Pensionikindlustus+

Mis on Pensionikindlustus+?

 • Pensionikindlustus+ on vabatahtliku kogumispensioni leping, kus sissemaksed paigutatakse fondidesse.

  Kogumise jooksul võib fondide väärtus kahaneda või kasvada. Sissemakstud raha vähenemise risk on lepingu omaniku kanda

  Sõltuvalt alusvarana kasutatud fondide hinna kõikumisest võib kindlustuslepingu sissemaksete väärtus nii kasvada kui ka kahaneda. Pensionikindlustus+ eripära on garantii.

  Enne lepingu sõlmimist hinnake oma riskitaluvust
  Pensionikindlustus+ paigutatud raha investeeritakse fondidesse, mille tootlus ei ole garanteeritud. Seetõttu on oluline enne Pensionikindlustus+ sõlmimist hinnata teenuse ja alusvara sobivust Teie riskitaluvusele. Soovime, et meie kliendid teeksid lepingu sõlmides läbimõeldud otsuse ja soovitame kindlasti hinnata riskitaluvust enne lepingu sõlmimist siin.

  Pensionikindlustus+ sobib klientidele, kes kõrgema tootluse saavutamiseks on valmis võtma kogumisperioodi jooksul suuremaid riske ja aktsepteerivad eriti lepingu algusfaasis kogutud summade suuremaid kõikumisi.

  Pensionikindlustus+ ei sobi klientidele, kelle riskitaluvus on väga madal. Samuti tuleks tõsiselt kaaluda lepingu sõlmimise otstarbekust, kui kogumisperiood on väga lühike.

 • Garantii tagab, et kui Pensionikindlustus+ investeeringud on kaotanud kas või enamuse oma väärtusest, saate lepingu lõpus kätte sissemaksed, millest on maha arvatud vaid lepingu tasud.

  Lepingu ennetähtaegse katkestamise korral garantii sissemakstud summadele ei kehti.

  Pensionikindlustus+ lepinguga garanteeritakse, et Teie sissemakstud summad saavad fondide negatiivse tootluse tõttu väheneda vaid teatud ulatuses. Suure turulanguse korral, kus lepingu alusvara on kaotanud kas või enamuse oma väärtusest, saate lepingu lõppedes kätte pensioniraha, millest on maha arvatud vaid lepingu tasud. Lepingu ennetähtaegse katkestamise korral garantii sissemakstud summadele ei kehti.

  Näide 1:
  15 aastase lepingu korral, mille sissemaksed on 30 eurot regulaarselt kuus ning mille keskmine tootlus on ca -2%, moodustavad lepingu tasud ca. 11% kogu maksetest. Sellisel juhul saate lepingu lõppedes paigutatud rahast kätte 11% vähem.

  Näide 2:
  25-aastase lepingu korral, mille sissemaksed on regulaarselt 30 eurot kuus ning mille keskmine tootlus on 5% aastas, on lõplik kogutud summa ligikaudu 59% suurem sissemaksetest ning garantii ei rakendu.

  Näide 3:
  25-aastase lepingu korral, mille sissemaksed on regulaarselt 30 eurot kuus ning mille keskmine tootlus on -5% aastas, on lõplik kogutud summa ligikaudu 52% väiksem sissemaksetest ning lepingu lõppedes rakendub garantii. Lõpptulemusena makstakse Teile ligikaudu 13% vähem raha, kui Te lepingusse sisse maksite (sissemaksetest lahutatakse maha lepingu tasud haldamise ja garantii eest). Ülejäänud investeeringutest saadud kahjumi võtab kindlustusselts enda kanda.

  Näide 4:
  Kui alusvara tootlus on sarnane erakordsetele tingimustele suure finantskriisi ajal 2008–2009, võib lepingusse ühe aasta jooksul regulaarselt tasutud maksete summa väheneda 36% ainuüksi alusvara tootluse tõttu. Lepingu ennetähtaegse lõpetamise korral garantii ei rakendu ning kahju vara väärtuse vähenemisest kannab lepingu omanik.

 • Vastavalt tähtajale valitud fondid.

