Pangatingimused

Arveldused

Toodete tingimused Kehtivad alates Kehtivad alates
Arvelduskonto tingimused 13.02.2014
Püsikorralduse tingimused 22.05.2010
Maksetehingute teostamise tingimused 18.09.2016
Notarikonto tingimused 01.01.2011
Kohtutäiturikonto tingimused 01.01.2011
E-arve püsimakse lepingu tingimused 13.06.2013
E-arve tellimise tingimused 17.09.2015
 • Arveldused arhiiv

  Arvelduskonto tingimused
  Püsikorralduse tingimused
  Välismaksekorralduse tingimused
  Maksetehingute teostamise tingimused
  Notarikonto tingimused
  Kohtutäiturikonto tingimused

Kaardid

Toodete tingimused Kehtivad alates Kehtivad alates
Deebetkaardi kasutamise tingimused 01.09.2015
Määratud tagasimaksega krediitkaardi tingimused 01.09.2015
Vaba tagasimaksega krediitkaardi tingimused 01.09.2015
Eraisiku Platinum krediitkaardi kasutamise lepingu tingimused 01.06.2016
Eraisiku püsimaksega krediitkaardi tingimused 01.09.2015
ISIC MasterCard Tudengikaardi kasutamise lepingu tingimused 01.09.2015
Tudengikaardi ja arvelduskrediidi lepingu tingimused
* Alates 31.08.2010.a. pank tudengi arvelduskrediiti ei väljasta.
01.01.2011
Tudengikaardi lepingu tingimused 15.11.2010
American Express Blue krediitkaardi tingimused 01.09.2015
American Express Gold krediitkaardi tingimused 01.09.2015
American Express Platinum krediitkaardi tingimused 01.09.2015
 • Kaardid arhiiv

  Määratud tagasimaksega krediitkaart
  Deebetkaardi kasutamise tingimused
  Pärlikaardi kasutamise tingimused
  Määratud tagasimaksega krediitkaardi tingimused
  Vaba tagasimaksega krediitkaardi tingimused
  Eraisiku Platinum krediitkaardi kasutamise lepingu tingimused
  Arhiiv puudub
  Eraisiku püsimaksega krediitkaardi tingimused
  ISIC MasterCard Tudengikaardi kasutamise lepingu tingimused
  Tudengikaardi ja arvelduskrediidi lepingu tingimused
  * Alates 31.08.2010.a. pank tudengi arvelduskrediiti ei väljasta.
  Tudengikaardi lepingu tingimused
  Arhiiv puudub
  American Express Blue krediitkaardi tingimused
  American Express Gold krediitkaardi tingimused
  American Express Platinum krediitkaardi tingimused

Pangakanalid

Toodete tingimused Kehtivad alates Kehtivad alates
Teleteenuste lepingu tingimused 17.09.2015
Veebilehekülgede kasutustingimused 01.12.2012
Mobiilimakse tingimused 01.01.2011
 • Pangakanalid arhiiv

  Teleteenuste lepingu tingimused
  Veebilehekülgede kasutustingimused
  Kiirteate tingimused
  Mobiilimakse tingimused
  Kõneaja laadimise tingimused
  * Alates 09.06.2016 lõpetasime mobiiltelefoniga kõneaja laadimise teenuse pakkumise

Hoiused

Toodete tingimused Kehtivad alates
Hoiustaja teabeleht 12.05.2016
Tähtajalise hoiuse tingimused 22.05.2010
Kogumishoiuse tingimused 07.04.2011
Üleöödeposiidi lepingu tingimused 22.05.2010
Investeerimishoiuse lepingu tingimused 16.12.2014
Investeerimishoiuse tingimused
 • Hoiused arhiiv

  Tähtajalise hoiuse tingimused
  Kogumishoiuse tingimused
  Üleöödeposiidi lepingu tingimused
  Investeerimishoiuse lepingu tingimused

Laenud

Toodete tingimused Kehtivad alates Kehtivad alates
Arvelduskrediidi tüüptingimused 01.10.2015
Laenulepingu tüüptingimused
* Tüüptingimused on laenulepingu üks osa, ülejäänud
tingimused sätestatakse kliendiga sõlmitavas laenulepingus.
13.06.2016
Väikelaenu tüüptingimused 31.10.2016
Arvelduslaenu tüüptingimused 01.10.2015
 • Laenud arhiiv

  Arvelduskrediidi tüüptingimused
  Laenulepingu tüüptingimused
  * Tüüptingimused on laenulepingu üks osa, ülejäänud
  tingimused sätestatakse kliendiga sõlmitavas laenulepingus.
  Väikelaenu tüüptingimused
  Arvelduslaenu tüüptingimused

Üldised tingimused

Toodete tingimused Kehtivad alates Kehtivad alates
Sõiduki haldamisteenuse üldtingimused 01.07.2013
Täisteenusliisingu üldtingimused 01.07.2013
Swedbanki üldtingimused 01.02.2016
Liisingulepingu üldtingimused 01.05.2012
Järelmaksuga müügilepingu üldtingimused 01.05.2012
Swedbank järelmaksu müügilepingu üldtingimused 01.05.2012
Swedbanki Eesti ettevõtete volitatud töötlejad 01.04.2016
Kliendiandmete töötlemine 01.09.2015
Kliendi kaebuste menetlemise kord 01.08.2016
 • Üldised tingimused arhiiv

