Liigu lehe põhisisu juurde
EraklientÄriklient

Siseriiklik makse

Riigilõivude tasumine

Riigilõivud tuleb kanda rahandusministeeriumi kontole 221023778606, v.a patendiameti rahvusvaheliste toimingute ja autoregistrikeskuse riigilõiv, mis tuleb tasuda nende asutuste kontodele. Riigilõivude viitenumbreid leiate rahandusministeeriumi kodulehelt.

Kui tasute riigilõivu internetipangas, ei pea Te selle kohta kontorist kinnitust võtma. Info riigilõivu tasumise kohta jõuab ametiasutustesse kohe, kui riigilõiv on laekunud rahandusministeeriumi kontole.

Kirjutage makse selgitusse kindlasti toimingu nimetus ja selle isiku nimi, kelle eest lõivu maksate, muidu loetakse makse umbisikuliseks ning Teil tuleb lõiv uuesti tasuda. Valesti makstud riigilõivu tagasissaamiseks tuleb pöörduda selle asutuse poole, kellele maksekorraldusel olnud viitenumber kuulus.

 

Kehtivad alates 01.01.2021
Sularaha
Sissemakse

Esinduses:

 • kantakse sissemaksja oma kontole kohe;
 • kantakse võõrale kontole 1 tunni jooksul.

Sularaha sissemakse sularahaautomaadi kaudu: sissemakstud summa kantakse kontole kohe.

Väljamakse Broneeritud summade väljamaksmine eurodes toimub broneerimisavalduse esitamisele järgneva 2 pangapäeva jooksul, kui avaldus on esitatud pangapäeval enne kella 14.00.
Arvelduskonto avamine
Arvelduskonto avamise otsustamine

Arvelduskonto avamise otsustamine toimub 10 pangapäeva jooksul alates nõutavate dokumentide esitamisest:

eraisikute puhul, kes ei ole Eesti Vabariigi kodanikud või ei oma elamisluba Eestis (pikaajalise elaniku elamisluba või tähtajaline elamisluba vähemalt üheks aastaks).

Arvelduskonto avamise otsustamine toimub nõutavate dokumentide olemasolul 10 pangapäeva jooksul alates dokumentide käsitlustasu laekumisest:

eraisikute puhul, kes ei ole Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi residendid.

Ülekanded

 
Maksete laekumine
Laekuv makse eurodes kantakse saaja kontole raha laekumise arvelduspäeval tingimusel, et saaja andmed on korrektsed. Muudes valuutades laekuv makse kantakse klientide kontodele laekumise väärtuspäeval enne kella 20.00. Arvelduspäev on päev, mil maksja pank, saaja pank, maksevahendaja või muu makseteenuse pakkuja on maksetehingu tegemiseks vajalikuks arvelduseks avatud. Üldjuhul on arvelduspäev iga kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvus- või riigipüha.
Väljaminevad maksed
Enne kella 22.00 panka edastatud korrektsed maksed debiteeritakse maksja kontolt samal kuupäeval, pärast kella 22.00 järgmisel kuupäeval (v.a. pangasisene ja välkmakse).
Väljaminevad maksed Valuuta Makse edastatakse korrespondentpanka või saaja panka Arvelduspäev on päev, mil maksja pank, saaja pank, maksevahendaja või muu makseteenuse pakkuja on maksetehingu tegemiseks vajalikuks arvelduseks avatud. Üldjuhul on arvelduspäev iga kalendripäev, mis ei ole laupäev, pühapäev, rahvus- või riigipüha. Maksekorraldus tuleb panka edastada Märkused
Pangasisene makse kõik valuutad viivitamatult ei ole oluline, millal maksekorraldus on edastatud panka  
Välkmakse EUR viivitamatult ei saa teha esinduses ja nõustamiskeskuses tingimusel, et saaja pank on välkmaksete süsteemiga liitunud
Siseriiklik makse (sh kiirmakse) EUR samal arvelduspäeval (T+0) enne kella 16.30. NB! Esinduses ja nõustamiskeskuses enne kella 16.00 Siseriikliku ja Euroopa makse pankadevaheline arveldus toimub viis korda päevas v.a. nädalavahetustel ja riigipühadel. Kiirmakse liigub reaalajas arveldussüsteemi Target 2 kaudu v.a. nädalavahetustel ja riigipühadel. Peale märgitud aega edastatakse korrespondentpangale või saaja pangale järgneval arvelduspäeval v.a. nädalavahetustel ja riigipühadel.
Euroopa makse, Euroopa kiirmakse Euroopa makse tingimused:
 • makse valuuta on EUR,
 • maksel on märgitud korrektne saaja IBAN,
 • teenustasutüüp kahasse,
 • makse saaja pank asub Euroopa Liidu ja/või Euroopa Majanduspiirkonna riigis (lisaks Andorra, Gibraltar, Mayotte, Monaco, Šveits, San Marino, Saint-Martin, Saint-Barthelemy, Saint-Pierre ja Miquelon, Suurbritannia (k.a Guernsey, Mani saar (Isle of Man), Jersey), Vatikan).

