Investeerimishoius

Kas usud, et e-valdkonnas tuleb edukas aasta?

Kui jah, siis tasub tutvuda uue investeerimishoiusega „E-kaubandus 2“, mille alusvara on seotud kolme suure USA e-valdkonnas tegutseva ettevõttega: Amazon.com, Priceline Group ja Facebook Inc.

 • Hoiutähtaeg 1 aasta
 • Väikseim hoiusumma 2000 €

Otsustamiseks on aega kuni 09.01.2017.

Hetkel pakkumises olevad investeerimishoiused

242 „E-kaubandus 2“

243 „E-kaubandus 2 riskipreemiaga“

Riskipreemia: - 1%
Barjäär: 105% 105%
Garanteeritud intress: - -
Tingimuslik intress: 0,4–0,6% hoiuperioodi eest 2,5–4,5% hoiuperioodi eest
Müügiperiood: 22.11.– 09.01.2017 22.11.– 09.01.2017
Hoiutähtaeg: 1 aasta 1 aasta
Miinimumsumma: 2000 EUR 2000 EUR
Tingimused Tingimused
Avan uue hoiuse Avan uue hoiuse

Mis on investeerimishoius?

Investeerimisriskiga hoius on tähtajaline hoius, mille intress sõltub osaliselt või täielikult väärtpaberi, hoiuse, valuuta, muu instrumendi või selle alusvara väärtusest või selle muutusest.

 • Võimalus teenida tavahoiusest suuremat intressi
 • Hoiusumma on hoiuse lõppedes garanteeritud
 • Puuduvad väärtpaberitesse investeerimisega kaasnevad kulud
 • Ohtudeks on intresside mitteteenimine ja riskipreemiaga hoiuse puhul preemiana makstud lisatasu kaotus

Miks tasub valida investeerimishoius „E-kaubandus 2”?

 • Alusvaraks olevad ettevõtted on oma valdkonnas turuliidriteks, nende tooted ja teenused on väga konkurentsivõimelised. Nii on neil võimalus saada oma äritegevuselt korralikku kasumit.
 • Ettevõtetel on ruumi laienemiseks nii geograafiliselt (uutesse riikidesse ja uutele turgudele) kui ka teenuste poolest. See aitab kaasa soodsale kasvule ning on lõppkokkuvõttes kasulik aktsionäridele, võimaldades teenida suuremat tulu.
 • Amazon, Priceline ja Facebook on ka Bloombergi analüütikute novembrikuiste soovituste nimekirjas.
 • Arvestades, et USA majandus on suhteliselt heas seisus, saavad alusvaraks olevad ettevõtted kasu sellest, et tarbijad kulutavad rohkem raha Amazonist ja Priceline’i vahendusel ostetud kaupadele ja teenustele; ettevõtted võivad suurendada kulutusi Facebookist ostetavale reklaamile.
 • Kui makromajanduslik olukord peaks halvenema, võib sellega kaasneda tarbijate kulutuste vähenemine kaupadele ja teenustele, mis ei ole esmatarbevajadustega seotud. See kahandab alusvaraks olevate ettevõtete tuluvõimalusi.
 • Kõik ettevõtted peavad oma äritegevuse arendamiseks tegema investeeringuid, mis vähendab aktsionäridele jagatava kasumiosa suurust. Tehnoloogia muutub kiiresti ja nendes valdkondades nõuab uuenduste järjepidev kasutuselevõtt palju ressursse.
 • Internetiäris on konkurents väga terav ning agressiivsed konkurendid võivad praegused turuliidrid nende positsioonidelt kõrvale tõrjuda. Tehnoloogiasektor võib väga kiiresti muutuda ja praegused liidrid ei pruugi varsti enam aktsionäridele piisavat tulu tuua.

Alusvara kirjeldus

Investeerimishoius "E-kaubandus 2" on seotud kolme suure USA e-valdkonnas tegutseva ettevõttega: Amazon.com, Priceline Group ja Facebook Inc.

Amazon.com on veebipood, mis pakub laia tootevalikut: müüakse raamatuid, muusikat, arvuteid, elektroonikatooteid, kodu- ja aiakaupu ning palju muud.

Priceline Group on maailma suurim reisiteenuste veebimüüja. Teenuseid pakutakse tarbijatele ja kohalikele partnerettevõtetele enam kui 200 riigis kuue peamise tootemargi kaudu: Booking.com, Priceline.com, Agoda.com, KAYAK, rentalcars.com ja OpenTable.

Facebook Inc. haldab populaarset 37. keeles kättesaadavat veebipõhist suhtlusvõrgustikku, mis võimaldab registreerunutel luua kasutajaprofiile, laadida üles pilte ja videosid, saata sõnumeid ning pidada ühendust sõpradega. Facebookil on üle miljardi aktiivse kasutaja.

