Likviidsusfondid

Investeerivad eeskätt lühiajalistesse võlakirjadesse, mille hindu intressimäärade kõikumine oluliselt ei mõjuta. Likviidsusfond sobib investorile, kes eelistab investeerida väga konservatiivselt või kes soovib investeerida lühikest aega.

Tasakaalustatud fondid

Investeerivad nii võlakirjadesse kui ka aktsiatesse, seetõttu jäävad riskantsuse poolest võlakirjafondide ja aktsiafondide vahepeale. Tasakaalustatud fond sobib investorile, kes peab võlakirjafondi liiga konservatiivseks, kuid kes samas ei soovi paigutada kogu raha kõrgema riskiga aktsiafondi.

Võlakirjafondid

Investeerivad ettevõtete ja valitsuste võlakirjadesse, mis on tavaliselt väiksema riskiga kui aktsiad. Võlakirjafond sobib konservatiivsele investorile, kes soovib nii oma investeeringu ostujõudu säilitada kui ka teenida likviidsusfondidest rohkem.

Aktsiafondid

Investeerivad ettevõtete aktsiatesse, olles teiste fondidega võrreldes kõige kõrgema riskitasemega. Aktsiafond sobib investorile, kes soovib oma kapitali maksimaalselt kasvatada, ning kes on valmis fondiosakud alles jätma ka turgude languse korral.