Saaja IBANi puudumisel kehtivad välismaksete teenustasud.

EUR samal arvelduspäeval (T+0) enne kella 16.30 siseriiklik ja enne kella 16.00 välismaale. NB! Esinduses ja nõustamiskeskuses enne kella 16.00 Siseriikliku ja Euroopa makse pankadevaheline arveldus toimub viis korda päevas v.a. nädalavahetustel ja riigipühadel. Kiirmakse liigub reaalajas arveldussüsteemi Target 2 kaudu v.a. nädalavahetustel ja riigipühadel. Peale märgitud aega edastatakse korrespondentpangale või saaja pangale järgneval arvelduspäeval v.a. nädalavahetustel ja riigipühadel.
Swedbanki grupisisene makse EUR samal arvelduspäeval (T+0) enne kella 17.30 pärast märgitud aega edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval, v.a nädalavahetustel ja riigipühadel
Swedbanki grupisisene makse SEK, USD samal arvelduspäeval (T+0) enne kella 16.00 pärast märgitud aega edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval, v.a nädalavahetustel ja riigipühadel
Swedbanki grupisisene makse NOK, DKK samal arvelduspäeval (T+0) enne kella 15.00 pärast märgitud aega edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval, v.a nädalavahetustel ja riigipühadel
Lätti, Leetu muud valuutad samal arvelduspäeval (T+0) enne kella 15.00 pärast märgitud aega edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval, v.a nädalavahetustel ja riigipühadel
Rootsi, Soome, Taani, Norra muud valuutad ülejärgmisel arvelduspäeval (T+2) ei ole oluline, millal maksekorraldus on edastatud panka pärast märgitud aega edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval, v.a nädalavahetustel ja riigipühadel
Välismakse
Tavamakse kõik valuutad ülejärgmisel arvelduspäeval (T+2) ei ole oluline, millal maksekorraldus on edastatud panka pärast märgitud aega edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval, v.a nädalavahetustel ja riigipühadel
Kiirmakse EUR, USD järgmisel arvelduspäeval (T+1) enne kella 15.00 pärast märgitud aega edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval, v.a nädalavahetustel ja riigipühadel
Kiirmakse muud valuutad järgmisel arvelduspäeval (T+1) enne kella 14.00 pärast märgitud aega edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval, v.a nädalavahetustel ja riigipühadel
Ekspressmakse EUR, USD samal arvelduspäeval (T+0) enne kella 14.00 pärast märgitud aega edastatakse saaja pangale järgneval arvelduspäeval, v.a nädalavahetustel ja riigipühadel
Väljavõtted
Ühekordsed väljavõtted esindusest

Ühekordsed väljavõtted väljastatakse samal pangapäeval, kui trükitavate lehtede arv on alla 20 tk.

Üle 20 lehelised väljavõtted väljastatakse 3 pangapäeva jooksul.

Väärtpaberitehingud
Väärtpaberitehingud

Tehingu väärtuspäev

 • börsitehing: T+2 või vastavalt turupraktikale T on tehingupäev ehk tehingu kokkuleppimise/ sõlmimise kuupäev.
 • börsiväline makseta või makse vastu tehing: tehingupoolte kokkuleppel T+0 kuni T+n sõltuvalt vastava väärtpaberituru praktikast. T on tehingupäev ehk tehingu kokkuleppimise/ sõlmimise kuupäev.

