Kalkulaatorid

Investori võlakirjakalkulaator on näitlik õppevahend, mis võimaldab arvutada võlakirja tootlikkust või hinda mitmete sisestavate muutujate alusel. Lisaks näitab kalkulaator mõningaid tähtsamaid investeerimisriski indikaatoreid.

Investori optsioonikalkulaator oma praegusel kujul on eelkõige õppevahend, mis võimaldab asjast huvitatud investoril arvutada välja optsiooni ligikaudse hinna ehk optsioonipreemia. Lisaks näitab kalkulaator jälgimisväärsemaid suhtarve, mis optsiooni hinda mõjutavad. Kalkulaator arvutab ligikaudse preemia nii aktsiate kui valuutade põhjal tehtavatele lepingutele. Optsioonilepingu tegelikud parameetrid pannakse paika ikkagi tehingu osapoolte kokkuleppel.