  Sõltuvalt sellest, kui kaua on aega jäänud kogumise lõpuni, muutub investeeringute riskitase automaatselt järjest madalamaks. Seega ei pea Teie ise Pensionikindlustus+ valitud fondide ja nende muutmise pärast muretsema – selle eest hoolitseme meie. Lepingu alguses on investeeringud suunatud rohkem aktsiafondidesse ja lepingu lõppedes rohkem võlakirjafondidesse. Aastatega investeerimisrisk väheneb, sest suurendatakse järk-järgult konservatiivsete varaklasside osakaalu, kuni need moodustavad lepingu lõppedes enamuse.

  Risk ja tootlus käivad enamasti käsikäes. Ei saa seada ühel ajal eesmärgiks teenida suurimat võimalikku tulu ning olla samas kindel, et investeeritud raha väärtus ühelgi hetkel ei vähene. Ajas muutuva aktsia- ja võlakirjafondide osakaalu eesmärk on saavutada optimaalne tasakaal investeerimisriski ja oodatava tootluse vahel, võttes arvesse konkreetse lepingu pikkust. Aktsiafondide osakute hinnad võivad suhteliselt palju kõikuda ning peegeldavad maailma majanduse ja ettevõtete käekäiku. Seetõttu on need lepingus suuremas proportsioonis eelkõige algusperioodil. Võlakirjafondid investeerivad valitsuste võlakirjadesse ning nende riskisust hinnatakse väiksemaks kui aktsiatel.

  Investeerimisstruktuur

  Aktsiad - tähistab fondi, mis investeerib globaalselt maailma majandusse. Hõlmates arenenud piirkondade stabiilsust ja arenevate maade kasvupotentsiaali, on fondi tulemused erinevate majandustsüklite jooksul stabiilsemad.
  Kesk-pikad võlakirjad tähistab fondi, mille osakute väärtus peegeldab eurotsooni 5–7-aastaste võlakirjade keskmist tootlust ehk indeksit.
  Lühiajalised võlakirjad tähistab fondi, mille osakute väärtus peegeldab eurotsooni 1–3-aastaste võlakirjade indeksit.

 • Raha saab fondi paigutada iga kuu otsekorraldusega või vabalt valitud ajal ja summas.

  Regulaarselt tehtavad maksed on soodsaim ja kindlaim viis pensioniraha kasvatamiseks. Pensionikindlustus+ sissemaksetelt ei võeta sisenemistasu ega muid tehingutasusid. e-arve püsimakse lepinguga swedbanki kontolt tasudes ei lisandu ka maksekorralduse teenustasu.

  Regulaarne säästmine vähendab oluliselt nn vale ajastuse riski osta suurema summa eest osakuid siis, kui osakuhinnad pole soodsad. Ka kogenud investoritel on väga raske tabada soodsaimat hetke fondi sisenemiseks ehk leida hetk, mil fondiosakute hinnad on madalaimad. Regulaarse investeerimise korral saate võimaluse osta fondiosakuid nii turu kõrg- kui ka madalhetkedel, mis muudab keskmise ostuhinna üldjuhul soodsamaks kui ühekordseid paigutusi tehes. See aitab ka paremini vastu pidada fondiosakute hinnalangusele.

  Lisaks regulaarsetele maksetele saab teha ka ühekordseid paigutusi. Selleks peab maksekorraldusele lisama kindlasti ka lepingu viitenumbri.

  Alates 2012. aastast võib Teie Pensionikindlustus+ lepingusse sissemakseid teha ka tööandja (tööandja sissemaksed on vabastatud erisoodustusmaksust).

 • Riik toetab pensioniks säästmist maksusoodustusega.

  Riik toetab pensioni III sambasse raha kogumist, mistõttu on Teie sissemaksed Swedbanki pensionikindlustus+ lepingusse kuni 15% ulatuses Teie aastasissetulekust tulumaksuvabad – tulumaks 20% makstakse pensionikogujatele tuludeklaratsiooni alusel tagasi. Juhul kui te olete paigutanud aasta jooksul 15% oma sissetulekust III sambasse, saate juba kevadel peale tuludeklaratsiooni esitamist tagasi 20% sissemaksete kogusummast. Alates 01.01.2012 kehtib maksuvabastuse ülempiir 6000 eurot.

