I - III aasta
Turud kasvavad
IV - VI aasta
Turud langevad
VII - IX aasta
Turud kasvavad
V+ kasvatab Teie pensionivara turvaliselt

Täiendava kogumisepensioni lahendus V+ pensionikindlustus võimaldab Teil pensionivara kogudes saada osa väärtpaberiturgude kasvust ning olla samal ajal kaitstud turgude languse vastu.

V+ lepingus paigutatakse Teie pensionivara lepingu alguses kõrgema tootluse ja riskiga aktsiafondidesse ning vastavalt lepingu kestusele paigutatakse järk-järgult ümber madalama riski ja tootlusega võlakirjafondidesse. See võimaldab koguda pensionivara kasumlikult ja turvaliselt, ise investeeringute struktuuri pidevalt jälgimata.

V+ leping annab iga kindlustusaasta lõpus garantii pensionivara kasvule. Väärtpaberiturgude languse korral saate garantii sissemakstud summale, mida vähendatakse vaid lepingutasude võrra.

Graafikule klõpsates näete selgitusi, kuidas kasvab Teie pensionivara erinevates turuolukordades.

V+ pensionikindlustuse hinnakiri »
V+ pensionikindlustuse tingimused »
Kuidas kasvab pensionivara tõusvate
turgude korral?

I aasta
Sõlmite V+ pensionikindlustuse ning seote lepinguga 2000 eurot. Lisaks hakkate iga kuu tegema 50-euroseid juurdemakseid. Esimese kogumisaasta jooksul on fondide tootlus 25%, mistõttu Teie pensionivara kasvab aasta jooksul väärtpaberiturgude 25 % tõusu ning lisaks aasta jooksul tehtud sissemaksete võrra.

II aasta
Pensionivara garantiiväärtus fikseeritakse igal aastal samal päeval, mil sõlmisite V+ lepingu. Garantiiväärtusest allapoole Teie pensionivara ei lange. Esimesel kogumisaastal kasvas Teie pensionivara sõltuvalt turgude tõusust ning lisaks igakuiste juurdemaksete arvel. Teisel kogumisaastal on turg endiselt soodne, mistõttu Teie pensionivara tõuseb veel 20%.

III aasta
Ka kolmanda aasta alguses võetakse eelmise aasta tõus garantiiväärtuse fikseerimisel arvesse. Seega on kahe aastaga investeeritud pensionivara kasvanud 50%.

V+ pensionikindlustuse raha investeeritakse kahte fondi »

Mis juhtub, kui turud langevad?

IV aasta
Neljanda kogumisaasta alguseks on fondiinvesteeringute väärtus langenud 13% võrra. Teie pensionivara garantiiväärtuse fikseerimisel aga lähtutakse pensionivara kogumise ajal seni saavutatud kõrgeimast garantiiväärtusest, millele lisatakse igakuiste sissemaksete summa. Garantiiväärtust vähendavad vaid iga-aastased lepingutasud.

V aasta
Fondide tootlikkus väheneb veelgi, kuid Teie pensionivara ei vähene. Teete endiselt igakuiseid juurdemakseid ning selle arvel kasvab ka pensionivara. Pensionivara garantiiväärtuse fikseerimisel võetakse arvesse eelmisel aastal tehtud juurdemakseid, millest on maha arvestatud osakute vahendustasu (1% sissemaksete summast) ning haldus-ja garantiitasud, kokku 1,5 % vara väärtusest.

VI aasta
Kuuendal pensionivara kogumise aastal hakkavad aktsiahinnad taas tõusma, jõudes aasta lõpuks tasemeni, millele on fikseeritud Teie pensionivara garantiiväärtus. Kuuendal aastal kasvab pensionivara sarnaselt eelmise aastaga igakuiste sissemaksete arvel. Languses olnud turgude uus tõus ei mõjuta Teie pensionivara kasvu niikaua kuni see ei ole ületanud Teie lepingu garantiiväärtust.

V+ leping kindlustab kogutud pensionivara säilimise »
Mis juhtub, kui turud taas tõusma hakkavad?

VII aasta
Pensionivara kogumise seitsmenda aaasta alguseks jõuavad aktsiahinnad tasemele, millel on fikseeritud Teie pensionivara garantiiväärtus. Nüüd hakkab ka Teie pensionivara lisaks igakuistele sissemaksetele tõusma väärtpaberiturgudega samas tempos.

VIII aasta
Kaheksandal aastal fikseeritakse Teie pensionivara garantiiväärtus võttes arvesse igakuiseid sissemakseid ning eelmise aastal tõusnud fondide tootlikkust, st et lisaks sissemaksetele kasvas Teie pensionivara veel 10%. Kaheksandal aastal on turg taas tõusev ning samas tempos kasvab ka Teie pensionivara.

IX aasta
Kui peaksite just nüüd pensionile jääma, maksaks elukindlustus Teile pensionit vastavalt turu kõrghetkel fikseeritud summale, millele on lisatud Teie tehtud täiendavad sissemaksed.

Maksed V+ pensionikindlustusse on paindlikud »
Juhime teie tähelepanu, et käesoleval graafikul ja seda kirjeldaval materjalil on illustreeriv eesmärk Esitatud arvandmed on näitlikud ega põhine tegelikele väärtpaberituru tulemustele. Kindlustusandja ei saa garanteerida ega prognoosida väärtpaberiturgude tootlust. Samuti kehtib garantiiväärtus lepingu tingimustes kokkulepitud kindlustusjuhtumi saabumisel.