Privaatportfell

aastat
Regulaarse makse summa
Kasv

Oodatav alusvara tootlus -  Tasakaal :%

Positiivne prognoosNullmäära prognoosNegatiivne prognoos

Kogumisreservi väärtus lepingu lõppedes
Kokku makstud
Prognozētā nodokļu atmaksa
Prognoositud lepingu tasud kokku
Prognoositud kogumisreservi väärtus lepingu lõppedes

Graafik

(Positiivne prognoos)(Nullmäära prognoos)(Negatiivne prognoos)Prindin
Lepinguaasta Aastamakse Nodokļa atmaksa Lepingu tasud* Prognoositud kogumisreserv lepinguaasta lõppedes

*  vastavalt hinnakirjale (PDF)

Privaatportfell on investeerimisriskiga elukindlustusleping, mille investeerimisrisk on kindlustusvõtja kanda. Tabelis kuvatavad näitajad ei ole garanteeritud ja need on selgitava iseloomuga ning põhinevad kalkulaatorisse sisestatud näitajate väärtusele. Enne lepingu sõlmimist tutvuge lepingu tingimuste ja hinnakirjaga kodulehel www.swedbank.ee ning vajaduse korral konsulteerige asjatundjaga. Teenusepakkujaks on Swedbank Life Insurance SE.

Kalkulaator kasutab näitajaid ja arvutusloogikat (plaanitud kindlustusmakse suurus, kogumisperioodi pikkus, eeldatav tootlus ja selle stsenaariumid), mis erinevad oluliselt kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabele esitatud nõuetest. Kindlustustoote osas valiku tegemisel tutvuge palun toote Põhiteabedokumendi jaotises "Millised on riskid ja millist kasu ma saan" tootluse stsenaariumide tabelis toodud prognooside tulemustega.

heading