Funds

Kas laste fondiplaaniga saab lapsevanemat õnnetusjuhtumite vastu kindlustada?<br> Jah, lapsele raha kogudes saab ka lapsevanem sõlmida lisakindlustusi õnnetusjuhtumi järgse töövõimetuse, invaliidsuse või surmajuhtumi puhuks. Ema ja isa käekäigust oleneb ju ka lapse oma. NB! Ainult Swedbanki kontorites. Nõustajad kontorites aitavad Teil leida sobivaima lahenduse, kui suures osas ja mille vastu end kindlustada. Võtan nõustajaga ühendust

Kas laste fondiplaaniga saab last õnnetusjuhtumite vastu kindlustada?<br> Jah, laste fondiplaani juurde on võimalik valida ka laste õnnetusjuhtumi lisakindlustus raskemate traumade puhuks. See lisakindlustus on mõeldud aitama, kui laps vajab õnnetusejärgselt normaalsesse ellu tagasi pöördumiseks kallist arstiabi või järelravi. Lisakindlustuse võib teha lühemaks perioodiks kui fondiplaani. NB! Ainult Swedbanki kontorites. Nõustajad kontorites aitavad Teil leida sobivaima lahenduse, kui suures summas oma last kindlustada. Võtan nõustajaga ühendust

Miks laste fondiplaanis pakutakse just selliseid varahaldureid ja nende poolt hallatavaid fonde?
Fondide ja haldurite valikut teostasid Swedbanki analüütikud. Valik toetub maailma majanduse suundumuste seirele ja investeerimisfondide tulemuste analüüsile läbi nende fondide ajaloo. Lisaks on lähtutud fondide valikul nende investeerimisstrateegiast, mis piirkondadesse ja majandussektoritesse nad investeerivad ning teenustasude ja fondihaldurite kvaliteedi suhtest. Valituks osutusid JPMF fondid kui oma kategooria kõige paremad, Templetoni fondid, kelle teenistuses on maailma fondihaldurite tipud ning Swedbanki ja Swedbanki fondid kui Skandinaavia ning Balti piirkonna parimad.

Kas laste fondiplaani tasub korrapäraselt raha paigutada? Mis on selle efekt?
Pikaajaline regulaarne rahapaigutamine aitab Teil siluda turu kõikumisi. Selleks tuleb investeerida regulaarselt pikema aja vältel alati sama summa ühte ja samasse investeerimisfondi või fondide kombinatsiooni. Seega ostate võrdsete ajavahemike tagant osakuid erinevate hindadega, saades vähem osakuid kui turg on üleval rohkem osakuid, kui turg on all. Teie ostetud osakute keskmine hind kujuneb madalamaks kui osakute tegelik hind lepingu vältel.

Kas laste fondiplaanist saab raha osaliselt välja võtta?
Jah, see on võimalik. Selleks peate esitama väljamakseavalduse. Väikseim väljamaksesumma on 1000 krooni, lepingu investeerimisosasse peab jääma alles vähemalt 10 000 krooni. NB! Raha osalised väljavõtud võivad vähendada fondiplaani tootlust.

Millised on laste fondiplaani teenustasud?
Sõlmimistasu (vt hinnakirja). Fondidega sidumisel esimest kindlustusmakset vähendatakse sõlmimistasu võrra. Haldustasu lepingu haldamise eest (vt hinnakirja) Teenustasud lepingu hinnastatavate muudatuste, lepingu ennetähtaegse lõpetamise, raha osalise väljavõtu eest (vt hinnakirja). NB! Teenustasud arvatakse maha Teie fondiplaani investeerimisosast, eraldi makseid Te selleks tegema ei pea.

Kas erinevalt tavalisest rahapaigutuste ümbersuunamisest investeerimisfondide vahel jäetakse Fondiplaanis raha fondist fondi suunamine tulumaksustamata?
Jah, nii see on.

Millal leping lõpeb ja mis siis juhtub?
Lepingu lõpuaega kokku ei lepita. Fikseeritakse küll kindlustusperiood, minimaalselt 4 aastat. Kindlustusperioodi lõppedes peab lapse vanus jääma vahemikku 18 kuni 25 aastat, kuid kogumine võib jätkuda. Suureks sirgunud lapsel on siis juba ka endal võimalik fondide vahel valida. Kui otsustatakse raha välja võtta enne kindlustusperioodi lõppu, rakenduvad teenustasud ning tulumaks.

Mis saab euro tulekul?
Euro tulekul arvutatakse klientide varad kroonist eurosse ümber. NB! Paljude fondide puhul ongi Teie vara juba euros!

Mille poolest erinevad laste fondiplaan ja Fondiplaan?

  • Laste fondiplaani minimaalne haldustasu on madalam kui fondiplaanil (ka õppeedukuse soodustust arvestamata).
  • Laste fondiplaanis on regulaarne väikseim sissemakse madalam kui fondiplaanis (300 kr)
  • Laste fondiplaan läheb Teie poolt soovitud ajal Teilt üle lapsele. Kui ta soovib võib ta minimaalse summa fondiplaanis sisse jätta, ülejäänud näiteks välja võtta – seega oma fondiplaani alles jätta. Kui ta juba ise teenima on hakanud, siis on tal varnast võtta tulumaksuvaba investeerimisfondidesse raha kogumise võimalus.
  • Laste fondiplaani kaudu saab kaasata ka sugulasi-tuttavaid lapse stardiraha kogumisse vt rahaflaier