Investeerimishoius

Panustage aastaks Euroopa suurettevõtetesse

Uue investeerimishoiuse „Euroopa ettevõtted 8“ alusvara on seotud kolme suure ehitus-, ravimi- ja autotööstuse ettevõttega: Vinci, Sanofi ja BMW.

 • Hoiutähtaeg 1 aasta
 • Väikseim hoiusumma 2000 €

Otsustamiseks on aega kuni 10.10.2016.

Hetkel pakkumises olevad investeerimishoiused

236 „Euroopa ettevõtted 8“

237 „Euroopa ettevõtted 8 riskipreemiaga“

238 „Euroopa ettevõtted 8 USD“

239 „Euroopa ettevõtted 8 USD riskipreemiaga“

Riskipreemia: - 1% - 1%
Barjäär: 105% 105% 105% 105%
Garanteeritud intress: - - - -
Tingimuslik intress: 0,35–0,55% hoiuperioodi eest 2,7–4,7% hoiuperioodi eest 2,8–4,8% hoiuperioodi eest 5,9–7,9% hoiuperioodi eest
Müügiperiood: 30.08.– 10.10.2016 30.08.– 10.10.2016 30.08.– 10.10.2016 30.08.– 10.10.2016
Hoiutähtaeg: 1 aasta 1 aasta 1 aasta 1 aasta
Miinimumsumma: 2000 EUR 2000 EUR 5000 USD 5000 USD
Tingimused Tingimused Tingimused Tingimused
Avan uue hoiuse Avan uue hoiuse Avan uue hoiuse Avan uue hoiuse

Mis on investeerimishoius?

Investeerimisriskiga hoius on tähtajaline hoius, mille intress sõltub osaliselt või täielikult väärtpaberi, hoiuse, valuuta, muu instrumendi või selle alusvara väärtusest või selle muutusest.

 • Võimalus teenida tavahoiusest suuremat intressi
 • Hoiusumma on hoiuse lõppedes garanteeritud
 • Puuduvad väärtpaberitesse investeerimisega kaasnevad kulud
 • Ohtudeks on intresside mitteteenimine ja riskipreemiaga hoiuse puhul preemiana makstud lisatasu kaotus

Miks tasub valida investeerimishoius „Euroopa ettevõtted 8”?

 • Alusvaraks olevatel ettevõtetel on tugevad kaubamärgid ja need kuuluvad oma tööstusharude juhtivate ettevõtete hulka. Toodete suur tuntus tähendab potentsiaalselt paremaid müügitulemusi ning võimaldab ettevõtetel teenida kena kasumit.
 • Arvestades, et ettevõtted on suured ja väljakujunenud struktuuriga, on nende juhtimine kõrgel tasemel. Investorid võivad olla kindlad, et ettevõtted suudavad oma äristrateegiaid hästi ellu viia ja finantseesmärgid täita.
 • Bloombergi analüütikute soovituste augusti kokkuvõte näitab, et kõigil kolmel ettevõttel on kõrge reiting ja need on välja toodud investeerimissoovitustena.
 • Investeerimishoiust pakutakse USA dollarites. Valuutakursid kõiguvad ja USA dollari kurss euro suhtes võib hoiuperioodil langeda. See tähendab, et hoiuperioodi lõppedes võite tagasi saada summa, mis konverteerituna eurodesse on väiksem, kui hoiuse alguskuupäeval isegi kui investeerimishoiuselt makstakse intressi.
 • On oht, et euroala majandusprognoos muutub kehvemaks – selle piirkonna majanduskasv on üpris habras ja võib aeglustuda, mis mõjutaks alusvaraks olevate ettevõtete tulemusi negatiivselt.
 • Arvestades üleilmastumist ja üldist suuremat lõimumist esineb oht, et konkurents nende ettevõtete turgudel kasvab. Suurem konkurents võib halvendada ettevõtete võimekust teenida kapitalilt head tootlust.
 • Paljudel euroalasse kuuluvatel riikidel on suured võlad, mis võib euroala kasvuperspektiive kehvemaks muuta.