Fondiosakutehingute väärtuspäev – vastavalt fonditingimustele.

Tehingu realiseerimiskanded teostatakse:

 • Eesti väärtpaberite registris (Nasdaq CSD filiaal Eestis) registreeritud väärtpaberitel väärtuspäeval alates kella 8.15-st kuni 19.15-ni kinnituse saabumisel registrist;
 • Eesti fondiosakutehingutel vastavalt fondi tingimustele;
 • välisväärtpaberitehingutel ja välisfondiosakutehingutel kinnituse saabumisel alamhaldurilt.
Tõendid, õiendid
Tõendi väljastamine 10 pangapäeva jooksul

Võimalused interneti- ja mobiilipanka sisenemiseks

Soovitame Sul omada nii interneti- kui ka mobiilipanga jaoks vähemalt kaht autentimislahendust. Vali lahendused, mis Sinu vajadustele kõige paremini vastavad:

 • Smart-ID – soovitame interneti- ja mobiilipanga jaoks;
 • biomeetria (sõrmejälje- või näotuvastus) – soovitame interneti- ja mobiilipanga jaoks;
 • PIN-kalkulaator – turvaline lahendus interneti- ja mobiilipanga jaoks;
 • ID-kaart – soovitame lisaks vormistada ka Smart-ID;
 • Mobiil-ID – alternatiiv Smart-ID-le.

Pangasisene makse

Kui nii Sinul kui ka makse saajal on Swedbanki konto, jõuab raha saaja kontole üldjuhul viivitamatult.

Siseriiklik makse

Ülekanded teistesse Eesti pankadesse jõuavad kohale üldjuhul sama päeva jooksul, kui maksekorraldus on tehtud enne kella 16.30. Õhtuti, nädalavahetustel ja riigipühadel tehtud maksed jõuavad kohale üldjuhul järgmise tööpäeva jooksul.

Tulevikumakse

Kui Teil on vaja raha üle kanda millalgi tulevikus, saate maksekorralduse täita kuni aastaks ette. Maksekorralduse andmete sisestamise päeval ei pea kontol olema makseks vajalikku summat, kuid hoolitsege kindlasti selle eest, et vajalik summa oleks kontol maksetähtpäeval

Välkmakse

Meie era- ja ärikliendid saavad teha kuni 15 000 € välkmakseid nii internetipanga vormilt "Uus makse" kui ka uues äpis Swedbank Eestis. Välkmaksed jõuavad saajani üldjuhul mõne sekundiga ja neid saab teha kohalikele pankadele, mis pakuvad välkmaksete vastuvõtmise võimalust. Swedbanki kliendid saavad teha hetkel välkmakseid Swedbanki-siseselt ning Coop Panga, LHV ja SEB panga kontodele. Vastu saab välkmakseid võtta nendest Euroopa pankadest, mis on liitunud üleeuroopalise välkmaksete süsteemiga. Välkmaksete võimaluse olemasolu saab kontrollida maksja pangas ning süsteemiga liitunud pankade nimekirja leiab Eba Clearing kodulehelt. Nii nagu muude SEPA euromaksete puhul on sissetulevad välkmaksed tasuta. Väljuvate välkmaksete hind on sama, mis tavalistel siseriiklikel euromaksetel, lisatasu ei kehtestata.

Hea teada

Korrektsed makse andmed on väga olulised

Veendu alati enne makse sooritamist, et maksekorraldusel olevad andmed on õiged. Kuna maksed liiguvad tänapäeval väga kiiresti, ei ole maksete tühistamine üldjuhul võimalik.

Välisvaluuta ülekanded

Siseriikliku maksega saad välisvaluutat üle kanda ainult Swedbanki kontodele. Teistesse Eesti pankadesse saad valuutaülekandeid teha välismaksekorraldusega ja sel juhul tuleb arvestada ka välismakse teenustasuga.

Mugavad maksed

Oled internetipangast välja logitud!

Kui Sul on küsimusi või ettepanekuid, saada need meile pangateatega. Sinu arvamus on meile tähtis!

Turvaliseks lahkumiseks sulge kõik brauseri aknad!

Parimate soovidega
Swedbank