Swedbanki eraisikute ja juriidiliste isikute teenuste täielik hinnakiri

 • Kontod ja kontoinfo

 • Arvelduskonto intressid

 • Pangaülekanded

 • Sularahaoperatsioonid

 • Deebetkaardid

 • Krediitkaardid

 • Pakett eraisikule

 • Laen

 • Faktooring

 • Liising

 • Väärtpaberikonto ja -tehingud

 • Pensionikonto

 • Elektroonilised kanalid

 • Akreditiivid, dokumentaalsed inkassod ja garantiid

 • Lisateenused

 • Teenused kaupmehele ja teenindusettevõtetele

 • Teenused krediidiasutustele, -andjatele, makse- ja e-raha asutustele

 • Arvelduskonto jäägi tasu krediidiasutustele, kindlustusseltsidele, fondivalitsejatele ja investeerimisfondidele

 • Teenuste tähtajad

 • Kindlustus