri kaudu ei saa teha ega kinnitada Swedbanki makseid ka teistel veebilehtedel.

Soovitame kasutada Internet Exploreri asemel Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i uusimat versiooni. Nende seadistamise juhendid leiad siit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klienditugi - Инфо и помощь - Customer service: +372 6 310 310

Swedbank
 • Teie operatsioonsüsteem ja veebilehitseja ei ole kaasaegne ega toetatud Swedbank internetipanga poolt. Palun uuendage oma operatsioonsüsteem ja veebilehitseja või pöörduge vastava IT tehnilise spetsialisti poole.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Oled internetipangast välja logitud

Turvaliseks lahkumiseks sulge brauseri aken. Kui soovid jätkata, logi palun uuesti sisse.