Swedbank V-fondid

Naide

Hea võimalus pikaajaliseks investeerimiseks III sambasse

 • Sissemaksetelt võid saada tagasi tulumaksu.*
 • V-fondide ostmisel on sisenemis- ja tehingutasu 0 €.
 • Makseid saad mugavalt suurendada, vähendada või mõneks ajaks peatada.
 • Pakume kolme eri riskiastmega fondi.
 • III samba fonde on võimalik omavahel vahetada.

*Tulumaksu saab tagasi pensioni III samba sissemaksetelt, mis on kuni 15% Sinu brutosissetulekust, kuid mitte suuremad kui 6000 eurot kalendriaasta jooksul. Tulumaksu tagasi saamiseks tuleb esitada tuludeklaratsioon. III samba sissemaksetelt saad tulumaksu tagasi ainult siis, kui oled need maksed ise teinud.

Oluline teada enne V-fondidesse investeerimist

1

Selleks, et teada saada, kas V-fondid on Sinule sobiv lahendus ja milline neist valida, täida riskiküsimustik.

Täidan riskiküsimustiku

2

V-fondidesse investeerimiseks vajad väärtpaberikontot. Kui Sul seda veel ei ole, ava see tasuta internetipangas.

Avan väärtpaberikonto

3

Soovitame sissemakseid teha regulaarselt. Regulaarse investeerimise korral saad võimaluse osta fondiosakuid nii turu kõrg- kui ka madalhetkedel, mis muudab keskmise ostuhinna üldjuhul soodsamaks kui ühekordseid paigutusi tehes.

V-fondide regulaarse kogumise näide

V2 pensionifond - Kasvustrateegia

 • Kuni 60% fondi varadest investeeritakse aktsiariskiga instrumentidesse, ülejäänu võlakirjadesse, rahaturuinstrumentidesse, hoiustesse, kinnisvarasse ja muudesse varadesse.
 • Fondiosaku väärtus võib lühema aja jooksul ulatuslikult kõikuda.

V2 fond sobib kui:

 • oled suhteliselt kõrge riskitaluvusega ning teadlik väärtpaberite võimalustest ja riskidest;
 • Sinu eesmärk on tagada kogutava raha võimalikult suur kasv keskmise või pikema aja jooksul (min 7 aastat).

Pikaajaline tulemus 22.02.2018

Tootlus aasta baasil Tootlus
1 aasta +0.22% +0.22%
3 aastat +1.34% +4.10%
5 aastat +3.76% +20.28%

Tulemuste tabel

 Lisa võrdlusesse

  Enne 01.01.2011 kuvatav pensionifondi osaku puhasväärtus on ümber arvutatud euroks ametliku keskkursiga 15.6466.

  Kogutootlus kalendriaastal

  Aasta 2017 2016 2015 2014 2013
  Kogutootlus +4.62% +3.55% +2.27% +6.52% +4.19%

  Volatiilsusmeetmed

  • Standardhälve : 5.31 %
  • Sharpe'i suhtarv : 0.50

  Kõik näitajad on 3 aastase perioodi kohta

  Küsi spetsialistilt