Norra dividendide maksustamine

Norra dividendide maksustamine alates 01.01.2019

Alates 1. jaanuarist 2019 kehtivate uute reeglite järgi kohaldatakse Norra ettevõtetest välisaktsionäridele väljamakstavate dividendide suhtes madalamat kinnipeetava tulumaksu määra kui 25%.

  • Kohustuslik maksumäär: 25%
  • Lepinguline maksumäär Eesti residentidele: 15%

Lepingulist maksumäära saab kohaldada, kui kliendil on Eesti maksuresidentsus ja klient esitab pangale allpool nimetatud nõuetele vastavad dokumendid.

Madalama maksumäära taotlemiseks peab klient pangale esitama nõutavad dokumendid hiljemalt kolm tööpäeva enne dividendikuupäeva (ex-date).

Klient vastutab nõutavate dokumentide esitamise, samuti dokumentide õigsuse ja väärtpaberitega seotud maksude tasumise eest. Pank ei vastuta kahjude eest, mille on kliendile põhjustanud kohaldatud maksumäär või nõutavate dokumentide esitamata jätmine või nende dokumentide õigeks ajaks esitamata jätmine. Pank ei ole kohustatud kliendile madalama maksumäära taotlemiseks nõutavate dokumentide esitamist või ajakohastamist meelde tuletama.

Vajalikud dokumendid

Residentsustõend

Väljastab maksuamet

Residentsustõendil peab olema viidatud Eesti ja Norra vahelisele maksualasele kokkuleppele.

Residentsustõend väljastatakse üksnes jooksva kalendriaasta kohta ning seetõttu tuleb residentsustõend esitada igal soodsama tulu maksumäära taotlemise aastal.

Dividendide saaja kinnitus dividendide tegelikuks kasusaajaks olemise kohta

Lisatud dokumendi näidis. Dokument kehtib esmakordsest esitamisest kuni selle aluseks olevate tingimuste muutumiseni. Sellisel juhul peab klient esitama uue kinnituse.

Vajalike dokumentide pangale esitamise sammud

1

Dokumendi esitamiseks valige internetipanga menüüs: Minu pank → Dokumentide haldus → Dokumendi laadimine.

Juriidiline isik laeb dokumendi üles ärikliendi internetipangas.

Vajutage nupule "Laadige uus dokument üles".

2

Valige Tüüp → Investeerimislepingud

Alltüüp tuleb valida vastavalt üleslaetava dokumendi nimele ja sisule. Iga pangale esitatav dokument laetakse eraldi, konkreetse alltüübi alla. Kliendile näidatakse ainult talle kohanduvaid alltüübi valikuid.

3

Palun kontrollige, kas olete esitanud kõik vajalikud dokumendid.

Kõik pangale esitatud dokumendid tuleb allkirjastada käsitsi (soovitavalt sinise pastapliiatsiga)! Käsitsi allkirjastatud dokument tuleb skaneerida ja üles laadida.

Dokumendid kehtivad kuni nende aluseks olevate tingimuste muutumiseni, millisel juhul peab klient esitama uued dokumendid ning panka teavitama.