Alusvara ajalooline tootlus

Alusvara väärtus võib aja jooksul nii tõusta kui langeda. Senine tootlus ei garanteeri samasugust tootlust tulevikus.
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Amazon.com -3.86 44.93 58.96 -22.18 117.78 13.27
Priceline 17.06 32.64 87.37 -1.91 11.82 13.36
Facebook -29.95 ** 105.29 42.77 34.15 21.51

Allikas: Bloomberg
* 31.12.2015 kuni 03.11.2016
** 17.05.2012 kuni 31.12.2012

graph

Investeerimishoiuse alusvara liikumist saab jälgida internetiaadressil www.bloomberg.com.

Alusvara koodid sisestamiseks Bloombergi:
Amazon.com – AMZN:US
Priceline Group – PCLN:US
Facebook Inc. – FB:US

Intressi kujunemine

Tingimuslik intress on esitatud vahemikuna. Intresside täpne suurus määratakse kindlaks pärast hoiuste edukat märkimist ning see avaldatakse panga veebilehel www.swedbank.ee 17.01.2017.

Investeerimishoiuselt makstakse fikseeritud suurusega tingimuslikku intressi juhul, kui kõigi kolme alusvaras oleva aktsia lõppväärtus on vähemalt 5% kõrgem kui vastava aktsia algväärtus.

Kui ühe, kahe või kõigi kolme alusvaras oleva aktsia lõppväärtus on kasvanud vähem kui 5% või kahanenud võrreldes vastava aktsia algväärtusega, siis investeerimishoiusele intressi ei maksta.

Näide: Eeldame, et investeerimishoiusele kehtestati tingimuslik intress 0,5% aasta kohta. Allpool toodud tabelis on esitatud investeerimishoiuse intress aktsiate erinevate liikumiste korral.

Näide: Eeldame, et investeerimishoiusele riskipreemiaga kehtestati tingimuslik intress 3,5% aasta kohta. Allpool toodud tabelis on esitatud investeerimishoiuse intress aktsiate erinevate liikumiste korral.


Investeerimishoiuse intress aktsiate erinevate liikumise korral

Tingimuslik intress hoiuperioodi lõpptähtajaks
242 „E-kaubandus 2“ 243 „E-kaubandus 2 riskipreemiaga“*
Kolme aktsia väärtus on kahanenud või tõusnud vähem kui 5% 0% 0%
Kahe aktsia väärtus on kahanenud või tõusnud vähem kui 5% 0% 0%
Ühe aktsia väärtus on kahanenud või tõusnud vähem kui 5% 0% 0%
Kolme aktsia väärtus on kasvanud 5% või rohkem 0.5% 3.5%

*Riskipreemiat arvesse võtmata.

Klient teavitab hoiuse avamisel Panka sellest, kas hoius avatakse investeerimiskonto vahendite arvel või mitte. Kui hoius avatakse investeerimiskonto vahendite arvelt, siis Pank intressi väljamaksmisel sellelt tulumaksu kinni ei pea. Kui hoiust ei avata investeerimiskonto vahendite arvelt, peab Pank intressi väljamaksmisel sellelt tulumaksu kinni. Kliendil on õigus hoiuperioodi jooksul oma varem tehtud teavitust investeerimiskonto kasutamise kohta muuta, Pank lähtub intresside väljamaksmisel kliendi viimasest teavitusest.

Krediidirisk

Oht kaotada hoiusumma ja võimalikud intressid panga maksevõime halvenemise tõttu. Kliendi õigused on kaitstud Tagatisfondi poolt tagatisfondi seaduses sätestatud ulatuses ja korras.

Tururisk

Oht, et alusvara hind ei liigu soovitud suunas, mis toob kaasa intresside vähenemise või puudumise, lisaks võib hoiuselt hoiuselepingu lõppemisel makstav intress jääda väiksemaks kui makstud riskipreemia.

 • Kuidas arvutatakse hoiuse intressi?

  Iga investeerimishoiuse liigi puhul määratakse eraldi osalusmäär alusvara väärtuse suurenemises, millest sõltub muuhulgas ka intress, mis hoiutähtaja lõpus koos hoiusummaga Teie kontole kantakse.
  Hoiuse intressisumma arvutatakse järgmise valemi alusel: hoiusumma x osalusmäär x [(alusvara lõppväärtus – alusvara algväärtus) / alusvara algväärtus] = hoiuse intress Näiteks kui paigutate 1000 eurot investeerimishoiusesse, mille osalusmäär alusvara väärtuse suurenemises on 55%, alusvara algfikseering on 100 ja alusvara lõppfikseering hoiuperioodi lõpus on 122,15, on intress hoiutähtaja lõppkuupäeval 121,825 eurot:

  1000 x [(122,15 – 100) / 100 ] x 55%= 121,825

  Kui valemi järgi arvutatud intress on null või sellest väiksem, hoiuse pealt intressi ei maksta.
 • Mis vahe on investeerimishoiusel ja otse väärtpaberitesse investeerimisel?

