Minu pensionivara

Skandinaavia moodi tehtud pension

Liigume Teie pensionivara eest hoolt kandes kindlalt Skandinaavias rajatud teed mööda.

  • Teie teenistuses on meie ja põhjanaabrite tipptasemel investeerimisspetsialistid.
  • Meie pensionifondide valitsemistasud on Eesti soodsaimad.
  • Aitame Teil jälgida, et valitud pensionifond vastaks Teie eesmärkidele.

II samba pensionifondide valitsemistasud alates 1. veebruarist 2016*II samba pensionifondide valitsemistasud alates 1. septembrist 2016*

*Allikas: Pensionikeskus, www.pensionikeskus.ee, seisuga 02.02.2016.*Allikas: Pensionikeskus, www.pensionikeskus.ee, seisuga 01.09.2016.

Valitsemistasu on fondivalitsejale makstav tasu fondi valitsemise ehk fondi varade juhtimise eest. Valitsemistasu arvestatakse fondi varade turuväärtusest maha igapäevaselt ja selle võrra väheneb ka osaku hind. Seega on madalad valitsemistasud kasulikud ka pensioniks kogujale. Pensionifondi valikul on valitsemistasu üks oluline komponent, millele tasub ja tuleb tähelepanu pöörata. Valitsemistasu määra näidatakse protsendina aasta kohta.

Tutvun lähemalt pensionifondide valitsemistasudega

September oli Swedbanki pensionifondidele rahulik kuu

September 2016

Septembris jäid Swedbanki pensionifondide portfellis olevate peamiste aktsia- ja võlakirjaturgude liikumised suhteliselt tagasihoidlikuks.

  • Suurema positiivse panuse andsid investeeringud areneva Aasia ja Jaapani aktsiaturgudele.
  • Nõrgimat tulemust näitasid Kesk- ja Ida-Euroopa aktsiaturud, kus üheks põhjuseks oli Türgi riigireitingu alandamine.
  • Suur trahvinõue Deutsche Bankile seadis panga elujõulisuse küsimuse alla ja suurendas riske Euroopa ettevõtete võlakirjaturgudel.

Ettevaates on meie nägemus aktsiaturgude suhtes muutunud mõnevõrra positiivsemaks. Maailma majanduskasv on kiirenemas, analüütikute ootused ettevõtete kasumlikkuse osas on taas paranema hakanud ja jätkub keskpankade toetav rahapoliitika. Regionaalselt eelistame USA ja Rootsi aktsiaturge Lääne-Euroopa omadele, kuna viimase pangandussektor on jätkuvalt probleemide keskmes.

Pikem kuuülevaade: K1, K2, K3, K4, V1, V2, V3Jarno Edur,
Swedbanki pensioni- ja investeerimistoodete valdkonnajuht