Liigu lehe põhisisu juurde
EraklientÄriklient
Tule meie kliendiks

Kliendiandmed

Kliendiandmeid kogume Sinu paremaks teenindamiseks, aga ka turvalisuse tagamiseks ja seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks

Kliendisuhete haldamiseks, teenustele juurdepääsu tagamiseks ja kliendikogemuse parandamiseks ning samuti seadustest tulenevate nõuete täitmiseks ja "tunne oma klienti" põhimõtte järgimiseks, peame oma klientidelt küsima alljärgnevat infot.

 • Kontaktandmed, kodakondsus, maksuresidentsus, tegevusala jne.
 • Palume andmeid regulaarselt uuendada või täiendada.
 • Uuendame korrapäraselt andmeid rahvastikuregistrist saadud teabe põhjal.
 • Vajadusel küsime lisainformatsiooni konkreetse tehingu kohta (näiteks arvele laekunud vara päritolu või tehingu eesmärgi kohta).

Rohkem informatsiooni andmete töötlemise kohta leiad kliendiandmete töötlemise põhimõtetest.

Palun uuenda oma andmeid, kui need muutuvad. Nii saame vajadusel alati kiiresti ühendust võtta.

Minu andmed

Enda andmete nägemiseks ja uuendamiseks logi internetipanka.
Kui Sa ei kasuta internetipanka, võid kliendiandmete uuendamiseks täita PDF-vormi, selle digitaalselt allkirjastada ja saata aadressile info@swedbank.ee.

Hea teada

Panga ja kliendi suhe toetub vastastikkusele usaldusele. Hoolime klientide usaldusest ja avaldame regulaarselt ning avalikult oma tulemusi (sh finantstulemusi). Sarnaselt palume ka klientidel anda enda kohta infot meile. 

Info jagamine on oluline mitmel põhjusel. Esiteks peavad pangad järgima väga rangeid õigusnorme, mis kohustavad rakendama „tunne oma klienti” põhimõtet. Selle põhimõtte rakendamine on seotud rahvusvahelise rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisega. Pangad peavad tagama, et nende infrastruktuuri ei kasuta kuritahtlikud ja teistele ohtlikud isikud.

Teine oluline põhjus on, et pangad hoolivad oma klientide ja nende kontode turvalisusest. Kui omame detailset infot, saame tagada kontode turvalisuse, takistada petturite illegaalset tegevust, peatada kahtlasi tehinguid ja nii kaitsta kliente rahalise kahju eest.  

Kohalikud ja rahvusvahelised õigusnormid panevad kohustuse kõikidele pankadele järgida „tunne oma klienti” põhimõtet.

Kõik Sinu andmed on kaitstud rangete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse nõuetega.

Kolmandatele isikutele jagame andmeid, kui oleme selle kohta saanud kliendi kirjaliku nõusoleku või kui andmete andmist nõutakse seaduse alusel (näiteks notaritele, politseile, Maksu- ja Tolliametile).

Info kogumise eesmärk ei ole selle kohene edastamine teistele institutsioonidele. Säilitame infot vastutustundlikult. Teatud juhtudel, kui tekib vajadus, saavad vastavate õigustega institutsioonid (nt õiguskaitse- või uurimisorganid) pöörduda panga poole ja paluda kliendi kohta infot. Sellisel juhul on pank vastavalt seadustele kohustatud info väljastama.  

 • Pankadel on kohustus garanteerida kliendi identiteedi, kontode, hoiuste ja tehingute saladuses hoidmine.
 • Kliendi ja tema tehingute infot, mille pank sai pangateenuste pakkumise alusel, ei väljastata.
 • Pank võib väljastada sellist infot ainult kliendile endale või tema esindajale (v.a krediidiastuste seaduses ette nähtud juhtudel, kui peab andmeid jagama ka valitsusasutustele ja ametnikele).
Kui klient ei anna pangale vajalikku infot, siis teatud juhtudel ei saa pank enam sellistele klientidele teenuseid pakkuda. See võib tähendada konto, kaardi, interneti- ja mobiilipanga kasutuse piiramist. Raha kontolt ei kao, kuid pangateenuseid ei saa kasutada enne pangale vajaliku info andmist. Peame kindlaks tegema riikliku taustaga isikud, kelle ühiskondlik roll tingib kõrgendatud tähelepanu. Riikliku taustaga isikuks loetakse ka avaliku võimuga seotud isiku perekonnaliikmeid ja lähimaid kaastöötajaid. Lähemalt riikliku taustaga isikutest