  Erinevalt väärtpaberitesse investeerimisest on summa, mille Te investeerimishoiusele panete, hoiuperioodi lõpptähtpäevani hoides alati 100% garanteeritud isegi turgude ebasoodsa liikumise korral. Kui hoiuse alusvara hind tõuseb, on võimalus teenida teiste hoiustega võrreldes aga oluliselt suuremat intressi. Investeerimishoiusesse investeerimisel ei pea Te avama ka väärtpaberikontot ega tasuma muid tasusid, mis tavaliselt kaanevad otse väärtpaberitesse investeerimisega (näiteks tehingutasud aktsiatehingute ning sisenemis- ja väljumistasud fondiosakutehingute puhul).
 • Millised on riskid?

  Investeerimishoiuse puhul on riskideks krediidirisk, tururisk ja maksurisk. Nendes riskidest olulisimaks on tururisk, mis seisneb ohus, et alusvara hind ei liigu soovitud suunas, mille tagajärjel võivad intressid väheneda või puududa, samuti võite riskipreemiaga investeerimishoiuse puhul kaotada kogu riskipreemia, lisaks võib hoiuselt hoiulepingu lõppemisel makstav intress olla väiksem kui makstud riskipreemia.
 • Kuidas on investeerimishoiusel seni läinud?

  Varem avatud investeerimishoiuse käekäik on näha siin.
 • Kas investeerimishoius ei sobi, kui soovin kindlalt oma raha kasvatada?

  Investeerimishoiuse puhul on alati risk, et turg liigub ebasoodsas suunas, mistõttu ei teeni Te ka intressi. Seega ei ole investeerimishoiuse puhul tootlus reeglina garanteeritud (erandiks on garanteeritud tootlusega investeerimishoiused), ent suurem osa investeerimishoiustest on siiski intresse teeninud.
 • Millistel tingimustel saab hoiust katkestada?

  Hoiuse müügiperioodil on hoiuse katkestamine tasuta. Kui soovite hoiust katkestada peale hoiutähtaja alguskuupäeva, tuleb maksta katkestamistasu, mis on investeerimishoiuse pakkumistingimustes fikseeritud protsent hoiustatavast summast. Kui katkestamise hetkel olete teeninud intressi, mis on suurem kui katkestamistasu, saate ülejääva intressi endale. Näiteks kui katkestamise hetkel on hoius teeninud intressi 15% ning katkestamistasu on 7% , makstakse Teile välja 8%.

  Mida vähem on aega hoiutähtaja lõppkuupäevani, seda väiksem on katkestamistasu. Vaata näidet alloleval graafikul:
  graafik
 • Kuidas arvutatakse katkestamisel saadav summa?

  Investeerimishoius koosneb kahest komponendist: deposiidiosast ning optsiooniosast.

  Kuna investeeritud põhisumma on hoiutähtaja lõppkuupäeval 100% tagatud, hoiustab pank osa kliendi poolt investeeritud hoiusummast (diskonteeritud hoiusumma). Diskonteeritud hoiusumma - investeeritud põhisumma, mis on diskonteeritud hoiuse viimasel müügipäeval kehtiva vastava perioodi diskonteeritud panga vastava valuuta intressimääraga.

  Diskonteeritud intressimäär – hoiuse viimasel müügipäeval kehtiv vastava perioodi panga vastava valuuta intressimäär diskonteeritud kujul.
  valem

  Kus

  Katkestamise määr – hoiuse katkestamise intressimäär
  Optsiooni hind – teadaolev ainult pangale
  Optsiooni kogus = hoiusumma x osalusmäär

  Näide:

  Investeeritud põhisumma on 1 000 eurot
  Investeerimishoiuse kestus on 2 aastat (731 päeva)
  Hoiuse viimasel müügipäeval kehtiv kaheaastane panga intressimäär on 5.5%
  Hoiuse viimasel müügipäeval kehtiv kaheaastane panga intressimäär diskonteeritud kujul on 4.95%

  Katkestamise määr on 4.75%
  Osalusmäär on 55%
  Optsiooni hind on 9%

  => diskonteeritud hoiusumma = 1 000 – (1 000 x 4.95% x 731/360) = 899.49 eurot
  => optsioonide kogus = 1 000 x 55% = 550

  valem
  1. Deposiidi osa = 899.49 + (899.49 x 4.75% x 352 / 360) = 941.27 eurot
   pluss
  2. Optsiooni osa = 550 x 9% = 49.50 eurot

  Katkestamisel saab klient kätte kokku 941.27 + 49.50 = 990.77 eurot.