  Näiteks, kui Teie brutopalk on aastas 6500 eurot ja olete teinud aasta jooksul sissemakseid 600 eurot, saate taotleda tulumaksu tagastamist 120 eurot.

 • Hea ülevaade kogumisest internetipangas.

  Swedbanki internetipangas saate põhjaliku ülevaate pensionivara hetkeväärtusest, sisse- ja väljamaksetest, lepingutasudest ja tootlusest nii numbrites kui ka graafikute näol. Ka vajalikud lepingumuudatused saate teha internetipangas.

  Küsimuste korral annab Teile kiirelt vastused investeerimistugi telefonil 613 1606 (tööpäeviti 8.30–18.00). Investeerimistugi on Teile abiks ka siis, kui tahate pensionikindlustuse lepingut muuta.

Pensionikindlustus+ kalkulaator

Teie vanus
aastat
Millal soovite minna pensionile?
aastat
Kuumakse

Korduma kippuvad küsimused

 • Kas ma saan ise investeeringu jaotust aktsiate ja võlakirjade vahel muuta?

  Teie ise seda jaotust muuta ei saa. Raha Pensionikindlustus+ kogumise ajal muudetakse aktsia- ja võlakirjafondide osakaalu automaatselt vastavalt lepingu lõpuni jäänud ajale. Lepingu alguses on investeeringud suunatud rohkem aktsiafondidesse ja lepingu lõppedes rohkem võlakirjafondidesse.
 • Kuidas saab lepingut lõpetada ja millised on lepingu lõpetamise kulud?

  Pensionikindlustus+ lepingut on võimalik lõpetada pangakontoris või internetipangas. Internetipangas lepingu lõpetamiseks tuleb esmalt võtta ühendust investeerimistoega telefonil 613 1606 või aadressil investeerimistugi@swedbank.ee. Lepingu lõpetamisel tuleb maksta teenustasu – 1% väljamakselt, kuid mitte vähem kui 20 eurot, kui lõpetamise avaldus esitatakse enne viie aasta möödumist lepingu sõlmimisest. Pärast viie aasta möödumist lepingu lõpetamisel teenustasu ei võeta. Lepingu ennetähtaegse katkestamise korral makstakse välja fondiosakute turuväärtus, st garantii siis ei kehti.
 • Kui ma ei soovi Pensionikindlustus+ lepingusse enam regulaarselt raha paigutada, siis mida ma tegema pean?

  Regulaarset maksegraafikut on võimalik lõpetada interneti teel, kui avate oma Pensionikindlustus+ lepingu internetipangas. Selleks valige menüüst Vara- ja elukindlustus -> Minu lepingud -> Pensionikindlustus+ -> Muudatused -> Makseviisi muutmine. Regulaarsete maksete lõpetamisel on Teil võimalik Pensionikindlustus+ suunata vabalt valitud summasid just siis, kui ise seda soovite.
 • Mida ma ise kogumise jooksul jälgima peaksin? Kas pean midagi selle aja jooksul muutma?

  Kõige olulisem on jälgida, et paigutused pensionivarasse vastaksid sissetulekule. Uuringute kohaselt peaks väljakujunenud elustandardi hoidmiseks inimese pension olema ca 65-70% tema senisest sissetulekust. Hinnanguliselt annavad riiklik pension ja kohustuslik kogumispension kokku umbes poole inimese pensionieelsest kuusissetulekust. Soovitatav on koguda III sambasse ligikaudu 10% sissetulekust.
 • Kas Pensionikindlustuse+ lepinguga on võimalik ka oma elu kindlustada?