Alusvara kirjeldus

Investeerimishoius „Euroopa ettevõtted 8” on seotud kolme suure Euroopa ettevõttega: Vinci SA, Sanofi SA and Bayerische Motoren Werke AG (BMW).

Investeerimishoiust „Euroopa ettevõtted 8 USD” pakume USA dollaritesse noteerituna. Seda ei tuleks käsitleda Swedbanki soovitusena osta USA dollareid ja investeerida sellesse investeerimishoiusesse. Palun pange tähele, et USA dollari vahetuskurss euro suhtes ei ole stabiilne ning hoiuperioodil võib USA dollari väärtus märkimisväärselt langeda.
Investeerimishoius on seotud kolme suure Euroopa ettevõttega: Vinci SA, Sanofi SA and Bayerische Motoren Werke AG (BMW).

Vinci on Prantsusmaa ettevõte, mis tegeleb üleilmselt kontsessioonide ja ehitusega. Ettevõttel on umbes sajas riigis enam kui 185 000 töötajat. Ettevõttes projekteeritakse, rahastatakse, ehitatakse ja käitatakse taristut ja rajatisi, mis aitavad parandada inimeste igapäevaelu ja liikumisvõimalusi. Ettevõtte omandis ja halduses on kiirteid ja lennujaamu ning ta on maailma suurim transporditaristuga (maanteed, kiirteed, raudteed ja trammiteed) tegelev ettevõte.

Sanofi on Prantsusmaalt juhitav rahvusvaheline kontsern, mis töötab välja ja toodab retseptiravimeid ning vaktsiine. Ettevõte toodab südame-veresoonkonna-, tromboosi-, ainevahetushäirete-, kesknärvisüsteemi ravimeid, sisemeditsiinis ja onkoloogias kasutatavaid ravimeid ning vaktsiine.

BMW on Saksamaa kontsern, mis toodab ja müüb luksusautosid ja mootorrattaid. Kontsern toodab erinevaid sõidukeid sportkabriolettidest ja luksussedaanidest maanteesõidumootorratasteni.

Alusvara ajalooline tootlus

Alusvara väärtus võib aja jooksul nii tõusta kui langeda. Senine tootlus ei garanteeri samasugust tootlust tulevikus.
2011 2012 2013 2014 2015 2016*
Vinci -17.01 6.52 32.70 -4.63 29.95 12.65
Sanofi 18.60 25.80 8.03 -1.89 3.89 -5.62
BMW -12.05 40.90 16.85 5.34 8.76 -21.15

Allikas: Bloomberg
* 31.12.2015-22.08.2016

graph

Investeerimishoiuse alusvara liikumist saab jälgida internetiaadressil www.bloomberg.com.

Alusvara koodid sisestamiseks Bloombergi:
Vinci – DG:FP
Sanofi – SAN:FP
BMW – BMW:GR

Intressi kujunemine

Tingimuslik intress on esitatud vahemikuna. Intresside täpne suurus määratakse kindlaks pärast hoiuste edukat märkimist ning see avaldatakse panga veebilehel www.swedbank.ee 18.10.2016.

Investeerimishoiuselt makstakse fikseeritud suurusega tingimuslikku intressi juhul, kui kõigi kolme alusvaras oleva aktsia lõppväärtus on vähemalt 5% kõrgem kui vastava aktsia algväärtus.

Kui ühe, kahe või kõigi kolme alusvaras oleva aktsia lõppväärtus on kasvanud vähem kui 5% või kahanenud võrreldes vastava aktsia algväärtusega, siis investeerimishoiusele intressi ei maksta.

Näide: Eeldame, et investeerimishoiusele kehtestati tingimuslik intress 0,45% aasta kohta. Allpool toodud tabelis on esitatud investeerimishoiuse intress aktsiate erinevate liikumiste korral.

Näide:Eeldame, et investeerimishoiusele kehtestati tingimuslik intress 3,7% aasta kohta. Allpool toodud tabelis on esitatud investeerimishoiuse intress aktsiate erinevate liikumiste korral.

Näide: Eeldame, et investeerimishoiusele kehtestati tingimuslik intress 3,8% aasta kohta. Allpool toodud tabelis on esitatud investeerimishoiuse intress aktsiate erinevate liikumiste korral.

