Uuele kliendile

Uuele kliendile

Swedbankis saate rahaasjad korda lihtsalt ja mugavalt.


Soovin saada Swedbanki kliendiks

* V.a ISIC MasterCard Tudengikaart.
Kui Te ei ole Eesti resident, siis palun pöörduge konto avamise taotlemiseks lähimasse Swedbanki esindusse.

Konto avamine

Konto saavad avada nii Eesti kui ka teiste riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud.

Alaealisele

Alla 7-aastasele lapsele konto avamiseks tuleb pangale esitada tema sünnitunnistus, 7–17-aastasele lisaks ka ID-kaart või pass. Esindusse tulles peab ka lapsevanemal kaasas olema isikut tõendav dokument. Kui laps tahab tulla ise endale kontot avama või kaarti tegema, peab tal selleks olema lapsevanema volitus. Swedbanki kliendist lapsevanem saab volituse vormi täita oma internetipangas pangateadete all ja selle edastada panka. Kui lapsevanem ei ole Swedbanki klient, palume tulla alaealise konto avamiseks kontorisse.

Iseseisvalt saab laps oma kontot (vanema nõusolekul) kasutama hakata alates seitsmendast eluaastast. Kuni lapse 18-aastaseks saamiseni on lapse konto seotud lapsevanema või seadusliku esindaja kontoga. Lapse täisealiseks saamisel kaotab lapsevanem automaatselt õiguse lapse konto kasutamiseks.

Mitteresidendile

Mitteresidentidest eraisikute (teiste riikide kodanikud, kellel puudub pikaajaline või vähemalt üheks aastaks väljastatud tähtajaline elamisluba) konto avamise otsus tehakse viie pangapäeva jooksul pärast kõikide vajalike dokumentide vastuvõtmist. Klienti teavitatakse otsusest vastavalt tema valikule, kas telefoni või e-kirja teel. Positiivse vastuse korral palume 30 päeva jooksul tulla samasse esindusse kontot avama, kus esitasite taotluse. Kui konto avaja ei ole Euroopa Liidu liikmesriigi resident, maksab klient konto avamise tasu vastavalt hinnakirjale.

Soovite avada konto oma ettevõttele?


Dokumendid

Isikut tõendava dokumendina aktsepteerime järgmisi dokumente:

  • Eesti Vabariigi passi;
  • Euroopa Liidu liikmesriigi (sh Eesti), Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodaniku isikutunnistust (ID-kaarti / Digi-ID-d);
  • Eesti Vabariigis väljaantud juhiluba (v.a ajutist juhiluba);
  • Eesti Vabariigi välismaalase passi, milles peab olema kehtiv Eesti elamisluba;
  • diplomaatilist passi;
  • välisriigi passi, milles peab olema kehtiv Eesti elamisluba või viisa (v.a välisriikide puhul, kellega Eesti Vabariigil on kehtestatud viisavabadus);
  • meremehe teenistusraamatut;
  • meresõidutunnistust.