  Pensionikindlustus+ on täiendava kogumispensioni kindlustusleping ning lepingu sõlmija surma korral tehakse tõesti väljamakse lepingus määratud soodustatud isikule. Väljamakstavaks summaks on kogutud pensionivara, millele kindlustusandja lisab omalt poolt 2% (tulenevalt seadusest on vähim väljamakstav summa surma korral 102% kogumisreservi väärtusest). Kuna Pensionikindlustus+ eesmärk on siiski pensionivara kogumine, ei saa selles lepingus kokku leppida suuremat kindlustuskaitset. Kui soovite oma perele pakkuda suuremat turvatunnet, soovitame valida sobiv lahendus Swedbanki pakutavate kindlustusvõimaluste seast. Nende kohta saate lähemalt lugeda internetipangast teema „Vara- ja elukindlustus” alt.
 • Kuidas ma tean, et antud leping sobib minu kogumiseesmärkide täitmiseks?

  Pensionikindlustus+ paigutatud raha investeeritakse fondidesse, mille tootlus pole garanteeritud. Seetõttu on oluline enne Pensionikindlustus+ sõlmimist hinnata teenuse ja alusvara sobivust Teie riskitaluvusele. Riskitaluvust saate hinnata enne lepingu sõlmimist, kuid samuti saate seda teha igal ajahetkel siin.
 • Kuidas erineb Pensionikindlustus+ varasemast Pensionikindlustus Fondidesse lepingust?

  - Aktsia- ja võlakirjafondide osakaalu muudetakse lepingu jooksul vastavalt lepingu lõpuni jäänud ajale. Kui lepingu sõlmimisel on paigutatud investeeringud enamjaolt kõrgema riski ja oodatava tootlusega varadesse, siis aastatega investeerimisrisk väheneb. Seetõttu suurendatakse järk-järgult konservatiivsete varaklasside osakaalu, kuni need moodustavad lepingu lõppedes enamuse.

  - Erinevalt varasematest lepingutest ei paku me laia valikut fonde koos sellest tuleneva võimalusega valida endale suurem risk, kui seda teadvustatakse.

  - Lisasime garantii, mis tagab, et kui lepingu alusvara on kaotanud suure osa oma väärtusest, saab lepingu lõpptähtpäeval väljamakstav pensioniraha väheneda vaid lepingutasude võrra. Loe lähemalt siit.
 • Mida peaksin tegema, kui mul on varasem Pensionikindlustus Fondidesse leping?

  Soovitame Teil täita Swedbanki riskiküsimustik, võrrelda vastust Teie valitud investeerimisstrateegia ja teenusega ning vajaduse korral teha muudatused.
  Kliendid, kes on valinud laiema valiku fondide seast nn individuaalse portfelli, kuid kes eelistavad pigem juhitud lahendusi, peaksid hindama olemasoleva lahenduse sobivust.
  Senistel klientidel on soovi korral võimalik uuendada valitud tootetingimusi tervikuna ning jätkata kogumist uuendatud Pensionikindlustus+. Tingimuste muutmine on sõlmimistasuta.
  Lisainfo saamiseks pöörduge Swedbanki investeerimistoe poole numbril 613 1606 või aadressil investeerimistugi@swedbank.ee.

Pensionikindlustus+ on investeerimisriskiga täiendava kogumiskindlustuse leping, mille investeerimisrisk on kindlustusvõtja kanda. Investeerimisrisk tähendab seda, et kindlustusvõtja kindlustuslepingusse tehtud sissemaksetest saadav tulu või ka kulu sõltub kindlustuslepingu alusvara käekäigust ja selle turuhindade muutusest. Kindlustuslepingu sissemaksete väärtust muudab ajas see, kuidas muutub kindlustuslepingu alusvarakas olevate finantsinstrumentide turuväärtus.
Lepingu lõpptähtpäeval väljamakstav summa on suurim kahest, kas reserviväärtus (investeeringute turuväärtus, millest on mahaarvestatud lepingu tasud) või garantiiväärtus (Lepingusse teostatud sissemaksed millest on mahaarvestatud lepingu tasud). Lepingu ennetähtaegse katkestamise korral garantii sissemakstud summadele ei kehti.
Palume Teil enne lepingu sõlmimist hoolikalt tutvuda lepingu tingimuste ja hinnakirjaga ning vajaduse korral konsulteerida asjatundjaga. Pensionikindlustus+ pakub Swedbank Life Insurance SE.

Küsige nõu

Nimi:*
E-post: *
Telefon:
Küsimus: