Reisikindlustus

Swedbankist saad väga hea reisikindlustuse!


 • Meditsiiniabi kindlustus 500 000 eurot!
 • Kindlustuskaitse algab juba kodust lahkumisel.
 • Sinu isiklikud asjad on kindlustatud kogu reisi vältel.
 • Võimalus valida lisakaitseid olenevalt reisi eesmärgist (spordireis, välisriigis töötamine).

Reisikindlustuse kalkulaator

Kindlustuse periood
Kehtivuspiirkond

Kindlustuskaitsed

Meditsiiniabi kindlustus
Õnnetusjuhtumi kindlustus
Õnnetusjuhtumi kindlustus lisandub automaatselt kui olete valinud meditsiiniabi kindlustuse.
Pagas ja isiklikud esemed
Valisid pagasi ja isiklike asjade kaitseks 0 €, mis tähendab, et nendega juhtunud ootamatuid kahjustusi ei hüvitata. Soovi korral muuda oma valikut.
Reisitõrkekindlustus
Valisid reisitõrkekindlustuse kaitseks 0 €, mis tähendab, et reisikulusid ei hüvitata, kui peaksid nt enne reisi haigestuma. Soovi korral muuda oma valikut.
Vastutus- ja õigusabikindlustus
Vastutus- ja õigusabikindlustus lisandub automaatselt kui olete valinud pagasi, isiklike esemete ning reisitõrke kindlustuse.

Lisakaitsed
 • Ohtliku tegevuse lisakaitse saate valida, kui olete leingusse võtnud meditsiiniabi kindlustuse.
 • Välisriigis töötamise lisakaitse saate valida, kui olete lepingusse võtnud ka meditsiiniabi kindlustuse.
 • Spordireisi lisakaitse saate valida, kui olete lepingusse võtnud ka meditsiiniabi, pagasi, isiklike esemete ja reisitõrkekindlustuse.

Kindlustatud isiku vanus

Kui soovite reisikindlustuse pakkumist rohkem kui 5 inimesele korraga, siis palun sisenege oma internetipanka.
Päevade arv
0
Kindlustatud isikud
1
Kindlustusmakse: Kindlustusmakse Teile:
0.00

Reisikindlustus katab

 • õnnetuste ja haigestumisega seotud arstiabi ning transpordi kulud;
 • reisikava muutusest (sh reisi ärajäämine, katkemine, transpordivahendi hilinemine) tekkinud kulud;
 • reisile kaasa võetud isiklike esemete taastamise või asendamisega seotud kulud, kui need esemed saavad reisi ajal äkiliselt toimunud ettenägematu sündmuse tagajärjel kahjustada või hävinevad (sh varastatakse);
 • reisi käigus kolmandatele isikutele põhjustatud eseme- või isikukahjud

Reisi ärajäämise kaitse

Reisi ärajäämise kaitse hakkab kehtima kolmandal päeval pärast kindlustuslepingu sõlmimist. See tähendab, et kui kindlustusjuhtum (vt reisikindlustuse tingimused) toimub esimese kahe päeva jooksul, siis kindlustuskaitse ei kehti ning reisile minemata jätmist ei hüvitata.

Reisikindlustuse lisakaitsed olenevalt reisi eesmärgist:

 • Spordireisi lisakaitse
 • Ohtliku tegevuse lisakaitse
 • Välisriigis töötamise lisakaitse

Meditsiiniabi kindlustuse kaitsega on kaetud:

 • vältimatu arstiabi (sh hambaravi, arsti määratud ravimid);
 • haigestunu või vigastatu raviasutusse ja kodumaale toimetamise kulud;
 • lapse kodumaale toimetamise kulud;
 • lähedase reisikulud haigestunu või vigastatu külastamiseks;
 • reisi pikenemise kulud;
 • kirstu soetamise kulud.

Omavastutus

Omavastutus on kahjusumma osa, mis iga kindlustusjuhtumi korral jääb Teie kanda. Omavastutust rakendatakse varakindlustuse juhtumi, reisitõrkekindlustuse reisikava muutuse ning vastutus- ja õigusabikindlustuse juhtumi korral. Kui ühe kindlustuslepinguga on kindlustatud mitu koos elavat pereliiget, rakendub pereliikmetele üks ja ühine omavastutus. Omavastutuse suurus on 30 eurot.

Kontaktid

 • Kahjukäsitlus
 • 888 2111 (24h)