 • Kuidas arvutatakse hoiuse jooksvat seisu?

  Investeerimishoius koosneb kahest komponendist: deposiidiosast ning optsiooniosast. Kuna investeeritud põhisumma on hoiutähtaja lõppkuupäeval 100% tagatud, hoiustab pank osa kliendi poolt investeeritud hoiusummast (diskonteeritud hoiusumma).

  Diskonteeritud hoiusumma - investeeritud põhisumma, mis on diskonteeritud hoiuse viimasel müügipäeval kehtiva vastava perioodi diskonteeritud panga vastava valuuta intressimääraga.

  Diskonteeritud intressimäär – hoiuse viimasel müügipäeval kehtiv vastava perioodi panga vastava valuuta intressimäär diskonteeritud kujul. jooksev valem

  Kus

  Panga intressimäär – hoiuse viimasel müügipäeval kehtiva vastava perioodi panga intressimäär
  Optsiooni hind – teadaolev ainult pangale
  Optsiooni kogus = hoiusumma x osalusmäär

  Näide:

  Investeeritud põhisumma on 1 000 eurot
  Investeerimishoiuse kestus on 2 aastat (731 päeva)
  Hoiuse viimasel müügipäeval kehtiv kaheaastane panga intressimäär on 5.5%
  Hoiuse viimasel müügipäeval kehtiv kaheaastane panga intressimäär diskonteeritud kujul on 4.95%
  Osalusmäär on 55%
  Optsiooni hind on 9%

  => diskonteeritud hoiusumma = 1 000 – (1 000 x 4.95% x 731/360) = 899.49 eurot
  => optsioonide kogus = 1 000 x 55% = 550

  jooksev
  1. Deposiidi osa = 899.49 + (899.49 x 5.5% x 352 / 360) = 947.86 eurot
   plus
  2. Optsiooni osa = 550 x 9% = 49.50 eurot

  Investeerimishoiuse väärtus 352 päeva peale hoiuperioodi algust on 947.86 + 49.50 = 997.36 eurot.

 • Kuidas laekub hoiuse lõppedes raha kontole?

  Raha laekub Teie kontole kahes osas: hoiusumma ja intress. Raha laekub kontole hoiuse valuutas, seega peate olema veendunud, et hoiuse lõppedes oleks Teie arvelduskontol antud valuuta vastuvõtmine lubatud. Vastasel korral konverteerib pank raha automaatselt eurodeks ning Te võite kaotada kursivahe tõttu.
 • Mis on riskipreemia?

  Riskipreemia on tagastamatu lisatasu, mille eest suurendatakse Teie osalusmäära alusvara hinnatõusus. Kui alusvara hind liigub soodsas suunas, teenite riskipreemiaga hoiuselt suuremat intressi kui riskipreemiata hoiuselt. Kui alusvara hind liigub ebasoodsas suunas, võite riskipreemiast aga ilma jääda, samuti võib hoiuselt hoiulepingu lõppemisel makstav intress olla väiksem kui makstud riskipreemia. Investeerimishoiuse põhisumma säilimine on Teile lõpptähtpäevani hoiustamisel garanteeritud igal juhul, riskipreemia aga mitte.
 • Kuidas investeerimishoiust avada?

  Uue hoiusega saate liituda müügiperioodi jooksul, mis kestab tavaliselt 4-5 nädalat enne hoiuse avamist. Hoiuse saate sõlmida internetipangas või pangakontoris. Iga investeerimishoiuse puhul kehtestatakse hoiuse pakkumistingimustes hoiuste miinimummaht, mille täitumine on eelduseks hoiuse avamisele. Hoiuse pakkumistingimustes fikseeritakse ka väikseim võimalik hoiusumma, millest alates saab hoiuselepingu sõlmida, ning muud olulised investeerimishoiust puudutavad tingimused.
 • Investeerimishoius ja investeerimiskonto?

  Alates 01.01.2011 sõlmitud investeerimishoiust saab käsitleda finantsvarana. Investeerimishoiuse intressi saab käsitleda investeerimiskonto sissemaksena ainult siis, kui sellelt on tulumaks juba kinni peetud. Investeerimishoiuse riskipreemia loetakse soetamiskuluks, mida ei käsitleta väljamaksena investeerimiskontolt.

Küsige nõu

Nimi:*
E-post: *
Telefon:
Küsimus: