Koolifond+

Kogu lapse muretumaks elluastumiseks

Heaks hariduseks ja iseseisva elu alguseks vajab iga noor stardiraha. Et need kulud Sind ootamatult ei tabaks, tasub lapsele kogumist alustada juba täna.

Kasulik lahendus kogumiseks on Koolifond+.

 • Kogudes kindlustad lapse tulevikku ja investeeringu kasvades võid teenida lisatulu.
 • Sissemaksetele kehtib garantii. Isegi kui investeeringud on kogumise lõpptähtajal languses, saab laps igal juhul kätte sissemakstud summa, millest arvame maha vaid lepingutasud.
 • Laps saab igal juhul raha kätte. Koolifondi kogujale kehtib elukindlustus, mis tähendab, et tema surma korral teeme sissemakse meie. Laps saab lepingu lõpptähtajal summa, mida plaaniti koguda.
Alustan kogumist

Kuidas toetad last ülikooli ajal?

Lapse 18-aastaseks saamine võib tunduda veel kauge tulevik. Kas tuleksid rahaliselt toime, kui laps astuks ülikooli homme?

 1. Üliõpilane kulutab elamisele keskmiselt 500 € kuus. Üliõpilase kulude jaotus
 2. 2018. aastal on õppelaen 2000 € ehk 166 € kuus.
 3. Kust leida puudujääv summa?
Hea haridus on kallis
 • 88% gümnaasiumiõpilastest kavatsevad edasi õppida.
 • Isegi kui kõrgharidus Eestis on praegu tasuta, kaasnevad õppimisega märkimisväärsed lisakulud.
 • Lapsele kogumine aitab vähendada riski, et pere rahalised võimalused kitsendavad eriala ja kooli valikut.
 • 74% 18–30-aastastest noortest on saanud vanematelt rahalist abi pärast 18-aastaseks saamist.

Koolifond+ kalkulaator

Lapse vanus (täna):
Lepingu lõppedes:
Arvuta

Kalkulaatori arvutuste tulemusel kuvatavad näitajad ei ole garanteeritud ja need on selgitava iseloomuga ning põhinevad kalkulaatorisse sisestatud näitajate väärtusele. Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et lepingu alusvara moodustavate finantsinstrumentide väärtus võib lepingu kehtivuse perioodil kasvada või kahaneda ning vastavalt võib kasvada või kahaneda ka lepingu alusvara väärtus.

Kalkulaator kasutab näitajaid ja arvutusloogikat (plaanitud kindlustusmakse suurus, kogumisperioodi pikkus, eeldatav tootlus ja selle stsenaariumid), mis erinevad oluliselt kombineeritud jae- ja kindlustuspõhiste investeerimistoodete põhiteabele esitatud nõuetest. Kindlustustoote osas valiku tegemisel tutvuge palun toote Põhiteabedokumendi jaotises "Millised on riskid ja millist kasu ma saan" tootluse stsenaariumide tabelis toodud prognooside tulemustega.

Koolifond+ eelised
 • Garantii sissemaksetele

  Investeeringute väärtuse languse korral saad lepingu lõpptähtajal tagasi vähemalt sissemakstud summa, millest on maha arvestatud lepingutasud. Garantii ei kehti lepingu katkestamisel või raha osalisel väljavõtmisel.
 • Elukindlustus

  Laps saab plaanitud stardiraha kätte ka lapsele koguja surma korral. Sellisel juhul maksab plaanitud summa kindlustusselts.
 • Sissemaksete tegemine on paindlik

  Vajadusel saad makseid muuta, peatada ja raha ka välja võtta. Makseid saavad teha ka teised, nt vanavanemad. Kogutud summat saate jälgida ja lepingu muudatusi teha mugavalt internetipangas.

Koolifond+ sobib, kui:

 • soovid muuta lapse elluastumise lihtsamaks;
 • plaanid koguda rohkem kui 5 aastat;
 • oled valmis raha investeerima.

Kuna Koolifond+ on investeerimisriskiga elukindlustusleping, siis palun hinda lepingu sobivust, vastates lühikesele küsimustikule.

Sa ei pea omama laialdasi teadmisi investeerimisest – tegeleme sellega Sinu eest. Tutvu lähemalt investeerimisstrateegiaga.

Hea õppeedukus tagab soodsama haldustasu

 • Kui lapse õppeaasta lõputunnistusel on vaid viied või nende seas üks neli, edasta tunnistus ja Koolifondi lepingu number aadressile investeerimistugi@swedbank.ee või lähimasse Swedbanki esindusse.
 • Vähendame lepingu haldustasu 25% võrra.
 • Soodustus kehtib alates lõputunnistuse esitamisest kuni järgneva aasta 31. juulini.
 • NB! Arvesse lähevad ka käitumise ja hoolsuse hinded.
Soovitus!
 • Soovitame teha sissemakseid regulaarselt ja järjepidevalt.
 • Aeg-ajalt tasub ka makse suurus üle vaadata ja seda muuta vastavalt sellele, kui palju soovid lepingu lõpptähtajaks koguda.
 • 613 1606 (tööpäeviti 8.30 – 18.00)