Põhiteabedokument (KID)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiseid investeerimistooteid (PRIIPid), nõuab põhiteabedokumentide (KIDid) koostamist teatud investeerimistoodetele. Antud määruse raames laieneb see nõue ka börsivälistele tuletisinstrumentidele.

KID annab mitte-professionaalsetele investoritele kõige olulisema teabe toote koostajast, omadustest, kaasnevatest riskidest, kuludest ja võimalikust tuleviku tootluse muutumisest.

Vali toode

Toote grupp
Toote liik

Parameetrid

Tulemused