Näide: Eeldame, et investeerimishoiusele kehtestati tingimuslik intress 6,9% aasta kohta. Allpool toodud tabelis on esitatud investeerimishoiuse intress aktsiate erinevate liikumiste korral.

Investeerimishoiuse intress aktsiate erinevate liikumise korral

Tingimuslik intress hoiuperioodi lõpptähtajaks
236 „Euroopa ettevõtted 8“ 237 „Euroopa ettevõtted 8 riskipreemiaga“* 238 „Euroopa ettevõtted 8 USD“ 239 „Euroopa ettevõtted 8 USD riskipreemiaga“*
Kolme aktsia väärtus on kahanenud või tõusnud vähem kui 5% 0% 0% 0% 0%
Kahe aktsia väärtus on kahanenud või tõusnud vähem kui 5% 0% 0% 0% 0%
Ühe aktsia väärtus on kahanenud või tõusnud vähem kui 5% 0% 0% 0% 0%
Kolme aktsia väärtus on kasvanud 5% või rohkem 0.45% 3.7% 3.8% 6.9%

*Riskipreemiat arvesse võtmata.

Klient teavitab hoiuse avamisel Panka sellest, kas hoius avatakse investeerimiskonto vahendite arvel või mitte. Kui hoius avatakse investeerimiskonto vahendite arvelt, siis Pank intressi väljamaksmisel sellelt tulumaksu kinni ei pea. Kui hoiust ei avata investeerimiskonto vahendite arvelt, peab Pank intressi väljamaksmisel sellelt tulumaksu kinni. Kliendil on õigus hoiuperioodi jooksul oma varem tehtud teavitust investeerimiskonto kasutamise kohta muuta, Pank lähtub intresside väljamaksmisel kliendi viimasest teavitusest.

Krediidirisk

Oht kaotada hoiusumma ja võimalikud intressid panga maksevõime halvenemise tõttu. Kliendi õigused on kaitstud Tagatisfondi poolt tagatisfondi seaduses sätestatud ulatuses ja korras.

Tururisk

Oht, et alusvara hind ei liigu soovitud suunas, mis toob kaasa intresside vähenemise või puudumise, lisaks võib hoiuselt hoiuselepingu lõppemisel makstav intress jääda väiksemaks kui makstud riskipreemia.

 • Kuidas arvutatakse hoiuse intressi?

  Iga investeerimishoiuse liigi puhul määratakse eraldi osalusmäär alusvara väärtuse suurenemises, millest sõltub muuhulgas ka intress, mis hoiutähtaja lõpus koos hoiusummaga Teie kontole kantakse.
  Hoiuse intressisumma arvutatakse järgmise valemi alusel: hoiusumma x osalusmäär x [(alusvara lõppväärtus – alusvara algväärtus) / alusvara algväärtus] = hoiuse intress Näiteks kui paigutate 1000 eurot investeerimishoiusesse, mille osalusmäär alusvara väärtuse suurenemises on 55%, alusvara algfikseering on 100 ja alusvara lõppfikseering hoiuperioodi lõpus on 122,15, on intress hoiutähtaja lõppkuupäeval 121,825 eurot:

  1000 x [(122,15 – 100) / 100 ] x 55%= 121,825

  Kui valemi järgi arvutatud intress on null või sellest väiksem, hoiuse pealt intressi ei maksta.
 • Mis vahe on investeerimishoiusel ja otse väärtpaberitesse investeerimisel?

  Erinevalt väärtpaberitesse investeerimisest on summa, mille Te investeerimishoiusele panete, hoiuperioodi lõpptähtpäevani hoides alati 100% garanteeritud isegi turgude ebasoodsa liikumise korral. Kui hoiuse alusvara hind tõuseb, on võimalus teenida teiste hoiustega võrreldes aga oluliselt suuremat intressi. Investeerimishoiusesse investeerimisel ei pea Te avama ka väärtpaberikontot ega tasuma muid tasusid, mis tavaliselt kaanevad otse väärtpaberitesse investeerimisega (näiteks tehingutasud aktsiatehingute ning sisenemis- ja väljumistasud fondiosakutehingute puhul).
 • Millised on riskid?

