Swedbank V-fondid

Naide

Hea võimalus pikaajaliseks investeerimiseks III sambasse

 • Sissemaksetelt saate tagasi tulumaksu*.
 • V-fondide ostmisel on sisenemis- ja tehingutasu 0 €.
 • Sissemaksed ja raha väljavõtmine on paindlik.
 • Pakume kolme eri riskiastmega fondi.
 • III samba fonde on võimalik omavahel vahetada.
NB! Tehke selle aasta sissemakse hiljemalt 27.12.2017.

*Tulumaksu saab tagasi pensioni III samba sissemaksetelt, mis on kuni 15% Teie brutosissetulekust, kuid mitte suuremad kui 6000 eurot kalendriaasta jooksul. Tulumaksu tagasi saamiseks tuleb Teil esitada tuludeklaratsioon. III samba sissemaksetelt saate tulumaksu tagasi ainult siis, kui olete need maksed ise teinud.

Oluline teada enne V-fondidesse investeerimist

1

Selleks, et teada saada, kas V-fondid on Teile sobiv lahendus ja milline neist valida, täitke palun riskiküsimustik.

Täidan riskiküsimustiku

2

V-fondidesse investeerimiseks on vaja omada väärtpaberikontot. Kui Teil ei ole veel seda, saate selle tasuta avada internetipangas.

Avan väärtpaberikonto

3

Soovitame sissemakseid teha regulaarselt. Regulaarse investeerimise korral saate võimaluse osta fondiosakuid nii turu kõrg- kui ka madalhetkedel, mis muudab keskmise ostuhinna üldjuhul soodsamaks kui ühekordseid paigutusi tehes.

V-fondide regulaarse kogumise näide

V2 pensionifond - Kasvustrateegia

 • Fondi varadest kuni 60% investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ja muudesse varadesse.
 • Fondiosaku väärtus võib lühema aja jooksul ulatuslikult kõikuda.

V2 fond sobib kui:

 • olete suhteliselt kõrge riskitaluvusega ning teadlik väärtpaberite võimalustest ja riskidest;
 • Teie eesmärk on tagada kogutava raha võimalikult suur kasv keskmise või pikema aja jooksul (minimaalselt 7 aastat).

Pikaajaline tulemus 14.12.2017

Tootlus aasta baasil Tootlus
1 aasta +4.64% +4.64%
3 aastat +4.09% +12.81%
5 aastat +4.21% +22.91%

Tulemuste tabel

 Lisa võrdlusesse

  Enne 01.01.2011 kuvatav pensionifondi osaku puhasväärtus on ümber arvutatud euroks ametliku keskkursiga 15.6466.

  Kogutootlus kalendriaastal

  Aasta 2016 2015 2014 2013 2012
  Kogutootlus +3.55% +2.27% +6.52% +4.19% +12.44%

  Volatiilsusmeetmed

  • Standardhälve : 5.69 %
  • Sharpe'i suhtarv : 0.54

  Kõik näitajad on 3 aastase perioodi kohta

  Küsi spetsialistilt