Minu pensionivara

Skandinaavia moodi tehtud pension

Liigume Teie pensionivara eest hoolt kandes kindlalt Skandinaavias rajatud teed mööda.

  • Teie teenistuses on meie ja põhjanaabrite tipptasemel investeerimisspetsialistid.
  • Meie pensionifondide valitsemistasud on Eesti soodsaimad.
  • Aitame Teil jälgida, et valitud pensionifond vastaks Teie eesmärkidele.

II samba pensionifondide valitsemistasud alates 1. veebruarist 2016*Aktiivselt juhitud II samba pensionifondide valitsemistasud seisuga 15.11.2016

*Allikas: Pensionikeskus, www.pensionikeskus.ee, seisuga 02.02.2016.Allikas: Pensionikeskus, www.pensionikeskus.ee, seisuga 15.11.2016.

Valitsemistasu on fondivalitsejale makstav tasu fondi valitsemise ehk fondi varade juhtimise eest. Valitsemistasu arvestatakse fondi varade turuväärtusest maha igapäevaselt ja selle võrra väheneb ka osaku hind. Seega on madalad valitsemistasud kasulikud ka pensioniks kogujale. Pensionifondi valikul on valitsemistasu üks oluline komponent, millele tasub tähelepanu pöörata. Valitsemistasu määra näidatakse protsendina aasta kohta.

Tutvun lähemalt pensionifondide valitsemistasudega

Swedbanki pensionifondid investeerisid Eesti metsadesse

Oktoober 2016

Oktoober möödus edukamalt Swedbanki suurema aktsiaosakaaluga pensionifondidele.

  • Enamik suuremaid aktsiaturge tõusid ettevõtete kolmanda kvartali julgustavate majandustulemuste ja maailma majanduse elavnemise märkide toel.
  • Aktsiaturgudel valitsevat positiivset meeleolu tasakaalustasid pessimistlikumad toonid võlakirjaturgudel. Üle pika aja tõusid märkimisväärselt euros välja antud võlakirjade intressid.

Ettevaates oleme arvamusel, et finantsturud alahindavad inflatsiooni kiirenemise võimalusi. Sellest tulenevalt suurendasime pensionifondide investeeringuid USA inflatsiooniootustega seotud võlakirjadesse ja Eesti metsamaasse.

Swedbanki pensionifondide investeering Eesti metsamaasse on pikaajaline

Selle kaudu on Teie pensionisäästud paigutatud Eestisse ja need saavad osa Eesti metsaga toimuvatest arengutest. Ajalooliselt on investeeringud metsadesse pakkunud suhteliselt head pikaajalist kaitset inflatsiooni vastu – puidu ja maa hinnad on sageli käinud üldise hinnakasvuga käsikäes. Lisaks peaks investeering metsadesse aitama pensionifondide riske paremini hajutada. Investeeringu tootlust kujundab eeskätt metsa bioloogiline juurdekasv ja üldjuhul ei sõltu tootlus arengutest rahvusvahelistel finantsturgudel.

Pikem kuuülevaade: K1, K2, K3, K4, V1, V2, V3Jarno Edur,
Swedbanki pensioni- ja investeerimistoodete valdkonnajuht