  Investeerimishoiuse puhul on riskideks krediidirisk, tururisk ja maksurisk. Nendes riskidest olulisimaks on tururisk, mis seisneb ohus, et alusvara hind ei liigu soovitud suunas, mille tagajärjel võivad intressid väheneda või puududa, samuti võite riskipreemiaga investeerimishoiuse puhul kaotada kogu riskipreemia, lisaks võib hoiuselt hoiulepingu lõppemisel makstav intress olla väiksem kui makstud riskipreemia.
 • Kuidas on investeerimishoiusel seni läinud?

  Varem avatud investeerimishoiuse käekäik on näha siin.
 • Kas investeerimishoius ei sobi, kui soovin kindlalt oma raha kasvatada?

  Investeerimishoiuse puhul on alati risk, et turg liigub ebasoodsas suunas, mistõttu ei teeni Te ka intressi. Seega ei ole investeerimishoiuse puhul tootlus reeglina garanteeritud (erandiks on garanteeritud tootlusega investeerimishoiused), ent suurem osa investeerimishoiustest on siiski intresse teeninud.
 • Millistel tingimustel saab hoiust katkestada?

  Hoiuse müügiperioodil on hoiuse katkestamine tasuta. Kui soovite hoiust katkestada peale hoiutähtaja alguskuupäeva, tuleb maksta katkestamistasu, mis on investeerimishoiuse pakkumistingimustes fikseeritud protsent hoiustatavast summast. Kui katkestamise hetkel olete teeninud intressi, mis on suurem kui katkestamistasu, saate ülejääva intressi endale. Näiteks kui katkestamise hetkel on hoius teeninud intressi 15% ning katkestamistasu on 7% , makstakse Teile välja 8%.

  Mida vähem on aega hoiutähtaja lõppkuupäevani, seda väiksem on katkestamistasu. Vaata näidet alloleval graafikul:
  graafik
 • Kuidas arvutatakse katkestamisel saadav summa?

  Investeerimishoius koosneb kahest komponendist: deposiidiosast ning optsiooniosast.

  Kuna investeeritud põhisumma on hoiutähtaja lõppkuupäeval 100% tagatud, hoiustab pank osa kliendi poolt investeeritud hoiusummast (diskonteeritud hoiusumma). Diskonteeritud hoiusumma - investeeritud põhisumma, mis on diskonteeritud hoiuse viimasel müügipäeval kehtiva vastava perioodi diskonteeritud panga vastava valuuta intressimääraga.

  Diskonteeritud intressimäär – hoiuse viimasel müügipäeval kehtiv vastava perioodi panga vastava valuuta intressimäär diskonteeritud kujul.
  valem

  Kus

  Katkestamise määr – hoiuse katkestamise intressimäär
  Optsiooni hind – teadaolev ainult pangale
  Optsiooni kogus = hoiusumma x osalusmäär

  Näide:

  Investeeritud põhisumma on 1 000 eurot
  Investeerimishoiuse kestus on 2 aastat (731 päeva)
  Hoiuse viimasel müügipäeval kehtiv kaheaastane panga intressimäär on 5.5%
  Hoiuse viimasel müügipäeval kehtiv kaheaastane panga intressimäär diskonteeritud kujul on 4.95%

  Katkestamise määr on 4.75%
  Osalusmäär on 55%
  Optsiooni hind on 9%

  => diskonteeritud hoiusumma = 1 000 – (1 000 x 4.95% x 731/360) = 899.49 eurot
  => optsioonide kogus = 1 000 x 55% = 550

  valem
  1. Deposiidi osa = 899.49 + (899.49 x 4.75% x 352 / 360) = 941.27 eurot
   pluss
  2. Optsiooni osa = 550 x 9% = 49.50 eurot

  Katkestamisel saab klient kätte kokku 941.27 + 49.50 = 990.77 eurot.

 • Kuidas arvutatakse hoiuse jooksvat seisu?

