Swedbanki preemiaprogramm

Tellimuse esitamiseks logige internetipanka.

Anneta 1 euro – Haridus

Haridus, maailma- ning mõttepildi kujundamine on palju enamat, kui esimese hooga arvata võiks. Toeta algatusi, mis aitavad luua inspireerivat arutelukeskkonda, tuua õpilaste igapäevastesse tundidesse motiveeritud ja avatud inimesi, viia ellu kooliõpilaste lennukaid ideid või anda tuult tiibadesse maailmamuutvatele algatustele.

Sinu annetatud punktid toetavad järgmisi organisatsioone: SA Noored Kooli, SA Kiusamisvaba Kool, MTÜ Asendusõpetajate programm (ASÕP), SA Junior Achievement, MTÜ YFU Eesti, MTÜ Alustavat Õpetajat Toetav Kool, MTÜ Tagasi Kooli, MTÜ Eesti Talendikeskus, SA Carolin Illenzeeri Fond, MTÜ Vaikuseminutid, MTÜ Mondo.

Kõik annetatud punktid jagatakse valdkonnas esindatud organisatsioonide vahel võrdselt – nii soovime pöörata laiemat tähelepanu valdkondadele tervikuna ning tõsta seeläbi teadlikkust kõikidest antud valdkonna organisatsioonidest ja projektidest. Südamlik tänu kõikidele senistele annetajatele!

2 eurot 5 eurot 20 eurot 50 eurot


100 eurot

60 preemiapunkti eest annetad 1 € valdkonnale Haridus.

Kõikide organisatsioonide tegevust on võimalik toetada ka Swedbanki annetuskeskkonna kaudu, www.swedbank.ee/armastanaidataKõik annetused on teenustasuta.

Anneta 1 euro – Haridus

Punktid
60
Tellimiseks kuni
31.10.2020