Investeerimis­teenuste reeglistik

Swedbanki kliendisuhteid investeerimisteenuste ja investeerimiskõrvalteenuste osutamisel reguleerivad Investeerimisteenuste osutamise tingimused. Tingimused ning nendega seotud dokumendid on kättesaadavad allpool, samuti kõikides Swedbanki esindustes. Swedbank soovitab Teil põhjalikult tutvuda nii Investeerimisteenuste osutamise tingimuste kui ka muude alltoodud dokumentidega.