Tulenevalt CRS (Common Reporting Standard) ja FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) regulatsioonidest peame küsima kõikidelt oma klientidelt nende maksuresidentsuse kohta ja jagama Maksu- ja Tolliametiga infot, kui meie klient on välisriigi maksuresident. Selle peamine eesmärk on vältida maksudest kõrvalehoidmist. Teabevahetus puudutab nii füüsilisi kui ka juriidilisi isikuid.

 • Kehtib finantsasutustele üle maailma.
 • Peame kindlaks tegema USA maksuresidendid.
 • Maksu- ja Tolliamet jagab infot USA riigitulude ametiga.

FATCAst lähemalt:

FATCA reeglid

Rahandusministeeriumi koduleht

USA Riigitulude ameti koduleht

 • Kehtib peamiselt EL ja OECD liikmesriikides.
 • Peame kindlaks tegemaliikmesriikide maksuresidendid.
 • Maksu- ja Tolliamet jagab infot vastava riigi maksuametiga.

CRSist lähemalt:

Rahandusministeeriumi koduleht

OECD koduleht

Küsimustikku saab täita eesti, vene ja inglise keeles.

„Tunne oma klienti” põhimõte tuleneb järgnevatest õigusnormidest:

Pangal on erinevatest õigusaktidest tulenevalt kohustus hoida klientide andmeid ajakohasena. Samuti on kliendile mugavam, kui tema andmed on uuendatud ning ta ei pea sellega ise tegelema. Õigete kliendiandmete esitamine aitab meil pakkuda paremat teenust oma klientidele.

Kui nimevahetus on registreeritud Eestis, muudab pank üldjuhul Sinu nime ise Eesti rahvastikuregistri andmete alusel. Kui Sa ei ole saanud teavitust, et Sinu nime on automaatselt uuendatud, siis palun anna meile nimemuutusest teada pangateatega või broneerides eelnevalt aja esindusse.

Konto(de) ja teenuste kasutamises Sinu jaoks midagi ei muutu.

Me soovitame Sul oma pangakaart välja vahetada juhul, kui Sinu nimi kaardil ja broneeringutel (rendiauto, hotellid vms) ei ühti. Kui kaardi andmed on muutunud, siis ära unusta neid uuendada ka oma püsitellimustes ning olemasolevates broneeringutes.

Samuti soovitame teavitada uuest nimest/nimekujust isikuid ja asutusi, kes Sinule ülekandeid teevad. Ülekandeid Sinu endisele nimele on võimalik teha 6 kuu jooksul. 6 kuu möödumisel saab ülekandeid teha vaid uuele nimele.

Kui nimevahetus ei ole registreeritud Eestis, siis esita palun nimemuutust tõendavad dokumendid. Saad seda teha pangaesinduses, broneerides eelnevalt aja.

Võõrtähed ja sümbolid saad kopeerida siit.
Swedbank logo

Internet Exploreriga ei saa internetipanka avada.

Palun kasuta Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i.

Alates 23. märtsist ei ole võimalik Internet Exploreri veebibrauseri kaudu Swedbanki internetipanka avada.

Internet Exploreri kaudu ei saa teha ega kinnitada Swedbanki makseid ka teistel veebilehtedel.

Soovitame kasutada Internet Exploreri asemel Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i uusimat versiooni. Nende seadistamise juhendid leiad siit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klienditugi - Инфо и помощь - Customer service: +372 6 310 310

Swedbank
 • Teie operatsioonsüsteem ja veebilehitseja ei ole kaasaegne ega toetatud Swedbank internetipanga poolt. Palun uuendage oma operatsioonsüsteem ja veebilehitseja või pöörduge vastava IT tehnilise spetsialisti poole.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Oled internetipangast välja logitud

Turvaliseks lahkumiseks sulge brauseri aken. Kui soovid jätkata, logi palun uuesti sisse.