  Sõiduki haldamisteenuse üldtingimused
  Täisteenusliisingu üldtingimused
  Swedbanki üldtingimused
  Liisingulepingu üldtingimused
  Järelmaksuga müügilepingu üldtingimused
  Swedbank järelmaksu müügilepingu üldtingimused
  Swedbanki Eesti ettevõtete volitatud töötlejad
  Kliendiandmete töötlemine
  Nõuded tulevasele kliendile
  Arhiiv puudub
  Kliendi kaebuste menetlemise kord

Investeerimine

Toodete tingimused Kehtivad alates Kehtivad alates
Investeerimisteenuste osutamise tingimused 04.01.2016
 • Investeerimine arhiiv

  Investeerimisteenuste osutamise tingimused

Swedbank P&C Insurance AS

Toodete tingimused Kehtivad alates Kehtivad alates
Üldtingimused 01.03.2008
Kaskokindlustus
Kaskokindlustuse tingimused 19.09.2013 01.10.2016
Kodukindlustus
Kodukindlustuse tingimused 01.04.2013
Korterelamu kindlustus
Korterelamu kindlustuse tingimused 01.01.2011
Laenumaksekindlustus
Laenumaksekindlustuse tingimused 01.04.2013
Krediitkaardikindlustus
Krediitkaardikindlustuse tingimused 13.08.2015
Ostukindlustus
American Express® Blue krediitkaardi ostukindlustus 01.07.2015
Ostukindlustuse tingimused krediitkaartidele 15.09.2016
Reisikindlustus
Swedbanki internetipangast ostetud reisikindlustuse tingimused 01.07.2016
Gold vaba tagasimaksega krediitkaardi reisikindlustus 01.07.2016
Määratud tagasimaksega Gold krediitkaardi reisikindlustus 01.07.2016
Määratud tagasimaksega Platinum krediitkaardi reisikindlustuse tingimused 01.07.2016
American Express® Gold krediitkaardi reisikindlustuse tingimused 01.07.2016
American Express® Platinum krediitkaardi reisikindlustuse tingimused 01.07.2016
Reisikindlustuse tingimused Platinum krediitkaartidele 01.06.2016
 • Swedbank P&C Insurance AS tingimuste arhiiv

  Üldtingimused
  Arhiiv puudub

  Kaskokindlustus

  Kaskokindlustuse tingimused
  Arhiiv puudub

  Kodukindlustus

  Kodukindlustuse tingimused
  Arhiiv puudub

  Korterelamu kindlustus

  Korterelamu kindlustuse tingimused
  Arhiiv puudub

  Laenumaksekindlustus

  Laenumaksekindlustuse tingimused
  Arhiiv puudub

  Krediitkaardikindlustus

  Krediitkaardikindlustuse tingimused

  Ostukindlustus

  American Express® Blue krediitkaardi ostukindlustus
  Ostukindlustuse tingimused Platinum krediitkaartidele
  Ostukindlustuse tingimused krediitkaartidele
  Arhiiv puudub

  Reisikindlustus

  Swedbanki internetipangast ostetud reisikindlustuse tingimused
  Gold vaba tagasimaksega krediitkaardi reisikindlustus
  Määratud tagasimaksega Gold krediitkaardi reisikindlustus
  Määratud tagasimaksega Platinum krediitkaardi reisikindlustuse tingimused
  American Express® Gold krediitkaardi reisikindlustuse tingimused
  American Express® Platinum krediitkaardi reisikindlustuse tingimused
  Swedbanki Visa Business Gold krediitkaardi reisikindlustuse tingimused
  Arhiiv puudub
  Reisikindlustuse tingimused ärikliendi kuldkrediitkaartidele
  Arhiiv puudub
  Reisikindlustuse tingimused Platinum krediitkaartidele
  Arhiiv puudub

Swedbank Life Insurance SE

Toodete tingimused Kehtivad alates
Täiendava kogumispensioni kindlustuslepingud
Pensionikindlustus fondidesse 12.08.2013
Pensionikindlustus+ 12.08.2013
Privaatportfell pensioniks 12.08.2013
V+ Swedbank pensionikindlustus 31.12.2009
Personaalne pensioniplaan 12.03.2015
Investeerimisriskiga elukindlustuslepingud
Fondiplaan 12.08.2013
Koolifond+ 12.08.2013
Koolifond 01.01.2011
Privaatportfell 12.08.2013
Elukindlustuslepingud surmajuhtumiks
Elukindlustus Pluss 10.09.2014
Laenukindlustus 12.08.2013
Elukindlustus 10.09.2014
Lisakindlustuse tingimused
Haigus- ja õnnetusjuhtumi kindlustus (PK) 01.07.2016
Haigus- ja õnnetusjuhtumi kindlustus (PH) 01.07.2016
Õnnetusjuhtumi tingimused 31.12.2009
Õnnetusjuhtumi kindlustus – Trauma (TR) 10.09.2014
 • Swedbank Life Insurance SE arhiiv

  Täiendava kogumispensioni kindlustuslepingud

  Pensionikindlustus fondidesse
  Pensionikindlustus+
  Privaatportfell pensioniks
  V+ Swedbank pensionikindlustus
  Arhiiv puudub
  Personaalne pensioniplaan

  Investeerimisriskiga elukindlustuslepingud

  Fondiplaan
  Koolifond+
  Koolifond
  Privaatportfell

  Elukindlustuslepingud surmajuhtumiks

  Elukindlustus Pluss
  Laenukindlustus
  Elukindlustus

  Lisakindlustuse tingimused

  Haigus- ja õnnetusjuhtumi kindlustus (PK)
  Haigus- ja õnnetusjuhtumi kindlustus (PH)
  Õnnetusjuhtumi tingimused
  Arhiiv puudub
  Õnnetusjuhtumi kindlustus – Trauma (TR)
  Arhiiv puudub