Sinu elukindlustuse lahendus

Sinu elukindlustus võib koosneda erinevatest kindlustusteenustest. Esitatud andmete põhjal koosneb Sinu elukindlustus järgmistest kindlustusteenustest:

  • Laenukindlustus 
  • Laenukindlustus 
  • Laenukindlustus 
  • Elukindlustus Pluss

Tabelis näidatud kindlustuse kuumaksed sisaldavad haldustasu ning tasu elukindlustuskaitse, traumakaitse (4.90 € kuus) ja puuduva töövõime kaitse eest. Täpsema ülevaate kindlustusmaksetest esitame enne avalduse allkirjastamist.

Olenevalt kindlustussummast võid saada soodustust kuni 25% kindlustusmaksest. Soodustus sõltub kindlustussumma suurusest ja seda on arvesse võetud allpool toodud arvutustes.  Tegelik soodustus rakendub lepingu sõlmimisel. Allpool toodud kindlustusmaksed on esialgsed ja võivad erineda lõplikest

Aasta Kindlustussumma kokku Kuumakse kokku Laenukindlustuse kuumakse Elukindlustus Pluss kuumakse