  Investeerimishoius koosneb kahest komponendist: deposiidiosast ning optsiooniosast. Kuna investeeritud põhisumma on hoiutähtaja lõppkuupäeval 100% tagatud, hoiustab pank osa kliendi poolt investeeritud hoiusummast (diskonteeritud hoiusumma).

  Diskonteeritud hoiusumma - investeeritud põhisumma, mis on diskonteeritud hoiuse viimasel müügipäeval kehtiva vastava perioodi diskonteeritud panga vastava valuuta intressimääraga.

  Diskonteeritud intressimäär – hoiuse viimasel müügipäeval kehtiv vastava perioodi panga vastava valuuta intressimäär diskonteeritud kujul. jooksev valem

  Kus

  Panga intressimäär – hoiuse viimasel müügipäeval kehtiva vastava perioodi panga intressimäär
  Optsiooni hind – teadaolev ainult pangale
  Optsiooni kogus = hoiusumma x osalusmäär

  Näide:

  Investeeritud põhisumma on 1 000 eurot
  Investeerimishoiuse kestus on 2 aastat (731 päeva)
  Hoiuse viimasel müügipäeval kehtiv kaheaastane panga intressimäär on 5.5%
  Hoiuse viimasel müügipäeval kehtiv kaheaastane panga intressimäär diskonteeritud kujul on 4.95%
  Osalusmäär on 55%
  Optsiooni hind on 9%

  => diskonteeritud hoiusumma = 1 000 – (1 000 x 4.95% x 731/360) = 899.49 eurot
  => optsioonide kogus = 1 000 x 55% = 550

  jooksev
  1. Deposiidi osa = 899.49 + (899.49 x 5.5% x 352 / 360) = 947.86 eurot
   plus
  2. Optsiooni osa = 550 x 9% = 49.50 eurot

  Investeerimishoiuse väärtus 352 päeva peale hoiuperioodi algust on 947.86 + 49.50 = 997.36 eurot.

 • Kuidas laekub hoiuse lõppedes raha kontole?

  Raha laekub Teie kontole kahes osas: hoiusumma ja intress. Raha laekub kontole hoiuse valuutas, seega peate olema veendunud, et hoiuse lõppedes oleks Teie arvelduskontol antud valuuta vastuvõtmine lubatud. Vastasel korral konverteerib pank raha automaatselt eurodeks ning Te võite kaotada kursivahe tõttu.
 • Mis on riskipreemia?

  Riskipreemia on tagastamatu lisatasu, mille eest suurendatakse Teie osalusmäära alusvara hinnatõusus. Kui alusvara hind liigub soodsas suunas, teenite riskipreemiaga hoiuselt suuremat intressi kui riskipreemiata hoiuselt. Kui alusvara hind liigub ebasoodsas suunas, võite riskipreemiast aga ilma jääda, samuti võib hoiuselt hoiulepingu lõppemisel makstav intress olla väiksem kui makstud riskipreemia. Investeerimishoiuse põhisumma säilimine on Teile lõpptähtpäevani hoiustamisel garanteeritud igal juhul, riskipreemia aga mitte.
 • Kuidas investeerimishoiust avada?

  Uue hoiusega saate liituda müügiperioodi jooksul, mis kestab tavaliselt 4-5 nädalat enne hoiuse avamist. Hoiuse saate sõlmida internetipangas või pangakontoris. Iga investeerimishoiuse puhul kehtestatakse hoiuse pakkumistingimustes hoiuste miinimummaht, mille täitumine on eelduseks hoiuse avamisele. Hoiuse pakkumistingimustes fikseeritakse ka väikseim võimalik hoiusumma, millest alates saab hoiuselepingu sõlmida, ning muud olulised investeerimishoiust puudutavad tingimused.
 • Investeerimishoius ja investeerimiskonto?

  Alates 01.01.2011 sõlmitud investeerimishoiust saab käsitleda finantsvarana. Investeerimishoiuse intressi saab käsitleda investeerimiskonto sissemaksena ainult siis, kui sellelt on tulumaks juba kinni peetud. Investeerimishoiuse riskipreemia loetakse soetamiskuluks, mida ei käsitleta väljamaksena investeerimiskontolt.

Küsige nõu

Nimi:*
E-post: *
Telefon:
Küsimus: